__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Březen / March / март

2013

из другого уголка мира | from different part of the world | z jiného koutu světa

Český design

ESTATE doporučuje: HOLANDSKO NA LODI

&

Czech design/ Чешский дизайн:

ŠTĚPÁN JIRKA

ESTATE Recommends: holland on the boat Estate рекомендует: По Голландии на корабле

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties Выбор лучшей недвижимости

Z jiného koutu světa

9

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

architektura design

CZK 95 € 4,50 £ 3,50 STÁHNĚTE SI

from a Different Part of World / На другом краю света:

FRANCIE FRANCE ФРАНЦИЯ

1

A R C H I T E C T U R E

D E S I G N

L I F E S T Y L E


z jiného koutu světa | from different part of the world | из другого уголка мира

Kvalitní postele, matrace a ložní příslušenství zvučných značek 2


www.natynaty.cz

Senovážné náměstí 10a, Praha 1, tel.: +420 775 566 126


MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

novinky | news | новости

MoSEr IS A LIFESTYLE

MOSER SALES

4

GALLERIES

Praha Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293 Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

Karlovy vary Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136 Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303

www.moser-glass.com


obsah

ESTATE ISSN 1802-8217

contents

Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50 Great Britain £ 3,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Bonafide Group, SE Badeniho 1 160 00 Praha 6 Czech Republic T: +420 220 512 965 F: +420 220 511 943 www.estatemagazine.cz

СОДЕРЖАНИЕ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I  март 2013

Bydlení

Šéfredaktor / Editor In Chief Yumi Nozaki (London, UK) nozaki@estatemagazine.cz

6

Art Director Aneta Cirusová cirusova@bonafide.cz Produkce / Production Liliana Vuová liliana@bonafide.cz

Michal Záhora redakce@estatemagazine.cz Jazyková redakce / Proof-copy Helena Vavrdová

26 Český design: Nadčasové vize Štěpána Jirky Czech Design: Timeless Visions of Štěpán Jirka Чешский дизайн: Не подвластные времени фантазии Штепана Йирки

Překlady / Translation Viktor Horák

Obchodní oddělení / Commercial Section Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz

6 Novinky – architektura & design News – Architecture & Design Новости – архитектура & дизайн 22 Developerské projekty: Vila dům Blaženka – Vila dům Blaženka na Bertramce zkolaudován Property projects: Blaženka Villa House – Blaženka Villa House in Bertramka after Building Inspection проекты развития: Вилла-дом Blaženka Вилла-дом Blaženka в районе Bertramka прошел приемку!

Redaktoři / Editors Helena Vavrdová redakce@estatemagazine.cz

Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz

Living Жилье

28

Barbora Švančarová svancarova@bonafide.cz Předplatné / Subscriptions info@estatemagazine.cz Sídlo společnosti / Headquarters Bonafide Group, SE Badenho 290/1 160 00 Praha 6 Czech Republic

32

28

Z jiného koutu světa: Francie From a Different Part of World: France На другом краю света: Франция

Nemovitosti

Properties Недвижимость

38 Otázka pro realitní odborníky Question for Real Estate Professionals Вопрос для реальных експертов

Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalová Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom

40 Nejlepší nemovitosti Best Properties Лучшая недвижимость

Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele.

Prague out Прага из

124 Novinky / News / новости

Redakční rada / Advisory Board Martina Huclová, Radim Koliba, Petr Kouba, Michal Macek, Zdeněk Macháček, Milorad Miškovič, David Neveselý, Yumi Nozaki, Ladislav Pflimpfl, Bedřich Skalický, Pavel Velebil, Tomáš Zykán, Jaroslav Žižka

128

ESTATE Tipy / ESTATE Tips / ESTATE

138 Současná Švýcarská architektura v Praze Contemporary Swiss Architecture in Prague Современная швейцарская архитектура в Праге

Titulní foto SPORTALM Podzim–Zima 2012/13 www.fggroup.cz

144 Adresář realitních kanceláří a inzerce Real Estate Agencies and Advertisements Directory Список агентств по недвижимости и рекламодателей

124 5


editorial

Milí čtenáři, Dear readers, Слова редактора,

první nesmělé sluneční paprsky oznamují, že přichází období rozkvětu a nových začátků. Po vytrvalé zimě se lidé vrhají do víru přírody, aby načerpali nové síly a užili si tolik chybějící slunečné dny. S příchodem jara ale přichází i pravý čas pustit se do oprav a rekonstrukcí bytů a domů či stěhování do nových příbytků. Se všemi těmito situacemi vám může pomoci právě Estate, který představuje nejen lákavé bydlení, ale i tipy na nejnovější a nejlepší designové doplňky, které budou slušet zrovna vašim domovům a zahradám. A když si budete potřebovat odpočinout od namáhavé práce, není nic jednoduššího než začíst se do našich článků. Navštívíte s námi skvosty moderní francouzské architektury, prohlédnete si nové a netradiční stavby z celého světa a poznáte mladého českého designera Štěpána Jirku, po jehož perfektním koupelnovém setu Ribbon zajisté zatoužíte i vy. Navíc vám přinášíme i tipy na kulturní události března, ve kterých nebudou chybět jak umělecké výstavy, tak divadelní představení. Příjemné čtení! The first tentative rays of the sun announce the coming period of blossoming and new beginnings. After a tenacious winter, people again are throwing themselves into the whirl of Nature, to draw renewed strength and to enjoy the much missed saunny days. However, with the arrival of spring comes the right time to begin the repair and reconstruction of flats and houses or to move into new homes. Estate can help you with precisely all these situations. We present some attractive housing, as well as tips on the latest and best design accessories to ideally suit your homes and gardens. And when you need a break from the drudgery of work, there is nothing easier than to read a few of our articles. Visit the gems of modern French architecture with us, see new and innovative buildings from around the world and get to know the young Czech designer, Štěpán Jirka, whose perfect Ribbon bathroom set will surely become an object of your desire too. In addition, we bring you tips for cultural events in March that include both art exhibitions and theatrical performances. Enjoy your reading!

Yumi Pflimpfl Nozaki Šéfredaktorka Editor In Chief / главный редактор

6

первые робкие лучи солнца уже говорят о том, что опять приходит время расцвета и новых начинаний. После постоянства холодной зимы люди обращаются к природе, чтобы набрать новые силы и насладиться солнечными днями, которых так не хватало. С приходом весны как раз наступает подходящее время, чтобы начать ремонт или реконструкцию дома и квартиры или переехать в новый дом. Журнал Estate с успехом поможет Вам справиться с новыми задачами, предлагая не только проекты интересного и престижного жилья, но также описания лучших дизайнерских аксессуаров, которые будут «к лицу» вашему дому и саду. Лучший способ отдохнуть от тяжелой работы – это, расслабившись, погрузиться в наши статьи. С Estate вы побываете в гостях у современной французской архитектуры, увидите новые и современные здания мира, а также познакомитесь с молодым чешским дизайнером Штепаном Йиркой и его совершенным набором для ванны Gibbon, который, наверняка, станет и вашей мечтой. Кроме того, Estate предлагает Вам обзор лучших культурных мероприятий марта, как художественных выставок, так и театральных постановок. Приятного чтения!


PRO NÁS JE ESTETIKA V KOUPELNĚ ZCELA PŘIROZENÁ.

Design, který perfektně uvádí v soulad účelnost a smyslnost: objevte inovační koupelnová řešení od firmy KEUCO. Naše koncepty jsou stejně mnohostranné jako možnosti moderní architektury a dávají Vám při plánování svobodu, kterou potřebujete – například s kolekcí EDITION 11. www.keuco.de Kreiner, spol. s.r.o., Klimentská 36, 110 00, Praha 1, tel.: 224 811 136, fax: 222 313 990, e-mail: praha1@kreiner.cz

Available on the

Stáhněte si nyní novou iPad®-App v App Store SM.


novinky novinky | news | новости

news

новости

novinky

S

polupráce padesáti maďarských studentů vyústila v koncept domu, který se snaží stírat rozdíly mezi interiérem a exteriérem. Hlavní myšlenkou je vysunutí obývacího pokoje do volného prostoru za domem. Ten je z druhé strany krytý další zdí, ve které je umístěna venkovní kuchyň, gril, sklad pro venkovní nábytek a výklenek s postelí pro odpočinek. Venkovní část mezi domem a ohraničující stěnou není trvale zastřešena, částečně je krytá pouze odnímatelným plátnem. Střecha domu je pokryta solárními panely, které dokáží vygenerovat 3x více energie, než stavba spotřebuje. Foto: © Balázs Danyi, archdaily.com The collaboration by 50 Hungarian students resulted in the concept of a house which attempts to eliminate the differences between the interior and exterior. The main idea is the living room which extends into the space behind the house. The opposite side of the house is hidden behind another wall in which the outdoor kitchen, grill, storage space for outdoor furniture and a  recess with a bed for relaxation are situated. The outdoor area between the house and the boundary wall is not permanently roofed, but only partially covered by a  removable screen. The roof of the house is covered with solar panels that can generate three times more energy than the building consumes. Photo: © Balázs Danyi, archdaily.com

8

Coтрудничество 50 венгерских студентов привело к созданию концепции дома, в котором стерты различия между интерьером и экстерьером. Главная идея проекта состоит в том, чтобы гостиная выдавалась в пространство позади дома. В свою очередь это пространство прикрыто другой стеной, где разместились открытая кухня, гриль, склад для хранения уличной мебели и ниша с постелью для отдыха. Уличное пространство между домом и ограничивающей стеной не находится постоянно под крышей, оно частично покрыто съемным полотном. На крыше дома солярные панели, которые могут генерировать в 3 раза больше энергии, чем потребляет здание. Фото: © Balázs Danyi, archdaily.com

archi tektura


info@aura-statenice.cz tel.: 224 256 211, 725 860 300


novinky | news | новости

k

omplex rodinných domů v mexickém Valle de Bravo pěkně ilustruje, jak je možné vytvářet skupiny domů tak, aby byl zachován jednotný styl a přitom byl každý dům jedinečný. Dřevěné opláštění domů lze spustit před okna, díky čemuž je možné regulovat množství světla procházejícího okny. V přízemí třípodlažního domu je jedna velká obývací místnost s kuchyní, v patrech je pak klidová zóna s ložnicemi a příslušenstvím. Na střeše se nachází terasa s posezením. Foto: © Jaime Navarro Soto

The complex of family houses in Mexican Valle de Bravo attractively illustrates how it is possible to create groups of houses in such a way that a uniform style is preserved, but with each house remaining unique. The wooden cladding of the house can be lowered in front of the windows, enabling the regulation of the quantity of light entering the windows. The ground floor of the three-storey house is one big living room with a kitchen, the upper floors comprise the quiet zones of bedrooms and facilities. On the roof, there is a terrace with seating. Photo: © Jaime Navarro Soto

10

Комплекс домов в Мексиканском Валле де Браво хорошо иллюстрирует, как можно создавать группы домов так, чтобы сохранить единый стиль при том, что каждый дом является уникальным. Часть деревянного покрытия дома можно опустить перед окнами, это позволяет регулировать количество света, проходящего через окна. На первом этаже трехэтажного дома находится одна большая гостиная с кухней, на других этажах – зоны отдыха со спальнями и санузлы. На крыше есть терраса с местами для сидения. Фото: © Jaime Navarro Soto


новости | news | novinky

DON’T WANT TO GO HOME? Enter your unique membership password „LUXURY-LIFE“ and take advantage of our unrepeatable offer available only on on-line reservation system www.savoywestend.cz 11


novinky | news | новости

Pp

arch itek tura

roblém, jak se vypořádat se stavbou pavilónu v otevřeném terénu tak, aby stavba přirozeně ladila se svým okolím, řešil architekt J. T. Garcia v přímořské oblasti na jihu Španělska. Jeho volba padla na jednoduchou formu, která je hmotově řešena jako částečně prosklená. Ve skleněných tabulích se odráží okolní krajina a díky tomu stavba částečně splývá se svým okolím. Foto: Courtesy of Jesús Torres García

The problem of how to deal with the construction of a pavilion in an open terrain in such a way that the building naturally blends in with its surroundings, was solved by architect J. T. Garcia, in the coastal region of the south of Spain. He decided on a  simple form, whose mass is designed as partly glazed. The glass panels reflect the surrounding landscape and thus the building partially merges with its surroundings. Photo: Courtesy of Jesús Torres García

Jj

aponský „Library House“ vypadá jako z příručky o minimalismu. Čelní fasáda je očištěna od veškerých ozdob. Zbývá zde pouze hlavní vchod, který je akcentován středovým vyvýšením průčelí. Otevřená dispozice centrální obývací části odpovídá exteriéru. Jediným motivem je zde knihovna, která pokrývá celou jednu stěnu. Protější stěna je prosklená, díky čemuž se prostor otevírá do exteriéru. Okolo obývacího pokoje jsou rozmístěny ložnice, kuchyně a technické místnosti. Foto: Courtesy of Shinichi Ogawa & Associates The Japanese “Library House” looks as if it comes from a minimalist handbook. The facade is devoid of all decoration. There is only the main entrance, accented by the elevated frontage in the centre. The open layout of the central living area corresponds to the exterior. The only motif here is a library which covers an entire wall. The opposite wall is glazed, allowing the area to open out towards the exterior. The bedrooms, kitchen and utility rooms are situated around the living room. Photo: Courtesy of Shinichi Ogawa & Associates 12

Японский «Библиотека Дом» («Library House») выглядит как справочник по минимализму. Центральный фасад избавлен всех украшений. Там можно видеть только главный вход, который в середине подчеркнут возвышением фасада. Открытая планировка центральной зоны гостиной соответствует экстерьеру. Объединяющим мотивом здесь является библиотека, которая покрывает всю стену. Противоположная стена застеклена, благодаря чему открывается вид на окрестности. Рядом с гостиной находятся спальни, кухня и подсобные помещения. Фото: Предоставлено Shinichi Ogawa & Associates

Проблему, как приспособить строительство павильона в открытом поле так, чтобы здание естественно сочеталось с его окрестностями, решил архитектор Дж. Т. Гарсиа в приморской области на юге Испании. Его выбор пал на простую форму, которая в то же время частично застеклена. В стеклянных панелях отражается окружающий ландшафт, и благодаря этому строение частично сливается с окрестностями. Фото: Предоставлено Jesús Torres García


Bydlení Blaženka Na Bertramce, Praha 5

Vila dům Blaženka předstaVuje 4 BytoVé jednotky s architektonicky citliVě naVrženými dispozicemi, které naBízejí unikátní Bydlení s Vlastním parkoVáním a terasy s Výhledem na prahu. The Blaženka villa house comprises 4 flaT uniTs of archiTecTurally sensiTive design, providing disTincTive dwelling wiTh view of prague. Вилла-дом Blaženka предстаВляет 4 кВартиры со стильными архитектурно-дизайнерскими планироВками - уникальное жилье Видом на город.

ZKOLAUDOVÁNO, k nastěhování v dubnu 2013 www.luxent.cz | 731 300 400 | info@luxent.cz | WWW.BYDLENIBLAZENKA.CZ


novinky | news | новости

design Postel Koster vyhrála v testech kvality jako nejlepší švédská postel za rok 2012

Koster Bed Voted the Best Swedish Bed in 2012 Quality Tests Кровать Koster стала лучшей в тестах на качество как лучшая шведская кровать за 2012 год

len za „nejtele Carpe Diem byl zvo Koster od našeho dodava litě je nyní kva ší vyš nej Základní model postele á a krásná postel v té uch nod Jed “. 12 20 rok ůže se tedy stát opravlepší v testech za je symbolem elegance, a m rá kte e, látc né čer sní it za zvýhodněnou cenu. vyráběna i v luxu Koster můžete nyní zakoup tel Pos e. nic lož í vaš em dovým klenot ěstí 10a, Praha 1 naty.cz. Senovážné nám Více informací: www.naty и Koster от наБазовая модель кроват bed r ste Ko the of del The basic mo Carpe Diem был призна voted ших поставщиков s wa m, Die ая pe ост Car Пр r, 2012 год.» by our supplie на «лучшей в тестах за tests”. This simого высокого касам ь “the best in the 2012 ват кро ая is now also и красив bed y alit -qu top ul utif мя производится ple, bea чества в настоящее вре luxury black a  in d ure act ной ткани, nuf ma being вкой из роскошной чер bol of elegance, с оби sym the гантности, is эле ich wh ом ric вол fab которая является сим el of your bedтоящей нас ть ста т же to become the real jew мо и таким образом, pur be now can bed r спальни. Кровать room. The Koste жемчужиной вашей e. pric ted oun ить и по сниженchased at a disc Koster теперь можно куп y.cz. nat aty w.n ww : see info For more ной цене. Prague 1 Senovážné Square 10a, ěstí 10a, Прага 1 naty.cz. Senovážné nám aty w.n ww на я аци орм инф Дополнительная

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PLAN blue Pákové umyvadlové směšovací armatury PLAN blue se svými charakteristickými precizními tvary jsou k dostání ve třech různých délkách a výškách výtokového ramínka. Hodí se tak téměř ke každému umyvadlu a zároveň vyhovují všem individuálním potřebám. Kromě běžné velikosti je k dispozici velká verze, která zajišťuje větší volnost při umývání. Verze XL je pak obzvláště vhodná pro umyvadla na desku. Společnou charakteristikou armatur PLAN blue je štíhlý design, vysoká energetická úspornost a nízká spotřeba vody – což dokládá certifikát WELL. PLAN blue single lever mixer fittings for washbasins with their characteristic precise shapes are available in three various spout lengths and heights. Therefore they suit almost every washbasin and simultaneously are convenient for every individual need. Besides the standard size, there is a large version available which ensures greater flexibility when washing. The XL version is particularly suitable for vessel sinks. The common characteristic of the PLAN blue fittings is a reduced, low energy design and low water consumption – which is evidenced by the WELL certificate. 14

Однорычажные смесители для раковин PLAN blue, отличающиеся своими характерными изысканными формами, доступны в трех вариантах длины и высоты крана для воды. Они подходят практически к каждой раковине, но вместе с тем удовлетворяют все индивидуальные потребности. В дополнение к обычному размеру существует крупный вариант, который обеспечивает большую свободу при умывании. Вариант XL особенно подходит для раковин, размещенных на панели. Общей характеристикой арматуры PLAN blue является тонкий дизайн, высокая энергоэффективность и низкий расход воды - о чем свидетельствует специальный сертификат WELL.


новости | news | novinky

15


novinky | news | новости

Небесный диван для Небеского

Tato sofa byla designována na zakázku do interiéru bytu pana Nebeského. Čistotou minimalistické formy neurazí v žádném moderním interiéru. Čalounění je řešeno jako kompozit několika druhů PUR pěny. Nohy jsou vyrobeny z oceli. K dispozici je široká škála barev a druhů potahů, a to jak v kůži, tak i v látce. Sofa je možno vyrobit v rozměru dle přání klienta. This sofa was designed to order for the interior of Mr Nebeský’s flat. The clean minimalist forms will not offend in any modern interior. The upholstery is a composite of several types of PUR foam. The legs are steel. There is a wide range of colours and coverings available, both in leather and fabric. Sofas can be manufactured in any size, according to a client’s wishes. Этот диван был разработан на заказ специально для интерьера квартиры господина Небеского. При этом чистота его минималистичных форм не нарушит ни один современный интерьер. Обивка представлена в виде комбинации нескольких типов пенополиуретана. Ножки изготовлены из стали. У модели широкий спектр цветов и видов обивки (как кожа, так и ткани). Диван может быть изготовлен под размер, указанный клиентом.

Originální plastiky současných mladých výtvarníků doplní interiér a dodají bydlení novou dimenzi. Z výběru galerie Kotelna představujeme například autory - Zdeňku Benešovou, Josefínu Duškovou a Vladimíra Větrovského. Tyto plastiky a další obrazy i grafiky je možné zakoupit přímo v galerii Kotelna v Říčanech. Každý originál je opatřen certifikátem pravosti a dokladem o nabytí. Original sculptures by contemporary young artists will complement the interior and add a  new dimension to any home. From the collection of the Kotelna Gallery, we introduce, for example, the works of three artists – Zdeňka Benešová, Josefína Dušková and Vladimír Větrovský. These sculptures and other paintings, as well as graphics, may be purchased directly from the Kotelna Gallery in Říčany. Each original is provided with a  certificate of authenticity and a certificate of ownership. 16

Оригинальные скульптуры молодых современных художников дополнят ваш интерьер и придадут жилью новый стиль и пропорции. Из предложения уже известной читателям журнала галереи Kotelna , к примеру, представляем работы трех авторов – Зденки Бенешовой, Джозефины Душковой и Владимира Ветровского. Эти скульптуры, а также другие картины и графику можно приобрести непосредственно в галерее Kotelna в Ржичанах. Каждый оригинал снабжается сертификатом подлинности и документами, подтверждающими покупку. www.galeriekotelna.cz

Autor: V. Větrovský Název: Bytosti, ve které nevěříme Materiál: bronz Artist: V. Větrovský Name: Beings we don’t believe in Material: bronze Автор: В. Ветровски Название: Существа, в которые мы не верим Материал: бронза


новости | news | novinky

RANNÝ ARCHITECTS RANNÝ ARCHITECTS KANCELÁŘ: Václavkova 1, Praha 6, tel: 604 730 338, www.ranny.cz; www.rap.cz RANNÝ RETAIL SHOP: Národní 37 (Platýz), Praha 1, tel: 224 235 165

architektura architektura | | interior interiordesign design | | interiéry interiérynanaklíč klíč | | vlastní vlastníprodej prodej


novinky | news | новости

Italská firma Mirandola Export byla založena v roce 1959. Základní pravidla fungování tohoto známého podniku jsou přesnost práce, pečlivý výběr materiálů a dokonalé obrábění produktů. V průběhu let továrna získala mnoho zkušeností a dovedností v řemeslném zpracování nábytku, což jí umožnilo úspěšně exportovat svůj nábytek po celém světě.Jedním z charakteristických rysů firmy je široký výběr nábytku a doplňků pro celý dům. Při výrobě nábytku se používá pozlacení, inkrustace a vysoce umělecké řezby. Firma vyrábí nábytek pouze z přírodních materiálů. Prohlédnout si sortiment Mirandola Export, zhodnotit kvalitu a zvolit ten nejvhodnější nábytek pro svůj domov můžete v italském showroomu nábytku Martin & Home.

Итальянская фабрика Mirandola Export была основана еще в 1959 году. Основные правила, которыми руководствуется фабрика все эти годы: точность работы, тщательный выбор материалов, изысканность финишной обработки продукции. За эти годы фабрика обрела большой опыт и мастерство в мебельном ремесле, это позволило фабрике Mirandola Export успешно экспортировать свою мебель по всему миру. Одной из особенности фабрики является ее широкий выбор мебели и аксессуаров для всего дома. При производстве мебели используются позолота, инкрустация, высокохудожественная резьба по дереву. Фабрика производит мебель только из натуральных материалов.Посмотреть ассортимент, оценить качество и выбрать мебель Mirandola Export вы можете в салоне итальянской мебели Martin&Home.

Mirandola Export, an Italian company, was founded in 1959. The basic rules of operation of this famous enterprise are precision of work, careful selection of materials and perfect machining of products. Over the years, the factory has acquired great experience and many skills in the hand-crafting of furniture, enabling the company to export its furniture successfully throughout the world. One of the characteristic features of the company is a wide range of furniture and accessories for the entire house. Gilding, inlay and highly artistic carving are used in the furniture manufacture. The company produces furniture only from natural materials. You may view the selection of Mirandola Export, evaluate the quality and choose the most appropriate furniture for your home in the Italian furniture showroom of Martin-Home.

Italský výrobce CIS Salotti vytvořil kolekci sedaček Dream pro ty, kteří si cení pohodlí a mají rádi luxus. Pohovky a postele z nové kolekce vypadají opravdu královsky, pro každý model je k dispozici výběr italských tkanin, aby měl klient možnost si sám zvolit barvu a přidat volitelné dekorativní prvky. Sedací soupravy CIS Salotti jsou nejen velmi krásné, ale také funkční, většina modelů má i rozkládací místo na spaní. CIS Salotti, the Italian manufacturer, has created a collection of Dream Sofas for those who value comfort and enjoy luxury. Sofas and beds in the new collection have a  truly Royal appearance. There is a  selection of Italian fabrics for each model, so that clients may choose for themselves the colour and add optional decorative elements. CIS Salotti seating groups are not only very beautiful, but also functional, as most models are also convertible for sleeping.

Итальянская фабрика CIS SALOTTI создала коллекция диванов Dream для тех, кто ценит комфорт и любит роскошь. Диваны и кровати из новой коллекции выглядят по-королевски, к каждой модели прилагаются варианты итальянских тканей, чтобы клиент сам смог выбрать расцветку и дополнить по желанию диван декоративными элементами. Диваны от фабрики CIS SALOTTI не только очень красивые, но и функциональные, большинство моделей могут быть с раскладным спальным местом. Korunní 1310/56, Praha 2 - Vinohrady Vítězná 1054/9, Karlovy Vary www.martin-home.eu

18


novinky | news | новости

Setkání mistrů v umělecké galerii Moser Meeting of the Masters in the Moser Art Gallery Встреча мастеров в художественной галерее Moser

Mísa Felicita, design: Světlana Svatošová. Vítězný návrh soutěže talentovaných výtvarníků „Cena Ludwiga Mosera“ 2011./ Felicita bowl, design: Světlana Svatošová. The winning design in the 2011 „Ludwig Moser Award“ competition of talented artists./ Блюдо Felicita, дизайн: Светлана Сватошова.Победитель конкурса дизайна талантливых художников „Премия Людвига Мозера“ 2011

V umělecké galerii Moser na Staroměstském náměstí v Praze byla 5. února 2013 otevřena výstava s názvem „Czech Glass Masters“ představující tvorbu skupiny osmnácti sklářských výtvarníků spolupracujících se sklárnou Moser. Expozice je přehlídkou nejzdařilejších děl vytvořených společně s těmito umělci ve sklárně Moser v posledních letech. Rovněž zde můžete vidět autorská díla z vlastních ateliérů a studií výtvarníků. Jste srdečně zváni k návštěvě umělecké galerie Moser a prohlídce výstavy „Czech Glass Masters“, která potrvá do 10. dubna 2013. Umělecká galerie Moser, Staroměstské náměstí 603/15 (nároží ulice Celetná), 110 00, Praha 1 In the Moser Art Gallery on Prague’s Old Town Square an exhibition opened on 5th February 2013, entitled “Czech Glass Masters” representing the work of a group of 18 glass artists who collaborate with the Moser Glassworks. The exhibition displays the best works of art created together with these artists by the Moser Glassworks in recent years. On view here as well are works from the artists’ own ateliers and studios. You are cordially invited to visit the Moser Art Gallery to view the “Czech Glass Masters” exhibition, which is open until 10th April 2013. Moser Art Gallery, Staroměstské náměstí 603/15 (corner of Celetná Street), 110 00, Prague 1

Hansgrohe SE přináší nová komfortní řešení koupelen Hansgrohe SE Provides a New Convenient Solution for Bathrooms Hansgrohe SE представляет новые комфортные проекты ванных Designérská značka Axor společnosti Hansgrohe SE přichází s kolekcí Axor Starck Organic, ve které spojuje jedinečný design s odpovědným zacházením s vodou a s novodobým ergonomickým konceptem ovládání. Tento koncept odděleně řídí množství průtoku a teplotu vody a umožňuje tak hospodárné využití vody i energie. O nádherný organicko-minimalistický design připomínající přírodní siluety se postaral francouzský designér Philippe Starck. Hansgrohe SE rovněž představuje i inovační ovládání sprch Hansgrohe Select. Ovládání je založeno na intuitivním řízení pomocí tlačítek, kterými tak můžete nastavit různé druhy proudů a zvýšit tak váš komfort ve sprše. The Axor designer brand by the Hansgrohe SE company comes in the Axor Starck Organic collection that combines distinctive design with the responsible usage of water and a modern ergonomic control concept. This concept controls the flow rate and water temperature separately, thus enabling the economical usage of water and energy. The gorgeous organic-minimalist design resembling natural silhouettes was created by the French designer, Philippe Starck. Hansgrove SE also presents an innovative Hansgrohe Select shower control. The control is based on intuitive handling with the aid of buttons, by which one sets different types of flow to enhance shower comfort. 20

Дизайнерская марка Axor компании Hansgrohe SE знакомит нас со своей новой коллекцией Axor Starck Organic, которая сочетает в себе уникальный дизайн, экономичное обращение с водой и современную эргономичную концепцию регулирования. В Axor Starck Organic предусмотрена отдельная регулировка протока и температуры воды, что обеспечивает эффективное использование воды и энергии. А о великолепном органическом и минималистичном дизайне, так напоминающем природные естественные формы, позаботился известный французский дизайнер Филипп Старк. Компания Hansgrohe SE также представляет на рынок инновационную систему управления душем Hansgrohe Select. Управление основано на интуитивной регулировке при помощи кнопок, которыми можно настроить различную интенсивность протока, тем самым повышая комфорт пребывания в душе.

В в художественной галерее Moser на Староместской площади в Праге 5 февраля 2013 года состоялась выставка под названием «Czech Glass Masters» (Чешские стекольные мастера), представляющая творчество группы из восемнадцати художников по стеклу, сотрудничающих с компанией Мозер. Экспозиция является выставкой самых успешных работ, созданных этими художниками в сотрудничестве со стекольным заводом Мозер в последние годы. Кроме того, там можно было познакомиться с авторскими работами, изготовленными в собственных и художественных студиях. Приглашаем Вас посетить художественную галерею Мозер и выставку «Czech Glass Masters», которая пройдет до 10 апреля 2013 года. Художественная галерея Moser, Староместская площадь 603/15 (на углу ул. Celetná), 110 00, Прага 1


новости | news | novinky

Praha 1


novinky | news | новости

PROVEDENÍ KUCHYNÍ

ARAGON

ARAGON KITCHEN DESIGN Дизайн кухни ARAGON Trendem letošního roku jsou dřevěné kuchyně, jejichž dvířka jsou opracovány pískováním. Díky této technice vyniká přirozená kresba masivního dřeva. Zvláštní péče je věnována i hranám dvířek. Tím je zdůrazněn jejich půdorys a získávají image starožitnosti. Dvířko a vlastně celá kuchyň má pak nádech starých dob a přitom je velmi moderní a trendy. This year’s  trend is a wooden kitchen unit with sandblasted doors. Thanks to this technology, the natural grain in the solid wood is emphasised. Special attention is paid to the door edges. Their highlighted shape gives the impression of antique furniture. The doors, and actually the whole kitchen, have a hint of olden days, despite being very modern and trendy.

Čajová konvice

Bird se sítkem

Bird Teapot with Strainer Чайник Bird с ситечком Porcelánový džbán vás ráno uvítá přátelským vzhledem, stabilním a vkusným držadlem a neotřelými tvary. Jednoduchý design je podpořen jednoduchou černou linkou. Kaučukové víčko skrývá sítko na čajové lístky. This porcelain teapot welcomes you in the morning with its friendly appearance, stable and elegant handle and original shape. The simple design is endorsed by a simple black line. The rubber lid conceals a strainer for tea leaves. Фарфоровый чайник дружески поприветствует вас утром своим приятным внешним видом, стабильной и элегантной ручкой, а также порадует оригинальной формой. Стильный дизайн подчеркнут простой черной линией. В каучуковой крышке скрывается ситечко для листьев. zdroj: www.dokuchyne.cz source: www.dokuchyne.cz источник: www.dokuchyne.cz 22

Модный тренд этого года - деревянные кухни, дверки которых обработаны пескоструйным методом. Благодаря этой технологии можно особенно подчеркнуть выразительный рисунок и красоту натуральных твердых пород дерева. Особое внимание уделяется обработке края дверок. Это подчеркивает их дизайн и придает особый оттенок старины. Таким образом, дверки и фактически вся кухня имеют проникнуты античной атмосферой, что, к тому же, является весьма современным и модным.


новости | news | novinky

23


24


B

ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

vila dŮm BlaŽenka na Bertramce zkolaudován Blaženka Villa House in Bertramka after Building Inspection

Вилла-дом Blaženka в районе Bertramka прошел приемку!

Právě zkolaudovaný Vila dům Blaženka na pražské Bertramce se skládá ze čtyř bytových jednotek s architektonicky citlivě navrženými dispozicemi, které nabízejí unikátní bydlení s  krásným výhledem na Prahu. Pro lokalitu projektu Blaženka je typická vilová zástavba se soukromými zahradami v těsné blízkosti parků Bertramka a Husových sadů. Můžeme hovořit o bydlení pro náročné v zeleném srdci Prahy.

Blaženka Villa House, having just passed the building inspection in Prague’s Bertramka, consists of four flat units in architecturally sensitively designed layouts to provide distinctive dwelling with a beautiful view of Prague. This villa development with private gardens, in close vicinity to Bertramka and Husovy Sady Parks, typifies the area in which the Blaženka complex is situated. In this case, we refer to residences for the demanding in the green heart of Prague.

Прошедший приемку вилла-дом Blaženka дом в пражском районе Bertramka состоит из четырех квартир с отличным решением архитектурной планировки, это уникальное жилье с великолепным видом на город. Для района проекта Блаженка типична застройка виллами с частными участками, в непосредственной близости от парка Бертрамка и Гусовых садов. Здесь можно смело заявить, что речь идет о жилье для самых взыскательных клиентов прямо в зеленом сердце Праги.

Garages, Lift and Terraces Each of the four flat units occupies an entire floor of the building. The area of the flats ranges from 92

Гаражи, лифт и террасы Каждый из четырех квартир занимает целый этаж здания, площадь квартир от 92 до 143 м2 (1

Garáže, výtah i terasy Každá ze čtyř bytových jednotek zaujímá celé podlaží domu, rozloha bytů je od 92 po 143 m2 (4+kk, 2 x 3+kk a mezonetový byt 2+kk s galerií). Nezanedbatelnou výhodou vily je výtah, který bývá u projektů tohoto rozsahu spíše výjimkou – stejně jako prostorné podzemní garáže. Pro neofunkcionalistickou architekturu domu jsou typické citlivě navržené dispozice s balkony, terasami i privátní zahradou se sklepem. Ve všech místnostech jednotlivých bytů je klimatizace a teplovodní podlahové vytápění.

m² to 143 m² (4+kk, 2 x 3+kk and a 2+kk maisonette with a  loggia). The lift is an important advantage of the villa — a  rarity in this size of complex – as are the spacious basement garages. Typical of the neo-Functionalist architecture of the structure is the sensitively designed layout with balcony, terrace, private garden and cellar. All the rooms of individual flats are equipped with air conditioning and hot-water under-floor heating.

Ideal Transport Links The location of the Blaženka complex provides attractive living amidst greenery, as well as good travel links to the city centre. New flat-owners and their family members will take only a few minutes to

квартира - 4 + кк, 2 — 3+kk, а также квартира-мезонет 2+kk с галереей). Важным преимуществом виллы является лифт, который в случае проектов подобного масштаба скорее исключение, впрочем как и просторный подземный гараж. Для нео-функционалистической архитектуры дома является типичной досконально продуманная архитектурная планировка с балконами, террасами, частным садом и подвалом. Во всех комнатах отдельных квартир есть кондиционер и тепловодные полы с подогревом. Идеальное транспортное сообщение Для района проекта Блаженка характерно не только так привлекательное проживание среди

25


Blaže Blaže

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Ideální dopravní dostupnost Lokalita projektu Blaženka nabízí kromě atraktivního bydlení v zeleni také dobrou dostupnost do centra. K cestování do zaměstnání bude proto novým majitelům bytů a jejich blízkým stačit jen několik málo minut. Obyvatelé projektu tak budou trávit méně času v dopravních prostředcích a zbude jim více chvil pro volnočasové aktivity. Po práci se místo k bydlení v projektu Blaženka stane ideálním a klidným prostorem pro odpočinek - i díky nedalekým Husovým sadům. Necelé dva kilometry vzdálený Nový Smíchov pak nabízí celou řadu příležitostí pro nakupování, Mozartova Bertramka také poskytuje mnoho možností velmi dobře dostupného kulturního vyžití.

get to work. Therefore residents of this complex will spend less time in commuting and have more time over for leisure activities. In addition, due to Husovy Sady Park which is nearby, a residence in the Blaženka complex will become an ideal and quiet haven of rest after work. Nový Smíchov, which is less than 2 km away, offers many shopping options. Mozart’s Bertramka also provides numerous affordable cultural opportunities.

26

зелени, но и отличное транспортное сообщение с центром. Для поездки на работу новым владельцам квартир и их близким будет достаточно всего несколько минут. Таким образом, жители проекта проведут меньше часов в транспортных средствах, что сэкономит время для проведения досуга. После работы комфортное жилье в проекте Блаженка станет идеальным и спокойным местом для отдыха и расслабления, причем также благодаря своей близости к Гусовым садам. Менее чем в двух километрах расположенный торговый центр Nový Smíchov предлагает множество возможностей для шопинга, район Бертрамка, помнящий Моцарта, также пре-


enka enka

ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Pro golf i jiné sporty Blaženka je také vhodnou lokalitou pro vyznavače sportu – dobře dostupný je například motolský golf, Erpet, fitness na Novém Smíchově či řada cyklistických stezek, ať už na strahovském kopci, či v okolí Vltavy. Je možné říci, že projekt nového bydlení na pražské Bertramce nabízí řadu výhod pro lépe situované všech věkových skupin a zájmů.

Golf and Other Sports Blaženka is also an ideal location for sport lovers – for example, there is easy access to: golf in Motole and Erpet, gym in Nový Smíchov, many cycling paths, either on Strahov Hill or in the Vltava surroundings. May we state that this new developer’s project in Prague’s Bertramka provides countless benefits for the better situated people of all age groups and interests.

доставляет множество возможностей для посещения культурных мероприятий. Для игры в гольф и других видов спорта Проект Блаженка также является хорошим местом для любителей спорта - легко доступны гольф в районе Мотол, Erpet, фитнес в ТЦ Nový Smíchov или множество велосипедных дорожек как на Страговском холме, так и в окрестностях Влтавы. Можно сказать, что новый проект жилищного строительства в пражском районе Бертрамка, имеет ряд преимуществ для состоятельных людей всех возрастов и интересов.

27


český design | czech design | Чешский дизайн

TEXT | Helena Vavrdová FOTO | Martin Polák

Timeless Visions of Štěpán Jirka

Nadčasové vize Štěpána Jirky Milovník animovaných filmů a klasické fotografie, který se nebrání ani návrhům designu dopravních prostředků. Svou tvorbu zatím prezentuje nádherným koupelnovým setem Ribbon, za který obdržel ocenění nejen v soutěži Národní cena za studentský design, ale byl rovněž nominován v kategorii objev roku v prestižních Cenách Czech Grand Design 2012. Představujeme vám další naději v oblasti českého designu, absolventa Západočeské univerzity v Plzni, Štěpána Jirku. Vysoce funkční a vizuálně přitažlivý set sanitární keramiky a koupelnového nábytku Ribbon získal svá ocenění zaslouženě. Vznikl ve spolupráci s firmou JIKA a Dřevotvar Znojmo a perfektně se hodí do malých koupelen, aniž by byla omezena praktičnost celého systému. I přes jeho moderní vzezření je zcela přizpůsoben i potřebám seniorů a osobám se sníženou pohyblivostí

A lover of animated films and classic photography, who does not even reject designing a  means of transport. At the moment, his creativity is presented in the wonderful Ribbon bathroom set, for which he was awarded in the National Award for Student Design contest, as well as being nominated in the catego28

Любитель мультфильмов и классической фотографии, которому не чуждается также и дизайна транспортных средств. Его творчество прежде всего представлено прекрасным набором для ванной комнаты Ribbon, получившем высокую оценку на конкурсе Национальная премия в области студенческого дизайна, а также

štěpán j ry of ‘Discovery of the Year’ in the prestigious 2012 Czech Grand Design Awards. We introduce to you another hope in the field of Czech design, graduate of the University of West Bohemia in Pilsen, Mr Štěpán Jirka. The extremely functional and visually appealing Ribbon set of sanitary ceramics and bathroom furniture was a deserving winner of its awards. It was created in collaboration by the JIKA and Dřevotvar Znojmo companies and is perfect for small bathrooms, without limiting the practicality of the entire system. Despite its modern appearance, it is also completely adapted to the

был номинированным в категории Открытие года на получение Награды Czech Grand Design 2012. Журнал Estate представляет вам еще одну надежду в области чешского дизайна - выпускника Университета Западной Чехии в городе Пльзень Штепана Йирку. Очень функциональный и визуально привлекательный комплект сантехники и мебели для ванной Ribbon заслуженно получил все свои награды. Он был создан в сотрудничестве с компаниями «JIKA» и «Dřevotvar Znojmo», набор идеально подходит для небольших ванных комнат, без ограничения практичности всей системы. Несмотря на современный внешний


Чешский дизайн | czech design | český design

Не подвластные времени фантазии Штепана Йирки.

jirka needs of older persons and persons with reduced mobility, thus creating a timeless set that is not necessary to be changed over the years. The set consists of a multifunctional washbasin cabinet that can serve as a tipping laundry basket or seat. There is also a  shower, a raised toilet and the washbasin itself, the depth of which can be changed according to needs and which has a  hidden valve to distribute water evenly, without any splashing. The set also includes a  practical wall module, which primarily facilitates movement in the bathroom, but it can also serve as electrical heating, towel

вид, он полностью адаптирован к потребностям пожилых людей и лиц с ограниченной подвижностью, комплект Ribbon не подвластен времени и моде, его можно не менять на протяжении многих лет. В комплекте - мультифункциональный шкафчик под раковину, который может служить в качестве открывающейся корзины для белья или сиденья, душевая кабина, унитаз с высотой больше стандартного уровня, и непосредственно сама раковина, у которой в соответствии с необходимостью возможно менять глубину и которая имеет закрытый вентиль, плавно и без разбрызгивания распределяющий воду. Набор также дополнен практичным настенным модулем, который, в первую очередь, облегчает движение в небольшой ванной, но также может служить электрическим отопительным прибором,

a vytváří tak nadčasový komplet, který není nutné v průběhu let měnit. Set se skládá z multifunkční umyvadlové skříňky, která může sloužit jako vyklápěcí koš na prádlo či sedátko, sprchy, zvýšeného klozetu a samotného umyvadla, kde je možné podle potřeby měnit jeho hloubku a které disponuje krytým ventilem, jež plynule rozvádí vodu, aniž by došlo k jejímu rozstřikování. Set dále doplňuje praktický nástěnný modul, jenž primárně usnadňuje pohyb v koupelně, ale může sloužit také jako elektrické vytápění, sušák na ručníky či polička. Kreativitě se meze nekladou, Štěpán Jirka proto své návrhy soustředí i do mnoha dalších oblastí designu - od nábytku z papíru přes interiéry auta až po tvorbu vlastnoručně vyrobeného fotoaparátu z bukového dřeva, inspirovaného typem Chamonix 45N.

dryer or shelf. Creativity has no limits. Štěpán Jirka therefore also concentrates his proposals on many other areas of design – from furniture made of paper and car interiors to the creation of a self-made camera in beech wood inspired by the Chamonix 45N type.

вешалкой для полотенец или полкой. Творчество не имеет границ, поэтому Штепан Йирка проецирует свои идеи и во многих других областях дизайна - от мебели, сделанной из бумаги, до салонов автомобилей и создания собственноручно сделанного фотоаппарата из букового дерева, вдохновленного моделью Chamonix 45N. 29


z jiného koutu světa | from different part of the world | из другого уголка мира

e francie france

30

Ekologicky smýšlející turisty určitě potěší možnost strávit noc v nové ekoubytovně v Fontainebleau, která byla nedávno realizována podle návrhu architektů ze studia Inca Architects. Prostorově velmi skromné pokoje jsou vybudovány z přírodních materiálů a jejich organické tvary výborně zapadají do okolní přírody. Vzniká tak příjemná alternativa pro lidi, kteří nechtějí trávit čas v honosném hotelu, ale dávají spíše přednost klidu přírodního prostředí. Foto: Courtesy of Inca Architectes

Ecologically-minded tourists will certainly be pleased by the opportunity of spending the night in the new eco-guesthouse in Fontainebleau, recently built according to the proposal of architects from the Inca Architects studio. The spatially very modest rooms are constructed of natural materials, their organic shapes blending perfectly into the surrounding countryside. The result is a pleasant alternative for people who do not want to spend time in a pretentious hotel, but rather give priority to the tranquillity of a natural environment. Ph oto: C our tesy of I nca Architects

Экологически настроенных туристов, несомненно, порадует возможность провести ночь в новом экообщежитии в Фонтенбло, которое было недавно построено по проекту архитекторов из студии Inca Architects. Пространственно весьма скромные номера выполнены из натуральных материалов, и их органические формы прекрасно вписываются в окружающую природу. В результате получается хорошая альтернатива для людей, которые не хотят тратить проводить время в роскошных отелях, а отдают приоритет спокойствию природной среды. Фото: Предоставлено студией Inca Architectes


из другого уголка мира | from different part of the world | z jiného koutu světa

v

Velmi povedenou stavbu tělocvičny najdeme ve městě Drancy. Vertikální nosné dřevěné sloupy ve tvaru oblouku volně přechází v horizontální stropní konstrukci, která se vzájemně proplétá a vytváří tak pavučinu, která podpírá prosklení ve střední části dispozice. Obslužné části a menší postranní tělocvičny jsou provedeny v podobně atraktivním stylu. Foto: © Clément Guillaume, archdaily.com A very successful gym construction is to be found in Drancy. The vertical wooden arc-shaped supporting pillars freely pass into the horizontal ceiling construction which mutually intertwine, creating a web to support the glazing in the central section of the structure. Utility areas and smaller lateral gyms are designed in a similarly attractive style. Photo: © Clément Guillaume, archdaily.com

Очень хороший проект постройки тренажерного комплекса находится в городке Дранси. Вертикальные несущие деревянные столбы в форме арок свободно переходят в горизонтальную потолочную конструкцию, где взаимно переплетаются, создавая паутину, которая поддерживает застекленную часть в средине строения. Места для обслуживания и боковые залы тренажерного комплекса выполнены в столь же оригинальном стиле. Фото: © Clément Guillaume, archdaily.com

31


z jiného koutu světa | from different part of the world | из другого уголка мира

v

Ve Villetaneuse byla v roce 2010 otevřena lávka, která vyniká svou originální konstrukcí. Ocelová příhradovina tvoří pochozí podestu, které je částečně kryto ocelovými obloukovými nosníky. Celá konstrukce je pak z vnějšku pokryta dřevěným obkladem. Z ulice tak lávka vypadá jako dřevěný kmen položený na dvou pilířích, které zároveň slouží jako výtahy pro osoby s omezenou schopností pohybu. Foto: © Cyril Sancereau

A bridge which is notable for its original construction was opened In Villetaneuse in 2010. The steel truss forms a  walkable landing, which is partially roofed by steel arched beams. The entire structure is covered in a wooden exterior cladding. From the street, the bridge looks like a tree trunk resting on two pillars that at the same time serve as lifts for persons with limited mobility. Photo: © Cyril Sancereau

32

В Villetaneuse в 2010 году открыли пешеходный мост который отличается своей оригинальной конструкцией. Стальная перекладина создает проходную площадку, которая частично покрыта стальными арками. Вся конструкция с наружной части покрыта древесиной. С улицы пешеходный мост выглядит, как деревянный ствол, покоящийся на двух столпах, которые в то же время служат местом для лифтов для людей с ограниченной способностью движения. Фото: © Cyril Sancereau


из другого уголка мира | from different part of the world | z jiného koutu světa

p

Pěkným důkazem toho, že je důležité věnovat pozornost návrhu i u staveb, které nejsou určeny pro bydlení, jsou veřejné toalety v parku v Lyonu. Dřevěný plášť je kombinací vertikálních a horizontálních částí, které zcela záměrně kontrastují s organickou strukturou zeleně okolního parku. Součástí stavby je také částečně krytá terasa s posezením, která vytváří meziprostor mezi stavbou a okolím. Foto: © Franck Fleury

Acceptable proof of the importance of also paying attention to the design of non-residential buildings are the public toilets in a park in Lyon. The wooden cladding is a combination of vertical and horizontal blocks that purposely contrast with the organic structure of the surrounding park greenery. The construction also includes a partly covered terrace with seating, which creates an interspace between the building and its surroundings. Photo: © Franck Fleury

Хорошим доказательством того, как важно обращать внимание на проект зданий, которые не предназначены для жилья, являются общественные туалеты в парке в Лионе. Их деревянное покрытие представляет собой сочетание вертикальных и горизонтальных частей, которые намеренно контрастируют с органической структурой окружающего зеленого парка. Частью постройки является также частично крытая терраса с зоной отдыха, которая создает пространство между зданиями и окрестностями. Фото: © Franck Fleury

33


Pohovka – historie komfortu Pohovka je dnes nedílnou součástí každého interiéru a objevuje se zde v nejrůznějších podobách - rohová, malá nebo velká, s mechanismem pro nohy nebo místem na spaní, v textilním nebo koženém provedení a různých barvách. Pohovka jakožto prostor pro odpočinek figurovala v životě lidí již velmi dávno, postupem času se ale její podoba proměňovala v návrzích i funkcích. Není přesně známo, kdo přišel s myšlenkou spojit několik židlí v jeden kus nábytku, ale právě na tomto principu byl vytvořen gauč - pohovka s šesti či osmi nohama, třemi opěradly a s područkami po stranách. Původní význam starého perského slova „divan“, tedy pohovky, byl navíc velmi vzdálen od tématu nábytku, znamenal totiž spíše „registr, seznam“, teprve později nabylo slovo významu „dřevěná lavička“.

The Sofa – a History of Comfort

34

The sofa is now an integral part of any interior, appearing in a variety of shapes there – corner, small or large, with a leg mechanism or as a sleeper couch, in textile or leather finish and in various colours. The sofa as a seat for relaxation has already figured in the lives of people for a long time. However, over time its appearance has changed with regard to design and function. It is not known exactly who came up with the idea of combining several chairs into one piece of furniture, but a  couch was created by this

Такой предмет мебели, как диван, сегодня является неотъемлемой частью любого интерьера. Диваны бывают угловыми, маленькими или большими, с механизмом для ног или местом для сна, оббитые дизайнерской тканью или кожей, а также самых разных цветов. Диван в качестве удобного места для отдыха вошел в обиход людей давно, но при этом, претерпел значительные изменения, как в назначении, так и в дизайне. Доподлинно неизвестно, кому пришла в голову идея объединить в


Na východě se prototypem moderní rozkládací pohovky stal široký gauč bez noh se spoustou velkých polštářů z drahých látek. Na takových otomanech se kouřily vodní dýmky a vedly se dlouhé besedy u jídla. Pohovky a křesla, které se objevily v 17. a 18. století ve Francii, měly naopak k podobě sedaček z východu velmi daleko. Nebyly primárně vyrobeny pro ležení – móda korzetů a kostýmů a etiketa obecně dovolovala v těchto časech pouze sedět nebo se o sofa opřít. Právě takové francouzské sofa bylo prvním prototypem moderní sedačky. V průběhu 20. století se potom spojily orientální a evropské prvky pohovek. method – a  sofa with six or eight legs, three backrests and armrests on the sides. Moreover, the original meaning of the old Persian word ‘divan’, which is ‘ottoman’, was also very far from the theme of furniture, instead having the meaning of ‘registry’ or ‘list’ and only later did the word acquire the meaning of ‘wooden bench’. In the East, the prototype of the modern convertible sofa became

один предмет несколько стульев или просто увеличить кресло, но именно по такому принципу было создано канапе - диван с шестью или восемью ногами и 3 спинками с подлокотниками по бокам. Более того, первоначальный смысл старого персидского слова «диван» был весьма далек от темы мебели, он, скорее, обозначал «реестр, список», и только позже слово приобрело значение «деревянная скамья».

a wide ottoman without legs and with lots of big pillows covered in valuable textiles. Hookahs were smoked and long mealtime discussions were held on such ottomans. The sofas and armchairs that appeared in the 17th and 18th centuries in France, on the contrary, were very different from the shape of seats from the East. They were primarily made for lying on – the fashion of corsets and costumes, as well as the etiquette of

На Востоке прототипом современного раскладного дивана стали широкие тахты без ножек, зато с множеством больших подушек из дорогих тканей. На таких тахтах принимали пищу, курили кальян и вели долгие беседы во время еды. Диваны и кресла, которые появились в 17 веке – начале 18 века во Франции, были далеки от восточной тахты. На них не принято было лежать, мода на корсеты и костюмы, а также этикет

Диван - история комфорта. 35


popular. Thanks to this fusion, the most modern sofa models were created and thus the sofa, with the help of designers and artists, became an object of art. One of the best examples is the ‘Lips’ sofa by Salvador Dali. It was created in 1937—the artist being inspired by the contours of the lips of Mae West, the famous American star of the 30s. The 20th century and advances in Science also further influenced the manufacture of sofas: increased attention was paid to design, the models created consisted of metal frames and leather, as well as classic lines in a new modern style.

ствованы с востока, а от запада диван приобрел ножки, подлокотники и спинку. Благодаря такому слиянию, появились наиболее современные модели диванов, а с помощью дизайнеров и художников диван скоро стал и объектом искусства. Одним из ярчайших примеров стал диван «Губы» от Сальвадора Дали ( Salvador Dalí). Диван был создан в 1937 году. В то время художник был вдохновлен очертаниями губ скандально известной в 30-е годы в американской звезды Мэй Уэст (Mae West). 20 век привнес в производство диванов достижения науки: производители стали больше внимания уделять дизайну, появились модели, в основу которых лег металлический каркас, кожа, классические линии в новой современной форме.

RESIDENZA Kler, www.residenza.cz

Populárními se staly nízké, široké a pohodlné sedačky inspirované východními modely, které doplňovaly západní trendy v podobě noh, područek a opěradel. Díky této fúzi došlo ke vzniku nejmodernějších modelů a pohovka se tak za pomoci designérů a umělců stala i objektem umění. Jedním z nejlepších příkladů je pohovka „Rty“ od Salvadora Dalího. Byla vytvořena v roce 1937, kdy se umělec inspiroval obrysy rtů slavné americké hvězdy 30. let, Mae West. Dvacáté století a úspěchy vědy také dále ovlivnily výrobu pohovek: zvýšená pozornost byla věnována designu, vznikly modely, jejichž základ tvořil kovový rám, kůže a také klasické linky v nové moderní formě. those times generally allowed one only to sit or recline on a sofa. And this type of French sofa was the first prototype of the modern settee. During the 20th century, the oriental and European elements of sofas merged. The low, wide, comfortable seats inspired by eastern design, that complemented the western trends in the shape of their legs, armrests and backrests, became

36

того времени позволял лишь присесть или облокотиться на кушетку или канапе. Но именно французское канапе и кушетка стали первыми прототипами современных диванов. В 20 веке произошло объединение восточных и европейских диванов. Становятся популярны модели невысокие, широкие и комфортные – эти характеристики были заим-

Ksenia Ulyanova Dekoratér, ředitel salonu nabytku “Martin&Home”

Ксения Ульянова

Декоратор, директор мебельного салона “Martin&Home”

Salon nábytku Martin&Home Korunní 1310/56 Praha 2 - Vinohrady Vítězná 1054/9, Karlovy Vary www.martin-home.eu


Martin&Home

Чешский дизайн | czech design | český design

+420 776 646 650 +420 774 250 602 www.nabytekcz.com SHOWROOM NÁBYTKU Korunní 1310/56, Praha 2 Vítězná 1054/9, Karlovy Vary 37


český design | czech design | Чешский дизайн

Předplatné

38


новости | news | novinky

Nejlepší nemovitosti Best Properties 40

Prodej / Sales / Продажа

91

Pronájmy / Rentals / Аренда

112 116

Apartmány v Praze Prague Apartments / Апартаменты в Праге

Komerční nemovitosti Commercial Properties / Коммерческая недвижимость

37


novinky | news | новости

OTÁZKA PRO REALITNÍ ODBORNÍKY

Question For Real-Estates Professionals

Вопросы для специалистов по недвижимости

Jaké jsou v současnosti nejnovější trendy v oblasti luxusního bydlení? What are currently the latest trends in the area of luxury living? Каковы в настоящее время последние тенденции в области жилья класса люкс?

Mária Mihinová V.I.P. Homes Prodejním hitem pro movitější zájemce jsou apartmány v rezidencích ve stylu špičkového hotelu, poskytující nejenom elegantní adresu, ale i komplexní služby (recepce, donášková služba, lázeňský bazén, terapeutické služby, vstupenky do divadla, letenku do opery do Milána apod.). Zcela nadstandardním vybavením je tzv. Smart home, což volně přeloženo znamená inteligentní domácnost. Jde o  využití moderních technologií ke komplexnímu dálkovému ovládání domácnosti prostřednictvím přenosného řídícího panelového počítače nebo mobilního telefonu. Tak je možné naprogramovat automatickou regulaci vytápění, rozsvěcet ve zvolenou dobu osvětlení apod. Nechybí videotelefon s elektrickým vrátným k otevření vchodových dveří, elektronické zabezpečovací zařízení s napojením na pult centrální ochrany v recepci s nepřetržitou ostrahou. Bestsellers for wealthier interested persons are residential apartments in the style of a top hotel, providing not only an elegant address, but also complex services (Reception, delivery services, spa pool, therapeutic services, theatre tickets, tickets to the Milan Opera, etc.). The “smart home” is a completely upgraded amenity. This takes advantage of modern technologies for the total remote management of the entire household via a portable control panel, computer or mobile phone. Thus it is possible to program the automatic control for heating, turn on lights at a chosen time, and similar conveniences. Also included are a videophone with electric door opener to open the entrance door, and electronic security devices with continuous surveillance connected to the central security panel at Reception. 38

Хитом продаж для богатых клиентов являются квартиры в резиденциях в стиле лучших отелей, обеспечивающие не только престижный адрес, но также и комплексные услуги (рецепшн, доставка товаров, спа-бассейн, терапевтические услуги, билеты в театр, билеты в оперу в Милане, и т.д.). Обеспеченный по самым высоким стандартам так называемый Smart home в вольном переводе означает Умный дом. В данном случае речь идет об использовании современных технологий для комплексного дистанционного управления домом при помощи переносной панели управления в портативном компьютере или мобильного телефона. Таким образом можно запрограммировать автоматическое управление отоплением, включить свет в выбранный период освещения и т.д. В системе предусмотрен и видеофон с электрическим швейцаром для открывания входных дверей, а также электронные устройства безопасности, связанные с пультом центральной охраны на рецепшн с непрерывным наблюдением.

Mgr. Olena Yakubovych MBA Jednatelka Y&T Property Investment, Y&T Design Nejnovějším trendem v oblasti luxusního bydlení je budování jeho jedinečnosti a osobitosti, návrat od studených bílých a béžových minimalistických interiérů k živým barvám a moderní klasice. Fasáda budovy by měla posloužit jako inspirace při volbě prvků uvnitř bytu, neoddělitelnou součástí interiéru je rovněž výhled z okna. Současné trendy naznačují, že klienti nejčastěji preferují objekty nadčasové architekturní klasiky (vily a činžovní domy z různých historických období), nebo naopak dávají přednost jak v exteriérech, tak v exploataci budov, radikálním konstrukčním řešením a nejnovějším technologiím (pasivní bydlení, solární technologie, vertikální zahrady).

The latest trend in the construction of luxury housing – is its uniqueness and individuality, the rejection of cold white and beige minimalist interiors and a return to vivid colour and modern classics. The facade of the building should serve as an inspiration for choosing the elements inside the apartment. In addition, the view from the windows is an integral part of the interior. Current trends suggest that, for the location of luxury dwelling, clients often turn to the timeless architectural classics (villas and apartment buildings from different historical periods) or, conversely, prefer radical construction solutions both for the exterior and design of the building, as well as the latest technology (passive housing , solar technology, vertical gardens).

Последние тенденции в строительстве элитных жилых домов - это их уникальность и индивидуальность, возвращение от холодных белых и бежевых минималистических интерьеров к более насыщенным цветам и современной классике. Фасад здания должен служить источником вдохновения при выборе элементов в интерьере квартиры, вид из окна также является неотъемлемой частью интерьера. Современные тенденции показывают, что выбирая место для элитного жилья клиенты часто обращаются к классическим объектам вневременной архитектуры (виллам и многоквартирным домам, построенным в разные исторические периоды) или, наоборот, предпочитают, как в экстерьере, так и в эксплуатации зданий радикальные конструкторские решения и новейшие технологии (пассивное жилье, солярные технологии, вертикальные сады).


новости | news | novinky

L‘Art de Vivre

Design a prodej luxusních nemovitosti Y&T PROPERTY INVESTMENT s.r.o.,  +420 224 282 506,  Václavské náměstí, 55, 110 00, Praha 1, www.ytpi.cz

39


40

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

41


SPORTALM SPORTALM Podzim–Zima 2012/13 Podzim – Zima 2012/2013 www.fggroup.cz www.fggroup.cz

42

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Focused on luxury Senovážné náměstí, Praha 1 - Nové Město

prodej / sales

Luxusní velkometrážní byt v Paláci Belwicz na Senovážném náměstí s 24/7 recepcí v historické části projektu. Prostorná vstupní hala vede k první z ložnic a samostatné toaletě. Halou se dostaneme do obytné části, kterou tvoří slunný obývací pokoj s výhledem na Senovážné náměstí, dále do plně vybavené kuchyně s jídelnou. Za jídelnou je oddělený vstup do klidové části s ložnicemi a koupelnami. Naproti koupelně je manželská ložnice s vlastní koupelnou. Další dvě ložnice se samostatnou koupelnou tvoří oddělenější část bytu. Luxury spacious apartment in Palac Belwicz in Senovážné náměstí with 24/7 reception in a hictorical part of the scheme. Commodious entrance hall that leads towards a first bedroom and separate toilet. The entrance hall goes to a living area. There is a sunny living room with view to Senovážné náměstí and also to a kitchen with dining. Behind the dining there is a separated entry to the silent area with bedrooms and bathrooms. Opposite a master bedroom there is ensuite bathroom. The other two bedrooms with own bathroom are behind.

Cena: / Price: 31 500 000 CZK

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Focused on luxury Rašínovo Nábřeží, Praha 2 - Nové Město

prodej / sales

Luxusní bydlení v centru Prahy na Rašínově nábřeží. Byt s jihozápadní orientací. Byt má dva hlavní vstupy. Čipem z výtahu přímo do bytu, či výtahem z chodby. U vstupu do bytu, který tvoří prostorná chodba je i samostatné WC. Chodba vede přímo do velkého otevřeného obytného prostoru s balkonem, s jídelnou a kuchyní s výhledem na řeku a Pražský hrad. Z chodby se dá také vstoupit přímo do hlavní ložnice s vlastní prostornou koupelnou a šatnou či do druhé ložnice se samostatnou koupelnou. Luxury living in centre of Prague on Rašínovo nábřeží. The apartment has south-west orientation. The apartment has two main entrances. Directly from lift to the flat with chip or by lift from the hall. The apartment has a spacious hall with extra toilet. The apartment comprises large living space with balcony, dining and kitchen with direct view to the River and Prague Castle. From the hall you can access directly to the master bedroom with spacious ensuit bathroom and walk-incloset or to the second bedroom with ensuite bathroom.

Cena: / Price: 75 000 000 CZK

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Focused on luxury Za Špejcharem, Horoměřice

prodej / sales

Velmi příjemný a kvalitně postavený dům v klidné části Horoměřic, nabízející klid a soukromí. Vzdušný interier - v celém domě je výška stropů 3 m - nabízí pohodu a dostatek prostoru i pro větší rodinu. Zahrada je prakticky rozdělena na květinovou - okrasnou část s parkovou úpravou a užitnou část pro relaxaci s altánem a zahradním grilem. Prostorný obývací pokoj, vybavená kuchyně, dvě pracovny, dvougaráž, sauna a velký pokoj vhodný pro kinosál, nebo fitness, hernu, apod. V patře je 5 samostatných ložnic. Dům má 3 koupelny a prostornou šatnu. Very pleasant house constructed to an high quality and located within a tranquil and private part of Horomerice. Spacious interior offers an environment even for the largest family – ceiling height 3m throughout the house! Well tendered garden, divided into decorative park-style and relaxation zone with a barbecue and gazebo. Spacious living room, fitted kitchen, 2 separate study rooms, 2 garages, storage, sauna and large fitness or home cinema room. 5 bedrooms with 3 bathrooms and accessories.

Cena: / Price: 19 900 000 CZK

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Realitní makléř: Ing. Jana Kejmarová Kontakt: +420 720 413 001 E-mail: jana.kejmarova@century21.cz

Výjimečné rodinné bydlení v klidné lokalitě Hrdlořez

Projekt Bydlení Smetanka nabízí nadstandardně vybavené prostorné bytové jednotky s rozměrnými balkony, terasami či předzahrádkami v klidné lokalitě starých Hrdlořez. Devizou jsou kvalitní standardy v podobě dřevěných podlah či mramoru. Převážně velkometrážní byty působí vzdušným a slunným dojmem díky promyšlenému architektonickému návrhu a orientaci ke světovým stranám. K jednotkám je k dispozici dostatečné množství garážových stání, samostatných garáží či venkovních stání. Oblast starých Hrdlořez zůstala téměř nedotknutá stavební činností posledních desítek let. Vrch Smetanka a bublající říčka Rokytka vytváří pocit klidu a téměř krajinné atmosféry, přestože se nacházíte na území hlavního města. Dobré dopravní spojení i občanská vybavenost okolí předurčuje Bydlení Smetanka nejen k netradičnímu rodinnému bydlení, ale i pro milovníky přírody a klidu. Vybírat můžete z bytů 3+kk až 5+kk o ploše 96 – 175 m².

Cena 3+kk / 96 m² / od 6.073.171 Kč Cena 4+kk / 112 m² / od 6.722.618 Kč Cena 5+kk / 142 m² / od 8.713.300 Kč Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady

46

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Realitní makléř: Ing. Markéta Čiperová Kontakt: +420 602 350 055 E-mail: marketa.ciperova@century21.cz

Exkluzivně řadový rodinný dům, Praha 4 - Záběhlice

Exkluzivně nabízíme pronájem řadového rodinného domu po celkové rekonstrukci v lokalitě Praha 4 – Záběhlice. Dům je situován v původní zástavbě řadových rodinných domů z meziválečného období, u domu je menší zahrada, na které se nachází garáž pro menší auto, kterou lze případně využívat jako zahradní domek. Dům je podsklepen. V suterénu se nachází sklípek a technická místnost, v přízemí je obytná místnost s kuchyní, ze které je výstup na terasu a na zahradu. Dále je v přízemí koupelna se sprchovým koutem. V 1. patře a v podkroví se nacházejí ložnice, dětský pokoj, herna a druhá koupelna s vanou. Součástí nájmu je kompletně vybavená kuchyňská linka, pračka, nábytek. Jedná se o velmi atraktivní lokalitu. V blízkém okolí se nachází mateřské, základní a střední školy, dětská hřiště, nákupní centrum a díky bezprostřední blízkosti autobusové zastávky je z místa výborné dopravní spojení do centra Prahy.

Cena / 24 000 Kč/měs. Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

47


Prodej / Rybalkova / Vršovice / Praha 10 / 2+kk / balkon / cena: 3 790 000 Kč Dům postavený v roce 1894 stavitelem Přádem se nachází na zajímavém místě s výhledem do Havlíčkových sadů. Je to klidný bod v blízkosti historického a kulturního centra Prahy. Tato spodní část ulice Rybalkova patří do Vršovic, které nabízí veškerý komfort a občanskou vybavenost starších částí Prahy. Zároveň je však na dosah ruky široké spektrum vinohradských kaváren a podniků. House built in 1894 by architect Přád is in the interesting location overlooking the Gröbovka park. It is a quiet spot near the historical and cultural center of Prague. The lower part of the street Rybalkova belongs to Vršovice that offers all the comfort of older parts of Prague, but it is also just around the corner from various cafes and clubs at Vinohrady. Pro více informací je tu pro Vás Libor Jakoubek, telefonní číslo: +420 777 277 377, email: jakoubek@zfpdeveloper.cz. www.bertoluccidesign.cz

48

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej / Moskevská / Vršovice / Praha 10 / 3+kk / terasa / cena: 8 490 000 Kč Dům postavený jako obchodní a činžovní palác rodiny Waldes, zakladatele továrny Kooh-i-noor v Praze, je dostatečně reprezentativní sám o sobě. Zároveň jsme v tomto projektu použili ještě vyšší třídu už tak velmi vysokých standardů. Prostor je zajímavý svou členitostí, která je dána skladbou střechy. Vznikly zde prostorné, atypické byty s výhledem do okolí a velmi dobrým přístupem do centra města. The house, built as a business and residential palace of the Waldes family, the founder of the Kooh-i-noor company in Prague, is representative enough on its own. For this project we have used even higher class of already very high standards. The space is interesting for its diversity, which is given by composition of the roof. There are be spacious, unusual apartments with a nice view of the surroundings and very good access to the city center. Pro více informací je tu pro Vás Libor Jakoubek, telefonní číslo: +420 777 277 377, email: jakoubek@zfpdeveloper.cz. www.bertoluccidesign.cz


Prodej / Kubelíkova / Žižkov / Praha 3 / 4+kk / terasa / cena: 9 950 000 Kč Možností, jak bydlet v centru, ale na klidném místě s velmi dobrým přístupem na metro, je Kubelíkova 44. V těsné blízkosti Mahlerových a Riegerových sadů, Parukářky a Vítkova, 3 minuty od stanice metra Jiřího z Poděbrad, je vše na dosah ruky. Way to live downtown, but in a quiet area with very good access to the metro is the Kubelíkova 44. Just around the corner from the Mahler, Rieger and Parukářka parks and Vítkov memorial, 3 minutes from the green line metro station Jiřího z Poděbrad, everything is at your fingertips. Pro více informací je tu pro Vás Libor Jakoubek, telefonní číslo: +420 777 277 377, email: jakoubek@zfpdeveloper.cz. www.bertoluccidesign.cz

50

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej / Moskevská / Vršovice / Praha 10 / 3+kk / terasa / cena: 7 950 000 Kč V našich bytech jsme pro Vás nainstalovali systém inteligentní domácnosti. Udržuje zvolenou teplotu, umí za Vás zavřít okna v případě, že prší, lze jej ovládat přes internet a zatopit si, když se vracíte z cest. Dbá také o Vaší bezpečnost – při odchodu zhasne celý byt, zatáhne předokenní rolety a vypne zásuvku, kde bývá zapojená žehlička. We have installed a smart-home system in our apartments. It maintains the chosen temperature, can close windows for you when it starts to rain. It can also be controlled over the internet and warm the place up, when you are returning from your trips. Also cares about your safety – when you are leaving the apartment, it will turn off the lights, pulls-down the window shutters and turns off the socket where iron usualy is. Pro více informací je tu pro Vás Libor Jakoubek, telefonní číslo: +420 777 277 377, email: jakoubek@zfpdeveloper.cz. www.bertoluccidesign.cz

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2013 I FEBRUARY 2013 I ФЕВРАЛЬ 2013

51


Prodej / Moskevská / Vršovice / Praha 10 / 3+kk / terasa / cena: 7 950 000 Kč Interiéry našich bytů jsou vybaveny značkovými designovými prvky, jako jsou interiérové dveře, koupelnové obklady a dlažby, zařizovací předměty a koupelnová topná tělesa. Vybíráme si jen ty nejlepší dodavatele z celé Itálie a modelové řady volíme s nejvyšším důrazem na design a funkčnost. The interiors of our apartments are equipped with brand design elements, such as interior doors, bathroom tiles, bathroom fixtures and heating elements. We choose only the best suppliers from all over Italy and the model range is chosen with the highest attention on design and functionality. Pro více informací je tu pro Vás Libor Jakoubek, telefonní číslo: +420 777 277 377, email: jakoubek@zfpdeveloper.cz. www.bertoluccidesign.cz

52

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Property Investment Olena Yakubovych

jednatelka 224 282 506

LUXUSNÍ BYT u vodní kaskády na Praze 6 - Dejvice / 3kk + balkon + sklep / 107 m2 Světlý byt se nachází na hranici Prahy 1 a Prahy 6 a  je v  bezprostřední blízkosti centra. Nemovitost je situovaná v historické budově po rekonstrukci s výhledem na náměstí s fontánou a je spojením moderního designu a nadčasové klasiky. Byt má velmi dobrou dispozici a nabízí světlý otevřený prostor obývacího pokoje s  nainstalovanou luxusní italskou kuchyňskou linkou. Z  obývacího pokoje (50 m2) je vstup na balkon. Dále 2 ložnice, 2 mramorové koupelny (jedna s vanou a druhá se sprchovým koutem) a vstupní halu. Provedení bytu je v luxusním standardu. Možnost pronájmu parkovacího stání přímo před domem. K jednotce naleží sklep. Interiér je vyzdoben obrazy umělce Vladimíra Vávry („VVV Ateliér“) a Iry Svobodové („Artbanka“).

LUXURY APARTMENT near the water cascades in Prague 6 - Dejvice/ 2 bedroom apartment + balcony + cellar / 107 m2 The apartment is located at the attractive area on the border of Prague 1 and Prague 6 , in neighborhood of the city center. Historical building has the lift and is recently after complete reconstruction. A marriage of new build technology and period charm, this apartment has a good layout with a sunny light living room (50 m2): living&dining area with modern style Italian kitchen. Balcony, approachable from the living room area, offers the outstanding view to the square garden; 2 marble bathrooms (one with the bath another with the shower) and 2 bedrooms are oriented to the inside yard of the building. The parking spaces are available for renting just in front of the building in new covered garages. Interier is decorated with paintings by Vladimír Vávra (VVV Atelier) and Ira Svobodová („Artbanka“).

Cena na vyžádaní / Price on request

Václavské náměstí 55, 110 00 Praha 1, Česká Republika, Tel: +420 224 282 506, www.YTPI.cz, info@ytpi.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

53


14 let zkušeností a přibližně 1000 aktuálních nemovitostí

PRODEJ, Havanská, Bubeneč, Praha 7, 5+kk, CZK 11.950.000,Velmi prostorný třípatrový mezonet, čtyři ložnice. Plně vybavená kuchyně – myčka, trouba, sporák. Koupelna se sprchovým koutem, vanou, dvě toalety zvlášť. V posledním patře terasa. K bytu patří garáž, další parkovací místo zahrnuto v nájmu. Internet k dispozici. Very spacious 4 bedrooms, three story duplex apartment. Fully equipped kitchen – dishwasher, oven, hob. Bathroom with a shower and a bathtub, two separate toilets.Terrace on the top floor. Apartment comes with a garage and an additional parking space included in rent. Internet available.

vila Střešovice - 100 mil. Kč, vila Ořechovka - 75 mil. Kč vila Hanspaulka - 61 mil. Kč, vila Braník - 44 mil. Kč we offer the best property management in prague. check it out! 54

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I  ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Happy House Rentals, Ltd. Jungmannova 748/30 110 00 Prague 1 Tel: +420 224 947 623 GSM: +420 774 480 450 info@happyhouserentals.com

14 years of experience and around 1000 currently listed properties

PRODEJ, Terasy V., Unhošť, okr. Kladno, 5+kk, CZK 8.990.000,Luxusní rodinný dům 5+kk, 180 m2 – projekt Terasy Unhošť. Dvojvila z roku 2010. V  přízemí předsíň, šatna, obývací pokoj se vstupem do zahrady, plně vybavená kuchyně, jídelna, toaleta. V 1. patře tři ložnice, koupelna s vanou a toaletou, v 2. patře ložnice s terasou. Alarm, klimatizace, internet, SAT, dvojgaráž. Luxury 4 bedrooms family house, 180 sq.m – „Terasy Unhošť“ project. 2010 double villa. Ground floor – hall, wardrobe, living room with entrance to the garden, fully equipped kitchen, dining room, toilet. 1.floor – 3 bedrooms, bathroom(bathtub, toilet), 2. floor – bedroom with a terrace. Alarm, AC, internet, SAT, double garage.

vila na Kampě - 600m2, krásná zahrada, před rekonstrukcí - 44 mil. Kč vila v Šáreckém údolí na rozlehlém pozemku - 105 mil. Kč sales | long term | midterm | short term rentals | offices | facility management PRODEJ I  SALES I  ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I  март 2013

55


Prodej Luxusní novostavba rodinné vily, 430 m², Zdiměřice, Praha-západ, 20 900 000 Kč Sale Luxury newly built family villa, 430 m², Zdiměřice, Prague-west, CZK 20 900 000 Luxusní novostavba rodinná vila, na pozemku 1000 m2, samostatně stojící, užitná plocha 430 m2, 6+1, zastavěná plocha 270 m2, s užitným podkrovím, s dvojgaráží, krytý bazén. Přízemí tvoří prostorný obývací pokoj s krbem a jídelnou, kuchyň, menší koupelna s toaletou a masážním sprchovým boxem, velká pracovna, předsíň a chodba s unikátním vyřezávaným zámeckým dřevěným schodištěm. Část prvního patra tvoří čtyři ložnice, lodžie, koupelna s toaletou a vířivou masážní vanou, šatna s prádelnou. New family house for sale. The total plot size is 1 000 m2, the house occupies 270 m2 with a living space over two floors of 430m2 and a garden area of 730m2, planning 6 + 1, two-car garage, closed swiming pool on the garden. The first floor consists of a spacious living room with fireplace, dining room, kitchen with pantry, bathroom with toilet and shower massage. Staircase is connected with the second floor with carved wooden hand-made from the whole array - beech floor comprises four bedrooms, a balcony, bathroom with toilet and bath - Jacuzzi, walk-in closet.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 56

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Nádherná luxusní vila, 6+1, 313m², Praha 6 – Suchdol, 24 950 000 Kč Sale Beautiful luxury villa 6+1, 313 m², Prague 6 – Suchdol, CZK 24 950 000 Hledáte příjemné bydlení v dobré dostupnosti do centra, přesto ale v zeleni a přírodě na dosah? Nenechte si ujít výjimečnou nabídku luxusní vily 6+1, která Vám zajistí nadstandardní bydlení. V přízemí domu se nachází prostorný, designově zařízený obývací pokoj s moderní německou kuchyňskou linkou s vestavěnými značkovými spotřebiči Miele. Samozřejmostí kuchyňské linky je zabudovaná myčka a lednice. Nadstandardem je špičkový kávovar, díky kterému si připravíte vynikající kávu. V obývacím pokoji je umístěn designový krb HWAM, který Vám zpříjemní dlouhé zimní večery s Vaší rodinou. V přízemí domu je také samostatné WC a pokoj pro hosty. Do prvního patra vede dřevěné schodiště. V patře jsou 4 samostatné pokoje, velká koupelna s vanou, sprchou a WC a komora. Jeden z pokojů je využíván jako šatna. Druhý pokoj má samostatnou koupelnu se sprchovým koutem a vlastním přístupem na prostornou terasu směřující na sever. Zbývající dva pokoje mají společný balkón, který je orientován na jižní stranu. V domě je švédská dřevěná podlaha, v koupelnách sanita Laufen, italská dlažba a obklady, dřevěná eurookna. Dům je vybaven trezorem, alarmem, telefonem a datovými kabely. Součástí domu je garáž na dvě auta, ve dvoře jsou další 4 parkovací stání. K domu náleží velká zahrada s nádherným výhledem do přírody. Dům byl kolaudován v roce 2007. Klidná lokalita, pouhých 10 minut na metro A – Dejvická. Doporučujeme prohlídku. Are you looking for comfortable living in a well-connected to the center, but in the countryside and nature to reach? Do not miss the exceptional luxury villas offer 6 +1, which will provide luxury living. On the ground floor there is a spacious, furnished living room design with modern German kitchen with designer appliances Miele. Of course there is a built-in kitchen dishwasher and refrigerator. Luxury of the top coffee maker that makes you prepare excellent coffee. The living room is located HWAM fireplace design, which will be enhanced by the long winter evenings with your family. The ground floor is also a separate toilet and a guest room. Leads to the first floor wooden staircase. Upstairs there are 4 separate rooms, a large bathroom with bath, shower and toilet. One room is used as a dressing room. The second room has a separate bathroom with shower and private access to a spacious terrace facing north. The remaining two rooms have a shared balcony, which is oriented to the south. The house has a Swedish wooden flooring, Laufen sanitary ware in the bathrooms, Italian tiles, wooden windows. The house is equipped with a safe, alarm, telephone and data cables. Part of the house is a garage for two cars in the yard are another 4 parking spaces. The house has a large garden with spectacular views of the countryside. The house has been approved in 2007. Quiet location, just 10 minutes on the subway - Dejvická. We recommend a tour.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

57


Prodej Luxusní vila 6+1 s dvojgaráží a zahradou, Praha – Uhříněves, 14 800 000 Kč Sale Luxury villa 6 +1 with garage and garden, Prague – Uhříněves, CZK 14 800 000 Nabízíme k prodeji luxusní vilu s užitnou plochou 259 m2 v anglickém stylu s dvojgaráží a zahradou, který se nachází ve velice klidné lokalitě v blízkosti lesoparku. Dům je s dispozicí 6+1, v přízemí se nachází vstupní hala, velký obývací pokoj s částečně oddělenou kuchyní, ložnice, koupelna se sprchovým koutem a oddělené WC. V prvním patře jsou čtyři ložnice a koupelna s velkou rohovou vanou a WC. Z jedné ložnice je přístup na balkon. Na zahradě je vrtaná studna a automatický zavlažovací systém. Součástí zahrady je 18 m2 velká terasa přístupná z obývacího pokoje. Vybavení domu - kuchyňská linka, vestavěné skříně a elektrické rolety, které jsou na všech oknech. V domě je bezpečnostní systém napojený na bezpečnostní agenturu. V domě je plynový kombinovaný kotel na ohřev teplé vody a topení. Kolaudace domu proběhla v roce 2001. We offer for sale luxury villa with a floor area of 259 square meters in the English style with garage and garden. The house is 6 +1 layout with the ground floor comprises entrance hall, large living room with semi separate kitchen, bedroom, bathroom with shower and separate toilet. On the first floor there are four bedrooms and a bathroom with a large corner bath and toilet. From one bedroom has access to the balcony. The garden has a deep well and an automatic irrigation system. The garden is 18 m2 large terrace accessible from the living room. Equipment in the house - kitchen, wardrobes and electric blinds that are on all windows. The house has a security system connected to a security agency. The house has gas combination boiler for hot water and heating. Final inspection of the house took place in 2001.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 58

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Luxusní vila, 350 m², Horoměřice, Praha – západ, 17 450 000 Kč Sale Luxurious villa, 350 m², Horoměřice, Prague – West, CZK 17 450 000 Nabízíme prodej nádherné vily v obci Horoměřice, Praha - západ. Vila je umístěna v klidné části obce, v zelené vilové čtvrti. Celková podlahová plocha je 400 m2. Dům má dvě podlaží. V přízemí je vstupní hala, kuchyně s velkou spíží, jídelna, jeden obývací pokoj s krbem, druhý velký obývací pokoj s podlahovým topením a s velkými francouzskými okny vedoucími do zahrady. Z obývacího pokoje v přízemí domu je vstup na terasu s venkovním grilem a posezením. Dále je v přízemí velká ložnice pro hosty nebo pracovna, velká sauna, 2x koupelna a WC, komora. V 1. patře se nachází obytná hala se vstupem na 2 balkony, koupelna se sprchovým koutem a WC, dále 3 ložnice, z nich je jedna velká ložnice s vstupem na velkou terasu a s prostornou koupelnou se sprchovým koutem a masážní vanou. Na oknech jsou rolety. Na podlaze jsou dubové parkety, v hlavní ložnici je luxusní koberec. Ve všech koupelnách a místnostech s dlažbou je podlahové topení. Celková plocha pozemku je 1600 m2. Zahrada je udržovaná, je zde automatický zavlažovací systém. Zahradu zdobí krásné umělé jezírko. Příjemné chvíle Vám zajistí venkovní bazén s možností celoročního užívaní, ohřevem vody, protiproudem a vodní masáží. K domu patří prostorná garáž pro dvě auta. Parkování pro 2-3 auta je možné i před domem. Inženýrské sítě: vodovod, kanalizace, elektřina, telefon, internet. Velmi příjemná lokalita plná zeleně a s vynikající dostupností do centra Prahy. Mezinárodní škola International School of Prague 5 minut autem, případně speciálním autobusem, který sváží děti. We offer for sale a beautiful villa in Horoměřice, Prague - west. The villa is located in a quiet part of the village, in a residential district with lots of greenery. Total land area of the property is 1600 m2. The house has two floors and the total floor area is 400 square meters. On the ground floor, there is an entrance hall, kitchen with large pantry, dining room, a living room with fireplace, a second large living room with underfloor heating and large French windows leading into the garden. There is also a terrace with outdoor grill and seating the entrance for which is from the living room on the ground floor. There is a large ground floor bedroom (could even be used as an office), great room, 2 bathrooms and 2 toilets, storage room. On the first floor are situated: a large living room with access to 2 balconies, bathroom with shower and toilet, 3 bedrooms, one is a large bedroom with entrance to a large terrace and a spacious bathroom with shower and a tub with a whirlpool. The windows come with quality shutters. The flooring is oak parquet with a luxurious carpet in the master bedroom. In the bathrooms and all rooms with tiles, there is underfloor heating. The garden is well maintained and has an automatic irrigation system. It is also decorated with a beautiful artificial lake. The outdoor swimming pool is possible to use the whole year. It is heated and also has a whirpool. The property has a spacious garage that can accommodate 2 cars. Another 2-3 cars can be parked in the garden. All engineering networks like water supply, sewerage, electricity, telephone, internet are in place. Very nice location full of greenery and with excellent access to the city center. International School of Prague is 5 minutes by car or by special a bus that collects the children.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

59


Prodej Luxusní byt 170 m² se saunou v centru Prahy, 45 000 000 Kč Sale Luxury apartment 170 m² in the city center of Prague 1, CZK 45 000 000 Luxusní bytová jednotka v elegantní, nadčasové novostavbě v centru Prahy 1 s výhledem na Vltavu a zároveň v klidné ulici mimo turistickou zónu. Podlahová plocha bytu je 168 m2, balkon 9 m2. Je možnost dokoupení 1 garážového stání nadstandardní velikosti v podzemní garáži, druhé místo na venkovním parkování. Byt řešen jako denní zóna - obývací místnost s kuchyní a noční - pracovna, pánská ložnice, dámská ložnice, dámský budoár, dvě velké koupelny, sauna. Ve standardu jsou vysoko kvalitní materiály: makasarský eben, mramor Daino Reale, masivní teaková podlaha, venkovní žaluzie, chladící jednotky. Individuálně řešený kuchyňský kout obsahuje spotřebiče značek Sub-Zero, Wolf, Fisher Paykel a Gutmann. Byt je plně vybaven luxusním nábytkem od Poltrona Frau, dodavatel interiéru do vozů Ferrari a Maserati. Dům nabízí velkolepý reprezentativní vstup s recepční službou, bezpečnostní ochranu, alarm, mramorovou podlahu ve společných prostorách a schodiště, výtah. Bydlení je určeno k okamžitému nastěhování. Luxury apartment in an elegant, timeless in the new building in the center of Prague 1 with a view of the river Vltava and in a quiet street outside the tourist zone. Floor area of the flat is 168 m2, balcony 9 m2. It is possible to buy one extra large parking in the inside and second parking place in the outdoor parking. Designed as a flat daily zona - living room with kitchen and night zona: masculine bedroom, bedroom ladies, ladies’ boudoir, two large bathrooms, sauna. Interior are high-quality materials: makassar ebony, marble, Daino Reale, solid teak flooring, outdoor blinds, air condition. Individually designed kitchen includes appliance brands Sub-Zero, Wolf, Fisher Paykel and Gutmann. The apartment is fully furnished with furniture from Poltrona Frau, interior supplier to Ferrari and Maserati. The house offers a magnificent representative entrance with concierge service, security surveillance, alarm, marble floors in the common areas and stairwells, lift. Housing is designed for immsediate occupancy.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 60

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


SATPO_Estate-03_230x280.indd 1

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

61 18.2.2013 12:43:08


NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 62 SATPO_Estate-03_230x280.indd 2

18.2.2013 12:43:28


SATPO_Estate-03_230x280.indd 3

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

63 18.2.2013 12:44:02


© 2013 Google Image © 2013 GEODIS Brno

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST Soubor nemovitostí | Praha 6 - Dejvice, U Vizerky | Celková plocha 10 455 m2 | Pozemek 35 000 m2 Realitní kancelář Svoboda & Williams exkluzivně nabízí k prodeji tuto nemovitost s pozemkem o rozloze 3,5 ha v Šáreckém údolí v Praze 6 - Dejvicích. Nemovitost se skládá z 12ti budov, které v současné době slouží jako hotel, ubytovna pro studenty, kanceláře a byty. Celý objekt se nachází v krásném prostředí Šáreckého údolí. Budovy byly kompletně zrekonstruovány v roce 1997 pod dohledem Národního památkového ústavu. Současný vlastník chce nemovitosti užívat až do konce druhého čtvrtletí roku 2014 a je ochotný dohodnout se na zpětném pronájmu. Prodej se uskuteční formou převodu vlastnictví nemovitosti. Potenciální roční výnos z provozu nemovitosti při 100% obsazenosti činí 560 000 EUR. Díky příhodné poloze a také prodloužení trasy metra A (nová stanice metra Bořislavka) je u této nemWovitosti vynikající dostupnost do centra, dále na mezinárodní letiště Václava Havla (Ruzyně) i na silniční okruh kolem Prahy. Nemovitost může sloužit jako kulturní, vzdělávací či zdravotní zařízení s ubytovacími a parkovacími kapacitami. Pro více informací navštivte / For complete property listing please visit svoboda-williams.com 64

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


INVESTMENT OPPORTUNITY Commercial Mixed Use | Prague 6 - Dejvice, U Vizerky | Total area 10 455 m2 | Plot 35 000 m2 Svoboda & Williams has been retained to oversee the sale of a property in Prague 6 - Dejvice. The property is an asset deal/freehold consisting of approximately 3.5 hectares of land and 12 standing buildings which are currently being used as a hotel, student lodging, administrative buildings and private housing. The entire property is located in the beautiful natural surroundings of the Šárka Valley Natural Reserve. The buildings were completely reconstructed under the supervision of the Czech Historical Commission, and were completed in 1997. The current owner wishes to remain at the property until the end of the 2nd quarter of 2014, and is open to negotiating a leaseback period accordingly. Realizable passing income of the property is an annual EUR 560,000. Just minutes to Vaclav Havel International Airport and with easy access to and from Prague (via the metro A line extension from the new Bořislavka station). Potential functions include, but are not limited to: staff housing, educational or cultural facilities, health or social care center, or medical facilities. Richard Meier | Investment Sales | +420 724 551 238 | info@svoboda-williams.com PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

65


Prodej | Praha 1 | Staré Město | 100 + 2 m2 | cena na vyžádání | price upon request Byt 2+1, balkón, klimatizace, dřevěné podlahy, vestavěné skříně, moderní vybavení. Nadstandardně zrekonstruovaný moderní byt ve 4. patře domu přímo za Týnským chrámem, pár kroků od Staroměstského náměstí s neopakovatelnými výhledy a atmosférou. 1-bedroom apartment, balcony, air conditioning, wooden floors, built-in wardrobes, modern furnishing. Superbly located, top quality refurbished apartment situated on the 4th floor of an historic building, behind Týnský Church, steps from Old Town Square.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-brezen.indd 1 66

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

2/14/13 9:56 PM


Prodej | Praha 5 | Košíře | 120 + 50 m2 | 15 990 000 Kč Byt 3+kk, jihovýchodně orientovaná terasa s vířivou vanou, krb, klimatizace, galerie s vybavenou pracovnou, 3 koupelny, šatna, italský mramor, dřevěné podlahy Merbau, sanita Hansgrohe a Villeroy&Boch, kuchyně Poggenpohl, včetně vybavení a 2 garážových parkovacích stání. Moderní mezonet v posledním patře rezidenčního projektu v klidné lokalitě obklopené zelení. 2-bedroom apartment, southeast oriented terrace with whirlpool, fireplace, air conditioning, gallery with furnished study, 3 bathrooms, walk-in closet, Italian marble floors, Merbau wood floors, Hansgrohe and Villeroy&Boch bathroom fittings, Poggenpohl kitchen, including all furnishing and 2 garage parking spaces. Modern two-level apartment situated on the top floor of a new residential project surrounded by greenery.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-brezen.indd 2

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

2/14/13 9:56 PM 67


Prodej | Praha 1 | Staré Město | 107 m2 | 6 600 000 Kč Byt 3+kk, zajímavá investiční příležitost, velká okna s výhledem do Havelské tržnice, pár minut chůze na Staroměstské a Václavské náměstí. Byt k rekonstrukci v 1. patře historické pavlačové budovy v samém centru Prahy. 2-bedroom apartment, interesting investment opportunity, large windows overlooking Havelský trh Market, two minute walk to Old Town Square and Wenceslas Square. 1st floor apartment suitable for refurbishing in the very center of Prague 1.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-brezen.indd 3 68

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

2/14/13 9:54 PM


Prodej | Praha 1 | Staré Město | 45 m2 | 7 200 000 Kč Byt 2+1, dřevěný malovaný strop, parkety, vestavěná skříň, kvalitní dobové vybavení. Byt s působivou atmosférou v 1. patře historického pavlačového domu po rekonstrukci s výtahem a recepcí v tiché ulici v samém centru Starého Města. 1-bedroom apartment, original painted wooden ceiling, parquet floors, built-in wardrobe, quality historical furnishing. Apartment with impressive atmosphere on the 1st floor of a historic building after reconstruction with elevator and reception in a quiet street in the heart of Prague’s Old Town.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-brezen.indd 4

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

2/14/13 9:54 PM 69


Prodej | Praha – západ | 725 m2 | pozemek 5 000 m2 | cena na vyžádání Původní zámecké rodinné sídlo z roku 1720 v malé obci 20 minut od centra Prahy. Bazén, sauna, jacuzzi, vinný sklep, krb, terasa o velikosti 120 m2, zahradní altán s letní kuchyní, výtah, prádelna, 9 ložnic s vlastní koupelnou a toaletou, 3 kuchyně, 2 sály, knihovna, společenská místnost. Budovy vznikly jako panský velkostatek ve druhém desetiletí 18. století, pak v roce 1798 byl už prodáván jako zámek. Kompletní renovace proběhla v roce 2008 tak, aby zámek splňoval nároky moderního bydlení. Celý komplex lze využívat jako vícegenerační rodinné sídlo, reprezentativní sídlo firmy, malý hotel nebo jako kongresové centrum.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-brezen.indd 5 70

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

2/14/13 9:55 PM


Sale | Praha – západ | 725 m2 | land 5 000 m2 | price upon request Original chateau built in 1720 situated in a small village, just 20 minutes from the center of Prague. Swimming pool, sauna, Jacuzzi, wine cellar, fireplace, terrace of 120 m2, garden gazebo with summer kitchen, elevator, laundry room, 9 bedrooms with en-suite bathroom and toilet, 3 kitchens, 2 large ballrooms, library, lounge. The buildings were built as a manor estate in the second decade of the 18th century, and then in 1798 the property was already sold as a chateau. Complete renovation took place in 2008, ensuring that the chateau meets all demands of modern living. The complex can be used as a multi-generation family seat, representative firm seat, small hotel or a conference center.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-brezen.indd 6

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

2/14/13 9:55 PM 71


Prodej | Praha 2 | Vinohrady | 112 + 2 m2 | 11 990 000 Kč Byt 3+kk, balkón, vysoké stropy, s výhledem do parku, plně vybavená kuchyň, sklep. Prostorný, prosluněný byt ve 2. patře kompletně zrekonstruované činžovní budovy pár minut od Náměstí míru a obchodního centra Flora. 2-bedroom apartment with balcony overlooking a park, high ceilings, fully fitted kitchen, cellar. Spacious, sunny, apartment on the 2nd floor of a completely reconstructed classical apartment building, just minutes from náměstí Míru square and Flora shopping center.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-brezen.indd 7 72

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

2/14/13 9:55 PM


Prodej | Praha 10 | Vršovice | 107 + 5 m2 | 7 790 000 Kč Byt 4+kk, balkón, 2 koupelny, plně vybavená kuchyň, vysoké stropy, množství úložných prostor. Světlý byt po rekonstrukci na pomezí Vinohrad a Vršovic ve 3. patře kompletně zrenovovaného činžovního domu. 3-bedroom apartment, balcony, 2 bathrooms, fully fitted kitchen, high ceilings, ample storage space. Sunny, renovated apartment on the 3rd floor of a completely reconstructed building on the border of Vinohrady and Vršovice.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-brezen.indd 8

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

2/14/13 9:55 PM 73


Prodej | Praha 5 | Hlubočepy | 225 + 45 m2 | 12 490 000 Kč Byt 5+kk, 2 balkóny, terasa, garážové parkovací stání, 2 koupelny, toaleta pro hosty, 2 komory, dřevěné podlahy, plně zařízená kuchyň. Nový byt ve 2. podlaží s výhledy do zeleně a výbornou dostupností do centra Prahy a na letiště. 4-bedroom apartment, 2 balconies, terrace, garage parking space included, 2 bathrooms, half bath, 2 chambers, fully fitted kitchen. New apartment on the first floor with views of surrounding greenery, great transport link.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-brezen.indd 9 74

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

2/14/13 9:55 PM


Prodej | Praha – západ | Roztoky | 445 m2 | pozemek 900 m2 | 16 700 000 Kč RD 6+kk, bazén, krb, herna, šatna, 2 koupelny, dřevěná podlaha, břidlicová dlažba, venkovní krb, garáž pro 2 vozy. Moderní rodinný dům v blízkosti mezinárodních škol ISP a Riverside, 10 minut jízdy autem k metru Dejvická. 5-bedroom family house, swimming pool, fireplace, game room, walk-in closet, 2 bathrooms, floating cherry wood and slate floors, outdoor fireplace, 2-car garage. Modern family house close to ISP and Riverside international schools, 10 min. drive to Dejvická metro station.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-brezen.indd 10

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

2/14/13 9:56 PM 75


Byt 3+kk, 97 m2, Praha 7 – Holešovice, Schnirchova | 5 500 000 Kč Světlý byt po kompletní rekonstrukci situovaný ve 3. patře činžovního domu v rychle se rozvíjející části Prahy 7-Holešovice. V docházkové vzdálenosti stanice metra Vltavská i zastávek tramvaje, pár minut chůze od parku Stromovka. Interiér bytu nabízí obývací pokoj s plně vybavenou kuchyní a jídelním prostorem, 2 ložnice, koupelnu s podlahovým vytápěním, komoru. Sklep, družstevní vlastnictví, společné prostory domu po kompletní rekonstrukci. Completely reconstructed apartment with plenty of natural light, situated on the 3rd floor of a renovated apartment building in Prague 7-Holešovice, with several transport links to the city center and all public amenities. Flat interior features a living room with fully fitted open-plan kitchen and dining area, 2 bedrooms, and bathroom with underfloor heating. Cellar, cooperative ownership, and reconstructed common areas. Vltavská metro station and tram stops are within walking distance, few steps from Stromovka Park.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 76

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 3+kk, 83 m2, Praha 8 – Libeň, Novákových | 4 500 000 Kč Moderní kompletně zařízený byt loftového typu řešen jako 3+kk s pracovnou, situovaný ve 2. podlaží zrevitalizované industriální budovy, pár minut chůze ke stanici metra Palmovka. Spodní podlaží: obývací prostor s jídelnou a plně zařízenou kuchyní, ložnice, koupelna se sprchou. Horní podlaží: ložnice, pracovna. Zachován industriální ráz, dřevěné podlahy a okna, designová koupelna, vestavěné skříně, možnost klimatizace. Garážové stání možno dokoupit. Modern fully furnished loft apartment situated on the 2nd floor of revitalized industrial building, just a few minutes walk to the Palmovka metro station. The lower floor consists of a living room with an open-plan fully fitted kitchen, bedroom, and bathroom. The upper floor features a bedroom and study/gallery. Industrial features, high standards, design bathroom fixtures, wooden floors, built-in wardrobes. Garage parking space available at extra cost.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

77


Byt 3+kk, 84 + 10 m2, Praha 6 – Dejvice, Paťanka | 6 490 000 Kč Velmi dobře dispozičně řešený byt s lodžií a zimní zahradou ve 2. podlaží novostavby z roku 2006, která se nachází v blízkosti Podbaby, Divoké Šárky a Stromovky. Snadná dostupnost do centra, pár minut chůze k zastávkám tramvaje. Byt sestává z prostorného obývacího pokoje s plně vybaveným kuchyňským koutem a přístupem do zimní zahrady / na lodžii, dvou ložnic, koupelny a samostatné toalety. Dostatek úložných prostor, vestavěné skříně, dřevěná okna a podlahy, nábytek na míru, videotelefon, trezor, bezpečnostní vstupní dveře. Parkovací místo v podzemních garážích a velmi prostorná sklepní kóje zahrnuty v ceně bytu. Two-bedroom apartment with loggia and winter garden situated on the 1st floor of a newly built residential building. Close to Stromovka Park, the Divoká Šárka natural protected area, one minute from tram stop. The apartment has and open concept living room and fully fitted kitchen with direct access to the loggia / winter garden, bathroom and guest toilet. Built-in wardrobes in bedrooms and entry hall, wooden floors and windows, tailor-made furniture, security entry door, safe. Parking space and cellar are included in the purchase price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 78

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 2+kk, 51 + 3 m2, Praha 5 – Stodůlky, Nárožní | 2 338 262 Kč Byt s lodžií v novém rezidenčním objektu, v sousedství Centrálního parku, v pěší vzdálenosti od stanice metra Hůrka. Byt nabízí vstupní halu, obývací pokoj s jídelním prostorem a otevřenou kuchyní, ložnici, koupelnu a toaletu pro hosty. Vybavení zahrnuje plovoucí podlahy, dlažbu, zařízenou koupelnu, deskové radiátory, přípravu pro kuchyňskou linku, bezpečnostní vstupní dveře, sklep. K bytu náleží 1 garážové stání za příplatek. Mateřská a základní škola v docházkové vzdálenosti, obchodní dům Kaufland jen 3 minuty chůze. One-bedroom apartment with loggia in a new residential building situated near Central Park, within walking distance of the Hůrka metro station. The apartment features an entrance hall, a living room with dining space and open kitchen, bedroom, bathroom, and a guest toilet. Floating floors, tiles, furnished bathroom, panel radiators, a fire safety door, cellar. Garage parking space at extra cost. A kindergarten, elementary school within walking distance, Kaufland shopping center is a five-minute walk.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

79


Rodinný dům 5+kk, 133 m2, pozemek 990 m2, Zbožíčko – Milovice, okres Nymburk | 4 900 000 Kč Dvoupodlažní rodinný dům s terasou, venkovním parkováním pro 2 vozy a velkou udržovanou zahradou, situovaný v obci Zbožíčko, 15 minut jízdy k OC Černý Most. Přízemí: vstupní hala s šatnou, prostorný obývací pokoj s přístupem na venkovní terasu, plně vybavená kuchyň, ložnice / pracovna, koupelna, technická místnost. Patro: 3 ložnice (2 z nich mají přístup na terasu), koupelna, velká šatna, dále pochozí půda. Klidná lokalita. Two-story family house with terrace, outdoor parking for 2 cars and maintained garden, situated in Zbožíčko Village, 15-minute drive to Černý Most shopping mall. The ground floor features an entry hall with closet, living room, fully fitted kitchen, bedroom, bathroom, and storage rooms. The 1st floor boasts 3 bedrooms, a bathroom and walk-in closet. Quiet locality.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 80

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 3+kk, 62 m2, Praha 3 – Žižkov, Vlkova | 4 337 000 Kč Kompletně zrekonstruovaný designový byt ve 3. patře zrenovovaného činžovního domu s výtahem, v samé blízkosti Riegrových sadů, 2 minuty chůze od zastávky tramvaje. Byt nabízí vstupní halu, obývací pokoj s otevřenou kuchyní, 2 ložnice, šatnu a koupelnu. Zařízeno ve vyšším standardu dle návrhu architektky Olgy Novotné - na podlahách masivní vlysy Merbau, dřevěná eurookna, obložkové bezfalcové dveře, koupelny provedeny v travertinovém obkladu se zařízením Duravit, Axor, Ritmonio, Hoesch, topná tělesa Nobo. Completely refurbished 2-bedroom apartment on the 3rd floor of a renovated residential building with a lift, close to Riegrovy sady Park, two-minute walk to tram stops. This design apartment has an entry hall, living room with open-plan kitchen, 2 bedrooms, walk-in closet, and bathroom. Features include sturdy wooden floors, wooden windows, travertine tiles and Duravit, Axor, Ritmonio, and Hoesch bathroom fixtures and fittings.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

81


Pronájem bytu 4+kk 110m2 – typu Sunset v Azalea Projektu, Praha 9 – Hrdlořezy / 28 000 Kč / měsíčně Apartment 4+kk 110 m2 – Sunset type in the Azalea Project, Praha 9 – Hrdlořezy / 28 000 CZK / month Jak už samotný název napovídá, jde o byt plný světla s dominantními prosklenými částmi u vysokého obývacího pokoje přes dvě podlaží. Byt naplňuje všechny požadavky exkluzivního bydlení: má oddělenou rodičovskou a dětskou část, Master bedroom, pracovnu a galerii. K bytu patří nádherně prostorná terasa o výměře 51 m2 s výjimečným výhledem na jih. Součástí bytu jsou 2 garážové stání a sklepní kóje. As the name suggests, it is a flat full of light with dominant glass parts in the high living room that reaches over two floors. The flat fulfills all the requirements of exclusive living: it has separate parent and children’s sections, a master bedroom, office, and gallery. An important part of the flat is a wonderfully spacious terrace with an area of 51 m2 and an exceptional view to the south. The flat also includes two garage spaces and a cellar.

KRR – Development Bartoškova 26, 140 00 Praha 4, T: 734 581 221, strakova@krr.cz Více informací k projektu na www.azaleaprojekt.cz 82

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


A company of

A company of

Představujeme Vám projekt Zátiší Hodkovičky, elegantní a funkční bydlení na Praze 4, v těsném sousedství rozsáhlého lesoparku nad malebným údolím Zátišského potoka. Pět komorních vila domů s novými byty je navrženo podle nejnovějších architektonických trendů. Domy stojí ve svahu mezi ulicemi Na lysinách a Pod lysinami v tradiční pražské rezidenční čtvrti Hodkovičky známé svou prvorepublikovou vilovou zástavbou. V těsné blízkosti je základní škola i mateřská školka, cyklostezka, nedaleko je Golf & Country Club Hodkovičky a sportovní areál HAMR – Sport. Nedaleko je také nákupní galerie Novodvorská Plaza. Při návrhu všech pěti vila domů jsme mysleli nejen na jejich vnitřní uspořádání bytů, ale i na odpovídající využití společných částí pozemku. Domy jsou proto umístěny tak, aby mezi nimi vznikl soukromý prostor s dětským hřištěm. Klidný parčík přístupný pouze z jednotlivých domů využijete nejen pro volné chvíle s dětmi, ale umožní i přirozené utváření dobrých sousedských vztahů, které jsou jedním z důležitých předpokladů komfortního bydlení. We introduce the Zátiší Hodkovičky complex, an elegant, functional residence in Prague 4, adjacent to the large forest park above the picturesque valley of the Zátiší River. Five intimate villa buildings of new flats are designed according to the latest architectural trends. The buildings are situated on the slope between Na lysinách and Pod lysinami Streets in the traditional Hodkovičky residential quarter, known for its First Republic villa development. In the immediate vicinity are located a primary school, kindergarten and bike trail. In the close vicinity are also the Hodkovičky Golf & Country Club and the HAMR – Sports area. The Novodvorská Plaza shopping arcade is nearby. When designing the five villas, we took into account the interior layout of the flats as well as the corresponding usage of the shared areas of the plot. Therefore the buildings are situated in such a way as to enable the creation of a private space with a children’s playground. The quiet, small park, accessible only from the individual buildings, will be enjoyed in your leisure time with your children, as well as naturally creating good neighbourly relations—one of the most important preconditions of a comfortable lifestyle. Представляем вам проект «Zátiší Hodkovičky» - стильное и функциональное жилье в Праге 4, в непосредственной близости от большого лесопарка над живописной долиной Затишского ручья. Пять камерных вилла-домов с новыми квартирами, спроектированными в соответствии с последними архитектурными тенденциями. Дома стоят на склоне между улицами Na lysinách и Pod lysinami в традиционном жилом районе Праги «Ходковички», известном своей застройкой времен Первой республики. В непосредственной близости находятся начальная школа и детский сад, велодорожка, рядом гольф-клуб «Golf & Country Club Podkovičky» и спортивный комплекс «HAMR – Sport». Неподалеку расположен торговый центр «Novodvorská Plaza». При проектировании всех пяти вилла-домов мы думали не только о внутренней планировке их квартир, но и о надлежащем использовании общих частей участков. Дома поэтому расположены таким образом, чтобы между ними возникло место для личного пространства с детской площадкой. Тихий парк, в который можно попасть только из некоторых домов, можно использовать не только для отдыха с детьми, но и для естественного формирования добрососедских отношений, которые являются одной из важных предпосылок комфортного проживания.

Více informací na / More information at / Более подробная информация о проекте: www.hodkovicky-byty.cz Realitní makléř: Radim Grulich, + 420 731 125 516, grulich@rt-reality.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

83


SPORTALM Podzim – Zima 2012/2013 www.fggroup.cz

84

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Byt 3+1, 126m2, Praha 1 Staré Město Квартира 3 +1, 126 м2, Прага 1 Старый город Jedinečný atypický byt 3+1 v mezonetovém stylu, o rozloze 126m2, v osobním vlastnictví, po rekonstrukci,se dvěma terasami, na prestižní adrese v samotném středu historické části pražského Starého Města, poblíž Karlova mostu, královské cesty, Klementina, Staroměstského náměstí. Unique, spacious duplex apartment 3+1, 126sqm, recently renovated, two teraraces with breathtaking view, great atmosphere, located in the heart of historic part of Prague- Old Town, walking distance to Charles Bridge, Old Town square and many other architectural and cultural treasures Prague is famous for. Уникальная нестандартная квартира-дуплекс в стиле мезонет планировки 3 +1, с площадью 126 м2, в частной собственности, недавно отремонтированная, с двумя террасами, по престижному адресу в самом центре исторической части Старого города Праги, недалеко от Карлова моста, Королевского Пути, Клементина, Староместской площади.

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

85


SALE • Extensive new **** spa resort ПРОДАЖА • Новый крупный **** спа-курорт, Krkonoše Spa resort in the Krkonose Mountains, which is hidden from the bustle of civilization in the charming mountain area. You are in the countryside, where harmony has found its name. Quality level spa with indoor and outdoor activities in a virgin environment undiscovered by the masses of tourists. Quality accommodation and excellent cuisine are the reasons why clients leave the resort houses regenerated and feel a few years younger. **** complex has 2 hotels and 17 apartments with a total capacity of 186 beds.

Спа-курорт в горах Крконоше, скрытый от суеты цивилизации в волшебном окружении гор и природы. В краю, где гармония обрела свое имя. Уровень качества курортных услуг с возможностью indole- и outdoor- активного времяпровождения среди девственной природы, до сих пор неприступной для широких масс туристов. Отличное размещение и самая лучшая кухня – это причины, по которым клиенты уезжают с курорта обновленными и чувствуют себя на несколько лет моложе. V **** комплексе расположены 2 отеля и 17 апартаментов с общей вместимостью 186 мест.

86

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ • Nový rozsáhlý **** lázeňský resort, Krkonoše Lázeňský resort v Krkonoších, který je schovaný před shonem civilizace v půvabném horském prostředí. Jste v krajině, kde harmonie našla své jméno.Kvalitní úroveň lázeňství s možností indoor a outdoor aktivit v panenském prostředí dosud neobjeveném masami turistů. Skvělé ubytování a výborná gastronomie, to jsou důvody, proč klienti tohoto resortu odcházejí domů zregenerovaní a cítí se o pár let mladší. V **** komplexu najdete 2 hotely a 17 apartmánů s celkovou kapacitou 186 lůžek.

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

87


PRODEJ • Horský hotel*** Superior ПРОДАЖА • Горный отель *** Superior Horský hotel*** Superior se nachází přímo v samém centru Šumavy ve výšce 1000 metrů nad mořem. V letním období se okolí hotelu mění na ráj turistiky, cykloturistiky a houbařů, v zimě se ocitnete v centru sjezdového a běžkového lyžování. Celkem sedm sjezdovek s různou náročností, s umělým zasněžováním a nočním lyžováním se nachází v nejbližším okolí. Mountain hotel *** Superior is located in the heart of Šumava (the Bohemian Forest) at an altitude of 1000 meters above sea level. In summer the hotel turns into a paradise of hiking, biking and mushroom pickers, in winter you will find yourself in the centre of downhill and cross-country skiing. There are seven ski slopes of varying difficulty, with artificial snow and night skiing located in the vicinity of the hotel.

Горный отель *** Superior расположен в самом центре Шумавы на высоте 1000 метров над уровнем моря. В летнее время окрестности отеля превращаются в рай для туристов, они хороши для пеших прогулок, езды на велосипеде и сбора грибов, в зимнее время вы окажетесь в центре горнолыжного спорта и езды на беговых лыжах. В общей сложности там семь горнолыжных трасс с разной степенью сложности, с обеспечением искусственным снегом и возможностями ночного катания на лыжах – все расположено в непосредственной близости от отеля.

88

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ a PRONÁJEM • **** hotel, Františkovy Lázně ПРОДАЖА • Hotel ****, Franzensbad Špičkový **** hotel umístěný ve františkolázeňského parku v lesní krajině, která v letním i zimním období vytváří úžasné prostředí pro odpočinek a regeneraci zdraví. Procházka od hotelu do centra Františkových Lázní trvá asi patnáct minut. Hotel , který se skládá ze dvou budov má k dispozici celkem 97 pokojů, převážně dvoulůžkových. Peak **** Frantiskovy Lazne hotel located in a park in the forest landscape, in summer and winter, creating amazing environment for rest and regenerate health. Walk from the hotel to the center Franzensbad takes about fifteen minutes. The hotel, which consists of two buildings have a total of 97 rooms, mostly double. **** отель, Františkovy Lázně Высококлассный **** отель, разместившийся в парке Франтишковы Лазне среди лесов, которые и летом, и зимой создают удивительную атмосферу для отдыха и восстановления здоровья. Прогулка от отеля до центра Франтишковых Лазней занимает около пятнадцати минут. Отель, который состоит из двух зданий, рассчитан на 97 номеров, в основном двухместных.

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

89


PRODEJ BYTŮ | PRAHA 2 VINOHRADY FOR SALE: FLATS | PRAGUE 2 VINOHRADY

Bydlení ve čtvrti noblesních vil, stylových činžovních domů, osobitých restaurací, klidných zelených parků, jen několik minut od centra nabízí Rezidence Kanálka. K dispozici je 6 bytových jednotek s originálně řešenými interiéry o rozloze od 70 m2 do 120 m2, mezonetový byt o rozloze 120 m2 a designově řešený komerční prostor s vlastní zahradou a terasou. K některým z bytů a ke kancelářím náleží také parkovací místo. Rezidence Kanálka provides dwelling only a few minutes from the city centre in a neighbourhood of impressive villas, stylish blocks of flats, distinctive restaurants and peaceful green parks. There are 6 flat units available with originally designed interiors and floor areas of 70 m² to 120 m². There is also a 120-m² maisonette, as well as a designed commercial space with private garden and terrace. Some of the flats and offices also include a parking space.

Pro více informací a ceny: www.viphomes.cz info@viphomes.cz tel. číslo: +420 606 73 19 73 For more information and prices: www.viphomes.cz info@viphomes.cz Cell phone: +420 606 73 19 73 73 90

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Pronájem | Praha 5/Smíchov/VYTŘÍBENÝ STYL BYDLENÍ For Rent | Prague 5/Smíchov/PRESTIGIOUS DWELLING

Designově zařízená atriová vila v prestižní lokalitě se zahradou a terasami. Čelní strana vily je tvořena zcela prosklenou stěnou, která umožní neobyčejně široké panoráma pohledu. Vila nabízí otevřený prostor kuchyně, jídelny a obývacího pokoje, dále 3 ložnice, 3 koupelny, 2 šatny, úklidovou místnost, garáž pro dva vozy. Nechybí videotelefon, elektronické zabezpečovací zařízení s možností napojení na pult centrální ochrany. Poloha domu (komunikace slouží pouze obyvatelům ulice), zaručuje naprosté soukromí a zároveň snadnou dostupnost do centra metropole. Projekt získal v soutěži Nejlepší z realit 2009 Cenu čtenářů mediálních partnerů v kategorii rezidenčních projektů.

Uniquely designed atrium villa in upmarket locality with garden and terraces. The villa has a full-frontal glass wall offering an exceptionally wide panoramic view. It has a spacious open-plan living room-cum-kitchen and dining room, in addition to 3 bedrooms, 3 bathrooms, 2 dressing rooms, utility room and garage for two cars. There is also a videophone and an electronic alarm with facilities for connecting to the central PCO security system. The location of the house (in a street only for the use of residents) ensures absolute privacy, as well as easy access to the centre of the capital. This project was awarded the Readers’ Prize of Media Partners in the Best of Reality competition in 2009 in the category for residential projects.

Pronájem/ To rent / Cena na vyžádání. / Price available on request. V.I.P. Homes, Janáčkovo nábřeží 713/33, 150 00 Praha 5, Tel: 257311227 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

91


SPORTALM Podzim – Zima 2012/2013 www.fggroup.cz

92

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Focused on luxury Na Hrobci, Praha 2 - Nové Město

pronájem / rent

Luxusní byt s krásným výhledem na řeku Vltavu a Vyšehrad. Byt je plně zařízený nábytkem a nachází se ve 4. patře zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem. Interiér bytu tvoří vstupní hala, obývací pokoj s arkýřem a plně vybavenou kuchyní, ložnice s balkonem do vnitrobloku, druhá ložnice s arkýřem, 2 koupelny a extra toaleta. Vysoké stropy, parkety, vestavěné skříně, bezpečnostní dveře. Možnost pronájmu garážového stání za extra poplatek. Reprezentativní bydlení v blízkosti parku, s výbornou dostupností. Luxurious apartment with wonderful open views of the Vyšehrad Castle and the Vltava river. This fully furnished design apartment is situated on the 4th floor of a reconstructed building with lift. The interior comprises entrance hall, living room with a bay window, fully equipped kitchen, one bedroom with a balcony facing the courtyard, the other bedroom with a bay window, 2 bathrooms and extra toilet. Original paintings, crystal chandeliers, parquet floors, heated floors in the bathrooms, high ceilings, large windows, built-in wardrobes, security door. Representative living near park, with great access to the city center.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 85 000 CZK LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Focused on luxury Na Hřebenech, Praha 4 - Podolí

pronájem / rent

Luxusní a velmi prostorný byt v klidné rezidenční čtvrti Praha-Podolí. Byt tvoří 4 ložnice a pracovna, rozlehlý obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem a jídelnou. Hlavní ložnice je spojena s vlastní koupelnou a šatnou a nabízí výhled na Pražský hrad. Byt je částečně zařízený, má dva balkony a sklep. Místnosti orientované na jih jsou vybaveny klimatizací. 2 parkovací stání v garáži a třetí na pozemku již zahrnuta v ceně nájmu. Atraktivní bydlení v krásné lokalitě pro náročné s výbornou dostupností centra a do Britské a Anglické školy. Exclusive apartment in quiet residential area of Prague-Podolí. This desirable apartment includes 4 bedrooms, study, spacious living room with fully equipped kitchenette and dining room. Master bedroom is connected with its own bathroom and walk-in closet and offers breathtaking view over the Prague and Prague Castle. The apartment is partly furnished, has 2 balconies and cellar. South facing rooms are with a/c. There are 2 parking places in the garage and the 3rd on the land, already included in the rent. Attractive living in charming location with very good transport downtown and to the British and English school in Prague 4.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 80 000 CZK LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Focused on luxury Nad Palatou, Praha 5 - Smíchov

pronájem / rent

Unikátní byt ve 4. patře domu s výtahem, nacházející se v klidné lokalitě Prahy 5. Tento prostorný byt o rozloze 191 m2 je nezařízený a nabízí k užívání 3 ložnice s vestavěnými skříněmi, 2 koupelny, prostorný obývací pokoj s jídelnou a vstupem na terasu a moderní kuchyni. Dále je zde k dispozici sklep, 1 parkovací stání a druhé za extra poplatek. Možnost užívání zahrady. Luxusní bydlení v atraktivní lokalitě Smíchov s výbornou dostupností do centra. Unique apartment on the 4th floor of the building with a lift, in a nice and quiet location in Prague 5. This spacious apartment (191 sqm) is unfurnished and comprises 3 bedrooms with built-in wardrobes, 2 bathrooms, spacious living room with a dining area and entrance to the terrace and modern kitchen. There are also cellar, 1 parking space in a garage is included in the rent and a second space for extra fee. Possible to use a garden. Luxurious living in the attractive location Smíchov with a great connection to the city center.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 63 000 CZK LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Pronájem | Lázeňská | Malá Strana | Praha 1 | 96 m2 | 50 000 Kč / měsíc ZAŘÍZENÝ BYT NA SKVĚLÉ ADRESE, 3+1, 2 koupelny, kuchyň se spotřebiči Miele a žulovými pracovními plochami, úložné prostory, vkusný italský nábytek, parkety, dvojkřídlové dveře, bezpečnostní vstupní dveře, pračka se sušičkou, WiFi, TV, telefon, alarm, videotelefon, mobilní klimatizace, výtah, klidné, bezpečné prostředí. Parkování možné ve dvoře. Kvalitní světlý byt ve 3. patře kompletně renovovaného barokního paláce v těsné blízkosti Karlova mostu a Kampy. ATTRACTIVELY LOCATED FURNISHED APARTMENT, two bedrooms, two bathrooms, kitchen with Miele appliances and granite counters, tasteful Italian furniture, parquet floors, double interior doors, security entry door, washer/dryer, WiFi, TV, telephone, alarm, video entry phone, air-conditioning unit, lift, quiet and safe environment. Courtyard parking. Bright third floor apartment in a fully renovated historic palace just steps from the Charles Bridge and Kampa Island.

SW_pronajem-brezen.indd 1 96

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2/14/13 9:59 PM


Pronájem | Štiplova | Dejvice | Praha 6 | 250 m2 | 80 000 Kč / měsíc KVALITNÍ TŘÍPODLAŽNÍ VILA 5+kk, velká terasa s výhledem do dalekého okolí, 3 koupelny, prádelna, čtyři toalety, dřevěné podlahy a dlažba, vestavěné skříně, elektrické žaluzie, pračka, alarm. Dvojgaráž. Moderní vila (polovina dvojvily) se zahradou v obytném komplexu Hanspaulka, jež nabízí osobité vily a dvojdomy inspirované funkcionalistickou architekturou kolonie Baba v nedalekém sousedství. Pět minut jízdy k metru Dejvická. QUALITY SEMIDETACHED VILLA, large terrace with far reaching views, four bedrooms, three bathrooms, laundry room, four toilets, wood floors and tiles, built-in wardrobes, electric blinds, washer, alarm. Double garage. Modern three story villa with a landscaped garden in a complex of stylish villas located in the heart of Hanspaulka, one of the most highly sought after residential neighborhoods in Prague, near the Prague Castle and all amenities around Dejvická metro station.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-brezen.indd 2

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

97

2/14/13 9:59 P


Pronájem | Vinohrady | Praha 2 | 135 m2 | 41 000 Kč / měsíc NOVÝ DESIGNOVÝ BYT 3+kk, terasa 18 m2, 2 koupelny, interiér z dílny studia Donlic, technická komora, dřevěné podlahy, vestavěné skříně, centrální vypínač, pračka, sušička, satelit, internet, alarm, videotelefon. Možnost parkování. Kvalitní byt ve 3. patře nově kompletně zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem v klidné části Vinohrad, pár kroků od stanice metra Jiřího z Poděbrad, v pěším dosahu Riegrových sadů. NEW DESIGN APARTMENT, 18 m2 terrace, two bedrooms, two bathrooms, design by Donlic studio, wood floors, built-in wardrobes, central switch, washer, dryer, satellite, Internet, alarm, video entry phone. Parking available. Quality apartment on the third floor of a newly fully refurbished classic building with a lift, conveniently located in a quiet part of the popular residential area of Vinohrady with full amenities, just steps from Jiřího z Poděbrad metro station, a short walk to Riegrovy Sady Park.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_pronajem-brezen.indd 3 98

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

2/14/13 9:59 PM


Pronájem | Platnéřská | Staré Město | Praha 1 | 140 m2 | 80 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ BYT VE STYLU ART DECO, 3+1, balkon, šatna, vestavěné skříně, zachované původní prvky vč. původní nástěnné malby a úložných prostor, parkety a žulová dlažba, štuky, křišťálové lustry, klimatizace, spotřebiče Miele, pračka, sušička, alarm, TV, kamerový systém v budově. Parkování ve dvoře. Kompletně nově zrenovovaný zařízený byt ve 3. patře zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem pár kroků od Karlova mostu a Staroměstského náměstí. HIGH QUALITY ART DECO APARTMENT, two bedrooms, balcony, walk-in closet, built-in wardrobes, preserved original features incl. an original wall painting and storage, parquet and granite floors, stuccos, crystal chandeliers, air-conditioning, Miele appliances, washer, dryer, alarm, TV. Courtyard parking. Newly refurbished fully furnished third floor apartment in a reconstructed building with a lift located steps from the Charles Bridge and the Old Town Square.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-brezen.indd 4

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

99

2/14/13 9:59 P


Pronájem | Křemencova | Nové Město | Praha 1 | 111 m2 | 42 000 Kč / měsíc NADSTANDARDNÍ KLIMATIZOVANÝ BYT 2+kk, 1 ložnice, průchozí hala / pracovna, plně vybavená koupelna, dubové parkety, bezpečnostní dveře, vestavěné skříně, francouzská okna, elektrické předokenní rolety, centrální vypínač, alarm. Garážové stání. Moderní byt ve 2. patře nově kompletně zrekonstruované rezidence s výtahem, recepcí, zatravněným atriem a kamerovým systémem. Klidná ulice v pěším dosahu Karlova náměstí se stanicí metra a zastávkami tramvají. HIGH QUALITY AIR-CONDITIONED APARTMENT, one bedroom, walk-through hall / study, full bathroom, oak floors, security door, built-in wardrobes, French windows, outdoor electric blinds, central switch, alarm. Garage space. Modern apartment on the second floor of a newly fully refurbished residence with a lift, reception, green atrium and camera system, in a quiet street a short walk from Karlovo náměstí Square with multiple transportation links (trams, metro).

SW_pronajem-brezen.indd 5 100

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2/14/13 10:00 PM


Pronájem | Kunratice | Praha 4 | 300 m2 | 80 000 Kč / měsíc KOMFORTNÍ RODINNÝ DŮM 5+1, venkovní vířivka, 2 terasy, 4 ložnice, otevřená galerie s pracovnou, 2 koupelny, 2 šatny, krb, kachlová kamna, praktické technické zázemí, mnoho úložných prostor, parkety, centrální vysavač, alarm. Garáž, dílna, zahradní domek, jezírko s rybami, ohniště s posezením. Moderní dům s upravenou zahradou poblíž Kunratického lesa a místních přírodních rybníků, v rychlém dosahu obchodního centra a stanice metra Chodov a mezinárodních škol EISP, PBS a PORG. COMFORTABLE MODERN HOUSE, outdoor Jacuzzi, two terraces, four bedrooms, open gallery / study, two bathrooms, two walk-in closets, fireplace, ceramic stove, parquet floors, lots of storage space, central vacuum, alarm. Garage, garden house, pond with live fish, barbecue area. Family house with a landscaped garden close to the Kunratický les park and the local natural lakes, and convenient to the EISP, PBS and PORG international schools, and the Chodov shopping mall and metro station.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-brezen.indd 6

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

2/14/13 10:00 P 101


Pronájem | U průhonu | Holešovice | Praha 7 | 104 m2 | 25 000 Kč / měsíc MODERNÍ BYT 3+kk, terasa16 m2, koupelna s vanou, vestavěné skříně, dřevěné podlahy, bezpečnostní dveře, videotelefon, sklep 15 m2. Garážové stání. Kvalitní byt ve 2. patře budovy s výtahem v nedávno kompletně zmodernizovaném komplexu Holešovický pivovar s 24h ostrahou, bezpečnostními kamerami a podzemním parkováním. Klidná lokalita v blízkém dosahu Vltavy, dobrá dopravní dostupnost. MODERN APARTMENT, 16 m2 terrace, two bedrooms, bathroom with bath tub, built-in wardrobes, wood floors, security door, video entry phone, 15 m2 cellar. Garage space. Quality apartment situated on the second floor with lift in an original brewery building in the Holešovický pivovar gated project with 24-hour security, camera system and underground parking. Quiet location within easy reach of the Vltava river, with good transportation connections.

SW_pronajem-brezen.indd 7 102

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2/14/13 10:00 PM


Pronájem | Platnéřská | Staré Město | Praha 1 | 251 m2 | 4 200 EUR / měsíc LUXUSNÍ BYT 5+kk, střešní terasa 38 m2, 3 ložnice, pracovna, 2 koupelny, krb, žulové pracovní plochy, bambusová podlaha, francouzská okna, vestavěné skříně, spíž, bezpečnostní dveře, domácí videotelefon, alarm, výtah. Klimatizovaný podkrovní byt s nádherným panoramatickým výhledem na město vč. Pražského hradu a Petřína v 5. patře renovovaného domu z konce 19. století pár kroků od Karlova mostu a Staroměstského náměstí. TOP QUALITY APARTMENT, 38 m2 private roof terrace, 3 bedrooms, study, 2 bathrooms, fireplace, granite counter tops, bamboo flooring, French windows, built-in wardrobes, pantry, security entry door, video entry phone, alarm, lift. Air-conditioned attic apartment with amazing 360 degree terrace views of the city including the Prague Castle and Petřín Hill. Situated on the 5th floor of a renovated end of the 19th century building mere steps from the Old Town Square and Charles Bridge.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-brezen.indd 8

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

2/14/13 10:00 P 103


Pronájem | Slezská | Vinohrady | Praha 2 | 225 m2 | 80 000 Kč / měsíc MODERNÍ MEZONET 3+1, 2 terasy (41 m2), 2 koupelny, otevřený členitý prostor (87 m2) s kuchyní, obývacím pokojem a jídelnou, dvě šatny, spíž, klimatizace, vestavěné úložné prostory, pára/sauna, pračka, sušička, centrální vypínač, kvalitní zabezpečení, přístup přímo z výtahu. Garážové stání. Vysoce kvalitní vzdušný byt v 7. patře zrekonstruovaného secesního domu s výtahem. Klidná rezidenční lokalita minutu chůze od stanice metra Jiřího z Poděbrad. MODERN SPLIT-LEVEL APARTMENT, 41 m2 of terraces, two bedrooms, two bathrooms, 87 m2 open space incl. kitchen, dining and lounge area, two walk-in closets, pantry, air-conditioning, built-in storage, steam room/sauna, washer, dryer, central switch, security system, access directly from the lift. Garage space. Top quality airy seventh floor apartment in a refurbished Art Nouveau building with a lift a minute walk from Jiřího z Poděbrad metro station.

SW_pronajem-brezen.indd 9 104

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2/14/13 10:00 PM


Pronájem | Navrátilova | Nové Město | Praha 1 | 183 m2 | 60 000 Kč / měsíc DESIGNOVÝ PODKROVNÍ MEZONET 3+kk, 2 koupelny, otevřená galerie, šatna, krb, dřevěné podlahy, bezpečnostní dveře, bidetové spršky, centrální vypínač, alarm. Moderní mezonetový byt v 5. patře činžovního domu s výtahem v atraktivní lokalitě pár minut chůze na Václavské a Karlovo náměstí se stanicemi metra a tramvajovými spoji. DESIGN SPLIT-LEVEL ATTIC APARTMENT, two bedrooms, two bathrooms, spacious open gallery, walk-in closet, fireplace, wood floors, security door, bidet showers, central switch, alarm. Contemporary fifth floor apartment in a traditional building with a lift in an attractive central location within walking distance of Wenceslas and Karlovo Squares with metro and tram connections.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-brezen.indd 10

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

2/14/13 10:00 P 105


Byt 2+kk, 55 m2, Vysočany – Praha 9, Nepilova | 18 000 Kč / měsíčně Jižně orientovaný zařízený byt s terasou 20 m2 v bytovém komplexu s 24h recepcí a kamerovým systémem 5 minut od metra Vysočanská. Obývací pokoj s kuchyní, ložnice s šatnou, koupelna s vanou, podlahy z masivu jatoba, vestavěné úložné prostory, myčka, pračka, plazmová TV, audio systém, telefon, alarm, UPC. Garáž. South oriented furnished apartment with a 20 m2 terrace in a modern project with 24-hour reception and security cameras, 5 minutes from Vysočanská metro. Living room with kitchen, bedroom with a walk-in closet, bathroom with tub, jatoba solid wood floors, built-in storage, dishwasher, washer, plasma TV, audio system, telephone, alarm, UPC. Garage.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 106

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 62 m2, Staré Město – Praha 1, Vězeňská | 25 000 Kč / měsíčně Atypicky zrekonstruovaný ultramoderní zařízený byt ve 3. patře činžovního domu s výtahem v blízkosti Staroměstského náměstí. Vstupní chodba s kuchyňkou, obývací pokoj s integrovaným jídelním stolem, ložnice s šatnou, koupelna se sprchou, lité teraso, vestavěné úložné prostory, pračka, myčka, TV, satelit. Ultramodern atypical architect designed furnished 3rd floor apartment in an Art Nouveau building with a lift steps from the Old Town Square. Entry hall with a kitchenette, living room with an integrated dining table, bedroom with a walk-in closet, shower bathroom with toilet, Venetian terazzo floors, built-in storage, washer, dishwasher, satellite, TV.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

107


Byt 1+1, 72 m2, Staré Město – Praha 1, Michalská | 15 000 Kč / měsíčně Nově zrekonstruované podkrovní studio ve 3. patře historického činžovního domu bez výtahu pár minut od Staroměstského náměstí. Jedna velká místnost, kuchyň, koupelna se sprchovým koutem, toaleta, šatna, vestavěné úložné prostory, klimatizace, plovoucí podlahy a dlažba, pračka, satelit, podkrovní úložný prostor. Newly renovated attic studio apartment on the third floor of a charming historic building with no lift, a short walk from the Old Town Square. One large room, kitchen, shower bathroom, toilet, walk-in closet, built-in wardrobes, air-conditioning, floating and tile floors, security door, washer, satellite, attic storage.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 108

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Rodinný dům 5+1, 200 m2, Předboj – Praha-východ | 26 000 Kč / měsíčně Zařízený rodinný dům 18 km severně od centra Prahy, s autobusovými spoji k metru Ládví, 10 min. jízdy k obchodnímu centru Letňany. Obývací pokoj s krbem, kuchyň s jídelnou a vstupem na terasu, 4 ložnice, 2 koupelny, komora, dřevěné podlahy a dlažba, vestavěné skříně, masážní vana, pračka, TV, alarm. Garáž a stání na pozemku. Furnished family house18 km north of the Prague center, with bus connections to Ládví metro, ten minutes to Letňany shopping mall. Living room with fireplace, kitchen with dining area and access to the patio, four bedrooms, two bathrooms, wood floors and tiles, built-in wardrobes, massage tub, washer, TV, alarm. Garage plus parking on the plot.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

109


Byt 3+1, 100 m2, Smíchov – Praha 5, Libínská | 18 000 Kč / měsíčně Zařízený dvouúrovňový byt s balkonem ve 2. patře řadového domu v rezidenční lokalitě v blízkosti francouzského lycea a parku Ladronka, s rychlým spojením do centra. 2 ložnice, obývací pokoj, koupelna s masážní vanou, plně vybavená kuchyň, 2 toalety, šatna, parkety, pračka, internet, výtah. Parkování na ulici. Furnished second floor split-level apartment with a balcony in a town house in a green residential area, convenient to the French School and Ladronka Park, with easy access to the city center. Two bedrooms, living room, fully fitted kitchen, bathroom with massage tub, two toilets, walk-in closet, parquet floors, washer, Internet, lift. Easy parking on the street.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 110

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 3+kk, 112 m2, Smíchov – Praha 5, Karla Engliše | 28 500 Kč / měsíčně Zařízený byt v 1. patře rezidenčního projektu s 24h recepcí a ostrahou minutu od stanice metra Anděl, nedaleko francouzského lycea. 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyní, koupelna s vanou a toaletou, toaleta pro hosty, šatna, centrální vstupní hala, parkety, pračka, myčka, TV, alarm, videotelefon. Sklep, 1-2 garážová stání. Furnished first floor apartment in a residential project with 24-hour reception and security, a minute from the Anděl metro station. Two bedrooms, living room with kitchen, bathroom with tub and toilet, guest toilet, walk-in closet, central entry hall, parquet floors, washer, dishwasher, TV, alarm, video entry phone, cellar. One or two garage spaces.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

111


Apartmán Royal Tower • Ubytování až pro 5 osob • 3+kk • Praha 1 • od 100 eur/noc Apartmán s kompletním servisem, dvě ložnice a dvě koupelny, 5. patro budovy s výtahem. Prostorný obývací pokoj s věží, velká, plně vybavená kuchyně a terasa. 10 minut od Starého Města, řada tramvajových linek a metro v těsné blízkosti. Další vybavení: Wi-Fi internet, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/domácí kino, pračka, nonstop hotline. Úklid jednou týdně, výměna ložního prádla a ručníků zahrnuty v ceně. Fully serviced two-bedroom, two-bathroom apartment, 5th floor with lift. Large living room completed with regal tower, open-plan fully fitted kitchen, beautiful terrace. 10 minutes from the Old Town district, various tramlines and metro nearby. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater, washer and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

112

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

prague-stay.com


Apartmán Baroque • Ubytování až pro 5 osob • 3+kk • Praha 1 • od 89 eur/noc Loftový apartmán se dvěma ložnicemi a kompletním servisem v podkroví 3. patra s výtahem. Otevřená kuchyň, podúrovňový obývací pokoj, jídelní prostor, podúrovňová hlavní ložnice, ložnice v loftovém stylu, koupelna. V celém apartmánu je originální podlahové a stropní trámoví. Lokalita na Starém Městě v okolí s barokními budovami, okouzlujícími restauracemi a bary. Vybavení: Wi-Fi, satelitní TV s plazmovou obrazovkou, DVD/domácí kino, pračka se sušičkou, nonstop hotline. V ceně je zahrnut úklid a výměna ložního prádla jednou týdně. Fully serviced two-bedroom loft style apartment, 3rd floor attic with lift. Open-plan kitchen, sunken living room, dining area, sunken master bedroom, loft style bedroom, one full bathroom. Original floor and ceiling beams throughout. Located on Lesser Town Square, known for Baroque buildings, charming restaurants and bars. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer-dryer, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

apartmány I APARTMENTS I КВАРТИРАЫ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

113


Apartmán Urban • Ubytování až pro 5 osob • 3+kk • Praha 1 • od 85 eur/noc Apartmán s kompletním servisem, dvěma ložnicemi, jednou koupelnou a samostaným WC v 5. patře s výhledem na Pražský Hrad, budova s výtahem. Prostorný otevřený obývací pokoj s jídelním stolem, plně vybavenou kuchyní, dvěma prostornými ložnicemi a velkými sklěněnými stěnami a okny. Novoměstská lokalita s památkami, obchody a zábavou. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/domácí kino, pračka a nonstop hotline. Úklid jednou týdně a výměna ložního prádla a ručníků v ceně. Fully serviced two-bedroom, one bathroom apartment with view of the Prague Castle, the 5th floor with lift. Large open-plan living and dining area, fully fitted kitchen, two spacious bedrooms, abundance of windows. New Town area known for sights, shopping and entertainment. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

114

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

prague-stay.com


Vault Apartmán • Ubytování až pro 5 osob • 3+kk • Praha 1 • od 75 eur/noc Plně servisovaný častečně klimatizovaný přízemní apartmán se dvěma ložnicemi a dvěma koupelnami, v klidném atriu. Otevřený obývací prostor s kuchyní a klenutými stropy. V bezprostřední blízkosti Staroměstského náměstí v budově, která je na seznamu UNESCO. V blízkosti památek, zábavy a obchodů. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/domácí kino, pračka a nonstop hotline. Úklid jednou týdně a výměna ložního prádla a ručníků v ceně. Fully serviced two-bedroom, two-bathroom, partially air-conditioned apartment, ground floor, reached through quiet courtyard of the UNESCO listed building. Open-plan living and kitchen area with vaulted ceiling. Located next to Old Town Square, neighborhood known for sights, entertainment and shopping. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

apartmány I APARTMENTS I КВАРТИРАЫ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

115


PALLADIUM © Ester Havlova

Nebytový prostor | Pronájem | náměstí Republiky | Praha 1 | Nové Město | 59 – 2 957 m2 | 19.50 – 22.50 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory prestižní administrativní budovy. Výhodná poloha s přímým napojením na všechny důležité uzly. Vybaveno v nejvyšším standardu. Dvě vstupní haly, recepční služba, správa komplexu přímo v budově, 24hodinová ostraha, přímý vstup do nákupního centra. Vjezd do garáží z ulic Revoluční a na Poříčí. Servisní poplatky 5,05 EUR/m2/měsíc. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space of a prestigious administrative building. Advantageous location with direct connection to all relevant kinds of transportation. Equipped in the highest standard. Two entrance lobbies, reception services, facility management, 24 hour security, direct entrance to shopping mall. Entrance and exit to parking is located via a ramp on Revoluční street and Na Poříčí. Service charges EUR 5.05/m2/month. Prices are listed without VAT.

SW-commerc_brezen.indd 1 116

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2/14/13 9:49 PM


Nebytový prostor | Pronájem | Klimentská | Praha 1 | Nové Město | 320 m2 | 16 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory v administrativní budově v centru Prahy 1. Vybavení zahrnuje klimatizaci, dvojité podlahy, dvojité zavěšené stropy a telekomunikační připojení včetně optického kabelu. Budova poskytuje prvotřídní služby a seriózní prostředí, v přízemí stylovou vstupní halu s recepcí a řadu služeb včetně restaurace, kavárny, pošty, kurýrních služeb atd. Parkovací místa za 324 EUR/ps/měsíc. Servisní poplatky 5,80 EUR/m2/měsíc. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office premises in an office building in the center of Prague 1. Features include air-conditioning, raised floors, suspended ceilings and communication system incl. optical cabling. The building offers first class services and a reputable client base, plus amenities incl. an impressive ground floor lobby, restaurant, café, post office, courier service etc. Parking spots per EUR 324/ps/month available. Service charges EUR 5.80/m2/month. Prices are listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_brezen.indd 2

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

2/14/13 9:49 P 117


Nebytový prostor | Pronájem | Vodičkova | Praha 1 | Nové Město | 402 m2 | 14,50 EUR/ m2 / měsíc Open space kancelář ve 2. patře nového multifunkčního projektu. Prostor lze rozdělit příčkami a dispozici upravit dle požadavků klienta. Klimatizace, francouzská okna, sprinklery, dvojitá podlaha pro strukturovanou kabeláž, optický kabel, elektronické zabezpečovací zařízení s možností napojení na recepci, nepřetržitá bezpečnostní služba, recepce, parkovací místa 5 500 Kč/pp/měsíc. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Open space office on the 2nd floor of the modern multifunctional project. The layout can be adjusted according to the client’s wishes. Air-conditioning, French windows, sprinklers, raised floor including floor boxes for cabling, fibre optic cable, electronic security system that can be connected to reception, possibility to rent parking space in the building at CZK 5.500/ps/month. Prices are listed without VAT.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW-commerc_brezen.indd 3 118

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

2/14/13 9:49 PM


Nebytový prostor | Pronájem | Panská | Praha 1 | Nové Město | 230 – 961 m2 | 350 – 375 CZK / m2 / měsíc Kancelářský prostor na čtyřech podlažích historického paláce po rekonstrukci. Nachází se v centru Prahy, pár kroků od ulice Na Příkopě a Václavského náměstí – stanice metra Můstek (trasa A a B). V budově je k dispozici výtah a celodenní bezpečnostní služba. Možnost parkování ve dvoře. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space which is divided into four floors in historic reconstructed palace located in city center. Steps from Na Příkopě street and Wenceslas Square (metro Můstek – lines A and B). Building amenities include lift and full-day security service. Parking space available in the courtyard. Prices are listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_brezen.indd 4

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

2/14/13 9:50 P 119


Nebytový prostor | Pronájem | V Celnici | Praha 1 | Nové Město | 1 370 m2 | 16.50 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory v centru Prahy dobře dostupné veřejnou dopravou. Stanice metra Náměstí Republiky (linka B) i tramvajové zastávky v pěším dosahu. V budově je reprezentativní recepce, bezpečnostní služba, vstup na čipové karty, integrovaný alarm. Součástí standardu kanceláří jsou chladící jednotky, podlahová krytina, venkovní žaluzie. Parkování přímo v objektu. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space located in the Prague city center. Good public transport accessibility. Metro station Náměstí Republiky (line B) and tram stations within walking distance. Building amenities include reception, security service, magnetic card access system, integrated alarm system. Office standards include air conditioning, floor covering and outdoor blinds. Underground garage parking. Prices are listed without VAT.

SW-commerc_brezen.indd 5 120

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2/14/13 9:51 PM


Nebytový prostor | Pronájem | Konviktská | Praha 1 | Nové Město | 65 m2 | 23 EUR / m2 / měsíc Obchodní prostor ve zrenovované historické budově s neoklasicistní fasádou ležící v blízkosti Staroměstského náměstí. Vstup a výlohy orientovány do ulice, prodejní část se skládá ze dvou propojených místností, umývárny a WC. Alarm, klimatizace. Spotřeba elektřiny a plynu bude převedena na nájemce. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Nicely designed retail space in a renovated historic building with a neo-classic facade situated in the Old Town. Entrance and show windows facing the street, two connected rooms, washroom and WC. Alarm, air-conditioning. Electricity and gas consumption will be transfered directly to the tenant´s name. Prices are listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_brezen.indd 6

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

BŘEZEN 2013 I MARCH 2013 I март 2013

2/14/13 9:51 P 121


novinky | news | новости

export-import s.r.o.

www.bakero.cz 122


lifestyle

| prague out

124

Novinky / News / новости

128

ESTATE Tipy / ESTATE Tips / ESTATE

130

144

ESTATE doporučuje: Nezapomenutelné plavby po kanálech Holandska ESTATE Recommends: Unforgettable Cruises on the Dutch Canals Estate рекомендует: Незабываемый круиз по каналам Голландии

Adresář realitních kanceláří a inzerce Real Estate Agencies and Advertisements Directory Список агентств по недвижимости и рекламодателей

123


novinky | news | новости

Výrobcem značky Le Chic je skupina firem v čele s francouzskou společností Vremex France, založenou v roce 1991 ve východní Francii ve městě Besançon, které je již od 17. století proslaveno svým hodinářským průmyslem. V hodinkách Le Chic se používají kvalitní a osvědčené japonské strojky Citizen-Miyota. Z bohaté nabídky Le Chic si potom snadno vyberete hodinky ke každé životní příležitosti: společenské události, pracovní schůzi, vycházce do města, odpočinku v přírodě či sportu. V dnešní době již nejsou hodinky pouhou časomírou, ale i módním doplňkem, který podtrhne váš styl a rozzáří váš vzhled. Le Chic brand is manufactured by a group of companies headed by Vremex France, a French enterprise founded in 1991 in the south of France in the town of Besançon, which has been famous for its watchmaking industry since the 17th century. Le Chic watches are powered by Citizen-Miyota top quality and time-tested Japanese movements. From the wide Le Chic range, it is easy to select a watch for every occasion in life: for a social event, corporate meeting, a walk in the city, relaxation in the countryside or playing sport. Nowadays, watches are timekeepers, as well as fashionable accessories to highlight one’s style and brighten the appearance.

S postupem času klesá aktivita fibroblastů (buněk produkujících kolagen) a naše pokožka stárne, ztrácí tonus, objem a objevují se vrásky. Vědecká laboratoř Professional Dietetics proto vyvinula řadu inovačních omlazujících přípravků na pleť PROGLYME® na základě směsi z aminokyselin v přesně definovaném poměru, které jsou v přísném souladu s požadavky buněk. Přípravky řady PROGLYME ® přirozeně brání stárnutí pleti, zlepšují buněčný metabolismus a vrací tonus, pružnost a mladistvý vzhled. Účinnost řady PROGLYME ® potvrzují i četné klinické výzkumy. With the progress of time, the activity of fibroblasts (cells producing collagen) decreases and our skin ages, losing tone and volume, with wrinkles emerging. Therefore the Professional Dietetics scientific laboratory has developed a series of innovative preparations for the complexion - PROGLYME® - based on a mixture of amino acids in precisely defined proportions, in strict accordance with the cell requirements. PROGLYME ® preparations naturally prevent aging of the complexion, improve cell metabolism and return tone, elasticity and a youthful appearance. The effectiveness of the PROGLYME ® series is also confirmed by numerous clinical studies. 124

С возрастом уменьшается активность фибробластов (клеток, которые производят коллаген), и наша кожа стареет, теряет тонус, объем, на ней появляются морщины. Поэтому научная лаборатория Professional Dietetics разработала ряд инновационных продуктов для омоложения кожи PROGLYME ® на основе смеси аминокислот в четко определенной пропорции, которая находится в точном соответствии с требованиями клеток. Средства серии PROGLYME ® естественно предотвращают старение кожи, улучшают метаболизм клеток и возвращают коже тонус, упругость и молодой вид. Эффективность продуктов PROGLYME ® также подтверждена многочисленными клиническими исследованиями.

Производитель марки Le Chic - это группа компаний во главе с французской компанией Vremex France, основанной в 1991 году на востоке Франции в городе Безансон, который уже с 17-го века славится своей часовой промышленностью. В часах Le Chic используется качественный и проверенный японский механизм Citizen-Miyota. Из обширного предложения Le Chic можно легко выбрать часы для каждого мероприятия: на вечерний раут, для рабочих встреч, для прогулок по городу, отдыха на природе или спорта. В нашем веке часы являются не только указателем времени, но и модным аксессуаром, который подчеркнет ваш стиль и украсит ваш облик. www.bonmoment.cz


из другого уголка мира | from different part of the world | z jiného koutu světa Bogner Woman

“Tma je pro ošklivé lidi”

Podzim–Zima 2012/13 www.bogner-fashion.cz

Světlovody Lightway přivedou zdarma zdravé denní světlo do míst, kde přes den musí svítit žárovka či zářivka. Snižte svoje účty za elektřinu.

www.lightway.cz

125


novinky | news | новости

DOX PŘEDSTAVUJE DÍLO JONASE MEKASE, LEGENDY FILMOVÉ AVANTGARDY DOX PRESENTS THE WORK OF JONAS MEKAS, THE LEGEND OF AVANT-GARDE FILM Галерея DOX представляет творчество Джонаса Мекаса, легенды авангардного фильма Pražskou výstavu Johna Mekase, vůdčí osobnosti americké filmové avantgardy, lze označit za miniretrospektivu a současně jeho první přehledovou výstavu v ČR. Výstava se soustředí na nedávnou umělcovu tvorbu, bude však také doplněna pěti speciálními projekcemi filmů, které vznikly před rokem 1989. Jádrem výstavy bude Mekasovo poslední dílo Nepoužité záběry ze života šťastného muže a instalace práce nazvané Projekt 365 dní.

24. 1. - 22. 4. 2013 Jonas Mekas: ...Pokračuji v cestě... Záblesky minulosti kolem... Jonas Mekas: ...As I Am Moving Ahead... Glimpses of the Past Linger... Джонас Мекас: ... Я продолжаю свой путь ... Вокруг отблески прошлого ...

The Prague exhibition by Jonas Mekas, leading personality in American avant-garde film, can be described as a mini-retrospective and, at the same time, as his first overview exhibition in the Czech Republic. The exhibition focuses on the artist’s recent work, but it will also be complemented with five special projections of films created prior to 1989. The exhibition highlights his new work, Out-Takes from the Life of a Happy Man, as well as an installation called the 365-Day Project.

Molekulární catering / Molecular Catering Молекулярное питание Velmi netradiční catering pro vaši akci může mít podobu molekulární kuchyně. Molekulární gastronomie používá stejné suroviny jako gastronomie klasická, ale v praxi se cíleně přeskupují molekuly, aby došlo k zajímavému efektu, jako je změna skupenství, tvaru apod. Pokud se chcete dozvědět víc, stačí navštívit Seminář molekulární kuchyně či obchod a bistro CHUŤPOINT v Dělnické 13 v pražských Holešovicích, které Molekulární catering provozuje. Najdete zde delikatesy z celého světa a zároveň můžete ochutnat denní menu. Molecular Cuisine is a  very unconventional type of catering for your special event. Molecular gastronomy uses the same ingredients as classic cuisine. However, in practice, the molecules are purposefully rearranged, leading to an interesting effect, such as changing the state, shape, etc. If you wish to learn more, all you need to do is to visit the Seminar of Molecular Cuisine or the CHUŤPOINT shop and bistro at 13 Dělnická Street in Prague’s Holešovice, managed by the Molekulární catering company. Here you will find delicacies from the whole world and you can also taste items on the daily menu. 126

Весьма необычный катеринг для ваших мероприятий может иметь форму молекулярной кухни. В молекулярной гастрономии те же ингредиенты, что и в классической кухне, на практике целенаправленно перестраиваются молекулы для достижения интересного эффекта, например, изменения состояния, формы, и т.д. Таким образом, Если вы хотите узнать больше, то советуем посетить или специальный Семинар молекулярной кухни, или магазин и бистро CHUŤPOINT на ул. Дельницка 13 в пражском районе Холешовице, которые занимаются Молекулярной кухней. Там Вы найдете деликатесы со всего мира, также там можно попробовать ежедневное меню.

Пражскую выставку Джона Мекаса, лидера американского авангардного кино, можно обозначить как мини-ретроспективу его творчества и, вместе с тем, как его первую обзорную выставку в Чешской Республике. Выставка, посвященная последним работам художника, также дополнена пятью специальными показами фильмов, которые возникли до 1989 года. Основу выставки будет составлять последняя работа Мекаса «Неиспользованные кадры из жизни счастливого мужчины» и инсталляция под названием «Проект 365 дней».


Čarodějův učeň na scéně Národního divadla Unikátní taneční představení, ve kterém tvůrci oživují téma lužickosrbské legendy z přelomu 17. a 18. století, uvedlo na svá prkna ve světové premiéře Národní divadlo. Strašidelný příběh o chlapci, který ztratí oba rodiče a vydává se za tajemným hlasem, volající jeho jméno, pochází z pera spisovatele Otfrieda Preusslera. Fascinován černou magií se upisuje mladý Krabat do služby Mistrovi, ovšem jen do chvíle, kdy zjistí, že magie pro něj může být i smrtící. Příběh zobrazuje nebezpečí střetů se záhadnými silami, které dokážou poblouznit i fascinovat. Hlavní hrdina nakonec dojde k poznání, že jen láska může přemoci i ta nejtemnější kouzla.Choreografii tohoto tanečního hororu, jak mu tvůrci přezdívají, vytvořil baletní mistr Jan Kodet, který se společně s režiséry představení Martinem Kukačkou a Lukášem Trpišovským podílel i na libretu. Hraje Orchestr Národního divadla. The National Theatre introduces on its stage the world premiere of this unique dance performance in which the creators have revived the theme of the Sorbian legend from the turn of the 17th and 18th centuries. The scary story about a  boy who loses both parents and follows a mysterious voice calling his name, comes from the writer Otfried Preussler. Fascinated by black magic, young Krabat signs up in the service of the Master, but only until the moment when he realizes that magic could be deadly for him. The story highlights the danger of encounters with mysterious forces that can delude as well as fascinate. The hero finally comes to the realization that only love can conquer even the darkest spells. The choreography of this dance horror, as its creators label it, was created by ballet master, Jan Kodet, who, together with the directors of the performance, Martin Kukačka and Lukáš Trpišovský, also participated in the libretto. The music is performed by the National Theatre Orchestra.

Мировая премьера уникального танцевального представления, в котором авторы решили возродить тему лужицко-сербских легенд, известных на рубеже 17 -18 века, состоится на сцене Национального театра. Ужасающая история о мальчике, который потеряв обоих родителей, идет за таинственным голосом, зовущим его по имени, создана писателем Отфридом Преусслером. Очарованный черной магией маленький Крабат начинает служить Мастеру, но только до поры до времени, пока не поймет, что магия для него может стать смертельной. История показывает опасность столкновения с таинственными силами, которые могут очаровывать, вдохновлять, но и свести с ума. Герой, наконец, приходит к осознанию того, что только любовь может победить даже самую темную магию.Хореографию этого танцевального «ужастика», как называют его сами создатели, придумал известный балетмейстер Ян Кодет, который совместно с режиссерами представления Мартином Кукачкой и Лукашем Трпишовским участвовал в создании либретто. Музыкальное сопровождение – оркестр Национального театра.

The Sorcerer’s Apprentice on the National Theatre Stage Ученик колдуна на сцене Национального театра

17. 3. 2013, 14:00 a 19:00, Národní divadlo 17th March 2013, 14:00 and 19:00, National Theatre 17. 3. 2013, 14:00 и 19:00, Национальный театр 128

zdroj: www.iLuxurylife.cz – PRŮVODCE DOBRÝM ŽIVOTEM source: www.iLuxurylife.cz – GUIDE TO THE GOOD LIFE Источник: www.iLuxurylife.cz – ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ


новости | news | novinky

VELETRH KOSMETIKY A KADEŘNICTVÍ

5. - 6. 4. 2013 Výstaviště Praha - Holešovice www.veletrhkosmetiky.cz INTERBEAUTY PRAGUE

TÍ S Á Č U O ES S E T Ň A RHU T ST E L E V ÍHO Š T Ě V J NE KRÁSY

Essential Looks 2/2012 by Schwarzkopf Professional

129


ESTATE doporučuje | ESTATE Recommends | Estate рекомендует

Unforgettable Cruises on the Dutch Canals Незабываемый круиз по каналам Голландии

HOLANDSKO NA LODI Holland on the boat text: Helena vAvrdová foto: redakce

130


Estate рекомендует | ESTATE Recommends | ESTATE doporučuje

Nezapomenutelné plavby po kanálech Holandska

Unforgettable Cruises on the Dutch Canals Незабываемый круиз по каналам Голландии

Hustý propletenec říčních sítí, jezer a kanálů obklopený divokou přírodou, starobylými městečky a větrnými mlýny vám ukáže Holandsko z trochu jiné strany. Občas se kvůli vašemu plavidlu zvedne dřevěný most, který na chvíli zastaví silniční dopravu, a dá přednost vaší lodi, jež zvolna proplouvá vpřed. Vítejte v severní části Nizozemska, oblasti nazvané Frísko, kde na vás čeká kouzelná příroda a nezapomenutelné zážitky. The dense tangle of river networks, lakes and canals surrounded by wildlife, ancient towns and windmills reveal a different side of the Netherlands. At times a wooden bridge will rise up in front of your vessel to stop the road transport for a moment and give priority to your boat to glide slowly ahead. Welcome to Friesland, an area in the northern part of the Netherlands where you can enjoy magical Nature and unforgettable experiences!

Густая сеть рек, озер и каналов в окружении дикой природы, древних сел и ветряных мельниц Голландии предстанет перед вами с другой стороны. Иногда для прохождения вашего судна поднимется деревянный мост, который на мгновение остановит автомобильное движение, чтобы пропустить ваш корабль, который спокойно плывет дальше и дальше. Добро пожаловать на север Голландии, в район под названием Фрисландия, где вас ждут волшебная природа и незабываемые впечатления.

131


ESTATE doporučuje | ESTATE Recommends | Estate рекомендует

„lodě zde tvoří běžnou součást dopravy“ Krásy Holandska nemusíte nutně poznávat pouze v ulicích Amsterdamu a dalších velkých měst. Oblíbené plavební výlety vám umožní prozkoumat zákoutí této země z jiné perspektivy, a to i v případě, že jste v ovládání plavidla naprostý začátečník. Lodě zde tvoří běžnou součást dopravy, a proto není nutné podstupovat kapitánské zkoušky. „K řízení motorového plavidla do celkové délky patnácti metrů stačí v Holandsku pouze prokázat plnoletost,“ říká Daniel Hagen, majitel pražské kanceláře Dutch Masters, která se specializuje na tento typ zájezdu. „Ovládání lodí není složité a před samotným You do not necessarily only get to know the beauties of the Netherlands in the streets of Amsterdam and other major cities. Popular boating trips enable you to explore the corners of this country from another perspective, even in the case of you being a  complete novice in the control of the craft. Boats are a regular part of the traffic, so there is no need to take any Captain’s exams. “To operate a motor vessel up to a total length of 15 metres, you only need to prove legal age in Holland,” says Daniel Hagen, owner of

„boats are a regular part of the traffic“

Не обязательно искать красоты Голландии только на улицах Амстердама и других крупных городов. Популярные экскурсии по воде позволят вам исследовать все уголки этой страны с разной перспективы, даже в случае, если вы полный новичок в управлении судном. Корабли являются неотъемлемой частью транспорта в стране, поэтому нет никакой необходимости сдавать экзамен на капитана. «Чтобы управлять двигателем судна общей длиной до пятнадцати метров в Голландии достаточно документа, подтвержда-

„At times a wooden bridge will rise up in front of your vessel to stop the road transport for a moment and give priority to your boat to glide slowly ahead.“

132


Estate рекомендует | ESTATE Recommends | ESTATE doporučuje

odjezdem si je můžete cvičně vyzkoušet, buď v České republice, nebo přímo na místě v Holandsku,“ dodává Hagen. Lodě jsou plně vybavené a naleznete zde například obývací pokoj, kuchyňku, sociální zařízení a několik kajut. Malebná oblast Fríska vám při proplouvání nabídne kouzelné zátoky i přírodní rezervace, starobylé vesničky s tradičními domky, dřevěné mosty či dosud funkční větrné mlýny z poloviny 18. století. Plavit se můžete na fríských jezerech, jako jsou Sneekské či Heegské, či na jezeru Tjeukemeer s nádherným ostrůvkem Marchjepolle. the Dutch Masters office in Prague, specialising in these types of tours. “Controlling the boat is not difficult. You can practice doing it before departure, either in the Czech Republic or on-site in the Netherlands,” says Hagen. The boats are fully equipped with, for example, a living room, galley, sanitary facilities and several cabins. While sailing through the picturesque Friesland region, you view enchanting bays and Nature Reserves, ancient villages with traditional houses, wooden bridges and still

ющего совершеннолетие, - говорит Дэниел Хаген, владелец пражского туристического бюро Dutch Masters, который специализируется на подобных водных турах. «Управление кораблем не является сложным делом, и вы можете испытать это на практике или перед отъездом из Чешской республики, или на месте в Голландии». Корабли полностью и с комфортом оборудованы, например, там найдутся гостиная, кухня, ванная комната и несколько кают. Проплывая по живописной области Фрисландии, вы увидите оча-

„корабли здесь являются обычным транспортом“ 133


ESTATE doporučuje | ESTATE Recommends | Estate рекомендует

„You can sail the Frisian lakes, such as Sneek and Heeg, or the Tjeukemeer Lake where you can visit the beautiful Marchjepolle Island.“

134


Estate рекомендует | ESTATE Recommends | ESTATE doporučuje

Pokud budete potřebovat doplnit zásoby, odpočinout si nebo si jen prohlédnout místní městečka, stačí zakotvit ve veřejných přístavech. Vzhledem k nutnosti zakotvit lodě přes noc potom můžete svůj večerní program měnit podle toho, v jaké oblasti se nacházíte. Je tak možné užít si rušnější večer ve větších městech, ale i klidné procházky či grilování místních specialit ve volné přírodě, na které budete ještě dlouho po návratu s radostí vzpomínat. Kde získáte další informace: Nejlepší informace vám předá Čechoholanďan Daniel Hagen, který je již několik let nadšeným propagátorem plaveb po holandských kanálech. Tento bodrý chlapík, který vedl několik let českou pobočku holandské národní centrály cestovního ruchu, vám doporučí trasy, loděnice s nejlepším servisem a cenami a přidá k tomu mnoho užitečných rad a tipů na cestu. Tel.: +420 602 179 664, dhagen@dutchmasters.cz.

tipy na cestu 1 2

Připravte si jednoeurové a dvoueurové mince na placení mostného a zdymadelného. Platí se přímo z lodi do dřeváku, který vám správce mostu spustí na provázku. Naplánujte si trasu a místo na přenocování dopředu. Místo k přivázání lodi na noc najdete vždy, v sezóně ale může být hustý provoz.

3

I když je každá loď vybavená kuchyňkou, je dobré si pořídit jednorázový gril, který koupíte za pět eur na každé pumpě. Večerní BBQ uprostřed rákosí má své kouzlo.

4

Kupte si repelent proti hmyzu. Na noc zavírejte všechna okna, pokud nocujete na malých ostrůvcích uprostřed jezer. V přístavištích většinou problém s komáry mít nebudete.

5 6 7

Dodržujte pravidla plavby, která dostanete od cestovní kanceláře Vezměte si s sebou fotoaparát s dostatečnou kapacitou paměti, stále je co fotit. Zastavte se občas ve městě na kávu nebo jedinečné herinky. Výhodou je, že na rozdíl od aut nemusíte v centru platit za parkování. Nakoupíte, projdete si město a jedete dál.

www.holandsko.cz www.holandskonalodi.cz

135


ESTATE doporučuje | ESTATE Recommends | Estate рекомендует

functioning 18th-century windmills. You can sail the Frisian lakes, such as Sneek and Heeg, or the Tjeukemeer Lake where you can visit the beautiful Marchjepolle Island. If you need to replenish supplies, relax or just explore a local town, just anchor in a public port. Due to the necessity of anchoring boats overnight, you are able to vary your evening programme, depending on what area you are in. It is therefore possible to enjoy a busier evening in larger cities, as well as a quiet stroll or a barbecue of local specialities in the open air, providing memories to be cherished long after your return.

Where to find moRE information: Czech-Hollander Daniel Hagen provides the best information. For several years already, he has been an enthusiastic promoter of voyages on the Dutch canals. This cheery fellow, who managed the Czech branch of the Netherlands National Tourist Office for many years, will recommend routes, docks with the best services and prices, in addition to much other useful advice and tips for the trip. Tel.: +420 602 179 664, dhagen@dutchmasters.cz

Tips for the Trip

1 2 3 4 5 6 7

136

Prepare 1-Euro and 2-Euro coins to pay for bridges and sluice gates. Payment is made directly from the boat into a clog which the bridge administrator will lower down to you on a rope. Plan your route and overnight stops in advance. You will always find a place to tie up the boat for the night, but in-season traffic can be high. Although each vessel is equipped with a galley, it is a good idea to take along a disposable grill which you can buy for 5 Euros at any fuel station. An evening BBQ in the middle of the reeds has its charms. Buy insect repellent. At night, close all the windows if you are anchored at one of the small islands in the middle of a lake. In port, there are usually no mosquito problems. Follow the rules of navigation which you will receive from the ravel agency. Take a camera with sufficient memory capacity, there is always something to photograph. Occasionally stop for coffee or some unique herrings. The advantage is that, unlike car travel, you do not have to pay for parking in city centres. You do your shopping, explore the town and sail on.

www.holandsko.cz www.holandskonalodi.cz


Estate рекомендует | ESTATE Recommends | ESTATE doporučuje

Советы в дорогу

1 2 3 4 5 6 7

Приготовьте монеты достоинством один и два евро для оплаты подъема мостов. Оплата производится непосредственно с корабля, монеты кладут в деревянное сабо, которое «администратор моста» спускает вам на корабль на веревке. Спланируйте свой маршрут и место для ночлега заранее. Место для постановки на якорь корабля на ночь вы найдете практически всегда, но учитывайте, что в высокий сезон движение может быть достаточно интенсивным. Хотя каждое судно оборудовано кухней, неплохо купить одноразовый гриль, вы найдете его на каждой заправочной станции за пять евро. Вечернее барбекю в камышах обладает особым очарованием. Купите репеллент от насекомых. Когда останавливаетесь на ночлег на небольших островках посередине озера, то на ночь закрывайте окна. В гаванях проблем с комарами, как правило, нет. Соблюдайте правила навигации, которые вы получите владельца прокатной компании. Возьмите камеру с достаточным объемом памяти, обязательно найдется то, что просто нельзя не сфотографировать. Иногда останавливайтесь на чашечку кофе или для дегустации уникальной сельди. Преимуществом является то, что, в отличие от путешествия на автомобиле, в центре вы не должны платить за парковку. Сделаете покупки, пройдетесь по городу и можете двигаться дальше. www.holandsko.cz, www.holandskonalodi.cz

ровательные бухты и природные заповедники, древние деревни с традиционными постройками, деревянные мосты и до сих пор действующие ветряные мельницы со времен 18-го века. Вы можете плавать по Фрисландским озерам, таким как Sneeks или Heegs, или по озеру Tjeukemeer с красивым островом Marchjepolle. Если вам будет необходимо пополнить запасы, отдохнуть или просто исследовать местные городки, достаточно бросить якорь в государственных портах. Учитывая необходимость стать на якорь ночью, вы можете менять свою вечернюю программу в зависимости от того, в какой области вы находитесь. Так,

например, можно повеселиться шумными вечерами в крупных городах или расслабиться во время спокойных прогулок и барбекю из местных деликатесов на дикой природе, а после возвращения домой еще долго потом наслаждаться счастливыми воспоминаниями.

Где можно получить более подробную информацию: Лучшую информацию вам предоставит чехо-голландец Даниэл Хаген, который на протяжении нескольких лет является энтузиастом-пропагандистом плавания по голландским каналам. Этот веселый парень, который несколько лет возглавлял чешский филиал голландского туристического национального центра, рекомендует вам маршрут, лучшую судоверфь с отличным сервисом и ценами, и наверняка, добавит к этому множество полезных советов и рекомендаций по поездке. Тел.: dhagen@dutchmasters.cz.

137


z jiného koutu světa | from different part of the world | из другого уголка мира

Současná švýcarská architektura v Praze Putovní výstava s názvem „Swiss Positions: 33 přístupů k trvale udržitelnému způsobu stavění” je souborem fotografií tří desítek klíčových projektů švýcarské architektury za posledních dvacet let, které se dotýkají tématu udržitelného rozvoje. Švýcarská architektura a inženýrství se těší skvělému renomé a upírá se k nim velká pozornost. Nyní budou mít čeští návštěvníci možnost seznámit se s ní v pražské Galerii Jaroslava Fragnera až do poloviny dubna. 8. 3. – 14. 4.2013 v Galerii Jaroslava Fragnera, Praha, www.gjf.cz

A travelling exhibition entitled “Swiss Positions: 33 takes on sustainable approaches to building” is a  collection of photographs of 33 key projects in Swiss architecture over the last 20 years that touch on the theme of sustainable development. Swiss architecture and engineering enjoy a great reputation and attract much attention. Until the middle of April, Czech visitors have the opportunity of becoming acquainted with these aspects in Prague’s Jaroslav Fragner Gallery. 8th March – 14th April 2013 in the Jaroslav Fragner Gallery, Prague, www.gjf.cz

Передвижная выставка под названием «Швейцарские позиции: 33 подхода к созданию устойчивого способа строительства» представляет собой коллекцию фотографий трех десятков ключевых проектов швейцарской архитектуры за последние двадцать лет, которые касаются темы устойчивого развития. Швейцарская инженерия и архитектура имеют отличную репутацию и привлекают много внимания. Теперь у чешского посетителя есть возможность познакомиться с ними и в Праге в Галерее Ярослава Фрагнера до середины апреля. 8.3.-14.4.2013 в Галерее Ярослава Фрагнера, Прага, www.gjf.cz

TEXT | Galerie Jaroslava Fragnera Nová chata Monte Rosa, Zermatt, Valentin Bearth, Andrea Deplazes a Daniel Ladner (Bearth & Deplazes Architekten AG ), 2009, foto © Tonatiuh Ambrosetti Monte Rosa, a new chalet, Zermatt, Valentin Bearth, Andrea Deplazes and Daniel Ladner (Bearth & Deplazes Architekten AG ), 2009, photo © Tonatiuh Ambrosetti Новый коттедж Monte Rosa, Zermatt, Valentin Bearth, Andrea Deplazes и Daniel Ladner (Bearth & Deplazes Architekten AG ), 2009, фото © Tonatiuh Ambrosetti 138

TEXT | Jaroslav Fragner Gallery Текст | Галерея Ярослава Фрагнера


swiss

Contemporary Swiss Architecture in Prague Villa, Vals, Christian Müller (CMA) and Bjarne Mastebroek (SeARCH), 2009, photo © Iwan Baan Вилла Vals, Christian Müller (CMA) и Bjarne Mastebroek (SeARCH), 2009, фото © Iwan Baan

Nové staniční budovy pro sedačkovou lanovku, Carmenna, Valentin Bearth, Andrea Deplazes a Daniel Ladner (Bearth & Deplazes Architekten AG ), 2001, foto © Ralph Feiner New station buildings for the chairlift, Carmenna, Valentin Bearth, Andrea Deplazes and Daniel Ladner (Bearth & Deplazes Architekten AG ), 2001, photo © Ralph Feiner Новое здание станции подъемника, Carmenna, Valentin Bearth, Andrea Deplazes и Daniel Ladner (Bearth и Deplazes Architekten AG), 2001 г. Фото © Ralph Feiner

The 33 projects selected for this exhibition are the images of talented photographers. The exhibition explores different perspectives on construction technologies, materials, ecology and environmental protection and, at the same time, highlights the uniqueness of each result achieved. All these works of architecture, whether viewed from a technological, organic, local or

33 проекта, отобранные для этой выставки представляют собой снимки талантливых фотографов. Выставка исследует различные точки зрения на строительные технологии, материалы, экологию и охрану окружающей среды и в то же время подчеркивает уникальность каждого из достигнутых результатов. Все эти произведения архитектуры, будь уж рассмотрены с технологической, ор-

Современная швейцарская архитектура в Праге

139


stavební technologie, materiály, ekologiE

Kaple, Saint-Loup, Manuel Bieler, Antoine Robert-Grandpierre a Laurent Saurer (LOCALARCHITECTURE), 2008, foto © Milo Keller Chapel, Saint-Loup, Manuel Bieler, Antoine Robert-Grandpierre and Laurent Saurer (LOCALARCHITECTURE), 2008, photo © Milo Keller Часовня, Saint-Loup, Manuel Bieler, Antoine Robert-Grandpierre и Laurent Saurer (LOCALARCHITECTURE), 2008, фото © Milo Keller

Třiatřicet projektů vybraných pro tuto výstavu představují snímky talentovaných fotografů. Výstava zkoumá různé úhly pohledu na stavební technologie, materiály, ekologii a ochranu životního prostředí a současně podtrhuje unikátnost každého dosaženého výsledku. Tato všechna architektonická díla, ať již jsou nahlížena z technologického, organického, místního nebo bioklimatického úhlu či ze sociální perspektivy, mají jedno společné: vstupují do

bioclimatic angle, or from the social perspective, have one thing in common: they come into interaction with the environment for which they were created. What is the key factor for responsible architecture? The urban environment, untouched Nature, a place in which to relax, peripheral areas or countryside, or an area bustling with people – does locality affect the architect’s approach? Is Titan - rozšíření historického muzea, Bern, 2009, :mlzd, (c) Alexander Gempeler Titan - Extension of the Historical Museum 2009, (c) Alexander Gempeler Титан - расширение исторического музея, Берн, 2009,: mlzd, (с) Alexander Gempeler

140

ганической, местной или биоклиматической точки зрения или с учетом социальной перспективы, имеют одну общую черту: они приходят во взаимодействие с окружающей средой, для которой они были созданы. Что является решающим фактором для ответственной архитектуры? Городская среда, нетронутая природа, места для отдыха, периферия или сельская местность, или место, где люди находятся в движении – как


construction technologies, materials, ecology

Auditorium, Stäfa, 2010, e2a, (c) Radek Brunecky Аудитория, Stäfa, 2010, e2a, (c) , Радек Брунецки

interakce s prostředím, pro nějž byla vytvořena. Co je rozhodujícím faktorem pro zodpovědnou architekturu? Městské prostředí, nedotčená příroda, místo na relaxaci, periférie nebo venkov, nebo místo, kde jsou lidé v pohybu – ovlivňuje lokalita architektovu volbu? Je to ekologický materiál, nebo energetická spotřeba, co určuje, zda je stavba udržitelná? Výstava demonstruje, že udržitelný rozvoj není předem dané pravi-

it the environmentally-friendly material, or the energy consumption which determines whether a building is sustainable? The exhibition demonstrates that sustainable development is not a predetermined rule, but rather a  set of different architectural practices, responding to questions associated with both creativity and sustainability. Swiss architectural studios such

влияет среда обитания на выбор архитектора? Экологически чистый материал или потребление энергии – что определяет, является ли здание устойчивым? Выставка показывает, что устойчивое развитие не предопределенное правило, а скорее множество различных архитектурных практик, отвечающих на вопросы, связанные как с творчеством, так и с устойчивостью.

Dům, Charat, Clavienrossier architects,(c) Roger Frei House, Charrat, Clavienrossier,(c) Roger Frei Дом, Charat, студия Clavienrossier architects, (с) Roger Frei

141


dlo, ale spíše soubor různých architektonických postupů, odpovídajících na otázky spojené jak s kreativitou, tak s udržitelností. Švýcarští architektonická studia jako Herzog & de Meuron, Buchner Bründler a Diener & Diener tvoří, renovují nebo rehabilitují zastavěné prostředí s péčí o zodpovědný udržitelný rozvoj. Jejich projekty ukazují, že neexistuje nic, co by nemohlo být vyjádřeno vynalézavou, vizuálně zajímavou architekturou, která zároveň neztrácí schopnost se vyrovnat s náročnou ekologickou a ekonomickou volbou. as Herzog & de Meuron, Buchner Bründler and Diener & Diener create, renovate, or rehabilitate the built-up environment, with regard to responsible sustainable development. Their projects show that there is nothing that can not be expressed by inventive, visually interesting architecture, which at the same time does not lose its ability to cope with a difficult environmental and economical choice.

строительные технологии, материалы, экологию 142

Такие швейцарские архитектурные студии как Herzog & de Meuron, Buchner Bründler и Diener & Diener создают, реконструируют или восстанавливают застроенную среду обитания с заботой за ответственное устойчивое развитие. Их проекты показывают, что нет ничего, что не может быть выражено изобретательной, визуально интересной архитектурой, которая также не потеряет способности справляться с высокими требованиями к экологии и экономике.

Lávka pro pěší, Combe des Epines, Laurent Geninasca a Bernard Delefortrie (Geninasca Delefortrie SA), 2002 © Thomas Jantscher Pedestrian Bridge, Combe des Epines, Laurent Geninasca and Bernard Delefortrie (Geninasca Delefortrie SA), 2002, photo © Thomas Jantscher Пешеходный мост, Combe des Epines, Laurent Geninasca и Bernard Delefortrie (Geninasca Delefortrie SA), 2002 © Thomas Jantscher


Centrum Volta, Basilej, 2010, Buchner Bründler AG, (c) Ruedi Walti Volta Center, Basilej, 2010, Buchner Bründler AG, (c) Ruedi Walti Центр Вольта, Базель, 2010б студия Buchner Bründler AG (с) Ruedi Walti

PURIMINI Průzračně čistá voda z vodovodního řadu bez nečistot, bakteriía zápachu chloru.

PURIMINI

malý - velký filtr

Spolehlivě vyčistíaž 1 500 litrů vody

www.kohoutkovaplus.cz

zaváděcí cena

999,143


adresář

ESTATE Doporučuje ESTATE Recommends Estate рекомендует Adresář realitních kanceláří

Připravili jsme pro vás přehledný seznam adres a kontaktů, které by vás mohly zajímat. We have prepared a comprehensive list of addresses and contacts that might interest you.

AUSCH REAL ESTATE Zborovská 49, 150 00 Praha 5 Tel.: +420 739 830 300, Fax.: +420 222 251 564 E-mail: info@ausch.eu, www.ausch.eu CENTURY 21 Bonus Praha Korunní 104, 100 00 Praha 10 – Vinohrady Tel.: +420 246 090 246 E-mail: bonuspraha@century21.cz FARAON reality, s.r.o. Polská 26, 120 00 Praha 2 - Vinohrady Tel.: +420 224 829 322, Fax: +420 222 310 484 Hotline: 800 400 407 E-mail: info@faraon.cz, www.faraon.cz Happy House Rentals Jungmannova 30, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 947 623, Fax: +420 224 947 624 E-mail: info@happyhouserentals.com, www.happyhouserentals.com IMMOINVEST Group s.r.o. Mánesova 57, 120 00 Praha 2 - Vinohrady Tel.: +420 246 090 090, Fax: +420 246 090 099 E-mail: info@immo-invest.cz, www.immoinvest-group.cz KRR – Development, a.s. Bartoškova 26, 140 00 Praha 4 Tel.: 734 581 221 E-mail: info@azaleaprojekt.cz, www.krr-development.cz

LEXXUS a.s. V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1 Tel.: + 420 221 111 999 E-mail: info@lexxus.cz, www.lexxus.cz Real-Treuhand Reality a.s. Dlouhá 29, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 816 893 www.rt-reality.cz SATPO Development s.r.o. Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5 Tel.: + 420 800 800 010, www.satpo.cz Svoboda & Williams s.r.o. Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 257 328 281 E-mail: info@svoboda-williams.com, www.svoboda-williams.com VIP Homes s.r.o. Janáčkovo nábřeží 33, 150 00 Prague 5 Tel.: +420 257 311 227, Mob.: +420 606 731 973 E-mail: viphomes@viphomes.cz, www.viphomes.cz Y&T Property Investment s. r. o. Václavské náměstí 55, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 282 506 E-mail: info@ytpi.cz, www.YTPI.cz ZFP developer, s.r.o. Bohdalecká 8, 101 00 Praha 10 Tel.: +420 777 277 377, Fax: +420 272 650 210 E-mail: info@zfpdeveloper.cz, www.bertoluccidesign.cz

Adresář inzerce BAKERO export-import s.r.o., OD Spektrum, Obchodní 113, Říčany – Čestlice, Tel.: +420 212 240 460 E-mail: obchod@bakero.cz, www.bakero.cz Céléste Restaurant & Bar Tančící dům, Rašínovo nábřeží 80, Praha 2 Tel.: +420 221 984 160 Email: info@celesterestaurant.cz, www.celesterestaurant.cz Clarion Congress Hotel Prague **** Freyova 33, 190 00 Praha – Vysočany Tel.: +420 211 131 111 E-mail: info.cchp@clarion-hotels.com, www.clarion-hotels.cz FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o. Klokotská 693, Praha 4 – Libuš www.fontana.cz INCHEBA Praha, spol. s. r. o. Areál Výstaviště 67, 170 90 Praha 7 – Holešovice, Tel.: +420 220 103 111 E-mail: info@incheba.cz, www.incheba.cz Kreiner, spol. s r.o. Klimentská 36, Praha 1 Tel.: 224 811 136 E-mail: praha1@kreiner.cz, www.kreiner.cz

144

Kuchyně Schmidt Veletržní 562/50, Praha 7 – Bubeneč Mob.: +420 777 739 377 E-mail: straka@schmidt-kuchyne.cz, www.idealnikuchyne.cz Lightway s. r. o. Showroom: Hostivická 13/22, Praha 5 Tel.: +420 235 300 694 E-mail: info@lightway.cz, www.lightway.cz Living plus s.r.o. Jankovcova 8, 170 00 Praha 7 Tel.: +420 252 544 272 E-mail: info@livingplus.cz, www.livingplus.cz LUXENT s.r.o. Palackého 715/15, Praha 1 Tel.: +420 222 541 999, Mob.: +420 731 300 400 E-mail: info@luxent.com, www.luxent.cz MANGHI Czech Republic s.r.o. Pařížská 68/9, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 256 210 E-mail: info@manghi.cz, www.manghi.cz Martin&Home Korunní 1310/56, Praha 2 – Vinohrady Vítězná 1054/9, Karlovy Vary Tel.: +420 776 646 650, +420 774 250 602 www.martin-home.eu

MOSER, a.s. Na Příkopě 12, Praha 1 Tel.: +420 224 211 293 www.moser-glass.com Naty-naty Senovážné náměstí 10a, Praha 1 Tel.: +420 775 566 126 E-mail: pavlina.rosendahl@natynaty.cz, www.natynaty.cz penShop.cz Na Záhonech 7, 140 00 Praha 4 Tel.: +420 241 402 925 www.penshop.cz RANNÝ ARCHITECTS Václavkova 1, Praha 6 Tel.: +420 604 730 338 E-mail: info@ranny.cz, www.ranny.cz Savoy Westend Hotel Petra Velikého 16, 360 01 Karlovy Vary Tel.: +420 359 018 888, +420 359 018 811 www.savoywestend.cz Y&T Property Investment s. r. o. Václavské náměstí 55, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 282 506 E-mail: info@ytpi.cz, www.YTPI.cz


2013

2013

2013

2013

2013

HOTEL OF THE YEAR

HOTEL OF THE YEAR

HOTEL OF THE YEAR

HOTEL OF THE YEAR

HOTEL OF THE YEAR

HOTEL ROKU

HOTEL ROKU

HOTEL ROKU

ABSOLUTE

ABSOLUTE

ABSOLUTE

HOTEL ROKU

HOTEL ROKU

CONGRESS

SPA & WELLNESS

ABSOLUTE

ABSOLUTE

WINNER

WINNER

WINNER

WINNER

WINNER

CZECH REPUBLIC

CZECH REPUBLIC

CZECH REPUBLIC

CZECH REPUBLIC

CZECH REPUBLIC

NEJVĚTŠÍ HOTELOVÁ UDÁLOST ROKU Druhý ročník celostátní soutěže o titul nejlepšího hotelu v České republice

PŘIHLASTE SVŮJ HOTEL DO SOUTĚŽE Czech Hotel Awards 2013 je přehlídkou českých hotelů nabízejících nejkvalitnější služby a klade si za cíl zmapovat a zviditelnit nejlepší hotely po celé České republice. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne ještě před turistickou sezónou roku 2013 v Praze

Hlasujte na www.hotelawards.cz nebo www.turistika.cz

Záštita:

Mediální partneři:

Akce.cz všechny akce !

Zlatý partner:

Stříbrní partneři:

Partner hlasování:

Bronzoví partneři:

dodavatel značkových alko nápojů do gastronomie přes 2000 položek skladem nejlepší ceny

BONAFIDE GROUP, SE, Badeniho 290/1, 160 00 Praha 6, Tel.: +420 220 515 102, Fax: +420 220 515 102 dodavatel značkových alko nápojů do gastronomie přes 2000 položek skladem nejlepší ceny


Čínský rok Draka se mění v rok Hada český design | czech design | Чешский дизайн

Oslavte jej s limitovanými edicemi Cross a Visconti! “Had je záhadné, intuitivní, introspektivní a rafinované zvíře. Stará čínská moudrost říká, že had v domě je dobré znamení.”

Cross - Year of Snake Speciální edice k oslavě nadcházejícího čínského Roku hada 2013. Laková povrchová úprava je ručně nanášena v několika vrstvách na tělo zdobené gravírovanými kroužky. Rytý vzor hada po celém těle pera pokovený rhodiem. Hrot z 18karátového zlata pokovený rhodiem. Pero je dodáváno v mohutné luxusní dárkové krabičce černé barvy s motivy hada, přiložena je brožurka a stojánek k vystavení pera, horní část kazety má vzhled hadí kůže a rohy s výrazným bílým prošíváním.

“Motiv draka ztělesňuje intenzivní krásu a ohnivého ducha, je znamením čínského zvěrokruhu a císařským symbolem.”

Cross - Year of Dragon Speciální edice k oslavě čínského Roku draka. Ručně leštěná vícevrstvá laková povrchová úprava je zkrášlena hlubokou rytinou draka po celé délce těla a víčka, vykládanou 23karátovým zlatem. Zkombinováno s doplňky pozlacenými 23karátovým zlatem a 18karátovým zlatým hrotem s podélnými rytými linkami. Zlacený top je zdobený černě lakovanou rytinou čínského znaku draka. Dodáváno v mohutné luxusní dárkové krabičce červeno-černé barvy s motivy draka, přiložena brožurka a stojánek k vystavení pera.

Visconti - Year of Dragon Limitovaná edice: 888 kusů po celém světě k oslavě čínského roku Draka, exkluzivní psací nástroj z černé pryskyřice ručně zdobený mnohobarevným filigránem draka. Luxusní lakovaná dárková krabička a stojánek ve tvaru draka pro vystavení pera. Přiložena je doživotní záruka a identifikační kartička s číslem daného kusu.

Navštivte naši prodejnu: Na Záhonech 7, 141 00 Praha 4 146

tel.: 273 130 610, www.penshop.cz

Profile for Conventia Events s.r.o.

Estate The Prague Magazine 03/2013  

Estate The Prague Magazine 03/2013

Estate The Prague Magazine 03/2013  

Estate The Prague Magazine 03/2013

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded