__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Březen / March / Март

2014

INSPIRACE: STROPŮM SLUŠÍ OSLNIVÝ DESIGN

ČESKÝ DESIGN: PETRA KRAUSOVÁ CZECH DESIGN: PETRA KRAUS ЧЕШСКИЙ ДИЗАЙН: ПЕТРА КРАУСОВА

INSPIRATION: FIERY DESIGNS TO MATCH THE CEILINGS / ВДОХНОВЕНИЕ: ПОТОЛКАМ ИДЕТ ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН Visit our new website www.estatemagazine.cz

9

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties Выбор лучшей недвижимости

CZK 95 € 4,50 £ 3,50 STÁHNĚTE SI

Inspirace: BYDLENÍ S VŮNÍ PROVENCE A R C H I T E C T U R E

D E S I G N

L I F E S T Y L E

INSPIRATION: LIVING WITH THE AROMA OF PROVENCE ВДОХНОВЕНИЕ: ЖИЛЬЕ С АРОМАТОМ ПРОВАНСА


LU X U RY A PA R T M E N T S


новости | news | novinky

*

* BVLGARI Diva new jewelry collection presentation at La Corte

SALES AND MANAGEMENT BY MANGHI CZECH T: +420 725 860 300 / E: info@lacortepraga.com Pařížská 68/9 - 110 00 Praha 1

www.lacortepraga.com 1


V y j í m e č ný Küppersbusch osobitě variabilní

Edelstahl

Lidé mají rádi různé věci - různé barvy různou módu - různý design Black Chrome

Společnost Küppersbusch přináší na trh novinku, která potěší každého zákazníka. Vytvořte si sami jedinečnou kuchyň dle svých představ a svého vkusu !!! Silver Chrome

Čelní panely našich spotřebičů se vyrábí v černé či bílé, výběr barvy kovu je již a pouze na Vás. Bude to nerezová ocel? Či dáte přednost černému chromu?

Gold

Hodí se k Vám více stříbrná ocel, či zlatý design? A nebo nakonec vyhraje temně černý samet? Jen Vy se rozhodnete, co si zvolíte.

Black Velvet

www.kueppersbusch-cz.cz Výhradní dovozce do ČR a SK: Teka s.r.o. / V Holešovičkách 593 / 182 00 Praha 8 / Tel +420 284 691 940


MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

MOSER SALES

GALLERIES

Praha Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293 Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

Karlovy vary Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136 Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303

www.moser-glass.com


obsah contents

ESTATE ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50 Great Britain £ 3,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Bonafide Group, SE Badeniho 1 160 00 Praha 6 Czech Republic T: +420 220 515 102 F: +420 220 515 102 www.estatemagazine.cz

СОДЕРЖАНИЕ

březen 2014 / march 2014 / март 2014

Bydlení Living Жилье

Šéfredaktor / Editor In Chief Yumi Nozaki (London, UK) nozaki@estatemagazine.cz

16

Art Director Aneta Cirusová cirusova@bonafide.cz Produkce / Production Milan Novák novak@bonafide.cz

Překlady / Translation Viktor Horák

24

Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz

Michaela Knappová knappova@bonafide.cz

24

Předplatné / Subscriptions info@estatemagazine.cz Sídlo společnosti / Headquarters Bonafide Group, SE Badenho 290/1 160 00 Praha 6 Czech Republic Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalová Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele. Redakční rada / Advisory Board Martina Huclová, Radim Koliba, Petr Kouba, Michal Macek, Zdeněk Macháček, Milorad Miškovič, David Neveselý, Yumi Nozaki, Ladislav Pflimpfl, Bedřich Skalický, Pavel Velebil, Tomáš Zykán, Jaroslav Žižka

Titulní foto Kolekce Bogner Fire & Ice Jaro/Léto 2014, www.bogner-fashion.cz

Inspirace: Stropům sluší oslnivý design Inspiration: Fiery Designs to Match the Ceilings Вдохновение: Потолкам идет ослепительный дизайн

20 Český design: Petra Krausová Czech Design: Petra Kraus Чешский дизайн: Петра Краусова

Jazyková redakce / Proof-copy Dagmar Kneslová

Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz

Novinky design News Design Новости дизайн

16

Redaktor / Editor Dagmar Kneslová redakce@estatemagazine.cz

Obchodní oddělení / Commercial Section

8

118

Nemovitosti

Properties Недвижимость

32

Nejlepší nemovitosti Best Properties Лучшая недвижимость

Prague out

110

Novinky / News / новости

118

ESTATE Tipy / ESTATE Tips / ESTATE

126

Místa architektonického vz(d)oru“ v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze „Sites of Architectural Defiance“ in Prague’s Jaroslav Fragner Gallery “Места архитектурных образцов” в Галерее Ярослава Фрагнера в Праге

126

Inspirace: Bydlení s vůní Provence Inspiration: Living with the Aroma of Provence Вдохновение: Жилье с ароматом Прованса

Прага из

136 Adresář realitních kanceláří a inzerce Real Estate Agencies and Advertisements Directory Список агентств по недвижимости и рекламодателей

5


editorial

Milí čtenáři, Dear Readers, Дорогие читатели,

jaro se svou čerstvou životní energií je nevyčerpatelným zdrojem inspirace nejen designérům, módním tvůrcům a všem, kteří ve svém osobním stylu rádi udělají občas změnu. Nyní je ten správný čas provětrat šatníky a zbavit se věcí, u nichž pochybujeme, zda je to ten správný kousek pro perfektní den. Nebojte se také pořádné jarní očistě podrobit i svůj domov. Nemyslím tím jen nudné a únavné uklízení. Spíše ty chvíle, kdy se rozhlédnete kolem sebe a vidíte některé své „omyly“, které spolu neladí, či vám připomínají již zaprášenou historii. Zkrátka nové věci potřebují místo. Ve vašem životě, bytě i šatníku☺ Přeji Vám krásné a svěží jaro

Spring with its fresh life energy is an inexhaustible source of inspiration for designers, fashion creators and all who like to make a change in their personal style from time to time. Now is the right time to air the wardrobes and get rid of those items which are not ideal to be worn on a perfect day. Do not be afraid to expose your home to Spring cleaning as well. I don’t mean only those tedious moments of tidying up. But rather those moments when you look around and see some of your “mistakes” that are not harmonious or which remind you of the already dust-covered past. In short, new things need space. In your life, in your home, as well as in your wardrobe.☺ Have a beautiful, fresh Spring!

Yumi Pflimpfl Nozaki Šéfredaktorka Editor In Chief / главный редактор

6

Весна, как обычно насыщенная свежей жизненной энергией является неисчерпаемым источником вдохновения не только для дизайнеров, создателей моды, но также и для всех, кто хотя бы иногда рад приветствовать перемены в своем стиле. Сейчас самое подходящее время пересмотреть шкафы и избавиться от лишних вещей, в ценности которых для хорошего настроения и удачного дня мы сомневаемся. Не стесняйтесь подходящим образом убрать и подготовить к весне свой дом, при этом мы не имеем ввиду только скучную и утомительную уборку. Скорее, такие моменты, когда вы посмотрите вокруг и увидите некоторые из своих «ошибок», которые нарушают общий стиль или напоминают вам покрытую пылью жизненную историю. Короче говоря, новым вещам нужно место! В вашей жизни, в квартире и в одежном шкафу ☺. Я желаю вам красивой и цветущей весны


Best Local Real Estate Agency CIJ Awards 2013 Realitní kancelář SVOBODA & WILLIAMS získala prestižní ocenění časopisu CIJ Journal v kategorii Best Local Real Estate Agency (Nejlepší místní realitní kancelář). Ocenění je bezpochyby zaslouženým uznáním výjimečné kvality služeb, které tato realitní kancelář vytrvale poskytuje svým klientům.

info@svoboda-williams.com, +420 724 551 238


novinky | news | новости

Villeroy & Boch - Farmers Spring

VÝSTAVA VLADIMÍRA JELÍNKA „Sklo je definitivní“ Akademický malíř a sklářský výtvarník Vladimír Jelínek je významným představitelem české užité a volné sklářské tvorby, malířem, grafikem a fotografem, ale především vynikající osobností, člověkem, který po celý svůj profesní i soukromý život rozdává optimismus a radost. Vladimír Jelínek navrhoval užitkové i dekorativní sklo, vytvářel masivní vázy a další objekty, jemné lineární i figurální rytiny často s motivy ženských aktů. Je autorem řady kompozic pro architekturu, věnuje se krajinomalbě a grafice. Výstavu křišťálových děl a obrazů Vladimíra Jelínka s názvem „SKLO JE DEFINITIVNÍ“, můžete navštívit v Umělecké galerii Moser v Praze, na Staroměstském náměstí 15, do konce dubna 2014. Academic painter and glass artist, Vladimír Jelínek, is a representative of Czech applied and free glass-making creativity, a painter, graphic artist and photographer, but above all, an outstanding personality, a man who spreads optimism and joy throughout his professional as well as private life. Vladimír Jelínek designs utility and decorative glass, creates massive vases and other objects, fine linear and figural engravings, often with motifs of female nudes. He is the author of many compositions for architecture, and devotes himself to landscape painting and the graphic arts. You can visit the exhibition of paintings and crystal objects by Vladimír Jelínek called “GLASS IS FINAL” in the Moser Art Gallery at 15 Old Town Square, Prague, until the end of April 2014.

Farmers Spring jsou úspěšné svěží dekorace v jarní a velikonoční kolekci, pro kterou Villeroy & Boch každoročně vytváří nové produkty. Farmers Spring kombinuje různé venkovské obrazy s tématem Velikonoc v moderním venkovském stylu, zatímco hravě romantická série Spring Fantasy využívá tradiční a nostalgické velikonoční motivy. Jarní kolekce od Villeroy & Boch nabízí vzdušné svítící objekty, závěsné ozdoby, dekorativní předměty i sezónní nádobí – vše nezbytné pro skutečnou oslavu jara a velikonočního období. Farmers Spring is successfull fresh decorations for spring and Easter colletion for which Villeroy & Boch develop new products every year. Farmers Spring combines various rural images with the topic of Easter in a modern country fashion, while the playfully romantic Spring Fantasy series uses traditional and nostalgic Easter motifs. The spring collections from Villeroy & Boch offer atmospheric lighting objects, hanging trinkets, deco objects and seasonal tableware – everything necessary to really celebrate spring and the Easter season.

«Farmers Spring» - это новые и свежие, как всегда такие прекрасные декоры для весенних и пасхальных коллекций, для которых компания «Villeroy & Boch» каждый год создает новые продукты. Коллекция «Farmers Spring» сочетает в себе различные деревенские мотивы, перекликающиеся с темой Пасхи в современном загородном стиле, в то время как игривая романтическая серия «Весенняя фантазия» использует традиционные и ностальгические пасхальные мотивы. В весенних коллекциях от компании Villeroy & Boch предлагаются воздушные светящиеся объекты, подвесные украшения, декоративные предметы и сезонные наборы посуды - все необходимое для настоящего празднования весны и Пасхального периода.

RANNÝ RETAIL SHOP/ KANCELÁŘ: Národní 37 (Platýz) Praha 1 tel: 224 235 165 mobil: 604 730 338 www.ranny.cz, www.berahaus.cz 8

Профессиональный живописец и мастер-художник по стеклу Владимир Елинек является важным представителем чешского прикладного и свободного творчества в области стекла. Это живописец, дизайнер и фотограф, но, прежде всего, выдающаяся личность, человек, который на протяжении всей своей профессиональной и личной жизни дарит людям оптимизм и радость. Владимир Елинек был дизайнером прикладных и декоративных изделий из стекла, создавал огромные вазы и другие объекты, изысканные линейные и фигурные композиции для гравировки, частым мотивом которых является женский акт. Он является автором множества архитектурных композиций, он также посвящает время пейзажной живописи и графике. Выставку хрустальных изделий и работ Владимира Елинека под названием «СТЕКЛО - ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕЗУСЛОВНО» вы можете посетить в Художественной галерее «Мозер» на Староместской площади, дом 15 в Праге, выставка будет открыта для посещения до конца апреля 2014 года. www.moser-glass.com

“GLASS IS FINAL” EXHIBITION BY VLADIMÍR JELÍNEK /ВЫСТАВКА ВЛАДИМИРА ЕЛИНЕКА „СТЕКЛО – ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕЗУСЛОВНО“


RANNÝ ARCHITECTS

RANNÝ RANNÝ ARCHITECTS ARCHITECTS

RANNÝ ARCHITECTS KANCELÁŘ / RANNÝ RETAIL SHOP: Národní 37 (Platýz), Praha 1, tel: 224 235 165, mobil: 604 730 338 www.ranny.cz; www.rap.cz RANNÝ ARCHITECTS KANCELÁŘ / RANNÝ RETAIL SHOP: Národní 37 (Platýz), Praha 1, tel: 224 235 165, mobil: 604 730 338 www.ranny.cz; www.rap.cz

architektura interiérynana | vlastní prodej architektura | | interior interior design design | | interiéry klíčklíč | vlastní prodej


novinky | news | новости Atmosféra francouzského pobřeží do Vašeho domova - do České republiky nyní přichází legendární značka bytového designu, čerpající inspiraci především ve francouzských přímořských oblastech - Jardin d‘Ulysse. Ve světě je velmi populární díky své lehkosti, stylové čistotě, originalitě motivů a kvalitě použitých materiálů. Uchvátí vás přívětivou barevností, vtipnými kolážemi stylů a materiálů, ale také širokou nabídkou. Ve Francii značka provozuje síť vlastních obchodů, v ČR je zastoupena firmou Interiér de l‘Art. The atmosphere of the French coast in your home – Jardin d’Ulysse, the legendary brand of interior design which draws inspiration particularly from French coastal areas—now comes to the Czech Republic. This brand is very popular for its lightness, cleanness of style, originality of motifs and quality of materials used. It will enchant you with its warm colours, witty collages of style and material, as well as its wide selection. The brand, which operates a chain of own stores in France, is represented in the Czech Republic by the Interiér de l’Art company.

www.delart.cz

Атмосфера французского побережья в Вашем доме - в Чешской республике теперь появилась легендарная марка в области дизайна интерьера, которая черпает вдохновение в основном во французских приморских областях - Jardin d’Ulysse. Она очень популярна во всем мире благодаря своей легкости, чистоте стиля, оригинальности тем и качеству материалов. Вы будете просто очарованы цветовой гаммой, остроумными коллажами из стилей и материалов, и, само собой, весьма широким ассортиментом. Во Франции бренд имеет собственную сеть магазинов, а в Чехии его представляет уже знакомая Вам компания Interiér de l’Art..

Společnost Y&T Luxury Property zabývající se prodejem luxusních bytů, která získala cenu Absolutního vítěze v ČR v  soutěži „Realitní projekt roku 2013“, uvádí na trh novinku – lahůdku mezi rezidenčními nemovitostmi na Praze 1 „Candy flat“. Tento designový projekt si Vás získá svojí výbornou dispozicí, čistým a moderním interiérem, který ctí tradice a zdůrazňuje historický charakter budovy. K bytu náleží dvě terasy, které jsou přístupné z obývacího pokoje a ložnic. Z obývacího pokoje, přímo z pohodlí Vaší sedačky, je nádherný výhled na Pražský hrad a Staré Město. Vše v oblíbené lokalitě Prahy 1, v prostorách zrekonstruované Art Deco rezidence. Y&T Luxury Property, a company engaged in the sale of luxury apartments, was awarded the Absolute Winner prize in the Czech Republic’s “2013 Real Estate Project” contest. Y&T now launches an innovation on the market – “Candy Flat” – a delight among residential properties in Prague 1. This designer project will win you over with its great layout and spotless, modern interior which respect tradition by emphasising the historical character of the building. The flat includes two terraces which are accessible from the living room and bedrooms. Directly from the comfort of your living room sofa is a wonderful view of Prague Castle and the Old Town. All this is located in the favourite district of Prague 1, in the premises of a reconstructed Art Deco residence. www.ytpi.cz Компания Y&T Luxury Properte, занимающаяся продажей элитных квартир, получившая титул Абсолютного победителя в Чешской Республике в конкурсе «Лучший Проект недвижимости 2013 года» представляет на рынок недвижимости новый продукт - жемчужину в области жилой недвижимости в Праге 1 „Candy flat“. Это дизайнерский проект покорит Вас своим отличным расположением, чистым и современным интерьером, который в то же время отдает дань традициям и изысканно подчеркивает исторический характер здания. В квартире есть две террасы, на которые можно попасть из гостиной и спальни. Из гостиной, прямо с вашего любимого места отдыха на диване, можно наслаждаться великолепным видом на Пражский Град и Старый город. Все в популярном районе Прага 1, в помещении прошедшей реконструкцию «Art Deco» резиденции. 10


No v á ko lekce jar o 2 0 1 4 Shop & Café • Centrum Opletalova 23 110 00 Praha 1 NEW Po-Pá: 8.00 - 20.00 So-Ne: 9.00 - 20.00

Shop & Café • Vinohrady Korunní 101 130 00 Praha 3 Po-Pá: 8.00 - 19.00 So 10.00 - 16.00

Shop a velkoobchod • Roztoky Lidická 1348 252 63 Roztoky Po-So: 10.00 - 18.00

w w w. d e l a r t . c z

KUPON NA SLEVU 10 % PLATNÝ DO 30. 3. 2014 Při objednávce na e-shopu zadejte do poznámky kód: sleva estate.


novinky | news | новости

ARCHIVACE DNA: originální dárek Ještě nedávno bylo uložení lidské dědičné DNA námětem literatury z oblasti science fiction. Společnost Mettinum® vyvinula nový systém archivace lidské dědičné DNA. Biochemicky stabilizovaná čistá DNA je hermeticky uzavřena ve speciálním pouzdře, které umožňuje její časově neomezené uchování v pokojové teplotě. Díky tomu ji můžete skladovat tam, kde sami uznáte za vhodné. Protože jde o opravdu výjimečnou záležitost, pouzdro s obsahem DNA se vkládá do exkluzivního šperku z drahých kovů a kamenů, které zhotovil zlatnický mistr. Until recently, the storage of human DNA was a topic of Science Fiction literature. However, the Mettinum® company has developed a new system for the archiving of human hereditary DNA. The biochemically stabilized clean DNA is hermetically enclosed in a special case which enables its storage at room temperature for an unlimited period. Thanks to this invention, you can store DNA whenever you like. Because this is a really exceptional occasion, the case with DNA content is inserted in an exclusive jewellery item created of precious metals and gems by a master goldsmith. До недавнего времени хранение человеческой наследственной ДНК было темой литературы из области научной фантастики. Но в настоящее время компания «Mettinum®» действительно может похвастаться разработкой новой системы для архивирования наследственной ДНК человека. Биохимически стабилизированная чистая ДНК герметично упакована и спрятана в специальном футляре, который позволяет хранить ее при комнатной температуре, причем неограниченное время. Благодаря этому ДНК можно хранить там, где вы считаете нужным. Так как речь идет о действительно исключительном случае, футляр, содержащий ДНК, вложен в эксклюзивное украшение из драгоценных металлов и камней, сделанное золотых дел мастером. www.mettinum.cz

DNA ARCHIVING: AN ORIGINAL GIFT / АРХИВИРОВАНИЕ ДНК: ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

Snowflake Ložní set Snowflake je v sortimentu Alluring Bed žhavou novinkou. Tradice a modernita spojené v jeden celek jsou již téměř poznávacím znamením značky a ani Snowflake není výjimkou. Na čistě bílý bavlněný krep je aplikován moderní design. Nabírání zvýrazňuje strukturu příjemného přírodního materiálu, ve kterém se vám bude snadno a příjemně usínat. Jedinečná kombinace tradičního a moderního faktoru zde vede k velmi snadné údržbě, možnosti prát na vysoké teploty bez nutnosti následného žehlení. The Snowflake bedding set is hot news in the Alluring Bed assortment. Tradition and modernity combined in one unit are almost a hallmark of the brand, and Snowflake is no exception. Modern design is applied to the pure white cotton crepe. Frills accentuate the structure of the pleasant natural material under which you will fall asleep easily and pleasantly. Due to the unique combination of traditional and modern factors, care is very easy. It is possible to wash the items at a high temperature without the necessity of subsequent ironing. www.luxuryroom.cz

12

Комплект постельных принадлежностей Snowflake из ассортимента Alluring Bed – горячая новинка этого года! Объединение традиционных и современных тенденций – практически отличительная черта этой марки, и Snowflake, конечно, не является исключением. На чистый, белый хлопчатобумажный креп нанесен рисунок с современным дизайном. Складки делают выразительной структуру приятного на ощупь натурального материала, под которым Вам будет так хорошо и сладко засыпать. Уникальное сочетание традиционных и современных факторов обеспечивает очень простой уход за постельным бельем, позволяет стирать его при высокой температуре без последующего глажения.


novinky | news | новости www.confidohome.com

Kurzy Lucaffé Lucaffé Courses Šálek dobré kávy hraje v každodenním životě u nejednoho z nás důležitou roli. Každý ji má rád trochu jinak a až devět z deseti Evropanů neodolají alespoň jednou za den si ji vychutnat. Zvyšuje hladinu energie a povzbuzuje nejen ducha, ale i tělo. Zamysleli jste se někdy nad tím, odkud káva pochází, kolika rukama musí takové kávové zrno projít, než se dostane do Vašeho šálku ? Proč Vám šálek kávy chutná více a jiná méně ? Proč někdy po šálku kávy probděl celou noc, jiní si zase dokážou vychutnat šálek kávy těsně před spánkem ? Jaká káva by byla vhodná do Vaší kavárny či restaurace , aby chutnala Vám a Vašim zákazníkům ? Toto vše a ještě více o kávě, kávových kurzech a školeních, které jsme pro Vás připravili najdete na stránce

Confido Home (v prostorách Vinohradského pavilonu) Vinohradská 1200/50, 120 00 Praha 2 Otvírací doba: Po – Pá: 10.00 - 19.30, So: 10.00 – 18.00, Ne - zavřeno

Nově otevřený showroom Confido Home pro Vás pečlivě vybírá bytový textil a doplňky do domácnosti. Jedná se o zboží nejvyšší kvality, která je jednoznačně upřednostněna před jménem či známostí značky. Ovšem nechybí zde jména předních světových výrobců a značek: Alexandre Turpault, Kauffmann, Formésse, Graccioza, Christian Fischbacher, Le Jacquard Français či Decor Walther nebo Palais des Thés. Confido Home Vám na zakázku ušije povlečení na míru z těch nejkvalitnějších látek francouzských a švýcarských dodavatelů. Přijít si sem můžete i pro ručníky Graccioza s dvojitou gramáží, kašmírový přehoz či ubrusy a utěrky od jednoho z nejlepších světových výrobců bytového textilu. The newly opened showroom of Confido Home selects soft furnishings and home accessories for you. These products are of the highest quality, which is definitely preferred to famous names or brand glory. However, the names of leading international manufacturers and brands are also not absent: Alexandre Turpault, Kauffmann, Formésse, Graccioza, Christian Fischbacher, Le Jacquard Français, Decor Walther and Palais des Thés. Confido Home will tailor your bedclothes from top quality materials by French and Swiss suppliers. Here, you may also purchase double-weight Graccioza towels, cashmere plaid, tablecloths and dishcloths by one of the world’s  leading manufacturers of household textiles. 14

В недавно открывшемся салоне «Confido Home» вы найдете широкий ассортимент текстиля и аксессуаров для дома. Речь идет о продукции высочайшего качества, которому здесь отдается явное предпочтение, даже перед именем или известностью бренда. В салоне вы найдете лучшие изделия ведущих мировых производителей и марок: Alexandre Turpault, Kauffmann, Formésse, Graccioza, Christian Fischbacher, Le Jacquard Français и Decor Walther или Palais des Thés. В «Confido Home» вам сошьют постельное белье на заказ, учитывая ваши размеры и пожелания, причем из лучших материалов от швейцарских и французских поставщиков. Вы можете приехать сюда за полотенцами Graccioza с двойным граммажем, кашемировым пледом или скатертями и кухонными полотенцами от одного из ведущих мировых производителей товаров для дома.

A cup of good coffee plays an important role in the daily lives of many of us. Each person likes coffee slightly differently and up to nine out of ten Europeans cannot resist savouring it at least once a day. Coffee boosts energy levels, uplifting body and mind. Have you ever wondered where coffee comes from, through how many hands a coffee granule must pass before it reaches your cup? Why one type of coffee tastes better than another? Why one person stays awake all night after a cup of coffee, while someone else is able to enjoy coffee just before going to sleep? What type of coffee would be suitable for your coffee shop or restaurant, proving to be delicious for you and your customers? You can find all this out, and much more about coffee, coffee courses and training that we have prepared for you at: Чашка хорошего кофе играет в повседневной жизни многих из нас достаточно важную роль. Каждый любит кофе немного иначе, по-своему, а девять из десяти европейцев, по крайней мере, один раз в день не могут избавиться от искушения насладиться чашечкой этого ароматного напитка. Кофе увеличивает уровень энергии и стимулирует не только дух, но и тело. Вы когда-нибудь думали о том, откуда появился кофе, и через сколько рук должно пройти кофейное зерно, прежде чем оно окажется в вашей чашке? Почему вы одна чашка кофе на вкус вам нравится больше, а другая меньше? Почему одни от чашки кофе вы не спят всю ночь, а другие всегда могут наслаждаться своей порцией кофе перед сном? Какой кофе станет лучшим для вашего кафе или ресторана и придется по вкусу вам и вашим клиентам? Все это и многое другое о кофе, кофейных курсах и обучении, что мы с любовью к кофе приготовили для вас, вы можете посмотреть на сайте www.aicaf.cz, www.aicaf.com

Lucaffé курсы


INOVATIVNÍ ŘADA OBKLADŮ IKONY SVĚTOVÉHO DESIGNU

PHILIPPA STARCKA

www.duda-koupelny.cz | telefon: +420 777 770 799


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Stropům sluší oslnivý design Design stropních svítidel by měl být sice oslnivý, ale nikoliv oslňující. Samotnou žárovku byste vlastně nikdy vidět neměli. Závěsné osvětlení patří k prvním věcem, které vybírá každý, kdo si pořizuje nový byt. Často se však stává, že si nepoloží správné otázky a napáchá tak mnoho chyb. Although designer ceiling lighting should be dazzling, it definitely should not be blinding. Actually, you should never be able to see the light bulbs. Suspended lights are among the first things everybody chooses in a new home. However, it often happens that the right questions have not been asked, thus causing many mistakes.

Fiery Designs to Match the Ceilings Потолкам идет ослепительный дизайн

Závěsné svítidlo Nenufar značky Marset 16

Дизайн потолочных светильников действительно должны быть… ослепительным, но ни в коем случае не ослепляющим. Непосредственно сама лампочка не должна быть видна никогда. Верхнее освещение является одним из первых, проблему которого решает тот, кто покупает новую квартиру. Часто случается, что мы не задаем правильных вопросов и, в результате, делаем много ошибок.


Lampy z kolekce Crash Belt vyrobené společností Foscarini pro značku Diesel

Вдохновение | Inspiration | Inspirace

Text / Petr Tschakert ředitel Institutu bytového designu / Director of Interior Design Institute / Директор Института дизайна интерьера Foto / archiv Institutu Photo / Archive of the Institute Фото / Архив Института

Svítidlo inspirované Campbellovou polévkou od Andyho Warhola navržené Ingo Maurerem

První otázkou je, kolik světla v místnosti vlastně potřebujeme. Existuje poměrně složitý matematický vzorec, který obvykle nevypočítají ani architekti… nebo jednoduché a praxí prověřené pravidlo: na místnost velikou čtyři krát pět metrů bychom měli zvolit přibližně 150W žárovku. U větších místností prostě watty úměrně jejich rozměrům zvyšujeme.

Jediné svítidlo, které se dá vypít. Jmenuje se Campari Light a skutečně obsahuje lahvičky s oblíbeným alkoholem. Autorem je Ingo Maurer

Svítidlo Lindvall vyrobené společností Wastberk

Světlo je třeba regulovat Druhou otázkou je, kolik by měl člověk použít v interiéru svítidel. Nejlépe je použít několik samostatných zdrojů v jedné místnosti a každý opatřit stmíThe first question is: How much light does one need in the room? There is a  rather complicated mathematical formula which usually even architects cannot calculate... or a simple and practically tested rule: approximately 150W bulbs should be used in a 4 x 5 metre sized room. And simply add Watts corresponding to the increased room size.

Первый вопрос – это то, сколько света в комнате вам на самом деле необходимо. Существуют довольно сложные математические формулы, которыми, как правило, не могут воспользоваться даже архитекторы, ... или просто практикой проверенные правила: для большой комнаты размером четыре на пять метров мы должны выбрать лампочку в сто пятьдесят ватт. В помещениях большего размера мы просто пропорционально увеличиваем количество ватт.

Light must be regulated The second question is: How many lights should be used in an interior? It is best to use several independent light sources in one room and to fit each with a dimmer switch, because this will enable the space to be transformed. Thus only a  few

Свет необходимо регулировать Второй вопрос – о том, сколько источников освещения надо использовать в интерьере. Лучше всего использовать несколько независимых источников света в одной комнате и каждый из них обеспечить регулятором освещения, потому что это позволит нам моделировать пространство. Впоследствии мы

Závěsné svítidlo Bingoi Ombra značky Alt Luci Alternative

17


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Svítidlo Koshi inspirované Japonskem značky Axo Light

vačem, protože nám to umožní modelovat prostor. Můžeme pak rozsvítit jen některá světla a jiná ztlumit či zhasnout a pokoj se novým nasvícením změní. Jak je kombinovat? Třetí otázka zní, jak kombinovat světla. Odpověď bývá jednoduchá: pokud má svítidlo jasnou funkci například jako osvětlení jídelního stolu nebo čtecího koutu atd., může mít výrazný design a snese kombinaci i s jiným podobně nápadným svítidlem. Špatně se kombinují jen ta svítidla, která jakoby nahodile visí od stropu na nelogickém místě a my tak trochu netušíme proč.

Institut bytového designu se zabývá popularizací bytové kultury, spolupracuje s architekty a designéry a zejména pořádá kurzy pro širokou veřejnost. www.institut-bytoveho-designu.cz

18

lights can be switched on, while dimming or turning off others, and the room will seem entirely different each time. How to combine lights The third question is: How does one combine lights? The answer is often easy: If the light has a definite function, for example, to illuminate the dining room table or reading corner, etc., it can have a distinctive design and withstand combination even with similarly “bright” lighting units. Only those suspended lights in a seemingly illogical place are hard to combine ... and we are rather lost when trying to discover why.

Svítidlo Flex Grid od společnosti Habitat inspirované industriálem

можем включить несколько ламп, уменьшить интенсивность света в других, а третьи сделать тусклыми или вообще выключить, и тогда комната каждый раз будет казаться совсем иной. Как их комбинировать? Третий вопрос звучит так: как комбинировать источники освещения? Ответ прост: если светильник выполняет определенную функцию, например, освещение обеденного стола или уголка для чтения и т.д., то он может иметь выразительный дизайн и выдержит комбинации с другими аналогично «видными» светильниками. Плохо сочетаются те источники света, которые будто случайно свисают с потолка в непредназначенном для этого месте ... и мы сами не знаем, почему.


Již 16 let pro Vás vytváříme nevšední interiéry bytů, vil a zahrad. V  malebném prostředí ve Velkých Popovic na 3000m² na Vás čeká široký výběr bytového a zahradního nábytku. Nabízíme doplňky všeho druhu. Dáváme přednost tradičním přírodním materiálům.

DONATE, spol. s r.o. I  Showroom Velké Popovice- 3000m 2 I  K Sýpkám 355, Velké Popovice, 251 69 I  Dálnice D1 Exit 15 I  Tel: 323 607 381 I  popovice@donate.cz I  Otevírací doba: Po - Ne: 10:00 - 18:30

www.donate.cz


český design | czech design | Чешский дизайн

Petra

Krausová Петра Краусова

Foto / Vendula Knopová

P

etra Krausová je mladá česká designérka, která působí v Hong Kongu v pobočce úspěšné sklářské společnosti Lasvit. Vystudovala průmyslový design na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a už při studiích získala bohaté zkušenosti při spolupráci s mnoha významnými světovými designéry a architekty. Pracovala například pro Torda Boontjeho, Michaela Sodeau, Evu Jiřičnou či společnost Bang&Olufsen. Fascinace sklem ji dovedla právě do společnosti Lasvit, kde byla již po roce jmenována senior designérkou. Její skleněné plastiky a svítidla je možné najít v řadě luxusních rezidencí a hotelů po celém světě, například i na lodi britské vévodkyně Kate Middleton. Kromě skleněných objektů navrhuje také nábytek, výrobky z oblasti produk-

20

Petra Krausová is a young Czech designer currently working in Hong Kong in a  branch of the famous Lasvit glassmaking company. She graduated in Industrial Design at the Tomas Bata University in Zlín, where she gained a wealth of experience during her studies, in collaboration with many significant international designers and architects. Among others, she worked for Tord Boont-

Петра Краусова - это молодой чешский дизайнер, в настоящее время работающий в Гонконге в филиале успешной компании-производителя изделий из стекла «Lasvit». Она изучала промышленный дизайн в Университете Томаша Бати в Злине и уже во время обучения получила большой опыт при работе со многими известными дизайнерами и архитекторами мирового уровня. Например, она создавала работала с Тордом


Чешский дизайн | czech design | český design

Při pohledu na formát 1,5x3 m, zejména při vertikální pokládce, nelze nevnímat jeho velikost a výjimečnost. Výroba dlažeb zaznamenala v posledních pár letech velký posun díky moderním technologiím. Jednou z nich je vertikální násyp hmoty do forem, který umožnil neuvěřitelně věrné kopie přírodních materiálů, a dal designu další rozměr: hloubku, krásu, čistotu a přirozenost. Druhá inovativní technologie umožňuje výrobu velkých formátů. A na velkém rozměru krásný design vynikne dvojnásob, někdy i trojnásob. Můžeme říci, že keramické dlažby se již dostaly o pár kroků dál než jejich přírodní předlohy, neboť kromě dokonalé kresby nabízejí tyto přednosti: • lepší technické a mechanické parametry (téměř nulová nasákavost, větší tvrdost a snadná čistitelnost) • možnost použití na podlahu • snadnější manipulace díky tenčímu střepu • pořizovací náklady několikanásobně nižší než u jiných velkých formátů

MaxFine 1,5x3 m – víc než keramická dlažba Koupelnové studio ČERO Kutnohorská 368 251 62 Louňovice, Praha-východ

tel.: 311 240 850 mob.: 739 627 840 www.cero.cz 21


český design | czech design | Чешский дизайн

tového designu a futuristické koncepty. Je rovněž spoluzakladatelkou lifestylové značky Newintage. Petra hledá inspiraci nejen v samotných materiálech a současných technologiích, ale také při cestování, v historii a ve své specifické vizi budoucnosti. A právě spojení tradice s nadčasovostí a propojování zdánlivých protikladů je podstatou tvorby teprve sedmadvacetileté designérky. „Vždy se snažím vnést do svých produktů příběh, ctít tradici a zároveň přinášet neotřelé prvky. Je nesmírně fascinující vytvářet nový svět a navrhovat produkty, které umí navodit magickou atmosféru a zprostředkovat komplexní a originální zážitek,“ uzavírá Petra Krausová, která se již zanedlouho z Hong Kongu přesune sbírat další zkušenosti do pobočky firmy v New Yorku. je, Michael Sodeau, Eva Jiřičná and the Bang & Olufsen company. After completion of her studies, her fascination with glass took her directly to the Lasvit company where she was already appointed Senior Designer after just one year. Her lighting and glass installations can be found in many luxury residences and hotels throughout the world, as well as, for example, on the boat of British duchess, Kate Middleton. In addition to glass objects, she also designs furniture, products in the field of indus22

Бунтье, Майклом Содо и Евой Йиржичной, а также известной компанией «Bang&Olufsen». Очарование работой со стеклом и после окончания университета привело ее к сотрудничеству с компанией «Lasvit», в которой она после года работы получила звание старшего дизайнера. Ее стеклянные скульптуры и светильники можно найти во многих роскошных резиденциях и отелях по всему миру, и даже на корабле английской герцогини Кейт Миддлтон. Кроме стеклянных изделий Петра Краусова занимается также дизайном мебели, проектировани-

trial design and futuristic concepts. She is also the co-founder of the lifestyle brand of Newintage. Petra seeks inspiration in materials and modern technologies, as well as in travel, in history and in her specific vision of the future. It is the combination of tradition with timelessness and the connection of seeming opposites which is the essence of the creativity of this 27-year-old designer. “I always try to feature a  story in my products, to honour tradition and, at the same time, to incorporate unusual elements. It is immensely fascinating to create a new world and to design products able to evoke a magical atmosphere and convey a complex and original experience,” concludes Petra Krausová, who will soon move from Hong Kong to the company’s branch in New York to gain further experience. www.petra - krausova.com

ем в области дизайна продукции, создает футуристические концепции. Она также является одним из создателей бренда «Newintage». Петра ищет вдохновения не только в материалах и современных технологиях, но и во время путешествий, в истории, а также и в своем специфическом видении будущего. И именно сочетание традиций с классикой, объединение и связь кажущихся противоположностей составляют суть творчества этого, пока только двадцатисемилетнего Дизайнера. «Я всегда стараюсь показать в своих изделиях историю, чтить традиции, при этом придавая им свежие элементы. Это чрезвычайно увлекательно - создавать новый мир и разрабатывать дизайн продуктов, которые могут создавать волшебную атмосферу и передавать комплексные и оригинальные впечатления», - подводит итог своим работам Петра Краусова, которая вскоре из Гонконга переедет в филиал компании в Нью-Йорке для получения нового дополнительного опыта.


Od 15.3. do 15.4. sleva 20% na veškeré zboží. Pro získání slevy použijte kód: „ESTATE“

Interierové doplňky a dekorace, nábytek, bytový textil, lampy, koberce .. Kolekce našich produktů na vás dýchne originalitou, duší, jednoduchostí, přírodními barvami a materiály, pohodlností a ležérností, a vytvoří z vašeho domova výjimečné místo, do kterého se budete s láskou na konci každého dne vracet.

WWW.ALICEINPARIS.CZ Alice in PAris, Újezd 9, PrAhA 5 - MAlá strAnA


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Living with the Aroma of Provence Жилье с ароматом Прованса

Bydlení s vůní Provence

M

odré nebe, zvlněná krajina a levandule, to je Provence tak, jak si ji představuje většina z nás. Duch francouzského venkova, vůně léta, prázdnin a bylinek, nostalgie i důraz na vše tradiční… kdo by si nechtěl kousek romantického místa přinést i do svého domu? Venkovský styl bydlení s postupujícím časem na oblíbenosti neztrácí, pouze se mění zdroje insiprace a provedení. Chaty, chalupy a penziony, vybavené ve venkovském stylu náš hektický život alespoň na chvíli zpomalí a umožní nám si odpočinout a zapomenout na ruch měst. Proč ale cestovat, když podobně útulný interiér můžeme mít doma? Blue skies, undulating landscape and fields of lavender – this is the Provence most of us imagine. The spirit of the French countryside, aromas of summer, vacations and herbs, nostalgia as well as emphasis on the traditional... who would not want to bring a piece of this magical region into one’s home? The rural style of living does not lose its appeal as time goes by, what change are the sources of inspiration

24

Голубое небо, холмистые окрестности и лаванда - это Прованс, каким его представляет большинство из нас. Дух французской деревни, запах лета, каникул и трав, ностальгия и акцент на всем традиционном... кто бы ни хотел принести в свой дом кусочек этого романтического места? Уже многие годы деревенский стиль не теряет своей популярности, меняются лишь источники вдохновения и дизайн. Дачи, коттеджи и пансионы, оформленные в деревенском стиле, на время уменьшают скорость нашей беспокойной жизни и позво-


bathtub Spoon XL, 2005 tap Square, 2005 design Benedini Associati

TIME OFF

For 40 years we have been conceiving new ways of enjoying the space and time of bathing. Time, light, form and matter, a comprehensive and revolutionary vision for contemporary living since 1973.

styling Studiopepe / photography Andrea Ferrari / ad Designwork

www.agapedesign.it

Více u aqua trade design partners nebo přímo v design clubu, kde vám zpracujeme návrh interiéru ve 3d a kde najdete bohatou expozici Agape. AQUA TRADE s.r.o.: Střešovická 405/49, 162 00 Praha 6, T +420 235 316 456, www.aqua-trade.cz DESIGN CLUB: Banskobystrická 11, 160 00 Praha 6, T +420 235 300 251, www.design-club.cz


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Barvy jsou stejně důležité, jako materiály a už jenom volbou správné barevnosti můžete navodit kýžený efekt, bez větších změn. Královnami stylu provence jsou bílá, levandulová, a zelená v odstínu lístků šalvěje. Zatímco bílá vévodí stěnám a nábytku a většině textilií, levandulová a šalvějová jsou královnami doplňků. Chybět nemůže ani béžová a odstíny hnědé, ideální pro jídelní porcelán, případně zářící měď kuchyňského nádobí a náčiní. Co je však pro styl provence nejdůležitější? Základem jsou doplňky, bez

Základem bydlení ve stylu provence jsou přírodní materiály, jako je dřevo a světlý kámen, ideálně velmi kvalitní pískovec, případně pálená dlažba. Podlaha z kvalitního palubového dřeva vydrží věčnost, stejně jako kamenný krb, obklady, nebo pracovní deska v kuchyni. Všechny přírodní materiály užíváním mírně mění svůj vzhled a získávají tolik žádanou a autentickou patinu – důkaz toho, že v domě to žije. Dřevěný masiv je také základním materiálem pro nábytek. Bytelné stoly a židle, skříně a skleníky na silných nožkách tradičně tvarované postele s vysokými čely… to vše buď v přírodní barvě světlého dřeva, nebo patinované bílou či šedou barvou. and application. Chalets, summer houses and guesthouses equipped in rural style slow down our hectic pace at least for a moment, enabling us to relax and forget the hustle and bustle of the city. But why travel if one can create a similarly cosy interior in your own home? The foundation of living in the Provence style are natural materials such as wood and light stone, ideally top-quality sandstone or burnt tiles. Quality soft-wood floorboards will last forever, just like a stone hearth, walls and kitchen countertop. All natural 26

ляют нам отдохнуть и расслабиться, на время забывая о шуме городов. Зачем путешествовать, когда столь же уютный интерьер можно сделать у вас в доме? Основой жилья в стиле Прованс являются натуральные материалы, такие как дерево и светлый камень, идеальны высококачественный песчаник или керамическая плитка. Пол из качественного «палубного» дерева выдержит вечность, так же, как каменный камин, плитка или натуральная рабочая поверхность столешницы на кухне. Все природные материалы при их использовании, со временем слегка

materials change their appearance slightly during use, acquiring the much desired authentic patina – proving that there is life in the house. Solid wood is also the basic material for furniture. Solid wooden tables and chairs, cupboards and four-poster beds, all these either in natural light wood colour or patinated in white or grey. Colours of materials are equally important, as the selection of the perfect palette can induce the coveted effect without any great changes. Queens of the Provence style are white, lavender and sage green.

меняют свой внешний вид и обретают желаемую и естественную патину доказательство того, что в доме живут люди. Основным материалом для мебели также является массивное дерево. Прочные столы и стулья, шкафы и буфеты на массивных ножках, кровати традиционной формы с высокими спинками ... – это все, как натурального цвета светлого дерева, так и с эффектом белой или серой патины. Цвета так же важны, как и материалы, уже изначально выбрав правильный цвет, можно увидеть желаемый результат, причем без особых изменений. Королями стиля Прованс являются бе-

The foundation of living in the Provence style are natural materials such as wood and light stone, ideally top-quality sandstone or burnt tiles.


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

Luxury Room design by Jana Szonowská

ˇ clovek ˇ ˇ je osobnost a interiér je jeho obrazem. Kazdy Návrhy a realizace interiérů Návštěva ateliéru pouze na objednání.

Opatovická 180/8, Praha 1 info@luxuryroom.cz Telefon: +420 733 318 901

www.luxuryroom.cz

27


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

kterých by byl interiér příliš prostý, až surově jednoduchý a chudý. Pokud máte rádi tradice, zamilujete si háčkované záclony, ubrusy a polštářky, a dost možná vás okouzlí i sušené bylinky zavěšené v interiéru, rozmístěné v miskách nebo jiných aranžé. Drobné rámečky a obrázky s fotkami blízkých zda mají své neodmyslitelné místo, stejně jako příjemná romantická zákoutí, oblíbená zejména ženami. Krejčovská panna, starý šicí stroj, starodávná klec jako šperkovnice, vázy s květinami… fantaii a vkusu se meze nekladou. Pokud vás styl provence zaujal, vězte, že skýtá obrovské možnosti pro vlastní kreativitu a šikovnost. Jakýkoli předmět z půdy či blešího trhu se tak může proměnit v hvězdu inteiriéru, často stačí jen drobné úpravy. Navíc se zde nabízí mnoho možností, jak podpořit lokální výrobce. Co třeba zadat zakázku na ručně háčkované záclony místnímu domovu důchodců? Mimo skvělého interiéru vám pak radost udělá i dobrý pocit. While white dominates walls and furniture and most textiles, lavender and sage rule the accessories. Beige and shades of grey also can not be absent, ideally for porcelain crockery, and shiny copper for kitchenware and utensils. But what is most important for the Provence style? Accessories are fundamental; without them the interior would be too unadorned, almost crudely plain and simple. If you like tradition, you will love crocheted curtains, tablecloth and cushions, and perhaps you will be also enchanted by dry herbs hanging in the interiors, placed in bowls or other arrangements. Tiny pictures and framed 28

лый, лавандовый и зеленый цвет – зелень оттенка листьев шалфея. В то время, как белый властвует над стенами, мебелью и большинством использованных в интерьере тканей, лаванда и шалфей являются предводителями аксессуаров. Также невозможно обойтись без бежевого и коричневого оттенков, они идеально подходят для столового фарфора в комбинации с блестящей медью кухонной посуды и утвари. Что же является наиболее важным для стиля прованс? Основа - аксессуары, без которых интерьер был бы слишком прост, даже суров и беден. Если вы отдаете предпочтение традициям, то вам понравятся кружевные занавески, скатерти и подушки, а также вас наверняка очаруют букеты

photographs of loved ones have their inherent place, just like the pleasant romantic corners, fancied especially by women. A dressmaker’s  model, an old sewing machine, an ancient cage as a  jewellery box, flower vases... fantasy and taste have no limits. If the Provence style arouses your interest, know that it offers immense opportunities for your own creativity and skill. Any object from the attic or flea market can thus be transformed into the star of the interior, often only small adjustments being adequate. In addition, there are many possibilities to support local craftsmen. What about giving the order for hand-crocheted curtains to a  local retirement home? Apart from a marvellous interior, the good deed will gladden your heart.

сушеных трав, размещенные в интерьере в мисках или других предметах, пригодных для аранжировки. В этом стиле обязательны небольшие рамочки и картинки с фотографиями родных и близких, а также милые романтические «уголки», особенно популярные у женщин. Манекены, исторические швейные машины, старые клетки для птиц в качестве шкатулок, вазы с цветами ... фантазия и вкус не знают границ . Если вас заинтересовал стиль Прованс, то знайте, что в нем скрываются огромные возможности для личного творчества и мастерства. Любой предмет из ваших запасов или с блошиного рынка может превратиться в звезду интерьера, часто достаточно всего лишь незначительной корректировки. Кроме того, этот стиль предлагает много способов для поддержки местных производителей. Например, что если дать заказ на вязаные крючком шторы местному дому престарелых? Кроме изысканного интерьера полученная от этого радость наверняка сделает вас счастливым.

Jana Szonowská Creative Director and designer LUXURY ROOM s. r. o. Mikulandská 122/4, 110 00 Praha 1 Kontakt: 733 318 901 www.luxuryroom.cz, www.alluringbed.com


VERTIKÁLNÍ ZAHRADY

Inspirováno přírodou

Představte si trsy sytě zelených rostlin ve skalách, které bujně rostou na těch nejnepřístupnějších místech a vyrazí Vám dech svou nespoutanou krásou. A tuto nádheru dokážeme přenést i do Vašeho interiéru či exteriéru. Vertikální zahrady mohou zkrášlit byt nebo dům či impozantně dokreslit jednoduchou krásu moderních kancelářských budov. Můžete si vybrat z nepřeberného množství a tvarů krásných květin a rostlin. Technologie je vytvořena a lety zkušeností dovedena firmou NĚMEC LUXUSNÍ POVRCHY k maximální spokojenosti zákazníka včetně jednoduché údržby.

Ukázky nádherných realizací můžete najít na www.luxusnipovrchy.cz


Atraktivní byty, vytříbená architektura a design na výjimečné adrese. 18 luxusních bytových jednotek v nadčasovém rezidenčním projektu na Praze 1 od renomovaného studia Cigler Marani Architects. Rezidence s vlastní recepcí nabídne prosklené apartmány s balkóny o dispozici 2+kk, 4+1 a lofty se střešními terasami. Parkování v podzemních garážích. Ceny od 100 000 Kč / m2.

info@svoboda-williams.com, +420 724 551 238


Nejlepší nemovitosti

Best Properties 32

Prodej / Sales / Продажа

78

Pronájmy / Rentals / Аренда

98 102

Apartmány v Praze Prague Apartments / Апартаменты в Праге

Komerční nemovitosti Commercial Properties / Коммерческая недвижимость

31


Luxusní byt Galerie na prodej

Luxury apartment for sale

Staré Město / 4kk+2 balkony+garáž / 205 m2

Old Town, Prague 1/ 4kk+2 balconies + garage/ 205 m2

Exkluzivní nabídka krásného bytu s rozlohou 205 m2 se nachází v 6. NP domu Art Rezidence U Divadla a je ideální bytovou jednotkou pro rodinu nebo klienty, kteří kladou vysoké nároky na prostornost bydlení. Velký prosklený obývací pokoj je situován na jžní stranu, poskytuje ideální místo pro relaxaci a zábavu. Výborná dispozice nabízí: obývací pokoj, 3 ložnice, 2 koupelny. Objekt Art Rezidence U Divadla prošel před nedávnem komplexní rekonstrukcí. Rezidence tak pro své obyvatele nabízí patřičný komfort v podobě parkovacích stání v suterénu domu, moderních společných prostor s výtahem do všech pater a v neposlednií řadě i sklepní koje.

Exkluzivně Cena / Price na vyžádání / on request 32

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Exclusive offer of beautiful apartment, with area 205 m2, is located on the 6th floor of the “Art Residence U Divadla” build- ing. It is the perfect solution for family living, or for clients who place particular emphasis on spaciousness living. The large glass-walled living room located on the southern side of the apartment offers the perfect place for relaxation and entertainment. The lay out of the apartment is very comfortable: livingroom, 3 bedrooms, 2 bathrooms. The “Art Residence u Divadla” building recently underwent complex reconstruction. It offers residents all due comfort such as parking in the basement of the building, modern common areas with a lift to all floors, and storage cubicles in the basement.


www.ytpi.cz

Byt na prodej Elišky Krásnohorské Praha 1

Apartment for sale Elišky Krásnohorské Prague 1

Staré Město / 1+1 + sklep / 49m2

Old Town / 1+1 + cellar / 49m2

Exkluzivní nabídka bytu před rekonstrukcí v lukrativní lokalitě historického centra Prahy v blízkosti Staroměstského náměstí. Byt je ve 3. patře rekonstruovaného domu s výtahem a zahrádkou situovanou do upraveného vnitrobloku. Byt má vstupní halu, 2 pokoje se samostatnými vstupy a okny směrovanými na východ. Výborná lokalita v pěší vzdálenosti – restaurace, školy, kavárny, kulturní instituce, luxusní obchody v Pařížské ulici (D&G, Prada, BVLGARI). Perfektní dopravní dostupnost do 200m tramvajové zastávky a 400m metro Staroměstská. Skvělá investiční příležitost.

Exklusive offer of apartment for sale before reconstruction has a great location at the Prague city center at the close neighbourhood of the Old Town square. The flat is located at the 3rd floor of the reconstructed building with lift and garden at the internal yard. Good dispositions offers: entrance hall with separate access to the both rooms and east side orientation of the apartment. Great location offers: restaurants, schools, coffee bars, theatres, luxury shops, theatres, luxury boutiques at Pařížská street (D&G, Prada, BVLGARI). Perfect transport accessibility, tram stop in walking distance, metro Staroměstská - 400m. Great investment oportunity.

Exkluzivně Cena / Price 4 700 000 Kč

Ing. Michaela Kuglerová

T: +420 224 282 506 info@ytpi.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

33


RESIDENCE BARRANDOV / BARRANDOV RESIDENCE / Резиденция BARRANDOV Dovolujeme si Vám představit nový projekt na neopakovatelném mistě původního Barrandova. Prosluněný kopec nad plaveckým stadionem, nabízí nejen veškerou občanskou vybavenost, rychle spojeni do centra i na letiště, ale také neopakovatelné výhledy na panorama Prahy a Vltavy. Absolutní klid a nerušenou atmosféru můžete denně zažívat ve viladomě, který disponuje pouze třemi luxusními bytovými jednotkami. V tuto chvíli nabízíme byt 6+kk o ploše 208,3m2, s předzahrádkou 121,3m3, 2x terasou 20m2 a 11m2, 2x garážovým stáním, 1x venkovním stáním a velkou sklepni kójí o ploše 11,2m2. Stavba byla zahájena a klient bude mít prostor pro realizaci vlastních představ o vysněném domově, který zde najde. Nový majitelé jisté ocení blízkost golfového hřiště, bruslařské dráhy a jiných sportovních vyžití, stejně tak jako četnost mezinárodních školek a škol či gurmánských zážitků v mnoha okolních restauracích. We introduce a new project to you on the unforgettable site of the original Barrandov. The sunny hill above the swimming pool provides all the civic amenities, quick connections to the city centre and Airport, as well as amazing panoramic views of Prague and the Vltava River. Absolute tranquillity and a peaceful atmosphere can be experienced daily in the villahouse which consists of only three luxury flat units. Now we offer a 208.3 m² flat comprising 6 rooms and a kitchen nook + 121.3 m² garden, two terraces of 20 m² and 11 m² in size and two indoor parking bays, 1 outdoor parking bay and a 11.2 m² cellar. Construction has started and the buyer will have the option of implementing his/her own ideas of a dream home here. New owners will certainly appreciate the vicinity of the golf course, skating track and other sporting facilities, as well as the proximity of international kindergartens and schools and gastronomic experiences in the many nearby restaurants. Предлагаем Вашему вниманию новый проект на уникальном месте (изначально район «Barrandov», где находится всем известная киностудия). Солнечный холм над плавательным комплексом, отличающийся не только развитой инфраструктурой, но и быстрым транспортным сообщением с центром города и с аэропортом, а также прекрасными видами на панораму города и реки. Ваш дом-вилла, в котором только три роскошных квартиры, обеспечит Вам абсолютное спокойствие и уютную атмосферу. В данный момент мы предлагаем для продаж квартиру планировки 6 + кк , 208,3 м2 , с палисадником 121,3 м3 , двумя террасами 20м2 и 11м2 , двумя гаражами и 1 открытой парковкой, с большим подвалом площадью 11,2 квадратных метров. Строительство уже началось, но при этом у клиента будет возможность реализовать свои собственные идеи о доме мечты, который он, возможно, найдет именно здесь. Новый владелец по достоинству оценит близость поля для гольфа, дорожки для катания на роликах и другие площадки для разных видов спорта, а также множество международных детских садов и школ или возможностей насладиться вкусной едой во многих рядом расположенных ресторанах.

Cena / Price : 21.000.000 Kč / CZK Mgr. Iva Seifertová, Platnéřská 88/9, Praha 1, tel.: + 420 724 800 291, email: info@seifert-real.cz, www.seifert-real.cz 34

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Luxusní vila Tuchoměřice / Luxury Villa in Tuchoměřice / Роскошная вилла в Тухомержицах Moderní vila z roku 2009 leží na překrasném pozemku u lesa o rozloze 5 000 m2. Užitná plocha domu 900 m2, garáže pro 2 auta s možností parkovaní na dvoře cca dalších 4–6 aut, z čehož poskytuje kryté stáni pro 2 vozy. Vila je nadstandardní s použitím pouze kvalitních materiálů a nabízí rodinné bydlení vyjímečné kvality a designu. Plně automatické stahování markýz, závěsů, záclon, elektronická vrata a prosklený výtah zaručují pohodlné fungování domu. Celoskleněné schodiště mu pak dodává na vyjímečnosti a luxusu. V přízemí domu je propojený obývací prostor s kuchyní, jídelnou, pracovnou a hala. Celý prostor lze rozdělit prosklenou stěnou. V patře jsou pak 3 ložnice s koupelnami a šatnami. V domě naleznete vlastní byt pro služebnou, v přízemí pak technickou místnost, saunu, whirlpool aj. Na pozemku je vlastní studna, zabezpečovací system, solarní panely, tepelné vrty a další vlastní zdroje potřebné pro chod domu. Modern villa built in 2009 on a beautiful 5000 m2 plot by a forest. The useable area of the house is 900 m2, garages for 2 cars plus another 4–6 cars can park in the courtyard, including 2 roofed spaces. The villa is above the standard, uses quality materials only, and offers family living of exceptional quality and design. Fully automated lowering of marquees, drapes and curtains, electronic gate and glazed elevator for comfortable functioning of the house. All-glass staircase for an added sense of exceptionality and luxury. The ground fl oor contains an interconnected living area with a kitchen, dining room and study, and a hallway. The area can be divided with a glass wall. The upper fl oor contains 3 bedrooms with bathrooms and dressing rooms. There is a separate fl at for the maid; the ground fl oor has a utility room, sauna, whirlpool, etc. The plot has its own water well, security system, solar panels, thermal bores, and other own sources required for the house to operate. Современная вилла 2009 года находится на прекрасном участке у леса с площадью 5000 м2. Полезная площадь дома 900 м2, гараж на 2 машины, возможность парковки во дворе еще 4–6 автомобилей, из них 2 на крытой парковке. Вилла имеет высокий стандарт, в строительстве были использованы только высококачественные материалы, это высококлассное жилье для семьи исключительного качества и дизайна. Полностью автоматическое управление маркизами, гардинами, шторами, электронные ворота и стеклянный лифт обеспечивает легкую эксплуатацию дома. Стеклянная лестница только добавляет вилле исключительности и атмосферы роскоши. На первом этаже находится гостиная с кухней и столовой, кабинет и зал. Все пространство может быть разделено стеклянной стеной. На верхнем этаже расположены 3 спальни с ванными комнатами и гардеробами. В доме есть отдельная квартира для прислуги, на нижнем этаже техническая комната, сауна, джакузи и т.д. На участке собственный колодец, система безопасности, солнечные батареи, тепловые скважины и другие собственные ресурсы, необходимые для эксплуатации дома.

Cena / Price : info v RK / info upon request / Доп.информ. в агентстве Mgr. Iva Seifertová, Platnéřská 88/9, Praha 1, tel.: + 420 724 800 291, email: info@seifert-real.cz, www.seifert-real.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

35


NA PRODEJ U NESYPKY 3, PRAHA 5 – HŘEBENKY

Půvabná prvorepubliková vila v poklidné a žádané rezidenční části Prahy v blízkosti centra. K domu, původně patřícímu rodině malíře Rychlých šípů, patří rozlehlá zahrada a dvě garáže. Dispozice vily nabízí mnoho variant využití – luxusní rodinné bydlení, reprezentativní sídlo firmy či firem nebo dobrou investici – je zde možné vytvořit až 5 samostatných bytových jednotek.

ATRAKTIVNÍ CENA.

KONTAKT:

+420 724 647 815, PRODEJ@VILA-NESYPKA.CZ

www.VILA-NESYPKA.cz

36

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Efektivní, Ekonomický, Estetický, Ekologický a Elegantní ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ

Proč konvektor MINIB? • • • • •

designem a možností atypických rozměrů Vám konvektory MINIB splní i ta nejnáročnější přání díky vysokojakostním materiálům a moderním technologiím garantujeme 10-ti letou záruku na výměníky tepla a nerezové vany jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2009, řady užitných vzorů, patentů a mezinárodních ocenění kompletní sortiment testujeme v nezávislé akreditované zkušební komoře exportujeme své výrobky do mnoha zemí Evropy, Asie, Austrálie a Ameriky

Samostojný konvektor SKPTG obdržel ocenění Výrobek roku 2013

MINIB,a.s., Střešovická 465/49, 162 00 Praha 6

www.minib.cz


Realitní makléř: Ing. Jindřich Nepevný Kontakt: +420 725 293 607 E-mail: jindrich.nepevny@century21.cz

POLYFUNKČNÍ DŮM, SOKOLOVSKÁ - PRAHA 8 / MULTIFUNCTIONAL BUILDING, SOKOLOVSKÁ - PRAGUE 8 / МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДОМ, ул. SOKOLOVSKÁ - ПРАГА 8

Nabízíme exkluzivně k prodeji výhodně situovaný polyfunkční objekt z třicátých let minulého století nacházející se na Sokolovské ulici v Praze 8 v bezprostřední blízkosti stanice metra Florenc a zastávek MHD. Technický stav odpovídá pravidelné údržbě, parkování možné ve dvoře. V dvorní části jsou situovány další komerční objekty určené k pronájmu. Celková výměra obchodní a bytové plochy činí 1 710 m2, stávající obsazenost kvalitními nájemci je více než 90%. Další podrobnosti, technické detaily a cena v realitní kanceláři. We are the sole agents for a conveniently situated multifunctional 1930‘s building, located in Sokolská Street, Prague 8, in the immediate vicinity of Florence Metro station and public transport stops. The technical condition reflects regular maintenance, and parking is available in the courtyard. The courtyard section of the building comprises commercial offices to rent. The total area of the commercial and residential surface is 1,710 m2. The current occupancy rate of quality tenants is over 90%. Further details, technical information and price from the Real Estate Agency. Эксклюзивное предложение по продаже удобно расположенного многофункционального здания, постройки тридцатых годов прошлого века, дом расположен на улице Соколовска в районе Праге 8 в непосредственной близости от станции метро Флоренц и остановок общественного транспорта. Техническое состояние свидетельствует и соответствует регулярному техническому обслуживанию, во дворе есть парковка. Также во дворе расположены дополнительные коммерческие объекты, предназначенные для сдачи в аренду. Общая коммерческая и жилая площадь составляет 1710 квадратных метров, более 90% недвижимости в настоящее время сдано в аренду надежным клиентам. Подробная информация, технические детали и цены спрашивайте в агентстве недвижимости. Cena / Info o ceně v RK

Цена / Информация о цене в агентстве недвижимости

Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Best Reality, Kubánské náměstí 1321/18, Praha 10 - Vršovice 38

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Realitní makléř: Bc. Pavel Soldátek Kontakt: +420 775 703 200 E-mail: pavel.soldatek@century21.cz

KLENOT MEZI VINOHRADSKÝMI VILAMI / A JEWEL AMONG VINOHRADY VILLAS

Prodej unikátní čtyřpodlažní secesní vily se zajímavou historií, která je umístěná v jedné z nejlepších lokalit Královských Vinohrad. V sousedství domu v minulosti žilo mnoho významných osobností z oblasti průmyslu, obchodu i kultury. Vila prošla za pomoci památkářů kompletní velmi nákladnou citlivou rekonstrukcí, při které byly zachovány původní dřevěné prvky, schodiště, haly. K dispozici jsou tři garáže propojené podzemním tunelem přímo s domem, výtah do všech pater domu, udržovaná zahrada s bazénem a altánem s kuchyní na grilování, v horním patře vily je sauna a Whirlpool s úžasným výhledem na Prahu. Pro více informací volejte makléře. For Sale: A distinctive four-storey Art Nouveau villa with an interesting history, situated in one of the best locations of the Royal Vineyards. Many significant personalities from the fields of industry, business and culture have lived in the neighbourhood of this building in the past. The villa has undergone a complete, very costly and sensitive reconstruction with the assistance of conservationists, during which the original wooden elements, staircase and halls were preserved. There are three garages connected by an underground tunnel directly with the house, a lift to all floors of the building, a well-maintained garden with a swimming pool and gazebo with a kitchenette for grilling. The upper floor contains a sauna and whirlpool with a stunning view of Prague. Contact the agents for further information.

Cena: info u makléře / Price from the agents Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Realitní Centrum Bonus, Vinohradská 1511/230, Praha 10 - Strašnice PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

39


Realitní makléř: Roman Šenigla Kontakt: +420 725 293 491

Plus

E-mail: roman.senigla@century21.cz

Prodej vily 7+2 s garáží na pražském smíchově, ul. Svátkova

Nabízíme exkluzivně k prodeji vilu z 30-tých let v Praze 5 - Smíchově, ul. Svátkova. Dům je po kompletní rekonstrukci z roku 2005 /nové podlahy, veškeré rozvody, nové dveře, okna, kuch. linky atd./. Mmt. je dům dvojgenerační. V přízemí domu je po vyhřívané dlažbě vjezd do garáže /dál. ovl. otevírání vrat i dveří/, kotelna, dva sklepní prostory. V 1.NP. je byt o dispozici 1+1 s halou, toaletou a koupelnou. V 2.NP. je druhá bytová jednotka skládající se z jídelny, obývacího pokoje, ložnice, toalety a ve 3.N.P. jsou dva samostatné pokoje, přičemž z jednoho je vstup na terasu domu a koupelna s toaletou. Dům má alarm s možností napojení na pult centrální ochrany. Zahrada je se vzrostlou a udržovanou zelení s letním přístřeškem.

Cena nemovitosti / 16 900 000,- vč. provize RK Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Plus+, Jankovcova 1596/14, Prague 17 - Holešovice

40

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej / Sale

Kompletně zařízený byt ve Ville Charles, Praha 6 – Bubeneč Moderní světlý plně zařízený 2+kk v prvním patře nového luxusního projektu v Praze 6 - Bubenči. Stavba projektu byla řízena vysokými nároky na estetické pojetí, standard vybavení, kvalitní materiály a technické zpracování. Budova je vybavena centrální recepcí, podzemními garážemi a bezbariérovým přístupem po celé budově. Autorem moderního a neotřelého interiéru je známé architektonické studio edit! Modern, bright and fully furnished one bedroom apartment in the 2nd floor of a luxury villa house in Prague 6 – Bubenec. The construction of this project was driven by high esthetic conception, high-quality equipment standards and technical elaboration. The building is equipped by a central reception, underground garage parking and wheelchair access around the whole building. The author of the modern and unique interior is a wellknown architect studio edit!

Cena / 8 223 673,-Kč Price / 8 223 673,-CZK Jones Lang LaSalle, Na Příkopě 21, Praha 1, Email: info@homefinder.cz, Tel: 222 222 101

42

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej / Sale

Reprezentativní moderní sídlo, 183m2, pozemek 52.177m2 / Representative modern house, 183 sqm, 52,177 sqm plot Unikátní stavba, unikátní místo – nízkoenergetické sídlo vystavěné s použitím nejmodernějších technologií a materiálů se nachází na kraji rozsáhlého chráněného území v klidné a slunné lokalitě. Koncept nabízí dvě obytná podlaží s převážně otevřenými dispozicemi a dvojgaráž. Možnost rozšíření na trojnásobek plochy i bazén. Špičkové vybavení - tepelné čerpadlo Viessmann, klimatizace, podlahové vytápění, automatické žaluzie, zařizovací předměty, např. Ingo Maurer a Vibia, datové rozvody a server, security system s kamerami a čtečkou otisků prstů místo klíčů, hliníková okna, kuchyňská sestava Poggenpohl, vestavěný audio system Bang & Olufsen. Zahrada je profesionálně založená a udržovaná. Dojezdová vzdálenost Prahy je 65 km, převážně dálnice, tj. cca 45min. Unique house, unique place - low-energy house built using the latest technologies and materials, located on the edge of a large protected green area in a sunny, quiet and privat location. The concept offers two residential floors with mostly open layout and a double garage. Possible to extend to 600smq of floor space and swimming pool. Top equipment - Viessmann heat pump, air conditioning, floor heating, automatic window blinds, fixtures and fittings, such as Ingo Maurer and Vibia, data cables in all rooms, also with server connection, security system with cameras and fingerprint reader instead of keys, aluminum windows, Poggenpohl kitchen units, built-in audio Bang & Olufsen system. The garden is professionally set and maintained. The distance to Prague is 65 km, mostly higway, about 45min drive.

Cena / 18 000 000,- Kč Price / 18 000 000,- CZK Jones Lang LaSalle, Na Příkopě 21, Praha 1, Email: info@homefinder.cz, Tel: 222 222 101

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

43


NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 44 SATPO_Estate-03_230x280.indd 1

6.2.2014 13:59:56


SATPO_Estate-03_230x280.indd 2

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

45 6.2.2014 14:00:37


PRODEJ | SALES

#107344 Info v RK | Price upon request

Ježkova, Praha 3 Mezonetový byt 5+kk (210 m2) v posledním patře s výhledem na panorama Prahy. Dům se nachází v klidné lokalitě - rychle a dobře dostupné centrum města. V první úrovni bytu je obývací pokoj s krbem, kuchyňským koutem a jídelnou. Z prostorné haly jsou vstupy do dvou ložnic, velké koupelny a šatny. Ve druhé úrovni se nachází galerie se vstupem na krytou terasu a do hlavní ložnice s terasou. Novostavba je vybavena rekuperační technologií a klimatizací.

221 111 999 46

Split level four-bedroom apartment (210 sqm) commanding panoramic views of Prague. Tranquil location, fast and easily accessible from the city centre. First level comprises spacious living room with fireplace, kitchen corner with dining area, large hall and two bedrooms, master bathroom and walk in wardrobe. On the 2nd level there is a gallery with entrance to a large roofed terrace and spacious bedroom with private terrace. This roof duplex apartment is equipped with heat recovery technology and air conditioning.

info@lexxusnorton.cz

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I  ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALES

#107407 Cena | Price: 12 437 162 Kč

U Blaženky, Praha 5 Moderní byt 4+kk (113 m2) v nově dokončené činžovní vile - klidná část Prahy 5 s dobrou dostupností do centra. Obývací pokoj spojený s jídelnou a kuchyní má vstup na obdélníkovou krytou terasu s výhledem do zeleně. K dispozici jsou dvě koupelny, samostatná toaleta a technická místnost. Komfort bydlení dotváří kvalitní vybavení – masivní dřevěná podlaha s podlahovým vytápěním, hliníková okna a žaluzie. Sklep a parkování pro 2 větší vozy v podzemní garáží jsou součástí ceny.

221 111 999

Modern three-bedroom apartment (113 sqm) within a villa in a peaceful corner of Prague 5 with excellent transport connections to the city centre. The apartment comprises open living area with dining, kitchen and access to terrace with green outlook, two bathrooms, separate WC and storage room. Comfortable living with a high quality finish - such as massive floors with underfloor heating, aluminium windows and shutters. Parking for two large cars and cellar are assigned to the apartment.

info@lexxusnorton.cz PRODEJ I SALES I  ПРОДАЕТСЯ

www.lexxusnorton.cz březen 2014 I march 2014 I  MAPT 2014

47


PRODEJ | SALES

#104808 Info v RK | Price upon request

V Přístavu, Praha 7 Luxusní byt 5+kk (213 m2) v rezidenci Prague Marina s panoramatickým výhledem na Vltavu a Prahu. Byt nabízí prostorný obývací pokoj s velkou terasou a otevřeným výhledem na řeku, jídelnu, 4 ložnice, 2 koupelny a 2 šatny. Součástí je sklep a dvě parkovací stání. K dispozici je recepce, 24 hodinová ostraha areálu a reprezentativní společné prostory. Poloha s excelentním spojením do centra města i na hlavní dopravní tepny.

221 111 999 48

Four-bedroom apartment (213 sqm) within docklands development Prague Marina, panoramic views of the Vltava river and Prague. Cozy apartment comprises large terrace with uninterrupted view, dining, 4 bedrooms, 2 bathrooms and 2 walk-in cabinets. There are two parking spaces and cellar assigned to the apartment. Benefits from reception desk, 24/7 security and representative common areas. Excellent traffic connection to the city centre as well as main transport arteries.

info@lexxusnorton.cz

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I  ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

www.lexxusnorton.cz


50

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

51


Luxusní bydlení v centru Prahy Palác Dlouhá

Výjimečný projekt luxusního rezidenčního bydlení té nejvyšší kvality v srdci pražského Starého Města po kompletní rekonstrukci citlivě propojuje původní stavební styl art deco s moderními standardy bydlení. Projekt, který si stále zachovává historické charisma a zároveň splňuje ty nejvyšší nároky na bydlení jednadvacátého století, nabízí k prodeji 67 bytů a ateliérů v rozmezí od 35 až po velkorysé 280 metrové rezidence. Unikátní je také Penthouse o výměře 467 m2 s terasou o velikosti 46 m2 a 4 parkovacími místy, který se pyšní výhledem na Staré Město, Petřín i Pražský hrad. Komfort prvotřídního bydlení je zajištěn čtyřiadvacetihodinovou recepcí se službou concierge, podzemním parkováním a nákupní Gurmet Pasáží v přízemí, ve které si cestou domů můžete nakoupit kvalitní čerstvé mezinárodní i lokální potraviny.

52

Byty se prodávají ve stavu Shell & Core, tzv. hrubém stavu. Klient díky tomu získává možnost ovlivnit nejen výběr materiálu, ale i interiérové řešení a dokončit si byt podle svých představ. Luxusní charakter projektu je dále podtržen poskytováním nadstandardních služeb klientům. „Jsme si vědomi, že nabízet kvalitní bydlení v atraktivní lokalitě v dnešní době nestačí. Klienti jsou náročnější a vyžadují především individuální přístup na profesionální úrovni. Nově tak nabízíme možnost kompletního dokončení bytu včetně veškerého zařízení a doplňků“, vysvětluje Ilona Monferini Mančíková, obchodní a marketingová ředitelka společnosti FIM Group, která stojí za obnovou celého paláce. O úspěšnosti projektu svědčí fakt, že v současnosti je prodáno již více než 60 % bytů.

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

www.palacdlouha.eu

www.gurmetpasazdlouha.cz


7 S E DA D E L SPOTŘEBA PALIVA

3,8 l/100 km

PANORAMATICKÉ ČELNÍ SKLO

DOTYKOVÝ DISPLEJ 7"

PANORAMATICKÁ OBRAZOVKA 12" HD


Prodej | Praha 4 | Podolí | 966 m2 | pozemek 915 m2 | cena na vyžádání Výjimečná vila vynikající svou ojedinělou architekturou dle návrhu renomovaného architekta Josefa Pleskota. Novostavba je citlivě zasazena do svažitého terénu, což poskytuje dostatek soukromí a daleké výhledy podél Vltavy přes Vyšehrad až na Pražský hrad. Dům je rozdělen na dvě samostatné bytové jednotky, každá o dispozici 6+1. Oba byty, „Byt v nebi” a „Byt v zahradě”, poskytují jednoduchý, téměř minimalistický design s nadčasovým nádechem. Dva samostatné vchody, vstupní haly s úložnými prostory a parkování pro 4 vozy. Vila je situována na konci slepé ulice uprostřed vilové zástavby v prestižní lokalitě Podolí, která vyniká zajímavým topografickým terénem na Praze 4 pod Kavčími horami, nabízí krásné výhledy a současně klid.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-brezen.indd 1 54

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

2/17/14 6:55 PM


Sale | Praha 4 | Podolí | 966 m2 | land 915 | price upon request Exceptional villa distinguished by its unique architectural design by the renowned architect Josef Pleskot. The new building is sensitively set into a sloping terrain, which provides plenty of privacy and views along the river from Vyšehrad to Prague Castle. The villa is situated on a dead end street in the middle of a residential development in a prime location of Podolí. The house is divided into two separate apartment units, each of which has 5-bedrooms plus a separate kitchen. Both “Apartment in the Skies” and “Garden apartment” excel in simple, almost minimalist design with a timeless twist. Two separate entrances and entrance halls with storage space and also parking for 4 cars. The location boasts the interesting topographical terrain of Prague 4 and the Kavčí hory hills which provide beautiful views, while the dead-end street provides tranquility and privacy.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-brezen.indd 2 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

2/17/14 6:55 PM 55


Prodej | Praha 2 | Nové Město | 541 m2 | 89 000 000 Kč Jedinečná příležitost koupě 3 bytových jednotek, celkem 541 m2 obytné plochy, zaujímající celé 5., 6. a 7. patro exkluzivní nábřežní rezidenční budovy z přelomu 19. a 20. století. Budova prošla nákladnou rekonstrukcí s cílem vytvořit jedinečné reprezentativní prostory pro náročné majitele. Apartmá v 5. patře, 3+kk, 237 m2 obytné plochy je provedeno v luxusním standardu s přímým výhledem na Vltavu a Pražský hrad z oken a balkonu. Samozřejmostí je výtah se vstupem do bytu, 2 mramorové koupelny, parkety, vysoké stropy s nepřímým osvětlením a plně vybavená kuchyň. V 6. a 7. patře se nacházejí 2 mezonetové byty v nadstandardním provedení se společnou střešní terasou a výhledem na nábřežní panorama. Byty jsou v dispozičním provedení 4+1 (obytná plocha 204 m2) a 2+1 (obytná plocha 99 m2). Oba lze využít i jako reprezentativní kanceláře nebo sídlo firmy. Vyhledávaná lokalita v centru Prahy v pěší vzdálenosti od všech známých památek s mnoha historickými budovami v okolí.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-brezen.indd 3 56

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

2/17/14 6:55 PM


Sale | Prague 2 | Nové Město | 541 m2 | 89 000 000 Kč Unique opportunity to purchase 3 apartment units with a total area of 541 m2 occupying the whole 5th, 6th and 7th floor of an exclusive riverfront residential building from the turn of the 20th century. The building underwent a costly reconstruction with the goal to create a unique space for discerning owners. A two-bedroom suite on the 5th floor with the total area of 237 m2 is designed in a luxurious standard with direct views of the Vltava River and Prague Castle from the windows and balcony. Direct entrance from the building’s lift, 2 marble bathrooms, parquet floors, high ceilings with indirect lighting and a fully equipped kitchen. Two top-of-the-line split-level apartments with a common roof-top terrace providing a panoramic riverbank view are situated on the 6th and 7th floors. The three-bedroom apartment is 204 m2, while the one-bedroom apartment is 99 m2. Both of them can also be used as representative office space or as a company headquarters. Sought-after location in the center of Prague within walking distance of all famous monuments with many historical buildings in the area.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-brezen.indd 4 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

2/17/14 6:55 PM 57


Prodej | Praha 6 | Dejvice | 291 m2 | pozemek 637 m2 | 39 000 000 Kč Kompletně zrekonstruovaná funkcionalistická vila s vnitřním bazénem, krbem a udržovanou zahradou nabízející panoramatické výhledy do Šáreckého údolí se nachází v klidné části prestižní lokality Hanspaulka, uprostřed zeleně a vilové zástavby. Úpravy interiéru navrženy známým architektem Janem Kyzlinkem. Tato rodinná vila v minimalistickém stylu ve svých třech podlažích nabízí obývací pokoj s krbem, plně vybavenou kuchyň, jídelnu, pracovnu, 3 ložnice, 3 koupelny, 3 šatny, suterén s technickými místnostmi a skladovými prostory, garáž. Při rekonstrukci domu byly použity vysoce kvalitní přírodní materiály: přírodní kámen, sklo a světlé dřevo. Podlahy pokrývají dřevěné parkety a keramická dlažba. Všemi patry včetně jídelny a koupelny prochází travertinová stěna. Dům se nachází v klidné rezidenční lokalitě s výbornou dopravní dostupností do centra města nebo na letiště Václava Havla.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-brezen.indd 5 58

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

2/17/14 6:55 PM


Sale | Prague 6 | Dejvice | 291 m2 | land 637 m2 | 39 000 000 Kč Free-standing reconstructed villa from the 1930s with an indoor swimming pool, a fireplace and a well-kept garden, offering panoramic views of the Šárecké Valley, situated in a quiet area of the prestigious Hanspaulka neighborhood in Prague 6, surrounded by greenery. Interior by famous architect Jan Kyzlink. This family villa in a minimalist style offers on its three floors a living room with a fireplace, fully equipped kitchen, dining room, study, 3 bedrooms, 3 bathrooms, 3 dressing rooms, basement with utility and storage rooms, garage. The house was reconstructed using high-quality natural materials: natural stone, glass and light wood. Wooden parquets and ceramic tiles cover the floors. All floors including the dining room and bathroom have travertin walls. The villa is situated in a quiet residential area with excellent access to the city center or to the Václav Havel Airport.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-brezen.indd 6 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

2/17/14 6:55 PM 59


Prodej | Olomoucký kraj | Hranice na Moravě | 453 m2 | pozemek 3 416 m2 | cena na vyžádání Designový, energeticky pasivní rodinný dům s koupacím jezírkem na rozlehlé zahradě nacházející se v Hranicích na Moravě. Oceněný Stavbou roku 2010 a Zahradou roku 2013. Tento velkoryse řešený dům je koncipován ve tvaru různoběžných kružnic respektujících profil terénu a tvoří jej dvě podlaží. Hlavní obytná místnost s dvojitou výškou stropu se vstupem na terasu s orientací na jihozápad, plně vybavená kuchyň, pracovna, 3 ložnice, 3 koupelny, 4 šatny, relaxační místnost s fitness, Whirlpool a saunou. Hliníková okna, provětrávaná fasáda ze sibiřského modřínu (thermowood), klimatizování vnitřních prostor, vzduchotechnické zařízení s rekuperací, vlastní čistička odpadních vod, potok na zahradě, koupací jezírko o ploše 150 m2, garáž pro dvě auta, sklad-dílna a kryté parkovací stání pro tři auta. Hranice na Moravě leží na mezinárodní silnici E 462 na půl cesty mezi Vídní a Krakovem, nedaleko Ostravy.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-brezen.indd 7 60

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

2/17/14 6:56 PM


Sale | Olomoucký kraj | Hranice na Moravě | 453 m2 | land 3 416 m2 | price upon request Passive design family house with a swimming pond in a large garden situated in Hranice na Moravě. Awarded 2010 Construction of the Year and 2013 Garden of the Year. This house with its generous amount of living space in the shape of concurrent circles respecting the profile of the terrain, consists of two floors. Main living area with a double height ceiling and entrance to the southeast-facing terrace, fully fitted kitchen, study, 3 bedrooms, 3 bathrooms, 4 dressing rooms, relaxation area with fitness, Whirlpool and sauna. Aluminum windows, wooden aired facade from Siberian larch (thermowood), air-conditioning with recuperation, private sewage water cleaner, rainwater goes into the pond that runs through the garden, 150 m2 swimming pond, two-car garage, storage room/workshop, and covered parking space for three cars. Hranice na Moravě lies on the E 462 international road, half way between Vienna and Krakow, close to Ostrava.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-brezen.indd 8 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

2/17/14 6:56 PM 61


Prodej | Praha 10 | Vršovice | 115 + 5 m2 | cena na vyžádání | price upon request Byt 3+1, balkon, 2 koupelny, plně vybavená kuchyňská linka Poggenpohl, ručně malované zdi od francouzského malíře, koberce Sisal, množství vestavěných skříní, repasovaná špaletová okna; reknstrukce v roce 2013. Světlý nadstandardně zařízený byt ve 2. nadzemním podlaží budovy s výtahem v historické rezidenční zástavbě v blízkosti Havlíčkových a Bezručových sadů, s výbornou dostupností do centra. 2-bedroom apartment, balcony, 2 bathrooms, fully fitted Poggenpohl kitchen, hand painted walls by French artist, Sisal carpets, built-in wardrobes, refurbished wooden windows; reconstructed in 2013. Bright high-standard apartment situated on the 2nd floor of a building with an elevator in a historical residential area, close to Havlíčkovy and Bezručovy parks, excellent access to the center.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-brezen.indd 9 62

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

2/18/14 11:39 AM


Prodej | Praha 6 | Bubeneč | 95 + 33 m2 | 8 500 000 Kč Byt 3+kk, střešní terasa a balkon s krásnými výhledy na Prahu, klimatizace, toaleta pro hosty, komora, množství úložných prostor, vlastní plynový kotel, dřevěná podlaha z exotického dřeva, střešní okna Velux. Stylový půdní mezonet v 5. nadzemním podlaží činžovního domu v atraktivní rezidenční lokalitě Bubenče v blízkosti parku Stromovka a stanice metra Dejvická. 2-bedroom apartment, roof terrace and balcony with beautiful views of Prague, air-conditioning, guest toilet, plenty of storage space, gas boiler, wooden floors (exotic wood), Velux roof-top windows. Stylish split-level attic apartment situated on the 5th floor of a building in an attractive residential area of Bubeneč, close to Stromovka Park and Dejvická metro station.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-brezen.indd 10 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

2/17/14 6:57 PM 63


Byt 1+kk, 38 + 7 m2, Praha 5 - Košíře, Plzeňská | 2 350 000 Kč Velmi světlé, plně vybavené studio s jižně orientovaným balkonem a s výhledem do zeleně se nachází v 5. patře novostavby, v blízkosti zastávky tramvaje, pár minut od obchodního centra Anděl. Dispozici tvoří obývací pokoj (22 m2) se vstupem na balkon, kuchyň (4 m2), předsíň (5 m2), koupelna s vanou (5 m2) a komora (1 m2). Kupní cena zahrnuje veškeré vybavení, k bytu náleží sklep, garážové stání za příplatek. Bright studio with a south-facing balcony is situated on the 5th floor of a newly-built residential building. The layout offers a living room (22 m2), a kitchenette (4 m2), an entrance hall (5 m2), a bathroom with bathtub (5 m2) and a walk-in closet (1 m2). Price includes all fixtures and fittings and a cellar. Garage parking space at an extra cost. Close proximity to large parks, Anděl shopping zone and metro station Anděl (6 minutes away by tram).

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 64

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Rodinný dům 4+kk, 130 m2, zahrada 292 m2, Praha-východ, Nehvizdy, Úvalská | 6 990 000 Kč Moderní nízkoenergetický řadový dům s bazénem situovaný v obci Nehvizdy. Přízemí: otevřený obývací pokoj s plně vybavenou kuchyní, jídelní prostor a přímý vstup do zahrady, toaleta, komora. První patro: hlavní ložnice, dva dětské pokoje se vstupem na balkon a 2 koupelny. Dřevěné dubové podlahy, velkoformátová dlažba Aparisi, svítidla Viabizunno, interiérové dveře Bosca Arredi, bezpečnostní rolety v přízemí, alarm, automatická vrata, zavlažování na zahradě, solární panely pro vytápění bazénu, garáž. Pravidelné autobusové spoje ke stanici metra Černý Most, autem 10 minut jízdy. Low-energy, terraced modern house complete with a swimming pool and situated in the village of Nehvizdy. The ground floor: an open-plan living room with a fully equipped kitchen and dining area, direct access to the garden, and a guest toilet and storage room. The upper floor: a master bedroom, large bathroom, two children’s rooms with balcony and a second bathroom. Oak hardwood floors and Aparisi large format tiles, Viabizunno lights, Bosca Arredi interior doors, security shutters on the ground floor, alarm, automatic gate, automatic irrigation of the garden, solar panels for heating of the pool, garage. Regular bus service to Černý Most metro station (line B), 10 minutes drive to Černý Most shopping center.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

65


Byt 2+kk, 67 m2, Praha 9 – Vysočany, Ocelářská | 3 490 000 Kč Designový byt s výhledy do zeleně a s parkovacím stáním se nachází ve 3. patře moderní novostavby industriálního rázu L’Ocelot, pouze 200 metrů od stanice metra Českomoravská a Galerie Harfa. Byt tvoří obývací pokoj s otevřeným kuchyňským koutem a jídelním stolem, ložnice, moderní koupelna se sprchou a toaleta. Kvalitní materiály: dřevěné podlahy, velkoformátová okna, betonová stěrka. This one-bedroom apartment with a garage parking space and attractive views of greenery is situated on the 3rd floor of industrial residential building L’Ocelot, 200 metres far from Českomoravská metro station, and Galerie Harfa shopping mall. The apartment consists of a living room with small kitchen and dining area, one bedroom, modern bathroom with shower and toilet. Wooden floors, large format windows, polished concrete.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 66

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 3+kk, 76 + 12 m2, Praha 6 – Suchdol, Kamýcká | 5 290 000 Kč Světlý byt se dvěma balkony situovaný ve 2. patře moderního bytového domu v příjemné části Prahy 6 – Suchdol, v blízkosti chráněné krajinné oblasti Sedlecké skály s výbornou dostupností do centra města. Dispozice bytu nabízí prostorný obývací pokoj s kuchyní a se vstupem na jižně orientovaný balkon, 2 ložnice orientované na východ (jedna ložnice s vlastním balkonem), koupelnu se sprchovým koutem a oddělenou toaletu. Dřevěná podlaha a bezpečnostní dveře. Kupní cena je včetně 1 garážového stání a sklepa. Pouhých 7 minut autobusem od Vítězného náměstí v Dejvicích. Bright apartment with two balconies situated on the 2nd floor of a modern residential building in an attractive part of Prague 6 – Suchdol, close to the protected area of Sedlecké skály with excellent access to the city center. The apartment offers a spacious living room with a kitchen and a balcony oriented to the south and a view of the surrounding greenery, 2 bedrooms with orientation to the east (one bedroom with entrance to the balcony), a bathroom with a shower, and a separate WC. Wooden floors and security door. The purchase price includes 1 garage parking space and a cellar. Just 7 minutes by bus from Vítězné náměstí in Dejvice.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

67


Byt 5+kk, 120 + 11 m2, Praha 6 – Suchdol, Suchdolské náměstí | 7 990 000 Kč Klimatizovaný byt se 2 terasami ve 2. NP novostavby s udržovanou zahradou a parkováním. Interiér: vstupní hala, jihozápadně orientovaný obývací pokoj, plně vybavená kuchyně, 4 ložnice, 2 koupelny, toaleta pro hosty a komora. Centrální vysavač, krb, vestavěné skříně, el. žaluzie, podlahové topení v koupelnách, videotelefon, plyn. kotel, 2 garážová parkovací stání, 2 sklepy. Rezidence bez výtahu, kočárkárna, místnost pro uložení kol. Klidná lokalita v blízkosti kampusu ČZU, snadná dostupnost do centra, občanská vybavenost v místě. Spacious air-conditioned 4-bedroom apartment with 2 terraces situated on the 1st floor of a newly built residence with garden. Well planned flat consists of an entry hall, living room, dining zone and fully-fitted open kitchen, 4 bedrooms, 2 bathrooms, guest toilet and storage room. Central vacuum cleaner, fireplace, built-in wardrobes, electric blinds, underfloor heating in bathrooms, videophone, gas boiler. The purchase price includes 2 garage parking spaces and 2 cellars. Quiet locality close to the ČZU university campus, easy access to the Dejvicka metro station, all public amenities within walking distance.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 68

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 2+kk, 48 + 4 m2, Praha 5 – Hlubočepy, Denovská | 2 600 000 Kč Moderní byt s balkonem nacházející se v 1. patře novostavby v klidné části Prahy 5, s dobrou dostupností do centra města. Byt nabízí obývací pokoj, prostor pro vytvoření jedné ložnice s vestavěnou skříní (nebo možné ponechat prostor otevřený), koupelnu s vanou a vstupní halu. Kupní cena zahrnuje sklepní kóji a jedno garážové stání. Dřevěná okna, velkoformátová dlažba v koupelně. Klidná lokalita, v blízkosti zeleně, zastávek autobusů či tramvají. Občanská vybavenost v dosahu. Dobrá dostupnost do centra Prahy. Cena nezahrnuje DPH. Modern apartment with a balcony, situated on the 1st floor of a new development in a quiet area of Hlubočepy, Prague 5, with good access to the city center. The apartment offers a living room ready for a kitchen to be installed, space for one bedroom with a built-in wardrobe (also possible to leave the space open), a bathroom with bathtub and toilet, and an entrance hall. The purchase price includes a cellar and one garage parking space. The equipment features wooden windows and large format tiles in the bathroom. Quiet location, close to greenery, bus and tram stops. Public amenities within reach. Good access to the center of Prague. The price does not include VAT.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

69


Dům Budíkov

Nízkoenergetický (>50 kWh/m²), dvougenerační, nadstandardně řešený a nábytkem na míru vybavený rodinný dům s dispozicí 7+2 (dispozice domu 6+1 se dvěma koupelnami a dvěma šatnami) + samostatná garsoniera s vlastním vstupem s kuchyní, koupelnou a šatnou, dále sklep a 2 sklady) a užitnou plochou 443 m² byl zkolaudován v roce 2003. Dům je situován na exkluzivním pozemku s nádhernými blízkými (kostel) i dalekými (kopce Posázaví) výhledy o celkové výměře 1.243 m² na jižním svahu nad městečkem Mnichovice, 30 km, 20 – 25 minut po D1 od Václavského náměstí. K domu náleží upravená terasovitá zahrada s letní kuchyní, nádrží na deštovou vodu, skladem, dvougaráží a 2 dalšími parkovacími místy. Dům leží ve slepé ulici, z pozemku je přímý vstup do lesa. Je ideální pro rodiny s dětmi i dvougenerační bydlení.

Low-energy (>50 kWh/m²), big enough to accommodate two families, luxuriously designed house with custom-made furniture and 7+2 layout (6 bedrooms, kitchen, two bathrooms and two dressing rooms) and a separate studio with its own entrance, comprising a kitchen, bathroom and dressing room. The property, which includes a cellar and 2 storerooms, was approved in 2013. Its floor area is 443 m². The house is situated in an exclusive plot with magnificent views – close by is a church, and in the distance, the Posázaví hills. The total area of the property is 1,243 m² and it is situated on the southern slopes above the town of Mnichovice, 30 km (20 to 25 minutes drive on the D1 highway) from Wenceslas Square. The house has a maintained terraced garden with a summer kitchen, rainwater tank, storeroom, double garage and two additional parking spaces. The house is situated in a cul-de-sac, and the plot has direct access to the forest. It is ideal for families with children or even for two generations of the same family.

Cena k jednání / Price for negotiation Daniel Hagen | e-mail: info@dumbudikov.cz | tel.: +420 602 179 664

dum-budikov.indd 1 70

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I  ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

www.dumbudikov.cz 8/26/13 4:26 PM


člen skupiny SIKO KOUPELNY a PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

71


Prodej Velký stylový rodinný dům, Rudná - Úhonice, Praha – západ, 13 739 000 Kč Sale Large stylish house in Úhonice, Prague – west, 13 739 000 CZK Nabízíme k prodeji designově i technologicky vytříbený dům o dispozici 6+kk s garáží a balkonem, terasou, venkovním i vnitřním krbem a 3 koupelnami se sprchovým koutem, v jedné je navíc i vířivá vana. Dům se nachází ve velice klidné lokalitě pěší zóny a neprůjezdné oblasti. Ideální bydlení pro rodinu s dětmi, do školy a školky je to jen kousek, občanská vybavenost je v bezprostředním okolí, na Zličín autobusem 10 min, autem 5 minut. Na domě je znát ruka architekta i kvalitní provedení s využitím nadstandardních materiálů. Cílem projektu bylo pohodlné bydlení s minimálními nároky na údržbu. Velký obývací pokoj je přímo propojen s prostornou terasou a následně i se zahradou. Díky tomu je v létě potlačen přechod mezi domem a zahradou, v zimě se naopak nabízí zcela jiné využití - sauna přístupná přímo z terasy zvyšuje komfort bydlení zase v chladnějších dnech. Dům je klimatizován, je rozdělen do zón, díky tomu mají soukromí jak rodiče, tak děti. Dům byl kolaudován v roce 2010. Cena je včetně vestavěného nábytku. Na dům majitel nabízí pětiletou záruku. We offer for sell technologically and sophisticated design house of 6+kk available with garage and balcony, terrace, indoor and outdoor fireplace and 3 bathrooms with shower, one is also a spa bath. The house is located in a quiet pedestrian zone and black spot. Ideal accommodation for families with children in schools and kindergartens is a short, civic amenities in the immediate vicinity, the Zličín 10 min by bus, by car 5 minutes. The house is to know the hand of architect and design quality, using superior materials. The aim of the project was comfortable living with minimal maintenance. The large living room is directly connected to the spacious terrace and subsequently the garden. Consequently, in the summer of suppressed transition between house and garden, in winter, on the other hand offers a completely different use - sauna directly accessible from the terrace again increases living comfort on colder days. The house is air conditioned, is divided into zones, because they have the privacy of parents and children. House was built in 2010. Price is inlavishly built-in furniture.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 72

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Prodej vily 5+1/2G, 230 m2, pozemek 1300 m2 s bazénem, Praha, Přezletice, 13 900 000 Kč Sale Spacious villa 5+1, 230 sq. m., garden 1300sq.m. with swimming pool, Prague, Přezletice, 13 900 000 CZK Nabízíme k prodeji prostornou vilu 5+1 s terasou, třemi balkony a dvojgaráží, o obytné ploše 230 m2 na jedinečném a velmi klidném místě, obklopenou zelení na okraji Prahy v obci Přezletice. Na pozemku o velikosti 1300 m2 je kromě profesionálně založené a perfektně udržované zahrady se vzrostlými stromy i vlastní studna s vodou na zalévání a vyhřívaný bazén od fy. Desjoyaux. V přízemí je vstupní hala, ze které se vchází do velkého obývacího pokoje propojeného s jídelním koutem a kuchyní, s přímým vstupem na velkou terasu a zahradu, dále pak pracovna, sociální zařízení a technická místnost. Nově zařízená kuchyň je vybavena luxusními vestavěnými spotřebiči – indukční varnou deskou, odsavačem par, myčkou, velkou lednicí a velkým mrazákem, parní a hokovzdušnou kombinovanou troubou, vinotékou a rovněž vestavěným kávovarem značek Bosch a Siemens. V prvním patře jsou 3 ložnice, každá s balkonem/terasou, 2 šatny, jedna koupelna s vanou a toaletou, další koupelna se sprchovým koutem a toaletou. K dispozici je i půda. Podlahy v obytných místnostech jsou z dřevěného masivu a vytápěné. Samostatná garáž pojme dvě auta a nabízí dostatek odkládacího prostoru. Dům, který je v perfektním stavu a je mimo jiné kompletně zajištěn elektronickým zabezpečovacím zařízením s možností napojení na centrální pult, je situovaný v místě s absolutním soukromím a klidem, na konci slepé ulice, s možnostmi klidných vycházek, např. do Vinořského parku. Nemovitost je velmi vhodná pro rodiny s dětmi, které hledají klid a dobrou dopravní dostupnost. Veškerá občanská vybavenost je v místě, stanice MHD nedaleko od domu, k linkám metra B a C cca 5 min. jízdy, nebo autem 20-25 min. do centra Prahy. K dispozici dle dohody. We offer spacious villa 5+1 with terrace, three balconies and a garage with living area of 230 m2 on a unique and very quiet location , surrounded by trees and meadows on the outskirts of Prague in the village Přezletice. The plot of 1300 m2, in addition of a professionally and perfectly maintained gardens with mature trees and private well water for watering offers also heated swimming pool. On the ground floor is an entrance hall , from which leads to a large living room connected with dining area and kitchen , with direct access to the terrace and garden, as well as a study, bathroom and utility room . The newly fitted kitchen is equipped with luxury appliances - Induction hob , extractor hood , dishwasher , large fridge and large freezer, steam and hot air combination oven, wine cellar and also a built-in coffee machine brands Bosch and Siemens. On the first floor there are three bedrooms, each with balcony / terrace , two dressing rooms, one bathroom with tub and toilet, another bathroom with shower and toilet. There is also a land . The floors in the living areas are of solid wood and heated. Separate garage accommodates two cars and offers plenty of storage space . The house, which is in perfect condition and is fully secured , by a electronic safety devices that can be connected to the central safety services is located in a place with absolute privacy and quiet , dead-end street , with the possibilities of peaceful walks , for example, to Vinořského park. The property is very suitable for families with children who seek peace and good transport links. All amenities are in place, public transport station not far from the house, metro lines B and C for about 5 min . ride or 20-25 min. by car to the city center . Available by appointment.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

73


Prodej Mezonet 3+kk s výhledem na Pražský hrad, 160 m2, Praha 5, 14 490 000 Kč Sale A duplex with great view to Prague Castle, 160 m2, Smíchov, 14 4900 000 CZK Nabízíme k prodeji slunný mezonetový byt. Jedná se o novostavbu bytu 3+kk zařízenou luxusním nábytkem v 5. nadzemním podlaží historické budovy s výtahem na rozhraní Malé Strany a Smíchova, jen 2 minuty chůze od Petřínských sadů a Kampy. Ve spodní úrovni bytu se nachází obývací pokoj s jídelním prostorem, plně vybaveným kuchyňským koutem a výklenkem s kruhovým oknem, dále prostorná šatna, vstupní hala a toaleta pro hosty. Horní podlaží disponuje galerií, hlavní ložnicí s přímým výhledem na Pražský hrad a druhou ložnicí pro hosty, komfortní koupelnou se saunou, masážní sprchou a solitérní vanou. Vybavení dále zahrnuje klimatizaci, ateliérová okna, která v obývacím pokoji lze využít jako terasu, luxusní materiály a vybavení, podlahy z exotického dřeva, podlahové topení v koupelně, TV s plochou obrazovkou, Blue Ray domácí kino, internetové a satelitní připojení, alarm. K bytu náleží sklep. Zajištěn pronájem parkovacího stání. S vyřízením hypotéky rádi pomůžeme. We offer to sell of the magnificent sunny luxuriously furnished maisonette 3+kk in the fifth floor of an apartment house with an elevator. The apartment house is situated at the dividing line between Smíchov and Malá Strana - Lesser Town, only 2 minutes from Petřínské sady or Kampa and within walking distance to the historical centre of Prague. In the ground floor of the maisonette there is a living room, dining room and kitchenette. By the entrance hall there is a spacious closet and the toilete. There is a main bedroom with a view of Prague Castle upstairs, second bedroom, bathroom with sauna, shower and the bathtub. The apartment is equipped with air-condition, luxurious materials and furniture, exotic wood floors, underfloor heating in the bathroom, home cinema, alarm. The own cellar and a parking place belongs to the apartment. We will be pleased to help with the martgage.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 74

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Exkluzivní uzavřená rezidence 5+kk, 230 m2, 13 890 000 Kč Sale Exclusive closed residence 5+kk, 230 sq. m., 13 890 000 CZK Historická usedlost Bella Vita leží v prestižní části Prahy 6 v blízkosti obory Hvězda na rozhraní Břevnova a Košíř. Původně zde byly vinice a od 18. století i historický statek, s prostorným nádvořím obklopeným obytnými i hospodářskými budovami, který byl kompletně a zrekonstruován a dostavěn tak, aby odpovídal požadavkům na moderní využití. Po komplexní rekonstrukci a dostavbě zde vzniklo 12 velkých luxusních bytů s krásnými výhledy do Motolského údolí a další komerčně využitelné prostory vhodné např. pro kanceláře či ordinace. Charakter usedlosti zaručuje svým obyvatelům dnes tak vzácný klid a soukromí, a zároveň i snadnou dostupnost různých služeb a centra města. Budovy si zachovaly svůj historický duch, vnitřek však odpovídá veškerým požadavkům na moderní bydlení a práci. Celý komplex obklopuje zahrada s bazénem, k dispozici je soukromé parkoviště, ostraha, správce a řada dalších služeb. Významnou předností areálu je jeho výborná dopravní dostupnost: centrum Prahy je vzdáleno 10 - 15 minut jízdy autem, výborné je napojení na dálnici D5 Plzeň a na městský okruh propojující všechny ostatní dálnice D1, D8 a D11 a letiště Ruzyně. Zastávky tramvají na Vypichu jsou vzdáleny zhruba 5 minut pěšky. Zastávka autobusů je pak přímo před areálem. A navíc bude v roce 2015 asi 300 m od domu otevřena stanice metra trasy A- výstup Motolská nemocnice, což výrazně zvýší celkovou atraktivitu a tím i cenu této nemovitosti. Bytový komplex Bella Vita se stal v roce 2013 realitním projektem roku. The historic homestead is situated in Bella Vita prestigious part of Prague 6, close to the star fields and interface Brevnov Košíře - Kukulova Street, No. 24. Originally there were vineyards and from 18 century and the historic farmhouse, with spacious courtyard surrounded by residential and farm buildings, and has been completely renovated and finished to match the requirements of modern applications. Complete renovation and completion are created 12 large luxury apartments with beautiful views of the valley Motol and other commercially usable space suitable for office or surgery, the ratio can be adjusted according to actual needs. Character farmhouses guarantees its citizens now so rare peace and privacy, and also the easy availability of different services and the city center. The buildings retain their historic spirit, but the interior conforms with all requirements of modern living and work. The whole complex is surrounded by a garden with a swimming pool, there is private parking, security, manager and many other leading služeb. Important advantage of the square area is its excellent accessibility: the center of Prague is located 10-15 minutes away by car, is an excellent connection to the motorway D5 Plzen and the ring road connecting all other D1, D8 and D11 and the airport. Tram stops at Vypich is located about 5 minutes on foot. Bus stop is directly in front of the premises. And in 2013 will be about 300 m from the house opened metro station- exit Motol Hospital, which significantly increases the overall attractiveness and thus the price of the property. All apartments and commercial spaces are intended primarily for sale - price from CZK 65,000 per m2 of residential space, but perhaps even agreement on the lease of the property.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

75


Prodej Luxusní byt 3+1, 101 m2 s garážovým stáním, Praha 1, 14 490 000 Kč Sale Luxury apartment 3+1, 101 m2 with a garage, Prague 1, 14 490 000 CZK Nabízíme k prodeji luxusní zařízený byt 3+1 ve 3. patře s garážovým stáním nedaleko Staroměstského náměstí. Prostorný byt se nachází v upraveném domě s výtahem. Vstupní dveře jsou renovované, původní s nádhernou ozdobou anděla. Obývací pokoj je zařízen dřevěným nábytkem. Vanilková kuchyně s kamennou pracovní deskou je plně vybavená spotřebiči značky Miele v nerezovém designu - myčka, plynový sporák, elektrická trouba, vestavěná mikrovlnná trouba, digestoř. Jídelna je sladěná s kuchyňským koutem. Dvě ložnice jsou orientované do klidové zóny vnitrobloku. V koupelně je umístěna vana, sprchový kout a dvě umyvadla. Na podlahách jsou dřevěné parkety, okna jsou repasovaná, špaletová dřevěná. Topení je řešené plynovým kotlem. Výhodou bytu je garážové stání, které je umístěno v blízkém domě. Další možnost parkování je přímo před domem v modré zóně. Okolí je klidné, v blízkosti Staroměstského náměstí. Nejbližší metro je na náměstí Republiky nebo Staroměstská. We offer luxury apartment 3 +1 on the 3rd floor with garage near the Old Town Square. The apartment is spacious and located in the adjusted building with an elevator. Entrance doors are renovated with beautiful original ornament with an angel. From the hall there are separate entrances to the three bedrooms, the bathroom and the toilet. Two bedrooms are facing the pedestrian zone of the courtyard. Living room and kitchen with dining area are oriented in a quiet street. The floors are wooden. Vanilla kitchen is fully equipped with Miele appliances in stainless steel design-dishwasher, gas stove electric oven, built-in microwave oven, range hood. The countertop is stone. There is placed a table for 4 people. The living room is also fully equipped with wooden furniture. The bathroom has a bath, shower, sink. The windows are refurbished, wooden lining. Heating is solved gas. The advantage of the apartment’s garage, which is located in a nearby house. Another option is to street parking in the blue zone. The neighborhood is quiet and still as Old TownSquare 5 minutes walk. The nearest metro is the Republic Square and the Old Town.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 76

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


BYDLENÍ V PRAZE NA DOBRÉ ADRESE REZIDENCE KORUNNÍ – KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

OD 62.000 KČ/M2

VČ. DPH

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

77


PRONÁJEM | RENT

Růžová, Praha 1 Výjimečný nově vybudovaný půdní mezonet v blízkosti Václavského náměstí, Praha 1 - Nové Město. Byt je velice vzdušný. Je situován v 5. patře budovy s výtahem a nabízí k užívání prostorný obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem, 2 ložnice s vestavěnými skříněmi, možnost další ložnice na galerii a 2 koupelny. Použity velice kvalitní materiály, klimatizace, střešní okna. Unikátní bydlení v centru města.

221 111 999 78

#107549 Měsíční nájem | Monthly rent: 45 000 Kč Unique newly built attic duplex situated on 5th floor of building near Wenceslas Square, Prague 1 - Nové Město. The bright apartment comprises spacious living area with completely equipped kitchen corner, 2 bedrooms with built in wardrobes, gallery (also can be used as bedroom) and 2 bathrooms. High standard materials, air-condition, roof windows. Living for demanding clients in the city center.

info@lexxusnorton.cz

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I  ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

www.lexxusnorton.cz


PRONÁJEM | RENT

Na Hřebenkách, Praha 5

#100071 Měsíční nájem | Monthly rent: 69 000 Kč

Luxusní nezařízený byt o rozloze 180 m2 v reprezentativním projektu „XY“ v klidné lokalitě Prahy 5 - Smíchov. Byt nabízí k užívání prostorný obývací pokoj se vstupem na terasu, plně vybavený kuchyňský kout, 3 ložnice, 2 koupelny a extra toaletu. K bytu náleží 2 garážová stání, která jsou již zahrnuta v ceně nájmu. Klienti mohou také využívat saunu, bazén, fitness a squashový kurt. 24 hodinová recepce v objektu. Moderní bydlení pro náročné klienty s dobrou dopravní dostupností centra.

Luxury unfurnished apartment (180 sqm) in representative project „XY“ in a quiet area of Prague 5 - Smíchov. The apartment offers spacious living room with terrace, fully equipped kitchen corner, 3 bedrooms, 2 bathrooms and extra toilet. There are also 2 parking spaces, included in the rent. Sauna, swimming pool, fitness and squash court are available within the complex as well as 24 hour reception desk. Modern living for discerning individuals with great connections to the city centre.

221 111 999

info@lexxusnorton.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

www.lexxusnorton.cz březen 2014 I march 2014 I март 2014

79


PRONÁJEM | RENT

Pod Kaštany, Praha 6

#3338 Měsíční nájem | Monthly rent: 40 000 Kč

Luxusní nezařízený byt ve velmi žádaném moderním projektu Villa Bianca v diplomatické části Prahy 6 - Bubenči. Byt je situován ve 4. patře a nabízí k užívání prostorný obývací pokoj se vstupem na terasu, plně vybavenou kuchyni s jídelní částí, 2 ložnice a 2 koupelny. K bytu také náleží 1 parkovací stání v garáži a sklep, které je již zahrnuto v nájemném. Velice luxusní bydlení jen pár kroků od parku Stromovka s 24 hodinovou ostrahou a skvělou dostupností do centra i na letiště.

Luxurious unfurnished apartment within renown residence Villa Bianca in the heart of the diplomatic quarter, Prague 6 - Bubenec. The bright apartment situated on the 4th floor offers spacious living room with terrace, fully equipped kitchen with dining area, 2 bedrooms with built-in wardrobes and 2 bathrooms. There is a parking spaces in the underground garage and cellar included in the rent. Representative living adjacent to Stromovka Park. 24 hour security and great connection to the centre and to the airport.

221 111 999 80

info@lexxusnorton.cz

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I  ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

www.lexxusnorton.cz


A Company of


Pronájem | Šermířská | Břevnov | Praha 6 | 187 m2 | 60 000 Kč / měsíc MODERNÍ BYT 4+kk, balkon, 2 koupelny, klimatizovaný obývací pokoj s krásným výhledem, parkety, francouzská okna, bezpečnostní vstupní dveře, vestavěné skříně, pračka, myčka, videotelefon, sklep, výtah. Dvě garážová stání. Kvalitní byt v 1. patře rezidenčního komplexu Villa Park Strahov s 24h recepcí a ostrahou v klidné lokalitě s rychlou dostupností do centra, Francouzské mezinárodní školy a na letiště. CONTEMPORARY FLAT, balcony, three bedrooms, two bathrooms, air-conditioned living room with beautiful views, open kitchen with a balcony facing the courtyard, wood parquet floors, French windows, security door, built-in wardrobes, washer, dishwasher, video entry phone, lift. Two garage spaces. First floor flat in the Villa Park Strahov residential project, with 24-hour reception and security, in a quiet neighborhood convenient to the city center, the French School and the airport.

SW_pronajem-brezen.indd 1 82

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2/17/14 9:23 PM


Pronájem | Vejvodova | Staré Město | Praha 1 | 118 m2 | 2 600 EUR / měsíc LUXUSNÍ DESIGNOVÝ BYT 3+kk, 2 koupelny, 3 komory, množství úložných prostor, vestavěné skříně, kvalitní materiály a vybavení, dřevěné podlahy, pračka, myčka, TV ve všech třech pokojích, WiFi internet, satelit, efektní osvětlení. Klimatizovaný zařízený byt ve druhém patře renovovaného historického domu bez výtahu v klidné malebné uličce pár minut chůze od Václavského náměstí a stanice metra Můstek. HIGH QUALITY APARTMENT, two bedrooms, two en-suite bathrooms, utility room, two storage rooms, lots of built-in storage, wood floors, washer, dishwasher, TV in all rooms, WiFi Internet, satellite, ingenious lighting. Architect designed air-conditioned furnished apartment on the second floor with no lift, in a renovated historic building with lots of preserved architectural details, moments from major metro and tram links, shopping, dining and entertainment.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-brezen.indd 2 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

březen 2014 I march 2014 I март 2014

83

2/17/14 9:23 P


Pronájem | Stodůlky | Praha 5 | 337 m2 | 85 000 Kč / měsíc NOVÝ RODINNÝ DŮM 6+kk, 3 koupelny, velká místnost s balkonem vhodná pro hernu, šatna, podkrovní úložný prostor, dubové plovoucí podlahy, kvalitní kuchyňské spotřebiče, inteligentní systém ovládání domácnosti, TV, alarm. Garáž pro dva vozy. Nově postavený nadstandardní rodinný dům se zahradou v klidné rezidenční zástavbě, s rychlou dostupností ke stanici metra Nové Butovice, na letiště a k Německé a Francouzské mezinárodní škole. BRAND NEW HOUSE, five bedrooms, three bathrooms, large room with a balcony that can be used as a playroom, walk-in closet, spacious attic suitable for storage, oak floors, quality kitchen appliances, intelligent home control system, TVs, alarm. Double garage. High standard free standing house with a garden in a quiet and green residential neighborhood, convenient to Nové Butovice metro, the German and French International Schools, and the airport.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_pronajem-brezen.indd 3 84

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

2/17/14 9:24 PM


Pronájem | Šaldova | Karlín | Praha 8 | 118 m2 | 37 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ ZAŘÍZENÝ BYT 4+kk, terasa, lodžie, střešní terasa, 2 koupelny, vestavěné skříně, dřevěné podlahy, bezpečnostní dveře, posuvné skleněné panely za všemi okny, pračka, myčka, mikrovlnná trouba, LCD TV, internet. Výtah, upravený vnitroblok a 24hodinová ostraha v objektu. Parkovací stání. Byt ve 3. patře rezidenčního komplexu Cornlofts v rychle se rozvíjející části Karlína se snadnou dostupností do centra, v blízkosti stanice metra Křižíkova. TOP QUALITY APARTMENT, terrace, loggia, roof terrace, 3 bedrooms, 2 bathrooms, built-in storage, wood floors, security door, glass shades on all windows, washer, dishwasher, microwave, LCD TV, Internet. Lift, 24-hour security in the building. On-site garage parking space. Completely furnished 3rd floor apartment in the Cornlofts Šaldova project in a rapidly developing Prague 8 area with quick connections to the city center, close to Křižíkova metro station.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-brezen.indd 4 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

březen 2014 I march 2014 I март 2014

85

2/17/14 9:24 P


Pronájem | Ibsenova | Vinohrady | Praha 2 | 330 m2 | 3 850 EUR / měsíc STYLOVÝ RENOVOVANÝ BYT 6+1, terasa 80 m2, 4 ložnice, 3 mramorové koupelny, jídelna, okna s výhledem na Vinohradské divadlo a kostel sv. Ludmily na náměstí Míru, výtah přímo do bytu a garáže, štuková výzdoba, původní parkety, vysoké stropy, pračka, sušička, alarm. Parkování v podzemní garáži. Výjimečný, kvalitně zrenovovaný byt ve 3. patře kompletně zrekonstruované secesní budovy v atraktivní lokalitě pár kroků od stanice metra a tramvají. Nezařízené. STYLISH RENOVATED APARTMENT, 80 m2 terrace, four bedrooms, three marble bathrooms, dining room, windows overlooking the Vinohradské Theater and St. Ludmila Church on Náměstí Míru Square, lift straight to the apartment and the garage, high ceilings, stucco decorations, parquet floors, washer, dryer, alarm. Exceptional flat on the third floor of a completely refurbished building in the heart of Vinohrady neighborhood, steps to metro and trams. Unfurnished.

SW_pronajem-brezen.indd 5 86

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2/17/14 9:24 PM


Pronájem | Statenický mlýn | Statenice | Praha 6 | 286 m2 | 85 000 Kč / měsíc MODERNÍ VILA 5+kk, 4 ložnice, 3 koupelny (dvě en-suite), komora, prádelna, krb, balkon nebo terasa a vestavěné skříně v každé ložnici, dubové parkety a dlažba, vysoce kvalitní francouzská okna. Dvojgaráž s přímým vstupem do domu. Dvoupodlažní vila v unikátním projektu rezidenčního bydlení v atraktivní přírodní lokalitě s biokoridorem Únětického potoka situované 5 km severozápadně od Prahy. MODERN VILLA, 4 bedrooms, 3 bathrooms, storage and laundry room, fireplace, balcony or terrace and built-in wardrobes in each bedroom, oak floors, quality French windows. Double garage. Two-story villa, part of a unique residential complex of new high-end functionalist-style villas, apartment buildings, park with a pond and a restaurant inside the old mill in a beautifully landscaped park-like setting 5 km from Prague, convenient to the airport and the international schools in Prague 6 and 5.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-brezen.indd 6 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

březen 2014 I march 2014 I март 2014

87

2/17/14 9:24 P


Pronájem | V lesíčku | Smíchov | Praha 5 | 177 m2 | 2 000 EUR / měsíc ZAŘÍZENÝ RENOVOVANÝ BYT 3+1, původní umělecká díla, 2 balkony, 2 koupelny, šatna, technická komora, parkety, vestavěné skříně, zabudované osvětlení, bezpečnostní dveře, pračka, sušička, alarm. Plně zařízený byt ve druhém patře kompletně zrekonstruované novorenesanční budovy s výtahem v blízkosti historického centra Prahy a břehu Vltavy, v dosahu kompletní vybavenosti komerčního centra Anděl, 20 minut jízdy od letiště. FURNISHED RENOVATED APARTMENT, original art, two balconies, two bedrooms, two bathrooms, walk-in closet, laundry room, parquet floors, built-in wardrobes, security door, washer, dryer, alarm. Fully furnished second floor flat in an elegant refurbished Neo-Renaissance building with a lift. Located near the historic center of Prague incl. the Prague Castle and Charles Bridge, within walking distance of the Vltava river, a 20 minute drive from the airport.

SW_pronajem-brezen.indd 7 88

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2/17/14 1:39 PM


Pronájem | Železná | Staré Město | Praha 1 | 136 m2 | 59 000 Kč / měsíc VÝJIMEČNÝ MEZONET 4+kk, neopakovatelný výhled na historické Staré Město a Pražský hrad, balkon, 3 koupelny, šatna, klimatizace, dubové podlahy, vytápěná dlažba v koupelnách, bezpečnostní dveře, krbová kamna, pračka, sušička, videotelefon. Kvalitní podkrovní mezonet v 5. patře kompletně zrenovovaného činžovního domu se zachovanými původními prvky a výtahem pár kroků od Staroměstského náměstí, pár minut chůze od nábřeží Vltavy a několika stanic metra. EXCEPTIONAL SPLIT-LEVEL FLAT, unparalleled views of the historic Old Town and the Prague Castle, balcony, three bedrooms, three bathrooms, walk-in closet, air-conditioning, oak floors, security door, slow burning stove, washer, dryer, video entry phone. High quality attic flat on the fifth floor of a fully refurbished traditional building with preserved original details and a lift, steps from the Old Town Square and the prestigious Pařížská street, a few minute walk to several metro stations.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-brezen.indd 8 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

březen 2014 I march 2014 I март 2014

89

2/17/14 9:33 P


Pronájem | Heinemannova | Dejvice | Praha 6 | 100 m2 | 29 000 Kč / měsíc KVALITNÍ BYT S AKVÁRIEM, 3+kk, terasa (15 m2), privátní zahrádka (35 m2), zimní zahrada, dřevěné podlahy, vestavěné skříně, elektrické rolety, alarm, videotelefon. Garážové stání. Zrekonstruovaný designový byt v přízemí moderního rezidenčního komplexu v pěším dosahu parku Stromovka a nábřeží Vltavy s rychlým spojením ke stanici metra Dejvická. QUALITY APARTMENT WITH AN AQUARIUM, 35 m2 private garden, 15 m2 terrace, two bedrooms, winter garden, wood floors, built-in wardrobes, electric blinds, alarm, video entry phone. Garage space. Reconstructed design apartment on the ground floor of a modern residential project in a green neighborhood within walking distance of Stromovka Park and the Vltava embankment, within easy reach of Dejvická metro station.

SW_pronajem-brezen.indd 9 90

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2/17/14 1:40 PM


Pronájem | Maiselova | Josefov | Praha 1 | 175 m2 | 60 000 Kč / měsíc REPREZENTATIVNÍ BYT 5+1, 3 ložnice, 2 koupelny, obývací pokoj propojený dvojkřídlovými prosklenými dveřmi s formální jídelnou, prostorná hala, balkon, výhled do Pařížské ulice, parkety a dlažba, vestavěné skříně, dveře s výplněmi z leptaného skla, štuková výzdoba, stylové lustry, pračka, satelit, videotelefon, výtah. Krásný byt po celkové rekonstrukci ve 2. patře majestátního činžovního domu pár kroků od Staroměstského náměstí. GRAND APARTMENT, three bedrooms, two bathrooms, living room connected to a formal dining room, large entry hall, balcony, decorative stucco ceilings, parquet and tile floors, built-in wardrobes, doors with etched glass panels, stylish lighting, washer, satellite, video entry phone, lift. Renovated apartment in one of the most desirable residential areas in Prague, just off the Old Town Square, on the second floor of a majestic late 19th century building, with views of Pařížská street.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-brezen.indd 10 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

březen 2014 I march 2014 I март 2014

91

2/17/14 1:40 P


Rodinný dům 5+1, 250 m2, Modřany – Praha 4, Chuchelská | 35 000 Kč / měsíčně Zařízený rodinný dům s venkovním bazénem a saunou v klidné rezidenční lokalitě s dobrou občanskou vybaveností v okolí. 4 ložnice, 2 koupelny, obývací pokoj s krbem a velkoplošnými okny s přístupem na terasu, jídelna, kuchyň, dvě šatny, tři terasy, galerie, parkety, lamino a dlažba, pračka, TV, alarm. Dvojgaráž. Furnished family house with an outdoor pool and a sauna in a quiet and green residential neighborhood with good amenities. Four bedrooms, two bathrooms, living room with a fireplace and terrace access, dining room, kitchen, two walk-in closets, three terraces, gallery, parquet and laminated floors, tiles, washer, TV, alarm. Double garage.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 92

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 1+kk, 72 m2, Karlín – Praha 8, Křižíkova | 19 500 Kč / měsíčně Zařízené studio s terasou (17 m2) v 6. patře zrenovované budovy v blízkosti metra Křižíkova. Obývací pokoj / ložnice s kuchyní, koupelna, šatna, klimatizace, dřevěné podlahy, venkovní elektrické rolety, centrální vypínač, pračka, spotřebiče Miele, videotelefon, TV, alarm, sklep. Garážové stání. Furnished studio with a 17 m2 terrace on the sixth floor of a reconstructed building minutes from Křižíkova metro station (line B). Living room / bedroom with kitchen, shower bathroom, walk-in closet, air-conditioning, wood floors, outdoor electric blinds, central switch, washer, Miele appliances, video entry phone, TV, alarm, cellar. Garage space.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

březen 2014 I march 2014 I март 2014

93


Byt 2+kk, 54 m2, Velká Chuchle – Praha 5, U Sladovny | 11 500 Kč / měsíčně Byt s balkonem a výhledem na brdské lesy v 1. patře nové rezidence ve Velké Chuchli, 10 km od centra Prahy, s dobrou dostupností MHD. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna s vanou, kvalitní materiály, bezpečnostní vstupní dveře, dřevěné plovoucí podlahy, myčka, výtah. Garážové stání. Contemporary flat with a balcony and views of the Brdy forest on the first floor with lift in a brand new residence in Velká Chuchle, 10 km from the center of Prague. Living room with kitchen, one bedroom, bathroom with tub, quality materials, security entry door, wood floating floors, dishwasher. Garage parking.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 94

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 48 m2, Vinohrady – Praha 2, Americká | 17 000 Kč / měsíčně Zařízený byt v 1. patře rekonstruovaného činžovního domu s výtahem pár minut chůze od stanice metra Náměstí Míru, v blízkosti Havlíčkových sadů. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna se sprchovým koutem, WC, vstupní chodba, dřevěné podlahy, bezpečnostní dveře, pračka, kuchyňské spotřebiče Bosch, videotelefon, sklep. Furnished first floor apartment in a reconstructed building with a lift, within easy reach of the Havlíčkovy Sady park and a few minute walk to Náměstí Míru metro station. Living room with kitchen, one bedroom, windowed shower bathroom, toilet, entry hall, wood floors, security door, washer, Bosch kitchen appliances, video entry phone, cellar.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

březen 2014 I march 2014 I март 2014

95


Byt 2+kk, 54 m2, Staré Město – Praha 1, Konviktská | 20 000 Kč / měsíčně Částečně zařízený zrekonstruovaný podkrovní byt s výhledem na Pražský hrad v 5. patře činžovního domu s výtahem v historickém centru Prahy, pár kroků od Betlémského náměstí. Klimatizovaný obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna s vanou, vestavěné úložné prostory, dřevěné podlahy, pračka, myčka. Partly furnished renovated attic flat with views of the Prague Castle on the fifth top floor of a traditional building with a lift. Located in the heart of the Old Town steps from Betlémské Square and the National Theatre. Air-conditioned living room with kitchen, one bedroom, bathroom with tub, built-in storage, wood floors, washer, dishwasher.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 96

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Rodinný dům 4+kk, 89 m2, Slivenec – Praha 5, K dobré vodě | 18 000 Kč / měsíčně Dům k pronájmu do srpna 2014! Zařízený rodinný dům uprostřed Prokopského údolí, cca 15 minut jízdy na Smíchov, 5 minut chůze od zastávky vlaku. Obývací pokoj s kuchyní, 3 ložnice s vestavěnými skříněmi, koupelna s vanou, plovoucí podlahy, krbová kamna, elektrické vytápění, pračka, myčka, TV, zahrada 1000 m2, 2 parkovací stání. House for rent till August 2014! Furnished semidetached house in the midst of the Prokopské Valley natural preserve, with quick access to the city center. Living room with kitchen, three bedrooms with built-in wardrobes, bathroom with tub, floating floors, slow burning stove, electric heating, washer, dishwasher, TV, 1000 m2 garden, two parking spaces.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

březen 2014 I march 2014 I март 2014

97


Apartmán Urban • Ubytování až pro 5 osob • 3+kk • Praha 1 • od 85 eur/noc Apartmán s kompletním servisem, dvěma ložnicemi, jednou koupelnou a samostaným WC v 5. patře s výhledem na Pražský Hrad, budova s výtahem. Prostorný otevřený obývací pokoj s jídelním stolem, plně vybavenou kuchyní, dvěma prostornými ložnicemi a velkými sklěněnými stěnami a okny. Novoměstská lokalita s památkami, obchody a zábavou. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/domácí kino, pračka a nonstop hotline. Úklid jednou týdně a výměna ložního prádla a ručníků v ceně. Fully serviced two-bedroom, one bathroom apartment with view of the Prague Castle, the 5th floor with lift. Large open-plan living and dining area, fully fitted kitchen, two spacious bedrooms, abundance of windows. New Town area known for sights, shopping and entertainment. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

98

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

prague-stay.com


Wenceslas Terrace

• Ubytování až pro 8 osob • 4+kk • Praha 1 • od 115 eur/noc

Klimatizovaný Wenceslas Terrace apartmán s kompletním servisem, se třemi ložnicemi, dvěma koupelnami a soukromou terasou se nachází v 6. patře ve zrenovovaném domě s výtahem nedaleko Václavského náměstí. K dispozici je non-stop recepce a možnost parkování. Apartmán má plně vybavenou kuchyň a prostorný obývací pokoj s velkou terasou s výhledem na Petřín. Služby a vybavení: Wi-Fi připojení k internetu, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, domácí kino s DVD přehrávačem, pračka a 24hodinová služba na telefonu. V ceně je zahrnut úklid, výměna povlečení a ručníků jednou týdně. Fully serviced air-conditioned three bedroom, two-bathroom loft apartment with private terrace, on the 6th floor of a renovated building with lift, 24-hour reception, possible parking space, just off of Wenceslas Square. Features fully fitted kitchen and open-plan living room that opens onto spacious terrace with Petrin Hill views. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

březen 2014 I march 2014 I март 2014

99


Superior Apartmán • Ubytování až pro 4 osoby • 2+1 • Praha 1 • od 55 eur/noc Plně servisovaný jednopokojový apartmán nacházející se v srdci Starého Města, jen za rohem od Staroměstského náměstí v historické budově U Kapra z roku 1403, která je na seznamu UNESCO. Tento světlý apartmán se skládá z plně vybavené kuchyně, prostorného obývacího pokoje se dvěma pohovkami a jídelním stolem a pokojem s vlastní koupelnou. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/ domácí kino, myčka/sušička a nonstop hotline. Úklid jednou týdně, výměna ložního prádla a ručníků v ceně. Stylish and fully-serviced one-bedroom apartment in the heart of Prague’s Old Town, just around the corner from Old Town Square in the UNESCO protected U Kapra building dating from 1403. This bright apartment is comprised of a fully-fitted kitchen, a spacious large living room with two sofas and dining space, and one bedroom with an ensuite bathroom. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer, and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

100

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

prague-stay.com


Lesser Town Studio • Ubytování pro 2 osoby • 1+kk • Praha 1 • od 49 eur/noc Podkrovní studio s kompletním servisem se nachází ve 3. patře nádherně zrenovovaného komplexu s výtahem přímo na Malostranském náměstí. Apartmán tvoří dvouúrovňový prostor s kuchyňským koutem a jídelním stolem a otevřená obývací místnost s prostorem na spaní. Vybavení: Wi-Fi vysokorychlostní připojení k internetu, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, pračka a sušička, nonstop hotline. V ceně je zahrnut úklid, výměna ložního prádla a ručníků. Fully serviced studio apartment directly on Lesser Town Square, situated on the 3th floor of a beautifully renovated Old World complex, complete with lift. Features fully fitted kitchen with dining table and open-plan living/sleeping area. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, washer & dryer, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

březen 2014 I march 2014 I март 2014

101


Nebytový prostor | Pronájem | Václavské náměstí | Praha 1 | Nové Město | 55 – 2 009 m2 | 9,95 – 14,95 EUR / m2 / měsíc Projekt je kombinací rekonstruované historické budovy a nově postavené budovy. Kancelářské prostory kategorie A odpovídají nejmodernějším standardům.V bezprostřední blízkosti se nachází stanice metra Můstek a Muzeum. K dispozici jsou oddělené kanceláře i open space prostory. Parkování možné na nedalekém parkovišti. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Project is consisting partly of a reconstructed historical building and a newly constructed part of the building. Premises are built according to A-class office standard. Instant access to metro station Můstek and Muzeum. Cellular and open plan offices available. External parking available. Prices are listed without VAT.

SW-commerc_brezen.indd 1 102

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2/17/14 1:43 PM


Nebytový prostor | Pronájem | Ostrovní | Praha 1 | Nové Město | 372 m2 | 390 Kč / m2 / měsíc Kompletně zrekonstruovaná historická budova v blízkosti Národního divadla, pár minut chůze od stanice metra Národní třída (trasa B). Vybavení zahrnuje na každém podlaží kuchyňku a 2 WC, dvojité dřevěné podlahy, alarm, mříže na oknech v přízemí směřujících do ulice, klimatizace v zasedací místnosti a kanceláři ředitele. K dispozici 4 parkovací stání na dvoře objektu. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Completely refurbished building located close to the National Theater, within walking distance of the Národní třída metro station (line B). Features include kitchenette and 2 WCs on each floor, double wooden flooring, alarm, security bars on the street-facing ground floor windows, air-conditioning in the meeting room and head office. Four parking spots available in the courtyard. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_brezen.indd 2

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

2/17/14 1:43 P 103


Nebytový prostor | Pronájem | Národní | Praha 1 | Nové Město | 226 m2 | 16 EUR / m2 / měsíc Kanceláře ve 2. patře budovy s výtahem v těsné blízkosti stanice metra Můstek a Národní třída, s veškerou infrastrukturou v bezprostředním okolí. Prostory jsou dispozičně řešeny jako jednotlivé kanceláře i open space. Vybavení zahrnuje klimatizaci, osvětlení ve snížených podhledech, koberce a vlastní WC a kuchyňku. Parkování v podzemních garážích. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Second floor office space in an office building located in the heart of the city centre, moments from Můstek and Národní třída metro stations with full amenities in the area. Combining both separate and open space offices. Features include air-conditioning, lighting in suspended ceilings, carpeted floors, separate W.C.s and a kitchenette. Underground parking. Prices are listed without VAT.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW-commerc_brezen.indd 3 104

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

2/17/14 1:43 PM


Nebytový prostor | Pronájem | Korunní | Praha 2 | Vinohrady | 150 – 447 m2 | 8,50 – 13,00 EUR / m2 / měsíc Kancelářský prostor ve 2. patře zrekonstruované budovy multifunkčního komplexu Korunní Dvůr. Komplex vyjadřuje kosmopolitní povahu města a zároveň respektuje soukromí jeho obyvatel. Dobrá dopravní dostupnost, dvě zastávky tramvají od stanic metra Jiřího z Poděbrad a Flora (trasa A). Prostor lze flexibilně dělit. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space on the second floor of a reconstructed building located in the multi-purpose Korunní Dvůr complex. This complex reflects the cosmopolitan nature of the city and at the same time respects the privacy of its residents. Good accessibility, two tram stops from Jiřího z Poděbrad and Flora metro stations (line A). Flexible interior that can be divided. Prices are listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_brezen.indd 4

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

2/17/14 1:43 P 105


Nebytový prostor | Pronájem | Bucharova | Praha 5 | Nové Butovice | 250 – 29 924 m2 | 13,90 EUR / m2 / měsíc Projekt tvoří tři vzájemně propojené vzdušné věže. Každá budova nabízí vysoce moderní kanceláře třídy A s BREEM certifikátem pro zelené budovy, doplněné v horních patrech terasami. V rámci projektu vznikne nový park. Administrativní lokalita s výbornou občanskou vybaveností v okolí. Přímý vstup do stanice metra Nové Butovice a Bucharova (trasa metra B). Předpokládané dokončení 1Q/2015. This new development consists of three interconnected air tower. Each building offers modern Class A office space with BREEM certificate for green building, complete with terraces on the upper. New park will be build within the project. Administrative areas in Prague, with amenities in the vicinity. Direct access to metro New Butovice and Bucharova metro station (line B). Completion 1Q/2015.

SW-commerc_brezen.indd 5 106

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2/17/14 1:43 PM


Nebytový prostor | Pronájem | Stroupežnického | Praha 5 | Anděl | 134 m2 | 14,95 EUR / m2 / měsíc Kancelářský prostor se nachází v prvním patře reprezentativní kancelářské budovy, v těsné blízkosti jednoho z pražských obchodních center a v pěším dosahu stanice metra Anděl (trasa B). Výborná dopravní dostupnost automobilem i veřejnou dopravou, v blízkosti jsou zastávky tramvají, autobusové a vlakové nádraží. Ceny jsou uvedeny bez DPH. First floor office space situated in a modern administrative building, in the close vicinity of Nový Smíchov shopping center and within walking distance of the Anděl metro station (line B). The offices are easily accessible by car and public transportation with a number of tram stops, bus and train station. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_brezen.indd 6

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

březen 2014 I march 2014 I март 2014

2/17/14 1:44 PM 107


Chceš-li být šťasten hodinu - opij se. Chceš-li být šťasten rok - ožeň se.

Chceš-li být šťasten celý život - pořiď si zahradu.

Atelier Schlitz

zahradní architektura, zahradní design a krajinná tvorba.

/ Garden Architecture, Garden Design and Landscape Architecture ee

Naším cílem je vytvářet originální a nezaměnitelný zahradní design. Klademe velký důraz na kvalitu a osobitost od zpracování návrhu zahrady až po realizaci. Zahradu vytváříme s citem tak, aby vyhovovala Vašemu životnímu stylu a odrážela Vaši individualitu. U náročných zahrad projektujeme veškeré stavby a zajišťujeme potřebná stavební povolení. Aby nedošlo ke ztrátám myšlenky navržené zahrady, provádíme všechny realizační práce na zahradách sami. Naše firma profesionálně realizuje zahrady na klíč a provádí jejich údržbu.

Strážovská 652/99, 153 00 Praha 5 ▪ +420 602 257 991 ▪ schlitz@astonet.cz WWW.ASTONET.CZ


lifestyle

| prague out

110

Novinky / News / новости

118

ESTATE Tipy / ESTATE Tips / ESTATE

126

136

„Místa architektonického vz(d)oru“ v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze „Sites of Architectural Defiance“ in Prague’s Jaroslav Fragner Gallery “Места архитектурных образцов” в Галерее Ярослава Фрагнера в Праге

Adresář realitních kanceláří a inzerce Real Estate Agencies and Advertisements Directory Список агентств по недвижимости и рекламодателей

109


novinky | news | новости

NOVÝ ASTON MARTIN vanquish ultimate volante Aston Martin je synonymem pro luxus a eleganci. Představuje prestižní automobilovou společnost s bohatou a pestrou minulostí a je zde mezi námi již více než sto let. Své první vozidlo tvůrci vyvinuli v Anglii už v roce 1914 a letos světu představili své zatím poslední, Vanquish Ultimate Volante. Tento grand tourer (kdo by nevěděl, je to auto luxusního sportovního charakteru, designovaného pro cestování na dlouhé vzdálenosti) je ohromující. Síla tohoto vozidla spočívá v čistotě, nejkrásnější karosérii ve své třídě, vyladění do toho nejmenšího detailu a důraze na dokonalou aerodynamiku. Tento nový Vanquish Volante je v současnosti tím nejlepším kabrioletem, který na světovém trhu naleznete. No, prostě to nejlepší VOLANTE! Aston Martin is a prestigious car company with a rich and eventful history which has been with us for more than 100 years. It is synonymous with luxury and elegance. The founders already developed their first vehicle in England in 1914. This year, the creators have introduced their current newest model to the world, the Vanquish Ultimate Volante. This Grand Tourer (for non-insiders: a car of luxurious and sporty character designed for long-distance travel) is truly astonishing. The strength of this vehicle lies in its clean lines and the most beautiful design in its class, all finetuned down to the smallest detail, designed with an emphasis on perfect aerodynamics. At present, the new Vanquish Volante is the best convertible you can find on the international market. Simply the best VOLANTE! Aston Martin является престижной автомобильной компанией с богатой и разнообразной историей, которая успешно ведет свои дела на мировом рынке уже более 100 лет. Имя этой компании стало синонимом роскоши и элегантности. Свой первый автомобиль производители разработали в Англии в 1914 году, а в этом году мир увидел их актуальное последнее творение под названием «Vanquish Ultimate Volante». Этот Grand Tourer (для незнакомых с миром роскошных спортивных автомобилей это название модели со специальным дизайном, предназначенной для поездок на большие расстояния) просто потрясающий! Сила этого автомобиля заключается в чистоте линий, необыкновенной красоте корпуса среди моделей своего класса, продуманности дизайна и функций до мельчайших деталей, выразительном акценте на совершенную аэродинамику. Этот новый «Vanquish Volante» в настоящее время является лучшим кабриолетом среди автомобилей с подобным дизайном, которые можно встретить на мировом рынке. Ну, он на самом деле просто лучший VOLANTE!

NEW ASTON MARTIN vanquish ultimate volante / НОВЫЙ ASTON MARTIN vanquish ultimate volante

www.astonmartin.com 110

Plachetnice MOO

DY 54DS

MOODY 54DS SAILBOAT / ПАРУСНИК MOODY 54DS Německá loděnice HANSE Group představila na výstavě Boot Düsseldorf svoji dlouho očekávanou novinku, plachetnici MOODY 54 DS. Nový model se délkou 20 m řadí mezi luxusní jachty. Doplňuje výrobní řadu mezi MOODY 45 a MOODY 62 tím, že kombinuje to nejlepší z obou předchozích modelů. Jachta spojující klady prostorného salónu katamaranu s výhodami jednotrupé lodě se stává pro své majitele prostorným apartmánem s výhledem na moře. The German HANSE Group shipyard has launched its long-expected innovation, the MOODY 54DS sailboat, at the Boot Düsseldorf exhibition. The new model complements the production line between the MOODY 45 and MOODY 62, ranking it among luxury yachts with its length of 20 metres. The MOODY 54 thus combines the best to be found in both previous models. The yacht, merging the advantages of a roomy catamaran saloon with those of a single-hull boat, is transformed into a spacious apartment with ocean views for its owners. Немецкая верфь «HANSE Group» представила на выставке «Boot Dusseldorf» свою так долго ожидаемую всеми новинку - парусник «MOODY 54DS». Новая модель дополняет ассортимент продукции между моделями «MOODY 45» и «MOODY 62» и, благодаря своей длине в 20 м, занимает почетное место в классификации среди яхт класса люкс. «MOODY 54», таким образом, сочетает в себе лучшее, что можно найти в двух предыдущих моделях. Яхта, объединяющая плюсы просторного салона катамарана с преимуществами однокорпусного корабля, становится для его владельца просторной квартирой с видом на море. www.tpscentrum.cz


Bohemian crystal chandeliers of European quality

Společnost ELITE BOHEMIA, jeden z největších výrobců ověskových svítidel na světě, navazuje na staletími prověrenou tradici výrobců svítidel v Čechách. Ve výrobním programu firmy jsou zařazena svítidla bytového charakteru v širokých cenových úrovních i originální svítidla vyráběna na zakázku.

Elite Bohemia, 513 01 Semily, Czech Republic, tel/fax: +420 481 622 566 www.elitebohemia.cz, e-mail: obchod@elitebohemia.cz


novinky | news | новости

ARMANI PRIVÉ - V létě bude v módě švestková

ir

vo Savoir Beds / Кровати Sa

Britská značka Savoir Beds se už více než sto let zabývá ruční výrobou postelí. Spali v nich například Sir Winston Churchill, Giacomo Puccini i Marilyn Monroe. Postele jsou vyráběny jako samostatně stojící, na zakázku lze doplnit čelo v libovolném stylu, mohou být na přání čalouněné různými materiály či podle vlastního návrhu. Je možné je na míru zhotovit tak, aby se přizpůsobily stávajícímu rámu. Žádné postele Savoir nejsou stejné, všechny jsou vytvářeny jako originály. Nejbližší showroom značky je v  Berlíně. The British brand of Savoir Beds has been engaged in the handmade production of beds for more than 100 years. Among others, Sir Winston Churchill, Giacomo Puccini and Marilyn Monroe slept in their beds. The beds either stand separately or can be completed with a custom-made bedhead in any style; they can be upholstered in materials of your choice or made to fit your present frame. No two Savoir Beds are identical, each one is an original. The nearest showroom of the brand is currently in Berlin: Британский бренд «Savoir Beds» уже более 100 лет занимается изготовлением постелей ручной работы. В них спали такие известные личности, как сэр Уинстон Черчилль, Джакомо Пуччини или Мэрилин Монро. Кровати могут быть как стоящими автономно, так и дополненными дизайнерской спинкой в любом стиле, могут быть обтянуты мягким материалом по вашему выбору или изготовлены так, чтобы их размер был приспособлен под уже существующую раму. Нет двух одинаковых кроватей SAVOIR, каждая постель – оригинал! Ближайший салон марки в настоящее время находится в Берлине. Дополнительная информация на czech.savoirbeds.co.uk 112

Značka ARMANI představuje synonymum pro luxus, kvalitu a přední umístění na nejvyšším společenském žebříčku. ARMANI ponejvíce spojujeme s módou pro muže, ale tvorba této společnosti je mnohem rozsáhlejší. Ve skutečnosti ARMANI vytváří kolekce pro muže, ženy i děti. My bychom vám rádi představili jeho nejnovější jarní dámskou kolekci ARMANI PRIVÉ, jež měla velké defilé v  Paříži. Tato haute couture kolekce přinesla triumf v lesku i v barvách, i když pro tuto kolekci jsou stěžejní barvy v podobných odstínech. Naleznete tu fialovou, lila, barvu jiskřivé orchideje, ultramarínovou modrou, švestkovou, jemný pudrový narůžovělý odstín, který se kombinuje s jiným velice výrazným akcentem. Kombinace jsou to velice zajímavé a elegantní. Velmi důležitým prvkem kolekce je hra se světlem a odlesky, i proto se stěžejními šperky stávají ty s kameny Swarovski. The brand of ARMANI is synonymous with luxury, quality and status at the very top level of society. We connect ARMANI mostly with fashion for men. However, this fashion company’s creations are much more wide-ranging. In fact, ARMANI makes collections for men, women and children too. However, now we would like to introduce its latest spring women’s collection, ARMANI PRIVÉ, which had its grand defilé in Paris. This haute couture collection triumphed in glitter as well as in colour, with colours in similar shades being key in this collection. Violet, lilac, sparkling orchid and plum, ultramarine blue, a fine powder-pink shade combined with a striking accent, are all to be found in this collection, with its interesting and elegant combinations. A very important element of the collection is the play with light and reflections, that is why jewellery containing Swarovski gems are crucial here. Марка «Армани» является синонимом роскоши, качества и положения на самом высоком месте социальной лестницы. «Армани» в основном ассоциируется с модой для мужчин, вот только диапазон творчества этой модной компании гораздо шире. На самом деле компания «ARMANI» создает коллекции для мужчин, женщин и детей. Мы хотели бы представить вам новейшую весеннюю женскую коллекцию «ARMANI PRIVÉ», грандиозное дефиле которой прошло в Париже. Эта коллекция Haute Couture представляет собой триумф как в блеске, так и в цветовых решениях, причем характерными для нее являются ключевые цвета аналогичных оттенков. В «ARMANI PRIVÉ» объединились фиолетовый, сиреневый, цвет блистательных орхидей, синий ультрамарин, сливовый и мягкий пудрово-розоватый оттенок, который обязательно сочетается с другим весьма выразительным цветом-акцентом. Комбинации очень интересны и элегантны. Очень важным элементом коллекции является игра со светом и отражениями, и потому ключевыми украшениями коллекции являются ювелирные изделия с кристаллами известной компании «Swarovski».

ARMANI PRIVÉ – Plum will be the Fashion Colour this Summer / ARMANI PRIVÉ – этим летом в моде будет сливовый www.armani.com


Dionysos, akryl – olej - email na plátně, 180 x 160 cm, 2013

Trubač, akryl – olej – email na plátně, 200 x 165 cm, 2013

Ledňáček, olej na plátně, 120 x 92 cm, 2013

Autor o výstavě:

„název mé nadcházející výstavy v Galerii kotelna je inspirován stejnojmenným songem Toma Waitse. nedalo mi abych se nepodíval o čem to T.W. vlastně zpívá. k mému překvapení opravdu o čokoládové figurce Ježíše, který je ke koupi krásně zabalený v celofánu či staniolu podobně jako náš svatý Mikuláš. a o sladkém světě a touze většiny z nás mít ho ještě sladší je připravovaná výstava. To všechno v barvách více i méně zářivých. Těším se na setkání s vámi“.

Dan TranTina ČokoláDový Ježíš výsTava v Galerii koTelna 20.3. – 26.4.2014

Dan Trantina *1965 v Přerově, vystudoval pražskou akademii výtvarných umění, kam jej do ateliéru monumentální malby přijal profesor Jiří načeradský. spolupracoval s řadou českých galerií, ale také se zahraničními partnery. Hned jeho první realizace (obří loutky pro divadlo ve vídni a sant lambrechtu) si získaly velký ohlas. v zahraničí Trantina strávil velkou část své dosavadní kariéry. Působil v chorvatském Zagrebu, v letech 2006 a 2007 se etabloval na losangeleské umělecké scéně, kde se stal součástí známé umělecké organizace BoX eight. v roce 2009 přesídlil do Mnichova, kde se stal členem umělecké kolonie na Domagk strasse. nyní tvoří opět v Praze.

www.galeriekotelna.cz


novinky | news | новости

CARTIER:

diamonds are forever / бриллианты навсегда

Francouzští šperkařští mistři z proslulého domu Cartier představili svůj první letošní výtvor – je jím čtveřice nádherných diamantových prstenů. Jsou přiměřeně decentní, ale zároveň je na nich už na první pohled jasně patrná jejich vysoká umělecká hodnota. Zásnubní prsten, solitér i večerní šperk zdobí pečlivě vybírané a broušené diamanty. Prsteny mohou být ozdobou každé ženy pro nespočet příležitostí – své majitelce dodají za všech okolností třpytivou auru elegance a smyslné ženskosti. French jewellery masters from the famous house of Cartier have introduced their first creation of this year – a quartet of beautiful diamond rings. They are suitably restrained, while demonstrating their high artistic value at first sight. The engagement ring, solitaire as well as the dress rings, are decorated with carefully selected and cut diamonds. Rings can adorn every woman on countless occasions – giving their wearer the glittering aura of elegance and sensual femininity.

Французские мастера по изготовлению драгоценностей из знаменитого дома Cartier представили свою первую великолепную работу в этом году – коллекция состоит из четырех красивых колец, украшенных бриллиантами. Они выглядят достаточно изысканно, причем без излишеств, но уже на первый взгляд ясно видна их высокая художественная ценность. Обручальные кольца, перстень и вечерняя модель украшения – все ювелирные изделия обладают тщательно отобранными бриллиантами с художественной огранкой высочайшего качества. Кольца могут стать украшением каждой женщины для множества разных случаев - вечеринок или специальных мероприятий - в любое время суток они придут своей владелице мерцающий ореол элегантности и чувственной женственности.

SPLYNUTÍ SLAVNÝCH „S“

www.cartier.com

THE MERGE OF THE FAMOUS “S” ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗНАМЕНИТЫХ „S“

Samsung se spojil se světoznámou šperkařskou značkou Swarovski a během ostře sledované módní události Mercedes-Benz Fashion Week FW14 společně vytvořili exkluzivní prostředí Samsung GALAXY Lounge. Slavnostního uvedení se dočkala limitovaná edice obalu pro GALAXY Note 3, který je dokonalým propojením designu, moderní technologie a nadčasové krásy krystalů Swarovski. Kryt je posetý nádhernými krystaly ve třech barevných variantách. Vybrat si můžete buď elegantní černou Jet s krystaly Bermuda Blue, anebo kryty s metalickými krystaly Light Gold a stříbro. U všech navíc naleznete úchvatný a zároveň praktický náramek, připojený ke krytu. Ten dává vyniknout další dimenzi chytrého zařízení – kráse, která zdobí ženy po celém světě.

www.samsung.com 114

Samsung has started to collaborate with the world-famous jewellery-manufacturing brand of Swarovski. During the closely observed event, the Mercedes-Benz Fashion Week FW14, they together created the exclusive environment of the Samsung GALAXY Lounge. A limited edition of the GALAXY Note 3 case –the perfect combination of design, modern technology and the timeless beauty of Swarovski crystals—was festively launched. The cover is studded with beautiful crystals in three colour variants. You can choose either the elegant, black “Jet“ with Bermuda Blue crystals, or covers with metallic Light Gold crystals or Silver. In all the options, there is also a breathtaking and, at the same time, practical bracelet fitted to the case. This highlights another dimension of the smart device – beauty adorning women all over the world.

Компания «Samsung» объединила свои усилия со всемирно известной ювелирной маркой «Swarovski» и во время известной недели моды «Mercedes-Benz Fashion Week FW14», за которой с волнением наблюдает весь мир, две компании совместно представили на суд публики эксклюзивное пространство под названием «Samsung GALAXY Lounge». Тожественного представления удостоилась также лимитированная серия чехлов для ноутбука GALAXY Note 3, которая является идеальным сочетанием дизайна, передовых технологий и вечной красоты кристаллов Swarovski. На крышке - великолепные кристаллы в трех цветовых вариантах. Вы можете выбрать или элегантный черный „Jet“ с кристаллами «Bermuda Blue», или покрытие с металлическими кристаллами «Light Gold» и серебром. Кроме того, у всех моделей присутствует практичный браслет, прикрепленный к крышке. Он позволяет подчеркнуть и другую функцию этого интеллектуального устройства - красоту, которая призвана украшать женщин во всем мире.


Ateliéry stylu Každý máme někdy období, kdy bychom rádi vyměnili šatník, změnili účes či bychom rádi začali experimentovat se svým zevnějškem. Ať už je to životní změna, nástup do nového zaměstnání, návrat po mateřské dovolené nebo jen nadcházející jaro, ne vždy si ovšem víme rady, jak na to, aby výsledek byl ideální. Salon Petra Měchurová Vám v tomto ohledu podá pomocnou ruku v rámci nového unikátního servisu v tzv. „Ateliérech stylu“ a nabídne Vám skrze něj ty nejlepší profesionály a odborníky.

Ateliéry stylu jsou individuálním poradenstvím a zaměřují se na konkrétní výsledky. Díky profesionálům z oboru kadeřnického, vizážistického a módního, získají ženy i muži mnoho cenných rad jak se starat o svůj zevnějšek a především jak co nejdokonaleji doladit svůj vzhled doslova od hlavy až k patě. Odborníci se tedy budou přihlášeným klientům věnovat osobně a díky praktické formě služby si klient osvojí jednotlivé techniky, které může jednoduše použít v každodenním živote. Každý se v jednotlivých oblastech péče o svůj zevnějšek cítí různě silně, a právě tam kde je třeba, bude ze strany profesionálu kladen vetší důraz. Proto je možné Ateliéry

osobního poradenství adaptovat

na potřeby a přání klienta.

Ateliéry stylu nabízíme v jedné ze svých podob i pro firmy a jejich zaměstnance dle individuálních požadavku.

info.

Peťa Janováčová peta@petra.mechurova.cz +420 775 990 626

profesionální poradenství vlasová péče Kérastase Paris L‘oréal Professionnel

králodvorská 12, praha 1 | vedle OD Kotva +420.224 222 442 www.petra.mechurova.cz youtube.com/petramechurova facebook.com/petra.mechurova


www.cinsky-narodni-cirkus.cz

Nejlepší světová akrobatická show SHANGHAI NIGHTS SHANGHAI NIGHTS—the World’s Top Acrobatic Show Лучшее в мире акробатическое шоу «SHANGHAI NIGHTS»

Č

ínský národní cirkus, prezentující tradiční akrobatické umění v neuvěřitelné a náročné show, míří za českými diváky s novým programem SHANGHAI NIGHTS. Od 18. do 23. března vystoupí v Liberci, Ostravě, Brně, Pardubicích, v Praze a Českých Budějovicích a je jisté, že to bude nevídaný zážitek. Kvůli velkému zájmu o představení již zbývají v předprodeji poslední vstupenky. Mladý soubor třiceti výjimečných čínských artistů tentokrát zve na výlet do Šanghaje, magického přístavu, jehož prostřednictvím se po tisíciletí nedotčená čínská kultura ve 20. století začala otevírat světu. Nový je nejen příběh, přibližující pozoruhodnou epizodu čínských dějin, a strhující hudba, která jej provází. Vznikla také další unikátní akrobatická čísla, opět posunující hranice možného. The Chinese National Circus, presenting acrobatic art with a tradition older than 2,000 years in an unrivalled and matchless spectacle, presents a new programme to Czech audiences—SHANGHAI NIGHTS. From 18th to 23rd March, the Chinese National Circus will perform in

116

Китайский Национальный цирк, превращающий традиционное акробатическое искусство, существующее уже более 2000 лет, в непревзойденное, уникальное шоу, скоро навестит чешских зрителей с представлением своей новой программы «Shanghai Nights». С 18 по 23 марта выступле-

Text / 2media.cz, s.r.o.

Liberec, Ostrava, Brno, Pardubice, Prague and České Budějovice and it is certain that this experience will be unparalleled. This time, the young troupe of 30 exceptional artistes invites spectators on a trip to Shanghai, the magical port, through which Chinese culture, untouched for thousands of years, began to reveal itself to the world. The story line, narrating a remarkable episode in Chinese history, as well as the galvanizing accompanying music are both new. Also new are unique acrobatic acts that again shift the borders of possibility. Due to the great interest in this year’s  performance, only a  few tickets remain in advance sales. “People are gradually becoming aware of Chinese acrobatic mastery, they know it from television, the movies; for some it represents a  “new circus”, that is, a circus without animals. However, the performances of the Chinese

ния Китайского Национального цирка пройдут в Либерце, Остраве, Брно, Пардубице, Праге и Чешских Будеевицах и, можно с уверенностью сказать, что ожидается просто невиданное представление по количеству уникальных впечатлений. Молодая группа из тридцати исключительных по своему мастерству китайских артистов собирается пригласить вас в путешествие в Шанхай, волшебный город-порт, с помощью которого на пороге тысячелетия девственная Китайская культура в 20-м веке начала открываться миру. В представлении вы встретитесь не только с новым сюжетом, рассказывающим о знаменательных эпизодах китайской истории, но и с новой впечатляющей музыкой, которая его сопровождает. Новыми также являются уникальные акробатические номера, опять отодвигающие границы возможного. В связи с большим интересом к представлению китайского цирка в этом году в сети предварительных продаж остались последние билеты. «Понятие «Китайское акробатическое искусство» медленно входит в со-


BWT...

PRODUKTY PRO LEPŠÍ ŽIVOT

BWT – Inovativní technologie pro Úpravu vody, Bazény, Wellness a Spa bazény • whirlpooly • sauny • terapeutická centra • lázeňská vybavení • parní lázně • solné lázně • tepidária • laconia • senné koupele • beauty koupele • kneippovy lázně • ltrace • změkčování • odželezňování • demineralizace BWT s. r. o. Česká republika Lipová 196-Čestlice, 251 01 Říčany tel.: +420 272 680 300, e-mail: info@bwt.cz zelená linka: 800 144 144

www.bwt.cz • www.d1spas.cz

For You and Planet Blue.

117


„Čínské akrobatické mistrovství se pomalu dostává do povědomí lidí, znají je z televize, filmů, pro některé reprezentuje stále oblíbenější tzv. nový cirkus, tedy cirkus bez zvířat. Ovšem představení Čínského národního cirkusu se nedají s ničím srovnat. Vidět na vlastní oči tu neuvěřitelnou akrobatickou dovednost a mentální sílu čínských artistů… na to zkrátka nikdy nezapomenete,“ říká Ladislav Knos, který se desítky let pohybuje ve světě mezinárodního cirkusu. Čínský národní cirkus letos slaví 25 let existence, na počest tohoto výročí vznikla nejvýpravnější a nejpropracovanější show v historii – SHANGHAI NIGHTS, se kterou soubor během čtyřměsíčního turné objede celou Evropu. Předprodej vstupenek na Čínský národní cirkus – SHANGHAI NIGHTS v síti TICKET ART (www.ticket-art.cz). Ceny vstupenek se pohybují od 390,- Kč do 990,- Kč. National Circus are incomparable. To see with your own eyes the incredible acrobatic skills and mental powers of Chinese performers... this is something unforgettable,” says Ladislav Knos, who has been active in the field of international circuses 118

знание людей, которые знакомятся с ним по телевидению, в кино, для некоторых этот термин представляет собой набирающий популярность так называемый «новый цирк» - цирк без животных. Тем не менее, выступление Китайского Национального

for many years. The Chinese National Circus celebrates 25 years of its existence this year. In honour of this anniversary, it presents SHANGHAI NIGHTS – the most spectacular and elaborate show in its history – with which the group will travel the whole of Europe during a four-month tour. Advance sales for SHANGHAI NIGHTS by the Chinese National Circus in TICKET ART network (www.ticket-art. cz). Ticket prices range from 390 to 990 CZK.

Цирка не может сравниться ни с чем. Это на самом деле что-то потрясающее - лично увидеть просто невероятное акробатическое мастерство и ментальную силу китайских артистов ... Это просто незабываемое зрелище «, - говорит Ладислав Кнос, который вот уже десятки лет вращается в мире международного цирка. Китайский Национальный цирк в этом году отмечает 25-летие своего существования, именно в честь этого юбилея возникло такое эпическое и такое сложную шоу в истории национального цирка - SHANGHAI NIGHTS, с которым в течение четырехмесячного тура артисты посетят всю Европу. Предварительная продажа билетов на представления Китайского Национального цирка - SHANGHAI NIGHTS в сети TICKET ART (www.ticket-art.cz). Стоимость билетов разных ценовых категорий: от 390, - крон до 990, - крон.


Pocta BOHUMILU HRABALOVI XXI. Domácí úkol Galerie La Femme 28. 2. – 22. 3. 2014

Staroměstská radnice – Rytířský sál a Křížová chodba Výstava se současně koná v Galerii La Femme, Bílkova 2, Praha 1 Výstava u příležitosti 100. výročí narození Bohumila Hrabala. Výtvarná díla nejlepších českých umělců inspirovaná osobou a dílem Bohumila Hrabala. Z autorů se zúčastní Jiří Anderle, Adolf Born, Vladimír Suchánek, Boris Jirků, Milan Chabera, David Vávra, Roman Brichcín, Michael Rittstein, Kateřina Černá, Miroslav Jiránek, Ivan Komárek, František Kratochvíl, František Hodonský, Tomáš Hřivnáč, Zdeněk Tománek, Miroslav Malina a mnoho dalších.

SÁRA SAUDKOVÁ TOMÁŠ HŘIVNÁČ PAVEL HOLEKA JIŘÍ MOCEK

Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1 tel.: +420 224 812 656 GSM: +420 775 726 067 glf@volny.cz

www.glf.cz

119


novinky | news | новости

REUTTE NATIONAL PARK: THE PEARL OF TYROL ПРИРОДНЫЙ ПАРК РОЙТТЕ: ЖЕМЧУЖИНА ТИРОЛЯ

PŘÍRODNÍ PARK REUTTE: perla tyrolska www.reutte.com, www.tyrolsko.cz

O

blíbená tyrolská oblast láká na nedotčenou přírodu, majestátní pohoří a množství adrenalinových aktivit do poetického údolí Lechtal. Přírodní park Reutte leží v regionu Aussefern v severozápadním cípu Tyrolska. Celá oblast si pečlivě uchovává původní bohatou faunu a flóru, nedotčené přírodní scenérie a brání se neosobnímu masovému turistickému průmyslu. Najdete zde křišťálově čistá jezera, v jejichž modravé hladině se rýsují vrcholky okolních hor (téměř ve všech se můžete vykoupat). Navštívíte dokonalé cyklostezky, středověké hrady, termální lázně a samozřejmě turistické trasy po vrcholcích hor, odkud vidíte fascinující panorama.

Hahnenkamm Na vrchol Hahnenkamm ve výšce 1740 m. n. m. jezdí moderní kabinková lanovka Reuttener Seilbahnen z městečka Höfen (940 m. n. m.). Nahoře se otvírá úžasný výhled po okolních skalních masivech, je vidět dokonce i nejvyšší hora Německa Zugspitze (2962 m. n. m.). Do všech stran vede několik 120

The popular Tyrolean area entices with its unspoiled countryside, majestic mountain range and numerous adrenalin activities: all of this in the picturesque Lechtal Valley through which the River Lech flows. Reutte is located in the Aussefern region of the north-western corner of Tyrol, not far from the German border and Ga-Pa. The whole area carefully preserves its original rich fauna and flora and virgin natural scenery, resisting the impersonal mass tourist industry. Here you will find crystal clear lakes whose sky-blue waters reflect the surrounding mountain peaks (you can swim in almost all of them), great cycling routes, medieval castles, thermal spas and of course tourist tracks along the mountain tops with breathtaking panoramic views. Hahnenkamm The Hahnenkamm peak, at an altitude of 1,740 metres above sea level, is reached by modern cableway, the Reuttener Seilbahn which starts in the town of Höfen (940 metres above sea level). On the peak, a stunning view of the surrounding rocky mountain

Популярный среди туристов тирольский район привлекает людей своей нетронутой природой, величественными видами гор и множеством насыщенных адреналином мероприятий – это все ждет вас в живописной долине Лехтал, через которую протекает река Лех. Ройте (Reutte) находится в регионе Aussefern в северо-западной части Тироля, недалеко от границы с Германией и Ga-Pa. Во всей области вы встретитесь с тщательно охраняемой и чрезвычайно богатой флорой и фауной, нетронутыми природными пейзажами, а также увидите, как край охраняется от экспансии безличной массовой туристической индустрии. Здесь вы обнаружите кристально чистые озера, на чьей лазурно-зеленой водной глади видны отражения вершин окружающих гор (практически во всех озерах можно купаться), идеальные велосипедные дорожки, средневековые замки, термальные курорты и, конечно, пешеходные тропы, расположенные на горных вершинах с захватывающими дух панорамами. Ханненкамм На вершину горы Ханненкамм, высота которой 1740 метров над уровнем моря, из городка Höfen (940 метров над уровнем моря) ведет современная канатная дорога Reuttener Seilbahnen. С пика горы открывается просто потрясающий вид на окружающие скалы, причем видна


3MFUWėFTLÏSFQVCMJDF

1991 - 2014

WFżFKOÏJTPVLSPNÏQSPWP[Z SFIBCJMJUBŘOÓ[BżÓ[FOÓBK

mMUSBŘOÓB BEÈWLPWBDÓ[BżÓ[FOÓQSP PE EPNÈDOPTUJJQSƉNZTM

QSPN NŞTUB PCDFBEBMÝÓ[ÈKFNDF

;BKJÝƃVKFNFL LPNQMFYOÓTMVäC CZ tQ QSPKFLŘOÓQ QSÈDF tE EPEÈWLVJNPO OUÈä t[BÝLPMFOÓPC CTMVIZ Z t[QSBDPWÈOÓQSPWP P[OÓÓDIżÈEƉ t[ÈSVŘOÓJQP[ÈSSVŘOÓTFSWJT

D:83(@H ;F~(I~G(Ó8I¥ ,54".& TQPMTSP ,ėBQLBîè íèèèê)SBEFD,SÈMPWÏ 5FMFGPOìñíêéìïìë 'BYìñíêéëèèè &NBJMvoda@kts-ame.cz 121 XXXLUTameD[


turistických stezek různých délek a obtížností. Velmi oblíbená je „bosá trasa“, asi 1,2 km dlouhá stezka, kterou absolvujete vyzutí. Vede po trávě, kamenech, štěrku, malých kamíncích, prochází vodním korytem, po šiškách nebo dřevěných lávkách – celkem je na trase 18 různých povrchů a nabízí zábavu i zdraví prospěšný relax v panenské přírodě. Jiná trasa vede k alpské květinové zahrádce, kde na ploše tří hektarů (a ve výšce asi 1700 m) roste 600 druhů rostlin. Zahrádka, které se říká Noemova botanická archa, je rájem nejen nadšených botaniků, ale také fotografů. Jen pozor, abyste se moc nezakoukali a neujela vám poslední lanovka: pak nezbývá než se vydat na zdlouhavý sestup do údolí. ranges opens up. One can even see the highest mountain in Germany, the Zugspitze (2,962 metres above sea level). Several tourist paths of various lengths and levels of difficulty lead in all directions from there. The “Barefoot Walk”, whose 1.2 km are walked without shoes, is very popular. In good weather, taking off one’s shoes and socks is very pleasant. The pathway meanders from the upper cable station, alternately leading along grass, stones, gravel, pebbles, through the water bed, on cones as well as wooden footbridges. In total, there are 18 different surfaces 122

даже самая высокая вершина Германии Zugspitze (Цугшпитце, в 2962 м). Вокруг во все стороны расходится несколько туристических маршрутов разной длины и сложности. Большой популярностью пользуется «маршрут босиком», длиной приблизительно в 1,2 километра, который рекомендуется пройти босыми ногами. К тому же, в хорошую погоду само по себе очень приятно избавиться от походной обуви и носков. Дорога вьется вдоль верхней станции канатной дороги, чередуя травяные участки, камни, гравий, мелкие камешки, проходит по водным руслам, шишкам или деревянным мосткам - всего на маршруте 18 различных поверхностей. Такой турмаршрут – это здоровое времяпрепровождение для босых пешеходов, развлечение для детей

on the path. A health-benefiting pastime for the barefoot walker, fun for children and a diversion for the cattle calmly grazing and staring in awe at the over-cautiously treading city types.Another trail leads to the Alpine flower garden where 600 species of plants grow on a 3-hectare area (at an altitude of 1,700 metres). The garden is called Noah’s  Botanical Garden and is a  mecca for enthusiastic botanists as well as photographers. Just beware of not gazing too long and therefore missing the last cableway, as our expedition did: then there is no other way down but the slow descent into the valley. Ehrenberg Castle Three peaks near the town of Reutte are adorned by three medieval castles: Ehrenberg, Schlosskopf and Fort Claudia. The history of the most significant castle, Ehrenberg, dates back to as early as 1293. In it you will find an excellent interactive museum, where history can be perceived by all the senses. The Middle Ages and the world of castles and knights come alive right before your eyes. The museum comprises 14 thematic rooms: alchymists stirring their magic potions, knights getting ready for a  tournament, merchants delivering and selling salt, skeletons rattling their bones in the “plague department”. A large part of the exposition is devoted to the Crusades, the seizing of towns and the harsh treatment of captives. You can hold swords and other weapons in your hands and even put on the armour, haul yourself

и…забава для крупного рогатого скота, который спокойно пасется в недалеких окрестностях и в изумлении глядит на осторожно ступающие по земле босые ноги горожан.Другой маршрут ведет к альпийскому цветнику, где на площади величиной в три гектара (на высоте около 1700 м над уровнем моря) растет 600 видов растений. Сад, который называют Ноевым ковчегом, является настоящей Меккой не только для восторженных ботаников, но и для фотографов. Только постарайтесь сильно не отвлекаться на красоты цветника, что с успехом удалось нашей экспедиции, пока от вас не уехал последний вагончик канатной дороги, потому что потом не будет другого выбора, кроме как пуститься в длительный путь, спускаясь в долину. Замок Ehrenber Три вершины недалеко от города Reutte украшены тремя средневековыми замками: Ehrenberg, Schlosskopf и Форт Claudia. История наиболее известного из них – замка Ehrenber – начинается в 1293 году. К услугам гостей большой интерактивный музей, где они могут насладиться историей всеми своими чувствами - прямо перед глазами словно оживает средневековье и возрождается мир рыцарей и замков. В музее четырнадцать тематических помещений, где алхимики смешивают колдовские зелья, рыцари готовятся к турнирам, купцы перевозят и продают такую ценную в те времена соль, а в «чумной» комнате гремят костями скелеты. Большая часть экспозиции посвящена походам крестоносцев, завоеваниям городов и жестокому обращению с пленными. Вы можете подержать настоящий меч и ощутить его тяжесть, ознакомиться с другим оружием и примерить броню, потом с трудом


Sníte o krásné zahradě? Splníme vaše sny.

nabízíme široký sortiment dřevin i květin

vysazujeme vzrostlé stromy

projektujeme a realizujeme zahrady

instalujeme výkonné zavlažovací systémy

zakládáme trávníky a dodáváme dětská hřiště budujeme zahradní jezírka a skalky

Zahradní centrum Radotín Výpadová 798, 153 00, Praha 5 – Radotín tel.: 739 253 980 e-mail: info@pragoflora.cz 123 www.pragoflora.cz


Hrad Ehrenber Tří vrcholky u městečka Reutte zdobí tři středověké hrady: Ehrenberg, Schlosskopf a Fort Claudia. Dějiny nejvýznamnějšího z nich, Ehrenbergu, se píší už od roku 1293. Najdete v něm skvělé interaktivní muzeum, kde můžete historii vnímat všemi smysly. Přímo před očima vám ožívá středověk a svět rytířů a hradů. V muzeu je čtrnáct tematických místností: alchymisté míchají kouzelné lektvary, rytíři se chystají na turnaj, obchodníci převážejí a prodávají sůl, v „morové“ místnosti kostlivci chřestí kostmi. Velká část expozice je věnovaná křižáckým výpravám, dobývání měst a drsnému zacházení se zajatci. Můžete si potěžkat meče a další zbraně. Také se tu dá navléknout do brnění, dovléct se v něm na váhu a nevěřícně kroutit hlavou, jak v tom proboha ti lidé mohli chodit, jezdit na koních a bojovat. Cyklista má přednost V údolí řeky Lech vedou zajímavé cyklostezky. Když si půjčíte elektrokolo (v nabídce jsou stroje Movelo), zvládnete ujet opravdu dlouhou trasu a navíc dokonalý systém půjčoven umožňuje vyměnit během dne vybitou baterii. Příznivci jízdy drsnějším terénem na horských kolech zase mohou po libosti sjíždět některé ze sjezdovek. K dalším atrakcím patří paragliding nebo rafting, romantické duše zvolí projížďku lodí po jezeře Plansee. Pro relaxaci po náročných aktivitách jsou ideální termální lázně Alpentherme Ehrenberg: vodní svět tvoří několik vnitřních a venkovních bazénů, množství různých saun, odpočinkové zóny a velká zahrada, ze které je krásný výhled na okolní pohoří a hrad Ehrenberg (za tmy je krásně nasvícený). Reutte kupodivu není dosud příliš známou oblastí, a proto sem nemíří tolik turistů jako do známějších středisek. Díky tomu je zde příjemná domácí atmosféra, žádné velké davy návštěvníků a také překvapivě levné ubytování i restaurace. Zkrátka aktivní i odpočinková dovolená snů. Stačí jen vybrat variantu, která je vhodná právě pro vás. on to the weighing machine and shake your head in disbelief as to how, for heaven’s sake, those people were able to walk, ride horses and fight in it. Cyclists have Priority There are ideal cycling routes 124

дойти в ней до весов и, не веря, качать головой, абсолютно не представляя, как в этом люди могли ходить по земле, ездить на лошадях и даже воевать. Велосипедисты обладают приоритетом В долину реки Лех ведут прекрасные

in the Lech River Valley. If you borrow an electric cycle (Movelo bikes are on offer), you will manage to cover a really long route. In addition, the perfect system of rentals enables one to change a run-down battery during the day. More daring cyclists can ride down some of the ski slopes on mountain bikes. Other attractions include paragliding and rafting. Romantic souls will appreciate cruising on the Plansee lake. The Alpentherme Ehrenberg thermal spa is ideal for relaxing after strenuous activities: the water world consists of several indoor and outdoor swimming pools, a number of different types of saunas, a relaxation zone and a  large garden offering a  magnificent vista of the surrounding mountain range and Ehrenberg Castle (beautifully illuminated at dark). Surprisingly, Reutte is not a well-known area and therefore is not as frequently visited by tourists as the more “notorious” resorts. Thanks to this fact, visitors will not find crowds there, but a pleasant homey atmosphere and startlingly cheap accommodation and restaurants. In short, the holiday of your dreams – active or relaxing – just pick the type best suited to you.

велосипедные маршруты. Если вы арендуете электровелосипед (в предложении он обозначается словом Movelo), то вы можете выбрать для своего путешествия действительно длинный маршрут, причем совершенная система пунктов аренды позволит вам в течение дня вовремя заменить разряженную батарею. Умелые велосипедисты на горных велосипедах могут насладиться быстрой поездкой с одного из горных склонов. К другим местным достопримечательностям относится парапланеризм или рафтинг, для романтических душ предлагается путешествие на корабле по озеру Plansee. Для расслабления после активного дня идеально подходят термальные ванны в Alpentherme Ehrenberg: водный мир состоит из нескольких крытых и открытых бассейнов, множества разных саун, зоны отдыха и большого сада, из которого открывается прекрасный вид на окружающие горы и замок Ehrenberg (он красиво освещается, когда начинает темнеть). Удивительно, но до сих пор Ройтте не является известной туристической областью, потому сюда не приезжает так много туристов, как в популярные центры. Благодаря этому здесь царит приятная, можно сказать, домашняя атмосфера, отсутствуют толпы посетителей и удивляет дешевое проживание и рестораны. Коротко говоря, здесь можно провести отпуск мечты, активный и в то же время расслабляющий - достаточно выбрать вариант, который подходит именно вам.


125


„Sites of Architectural Defiance“ in Prague’s Jaroslav Fragner Gallery «Места архитектурных образцов» в Галерее Ярослава Фрагнера в Праге

Místa architektonického vz(d)oru

v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze

Bečva Villa Resort, Kamil Mrva/Mrva architects, photo © Studio Toast

Text / Zuzana Prokopová

V

ýstava „Místa architektonického vz(d)oru/ Česká architektura mimo centra 1990–2013“, kterou uvede Galerie Jaroslava Fragnera na konci března a v  dubnu tohoto roku, představí návštěvníkům 109 nejvýznamnějších architektonických realizací na území České republiky, postavených v posledních 20 letech. Zajímavostí projektu je výběr novostaveb a rekonstrukcí realizovaných mimo velká a střední města jako je Praha, Brno, Olomouc a další. Mnoho z uvedených staveb bylo publikováno v odborných periodikách a velká část z nich získala významná ocenění. Dosud však nebyly představeny společně na jedné výstavě, ke které byla vydána také stejnojmenná publikace.

126

The exhibition “Sites of Architectural Defiance / Czech Republic Outside the Centres 1990-2013” to be presented in the Jaroslav Fragner Gallery at the end of March and in April this year, will introduce visitors to the 109 most significant architectural implementations constructed during the last 20 years. An interesting aspect of the project is the se-

Выставка «Места архитектурных образцов / Чешская архитектура за пределами центра 1990 - 2013», которую представит чешская Галерея Ярослава Фрагнера в конце марта и в апреле этого года, покажет посетителям 109 самых важных реализаций архитектурных работ в Чешской Республике, все самое интересное, что было построено в последние 20


Luxusní čaLouněný nábytek

PoLohovací kožená křesLa

ZácLony a Závěsy

Garnýžové systémy

křesíLka a židLe

roLety a žaLuZie

taburetky

Šití a instaLace

stoLy, stoLky, komody

Potahové Látky

taPety

kožená křesLa a Pohovky

koberce

bytové doPLňky

kanceLářské židLe bioswinG

Česká zakázková výroba: █

čaLouněné roZkLádací Pohovky a křesLa

PosteLe jednoLůžka a dvouLůžka

Living Gallery ǀ U Uranie 954/18 ǀ 170 00 Praha 7 ǀ Tel: +420 777 765 613, +725 009 797 ǀ e-mail: interiery@orsei.cz, living.gallery@ason-interiery.cz ǀ web: www.orsei.cz, www.ason.cz


Výstava bude otevřena od 26. března do 23. dubna.

Autor publikace a kurátor výstavy Petr Volf označuje vybraná sídla jako místa architektonického vzoru či vzdoru. Uvedené příklady totiž dosahují přinejmenším stejných kvalit jako známější realizace z velkých měst a metropolí a zároveň mohou být inspirací pro investory. Na výstavě jsou zastoupena pouze města s méně než dvaceti tisíci obyvateli. Tím největším je Žatec s 19 203 stálými obyvateli a naopak místem s nejmenším počtem obyvatel je osada Alenina Lhota se sedmi obyvateli. Výběr staveb nezahrnuje rodinné a bytové domy, důraz je kladen především na veřejné stavby, jako jsou stavby kulturní, sportovní, industriální, školní, administrativní a další.

Bazén, Litomyšl, Antonín Novák, Petr Valenta, foto © Tomáš Malý

lection of new buildings and renovations implemented outside the large and medium-sized cities such as Prague, Brno, Olomouc, etc. Many of the included projects have been published in professional journals and a number have won significant awards. However, to date they have not yet been presented in one exhibition, to be accompanied by a publication of the same name. The exhi128

лет. Отличительной чертой проекта является выбор новостроек и зданий, подвергшихся реконструкции, не только в крупных и средних городах, таких как Прага, Брно, Оломоуц и других. Фотографии и статьи о многих из этих работ были опубликованы в профессиональных журналах, а значительная их часть получила призовые места на разных известных конкурсах. Но до настоящего

bition will be open from 26th March to 23rd April. Petr Volf, author of the publication and exhibition curator, mentions that the residences selected are sites of architectural example or defiance. The reason is that the examples included have indeed achieved at least the same quality as better known implementations in big cities and metropolises, while also be-

времени они никогда не были представлены вместе на одной выставке, к открытию которой также была выпущена публикация с одноименным названием. Выставка будет открыта с 26 марта по 23 апреля. Автор публикации и куратор выставки Петр Вольф обозначает выбранные объекты как «места архитектурных образцов или упорного труда». Показанные примеры отли-


SUPERBE Kosmetiku Rephase miluju. Je to značka, za kterou stojí konkrétní výsledky. Proto ji lze zakoupit i u mne v butiku. Beata Rajská Krásně tvarovaná, pevná a přitom nádherně hebká prsa inspirovala vznik úžasných výrobků řady REHASE SUPERBE. Odborníci výzkumných laboratoří Rephase Cosmetic Division dovedně spoutali účinné ingredience pro vytvarování smyslných prsou do drahocenných ampulí obsahujících jemnou emulzi velice příjemné vůně. Enzymatická aktivita fytopeptidů navrací zpět dezorganizovaná vlákna a pomáhá redukovat povadlost pokožky, zvyšuje její schopnost podpory tvaru ňader. Vysoká hydratační síla přípravku poskytuje plasticitu, pružnost a pevnost, dodávající ňadrům příjemný vzhled, tonus a zářivý jas. Tento přípravek je doporučen plastickými chirurgy pro následnou péči po korekční operaci prsou.

Nyní nově k prodeji v Butiku Beata Rajska, Dlouhá 3, Praha

www.miopharma.cz


Rekonstrukce radnice v Benešově, Josef Pleskot/AP ateliér, foto © Tomáš Souček

Mezi významné realizace, důležité pro další vývoj architektury mimo centra, patří např. rekonstrukce radnice v Benešově od Josefa Pleskota (1995) nebo Galerie Benedikta Rejta v Lounech (1998) od Emila Přikryla. Za město s největším porevolučním architektonickým rozvojem můžeme označit Litomyšl, která je na výstavě zastoupena osmi realizacemi. Dalšími architekty, jejichž tvorba je spjata s regionálními centry, je např. Kamil Mrva (Trojanovice), Luděk Rýzner (Humpolec) a Přemysl Kokeš (Lanškroun). Výstava bude otevřena od 26. března do 23. dubna v pražské Galerii Jaroslava Fragnera. www.gjf.cz 130

ing an inspiration to investors. Only towns with populations of less than 20,000 are represented in the exhibition. The biggest town is Žatec with 19,203 permanent residents, while the village represented with the smallest population is Alenina Lhota with seven citizens. The selection of

чаются, по крайней мере, такими же качественными характеристиками, как и более известные реализации проектов в крупных городах, но в то же время могут быть источником вдохновения для инвесторов. На выставке представлены только города с населением менее 20 тыс. жителей.


Ing. Martin Teyrovský Ing. Martin Teyrovský Ing. Martin Teyrovský Ing. Martin Teyrovský daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009

Sarajevská 10 120 00 Praha 2

tel. : + 420 223 000 514 fax: +Sarajevská 420 223 003 daňový poradceč. č. 2442 2442 od 10 546 daňový poradce odroku roku1997 1997 Sarajevská 10 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz auditor č. 2134 od roku 2009 120 00 Praha 2 daňový poradce č. 2442 od roku 1997 Sarajevská 10 auditor č. 2134 od roku 2009 120 00 Praha 2 www.teyrovsky.cz auditor č. 2134 od roku 2009 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 : + 223 420003 223546 000 514 fax: + 420 tel. :tel. 000 514 420003 223546 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz fax: fax: + 420+ 223 www.teyrovsky.cz e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz

C

M

Y C

MC M C

YM Y M

CM Y

YC

YMC MY CM CY MY K

CMY CY

K CMY

K

Daňový poradce Daňový poradce Auditor Daňový poradce Auditor Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti Praktikovaná odvětví: informační technologie Praktikovaná nemovitosti odvětví: pohledávky nemovitosti

informační technologie Praktikovaná odvětví: informační leasing pohledávkytechnologie nemovitosti

pohledávky leasing informační technologie leasing

pohledávky leasing

daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty

daň z příjmu fyzických a právnických osob mezinárodní zdanění daň daň z z příjmu přidanéfyzických hodnoty a právnických osob

daňz přidané z nemovitostí daň hodnoty mezinárodní zdanění daň z příjmu fyzických a právnických osob mezinárodní zdanění daň z převodu daň z nemovitostí nemovitostí

daň z přidané hodnoty

daň z zastupování na finančních úřadech daň z nemovitostí převodu nemovitostí mezinárodní zdanění daň z převodu zastupování nanemovitostí finančních úřadech firemní finance

daň z nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting firemní finance daň z převodu nemovitostí management consulting

Důvěra, 500let Důvěra,tradice tradiceaaprofesionalita profesionalita jižjižvícvícnežnež500let management consulting zastupování na finančních úřadech

firemní finance

Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let management consulting

Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let Naši zákazníci: Naši zákazníci: Naši zákazníci:

http://www.krejcarek.cz http://www.krejcarek.cz http://www.krejcarek.cz

Naši zákazníci: www.optik-spektrum.cz http://www.krejcarek.cz

http://kinnarps.com/cs/cz http://kinnarps.com/cs/cz http://kinnarps.com/cs/cz

www.cwclub.cz

be back in moment … beback back moment http://kinnarps.com/cs/cz be in in moment … … 131


Autobusové nádraží a obchodní dům Billa, Litomyšl, Tomáš Rusín, Ivan Wahla/RAW, foto © Filip Šlapal

Turistická lávka Rádlo, Luboš Vaner, foto © Luboš Vaner

The exhibition will be open from 26th March to 23rd April. / Выставка будет открыта с 26 марта по 23 апреля.

132

buildings does not include family homes or residential property. Emphasis is particularly placed on public structures, such as cultural, sporting, industrial, educational, administrative buildings, etc. Benešov Town Hall by Josef Pleskot (1995) and the Benedikt Rejt Gallery in Louny (1998) by Emil Přikryl are among significant implementations which are important for the further development of architecture outside the centres. Litomyšl can be named as the town with the greatest architectural boom, represented by eight projects in the exhibition. Other architects whose creations are connected with regional centres include, among others, Kamil Mrva (Trojanovice), Luděk Rýzner (Humpolec) and Přemysl Kokeš (Lanškroun). The exhibition will be open in Prague’s Jaroslav Fragner Gallery from 26th March to 23rd April. www.gjf.cz

Самым крупным является Жатец с 19 203 постоянными жителями и, наоборот, место с наименьшим количеством жителей - поселок Аленина Лгота, где живет только семь человек. В выбранные объекты не вошли семейные и многоквартирные дома, акцент сделан на общественных зданиях, таких как культурные, спортивные, промышленные, образовательные, административные постройки и другие. Среди известных работ, имеющих значение для дальнейшего развития архитектуры за пределами центральных областей, например, реконструкция ратуши в Бенешове от Йозефа Плескота (1995) или Галерея Бенедикта Рейта в Лоунах (1998) от Эмиля Прикрыла. Городом с самым большим послереволюционным архитектурным развитием можно назвать Литомышль, который на выставке представлен восемью реализованными объектами. Среди других архитекторов, чья работа связана с региональными центрами, можно назвать Камиля Мрву (Тройановице), Людека Ризнера (Гумполец) и Пршемысла Кокеша (Ланшкроун). Выставка будет проходить с 26 марта по 23 апреля в Пражской Галерее Ярослава Фрагнера. www.gjf.cz


133


novinky | news | новости

, koberce .. textil, lampy i a mate dními barvam chostí, příro Interierové duší, jednodu šeho , ou lit na igi or z va e vracet. na vás dýchne tí a ležérností, a vytvoří i každého dn h produktů kou na konc pohodlnos Kolekce našic se budete s lás ho ré kte do ečné místo, domova výjim bytek, bytový

korace, ná doplňky a de

W W W.A LI

C EI N PA R

Zd 9, PRAhA

IS, ÚjE ALICE IN PAR

2al.indd 1 a_fin balkdd ris.in 14_o _02_inpa ATEalice EST inzerce_

134

IS .C Z

ANA

5 - MALá StR


из другого уголка мира | from different part of the world | z jiného koutu světa

ebruar Únor / F

E E S T A T 9

2014

0 1 8 2 1 0

ль / февра ebruary Únor / F

0 2 7 7 1 8

zine ue Maga The Prag

: INSPIRATION RT / FO M CO L YA RO Е: И ЕН ВДОХНОВ Й КИ ВС ЛЕ КОРО КОМФОРТ

CZK 95 € 4,50 £ 3,50 STÁHNĚ TE

eriály,

SI

2014

N: ČESKÝ DESIGNA KRISTÝ POJEROVÁ – NATURE X DESIGN BY KRIKRI

INSPIRACE: KRÁLOVSKÉ POHODLÍ

COLOUR TRENDS FOR 2014 / ЦВЕТОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2014 ГОДА

аль y / Февр

N: CZECH DESIG VÁ RO JE PO KRISTÝNA DESIGN – NATURE X ЧЕШСКИЙ BY KRIKRI / ИСТИНА ДИЗАЙН: КР ИРОДА ПР VÁ POJERO НА УМНОЖЕННАЯ RI IK KR ОТ ДИЗАЙН

Barevné trendy pro rok

website Visit our new zine.cz ga ma te ta es ww w.

2014 U R E I T E C T A R C H

N D E S I G

tí ích nemovitos Výběr nejlepš s best proper tie the of n tio lec Se движимости не ей чш лу р Выбо

T Y L E L I F E S

PM 1/26/14 9:03

PM 12/19/13 8:25

Předplatné

Bonafide Group, SE

Badeniho 1

160 00

Praha 6

Czech Republic

T: +420 220 515 102

135

www.bonafide.cz


ESTATE

doporučuje / recommends / рекомендует

adresář

Adresář realitních kanceláří Připravili jsme pro vás přehledný seznam kontaktů, které by vás mohly zajímat. We have prepared a comprehensive list of contacts that might interest you.

AUSCH REAL ESTATE www.ausch.eu

SATPO Development www.satpo.cz

CENTURY 21 Best reality www.century21.cz

Seifert Real www.seifert-real.cz

CENTURY 21 Bonus Praha www.century21.cz

Svoboda & Williams www.svoboda-williams.com

CENTURY 21 Plus+ www.century21.cz

Vila Nesypka

FARAON reality www.faraon.cz

Y&T Property Investment www.YTPI.cz

www.vila-nesypka.cz

Jones Lang LaSalle www.homefinder.cz LEXXUS www.lexxus.cz

Adresář inzerce Alice In Paris www.aliceinparis.cz

Elite Bohemia www.elitebohemia.cz

MOSER www.moser-glass.com

ANNA + A www.anna-a.cz

FIM Group, s.r.o. www.fimgroup.eu

NĚMEC s.r.o. www.luxusnipovrchy.cz

Ateliér ORSEI www.orsei.cz

GALERIE KOTELNA www.galeriekotelna.cz

penShop.cz www.penshop.cz

Atelier Schlitz http://www.astonet.cz

Galerie La femme www.glf.cz

Petra Měchurová Hair Design www.petra.mechurova.cz

AQUA TRADE www.aqua-trade.cz

Ing. Martin Teyrovský www.teyrovsky.cz

Pragoflora www.pragoflora.cz

Autocentrum Duba www.adcentrum.kia.cz

Interiér de l’Art www.interierdelart.cz

RANNÝ ARCHITECTS www.ranny.cz

AUTA MOTOL www.citroen-praha.cz

Koupelnové studio Čero www.cero.cz

Rivergate www.rivergate.eu

AUTOCENTRUM Dojáček www.jeep.dojacek.cz

KTS-AME www.kts-ame.cz

Sekyra Group http://www.sekyragroup.cz

BM Develop s.r.o. www.bmdevelop.cz

LINK group s.r.o. http://www.zlataky.cz

TECHNOROL http://www.technorol.eu

BWT s. r. o. Česká republika www.bwt.cz

LUXURY ROOM www.luxuryroom.cz

Teka CZ www.kueppersbusch-cz.cz

DONATE www.donate.cz

MANGHI Czech Republic www.manghi.cz

VI SPRING PRAGUE STORE www.postele-vispring.cz

DUDA Koupelny www.dudakoupelny.cz

MINIB www.minib.cz

Zahradní centrum Radotín www.pragoflora.cz

ELITE BATH Člen skupiny SIKO KOUPELNY www.elitebath.cz

Miopharma www.miopharma.cz

136

Profile for Conventia Events s.r.o.

Estate The Prague Magazine 3/2014  

Estate The Prague Magazine 3/2014

Estate The Prague Magazine 3/2014  

Estate The Prague Magazine 3/2014

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded