__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Březen Ⅰ March Ⅰ Март

2015

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties Выбор лучшей недвижимости

9

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

Černá je černá, bílá je bílá

CZK 95 € 4,50 £ 3,50

JAK NAVRHNOUT LOFT | SPECIÁL - DESIGNOVÉ RESTAURACE | BYDLENÍ PRO 21. STOLETÍ


LU X U RY A PA R T M E N T S


* BVLGARI Diva new jewelry collection presentation at La Corte

SALES AND MANAGEMENT BY MANGHI CZECH T: +420 725 860 300 / E: info@lacortepraga.com Pařížská 68/9 - 110 00 Praha 1

www.lacortepraga.com ESTATE

|

1


2

|

ESTATE


Od 7. 4. se na vás budeme těšit ve zcela novém, zrekonstruovaném showroomu na známé adrese Vinohradská 33, Praha 2. Abychom mohli splnit všechna vaše přání, nový showroom bude nabitý novinkami, které přinesou nový, dosud nepoznaný komfort vašemu spánku. Po dobu rekonstrukce si budete moci všechny postele Hästens prohlédnout i vyzkoušet v pop-up outlet showroomu na adrese Vinohradská 19, Praha 2, kde budeme zároveň vyprodávat skladové modely za velice atraktivní ceny. I v tomto showroomu vám samozřejmě bude k dispozici náš špičkový personál.

ESTATE

|

3


onalá snídaně

QHRSDNRYDWHOQ£DWPRVI«UDEH]SURVWěHGQ¯EO¯]NRVWLěHN\ OX[XVQ¯E\GOHQ¯YKDUPRQLFN«PSURVWěHG¯QHGDOHNRFHQWUD3UDK\

www.dock.cz 800 500 550 4

|

ESTATE


contents

Březen ⅼ March ⅼ Март 08

Černá je černá, bílá je bílá Black is black, white is white Черный - это черный, а белый - это белый

24

Estate TIP Estate TIP Estate Наконечник

26

Novinky News Новости

42

Čínští boháči přebírají mezinárodní trhy luxusních nemovitostí China's Wealthy Take Over International Luxury Real Estate Markets Китайские богачи постепенно прибирают к рукам рынок международные рынки элитной недвижимости

52

10 NEJlepších restaurací na světě 10 best restaurants in the world 10 лучших ресторанов в мире

obsah СОДЕРЖАНИЕ

154

Nemovitosti ⅼ Properties ⅼ Недвижимость

55

Nejlepší nemovitosti Best Properties Лучшая недвижимость

56

Prodej v Praze Sales in Prague Продажа в Праге

110

Pronájmy v Praze Rentals in Prague Аренда в Праге

136

Komerční nemovitosti v Praze Commercial Properties in Prague Коммерческая недвижимость в Праге

143

Komerční nemovitosti na Moravě Commercial Properties in Moravia Коммерческая недвижимость в Моравском крае

144

Prodej na Moravě Sales in Moravia Продажа в Моравском крае

08 Inspirace ⅼ Inspiration ⅼ Вдохновение

26

146

Brunch s... Brunch with ... Поздний завтрак с ...

148

Bydlení pro 21. století Housing for the 21st Century Корпус для 21-го века

154

Jak navrhnout loft k luxusnímu bydlení How to Design a Loft for Luxurious Living Как создать дизайн лофта для жилья класса люкс

162

Estate Speciál: Designové restaurace Estate Special: Design restaurants Estate Special: Дизайн ресторана

172

Heritage Golf Club - golfová perla Indického oceánu Heritage Golf Club - Golf Pearl of the Indian Ocean Heritage Golf Club - жемчужина гольфа в Индийском океане

178

Nábytek na staletí Furniture for Centuries Мебель на века

186

Bel Air Park Bel Air Park Bel Air Park

190

Liberec / Košice Liberec / Košice Либерец / Кошице

172 ESTATE

|

5


Milé čtenářky a čtenáři, Dear Readers, Уважаемые читатели и читательницы,

vítáme Vás v téměř jarním čísle našeho magazínu. Březen přináší

мы приветствуем вас в почти

mimo obvyklé rubriky příjemné překvapení. Speciál věnovaný

весеннем выпуске нашего

neobvyklým projektům restaurací potvrzuje známou pravdu o tom,

журнала. Кроме обычных

že nejen jídlem je člověk živ. Nechejte se inspirovat a další večeři

рубрик в мартовском номере

s přáteli proměňte v pastvu pro tělo i duši. Vyhledejte ve svém

вас ждут приятные сюрпризы.

okolí podnik s výjimečným géniem loci a v průběhu večera možná

Специальный проект,

zjistíte, že život není pouze šedivý, tvoří jej kontrasty. Právě tak

посвященный описанию

ho vnímá persona českého sochařství Olbram Zoubek. Současný

необычных ресторанов,

pohled na svět podle něj připouští naprosto všechno. S námi na-

подтверждает известную

příklad megalomanské dubajské projekty, superluxusní londýnská

истину о том, что не хлебом

bydlení či sílu čínských investic. I toto číslo Vás obohatí o několik

единым жив человек. Мы

užitečných rad a informací, tentokrát o rozpoznání a údržbě kva-

надеемся, что наши рассказы

litního dřevěného nábytku. Těšte se na zajímavé lidi a inspirativní

вдохновят вас, и ваш ужин

postřehy.

с друзьями превратится в

Užívejte měsíce, ve kterém si kontrasty, zima a teplo, podávají ruku na znamení přátelství. Roztávejte, užívejte si a bavte se.

праздник для тела и для души. Если вы обнаружите в вашем районе место с

Welcome to almost springtime with our magazine. In addition to

настоящим Genius loci (рус. Гений места, дух-покровитель), то в

the usual sections, the March issue holds a pleasant surprise. The

течение вечера, возможно, обнаружите, что настоящая жизнь не

special feature dedicated to unusual restaurant projects confirms the

скрывается в сером свете, напротив, она состоит из контрастов.

well-known truth that man does not live by bread alone. Let yourself

И именно так ее воспринимает один из самых известных

be inspired to transform your next dinner with friends into a feast

чешских скульпторов - Олбрам Зоубек. По его мнению, в

for body and soul. Seek out an enterprise with exceptional genius

современных взглядах на мир допустимо практически все.

loci in your neighbourhood and perhaps you will discover during

Например, как отличающиеся манией величия архитектурные

the evening that life is not only grey, but consists of contrasts. This

проекты в Дубае и крайне роскошное жилье в Лондоне, так

is how it is perceived by the persona of Czech sculpture, Olbram

и возрастающая сила китайских инвестиций в недвижимость

Zoubek. In his opinion, the current view of the world allows

во всем мире. И, конечно, этот номер подарит вам несколько

absolutely everything. In our case, for example, megalomaniac

полезных советов и обогатит информацией, на этот раз о том,

projects in Dubai, super-luxurious residences in London and

как распознать и обеспечить хороший уход за качественной

powerful Chinese investments. The current issue will also enrich you

деревянной мебелью. Вас ждут встречи с интересными людьми и

with several useful tips and pieces of information, this time on the

вдохновляющими идеями.

theme of how to recognise and care for quality wooden furniture. Look forward to interesting people and inspiring insights. Enjoy the month in which the contrasts of heat and cold shake hands as a sign of friendship. Thaw, enjoy and have fun.

Наслаждайтесь месяцем, в котором противоположности и контрасты, холод и тепло, зима и весна, подают друг другу руки - в знак взаимодействия и дружбы. Мы желаем вам таять на весеннем солнышке, радоваться и веселиться.

Vaše šéfredaktorka Ⅰ Your Editor-in-Chief Ⅰ Ваш главный редактор

Yumi Pflimpfl Nozaki

6

|

ESTATE


www.ytpi.cz

Prodejte s námi Váš byt nebo dům. Y&T Property Investment s.r.o., Elišky Krásnohorské 123/10, T +420 224 282 506, info@ytpi.cz ESTATE

|

7


AUTOR ROZHOVORU: René Hradecký FOTO: Jiří Hurt

Černá je černá, bílá je bílá Black is black, white is white Черный - это черный, а белый - это белый 8

|

ESTATE


ESTATE | 9


Když vstupujete do ateliéru Olbrama Zoubka, nemůžete si u vchodu nevšimnout malé cedulky s nápisem „Prosím o maximální stručnost - život a světlo jsou krátké”, která naprosto vystihuje jeho pracovní nasazení a postoj k životu. S jedním z nejvýznamnějších českých sochařů jsme si povídali o tom, co je v životě důležité, o jeho díle a milnících v dějinách českého národa, se kterými byl osobně propojen jako málokdo.

Na čem teď pracujete?

na Akademii. Zkoušku jsem tam

Víte, já jsem moc šťastné mlá-

Za války jste pracoval jako

Víte, já už končím, bude

ale neudělal, dostal jsem se však

dí vlastně neměl. Jezdil jsem

pomocný dělník a na konci jste

mi devadesát let, už jsem se

na UMPRUM, za což jsem byl

rád na kole, na koupání. Školy

dokonce bojoval na barikádách.

nadělal dost. Dělal jsem vždy

rád. Byla to tenkrát lepší škola,

jsem se bál, i když jsem neměl

Na toto období si někdy vzpo-

ženy, které se nějak jmenovaly,

lepší spolužáci, prostředí.

důvod, byl jsem spíš takový

menete?

mýtické ženy. Teď dělám jenom

premiantík. Ale nějak jsem měl

ženu. Zkusím udělat souhrn

Na co ze svého dětství nejraději

všech žen, které jsem doposud

vzpomínáte?

tvořil, ženu s velkým “Ž”, ženu zralejší. Pamatujete si na první moment, kdy jste se rozhodl být sochařem? To si pamatuji přesně. Dlouhou dobu jsem chtěl být hercem. Měl jsem to trochu připravené, nějaké soutěže, ochotnické divadlo. Na reálce přišel nový profesor na kreslení, pan profesor Miroslav Kužel, dal mi jedničku a pozval na nepovinné modelování. Tam se to rozhodlo, konkrétně při druhé hodině. Pan profesor mi nabídl, že mne připraví 10

|

ESTATE

strach ze všech autorit.

Ale to jo. Tam jsem zažil veliký strach. Když Němci utíkali a my jsme tam s bráchou ►


meTime_spa

129Ÿ69Ü7 PRO KOUPELNU.

Nová armatura pro sprchu a vanu se spoustou odkládací plochy, inovativní technologií a jediQHÏQ¿P GHVLJQHP WYRĖ¯ EDUHYQ« DNFHQW\ V YHONRIRUP£WRY¿PLVNOHQÝQ¿PLSORFKDPL www.keuco.de/meTime_spa

Klimentská 36, Praha 1 tel.: +0420 244 811 136 e-mail: praha1@kreiner.cz ESTATE | 11 web: www.kreiner.cz


a ještě jedním potmě hlídkovali. Bylo to u Bulhara. Wilsoňák byl obsazený Němci a čekali jsme, že tam proniknou a vezmou nás ze strany z parku. Vy jste známý tím, že se ve své tvorbě hodně necháte inspirovat antickou mytologií. K tomuto tématu vás dovedl profesor Wagner, u kterého jste studoval? To bylo až později. V roce 1958 jsme se s mou první ženou Evou Kmentovou dostali do Řecka a tam jsem zažil zázrak. Silně to na mne zapůsobilo. Někde se to ve mne uložilo, jako když se voda vsákne

Olbram Zoubek (* 21. dubna 1926 v Praze) je český sochař, který se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj české architektonické plastiky, jeden z nejvýznamnějších českých sochařů současnosti. Obecnou školu navštěvoval na Žižkově ve Vlkově ulici, reálku na Sladkovského náměstí na Žižkově. V době druhé světové války byl totálně nasazen v podniku Wegena. Ve dnech 5. až 11. května 1945 se aktivně účastnil Pražského povstání.

do skály a pak se objeví jako ponorná řeka. Druhým tématem, se kterým pracujete, je žena. Máte spočítáno, kolik soch jste za svůj život vytvořil? Když k mým sedmdesátinám vyšla monografie, tenkrát to spočítali asi na 900 děl. Nebyly to ale jen sochy. Byly to i reliéfy a skici. Hodně z toho byly ženy. Když chodím kolem vašich soch, mám skoro pocit, že na mne mluví. Povídáte si s nimi někdy? To je moje touha, dělat je tak, aby vypadaly, že promluví. Když se jim trochu

Nejprve absolvoval kamenosochařskou praxi u sochaře Ota-

přivřou oči a pootevřou rty, někdy to

kara Velínského v Praze, v letech 1945–1952 studoval na Vy-

vypadá, že by chtěly promluvit. To mne

soké škole uměleckoprůmyslové u profesora Josefa Wagnera.

baví.

Hned po studiích se začal věnovat restaurátorské praxi se specializací na renesanční sgrafito a kamennou plastiku. V tém-

Stalo se vám někdy, že vám došla inspi-

že roce uzavřel sňatek se svou spolužačkou, sochařkou Evou

race? Že jste se ve svém díle opakoval?

Kmentovou. V roce 1980 jeho manželka Eva zemřela a o rok později se oženil s Marií Edlmanovou, se kterou se jim narodila dcera Eva. Olbram Zoubek žije střídavě v Praze a v Litomyšli.

To že se opakuji, to se mi stalo, uvědomuji si to a hlásím se k tomu. Dělám sochy nebo reliéfy, které se jmenují „Ještě”, „Znovu” nebo „Opět”. Jednou

Zoubkův osobitý styl je charakteristický zredukovaným vytvarováním plastik, výraznou vertikalitou, rozrušeným povrchem a autorovu spřízněností a reakcí na antické dědictví. Olbram Zoubek je autorem posmrtné masky Jana Palacha a Pomníku

12

|

ESTATE

mi došla inspirace, to už je dlouho, asi před čtyřiceti lety. Tak jsem si ji chtěl doplnit a pozval jsem si model, výjimečně. Nedělám s modelem, byla to profesionálka z akademie, bylo to ale spíš horší než

obětem komunismu na Petříně. Za své celoživotní dílo byl oce-

lepší. Mluvila a mluvila a nepochopila,

něn státním vyznamenáním Medailí Za zásluhy I. stupně. Jeho

co od ní očekávám, jaký pohyb. Byly to

dosud největší retrospektivní výstava čítající okolo 300 exponátů

ztracené dva půl dny. Tak jsem jí podě-

se uskutečnila v letech 2013–2014 v Jízdárně Pražského hradu.

koval.


Над чем вы сейчас

я хотел быть актером.

работаете?

Я даже немного был готов

Вы знаете, я уже заканчиваю

к этому, участвовал в

работать, мне скоро будет

разных конкурсах, играл

девяносто лет, я уже и

в любительском театре.

так создал достаточно.

Но однажды к нам в школу

Я всегда лепил женщин,

пришел новый преподаватель

которые как-то назывались,

рисования, профессор

мифических женщин. Теперь

Мирослав Кужел, он

я леплю просто женщину.

поставил мне «отлично» и

Я постараюсь сделать

пригласил на дополнительные

воплощение всех женщин,

занятия по моделированию.

которых я когда-либо

Там все и было решено,

сотворил, женщину с большой

если быть точным, то уже

буквы «Ж», настоящую

во время второго урока.

зрелую женщину.

Господин профессор предложил подготовить

Вы помните тот самый

меня к поступлению в

первый момент, когда вы

Художественную Академию.

решили стать скульптором?

Но там я, увы, не прошел

Да, это я помню точно. В течение долгого времени

на экзаменах, и поэтому поступил в UMPRUM – ►

При первом посещении студии Олбрама Зоубека прямо у входа нельзя не заметить небольшой плакат с надписью „Пожалуйста, будьте максимально кратки - жизнь и свет быстро заканчиваются“, это изречение в полной мере отражает его полную отдачу и приверженность работе, а также и отношение к жизни. С одним из самых известных чешских скульпторов мы говорили о том, что является важным в нашей жизни, о его творчестве и основных этапах в истории чешского народа, с которыми он был лично связан, как никто другой.

ESTATE | 13


Dílo Olbrama Zoubka je velmi početné a různorodé. Od malých komorních plastik, reliéfních až k těm monumentálním. When entering the studio of Olbram Zoubek,

was decided, specifically, in the

you cannot help but notice a small placard at

second lesson. The professor offered to prepare me for the

the entrance, with the words „Maximum brevity

Academy of Fine Arts. I did not

please — life and light are short“. This perfectly

pass the entrance exam there.

captures his commitment and attitude to life.

However, I was accepted by

I spoke to one of the most significant Czech sculptors about what is important in life, about his work and the milestones in the history of the Czech nation, with which he was personally more connected than most people.

UMPRUM — the Academy of Arts, Architecture and Design — for which I was grateful. At that time, this academy was the better one, better classmates, environment. What do you like to recall from your childhood?

What are you working on

Do you remember the moment

now?

when you decided to become

have a happy youth. I liked

a sculptor?

cycling, swimming. I was afraid

You know, I am finishing off now. I’ll soon be 90 years old,

You know, I did not actually

I remember it exactly. For

of school, even though I had

I have already done enough.

a long time I’d wanted to be an

no reason for this. I was more

I always created women who

actor. I had prepared a little,

of a top student. But somehow

are somehow special, mythical

entered some competitions,

I was afraid of all authorities.

women. Now I am creating

amateur theatre. At secondary

only one woman. I’ll try to

school, a new professor of

During the war, you worked

make this a synthesis of all the

drawing, Professor Miroslav

as an unskilled labourer and,

women I have ever created,

Kužel, gave me an A and

at the end, even fought on the

a woman with a capital “W”,

invited me to the optional

barricades. Do you recall this

a more mature woman.

Modelling class. There my fate

period?

14

|

ESTATE


Oblíbenými materiály jsou osinkocement, olovo a cín, některé plastiky Zoubek doplňuje polychromováním a zlacením.

ESTATE | 15


В общем-то, да. Тогда я испытал огромный страх. Когда немцы бежали, а мы с моим братом и еще одним нашим другом дежурили на посту в темноте. Было это на улице «У Булгара» в Праге. Вильсонова улица была оккупирована немцами, и мы ожидали, что они пойдут через наш пост и будут окружать нас со стороны парка. Вы хорошо известны тем, что в своем творчестве вдохновляетесь и руководствуетесь сюжетами из древней мифологии. К этой теме Вас подтолкнул профессор Oh, sure. I experienced great fear there. When the Germans ran away, my brother and I and

you have created in your

Институт художественно-

Вагнер, у которого вы учи-

lifetime?

прикладного искусства, чему

лись?

When a monograph was

был рад. В то время это был

Нет, это случилось позже.

another man patrolled there

published for my 70th birthday,

лучший институт, лучшие

В 1958 году мы с моей первой

in the dark. It was at Bulhar’s.

they counted about 900

однокурсники и прекрасная

женой Евой Кментовой

Wilson Forest was controlled by

works. But these were not only

творческая среда.

попали в Грецию, где я на

the Germans, and we expected

sculptures. There were also

them to penetrate there and

reliefs and sketches. A lot of

Что Вы чаще всего и с

чудо. Это произвело на меня

attack us from the park side.

these were of women.

радостью вспоминаете из

неизгладимое впечатление. И

Вашего детства?

это осталось во мне, оно было,

меня буквально снизошло

You are known for seeking

When I walk around your

inspiration in your work in

statues, I almost feel that they

и юность не были очень

а затем ставшая подземной

ancient mythology. Was it

are speaking to me. Do you

счастливыми. Мне нравилось

рекой.

Professor Wagner, your tutor,

sometimes talk to them?

кататься на велосипеде, ходить

who introduced you to this theme?

Вы знаете, мои детство

It is my desire to create

как вода, проникшая в скалу,

купаться. Школы я больше

Следующей темой, над кото-

sculptures to appear as if they

боялся, хотя для этого у меня

рой Вы постоянно работаете,

It was only later. In 1958,

are about to speak. When their

не было совершенно никаких

является образ женщины.

my first wife, Eva Kmentová,

eyes are narrowed and their lips

оснований, ведь по большей

Вы считали, сколько жен-

and I went to Greece, where

are open, sometimes it seems as

части я был отличником.

ских скульптур вы создали

I experienced a miracle, which

if they want to say something.

Но почему-то меня пугали

за Вашу жизнь?

left a great impression on me. It

I enjoy this.

авторитетные люди.

was deposited somewhere inside

Когда к моему семидесятилетию была

me, just like water penetrates

Has it ever happened that you

Во время войны Вы

опубликована монография,

rock and then appears as a blind

ran out of inspiration? That

работали в качестве

то насчитали около 900

river.

you repeated yourself in your

чернорабочего, а в конце

работ. Но это были не только

work?

даже сражались на

скульптуры. В это количество

баррикадах. Вы когда-

вошли барельефы и рисунки.

The second theme you work

It has happened that I’ve

with is Woman. Have you

repeated myself. I am aware of

нибудь вспоминаете это

На многих из них были женщ

counted how many sculptures

this and recognise it

время?

ины.

16

|

ESTATE


ESTATE | 17


Inspiraci tedy čerpáte z paměti, nebo se představa vytváří v prů-

Narodil se 21. dubna v Praze.

běhu tvorby? Pár děl jsem dělal podle

1926

fotek. Model jsem si vyfotil, i sebe jsem si vyfotil. Tady mám velké zrcadlo. Někdy si přehrávám pohyby. Hraji si i s rukama, s obličejem a pak to vytvořím. Na trhu s uměním se objevují různé plagiáty, které se většinou objevují až dávno po smrti autora. Také padělky vašich reliéfů i plastik se již objevují. Lichotí vám to trošku? Olbram volá na svou manželku „Maruško, lichotí nám to? Ani ne, viď?” Maruška odpovídá: „Ne spíše nás to obtěžuje. Lidé nám často volají nebo přímo chodí sem do ateliéru a chtějí si ověřit pravost díla. Spíše nás to zatěžuje”. Vaše inspirace sochařem Albertem Giacomettim je všeobecně známá. Kdy jste se poprvé setkal s jeho tvorbou? V publikacích. Já jsem necestoval, nemohl jsem. Měl jsem jeho reprodukce, které mne moc zaujaly. Pak jsem si o něm koupil nejdražší knihu svého života. Mám ho jako pána Boha, ctím ho velmi. My ale máme společný kořen. V etruském muzeu v Římě jsem našel úplně přesné malé bronzíky jako skici pro Giacomettiho. Byli jsme oba inspirováni středomořím.

1959

1969

Nikdy jste se s ním nesetkal osobně? Ne. On zemřel v r 1963, kdy já jsem ještě rozum bral.

18

|

ESTATE

● Stává se členem skupiny TRASA.

Snímá posmrtnou masku Janu Palachovi. ● Zároveň oběma obětem sebeupálení v roce 1969 (Janu Zajícovi i Janu Palachovi) vytváří náhrobky. V souvislosti s těmito aktivitami je vyslýchán Státní bezpečností.


Je přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do ateliéru profesora Josefa Wagnera (1945–1952). Aktivně se účastní Pražského povstání.

1945

I created sculptures and reliefs,

Věnuje se restaurátorské praxi. Uzavírá sňatek se spolužačkou, sochařkou Evou Kmentovou.

1951

Začíná se živit jako sochař.

1952

All kinds of plagiarism emerge

Когда я прохожу мимо Ва-

пригласил к себе модель,

which are called “Still”, “Again”

on the art market, which usually

ших скульптур, мне кажется,

в порядке исключения.

and “Anew”. Once I ran out

appear long after the creator’s

что они готовы заговорить со

Обычно я не работаю с

of inspiration. This was a long

death. Some plagiarism of your

мной. Вы сам с ними разго-

моделями, причем это была

time, about 40 years, ago. So

reliefs and sculptures are already

вариваете хоть иногда?

профессиональная модель

I wanted to complete it, and

appearing. Does this flatter you?

for a change, invited a model.

Olbram calls to his wife,

Это мое самое большое

от Академии, но это было

желание – творить так, чтобы

еще хуже, а не к лучшему.

I do not usually work with

“Marushka, does it flatter us?

мои скульптуры выглядели

Она говорила и говорила,

models. She was a professional

Not really, right?” Marie replies:

«говорящими». Когда я

и не понимала, чего я от

from the Academy, but it turned

“No, it bothers us instead.

немного прикрываю их

нее ожидаю, какого именно

out worse rather than better.

People often call us or come

глаза и приоткрываю губы,

движения. Так пропали

She talked and talked and did

here right to the studio and

то, кажется, что они готовы

два с половиной дня. Так

not understand what I expected

want to verify the authenticity

заговорить. Мне нравится так

что мне осталось только

of her, what movement.

of a work. It is quite a problem

делать.

поблагодарить ее….

I wasted two and a half days.

for us.”

So I thanked her and sent her

Вам когда-нибудь случалось

Таким образом, Вы черпаете

Your inspiration from the

утратить вдохновение? Вы

вдохновение из памяти или

sculptor Albert Giacometti is

повторялись в своих творче-

образ создается в процессе

So do you draw inspiration

universally known. When did

ских работах?

творчества?

from memory or does the idea

you first come across his work?

home.

take form in the course of

In publications. I did not

То, что я повторяюсь – да,

Я сделал пару работ

это со мной произошло, я это

по фотографиям. Я

travel, I could not. I had his

осознаю и спокойно признаю.

сфотографировал модель,

reproductions, which attracted

Я делаю скульптуры или

а также сфотографировал

according to photos. I take

me a lot. Then I bought the

рельефы, которые называю

себя. Здесь у меня большое

a photograph of a model, as

most expensive book in my

“Еще”, “Опять” или “Снова”.

зеркало. Иногда я смотрю в

well as of myself. I have a large

life about him. I regard him

Однажды у меня кончилось

него и повторяю движения.

mirror here. Sometimes I

as my God. I have great

вдохновение, это было давно,

Я играю с руками, лицом, а

re-enact movements. I play with

respect for him. But we have

около сорока лет тому назад.

затем воссоздаю это в своих

the hands, face, and then I create.

a common root. In Rome’s

Я хотел его пополнить и

скульптурах.

creation? I have created a few works

На рынке искусства существуют разные плагиаты, которые обычно появляют-

1980

1981

ся, после смерти автора. Но подобные подделки Ваших барельефов и скульптур уже

Umírá jeho první žena ● Eva Kmentová.

● Uzavírá sňětek se svou druhou ženou Marií Edlmanovou.

появились. Вам это хоть немного льстит? Олбрам обращается к своей жене: «Марушко, это нам

ESTATE | 19


Je zakládajícím členem NOVÉ SKUPINY. ●

1987

Podepisuje Několik vět.

1988

Aktivně se účastní listopadového převratu a stává se zakládajícím členem obnovené Umělecké besedy. ● Získává Národní cenu ČR.

1989

1990

Je oceněn státním vyznamenáním Medailí Za zásluhy I. stupně.

1996

Jak vnímáte novou vlnu současných sochařů? Jsem z toho rozpačitý. Neříká mi to nic, nebo velmi málo. Jsem proti postmoderní filozofii, proti pohledu, který připouští všechno, tak to v životě není. Bílý je bílý, černý je černý. Není všechno šedivé. Oni vychází z tohoto pohledu a to je mi naprosto vzdálené. Máte pocit, že žijete aktivní život? Jaké bylo vaše nejzajímavější, nejbouřlivější období, které byste si rád zopakoval? Ano, aktivní život docela jo. Nezopakoval bych nic. Zúčastnil jsem se aktivně všech důležitých zvratů ve společnosti. Jsem občansky, nikoliv politicky angažovaný. Bylo tomu tak v pětačtyřicátém i v devětaosmdesátém. Na tvorbě se to však neprojevilo. Pouze

Etruscan Museum, I saw small

little. I am against postmodern

na dvou sochách po revoluci

bronzes which served entirely

philosophy, against the view

I would not relive anything.

v devětaosmdesátém, kdy jsem

accurately for sketches done

that accepts everything. This

I participated actively in all

byl šťastný, jak to dopadlo, ale

by Giacometti. We were both

is not the case in life. White

the major social upheavals.

strašně unavený. Mladí kluci

inspired by the Mediterranean.

is white, black is black. Not

I am civically engaged, not

everything is grey. But they

politically. This was the case

start from this view and it is

both in ‘45 and ‘89. However,

absolutely strange to me.

it had no effect on my work.

nasadili rychlé tempo, já už v té době byl starý, když jsem s nimi

You never met him personally? No. He died in 1963, when

absolvoval mnoho schůzek,

I was still finding my way.

nočních výjezdů do divadel, často jsem řídil. V té době

Yes, a pretty active life.

Only on two sculptures after Do you feel that you have

the ‘89 revolution, when I was

jsem vytvořil dvě smutné sochy

How do you see the new wave of

lived an active life? What was

happy with the way things

Zasažený muž a Zlomený muž,

contemporary sculptors?

the most interesting, most

had gone, although very tired.

turbulent period that you

Young men set a fast pace. I was

would like to relive?

too old at the time when

I am really embarrassed by

sochy zobrazující mne samotného.

20

|

ESTATE

it. It tells me nothing, or very


Slavnostní odhalení Pomníku obětem komunismu v Praze.

2002

Restrospektivní výstava v Jízdárně Pražského hradu čítající 300 děl.

2013

I attended many meetings

льстит? Наверное, нет, ведь

для меня как Господь Бог,

Я против постмодернистской

and night visits to theatres

так?» Марушка отвечает:

я его очень уважаю. И у

философии, против взглядов,

with them. I often drove. At

«Нет, скорее это нас

нас точно есть один общий

которые допускают все, ведь

that time, I created two sad

беспокоит. Люди часто звонят

корень. В Этрусском музее

в жизни так не происходит.

sculptures, Stricken Man and

нам или приходят прямо сюда

в Риме я нашел совершенно

Белый это белый, черный есть

Broken Man, statues depicting

в студию и хотят проверить

проработанные маленькие

черный. Не все цвета серые.

myself.

подлинность работы. Скорее,

бронзовые скульптуры,

Они основываются на этой

нам это мешает».

послужившие эскизами для

точке зрения, а такой взгляд

Джакометти. Нас обоих

мне не близок.

I’ve heard that you met Jan Zajíc when you carried the

Ваше вдохновение от скуль-

death mask of Jan Palach.

птур Альберта Джиакометти

He had to be among those

вдохновило Средиземное море. Считаете ли вы, что Вы жи-

повсеместно известно. Когда

Вы никогда не встречались с

вете активной жизнью? Что

who then went on a hunger

вы впервые встретились с его

ним лично?

было самым интересным,

strike for Palach. But I do not

творчеством?

know which one of them

В публикациях. Я не

Нет. Он умер в 1963 году,

самым бурным периодом в

когда я еще не был взрослым.

Вашей жизни, который бы

he was. There were many

путешествовал, я тогда не мог.

young men and women.

У меня были репродукции

Как Вы видите новую волну

I did restoration work long

его работ, которые меня очень

современных скульпторов?

afterwards. This was supposed

заинтересовали. Потом я

to be a punishment, but it was

купил о нем самую дорогую

ничего не говорит мне, или,

стал бы повторять. Я был

not hard. I worked in Litomyšl,

книгу в моей жизни. Он

если говорит, то очень мало.

активным участником всех ►

Вы хотели бы повторить?

Я немного в смятении. Это

Да, я веду действительно довольно активный образ жизни. Но я ничего не

where I met my second wife. The women in your life? Eva Kmentová, my first wife, who died after a long serious illness. Marie, my second wife. It is interesting, Eva was the most important woman in the Old Testament, Marie in the New Testament. But I’m not a believer. Rather, still doubtful. And I don’t mind this. Doubts are good in some respects. One must verify things for oneself to be personally convinced, not merely accept only ready-made axioms.

ESTATE | 21


Prý jste se setkal s Janem Zajícem, když jste tam nesl tu posmrtnou

темп жизни, а я тогда уже

не было трудным. Я работал

masku Jana Palacha.

был старик, когда с ними

в Литомышли, где я встретил

участвовал во многих

свою вторую жену.

Musel tam být, mezi těmi, kteří drželi v té době za něj hladovku. Ale nevím, který z nich to byl. Bylo tam více mladých mužů a žen.

встречах, ночных визитах в

Dlouho jsem poté restauroval. To měl být trest, ale nebylo to těžké.

театры, к тому же, часто я сам

Pracoval jsem v Litomyšli, kde jsem potkal svou druhou ženu.

сидел за рулем. В то время

Ženy vašeho života?

Женщины в вашей жизни? Ева Кментова, моя первая

я создал две скульптуры

жена, которая умерла

«Пораженный человек» и

после долгой и тяжелой

Eva Kmentová, má první žena, která zemřela po dlouhé těžké

«Сломленный человек», это

болезни. Мари, моя вторая

nemoci. Marie, má žena druhá. Je to zajímavé, Eva byla nejdůleži-

были статуи, изображающие

жена. Это покажется Вам

tější žena Starého zákona, Marie zase Nového. Já však věřící nejsem.

меня самого.

интересным, Ева была для

Spíš zatím pochybující. A nevadí mi to. Ony ty pochybnosti jsou v něčem dobré. Člověk musí sám pro sebe ověřovat a o všem se přesvědčit, nepřijímat jen hotové poučky.

меня самой важной женщиной Говорят, что Вы встретили

Ветхого Завета, в Мария

Яна Зайица, когда несли по-

Нового. Причем, лично я

смертную маску Яна Палаха.

не верующий. Скорее, пока

Да, он должен был быть

сомневающийся. И мне

крупных потрясений в

двух статуях, созданных

там, среди тех, кто в то время

это не мешает. Они – эти

нашем обществе. У меня своя

мной после революции

держал за него голодовку. Но

сомнения – тоже для чего-то

гражданская, ни в коей мере

восемьдесят девятого, когда

я не знаю, который из них это

хороши. Человек должен

не политическая позиция.

я был необычайно счастлив

был. В ту пору там было много

все проверить для себя и

Это было и как в сорок пятом,

от того, как все произошло,

молодых мужчин и женщин.

во всем убедиться сам, а не

так и в восемьдесят девятом.

но чувствовал страшную

Я долго потом работал

руководствоваться только

Но на творчестве это в целом

усталость. У молодых ребят

реставратором. Это должно

готовыми инструкциями и поу

не отразилось. Только на

в то время был быстрый

было быть наказание, но это

чениями.

„Vlastně se točím v kruhu a přiznávám to i v názvech. Já už dělám několik let sochy, které se jmenují JEŠTĚ. Ale už jsem všechna JEŠTĚ vyčerpal, tak dělám sérii ZNOVU. Ještě Marie, Znovu Eva - moje první žena byla Eva, druhá je Marie.” 22

|

ESTATE


ESTATE | 23


Paul Simon &

STING

zahrají v Praze On Stage Together – výstižný název koncertu a stejnojmenné tour dvou velikánů světové hudební scény. Se společnou show zavítají Paul Simon & Sting 14. března i do pražské O2 areny. Fanoušci se mohou těšit na tři desítky světoznámých skladeb. Poprvé tito dlouholetí přátelé

správní rady Global Music, Live

představili koncept turné On

Nation. „Koncerty v Severní

Stage Together v roce 2013

Americe byly neuvěřitelně

vystoupením pro nadaci Robin

úspěšné na všech úrovních.

Hood Foundation. Umělci,

Spojení těchto dvou legendár-

známí svým širokým žánrovým

ních talentů přineslo nezapome-

záběrem, i nadále oslovují celé

nutelný hudební večer.“

generace fanoušků a posouvají

Na koncertě zazní přes

hranice populární hudby.

30 skladeb, včetně oblíbených

Na turné oba hudebníci spo-

hitů jako „Boy In The Bubble“,

lečně s doprovodnými kapelami

„Fields Of Gold“, „Driven To

představí své i společné nejzná-

Tears“, „Mother And Child

mější skladby.

Reunion“, „Desert Rose“,

„Jsme nadšeni, že můžeme

„Every Breath You Take“,

turné představit i v Evropě,“ řekl

„The Boxer“, „Diamonds On

Arthur Fogel, prezident společ-

The Soles Of Her Shoes“

nosti Global Touring a předseda

a další.

24

|

ESTATE

|

ESTATE TIPY

|

ESTATE TIPS

|

ESTATE ЧАЕВЫЕ


Paul Simon

On stage Together – «На сцене вместе», это

& Sting

меткое название совместного концерта и

Combined Tour

одноименного тура двух гигантов мировой

to Stop

музыкальной сцены, которые в этом месяце

in Prague

также посетят и пражскую концертную площадку «O2 Арена», где для своих

Пол Саймон и Стинг

Hood Foundation. Both artists,

поклонников исполнят три десятка своих

known for their wide range of

всемирно известных хитов.

genres, push the boundaries of Pop while continuing to appeal

Эти давние друзья впервые представили свой концертный тур

в рамках

to entire generations of fans.

совместного турне

American tour in early 2014,

для дарственного фонда «Robin Hood Foundation». Оба

the two renowned singers/

артиста, известные своим широким жанровым ассортиментом,

songwriters with their suppor-

словно раздвигают границы популярной музыки и по-прежнему

ting bands will, together and

продолжают покорять сердца целого поколения своих

as soloists, be showcasing

поклонников.

выступят также и в Праге.

Just as on their North

their most famous songs at the concerts. «We are thrilled to be taking

«On Stage Together» is the descriptive title of the combined concert and tour of

«On Stage Together» в 2013 году, когда участвовали в концерте

Так же, как и на их североамериканском турне в начале 2014 года, на концертах пройдут выступления двух известных певцов / композиторов, которые вместе с сопровождающими

the tour to Europe too,» said

их группами представят свои самые известные композиции, как

Arthur Fogel, President of

вместе, так и по отдельности.

Global Touring at Live Nation

«Мы очень рады, что мы можем представить свое турне

and Chairman of Global Music.

и в Европе», - сказал Артур Фогель, президент компании

«The concerts in North America

«Global Touring» и председатель административного совета

have been incredibly successful

«Global Music, Live Nation». «Концерты в Северной Америке

the same name by

at all levels. The combination

были невероятно успешными на всех уровнях. Сочетание этих

these two giants of

of these two legendary talents

двух легендарных талантов привело к рождению незабываемого

ensures an unforgettable

музыкального вечера».

the music world who will also be performing in Prague’s O2 Arena

musical evening.» You will hear more than 30 songs at the concert,

На концерте вы услышите более 30 музыкальных композиций, в том числе популярных хитов, таких как „Boy In The Bubble“, „Fields of Gold“, „Driven To Tears“, „Mother&Child Reunion“, „Desert Rose“, „Every Breath

including popular hits like

this month, presenting

«Boy In The Bubble», «Fields

You Take“, „The Boxer“, „Di-

their audience

of Gold», «Driven To Tears»,

amonds On The Soles of Her

«Mother & Child Reunion»,

Shoes“ и других. Речь идет об

«Desert Rose», «Every Breath

одном из самых популярных

You Take», «The Boxer»,

и оцененных критиками

«Diamonds On The Soles of

концертных турне в 2014

Her Shoes», and others. It is

году, а читатели нашего

one of the most appreciated

журнала могут насладиться

The long-time friends

and critically acclaimed concert

им уже 14 марта на пражской

introduced the concept of the

tours of 2014, and readers of

концертной площадке

«On Stage Together» tour for

our magazine can also applaud

«O2 Arena».

the first time in 2013, when

it on 14th March in Prague’s

they performed for the Robin

O2 Arena.

with 30 of their internationally famous hits.

www.livenation.cz ESTATE ЧАЕВЫЕ

|

ESTATE TIPS

|

ESTATE TIPY

|

ESTATE | 25


432 “Existují jen dva trhy, ultraluxusní a ostatní.” Rafael Viñoly, architekt 432 Park Avenue

26

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

|

НОВОСТИ


Park Avenue

НОВОСТИ

|

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 27


Cena 104 bytů budovy začíná na 7 milionech dolarů. The building’s 104 apartments start at $7 million.

S téměř 40 000 metry čtverečními metry užitného prostoru poskytne budova pouze 104 bytových jednotek. 432 Park Avenue je monumentem epického vzestupu globálního superbohatství. V těsné blízkosti newyorské Park Avenue, mezi 56. a 57. ulicí se tyčí věž tak vysoká, že by si i King Kong pravděpodobně dvakrát rozmyslel, jestli ji zdolá. Téměř půl kilometru vysoká budova je nejvyšší stavbou New Yorku a nejvyšší obytným mrakodrapem na západní polokouli.

Vybavení budovy zahrnuje plavecký bazén, z jehož oken s dvojnásobnou výškou je neuvěřitelný výhled. The building’s amenities include a lap pool, with incredible views out double-height windows.

With over 400,000 square feet of usable interior space, there are only 104 units for people to live in. 432 Park Avenue is a monument to the epic rise of the global super-wealthy. Along a stretch of New York City’s Park Avenue, between 56th and 57th Street, soars a tower so jaw-droppingly altitudinous that King Kong himself would likely think twice before scaling it. Its rooftop, roughly a quarter of a mile high, makes it the tallest building in New York and the highest residential tower in the western hemisphere.

28

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

|

НОВОСТИ

Přepychové apartmá „master suite“ nabízí oddělenou koupelnu pro muže a pro ženu. Z mramorem vykládané koupelny je výhled severním směrem na Central Park a Upper East Side. The master suite has separated his and hers bathrooms. Looking north from the marble-covered shower, you’ll get a peek of Central Park and the Upper East Side.


V budově č. 432 na Park Ave. je 104 bytů, včetně 10 střešních apartmánů. 432 Park Ave. contains 104 apartments, including 10 floors of penthouses.

НОВОСТИ

|

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 29


“There are only two markets, ultraluxury and the other.” Rafael Viñoly, architect of 432 Park Avenue

30

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

|

НОВОСТИ


LUXUSNÍ

terasy

®

НОВОСТИ

|

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 31


ODHALENÍ KONCEPCE MERCEDES-BENZ F 015 LUXURY IN MOTION

MERCEDES-BENZ F 015 LUXURY IN MOTION CONCEPT UNVEILED Německá automobilka Daimler v pondělí představila svou vizi auta bez řidiče. Robotický vůz, ve kterém bude moci čtveřice pasažérů sedět během jízdy proti sobě, se o cestu postará sám. „V budoucnosti nám auta poskytnou nejluxusnější zboží 21. století – soukromý prostor a kvalitně strávený čas,” oznámil výkonný ředitel Daimleru Dieter Zetsche na světovém veletrhu spotřební elektroniky (CES) v Las Vegas při odhalení luxusního sedanu Mercedes-Benz F 015 s funkcí autonomního řízení. „Vozidla se stanou exkluzivními kokony na kolech, které lidem umožní věnovat se při cestování tomu, čemu chtějí”, řekl. Na rozdíl od samořiditelného auta společnosti Google má toto futuristicky navržené auto s úchvatně zakřivenou karosérií pořád ještě volant. Avšak sedadla řidiče a předního spolujezdce se navíc mohou otáčet kolem své osy. Z kabiny se tak stává soukromé posezení, vysvětluje Daimler. Zetsche věří, že vůz představuje „budoucnost v oblasti koncepce, komunikace a designu aut.” Večer před úterním uvedením na veletrhu spotřební elektroniky projel prototyp i s řidičem hlavní třídou Las Vegas zvanou Strip. Největší veletrh spotřební elektroniky poskytuje stále větší prostor automobilovým technologiím, zejména konceptům, které nabízejí ▬

autonomní řízení a větší konektivitu.

32

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

|

НОВОСТИ


German automaker Daimler on Monday showed its vision of the driverless car, a prototype vehicle that allows four passengers to face each other as the vehicle finds its way. “In the future, the car brings access to the single most important luxury goods of the 21st century: private space and quality time,” said Daimler chief Dieter Zetsche, as he unveiled the self-driving Mercedes-Benz luxury sedan F 015 at a keynote at the CES in Las Vegas. Vehicles, he said, “will be exclusive cocoons on wheels that enable people to do exactly what they want.” The futuristic designed car with a sweeping curved form factor still has a steering wheel, unlike the Google driverless vehicle, but the driver’s seat and front passenger seat can pivot to allow the vehicle to become a “private retreat,” according to Daimler. “This is what we believe will be next in the terms of the car’s design, concept and communication,” Zetsche said. The prototype was to take a driver along the Las Vegas Strip later Monday before being put on display at the huge tech show set to open Tuesday. The show is devoting an increasing amount of space to automotive technology, including vehicles that offer some autonomy and greater ▬

connectivity.

НОВОСТИ

|

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 33


Dubajští developeři postaví NEJVYŠŠÍ DVOJICI MRAKODRAPŮ

NA SVĚTĚ

Dubai: Developers plan world’s tallest twin towers

Středobodem nového futuristického nábřeží ve městě Mohammed bin Rashid se zřejmě stane nejvyšší dvojice mrakodrapů na světě. Monumentální stavby vzniknou v partnerské spolupráci Emaar Properties s Dubai Holding. Multifunkční dvojčata podle všeho změní siluetu Spojených arabských emirátů. První fáze výstavby začne v přístavu Dubai Creek. Podrobnosti o financování a nákladech ambiciózního projektu nebyly podle listu The National zveřejněny. Emaar Properties, in partnership with Dubai Holding, plans to

Projekt dubajského nábřeží o rozloze 6 milionů kilometrů čtverečných by měl být nejméně dvakrát větší než centrum s aktuálně

build the world’s tallest twin towers to become the centerpiece of

nejvyšší budovou světa – Burj Khalifa.

a futuristic, waterfront city development in Mohammed bin Rashid

V Dubai Creek by mělo vyrůst celkem 39 000 bytů a 22 luxusních značkových hotelů. Projekt jádra první fáze stavby, čtyřicetipatrové

The two Dubai firms announced that the mixed-use Dubai Twins Towers would redefine the skyline of the United Arab Emirates,

Rezidence Dubai Creek, bude od 1. listopadu nabízen ve čtyřech různých městech – v Dubaji, Abu Dhabi, Londýně a Moskvě.

City.

starting with the first phase at Dubai Creek Harbour. Meanwhile, the Dubai Creek project at The Lagoons is expected to be at least two times bigger than Downtown, where the current tallest building in the world, Burj Khalifa, is located. Some 39,000 homes and 22 luxury and branded hotels will be featured inside integrated Dubai Creek development. The formal launch of the 40-storey Dubai Creek Residences, which is the anchor of Phase One, will take place at four different locations in Dubai, Abu Dhabi, London and Moscow. Zdroj: Property Report

34

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

|

НОВОСТИ


520 Park Avenue Robert A. M. Stern představil návrhy interiérů nejdražšího bytového domu v New Yorku

Interior Renders of Robert AM Stern’s 520 Park Avenue, NYC’s Most Expensive Apartment Building

„Budoucí 15 Central Park

tě 67 milionů dolarů. Jednopod-

Robert A.M. Stern‘s 520 Park

has now shifted to the first

Avenue“ – označení pro další

lažní jednotky o rozloze 430 me-

Avenue has already been called

batch of interior renderings for

velkorysý projekt firmy Robert

trů čtverečných se pohybují

“the next 15 Central Park West,”

the building.

A. M. Stern.

v ceně od 16,2 milionů dolarů.

and like its Stern predecessor,

Ultraluxusní budova s ma-

Dvojpodlažní a trojpodlažní

520 Park’s full website is

520 is an ultra-luxury

now live, and not surprisingly,

jestátní fasádou na 520 Park

byty propojí sochařsky tva-

development with a stately

the residences have classic

Avenue bude mít 51 poschodí,

rované schodiště táhnoucí se

façade wrapped in stone. Set

layouts, impressive Central Park

ovšem pouze 31 obytných

středem elipsovité galerie.

to be completed in 2016, it will

views, and a host of high-end

rise 51 stories high, but contain

amenities.

jednotek. Pozornost se dosud

K budově bude dále náležet

obracela na přepychové střešní

krajinářsky upravená zahrada

just 31 units, one of which is

apartmá. Cena 130 milionů do-

s fontánami, salonek, herna

the $130 million penthouse,

making penthouse there will

larů z něj činí nejdražší newyor-

pro děti, fitness centrum, vinný

the city’s most expensive

be seven 9,000+ square-foot

ský bytový prostor. V současné

sklípek a sál výškou přesahující

apartment. And though most

duplexes starting at $67 million,

době sklízejí na webových

dvě poschodí, ve kterém bude

of the attention has been on

and the rest of the units will

stránkách 520 Park Avenue

umístěn bazén a ručně vyřezáva-

“the greatest apartment on the

be single-floor, 4,600-square-

první úspěchy návrhy interiérů

né kamenné mřížoví.

Upper East Side,” the fanfare

foot apartments priced at

In addition to the headline-

budovy.

$16.2 million and up. The

Rezidence klasických dispozic

duplex and triplex penthouses

mají nejmodernější vybavení

will have a sculptural staircase

a umožňují impozantní výhled

centered in an elliptical gallery.

na Central Park.

Building amenities include

Bytový dům bude mít sedm

a landscaped garden with

mezonetů s plochou nejméně

fountains, a salon, children’s

840 metrů čtverečných v hodno-

playroom, fitness center, wine cellar, and double-height pool

Foto: © 2014 Zeckendorf

room with hand-carved stone

Development LLC via

latticework.

520parkavenue.com

НОВОСТИ

|

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 35


LONDÝNSKÝ LUXUS stojí momentálně 4 miliony liber

The cost of “luxury” in London is now £4 millon

Milion liber už na členství v klu-

Méně prostorné bydlení

bu luxusních londýnských ne-

v přepychové lokalitě začíná

movitostí nestačí. Bydlení v této

na čtyřech milionech liber.

ceně se v posledním desetiletí

Podle agentury Giles Hannah

stalo běžností. Loňských

v této ceně pořídíte byt s obyt-

7 529 objektů prodaných kolem

nou plochou kolem 90 metrů

milionu představuje oproti roku

čtverečných. Ceny vyšroubo-

2003 téměř 400% nárůst. Realit-

vané do výšin mezinárodní

ní agentura Savills uvedla 165%

poptávkou se podle očeká-

zvýšení počtu stejně drahých

vání v blízké budoucnosti

nemovitostí v průběhu posled-

nezmění.

ních pět let. Luxusní nemovitosti nejsou již výsadou pouze některých obvodů, jako Kensingtonu, Chelsea či Westminsteru. Síť přepychových bytů křižuje Londýn od Wandsworthu po Camden a od Islingtonu po Richmond. Se vzrůstajícím počtem milionových rodinných domů v předměstských oblastech - Croydonu, Waltham Forestu a Bexley - nabývá i luxus na ceně.

36

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

|

НОВОСТИ


The cost of «luxury» in London is now £4 millon A million-pound home is no longer expensive enough to buy you membership of London’s luxury property club. In the past decade, homes in the capital worth a million or more have become 10 a penny. No fewer than 7,529 changed hands last year – a 400% increase since 2003. And the total pool of homes over the £1 million mark in Greater London has grown by 165% in five years, according to research by Savills. Property millionaires can no longer be found only in the exclusive boroughs of Kensington & Chelsea and Westminster. They are now all over the city, from Wandsworth to Camden and Islington to Richmond. As family homes in suburban areas such as Croydon, Waltham Forest and Bexley break through the £1 million barrier, you have to pay a lot more if you want to say you live in a “luxury” property. For the auctioneer Christies, the official cost of “luxury” in central London has doubled since 2009. It now begins at £4 million. This will get you location, but precious little space. “You can buy a good onebedroom apartment of about 100 sq. m. in a high-end development for £4 million,” says Giles Hannah, of Christie’s International Real Estates. “With international demand driving prices, I would expect to see similar rises in the near future.

НОВОСТИ

|

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 37


Nejdražší pronájem v New Yorku? V hotelu Pierre za 500 000 dolarů měsíčně

The most expensive rental in New York? In Pierre Hotel at $500 000 per month.

A full-floor rental of New York’s Pierre Hotel that was listed for $500,000 a month has found a tenant. To boot, the same renter has also reserved a separate $150,000-a-month suite for guests. Celé patro newyorkského hotelu Pierre, které bylo nabízeno

Jonathan Miller, president of appraisal firm Miller Samuel,

za 500 000 dolarů měsíčně, našlo svého nájemníka. Ten si současně

said the $500,000-a-month listing sets a record for New York City

rezervoval i samostatné apartmá pro hosty v ceně 150 000 dolarů

residential leasing.

měsíčně.

The pricier rental, which came on the market at the end of October,

Jonathan Miller, prezident odhadní firmy, oznámil, že měsíční nájem ve výši půl milionu dolarů je v oblasti pronájmu rezidenčních ►

38

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

|

НОВОСТИ

leased for full asking price to an international renter, while the less expensive suite rented for close to asking price, according to


listing agents Therese Bateman

Located on the 39th floor of

and Andres Perea-Garzon

the luxury hotel, the full-floor

of Town Fifth Avenue. The

listing has 4,786 square feet of

tenant has reserved both spaces

living space, six bedrooms and

through the end of December,

6½ bathrooms, including the

Ms. Bateman said.

Presidential Suite.

Ms. Bateman declined to give

The unit overlooks Central

the renter’s nation of origin,

Park, the Jacqueline Kennedy

prostor v New Yorku novým

though she said the listing

Onassis Reservoir and the

rekordem.

received a strong response from

George Washington Bridge,

Europe, the Middle East and

among other sights.

British Commonwealth nations.

Zástupkyně realitní kanceláře ▬

Town na Páté Avenue, slečna Batemanová, uvedla, že si nájemník rezervoval oba prostory do konce prosince. Nejdražší newyorské prostory k pronájmu byly k mání již koncem října a zahraniční zájemce si je pronajal za plnou výši požadované ceny. Oproti tomu levnější apartmá pro hosty muselo s cenou o trochu níž, jak také uvedla Therese Batemanová s kolegou Anreasem Perea-Garzonem. O pronájem luxusního apartmá se hlásili zejména

a nabízí 444 m2 obytného pro-

zájemci z Evropy, Středního

storu, šest ložnic a šest koupe-

východu a Britského spole-

len. V patře je i prezidentské

čenství národů. Zemi původu

apartmá. Luxusní pronájem nabízí vý-

současného nájemníka makléřka

hled na Central Park, Jacqueline

neprozradila.

Kennedy Onassis Reservoir

Pronajaté patro se nachází

a George Washington Bridge.▬

na 39. podlaží luxusního hotelu

Foto: © 2014 Zeckendorf Development LLC přes 520parkavenue.com

НОВОСТИ

|

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 39


Villa v Surrey za 18 milionů liber

Mansion in Surrey, England Asks $24 Million

Jeden z nejdražších domů

It is one of the most expensive

v Anglii se nachází v uzavřeném

houses in St George’s Hill,

soukromém areálu St. George

a private, gated residential

Hill o rozloze 270 hektarů.

neighborhood set on about

Dům velikosti 1 200 metrů

900 acres.

čtverečných stojí na pozemku

Set in a plot of about

o výměře 5 000 metrů čtve-

1.2 acres, the 12,508-square-foot

rečných. Vila disponuje šesti

house has six bedrooms. The

ložnicemi. Hlavní ložnice se

master suite has his-and-hers

dvěma koupelnami a šatnami

bath/shower rooms, a dressing

má vlastní terasu. Zaměstnanci

room and a private terrace.

mohou užívat dva apartmány se

There are also two self-contained

samostatnou garáží.

staff apartments and a detached

K dalšímu vybavení patří

garage. Other features include

výtah spojující všechna patra,

an elevator with access to all

moderní wellness centrum s ba-

floors and a leisure area with

zénem, bazén se saunou, parní

a bar, a swimming pool with

lázní a samostatnou šatnou.

sauna, a steam room and changing facilities.

40

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

|

НОВОСТИ


Tisíce designových produktů

na jednom místě


Čínští boháči přebírají mezinárodní trhy luxusních nemovitostí

China’s Wealthy Take Over International Luxury Real Estate Markets Китайские богачи постепенно прибирают к рукам рынок международные рынки элитной недвижимости

42

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

|

НОВОСТИ


TEXT: Dwight Sulc / Дуайт Шульц

НОВОСТИ

|

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 43


Evropský trh s luxusním zbožím

For a long time, Russia’s rich

dlouhou dobu ovládali bohatí

oligarchs dominated Europe’s

ruští oligarchové. Právě k nim

luxury markets. They were the

putovala auta Aston Martin,

ones buying London’s most

Rolls Royce, Bentley. Právě oni

expensive real estate proper-

skupovali nejdražší londýnské

ties, buying up Aston Martin,

nemovitosti a posílali své děti

Rolls-Royce and Bentley cars

do nejprestižnějších anglic-

and sending their children to

kých internátních škol. Avšak

England’s prestigious boarding

klesající peněžní toky z Ruska

schools. But a decline in money

a Středního východu vynesly

coming in from Russia and the

do popředí novou skupinu

Middle East has given way to a

majetných – Číňany.

new wealthy demographic: the

Finance umožňují pohádkově

Chinese.

bohatým Číňanům proniknout

China’s burgeoning mega-rich

na realitní trhy těch světových

are shaking up luxury markets

metropolí, které dosud čínský

in global-class cities where Chi-

živel nepoznaly.

nese presence had historically

the Chinese who drive prices.

been scarce. Bloomberg News

Investing in overseas property

китайцев лихорадит рынки

na Číňany jako na lukrativní

found that wealthy Chinese

markets is the most popular

недвижимости в мировых

skupinu zákazníků, na kterou je

have become the lucrative

way to invest China’s newfound

столицах, где исторически

třeba zaměřit pozornost londýn-

demographic to be wooed in

wealth.

и традиционно китайцы

ského trhu. Rusové se tak ocitají

London as riches from Russia

na vedlejší koleji.

and the Arab world begin

a London-based real estate

«Bloomberg News» сообщили,

to take a back seat. In 2014,

property consultancy group,

что богатые китайцы стали

Barclay Bentley uspořádala v roce

London’s Jack Barclay Bentley

found that investment coming

весьма прибыльной группой,

2014 první oslavu čínského Nové-

dealership hosted its first Chi-

in from the Chinese tripled

внимание которой в первую

ho roku. Úspěšná akce přilákala

nese New Year celebration, in

over the span of a year in the

очередь необходимо

na dvě stovky bohatých Číňanů.

hopes of bringing in the world’s

city, to about £2 billion in

привлекать в Лондоне, в то

newest nouveau riche. The event

2013. The study saw a marked

время как богачи из России

na londýnském trhu s realitami.

was successful, attracting 200

rise in Chinese investment to

и арабского мира помалу

Ve srovnání s astronomickými

wealthy Chinese expats and

fourth place among the top 10

отходят на последние места. В

částkami nemovitostí zůstalo

their wallets.

London property investors in

2014 году лондонский филиал

2013. Beyond that, the U.K.’s

«Jack Barclay Bentley» впервые

just pennies compared to the

visa arrangement with China for

отмечал в своем офисе

dramatic numbers in London’s

people who spend more than

празднование китайского

property market, where it‘s now

1 million pounds on real estate

Нового года в надежде на то,

has fast-tracked millions of

что на разрекламированное

dollars into the country since its

торжество прибудут самые

initiation in 2008. And the Chi-

известные из последних

nese are projected to continue

нуворишей в мире.

on that rising trend.

Мероприятие прошло весьма

Bloomberg News upozornil

Londýnská pobočka Jack

Právě Číňané dnes určují ceny

Bentley s tržbou 230 000 dolarů jen kapkou v moři. Poradenská realitní skupina ►

Knight Frank v Londýně 

But £200,000 Bentleys are

Растущее число мега-богатых

A study by Knight Frank,

особо никогда не проживали.

But it doesn’t stop there. China’s wealthy continue to foster

в «Jack Barclay Bentley»

their real estate domination all

200 богатых китайцев,

over the globe. According to the

проживающих за рубежом – и,

Sydney Morning Herald, citing

само собой, их полные денег

statistics from property

44

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

|

НОВОСТИ

успешно, оно привлекло

кошельки.


DEKORAČNÍ TEXTILIE - TAPETY - POTAHOVÉ LÁTKY REALIZACE OKENNÍCH DEKORACÍ POVLEČENÍ - DOPLŇKY *** DR interier s.r.o., Tulipánová 115, Průhonice www.drinterier.cz, +420 776 324 251

НОВОСТИ

|

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 45


group JLL, Chinese investors

Но автомобиль «Bentley»

took the top spot for foreign

всего-то за 230 000 долларов

investment in Australian real

весьма незначительная

estate in 2013, coming in at ne-

сумма по сравнению с

arly 6 billion Australian dollars

реально высокими, можно

that year, surpassing Canadian

сказать, даже драматичными

investments. According to a se-

цифрами на лондонском

parate Sydney Morning Herald

рынке недвижимости, где

report, Australia is a top three

сегодня именно китайцы

destination for Chinese real es-

постоянно влияют на

tate buyers, along with the U.S.

повышение цены. Инвестиции

and Britain. Interest in pro-

в рынок недвижимости за

perties in Sydney has become

рубежом сейчас являются

so saturated that overflow has

самым популярным

shifted to other Australian cities

способом инвестировать свои

like Melbourne and Brisbane.

новоприобретенные капиталы

Similar to the U.K., Australia

в Китае.

introduced a visa investment

Исследования

program in 2013 that made it

консалтинговой группы в

easier for Chinese planning on

сфере недвижимости «Kni-

investing 5 million Australian

ght Frank», штаб-квартира

dollars or more in property into

которой находится в

the country.

Лондоне, говорят о том, что

Property Magazine Inter-

инвестиции, приходящие

national reported statistics

от китайцев, в течение года

that found Paris has also been

увеличились в три раза, то

deemed an attractive real estate

есть приблизительно на

investment destination by the

2,8 миллиарда долларов в

инвесторов в лондонскую

2008 году быстро привлекло

Chinese. The French capital

2013 году. Исследования,

недвижимость. Кроме

в страну огромные суммы.

saw a 25 percent increase in

проведенные в 2013 году,

того, соглашение с Китаем

Причем ожидается, что

investment in 2014 compared to

зафиксировали существенный

по вопросу виз для лиц,

тенденция инвестиций в

the same period in 2013 at £4

рост китайских инвестиций,

которые вкладывают, как

недвижимость со стороны

billion, with many looking into

которые разместились на

минимум, 1 миллион фунтов

китайцев будет продолжаться.

commercial real estate opportu-

четвертом месте в рейтинге

в английскую недвижимость,

И это еще не все. Китайские

nities rather than residential. ▬

среди наиболее крупных

с момента его введения в

46

|

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

НОВОСТИ

богачи укрепляют свои


инвестиции в недвижимость во

на первом месте в числе

всем мире. Согласно «Sydney

иностранных инвестиций,

Morning Herald», которая

которые в 2013 году составили

цитирует статистические

почти 6 миллиардов

данные группы недвижимости

австралийских долларов

«JLL», китайские инвесторы

и превысили канадские

на австралийском рынке

инвестиции. Согласно

недвижимости находятся

специальному сообщени  ► НОВОСТИ

|

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 47


в «Sydney Morning He-

более в недвижимость в стране

rald» Австралия для

Журнал «Property Magazine

китайских покупателей

International» опубликовал

недвижимости является

статистику, согласно которой

одним из трех крупнейших

китайцы считают Париж

направлений, наряду с США

весьма привлекательным

и Великобританией. Интерес

инвестиционным

к недвижимости в Сиднее

направлением. В столице

настолько перенасыщен,

Франции в 2014 году

что понемногу становятся

инвестиции выросли на

популярными и другие

25 процентов по сравнению с

австралийские города – такие,

аналогичным периодом 2013

как Мельбурн и Брисбен. Так

года на уровне 5,4 миллиарда

же, как и Великобритания,

долларов, причем более

в 2013 году Австралия ввела

популярной является не

программу инвестиционных

недвижимость в сфере жилья,

виз, что облегчает китайским

а наоборот – возрастает

инвесторам их планы –

интерес к открывающимся

разрешенные инвестиции

возможностям в сфере

в размере 5 миллионов

коммерческой недвижимости. ▬

австралийских долларов или

48

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

|

НОВОСТИ


НОВОСТИ

|

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 49


uveřejnila studii, podle níž se investice Číňanů v průběhu roku ztrojnásobily. V roce 2013 obsadil čínský kapitál čtvrté místo na žebříčku nejvýznamnějších investorů do londýnských realit. Velmi dobře v tomto směru zafungovala dohoda s Čínou o udílení víz osobám s investicemi převyšujícími milion liber. Svoji realitní nadvládu čínští boháči posilují napříč celým světem. Sydney Morning Herald zacitoval statistiky skupiny JLL a potvrdil prvenství čínského kapitálu na australském realitním trhu. V roce 2013 dosáhly tyto investice téměř 6 miliard australských dolarů.

ve výši 5 milionů australských

Předčily tak i přítok peněz

dolarů. Podle Property Magazine

z Kanady. Austrálie je pro čínské kupce nemovitostí vedle

International považují Číňané

USA a Británie jednou z nej-

za atraktivní místo k investicím

zajímavějších destinací. Zájem

rovněž Paříž. Ve francouzském

o nemovitosti v Sydney se již

hlavním městě se v roce 2014

nasytil a nyní se přelévá do dal-

zvýšily čínské investice oproti

ších australských měst - Mel-

předchozímu roku s výsledkem

bourne a Brisbane. I Austrálie

5,4 miliardy dolarů o celých

zavedla v roce 2013 program

25 %. Největší zájem přitom

investičních víz usnadňujících

zaznamenávají nemovitosti s ko-

Číňanům uskutečňovat plány

merčním využitím.

50

|

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

НОВОСТИ


НОВОСТИ

|

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 51


10

NEJlepších restaurací na světě

Více než 800 šéfkuchařů, majitelů restaurací, novinářů a odborníků v oblasti gastronomie sestaví každým rokem žebříček 50 nejlepších restaurací po celém světě pod názvem The World’s 50 Best restaurants, který založil britský magazín Restaurant. Magazín Estate má pro vás proto žebříček těch nejlepších z nich.

5

1

10

9

4

7

2 6

3

8

1

Noma Copenhagen, Dánsko Cena jídla pro dva: 14 500 Kč

Doporučujeme: Toast s mořským ježkem s karamelizovaným mlékem a tresčími játry www.noma.dk

52

|

ESTATE

|

10 NEJ

|

10 BEST

|

10 ТОП

Celler de Can Roca

2

Girona, Španělsko Cena jídla pro dva: 9 400 Kč–11 600 Kč Doporučujeme: 14-chodové degustační menu www.cellercanroca.com


4

3

Eleven Madison Park

Osteria Francescana

New York, USA

Modena, Itálie

Cena jídla pro dva: 10 800 Kč

Cena jídla pro dva: 8 700 Kč–12 700 Kč

Doporučujeme: Speciální degustační menu

Doporučujeme: Zmrzlina s kousky foie gras s oříšky plněná balsamicovým octem www.osteriafrancescana.it

www.elevenmadisonpark.com

5

Mugaritz Errenteria, Španělsko

Dinner

Cena jídla pro dva: 11 400 Kč

Londýn, Anglie

6

Doporučujeme: Stones – jedlé horké kameny

Cena jídla pro dva: 5 500 Kč

www.mugaritz.com

Doporučujeme: Pečený mořský vlk www.dinnerbyheston.com

7

Arzak. San Sebastian, Španělsko Cena jídla pro dva: 12 800 Kč Doporučujeme: Chobotnice s cibulkou a citronovou omáčkou www.arzak.info

Alinea Chicago, Illinois

9

8

D.O.M. Saõ Paulo, Brazilie

Cena jídla pro dva: 9 700 Kč Doporučujeme: Čerstvá palmová srdíčka s mušlemi a korálovou omáčkou

10

www.domrestaurante.com.br

The Ledbury Londýn, Anglie

Cena jídla pro dva: 10 200 Kč

Cena jídla pro dva: 6 500 Kč

Doporučujeme: Ocelohlavá srna (srnčí maso s kokosem, curry a yuzu)

Doporučujeme: Grilované makrely s okurkou, keltskou hořčicí a Shiso

www.alinearestaurant.com

www.theledbury.com

10 ТОП

|

10 BEST

|

10 NEJ

|

ESTATE | 53


PRAGUE PRIME HOMES

à PECHÁCKOVA N O. 3

Elegantní bydlení u Janáčkova nábřeží Elegant housing near the Janáčkovo nábřeží riverbank

info@svoboda-williams.com + 420 724 551 238 54 | ESTATE


NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI 56

110

136

143

144

Prodej v Praze Sales in Prague Продажа в Праге

Pronájmy v Praze Rentals in Prague Аренда в Праге

Komerční nemovitosti v Praze Commercial Properties in Prague Коммерческая недвижимость в Праге

Prodej na Moravě Sales in Moravia Продажа в Моравском крае

Komerční nemovitosti na Moravě Commercial Properties in Moravia Коммерческая недвижимость в Моравском крае

ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 55


Exkluzivně 56

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


www.ytpi.cz

Luxusní řadový dům s terasami a zahradou

Luxury house with terraces and garden

Prodej / Praha 7 / Troja / 4 Byty / 323,81 m2 + balkóny/terasy 35m2 + zahrada 102m2

Sale / Praha 7 / Troja / 4 Flats / 323,81 m2 + balconies/terraces 35 m2 + garden 102 m2

Exklusivní nabídka prodeje prvorepublikového funkcionalistického řadového domu v klidné části Prahy 7 - Troja. Dům je rozdělen na 4 samostatné bytové jednotky s balkóny nebo terasy, a prošel důkladnou rekonstrukcí, která odpovídá trendům 21. století. Součásti nemovitosti je zahrada s rozlohou 102m2, přístupná z bytové jednotky v přízemí a ze společných prostor domu. V bytech jsou nové kuchyňské linky včetně vestavěných spotřebičů značky AEG, klimatizace, videotelefon, alarm, dřevěné teakové podlahy a designové koupelny. V pěší vzdálenosti se nachází trojský zámek, zoologická a botanická zahrada. Z Troji vede pěší lávka přes Vltavu na Císařský ostrov. Nemovitost je vhodná pro rodinnou vícegenerační rezidenci, sídlo společnosti, nebo investici za účelem pronájmu.

Exclusive offer of a functionalist terraced house to sell in a quiet part of Prague 7 - Troja. The house is divided into four separate units with balconies or terraces. The building was thoroughly renovated with the trends of the 21st century. Part of the property is a garden with an area of 102 square meters, accessible from the ground floor unit and common areas. There are new kitchens including built brand AEG, air conditiong, video intercom, alarm, teak wood floors and designer bathrooms in the flats. Within walking distance is Troja Castle, zoological and botanical graden. A footbridge leads over the Vltava River to the Imperial island. The property is suitable for multi-generational family residence, headquarters, or investment to rental.

Ing. Michaela Kuglerová

Cena / Price na vyžádání / on request

T: +420 224 282 506 info@ytpi.cz ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 57


Luxusní byt v centru Prahy 1

Luxury apartment in Prague 1

Prodej / Praha 1 / 3+kk / interiér 93m2

Sale / Prague 1 / 3+kk / interior 93m2

Nabízíme luxusní byt s dispozicí 3+kk v krásném historickém domě na Starém městě. Dům je zrekonstruován s důrazem na detail a zachováním původních prvků budovy z roku 1894. Lukrativní byt Vás zaujme svým stylem, nápaditým designem, ale i velkou praktičností. Architekt použil kvalitní přírodní materiály nejen na obklady, kupříkladu kamenné umyvadlo v koupelně. Ze vstupní chodby s vestavěnou skříní vedou masivní dveře do dvou ložnic, společné koupelny a velkého obytného prostoru, kterému dominuje bílý stůl z Corianu, kuchyňská linka, sedačka a na stropě dobová freska. Navodit atmosféru můžete lihovým krbem s knihovnou. Jedna ložnice má svou vlastní koupelnu a druhá prostornou šatnu. Byt je ve velmi žádané lokalitě Prahy 1 se skvělou občanskou vybaveností v docházkové vzdálenosti Náměstí Republiky, tedy strategické umístění z hlediska obchodního, dopravního, ale i relaxačního.

We would like to offer you the apartment with layouts 3+kk in beautiful historical building in the Old Town. The house has been completely reconstructed and keeping original details of the building from 1894. Luxury apartment will excite you by its style, inventive design but also great practicality.Architect used natural and qualit materials, for example stony sink in the bathroom. From the main hall is leading spacy coridor into the two bedrooms, bathroom and in to the livingroom.The dominant of the living room is whit table which was made from Corian, kitchen, sofa and on the ceiling is fresco. You can put the romantic atmosphere in library with fireplace. There are two bedrooms, one of them has own bathroom and second one spacy wardrobe. The apartment is situated in prestigious part of Prague 1 with great civic amenities. Nearly by the walk is Náměstí Republiky- thanks this strategic place is perfect availability to the shops, markets and public transport.

Exkluzivně

Mgr. Olena Yakubovych, MBA

T: +420 224 282 506 info@ytpi.cz 58

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

Cena / Price na vyžádání / on request

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


www.ytpi.cz

Luxusní byt s terasou Praha 5

Luxury apartment with terrace in Prague 5

Prodej / Praha 5 / 2+kk, interiér 103m2 + terasa

Sale / Prague 5 / 2+kk, interior 103m2 + terrace

Luxusní mezonetový byt se střešní terasou a výhledem na Prahu se nachází v cihlovém domě s výtahem v žádané lokalitě Prahy 5 - Smíchov. V prvním patře mezonetového bytu se nachází vstupní hala prosvětlená luxferovou stěnou, ze které je vstup do obývacího pokoje s moderní kuchyňskou linkou. Na tomto patře se nachází také samostatná toaleta, samozřejmostí jsou prostory pro vestavěné skříně. Do druhého patra vedou designové dřevěné schody na ocelové konstrukci. V mezonetovém patře se nachází galerie se vstupem na terasu a prostorná ložnice s vlastní stylovou koupelnou se skleněnými prvky, prostornou vanou a dřevěnou podlahou. V pěší vzdálenosti je park Sacre Coeur, výběrové restaurace, nákupní centrum Anděl a perfektní dostupnost MHD.

Luxury duplex apartment with the roof terrace and views all over the Prague is located in a brick building in an attractive location of Prague 5 - Smíchov. At the first floor of the duplex apartment is the entrance hall living room with the modern kitchen. At the same floor are located guest toilet and possible wardrobes. The design wooden stairs lead to the second floor - gallery with spacious bedroom, main bathroom with a glass décor and the terrace. Within walking distance is the park Sacre Coeur, vintage restaurant, shop- ping center Andel and perfect public transport.

Exkluzivně Cena / Price 6 700 000 Kč

Petra Bačíková

T: +420 224 282 506 info@ytpi.cz ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 59


LUXUSNÍ PENTHOUSY S TERASAMI – PRAHA 1

Unikátní projekt se třemi prostornými penthousy v nejvyšších patrech kompletně zrekonstruovaného secesního domu v historickém centru Prahy 1 na Petrském náměstí. Vysoký standard těchto jedinečných penthousů, z nichž dva jsou třípokojové s galeriemi a jeden pětipokojový, zahrnuje velkorysé střešní terasy s výhledem na město a s prostorem pro umístění Whirlpool. Je instalováno chlazení, podlahové topení, inteligentní systém řízení energií a  ovládání bytu. Samozřejmostí jsou skladovací prostory v  suterénu budovy, parkovací stání ve dvoře domu a dva panoramatické výtahy, které spojují přízemí budovy s podlažím bytů. Penthousy jsou připraveny k dokončení finálních povrchů dle požadavků budoucích majitelů. Mimořádné byty splňují vysoké nároky na bydlení ve městě a poskytují nadstandardní a nadčasové řešení interiéru. Jsou ideální pro městský typ lidí, kteří chtějí být ve stálém kontaktu s centrem města, ale v otázce bydlení oceňují klid a soukromí. Byty také považujeme za skvělou investiční příležitost. Prodej | 1 pětipokojový byt | 2 třípokojové byty s obytnou galerií | Praha 1 | Ceny na vyžádání

Unique service for buyers, caring service for sellers, one stop shop service for developers. 60

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


LUXURY PENTHOUSES WITH TERRACES – PRAGUE 1

A unique project with three spacious apartments on the top floors of a completely renovated Art Nouveau building in the historical centre of Prague 1 at Petrské square. The high standard of these unique penthouses, two of which are three-room apartments with galleries and one is a marvellous five-room apartment, includes generous roof terraces overlooking the old city and ready to place an outdoor Whirlpool. There are installed cooling, floor heating, intelligent system of energy management and control of the apartment. There are of course a storage room in the basement, parking lots in the courtyard and panoramic lifts linking the ground-floor and rooftop apartments. Penthouses are ready to complete the final surfaces according to the future owners’ requirements. The spacious apartments meet all demands of urban living and offers superior and timeless interiors. They are ideal for urban type of people who want to be in constant contact with the centre of the city, but in terms of housing prefer peaceful private atmosphere. The apartments can be also considered as an excellent investment. Sale | 1 five room apartment | 2 three room apartments with galleries | Prague 1 | Prices upon request

Pařížská 1 | Prague 1 | T: +420 739 023 111 | E: info@astenproperty.com | www.astenproperty.com | Official Partner of ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 61


BYT V BAROKNÍM PALÁCI – PRAHA 1 | 98 000 CZK/měsíc

Bydlet jako v pohádce můžete v  jedinečném bytu v  barokním paláci v  Praze na Malé Straně v  ulici Míšeňská. Byt zaujímá celé druhé nadzemní podlaží paláce. Je kompletně a  precizně zrekonstruován, vybaven a  zařízen starožitným nábytkem. Možnost parkování přímo před domem. Pronájem | Byt 4 + kk | Velikost 220 m 2 | Praha 1 | Soukromá zahrada | Privátní sauna

You could be living in a fairy tale in a unique four-room apartment in this Baroque palace located in Prague – Lesser Town on Míšeňská St. The apartment, measuring 220 m 2, occupies the entire second floor of the palace. It is fully furnished with antique furniture and features functioning ceramic stoves. In addition, there is a gorgeous private backyard and sauna. Parking can be found directly in front of the building. Rent | Apartment 4 + kitchen | Floor area 220 m² | Prague 1 | Private garden | Private sauna

Pařížská 1 | Prague 1 | T: +420 739 023 111 | E: info@astenproperty.com | www.astenproperty.com | Official Partner of 62

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


BYTOVÝ DŮM – PRAHA 4 | 36 500 000 CZK

Tento bytový dům se nachází na hezkém, klidném a především velmi lukrativním místě Prahy 4 – Podolí, z něhož jsou úchvatné výhledy na Vltavu, Pražský hrad, Vyšehrad či Podolskou vodárnu. Dům se 4 byty leží na pozemku o  velikost 895 m 2, na zahradě se nachází několik krásných vzrostlých stromů. Dům má novou střechu, izolace, rozvody vody, elektřiny a odpady. Dům je vytápěn plynem. Prodej | Bytový dům | Praha 4 | Podlahová plocha 380 m 2 | Pozemek 895 m 2 This apartment building is located in a nice, quiet and very exceptional area of Prague 4 – Podolí. This place offers breathtaking views of the Vltava River, Prague Castle, Vyšehrad and Podolska waterworks. Building with 4 apartments is surrounded by a very nice garden with mature trees (total plot area is 895 m 2). The building has a new roof, insulation, elektricity, water and waste pipes. Gas heating. Sale | Apartment building | Prague 4 | Total floor area 380 m 2 | Land 895 m 2

Pařížská 1 | Prague 1 | T: +420 739 023 111 | E: info@astenproperty.com | www.astenproperty.com | Official Partner of ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 63


BÍLÁ VILA – PRAHA 6 | 36 000 000 CZK

Reprezentativní prvorepubliková vila s charismatem a  elegancí své doby nabízí komfort bydlení, který uspokojí nejvyšší nároky současnosti. Vila prošla kompletní, velmi zdařilou rekonstrukcí, při které byly vytvořeny velké otevřené prostory s  vysokými stropy, použity kvalitní přírodní materiály a vyspělé technologie, jejichž výsledkem je ekologický a vysoce ekonomický provoz domu, luxusní spa a garáž pro 3 auta. Prodej | Vila 6 + 1 | Praha 6 | 521 m² | Pozemek 686 m² Representative villa built in the forties of the last century, offers a comfort living, that can satisfy the highest demands of the present-day. The villa went through a  complete reconstruction creating large open spaces with high ceilings complemented by natural materials and advanced technologies making the operation of the house ecological and highly economical, luxury spa and a garage for 3 cars. Sale | Villa 6 + 1 | Prague 6 | 521 m² | Land 686 m²

Pařížská 1 | Prague 1 | T: +420 739 023 111 | E: info@astenproperty.com | www.astenproperty.com | Official Partner of 64

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


MODERNÍ RODINNÝ DŮM – PRAHA 10 | 40 600 000 CZK

Moderní designový rodinný dům se nachází v příjemné klidné vilkové zástavbě. Dům je moderně vybaven i po technické stránce, tak aby byl co nejvíce bezúdržbový. Ve svých dvou podlažích nabízí hezky prosvětlený otevřený prostor kuchyně, jídelního prostoru a obývacího pokoje s přímým vstupem na terasu. Dále se zde nachází ložnice s vlastní šatnou a koupelnou. V patře je hala s knihovnou, z níž se vchází do dvou prostorných ložnic s  vlastními koupelnami, šatnami a  vstupy na jihozápadně orientovanou terasu s  výhledem do zahrady. Dům disponuje garáží pro 4 automobily. Prodej | Vila 5+1 | Praha 10 | Užitná plocha domu 408 m 2 | Pozemek 1 096 m 2 Modern, newly built family house set in a quiet residential area of Prague 10. The house excels in quality materials and is modernly technically equipped, so that was the most maintenance free.Two-story design villa offers open-plan living room, kitchen and dining area with direct access to the terrace. There is also bedroom with walk-in-closet and own bathroom. Upstairs there are 2 bedrooms with walk-in-closets and own bathrooms. There is direct access to the spacious terrace from the both bedrooms. There is a spacious garage for 4 cars. Sale / Villa 5+1 / Prague 10 / Total living area 408m 2 / Land 1 096 m 2

Pařížská 1 | Prague 1 | T: +420 739 023 111 | E: info@astenproperty.com | www.astenproperty.com | Official Partner of ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 65


Akro Real, a.s. Developerská společnost nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2 info@akroreal.com, www.akroreal.cz

Byt 3+1 / Praha 6 / Bubeneč / 10 860 000 Kč Luxusní byt v jedné z nejžádanějších lokalit v Praze přímo u vstupu do parku Stromovka, dispozičně řešený jako 3+1, má z chodby přístupný obývací pokoj s jídel. koutem, samostatná kuchyň a dva pokoje, každý s  vlastní koupelnou. Původní špaletová okna a dveře, v  pokojích dub. parkety, designová dlažba v kuchyni a koupelnách. Luxury apartment in one of the most desirable locations in Prague at the entrance to the park Stromovka. The layout is 3 + 1, living room with dining area are accessible from the hallway. Apartment has separate kitchen and two bedrooms, each with private bathroom. The original casement windows and doors, oak floors in every room, designer tiles in the kitchen and bathroom.

66

Obchodní oddělení Akro Real, a.s. Tel.: 221 592 038, Mobil: 606 723 723 |e-mail: ESTATEinfo@akroreal.com | NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI | BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Projekt: Villa Gotthard Gotthardská 52/11 Praha 6 – Bubeneč


Akro Real, a.s. Developerská společnost nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2 info@akroreal.com, www.akroreal.cz

Byt 4+kk / Praha 6 / Bubeneč / 16 577 100 Kč Luxusní mezonetový apartmán přímo u vstupu do parku Stromovka, dispozičně řešený jako 4+kk, má ze vstupní haly přístupný obýv. pokoj, jehož součástí je i kuchyňský a jídelní kout. V dolní části mezonetu jsou dva pokoje, každý se svou koupelnou a WC. V patře umístěn další pokoj včetně koupelny a WC. Luxury duplex apartment directly at the entrance to the park Stromovka. 4 + kk, Living room, which also includes a kitchenette and dining area are accessible from the entrance hall. At the bottom of the duplex are two bedrooms, each with its own bathroom and WC. Upstairs is one bedroom including the bathroom and WC.

Projekt: Projekt: VillaVilla Gotthard Gotthard Gotthardská 52/11 Gotthardská 52/11 Praha 6 – Bubeneč Praha 6 – Bubeneč

Obchodní oddělení Obchodní oddělení AkroAkro Real,Real, a.s. a.s. Mobil: Tel.:Tel.: 221 221 592 592 038,038, Mobil: 606 606 723 723 723 723 ПРОДАЕТСЯ e-mail: | SALE | PRODEJ | ESTATE | 67 e-mail: info@akroreal.com info@akroreal.com


Nájem

Nadstandartně vybavený byt 4+kk na adrese Pařížská, Praha 1 – Staré Město

Rent

High standard 3-beedroom apartment at Pařížská, Prague 1 – Old Town

Tento luxusní byt o dispozici 4+kk se nachází na  prestižní adrese Paříž-

This luxury 3-bedroom apartment is located on the prestigious address

ská s balkonem a  výhledem na  Pražský hrad i  Staré Město a  je jen pár

Pařížská with a balcony and a view of the Prague Castle and the Old

minut chůze od Staroměstského náměstí či nábřeží Vltavy a stanice me-

Town and only a few minutes by walk from the Old Town Square and

tra A Staroměstská. Byt o rozloze 95 m2 je situován v 6. patře v jednom

the Vltava River and underground station Staroměstská. The apartment

z nejhezčích domů v Pařížské ulici. Součástí domu je recepce s výtahem,

with an area of 95 m2 is situated on the 6th floor in one of the most

přičemž samotný byt je zařízen pro klienty, kteří mají rádi luxus a pohod-

beautiful buildings in the Pařížská street. The house has a reception with

lí. Důkazem toho jsou například masážní box, sauna a jacuzzi, které jsou

a lift, while the apartment is furnished for clients who enjoy luxury and

součástí tohoto bytu a které zaručí budoucím nájemníkům dostatečný

comfort. Proof of this would be a massage box, sauna and jacuzzi, which

komfort a příležitost pro relaxaci v útrobách domova.

are part of this apartment and guarantees its future tenants sufficient comfort and opportunity for relaxation in the bowels of their home.

Cena : 65 000 Kč za měsíc / Price: CZK 65 000 per month

Jones Lang LaSalle, s.r.o., Na Příkopě 21, 110 00 Praha 1, mob: (+420) 602 589 370, tel: (+420) 222 222 101, e-mail: info@homefinder.cz

68

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej

Prostorný byt 5+kk v areálu Bělohorské zahrady, Praha 6

Sale

Spacious 4-bedroom apartment in Bělohorské zahrady, Prague 6

Tento prostorný byt o velikosti 150 m2 je dispozičně řešen jako 5+kk s dvě-

This spacious apartment of 150 m2 is designed as a 4-bedroom

ma koupelnami a je součástí areálu Bělohorské zahrady, který je zasazen

apartment with two bathrooms and is part of the Bělohorské zahrady,

do území sousedícího se čtvrtí rodinných vilek nedaleko křižovatky Čisto-

which is area adjacent to the area with family villas near the intersection

vické a Slánské ulice, od jejíhož ruchu jsou dostatečně chráněny okolní

of Čistovická and Slánská street, from whose loudness are sufficiently

zástavbou. Byt je nadstandartně vybaven – podlaha z běleného dubu,

protected by the surrounding buildings. The apartment is furnished

bezpečnostní vstupní dveře, žaluzie na všech oknech, terasy s dřevěnou

in high standard - bleached oak flooring, security door, blinds on all

podlahou a parapety. Areál je koncipován jako uzavřená zahrada, přičemž

windows, terraces with wooden floors and window sills. The area is

jediný vstup do Bělohorských zahrad vede z odbočky od Čistovické ulice

designed as a gated garden with the only entrance from Čistovická

přes bránu s recepcí a ostrahou, kde se bude zdržovat nepřetržitá 24ho-

street through the gate with a reception and security providing a non

dinová služba.

stop 24-hour service.

Cena: 9 980 000 Kč / Price: CZK 9 980 000

Jones Lang LaSalle, s.r.o., Na Příkopě 21, 110 00 Praha 1, mob: (+420) 602 589 370, tel: (+420) 222 222 101, e-mail: info@homefinder.cz

ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 69


Byt 161 m2 (3+kk) s terasou a 3 garážemi, Vietnamská, Praha 6 – Bubeneč Slunný, moderní, klimatizovaný byt s terasou, saunou a třemi parkovacími místy ve druhém patře architektonicky jedinečné rezidence ve vilové čtvrti v Bubenči v blízkosti Vítězného náměstí a parku Stromovka. Byt nabízí vstupní chodbu se samostatnou toaletou, otevřený obývací pokoj s jídelnou a kuchyní s přímým vstupem na terasu. Dále 2 ložnice, šatnu a prostornou koupelnu jejíž součástí je sauna. Byt disponuje nadstandardním vybavením a materiály - ve všech obytných místnostech je masivní dubová podlaha s olejovou povrchovou úpravou, v koupelnách mramorové obložení a kvalitní zařizovací přeměty. Byt poskytuje naprosté soukromí a zaujme Vás nejen svou elegancí ale i funkčností a komfortem. Prestižní lokalita jedné z nejhezčích pražských čtvrtí, s perfektní dostupnosti. Interiér 146 m2, terasa 15 m2. Cena: 22 500 000 Kč

Bright, modern, air-conditioned apartment with a terrace, sauna and 3 parking places on the 2nd floor of the architecturally unique villa situated in a residential area Bubeneč, in a proximity of Vítězné Square and park Stromovka. The apartment features entry hall and the toilet, an open plan living room with kitchen, dining room with access to the terrace. Further 2 bedrooms, dressing room and spacious bathroom with a sauna. Standards include solid wood flooring in all rooms, marble tiles in the bathroom, a custom made wooden furniture, doors and kitchen. The apartment offers privacy and will attract you with its elegance, functionality and the comfort it provides. Prestigious location with perfect connection to the centre with public transport and all amenities.The interior of 146 sqm, terrace 15 sqm. Price: 22 500 000 CZK

70

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

www.ausch.eu


PRODEJ EXKLUZIVNÍHO BYDLENÍ PRAHA 5

'RNRQÏHQ¯

www.RezidenceNaHrebenkach.cz tel.: 725 992 555

ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 71


CENTURY 21 Premium Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1

Exkluzivní funkcionalistická vila, 1068 m2 Nabízíme Vám novostavbu vily striktně se držící funkcionalistických linií. Rodinné sídlo sestávající ze dvou samostatných vil bylo postaveno na pozemku 3300 m2. V domě se nachází vše nezbytné pro rodinný život, relaxaci, galerii, sportovní vyžití, vše v nejvyšší kvalitě, případně spojené se samostatným podnikáním. Nemovitost je umístěna na okraji chráněného území v Praze. Do centra se majitel dostane za 15 minut, na letiště ještě dříve. Pokud chcete a můžete bydlet v nejvyšším standardu, funkcionalistický styl je volba Vašeho srdce, neměla by Vám tato výjimečná nemovitost uniknout.

Cena: 111 000 000 Kč Realitní makléř: Jaroslav Bolina, Kontakt: +420 722 504 504, E-mail: jaroslav.bolina@century21.cz Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

72

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


CENTURY 21 Premium Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1

Exclusive Functionalist Villa, 1068 m2 We offer for sale this newly built villa which adheres strictly to Functionalist lines. The family residence, consisting of two separate villas, is built on a 3300 m2 plot. The home has everything necessary for family life, relaxation, a gallery and sporting facilities. Everything is of top quality, and can possibly be combined with an independent entrepreneurial activity. The property is located on the edge of a protected area in Prague. The city centre is accessible within 15 minutes, and the Airport even sooner. If you wish for and can afford a lifestyle of the highest standards, if Functionalist style is your heart‘s desire, then this exceptional property should not escape your attention.

Price: 111 000 000 CZK Name of Broker: Jaroslav Bolina, Tel: +420 722 504 504, E-mail: jaroslav.bolina@century21.cz Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 73


RE/MAX Reality Plus+ Jankovcova 1037/49, Classic 7, 170 00 Praha 7

Luxusní usedlost v Posázaví - Čtyřkoly Objekt se nachází ve velmi útulné – malebné části Čtyřkol. Původní stavba hospodářské stavení se stodolou a špýcharem pochází z roku 1926. V devadesátých letech prošla původní stavba rekonstrukcí se zachováním stodoly a špýcharu. V roce 2004 byla zbourána hospodářská část – stodola a postavena nová budova s důrazem na zachování původního charakteru celé stavby. Zároveň došlo k citlivému propojení původní a nové stavba krytým bazénem. Ze špýcharu vznikla garáž pro 2 auta. Projekt přestavby a celá výstavba proběhla pod záštitou pana Ing. Arch. Jiřího Javůrka. (mimo jiné se podílel na slavném objektu „Čapí hnízdo“) Dnešní podoba celého objektu charakterizuje tvar písmene U a tvoří jí původní rekonstruovaná stavba (rekonstrukce v 90 letech) s částečnou rekonstrukcí interiéru v roce 2005–2006, situovaná v přízemí a v 1. patře s celkovou plochou 260 m2, podsklepenou, kde z 1/3 budovy je sklep větraný. Budova zůstala ponechána v původním – venkovském stylu, charakterizující spíše letní sídlo či dům pro hosty. Současně s rekonstrukcí v roce 2005–2006 byl celý objekt (původní i nový) vybaven novým technickým zařízením: centrální plynové vytápění, nové rozvody vody, plynu, kanalizace, vzduchotechniky a elektroinstalace. Původní a nová budova je citlivě propojena technickým zázemím a krytým bazénem se saunou, wc, sprchami přístupnými z obou budov přes terasy jak do zahrady i do dvora z tvrdého exotického dřeva. Zcela originální je využití prostoru nad bazénem a to vestavěným patrem – posilovnou a klimatizovanou pracovnou.

Cena: Info v RK, Cena k jednání Makléř: Aleš Huk, tel. 725 293 494, e-mail: ales.huk@re-max.cz Více informací na www.remax-czech.cz / For more information visit www.remax-czech.cz / Более подробная информация на www.remax-czech.cz 74

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 75


exkluzivní nemovitosti

1RYÙE\WRYÙSURMHNWYHIXQNFLRQDOLVWLFN—PGRPÐQD1RY—PPÐVWÐ3UDKD 1DE™]™PHOX[XVQ™E\W\YQRYÐNRPSOHWQÐUHNRQVWUXRYDQ—PVHGPLSRGOD«Q™PGRPÐVHVW“ORXUHFHSF™DSRG]HPQ™PLJDU“«HPL7HQWR YHONRU\VÙSURMHNWY]QLN“Y«“GDQ—ORNDOLWÐQHGDOHNR.DUORYDQ“PÐVW™nQDSUD«VN—P1RY—PPÐVWÐnMHQS“UPLQXWSШN\RGYOWDYVN—KR Q“EÖH«™ÎL9“FODYVN—KRQHER6WDURPÐVWVN—KRQ“PÐVW™=“MHPF×PRNYDOLWQ™E\GOHQ™MHNGLVSR]LFLPRGHUQ™FKQDGVWDQGDUGQÐ Y\EDYHQÙFKE\WRYÙFKMHGQRWHNYGLVSR]LF™FKRGNND«SRNNVWHUDVDPL.HND«G—PXE\WXSDW֙LVNOHSDSRG]HPQ™SDUNLQJ3UR Q“URÎQ—MVRXSÖLSUDYHQDGYÐXVWRXSHQ“KRUQ™SDWUDGRPXVRULJLQ“OQ™PLOX[XVQ™PLSURVWRUQÙPLE\W\VYHONÙPLWHUDVDPLDYÙKOHGHP QDSUD«VN—SDQRUDPD1RYRPÐVWVNRXUDGQLFLD3UD«VNÙKUDG

1HZ5HVLGHQWLDO3URMHFWLQWKH)XQFWLRQDOLVW%XLOGLQJLQDKLVWRULFDO3UDJXH1HZ7RZQ :HDUHGHOLJKWHGWRRIIHU\RXIRU\RXUFKRLFHWKHYDULHW\RIOX[XU\DSDUWPHQWVLQDQHZO\FRPSOHWHO\UHFRQVWUXFWHGIORRU3UDJXH KRXVHZLWKWKHUHFHSWLRQDQGXQGHUJURXQGSDUNLQJ7KLVJHQHURXVKRXVLQJSURMHFWLVORFDWHGLQDGHVLUDEOHORFDWLRQQHDUWKH&KDUOHV 6TXDUH3UDJXH1HZ7RZQnMXVWDIHZPLQXWHVZDONIURPWKH9OWDYDULYHUVLGH:HQFHVODVVTRUIDPRXV2OG7RZQ6TXDUH)RUWKRVH LQWHUHVWHGLQDKLJKTXDOLW\KRXVLQJWKHUHDUHPRGHUQOX[XULRXVO\HTXLSSHGDSDUWPHQWVDYDLODEOHnIURPNNWRNNZLWK WHUUDFHV(DFKDSDUWPHQWLVFRPSOHWHGZLWKDFHOODUDQGXQGHUJURXQGSDUNLQJ)RUFOLHQWVLQWHUHVWHGLQH[FOXVLYHRIIHUVWKHUHDUH WZRUHFHVVHGXSSHUIORRUVRIWKHKRXVHZLWKVSDFLRXVVPDUWKRPHVW\OHDSDUWPHQWVZLWKODUJHWHUUDFHVRYHUORRNLQJWKHSDQRUDPDRI 3UDJXH1HZ7RZQ+DOODQG3UDJXH&DVWOH

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] 76

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


exkluzivní nemovitosti

9ÙMLPHÎQÙSURMHNW$57&/8%9,/</,3(1&( 3ÖHGVWDYXMHPH]FHODQRYÙGRGHWDLOXSURP\¨OHQÙSURMHNWQ“GKHUQÙFKYLOQD3UD]HY/LSHQF™FK1DFK“]™VHYQ“GKHUQ—NUDMLQÐSÖHGVRXWRNHP %HURXQN\ D 9OWDY\ S“U PLQXW RG FHQWUD 3UDK\ D Y WÐVQ—P VRXVHGVWY™ JROIRY—KR KÖL¨WÐ 3UDJXH &LW\ *ROI =EUDVODY $UH“O $UW FOXEX WYR֙ DUFKLWHNWRQLFN\RMHGLQÐOÙFKYLORGDUFKLWHNW×]HVWXGLD'HIDNWR7HQWRVW\OMHNYLGÐQ™VS™¨HY.DOLIRUQLLQHERQDIUDQFRX]VN—P$]XURY—P SREÖH«™-HGQ“VHRPHQ¨™OX[XVQ™SURMHNWGRSOQÐQÙPRGHUQ™PLXPÐOHFNÙPLG™O\nLGH“OQ™SURŸVSШQ—OLGLVO“VNRXNHNUHDWLYQ™PXD]GUDY—PX «LYRWX'RP\MVRXYU×]QÙFKSURYHGHQ™FKVRE\WQRXSORFKRXRGGRPDYODVWQ™PLSR]HPN\RGGRP,QWHUL—U\GRNRQDOH SURSRMXM™«LYRWYGRPÐVH«LYRWHPQD]DKUDGÐ1™]N“HQHUJHWLFN“Q“URÎQRVWMHVDPR]ÖHMPRVW™8ND«G—KRGRPXMHJDU“«SURGYDYR]\&™OHP SURMHNWXMHY\WYRÖLWNU“VQ—DS֙MHPQ—E\GOHQ™VSRMHQ—VS֙URGRXDXPÐQ™PNWHU—EXGHR]GRERX3UDK\DFKORXERXDSRWШHQ™PND«G—KRNGR EXGHYWÐFKWRGRPHFKE\GOHW

([FHSWLRQDOSURMHFW$57&/8%9,//$6/,3(1&( ,QWURGXFLQJDEUDQGQHZGHWDLORULHQWHGFRQFHSWLQ3UDJXH/LSHQFH7KHSURMHFWLVLQDEHDXWLIXOSURWHFWHGDUHDRIULYHU%HURXQNDDQG9OWDYD IHZPLQXWHVIURPWKHFLW\FHQWHUFORVHWRWKH*ROI&RXUVH3UDJXH&LW\*ROI=EUDVODY7KHFRPSOH[$UW&OXEKDVDUFKLWHFWXUDOO\GLVWLQFWDQG XQLTXHYLOODVGHVLJQHGE\DUFKLWHFWVIURP'HIDFWRVWXGLR7KLVVW\OHLVVHHQUDWKHULQ&DOLIRUQLDRURQWKH)UHQFK&RWHGj$]XU7KLVLVDVPDOO OX[XU\SURMHFWFRPSOHWHZLWKPRGHUQDUWZRUNnLGHDOIRUVXFFHVVIXOSHRSOHZLWKDORYHRIFUHDWLYHDQGKHDOWK\OLIH7KHKRXVHVDUHLQYDULRXV GHVLJQVZLWKOLYLQJDUHDEHWZHHQVTXDUHPHWHUVDQGRZQODQGIURPWRVTXDUHPHWHUV7KHLQWHULRUVSHUIHFWO\FRPELQHOLYLQJLQ DKRXVHZLWKOLIHLQWKHJDUGHQ/RZHQHUJ\FRQVXPSWLRQLVDPXVW(DFKKRXVHKDVDJDUDJHIRUWZRFDUV7KHSURMHFWDLPVWRFUHDWHDEHDXWLIXO DQGFRPIRUWDEOHOLYLQJZLWKQDWXUHDQGDUWZKLFKZLOOEH3UDJXHjVGHFRUDWLRQDQGSULGHDQGGHOLJKWIRUDQ\RQHZKROLYHLQWKHVHKRXVHV

9™FHLQIRUPDF™Y5.0RUHLQIRUPDWLRQLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 77


exkluzivní nemovitosti

3URGHMH[NOXVLYQ™EDURNQ™XVHGORVWL.D]DQND SR]HPHNP 3UDKDn7URMD 1DE™]™PHSURGHMS×YRGQ™KRKRVSRG“ÖVWY™VYLQLF™NWHU—E\OR]UHNRQVWUXRY“QRYOHWHFKQDRE\WQ—VWDYHQ™9OHWHFK SDNE\O\LQWHUL—U\ÖHPHVOQÐYHOLFHG×NODGQÐPRGHUQL]RY“Q\ VRKOHGHPQDSDP“WNRYÙFKDUDNWHUREMHNWX WDN—]DKUDGD]™VNDOD VRXÎDVQRXSDUNRYRXŸSUDYX.D]DQND X«SOP DNWX“OQÐVORX«™NUHSUH]HQWDWLYQ™PnDGPLQLVWUDWLYQ™PŸÎHO×PDOHMHPR«Q“ ŸSUDYDSURE\GOHQ™3֙]HP™XVHGORVWL FHONHPP™VWQRVW™DÄVRFL“OQ™]D֙]HQ™ MHYHOLFH]DM™PDY—G™N\NOHQXWÙPVWURS×PM“GUHP GLVSR]LFHSUYQ™KRSDWUD FHONHPP™VWQRVW™NXFK\ÔNDDÄVRFL“OQ™]D֙]HQ™ MHYHON“VFKRGL¨ªRY“KDODXPR«ÔXM™F™SURSRMHQ™GR ERÎQ™FKSRGNURYQ™FKSURVWRUYHGUXK—PSDWÖHMVRXGDO¨™SRGNURYQ™P™VWQRVWLVNRXSHOQRX

6DOHRIDQH[FOXVLYHEDURTXHPDQRU.D]DQND SORWP 3UDJXHn7URMD :HVHOODQRULJLQDOKRPHVWHDGZLWKDYLQH\DUGZKLFKZDVUHFRQVWUXFWHGLQWKH\HDUVLQWRDUHVLGHQWLDOEXLOGLQJ7KH LQWHULRUVZHUHYHU\FDUHIXOO\PRGHUQL]HGLQWKH\HDUV ZLWKUHVSHFWWRWKHFXOWXUDOKHULWDJHRIWKHEXLOGLQJ DQGWKHJDUGHQ JRWLWVFRQWHPSRUDU\ORRN.D]DQND IORRUDUHDRIVTP LVFXUUHQWO\XVHGIRUUHSUHVHQWDWLYHnDGPLQLVWUDWLYHSXUSRVHVEXW LWjV SRVVLEOH WR XVH LW IRU OLYLQJ *URXQG IORRU WRWDO RI URRPV DQG EDWKURRPV LV YHU\ LQWHUHVWLQJ EHFDXVH RI WKH YDXOWHG FHLOLQJVWKHFRUHRIWKHOD\RXWRIWKHQGIORRU WRWDORIURRPVNLWFKHQDQGEDWKURRPV LVDODUJHVWDLUFDVHKDOOHQDEOLQJ LQWHUFRQQHFWLRQWRWKHVLGHDWWLFVSDFH2QWKHUGIORRUWKHUHDUHDWWLFURRPVZLWKDEDWKURRP

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] 78

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


exkluzivní nemovitosti

3URGHMDWUDNWLYQ™FKSR]HPN×YÎLVW—S֙URGÐ%HURXQVNDn&KUXVWHQLFHX/RGÐQLFH 1DE™]™PHNU“VQ—UR]OHKO—SR]HPN\XUÎHQ—SURVWDYEXURGLQQ—KRGRPXRYÙPÐU“FKRGGRPYU“PFLSURMHNWXUH DOL]RYDQ—KRYHVSROXSU“FLVY\QLNDM™F™PLÎHVNÙPLDUFKLWHNW\YQ“GKHUQ—NUDMLQÐNRSF×OXNDYRGQ™FKWRN×NUDMLQ\%HURXQVND /RNDOLWDMHY]G“OHQDSRXKÙFKPLQXWRGKUDQLFH3UDK\DVWDQLFHPHWUD%n=OLΙQ.RPELQDFHNOLGQ—KRE\GOHQ™YS֙URGÐVU\FK ORXDNYDOLWQ™GRVWXSQRVW™GRKODYQ™KRPÐVWD3UDK\ÎLQ™WXWRORNDOLWXYÙMLPHÎQRXDWRWDN—G™N\NRPSOHWQ™REÎDQVN—Y\EDYHQRVWL YQHGDOHN—PPÐVWÐ%HURXQ1DE™]™PHSR]HPN\YHÎW\ÖHFKG™OΙFKREODVWHFKYSURMHNWXnGOHYÙKOHGXFKDUDNWHUXRNROQ™S֙URG\ DVYD«LWRVWL3R]HPN\Y&KUXVWHQLF™FKMVRXXUÎHQ\Y¨HPNWH֙KOHGDM™PRGHUQ™E\GOHQ™EH]NRPSURPLV×

6DOHVRIDWWUDFWLYHORWVLQSULVWLQHQDWXUDOVHWWLQJ%HURXQVNRn&KUXVWHQLFH :HRIIHUEHDXWLIXOORWVGHVLJQDWHGIRUDIDPLO\KRPHFRQVWUXFWLRQZLWKGLPHQVLRQVUDQJLQJIURPPWRP7KHODQG LVVHWLQWKH%HURXQODQGVFDSHDUHDZLWKEHDXWLIXOKLOOVPHDGRZVDQGZDWHUZD\V7KHORFDWLRQLVRQO\PLQXWHVIDUIURP 3UDJXHDQGWKHPHWURVWDWLRQ%=OLΙQ7KHFRPELQDWLRQRITXLHWOLYLQJLQQDWXUHZLWKDTXLFNKLJKTXDOLW\DFFHVVWRWKH3UDJXH PDNHVWKLVVLWHH[FHSWLRQDO&RPSOHWHSXEOLFVHUYLFHVDUHLQQHDUE\FLW\RI%HURXQ:HRIIHUORWVE\WKHVHSDUDPHWHUVWKHLU YLHZVFKDUDFWHURIWKHVXUURXQGLQJFRXQWU\VLGHDQGWKHVORSHRIWKHSDUFHOV/RWVLQ&KUXVWHQLFHDUHGHVLJQHGIRUWKRVHZKR DUHORRNLQJIRUPRGHUQOLYLQJZLWKRXWFRPSURPLVH

&HQDRG3ULFHIURP.Î&=. /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 79


exkluzivní nemovitosti

8QLN“WQ™EDURNQ™NRPSOH[]HVWROHW™3UDKDn]“SDG 3URGHMH[NOXVLYQ™KRNRPSOH[XUHVWDXUDFHKRWHOXYÎHWQÐNRQIHUHQÎQ™KRFHQWUDQDSR]HPNXPVLWXRYDQ—KRGRYHOPLFLWOLYÐ]UHNRQVWUXR YDQ—KREDURNQ™KRGRPX-H]XLW×5HNRQVWUXNFHSUREÐKODYUNG\]GHY]QLNODMHGQD]QHMY\KOHG“YDQÐM¨™FK¨SLÎNRYÙFKUHVWDXUDF™Y¼5 SRMPHKRVW× +RWHOP“SRNRM× PR«Q“S֙VWDYEDGDO¨™FKSRNRM× .RQIHUHQÎQ™FHQWUXPVHVNO“G“]HW֙SOQÐY\EDYHQÙFKP™VWQRVW™ DΓVWGRPXNGHE\GO™URGLQDPDMLWHOHPR«QRVWUR]¨™ÖHQ™KRWHOXQHERSRQHFKDWMDNRE\GOHQLSUREXGRXF™PDMLWHOH6RXΓVW™MHYHQNRYQ™WH UDVDVNUEHPDIRQW“QRXGÐWVN—PLQLKÖL¨WÐVDG]DKUDGDPDO“RERUDSUR]Y™ÖDWDDXQLN“WQ™DUERUHWXP8«LWQ“SORFKDMHP0R«QRVW S֙VWDYE\Y]DGQ™ΓVWLSR]HPNX9ÙERUQ“GRVWXSQRVWQDOHWL¨WÐ9“FODYD+DYODY]G“OHQ—KRNPFFDPLQXWDXWHP2EÎDQVN“Y\EDYHQRVW YP™VWÐDKUDQLFH3UDK\SRX]HNP

8QLTXHWK&HQWXU\%DURTXH&RPSOH[IRUVDOH 7KHVDOHRIH[FOXVLYHFRPSOH[UHVWDXUDQWKRWHOLQFOXGLQJFRQIHUHQFHFHQWUHRQWKHSORWVTPLVVLWXDWHGLQWRYHU\QLFHO\UHFRQVWUXFWHG KRXVHRI-HVXLWV7KHUHFRQVWUXFWLRQZDVGRQHDWDQGVLQFHWKHWLPHKHUHZDVRQHRIWKHPRVWVRXJKWDIWHUUHVWDXUDQWVLQWKH&5 &DSDFLW\RIWKHUHVWDXUDQWLVDERXWJXHVWVKRWHOKDVURRPVZLWKSRVVLELOLW\WRHQODUJHFDSDFLW\XSWRURRPVDQGDSDUWPHQWVZLWK FDSDFLW\DOPRVWSHRSOH&RQIHUHQFHDUHDFRQVLVWVIURPVHYHUDOSODFHVVPDOOFRQIHUHQFHURRPVDQGWKHELJKDOOZLWKDOOWKHQHFHVVDU\ HTXLSPHQW$QRWKHUSDUWRIWKHKRXVHLVLQKDELWHGE\IDPLO\RIWKHRZQHUWKLVSDUWFDQDOVREHUHEXLOWLQWRKRWHOURRPV7KHSURSHUW\FRQWDLQV RXWGRRUWHUUDFHZLWKODUJHILUHSODFHSOD\JURXQGIRUFKLOGUHQJDPHHQFORVXUHIRXQWDLQDUERUHWXP8WLOLW\VSDFHRIWKHKRXVHLVVTP DQGDWWKHEDFNSDUWRIWKHSORWFRXOGEHEXLOWDQRWKHUGHYHORSPHQWLIQHFHVVDU\3UDJXH9DFODY+DYHOjV$LUSRUWLVNPVDERXWPLQE\FDU $OOWKHIDFLOLW\LQWKHYLOODJHRUDIHZPLQXWHVDVWKHERDUGHURI3UDJXHLVRQO\NPV

&HQD3ULFH.Î&=. /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] 80

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 81


Prodej

Luxusní rodinný dům, 6+kk, Velké Popovice, 11 500 000 Kč

Sale

Family house, 6 + kk, Velké Popovice, 11 500 000 CZK

Do detailů promyšlený komfortní rodinný dům s užitnou

Comfortable house with a floor area of 400 m2, framed by the

plochou 400 m2, zarámovaný do nádherné krajinné scenérie

beautiful landscapes of the natural park Velkopopovicko in

Přírodního parku Velkopopovicko ve Velkých Popovicích -

Velke Popovice - Brtnice. The dream of many people, owning

Brtnici. Sen mnoha, vlastnit krásný dům s veškerým komfortem

a beautiful home with all the amenities and spectacular views

a nádherným výhledem do okolní krajiny, kraje Josefa Lady.

of the surrounding countryside of Josef Lada.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 82

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz |

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej

Designový nízkoenergetický dům, 4+1, Karlík, 13 800 000 Kč

Sale

Design a low-energy house, 4 + 1, Karlík, 13 800 000 CZK

Prodej moderního, designového domu navrženého a zreali-

Sales of modern design house designed and realized on,

zovaného, podle návrhu prestižního architektonického stu-

designed by the prestigious architectural studio, situated in the

dia, situovaného v atraktivní lokalitě Prahy západ, v Karlíku.

attractive location of Prague west, in Charlie. The generously

Velkoryse koncipovaná vila se vzrostlou zahradou, vytváří díky

conceived villa with mature garden designed by architect

své orientaci na JZ, společně s domem dokonalý celek. Dům

creates thanks to its orientation to the southwest, along with

je koncipován tak, aby vyžadoval co nejnižší náklady na vytá-

the house perfect whole. The house is designed to require

pění. Okna jsou ze 3 vrstev skla, designové zateplení fasády.

a minimum heating costs. The windows are made of three layers

Atypická vila s výbornou dostupností do centra metropole

of glass facade design. Atypical villa with excellent access to

Prahy, splňující vysoké nároky na luxusní bydlení mimo Prahu,

the city center of Prague, meets high standards of luxury living

se snadnou dosažitelností centra metropole. Veškerá občan-

outside of Prague, easily accessible from the center of the

ská vybavenost v místě. Energetická náročnost B. Samostatně

metropolis. All civic amenities in place.

stojící garáž. Podlahové vytápění, centrální vysavač, na pozemku automatická závlaha, vlastní studna, automatická sekačka, zahradní domek.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 83


Prodej

Nabídka rezidenčního bytu 4+kk, 117 m2, terasa, sklep, 2 garážová stání, Praha 5, 14 990 000 Kč

Sale

Offering residential apartment 4 + kk, terrace, cellar, 2 garages, Prague 5, Smichov, 14 990 000 CZK

Mimořádná nabídka bytu, ve kterém se snoubí nádherný byt

Special offer of the apartment, which combines gorgeous

doladěný rukou zkušeného architekta, umístění v architek-

apartment etched hands of an experienced architect, location

tonicky oceňovaném projektu viladomu a současně prestižní

in architecturally acclaimed villa project and also a prestigious

adresa ve vilové čtvrti Prahy 5 - Smíchov. Hlavní orientace bytu

address in a residential area of Prague 5 - Smichov. Beautiful

i terasy je na jih s výhledem mezi zelenými korunami stromů

apartment 4 + kk (117 m2) + spacious terrace (+ 13 m2) is located

na celou Prahu. Součástí prodejní ceny je vybavení bytu kvalit-

on the 3rd floor of a luxury villa. The main orientation of the

ním, na míru zhotoveným nábytkem. Obývací pokoj s jídelnou

apartment and the terrace is south overlooking the green tree-

a kuchyňskou linkou má 47 m2. Plně funkční designová kuchyň-

tops of the whole city. Part of the sales price, quality furnish-

ská linka s praktickou žulovou pracovní deskou a vestavnými

ings, built-in furniture. The apartment is thoughtfully furnished

spotřebiči. Kvalitní masivní dřevěné podlahy z tropického

and timeless. Living room, dining room and kitchen has 47 m2.

dřeva.

Fully functional designer kitchen with granite worktop, practical and built-in appliances. High quality solid wood floors made of tropical wood. Outdoor Blindsie. Living terrace is made of tropical wood and you can enter it from the living room or the bedroom.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 84

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz |

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej

Noblesní byt, byt 4+kk, 180 m2, Mariánské Lázně, 16 566 600 Kč

Sale

Apartment, 4 + kk, 180 m2, Marianske Lazne, 16 566 600 CZK

Luxusní byt na nejlepší adrese v samém centru proslulého

The apartment has 4 + kk + additional separate technical and

lázeňského města, u lázeňské kolonády. Byt má dispozici 4+kk

storage room. The large living room and dining room are sunlit

+ další samostatné technické a úložné místnosti. Rozlehlý

western sun not only French windows with artistic wrought

obývací pokoj i jídelna jsou osluněné západním sluncem nejen

iron railing. The dining room is connected to a fully equipped

francouzskými okny s umělecky kovaným zábradlím. Jídelna

kitchen Siematic. Romantic bedrooms have balconies and scenic

navazuje na plně vybavenou kuchyňskou linku SieMatic. Roman-

southern flashy own bathrooms. High ceilings, solid wood

tické ložnice mají malebné jižní balkóny a vlastní honosné kou-

floors, high quality Italian designer tiles, ceramics and Duravit,

pelny. Vysoké stropy, masívní dřevěné podlahy, kvalitní značkové

Hansgrohe reliable battery emphasize the technical excellence

italské obklady a dlažby, keramika Duravit. Pohodlně se z garáží

and perfect building design. Conveniently accessible by elevator

dostanete výtahem až ke dveřím bytu. Metropole je rychle do-

from the garage to the front door of the apartment. Metropole

stupná po kvalitní dálnici D5 za 45 minut.

is available for fast quality highway D5 for 45 minutes.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 85


Prodej

Stylový byt v secesním domě 4+1/B,S, Praha 2, 13 000 000 Kč

Sale

Apartment 4 + 1/B, S, Prague 2, 13 000 000 CZK

Velkorysý družstevní byt 4+1 s malým balkonem ve 3. patře

Generous cooperative apartment 4 + 1 with a small balcony on

krásného činžovního domu po kompletní rekonstrukci

the 3rd floor of a beautiful apartment building after a complete

s výtahem, jen pár kroků od Tančícího domu a nábřeží Vltavy.

reconstruction with an elevator, a few steps from the Dancing

Skvělá příležitost k bydlení na jedné z nejprestižnějších

House and the riverbank. Great opportunity to live in one of the

adres v centru Prahy. Dispozice nabízí centrální halu, kuchyň,

most prestigious addresses in the city center. The layout offers

4 pokoje (jeden průchozí), 2 koupelny a komoru. Byt je

a central hall, kitchen, 4 bedrooms (one passage), 2 bathrooms

vybaven původními dřevěnými parketami a špaletovými okny,

and a utility room. The apartment is equipped with original

zachovalými dřevěnými interiérovými dveřmi se zdobeným

wooden flooring and windows dilatation, preserved wooden

prosklením a původními klikami. V ceně je zahrnut také

interior doors are glazed and decorated with original handles.

luxusní starožitný nábytek a další vybavení bytu (křišťálové

The apartment can be turned into an exclusive apartment, for

lustry, tabriz koberec aj.).

example, or even luxurious office in a convenient location.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 86

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz |

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Luxus je žít mezi lidmi, které znáš. 800 500 550 www.podolskeschody.cz ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 87


Exkluzivnì k prodeji | Praha 5 | Smíchov | 305 + 140 m2 | 35 000 000 Kè /2)7VSDQRUDPDWLFNìPLYìKOHG\QD3UDKXYHONRXWHUDVRXDSDUNRYiQtPSURYR]\9SUHVWLçQtDUFKLWHNWRQLFNpVRXWęçL,QWHUQDWLRQDO3URSHUW\ $ZDUGV]tVNDOYURFHRFHQęQt%HVW(XURSHDQ,QWHULRU'HVLJQ/RIWQDEt]tYHVYpSUYQt~URYQLRWHYĨHQìSURVWRUREìYDFtKRSRNRMHMtGHOQ\ DNXFK\QęSUDFRYQXSRNRMSURKRVW\VHåDWQRXNRXSHOQXWRDOHWXDYVWXSQtKDOX9KRUQtPSDWĨHVHQDFKi]tORçQLFHNRXSHOQDåDWQDDJDOHULH VYìKOHGHPQDĨHNX.E\WXQiOHçtVWĨHåQtWHUDVDVHY]URVWOìPLRNUDVQìPLNHĨLVWURP\DDXWRPDWLFNìP]DYODçRYiQtP9HONRIRUPiWRYiRNQD VSURWLKOXNRYìPLVNO\DHOHNWURQLFN\RYOiGDQRXVWtQtFtWHFKQLNRXPDVLYQtGĨHYęQpSRGODK\YHONRIRUPiWRYiGODçED]QDĀNRYiVDQLWDFHQWUiOQt WRSHQtVYODVWQt]iORçQtNOLPDWL]DĀQtMHGQRWNRXDWHSHOQìPĀHUSDGOHP5H]LGHQĀQtSURMHNW$WHOLpU\6SHNWUXPE\ORFHQęQWLWXOHP%HVW,QWHUQDWLRQDO 5HGHYHORSPHQW 

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

88

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com


Exclusively for sale | Prague 5 | Smíchov | 305 + 140 m2 | 35 000 000 Kè LOFT apartment with panoramic views of the city, a large terrace and parking for 4 cars, winner of the prestigious International Property Award in 2008 for Best European Interior Design. The loft is situated in a former factory residence near the Andìl commercial and entertainment area, not far from the peaceful Prokopské údolí Valley. The apartment offers on its first level an open-plan living room, dining room with fully equipped kitchen, study, guest bedroom with dressing room, bathroom, toilet and entrance hall. The upper floor features 2 bedrooms, a bathroom, dressing room and a gallery overlooking the Vltava River. The apartment has a roof terrace with mature shrubs, trees and automatic irrigation. Features include large format windows with soundproof glass and electronically controlled shades, hardwood floors, large format tiles, designer sanitary ware, central heating with backup, air-conditioning and heat pump. Residential project awarded the Best International Redevelopment prize in 2008.

Svoboda & Williams, Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 257 328 281, info@svoboda-williams.com

ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 89


Prodej | Praha 1 | Josefov | 121 m2 | 24 000 000 Kè %\WNNYìKOHGQDSDUNDGRVRXVHGQt3DĨtçVNpXOLFHYHåNHUpY\EDYHQtDVNOHSYFHQęGĨHYęQpSRGODK\DRENODG\UHSDVRYDQiåSDOHWRYi RNQD.RPSOHWQęQRYę]UHQRYRYDQìE\WV$UW'HFRSUYN\YSDWĨH]UHNRQVWUXRYDQpKRĀLQçRYQtKRGRPX]OHWVYìWDKHPSiUNURNģRG .DUORYDPRVWXD6WDURPęVWVNpKRQiPęVWtPLQXW\FKģ]HRGPHWUDDWUDPYDMt9ìMLPHĀQiSĨtOHçLWRVWNE\GOHQtQDMHGQp]QHMSUHVWLçQęMåtFK SUDçVNìFKDGUHV 7ZREHGURRPDSDUWPHQWZLWKDWWUDFWLYHYLHZRIDSDUNZLWKDQGDGMDFHQW3DĨtçVNi6WUHHWDOOHTXLSPHQWDQGFHOODULQFOXGHGLQWKHSXUFKDVH SULFHZRRGSDUTXHWIORRULQJDQGWLOHVUHQHZHGFDVHPHQWZLQGRZV&RPSOHWHO\QHZO\UHQRYDWHGDSDUWPHQWZLWK$UW'HFRHOHPHQWVRQ the 1stIORRURIDIXOO\UHFRQVWUXFWHGEXLOGLQJIURPWKHVZLWKDOLIWMXVWDIHZVWHSVIURP&KDUOHV%ULGJHDQG2OG7RZQ6TXDUHDQGDWZR PLQXWHZDONIURPDWUDPDQGVXEZD\VWDWLRQ8QLTXHFKDQFHWROLYHRQRQHRIWKHPRVWSUHVWLJLRXVVWUHHWVLQ3UDJXH

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

90

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 1 | 3DĨtçVNi | 61 + 4 m2 | 16 200 000 Kè %\WNNEDONRQYìKOHGQD0DLVHORYXV\QDJRJXGĨHYęQpSRGODK\DYHONRIRUPiWRYiGODçED]OHåWęQpçXO\QRYiåSDOHWRYiRNQDUHSDVRYDQp SģYRGQtDQRYpGHVLJQRYpVNOHQęQpGYHĨHDODUP1RYę]UHQRYRYDQìE\WYHSDWĨHHOHJDQWQtKRĀLQçRYQtKRGRPX]NRQFHVWROHWt VSURVNOHQìPYìWDKHPYVUGFLVWDUp3UDK\QDURKXXOLF3DĨtçVNiDäLURNi3UHVWLçQtDGUHVDMHQSiUPLQXWFKģ]HRG6WDURPęVWVNpKR QiPęVWtQiEĨHçt9OWDY\DVWDQLFHPHWUD$ EHGURRPDSDUWPHQWEDOFRQ\YLHZVRI0DLVHORYD6\QDJRJXHZRRGIORRUVODUJHIRUPDWSROLVKHGJUDQLWHWLOHVQHZFDVHPHQWZLQGRZV UHQHZHGRULJLQDODQGQHZGHVLJQHUJODVVGRRUDODUP1HZO\UHQRYDWHGDSDUWPHQWRQWKHQGIORRURIDQHOHJDQWDSDUWPHQWEXLOGLQJIURP WKHODWHthFHQWXU\ZLWKDJODVVOLIWLQWKHKHDUWRI3UDJXHRQWKHFRUQHURI3DĨtçVNiDQGäLURNiVWUHHWV$SUHVWLJLRXVDGGUHVVMXVWDIHZ PLQXWHVZDONIURP2OG7RZQ6TXDUHWKH9OWDYD5LYHUDQGPHWURVWDWLRQOLQH$

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 91


Prodej | Praha 1 | StarĂŠ MĂŹsto | 183 + 6 m2 | 19 500 000 Kè Byt 5+kk, balkon po obvodu tĂŠmÏø celĂŠho bytu, originĂĄlnĂ­ kachlovĂĄ kamna, vysokĂŠ stropy, zachovanĂŠ pĂšvodnĂ­ prvky jako dveøe, okna, ostĂŹnĂ­. -HGLQHÄ&#x20AC;QĂŹE\WXUÄ&#x20AC;HQĂŹNHNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFLYHSDWĨHNUiVQpKRÄ&#x20AC;LQçRYQtKRGRPXSĨtPRQD1iURGQtWĨtGÄ&#x2122;YHY\KOHGiYDQpORNDOLWÄ&#x2122;YWÄ&#x2122;VQp EOt]NRVWLQRYpKRQiNXSQtKRFHQWUD4XDGULRPLQXWXFKÄŁ]HRGVWDQLFHPHWUD%D$DPLQXWRG9iFODYVNpKRQiPÄ&#x2122;VWtQHERQiEĨHçt9OWDY\ 4-bedroom apartment, balcony that surrounds almost the entire flat, original tile stove, high ceilings, preserved original features like doors, windows, frames. Unique apartment suitable for complete reconstruction, on the 2nd floor of a beautiful apartment building directly on 1iURGQtWĨtGD6WUHHWLQFORVHSUR[LPLW\RIWKHQHZ4XDGULRVKRSSLQJFHQWHUMXVWDPLQXWHZDONIURP$RU%PHWUROLQHVDQGPLQXWHVIURP Wenceslas Square or Vltava embankment.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

92

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

Đ&#x203A;УЧШĐ?ĐŻ Đ?Đ&#x2022;Đ&#x201D;Đ&#x2019;Đ&#x2DC;Đ&#x2013;Đ&#x2DC;Đ&#x153;Đ&#x17E;ХТЏ

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 7 | LetnĂĄ | 179 + 25 m2 | 23 000 000 Kè Byt 5+1, terasa s jedineènĂ˝m panoramatickĂ˝m vĂ˝hledem na Prahu, krb, spotøebièe Siemens, døevĂŹnĂŠ plovoucĂ­ podlahy, døevĂŹnĂĄ eurookna, JDUiçSURVWRUQĂŹVNOHS0RGHUQtPH]RQHWRYĂŹE\WSRUHNRQVWUXNFLYDSDWĨHNODVLFNpKRÄ&#x20AC;LQçRYQtKRGRPXVQRYĂŹPYĂŹWDKHPYSUYQtOLQLL QDNUDMLSDUNX/HWQi$WUDNWLYQtDY\KOHGiYDQiORNDOLWDPLQXW\SÄ&#x2122;ĂĽN\RG]DVWiYN\0+'DYGRFKR]tY]GiOHQRVWLFHQWUDD6WURPRYN\ 4-bedroom apartment, terrace boasting unique panoramic views of the city, fireplace, Siemens appliances, wood floating floors, wooden ZLQGRZVJDUDJHVSDFLRXVFHOODU0RGHUQGXSOH[DSDUWPHQWDIWHUUHFRQVWUXFWLRQRQWKHth and 6th floors of a traditional residential building with a new lift, in the front line on the edge of LetnĂĄ Park. Attractive and sought-after location only 3 minutes walk from tram stop and within walking distance of the center and Stromovka Park.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

Đ&#x;Đ Đ&#x17E;Đ&#x201D;Đ?Đ&#x2022;ТХЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 93


Prodej | Praha 6 | Bubeneè | 275 + 600 m2 |FHQDQDY\çiGiQt 9ìMLPHĀQìQDGVWDQGDUGQęY\EDYHQìE\WVH]DKUDGRXDSDUNRYiQtPMHVRXĀiVWtDUFKLWHNWRQLFN\RMHGLQęOpKRPRGHUQtKRYLODGRPXNWHUìVHQDFKi]t YQHMSUHVWLçQęMåtĀiVWL3UDK\²%XEHQĀL,QWHULpUE\WXE\OQDYUçHQWDNDE\VSOĞRYDOSRçDGDYN\YtFHĀOHQQpURGLQ\=DKUQXMHYVWXSQtKDOXVWRDOHWRX NXFK\QLVMtGHOQtPNRXWHPNWHUiSO\QXOHQDYD]XMHQDREìYDFtSRNRMGiOHORçQLFHSUDFRYQXNRXSHOQ\ MHGQDVYtĨLYRXYDQRX DWHFKQLFNRXPtVWQRVW 9åHFKQ\SRNRMHMVRX]DĨt]HQ\QDPtUX]KRWRYHQìPQiE\WNHPYĀHWQęPQRçVWYtYHVWDYęQìFK~ORçQìFKSURVWRU.XFK\QęMHNRPSOHWQęY\EDYHQD VSRWĨHELĀL/HLFKW*DJJHQDXNRXSHOQ\9LOOHUR\ %RFKSUDĀNDDVXåLĀNDWDNWpç*DJJHQDX'DOåtY\EDYHQt]DKUQXMHV\VWpP,4KRXVHFHORSURVNOHQp VWęQ\SRGODKRYpY\WiSęQtNOLPDWL]DFLUHNXSHUDFLNUEDM9FHQęE\WXMH]DKUQXWRYHåNHUpY\EDYHQtYHONiSDUNRYDFtVWiQtYVXWHUpQXEXGRY\DVNOHS

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

94

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com


Sale | Prague 6 | Bubeneè | 275 + 600 m2 | price upon request Exceptional, luxuriously equipped apartment with garden and parking in a rare modern architectural villa in the most prestigious part of Prague 6 – Bubeneè. The flat has been designed to meet the requirements of large families. Includes an entrance hall with toilet, kitchen with dining area, which immediately follows the living room, 4 bedrooms, study, 2 bathrooms (one with whirlpool bath) and a utility room. All rooms are equipped with custom made furniture including a number of built-in storage spaces. The kitchen is fully equipped with Leicht-Gaggenau appliances, Villeroy & Boch bathroom fixtures, Gaggenau washer and dryer. Further equipment includes intelligent house system, large format glass walls, underfloor heating, air-conditioning, recuperation, fireplace and other things. The apartment is offered with complete furnishing and equipment, 2 large parking spaces in the basement and a cellar.

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 95


Prodej | Praha 2 | Vinohrady | 193 + 13 m2 | 19 500 000 Kè %\WNNWHUDVDY\GDQpVWDYHEQtSRYROHQtSUR]Ĩt]HQtVWĨHĂĽQtWHUDV\RPVYĂŹKOHGHPQD3UDçVNĂŹKUDGNUEçXORYpSRGODK\SRGODKRYp Y\WiSÄ&#x2122;QtPDViçQtVSUFKRYĂŹNRXWDYDQD-DFX]]LYVWXSQtGYHĨHYQHMY\ĂĽĂĽtPVWXSQLEH]SHÄ&#x20AC;QRVWLDODUP1DGVWDQGDUGQÄ&#x2122;]DĨt]HQĂŹMLçQÄ&#x2122; RULHQWRYDQĂŹPH]RQHWRYĂŹE\WYDSDWĨHNODVLFNpKRVHFHVQtKRGRPXVYĂŹWDKHPYçiGDQpORNDOLWÄ&#x2122;.UiORYVNĂŹFK9LQRKUDGMHQSiUNURNÄŁRG 5LHJURYĂŹFKVDGÄŁPLQXWFKÄŁ]HRGPHWUDQDQiPÄ&#x2122;VWt0tUX 3-bedroom apartment with terrace and permission to build a roof terrace with area of approx. 30 m2 with Prague Castle views. Features DILUHSODFHKHDWHGJUDQLWHIORRUV-DFX]]LZKLUOSRROWXEDQGPDVVDJHVKRZHUKLJKVHFXULW\OHYHOHHQWU\GRRUDODUP4XDOLW\HTXLSSHG south-facing duplex flat on the 5th and 6thIORRUVRIDFODVVLF$UW1RXYHDXEXLOGLQJLQDQDWWUDFWLYHDUHDRI.UiORYVNp9LQRKUDG\MXVWDIHZ VWHSVIURP5LHJURY\VDG\SDUNPLQXWHZDONIURP1iPÄ&#x2122;VWt0tUXPHWURVWDWLRQ

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

96

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

Đ&#x203A;УЧШĐ?ĐŻ Đ?Đ&#x2022;Đ&#x201D;Đ&#x2019;Đ&#x2DC;Đ&#x2013;Đ&#x2DC;Đ&#x153;Đ&#x17E;ХТЏ

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 1 | NovĂŠ MĂŹsto | 221 + 25 m2 | 14 550 000 Kè Byt 3+kk, 2 terasy, vĂ˝hodnĂĄ poloha v centru mĂŹsta 3 minuty chĂšze od stanice metra, francouzskĂĄ okna. Velmi prostornĂ˝ mezonetovĂ˝ E\WYDSDWĨHÄ&#x20AC;LQçRYQtKRGRPXVYĂŹWDKHPSURFKi]HMtFtKRUHNRQVWUXNFtQDEt]HQĂŹYHVWDYXVKHOO FRUH$WUDNWLYQtDY\KOHGiYDQiORNDOLWD YEOt]NRVWL9iFODYVNpKRD.DUORYDQiPÄ&#x2122;VWt1iURGQtWĨtG\DQRYpKRQiNXSQtKRFHQWUD4XDGULR 2-bedroom apartment, 2 terraces, convenient location in the city center, 3-minute walk from a metro station, French windows. Spacious duplex apartment on the 6th and 7th floors of an apartment building with elevator, currently undergoing a reconstruction. The building is VLWXDWHGLQDQDWWUDFWLYHDQGVRXJKWDIWHUDUHDMXVWDIHZVWHSVIURP9iFODYVNpQiPÄ&#x2122;VWt6TXDUH1iURGQt6WUHHWDQGWKHQHZ4XDGULR shopping center.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

Đ&#x;Đ Đ&#x17E;Đ&#x201D;Đ?Đ&#x2022;ТХЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 97


Prodej | Praha 6 | Støešovice | 340 m2 | pozemek 885 m2 | 45 573 000 Kè 9LODGģPXçtYDQìMDNRVtGORVSROHĀQRVWLVE\WRYRXMHGQRWNRXWHUDVDJDUiçUHSDVRYDQpGĨHYęQpSDUNHW\DUHSDVRYDQiåSDOHWRYiRNQD GĨHYęQpLQWHULpURYpLYVWXSQtGYHĨH.UiVQiYLODQD2ĨHFKRYFHSRVWDYHQiPH]LOHW\GOHQiYUKXDUFKLWHNWD)UDQWLåND3ILVWHUD VYìKOHGHPQDRNROQtUH]LGHQFHDY]URVWORX]HOHĞVYHONRXXGUçRYDQRX]DKUDGRX9KRGQiSURURGLQQpE\GOHQtQHERMDNRUHSUH]HQWDWLYQt VtGORILUP\ĀLYHOY\VODQHFWYt IORRUYLOODFXUUHQWO\XVHGDVDSODFHRIEXVLQHVVZLWKUHVLGHQWLDOXQLWWHUUDFHJDUDJHUHQHZHGSDUTXHWIORRUVDQGUHQHZHGFDVHPHQW ZLQGRZVZRRGLQWHULRUDQGHQWU\GRRUV%HDXWLIXOYLOODLQ2ĨHFKRYNDEXLOWGXULQJE\DUFKLWHFW)UDQ]3ILVWHUZLWKYLHZVRIWKH VXUURXQGLQJUHVLGHQFHVDQGPDWXUHJUHHQHU\FRPSOHWHZLWKDODUJHODQGVFDSHGJDUGHQ6XLWDEOHIRUIDPLO\OLYLQJRUIRUUHSUHVHQWDWLYH RIILFHRUHPEDVV\

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

98

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com


Prodej | St├Иedo├еesk├й kraj | Kou├Иim | 421 m2 | pozemek 1 918 m2 | 25 000 000 K├е Vila 7+1, dom├Аc├Г SPA se saunou a v├Г├Иivkou, d├Иev├гn├Е podlahy, nov├А ┼Аpaletov├А okna, d├Иev├гn├Е interi├Еrov├Е dve├Иe, kamerov├й bezpe├еnostn├Г V\VWpPGRVWDWHN~OR├ДQ├гFKSURVWRUJDUi├ДSURDXWRPRELO\1RYiYLODYSUYRUHSXEOLNRYpPVW\OXVXGU├ДRYDQRXUR]OHKORX]DKUDGRXYNOLGQp UH]LGHQ─ђQt─ђiVWLPDOHEQpKRP─ЎVWH─ђND.RX─еLPVNUiVQ├гPKLVWRULFN├гPFHQWUHPDYH├ЦNHURXRE─ђDQVNRXY\EDYHQRVWtY─ђHWQ─ЎJROIRYpKRK─еL├ЦW─Ў ILWQHVVDWHQLVRY├гFKNXUW─БSRXK├гFKNPRG3UDK\ EHGURRPYLOODKRPHVSDZLWKVDXQDDQGZKLUOSRROEDWKKDUGZRRGIORRUVDQGWLOHVQHZFDVHPHQWZLQGRZVZRRGLQWHULRUGRRUVVHFXULW\ FDPHUDV\VWHPSOHQW\RIVWRUDJHVSDFHJDUDJHIRUFDUV1HZ┬иVVW\OHYLOODZLWKEHDXWLIXOODQGVFDSHGJDUGHQLQDTXLHWUHVLGHQWLDO DUHDRIWKHSLFWXUHVTXHWRZQRI.RX─еLPZLWKDEHDXWLIXOKLVWRULFFHQWHUDQGDOODPHQLWLHVLQFOXGLQJDJROIFRXUVHILWQHVVFHQWHUDQGWHQQLV FRXUWVMXVWNPIURP3UDJXH

Na Per┼Аt├йn├г 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

лЪлалълћлљлЋлблАл»

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 99


Byt 3+kk, 78 + 10 m2, Praha 8 – Karlín, U Sluncové | 6 900 000 Kč Moderní byt s terasou a výhledem na místní golfové hřiště, tenisové kurty a do dalekého okolí včetně Pražského hradu v 8. patře nedávno postavené „Sluneční věže“ s recepcí, výtahy a podzemním parkováním. Vytápěná dlažba z přírodního kamene, bezpečnostní vstupní dveře, alarm; vstup do budovy na čip, 1 parkovací stání a sklep zahrnuty v ceně. Klidná lokalita pár bloků od stanice metra Invalidovna. Stylish flat with a terrace providing views of a nearby golf course, tennis courts and far surroundings including Prague Castle, on the 8th floor of the recently built “Sluneční věž” residence with a lift, reception and underground parking. Heated natural stone tiles throughout, security entry door, alarm; chip entry to the building, 1 parking space and cellar included in the purchase price. Quiet location just a few blocks from Invalidovna metro station.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 100

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

feelhome.cz

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej

Pronájem

Byt 3+1, 92 m2, Praha 8 – Karlín, Pernerova | 5 290 000 Kč Světlý, částečně zrekonstruovaný byt ve 2. patře rohového činžovního domu s výtahem v atraktivní, rychle se rozvíjející části Karlína v blízkosti parku a se skvělou dostupností do centra města. Byt se skládá z předsíně, obývacího pokoje, kuchyně s jídelnou, 2 ložnic a koupelny s vanou a toaletou, vybaven je parketami a vlastním plynovým kotlem Vaillant. Klidná ulice v pěší vzdálenosti metra Florenc či Náměstí Republiky. Bright, partially reconstructed apartment on the 2nd floor of a corner building with an elevator, in an attractive developing part of Karlín, close to a park. The layout features a hall, living room, kitchen with dining room, 2 bedrooms and a bathroom with bathtub and toilet; parquet floors, Vaillant gas boiler. Quiet street within walking distance of Florenc/Náměstí Republiky metro stations.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 101


Ateliér 2+kk, 49 + 80 m2, Praha 5 – Zličín, Sazovická | 3 000 000 Kč Ateliérový byt s terasou a zahradou v přízemí novostavby z roku 2014 s podzemní garáží. Dispozici tvoří obývací pokoj s kuchyní a vstupem na zahradu s terasou, ložnice, předsíň a koupelna s vanou a toaletou. Plovoucí podlahy, bezpečnostní dveře; kupní cena zahrnuje 1 parkovací stání a sklep. Několik minut chůze od OC Metropole Zličín, autobusového nádraží a stanice metra B, se snadnou dostupností do centra i na letiště v Ruzyni. One-bedroom studio with terrace and garden on the ground floor of a new apartment building from 2014 with an underground garage. The layout offers a living room with kitchen and access to the garden and terrace, bedroom, hall, and a bathroom with bathtub and toilet. Floating floors, security entry door; 1 parking space and cellar included in the purchase price. Few minutes by foot from the Metropole Zličín shopping center, bus and metro station, within easy reach to Prague’s center and to the airport.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 102

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

feelhome.cz

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej

Pronájem

Horský apartmán 2+kk, 44 m2, Rokytnice nad Jizerou | 2 082 100 Kč Nový horský apartmán ve vyhledávaném krkonošském středisku Rokytnice nad Jizerou, kousek od lanovky na vrchol Lysé hory, vhodný pro koupi za účelem rodinné rekreace nebo výhodné investice pro krátkodobý a dlouhodobý pronájem. Tento moderní apartmán rodinného typu je situován v prvním patře a nabízí celkem 2 pokoje, koupelnu a chodbu. Možnost zakoupení kóje na lyže a garážového parkovacího stání. Uvedená cena podléhá zákonnému DPH. New ski apartment in the sought after winter resort town of Rokytnice nad Jizerou, a short walk from the cableway to the top of Lysá hora Mountain, suitable for family recreation or as an investment opportunity for short or long-term lease. This modern, family-type apartment situated on the first floor offers 2 rooms, a bathroom and hallway. Possibility to purchase a ski box and a garage parking space at extra cost. Price subject to VAT.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 103


PRODEJ | SALES

 ,QIRY5._,QIRXSRQUHTXHVW

0ÈwHĥVN¼3UDKD Byt 6+1 (242 m2) v rezidenci QD0DOÄ6WUDQö která vznikla spojením EDURNQÈFKGRPʼn]SRè¼WNXVWGLVSRQXMHREØYDFÈPSURVWRUHP V MÈGHOQRX D NXFK\QÈ YHONRX VSROHèHQVNRX PÈVWQRVWÈ ORŗQLFHPL SUDFRYQRXNRXSHOQDPLDEDONRQHP P2 .E\WXQ¼OHŗÈEDURNQÈ VNOHS P2 %\WMHGRNRQèHQVGʼnUD]HPQDVWDQGDUG\QHMY\wwÈNYDOLW\ MDNØPL MVRX GĵHYöQ¼ RNQD PDVLYQÈ GXERYÄ SRGODK\ èL PUDPRU YNRXSHOQöWRYwHNRUHVSRQGXMHVSʼnYRGQÈPLUHVWDXURYDQØPLPDORYDQØPLVWURS\

8QLTXH DLU\ IRXUEHGURRP DSDUWPHQW VTP LV D SDUW RI WKH XQLTXH UHVLGHQFH FUHDWHG E\ MRLQLQJ HDUO\ th FHQWXU\ EDURTXH KRXVHV LQ 0DOD 6WUDQD 7KH DSDUWPHQW FRPSULVHV OLYLQJ URRPV RQH RI WKHP ZLWK NLWFKHQ DQG GLQLQJ URRP EHGURRPV VWXG\ EDWKURRPV DQG EDOFRQ\ VTP 7KHUH LV DOVR EDURTXH FHOODU VTP DVVLJQHG WR WKH DSDUWPHQW 7KH DSDUWPHQW LV HTXLSSHG ZLWKDQHPSKDVLVRQWKHKLJKHVWVWDQGDUGVRITXDOLW\VXFKDVZRRG HQZLQGRZVPDVVLYHRDNƮRRUVRUPDUEOHLQWKHEDWKURRPVWKLVDOO FRUUHVSRQGLQJZLWKRULJLQDOUHVWRUHGSDLQWHGFHLOLQJV

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

104

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ | SALES

 ,QIRY5._,QIRXSRQUHTXHVW

1D+ĵHEHQN¼FK3UDKD 0RGHUQÈOX[XVQÈPH]RQHWRYØE\WNN P2) s vlastním bazénem DYØKOHGHPQD3UDKXVHQDFK¼]ÈYSRVOHGQÈFKGYRXSDWUHFKE\WRYÄKR GRPXYMHGQÄ]QHMOHSwÈFKYLORYØFKè¼VWÈ+ĵHEHQNDQD3UD]H.E\WX SDWĵÈJDU¼ŗRY¼VW¼QÈDVNOHS\9REMHNWXMHNGLVSR]LFLVTXDVKƬWQHVVED]ÄQVDXQDDKRGRVWUDKD6PDUWKRPHLQWHOLJHQWQÈGRP¼FQRVWPRŗQRVWQDSURJUDPRYDWDXWRPDWLFNRXUHJXODFLY\W¼SöQÈ Y\WY¼ĵHW Uʼn]QÄ YDULDQW\ RVYöWOHQÈ QHER MHGQÈP Y\SÈQDèHP Y\SQRXW RVYöWOHQÈYFHOÄPE\Wö

0RGHUQOX[XU\ORIWIRXUEHGURRPDSDUWPHQW VTP ZLWKSULYDWH VZLPPLQJSRRODQGRSHQYLHZVRYHU3UDJXHLQRQHRIWKHPRVWEHDXWL IXOYLOODTXDUWHUV+UHEHQND3UDJXH7KHUHDUHWKUHHSDUNLQJVSDFHV DQG WZR FHOODUV GHVLJQDWHG WR WKH DSDUWPHQW 6TXDVK ƬWQHVV ODUJH VZLPPLQJ SRRO VDXQD DQG VHFXULW\ LQ WKH EXLOGLQJ 6PDUW KRPHSRVVLELOLW\WRSURJUDPPHDXWRPDWLFUHJXODWLRQRIWKHKHDWLQJ VZLWFKRQOLJKWVLQURRPVDQGFRUULGRUVDWVHOHFWHGWLPHVHWF

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 105


PRODEJ | SALES

 &HQD_3ULFH&=.

3RG.HVQHUNRX3UDKD 6SRMHQÈPGYRXE\WʼnY]QLNOMHGLQHèQØYHONRSORwQØE\WVGLVSR]LFÈNN P2 %\WVHVNO¼G¼]ORŗQLFSUDFRYQ\DREØYDFÈKRSRNRMHVNXFK\ĥVNRXOLQNRXNRXSHOHQDVDPRVWDWQØFK:&.E\WXQ¼OHŗÈWDNÄ GYöWHUDV\NWHUÄOHPXMÈGYöVWöQ\E\WX]QLFKŗMHGQDQDEÈ]ÈYØKOHGQD PöVWRDGUXK¼GR]HOHQö9FHQöMVRXWDNÄJDU¼ŗRY¼SDUNRYDFÈVW¼QÈ 9LORYØ GʼnP MHKRŗ VRXè¼VWÈ MH WHQWR E\W VH QDFK¼]È Y ŗ¼GDQÄ ORNDOLWöYXOLFL3RG.HVQHUNRXYNOLGQÄè¼VWL6PÈFKRYD3R]HPHNMHVYDŗLWØ DQDEÈ]ÈSDQRUDPDWLFNØYØKOHGQD3UDKXVPöUHPN9\wHKUDGXFHQWUX PöVWDDRNROÈ

%\ IXVLQJ WZR DSDUWPHQWV DQ VSHFWDFXODU VSDFLRXV IRXUEHGURRP DSDUWPHQW VTP ZDV FUHDWHG 7KH DSDUWPHQW FRPSULVHV EHGURRPVVWXG\DQGOLYLQJURRPZLWKNLWFKHQEDWKURRPVDQGVHSDUDWHGWRLOHWV7KHUHDUHWZRWHUUDFHVWKDWOLQHDORQJWKHDSDUWPHQW RQHRIWKHPRƪHUVYLHZVRIWKHFLW\DQGWKHRWKHURIWKHJUHHQHU\ 7KHSULFHDOVRLQFOXGHVSDUNLQJVSDFHV7KHYLOODKRXVHLQZKLFKLV WKH DSDUWPHQW LV LQ D GHVLUDEOH ORFDWLRQ LQ 3RG .HVQHUNRX 6WUHHW 7KHODQGLVVORSLQJDQGRƪHUVSDQRUDPLFYLHZVRIWKHFLW\WRZDUGV WKH9\VHKUDGWKHFHQWUHDQGLWVVXUURXQGLQJV

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

106

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ | SALES

 &HQD_3ULFH&=.

%DUUDQGRYVN¼3UDKD ([NOX]LYQÈSR]HPHN P2 QDVWDUÄP%DUUDQGRYöVSURMHNWHPQD YØVWDYEX MHGLQHèQÄ URGLQQÄ YLO\ V NU¼VQØP SDQRUDPDWLFNØP YØKOHGHPQD3UDKX9ØMLPHèQ¼QDEÈGNDYMHGQÄ]QHMKH]èÈFKDQHMSUHVWLŗQöMwÈFKORNDOLWY3UD]HVYØUD]QRXSĵÈWRPQRVWÈJHQLDORFLDYØERUQRX GRVWXSQRVWÈ-LŗQÈVYDK]DOLWØVOXQFHPMHNRPSOHWQöSĵLSUDYHQNYØVWDYEöYèHWQö]SUDFRYDQÄKRSURMHNWXQ¼GKHUQÄVROLWÄUQÈYLO\RGPH]LQ¼URGQöX]Q¼YDQÄKRDUFKLWHNWD=GHĥND)U¼QND3URMHNWP¼SUDYR PRFQÄ VWDYHEQÈ SRYROHQÈ -DNR PRŗQRVW QDEÈ]ÈPH UHDOL]DFL FHOÄKR SURMHNWXQDNOÈè

([FOXVLYHVDOHRIDEXLOGLQJSORW VTP DQGFRQVWUXFWLRQSURMHFW IRU IDEXORXV IDPLO\ YLOOD ZLWK SDQRUDPLF YLHZ RYHU 3UDJXH LQ ROG %DUUDQGRY5DUHRƪHULQRQHRIWKHPRVWEHDXWLIXODQGPRVWSUHVWLJLRXVORFDWLRQVLQ3UDJXHZLWKVLJQLƬFDQWJHQLXVORFLDQGH[FHOOHQW DFFHVVLELOLW\7KHSORWRQWKHVRXWKVORSHSURYLGHVSOHQW\RIVXQOLJKW DQGLVFRPSOHWHO\UHDG\IRUFRQVWUXFWLRQ7KHSURMHFWIRUVROLWDLUHYLOOD ZDV GHVLJQHG E\ LQWHUQDWLRQDOO\ UHQRZQ DUFKLWHFW =GHQHN )UDQHN 7KHSURMHFWKDVDYDOLGEXLOGLQJSHUPLW$VDQRSWLRQZHRƪHUUHDOLVDWLRQRIHQWLUHSURMHFWDFFRUGLQJWR\RXUQHHGV

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 107


PRODEJ | SALES

 ,QIRY5._,QIRXSRQUHTXHVW

%öŗHFN¼3UDKD 2MHGLQöOØDGHVLJQRYö]DĵÈ]HQØPH]RQHWNN P2 VHWĵHPLWHUD VDPL P2 Y5H]LGHQFL%öŗHFN¼9SUYQÈÕURYQLE\WXVHQDFK¼]È YVWXSQÈ KDOD VH wDWQRX NRXSHOQD V YDQRX D VSUFKRYØP NRXWHP DKODYQÈORŗQLFHVSĵÈVWXSHPQDWHUDVX1DGUXKÄPSDWĵHMVRXGDOwÈ ORŗQLFHNRXSHOQDDRWHYĵHQØREØYDFÈSRNRMVMÈGHOQRXDNXFK\QÈ]H NWHUØFKMHSĵÈVWXSQDUR]OHKORXWHUDVX%\WP¼WDNÄSĵÈVWXSQDVWĵHwQÈ WHUDVXNWHU¼MHSRNU\WDY]URVWORX]HOHQÈ%\WMH]DĵÈ]HQVGʼnUD]HPQD NYDOLWQÈPDWHUL¼O\

$QH[TXLVLWHO\GHVLJQHGWKUHHEHGURRPIXUQLVKHGGXSOH[ VTP ZLWKWKUHHWHUUDFHV VTP LQ5HVLGHQFH%H]HFND7KHDSDUWPHQW FRPSULVHVDQHQWUDQFHKDOOZLWKFORDNURRPEDWKURRPZLWKEDWKWXE DQGVKRZHUDQGDPDVWHUEHGURRPZLWKDFFHVVWRWKHWHUUDFHRQ WKHƬUVWOHYHODQGWZREHGURRPVDEDWKURRPDQGRSHQSODQOLYLQJ URRPZLWKNLWFKHQDQGGLQLQJURRPZLWKDFFHVVWRDODUJHWHUUDFH RQ WKH VHFRQG OHYHO 7KH SURSHUW\ KDV DOVR D URRI WHUUDFH ZKLFK LV FRYHUHG ZLWK JURZQ JUHHQHU\ 7KH DSDUWPHQW HPSKDVL]HV WKH TXDOLW\RIPDWHULDOV

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

108

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ | SALES

 ,QIRY5._,QIRXSRQUHTXHVW

1HEXwLFN¼6WDWHQLFH 3URVWRUQ¼ PRGHUQÈ YLOD  P2 V WHUPÈQHP GRNRQèHQÈ Y OÄWö ,QWHULÄU\MVRXQDYUŗHQÄ VGʼnUD]HP QD NRPIRUWXŗLYDWHOʼn D ]¼URYHĥPD[LP¼OQÈY\XŗLWÈSURVWRUX2ULHQWDFHKODYQÈKRSURVWRUXMLK ORŗQLFHVHYHU33MHSURVYöWOHQRYHONØPDQJOLFNØPGYRUNHP P2)‚ VSĵÈPØPYVWXSHPQD]DKUDGX9\EDYHQÈNDUW¼èRYDQØGXEROHMLWDOVNÄRENODG\DGODŗE\0DUD]]LVDQLWD'XUDYLW/DXIHQVSUFKRYÄNRXW\ +×SSHFHQWY\V+XVN\VDWHOLW79]DYOV\VWÄPHOHNWULFN¼SRVXYQ¼ YUDWDJDU¼ŗSURGYDYR]\DGDOwÈWĵLSDUNRYDFÈVW¼QÈQDSR]HPNX

6SDFLRXV PRGHUQ VL[EHGURRP YLOOD VTP VFKHGXOHG IRU VXPPHU ,QWHULRU GHVLJQ HPSKDVL]HV FRPIRUW DQG PD[LPXP XVHRIWKHVSDFH0DLQVSDFHLVIDFLQJVRXWKEHGURRPVQRUWK7KH ORZHU OHYHO LV LOOXPLQDWHG E\ D ODUJH \DUG VTP ZLWK GLUHFW DFFHVVWRWKHJDUGHQ(TXLSPHQWRLOHGEUXVKHGRDNƮRRU,WDOLDQWLOHV DQGSDYLQJE\0DUD]]LVDQLWDU\ZDUH'XUDYLW/DXIHQVKRZHUVE\ +×SSHFHQWUDOYDFXXPV\VWHP+XVN\VDWHOOLWH79LUULJDWLRQV\VWHP HOHFWULF FRQWUROOHG JDWH JDUDJH IRU FDUV DQG DQRWKHU SDUNLQJ VSDFHVRQWKHSORW

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

ПРОДАЕТСЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 109


PRONÁJEM | RENT

#398356 0öVÈèQÈQ¼MHP_0RQWKO\UHQW40 000 CZK

Lumírova, Praha 2 3ĵÈMHPQØSOQö]DĵÈ]HQØE\WNNRYHOLNRVWLP2YSDWĵHQRYÄKR E\WRYÄKRGRPX7HQWRE\WQDEÈ]ÈYVWXSQÈKDOXREØYDFÈSRNRMVY\EDYHQØPNXFK\ĥVNØPDMÈGHOQÈPNRXWHPORŗQLFH MHGQDVEDONRQHP VWXGRYQXNRXSHOQ\DH[WUD:&=REØYDFÈKRSRNRMHMHYVWXSQD GUXKØEDONRQ.E\WXQ¼OHŗÈVNOHSDMHGQRJDU¼ŗRYÄVW¼QÈMHMLŗ]DKUQXWÄYFHQöQ¼MPX.OLGQ¼UHVLGHQèQÈORNDOLWDYSöwÈGRVWXSQRVWLQD 0+'YØERUQÄVSRMHQÈGRFHQWUDPöVWD

&RPIRUWDEOH IXOO\ IXUQLVKHG IRXUEHGURRP DSDUWPHQW VTP RQWKHWKƮRRU7KLVDSDUWPHQWRƪHUVDQHQWUDQFHKDOOOLYLQJURRP ZLWK EDOFRQ\ HTXLSSHG NLWFKHQ DQG GLQLQJ FRUQHU EHGURRPV RQH ZLWK EDOFRQ\ VWXG\ EDWKURRPV DQG H[WUD :& 7KHUH LV D FHOODU DQG RQH SDUNLQJ VSDFH LQ JDUDJH DOUHDG\ LQFOXGHG LQ WKH UHQW %XLOWLQ ZDUGUREHV DQG VWRUDJH VSDFHV LQ WKH DSDUWPHQW )DPLO\OLYLQJZLWKZDONLQJGLVWDQFHWRWKHSXEOLFWUDQVSRUWDQGJRRG DFFHVVWRWKHGRZQWRZQ

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

110

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRONÁJEM | RENT

#410440 0öVÈèQÈQ¼MHP_0RQWKO\UHQW28 000 CZK

7URMDQRYD3UDKD 1RYö ]UHNRQVWUXRYDQØ E\W VLWXRYDQØ YH SDWĵH GRPX NWHUØVHQDFK¼]ÈQDQ¼EĵHŗÈSUDYÄKREĵHKX9OWDY\YWöVQÄEOÈ]NRVWL 7DQèÈFÈKRGRPX%\W P2 QDEÈ]ÈREØYDFÈSRNRMSOQöY\EDYHQRX NXFK\QLORŗQLFHDNRXSHOQX9GRPöMHQRYöY\EXGRYDQØYØWDK . E\WX MH PRŗQR SURQDMPRXW JDU¼ŗRYÄ VW¼QÈ ]D H[WUD SRSODWHN &=.PöVÈFYH9¼FODYVNØFKJDU¼ŗÈFK3öNQÄE\GOHQÈVYØERUQRX GRVWXSQRVWÈFHQWUD

1HZO\UHQRYDWHGWZREHGURRPDSDUWPHQWRQWKHUGƮRRURIWKH EXLOGLQJ ORFDWHG RQ WKH ULYHU EDQN FORVH WR WKH 'DQFLQJ +RXVH 7KHDSDUWPHQW VTP RƪHUVOLYLQJURRPIXOO\HTXLSSHGNLWFKHQ EHGURRPVDQGEDWKURRP,QWKHKRXVHLVQHZO\EXLOWOLIW3RVVLEOH WRUHQWJDUDJHVSDFHIRUH[WUDIHH&=.PRQWKLQ:HQFHVODV JDUDJHV1LFHOLYLQJZLWKH[FHOOHQWDFFHVVLELOLW\WRWKHFLW\FHQWHU

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

АРЕНДА

|

LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 111


PRONÁJEM | RENT

#410393 0öVÈèQÈQ¼MHP_0RQWKO\UHQW38 000 CZK

+ROHèNRYD3UDKD 0RGHUQÈE\W P2 VQ¼GKHUQØPYØKOHGHPQDFHQWUXP3UDK\%\WQDEÈ]ÈY\EDYHQRXNXFK\QLREØYDFÈSRNRMVMÈGHOQRXDEDONRQHP SUDFRYQX V NQLKRYQRX D ORGŗLÈ ORŗQLFH NRXSHOQ\ wDWQX G¼OHYVWXSQÈKDOXDFKRGEX.E\WXQ¼OHŗÈJDU¼ŗRYÄSDUNRYDFÈVW¼QÈ VNOHSDVSROHèQ¼]DKUDGDDSRVLORYQD75,1,7<*$5'(1MHX]DYĵHQØ E\WRYØNRPSOH[VKRGLQRYRXRVWUDKRXYØERUQ¼GRVWXSQRVWGR FHQWD

0RGHUQWZREHGURRPDSDUWPHQW VTP ZLWKVSHFWDFXODUYLHZ RIWKHFLW\FHQWHU7KHDSDUWPHQWRƪHUVƬWWHGNLWFKHQOLYLQJURRP DQG GLQLQJ URRP ZLWK EDOFRQ\ VWXG\ DQG OLEUDU\ ZLWK EDOFRQ\ EHGURRPVEDWKURRPVGUHVVLQJURRPDQGHQWUDQFHKDOO7KHUH LVDOVRJDUDJHSDUNLQJVSDFHFHOODUDQGFRPPRQJDUGHQDQGJ\P 75,1,7<*$5'(1LVFORVHGUHVLGHQWLDOFRPSOH[ZLWKVHFXULW\ H[FHOOHQWDFFHVVWRWKHFLW\FHQWHU

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

112

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRONÁJEM | RENT

#387436 0öVÈèQÈQ¼MHP_0RQWKO\UHQW42 000 CZK

.ROHMQÈ3UDKD ç¼VWHèQö ]DĵÈ]HQØ OX[XVQÈ E\W NN P2 NWHUØ VH QDFK¼]È YH SDWĵHE\WRYÄKRGRPXVYØWDKHPQD3UD]H+DQVSDXOFH%\WMH NOLPDWL]RY¼QDVNO¼G¼VH]HORŗQLFNRXSHOHQDREØYDFÈKRSRNRMH V NXFK\ĥVNØP NRXWHP . E\WX G¼OH Q¼OHŗÈ EDONRQ WHUDVD VNOHS D SDUNRYDFÈ VW¼QÈ Y JDU¼ŗL 1DGVWDQGDUGQÈ E\GOHQÈ QD SUHVWLŗQÈ DGUHVHVYØERUQRXGRVWXSQRVWÈQDOHWLwWöLGRPH]LQ¼URGQÈFKwNRO

/X[XULRXV PRGHUQ SDUWO\ IXUQLVKHG WKUHHEHGURRP DSDUWPHQW VTP VLWXDWHGRQWKHWKƮRRURIDEXLOGLQJZLWKDOLIWLQ3UDJXH +DQVSDXOND7KLVDSDUWPHQWKDVDLUFRQGLWLRQLQJDQGFRPSULVHV EHGURRPV EDWKURRPV DQG OLYLQJ URRP ZLWK NLWFKHQ FRUQHU 7KHUHLVDOVRDEDOFRQ\WHUUDFHFHOODUDQGSDUNLQJVSDFHVLQOFXGHG LQWKHUHQW9HU\KLJKVWDQGDUGRIOLYLQJRQSUHVWLJLRXVDGGUHVVZLWK JUHDWDFFHVVWRWKHDLUSRUWDQGLQWHUQDWLRQDOVFKRROV

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

АРЕНДА

|

LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 113


PRONÁJEM LUXUSNÍHO PENTHOUSU 5+kk (221 m2) s velkou terasou (120 m2) a bazénem Praha 2, Královské Vinohrady, Nad Petruskou Cena na vyžádání Byt kompletně zařízen moderním i stylovým nábytkem, kuchyňská linka se spotřebičemi Miele, úklidová komora s pračkou a sušičkou. Terasa s bazénem, sprchou, teakovým nábytkem a krásným výhledem na Prahu. Byt má zabezpečovací zařízení, topení na elektřinu (přímotopy a klimatizační jednotky), na podlaze dřevěné parkety nebo dlažba, 3 parkovací stání v podzemní garáži. The flat is fully furnished in modern and antique furniture, Miele kitchen appliances, and a laundry room with washer and dryer. It also features a terrace with pool, shower, teak furniture, and a beautiful view of Prague. The flat has an alarm system, electric heating (radiators and air conditioning), parquet and tile floors, 3 parking spaces in the underground garage.

Bližší informace

114

|

ESTATE

|

Tero Loukonen, mobil: 724 607 264, email: tero.loukonen@passerinvest.cz

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Rezidence U Roháčových kasáren Praha 10

23 bytů, 4 studia a 3 přízemní nebytové prostory podzemní garážová stání a sklepy škola a školka několik desítek metrů k nastěhování prosinec 2015

606 723 723

www.akroreal.cz

АРЕНДА

|

LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 115


Pronájem | Thunovská | Malá Strana | Praha 1 | 145 m2 | 100 000 Kè / mìsíc =$čÌ=(1ë'(6,*129ë%<7ORçQLFHMtGHOQDVNUEHPNRXSHOQ\Y\VRFHNYDOLWQtY\EDYHQtDPDWHULiO\]DFKRYDQpSģYRGQtSUYN\ SDUNHW\PR]DLNRYiGODçEDYNRXSHOQiFKVSRWĨHELĀH0LHOHFHQWUiOQtY\StQDĀSDUNRYiQtVNOHSSDWURVYìWDKHP1DGVWDQGDUGQę Y\EDYHQìE\WQDYUçHQìDUFKLWHNWNRX%iURXäNRUSLORYRX]HVWXGLD0,02/,0,7YNRPSOHWQę]UHNRQVWUXRYDQpPGRPę]VWROHWtYNOLGQp PDORVWUDQVNpXOLFLSĨtPRSRG3UDçVNìPKUDGHP $3$570(17:,7+'(6,*1)851,6+,1*6WZREHGURRPVGLQLQJURRPZLWKDILUHSODFHWZREDWKURRPVKLJKTXDOLW\HTXLSPHQWDQG PDWHULDOVSUHVHUYHGRULJLQDOIHDWXUHVVROLGZRRGSDUTXHWIORRUVPRVDLFWLOHVLQWKHEDWKURRPV0LHOHDSSOLDQFHVFHQWUDOVZLWFKSDUNLQJ FHOODU7KLUGIORRUZLWKOLIW0RGHUQIODWGHVLJQHGE\WKH&]HFKDUFKLWHFW%iUDäNRUSLORYiLQDFRPSOHWHO\UHFRQVWUXFWHGEXLOGLQJIURPWKH 15thFHQWXU\RQDTXLHWVWUHHWGLUHFWO\XQGHUWKH3UDJXH&DVWOH

116

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Pronájem | Široká | Staré Mìsto | Praha 1 | 135 m2 | 74 000 Kè / mìsíc /8;861Ì%<7EDONRQORçQLFHSUDFRYQDNRXSHOQ\YHONiKDODY\VRNpVWURS\åWXN\PDVLYQtSDUNHW\EH]SHĀQRVWQtGYHĨHIXQNĀQt UHSDVRYDQiNDFKORYiNDPQDSģYRGQtVYtWLGODSUDĀNDVXåLĀNDVSRWĨHELĀH%DXNQHFKWDODUP%\WSRGģNODGQpUHNRQVWUXNFLVGģUD]HPQD ]DFKRYiQtSģYRGQtFKDUFKLWHNWRQLFNìFKGHWDLOģYHSDWĨHSOQę]UHQRYRYDQpKRVHFHVQtKRGRPXVGHVLJQRYìPYìWDKHPYSUHVWLçQtORNDOLWę YEOt]NRVWL3DĨtçVNpXOLFHD6WDURPęVWVNpKRQiPęVWt +,*+48$/,7<$3$570(17EDOFRQ\WZREHGURRPVVWXG\WZREDWKURRPVODUJHKDOOVWXFFRGHWDLOVVROLGZRRGSDUTXHWIORRUVVHFXULW\ HQWU\GRRUZRUNLQJKLVWRULF'XWFKVWRYHRULJLQDOOLJKWLQJIL[WXUHVZDVKHUGU\HU%DXNQHFKWDSSOLDQFHVDODUP0HWLFXORXVO\UHIXUELVKHG IODWZLWKEHDXWLIXOO\SUHVHUYHGRULJLQDOGHWDLOVRQWKHWKLUGIORRURIDIXOO\UHFRQVWUXFWHG$UW1RXYHDXEXLOGLQJZLWKDGHVLJQOLIWVWHSVIURP WKHIDVKLRQDEOH3DĨtçVNiVWUHHWDQGWKH2OG7RZQ6TXDUH

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

АРЕНДА

|

LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 117


PronĂĄjem |5DĂĽtQRYRQiEĨHçt| NovĂŠ MĂŹsto | Praha 2 | 244 m2 | 10 000 EUR / mĂŹsĂ­c /8;861Ă&#x152;(/(*$171Ă&#x152;$3$570Ă&#x2030;1NNH[NOX]LYQtSULYiWQtE\GOHQtYFHQWUXEDONRQ\QiGKHUQĂŹYĂŹKOHGQD9OWDYXD3UDçVNĂŹKUDG SULYiWQtVHNFHVORçQLFtĂĽDWQRXDNRXSHOQRXVSDUQtOi]QtYHONiKDODYĂŹWDKGRE\WXY]GXĂĽQpPtVWQRVWLĂĽWXN\NĨLüĢiORYpOXVWU\GĨHYÄ&#x2122;Qp SRGODK\DODUP=DĨt]HQĂŹE\WVSĨtPĂŹPYĂŹKOHGHPQDĨHNXYFHOpPSDWĨHQiEĨHçQtUH]LGHQÄ&#x20AC;QtEXGRY\]SĨHORPXDVWROHWtNWHUi SURĂĽODQiNODGQRXUHNRQVWUXNFtVFtOHPY\WYRĨLWH[NOX]LYQtUH]LGHQFLSURQiURÄ&#x20AC;Qp MAJESTIC HIGH-END APARTMENT, exclusive private living with direct views of the Vltava river and the Prague Castle, two balconies, two private sections incl. a bedroom, walk-in closet and bathroom with steam bath, gracious airy rooms, large hall, direct access from the lift, stucco ornaments, crystal chandeliers, wood floors, alarm. Furnished flat occupying the entire third floor of a fully refurbished riverfront UHVLGHQFHIURPWKHWXUQRIWKHth and 20th century.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

118

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

Đ&#x203A;УЧШĐ?ĐŻ Đ?Đ&#x2022;Đ&#x201D;Đ&#x2019;Đ&#x2DC;Đ&#x2013;Đ&#x2DC;Đ&#x153;Đ&#x17E;ХТЏ

svoboda-williams.com


Pronájem | Všehrdova | Kampa | Praha 1 | 233 m2 | 50 000 Kè / mìsíc /8;861Ì'(6,*129ë%<7QD]GHFKXPęQtVRXĀDVQìFKĀHVNìFKDDPHULFNìFKXPęOFģWHUDVDORçQLFHNRXSHOQ\MtGHOQDNRPRUD NUESRGODKRYpWRSHQtYFHOpPE\WęQRYpSDUNHW\YHVWDYęQpVNĨtQęVStçFHQWUiOQtY\VDYDĀSUDĀND79LQWHUQHWVDWHOLWDODUP3DUNRYiQt PRçQpÿiVWHĀQę]DĨt]HQìUHNRQVWUXRYDQìE\WVNUiVQìPLYìKOHG\QDPęVWRDQD3HWĨtQYSRGNURYQtPSDWĨHĀLQçRYQtKRGRPXVYìWDKHP YDWUDNWLYQtORNDOLWęQDPDORVWUDQVNp.DPSę '(6,*1%('5220$3$570(17RULJLQDOSDLQWLQJVE\\RXQJ&]HFKDQG$PHULFDQDUWLVWVWHUUDFHEDWKURRPVGLQLQJURRPVWRUDJH ILUHSODFHKHDWHGIORRUVWKURXJKRXWQHZSDUTXHWIORRUVSDQWU\FHQWUDOYDFXXPZDVKHU79VDWHOOLWH,QWHUQHWDODUP3DUNLQJSRVVLEOH 3DUWO\IXUQLVKHGUHQRYDWHGKLJKVWDQGDUGDWWLFDSDUWPHQWRQWKHWKIORRUZLWKOLIW$WWUDFWLYH0DOi6WUDQDORFDWLRQZLWKQLFHYLHZVRIWKH 3HWĨtQKLOODQGWKH1DWLRQDO7KHDWHU&RQYHQLHQWWRWKH)UHQFK6FKRRO

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

АРЕНДА

|

LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 119


Pronájem | Národní obrany | Bubeneè | Praha 6 | 106 m2 | 35 000 Kè / mìsíc 129ą=5(.21675829$1ë=$čÌ=(1ë%<7NRXSHOQ\SUDFRYQtNRXWYKODYQtORçQLFLYHVWDYęQpVNĨtQę]DFKRYDQpSģYRGQtSUYN\ UHSDVRYDQpSDUNHW\EH]SHĀQRVWQtGYHĨHVNOHS.YDOLWQtE\WYHSDWĨH]UHQRYRYDQpKRĀLQçRYQtKRGRPXVYìWDKHPYREOtEHQpUH]LGHQĀQt ORNDOLWęPLQXWXFKģ]HRGVWDQLFHPHWUD'HMYLFNiYSęåtPGRVDKX3UDçVNpKRKUDGXDSDUNX6WURPRYND/RNDOLWDVSOQRXREĀDQVNRX Y\EDYHQRVWtDU\FKOìPVSRMHQtPQDOHWLåWęDGRPH]LQiURGQtFKåNRO 1(:/<)8//<5()85%,6+(')/$7WZREHGURRPVWZREDWKURRPVEXLOWLQZDUGUREHVSUHVHUYHGRULJLQDOGHWDLOVUHQRYDWHGVROLGZRRG SDUTXHWIORRUVVHFXULW\HQWU\GRRUFHOODU)XUQLVKHGIODWRQWKHWKLUGIORRURIDUHFRQVWUXFWHGEXLOGLQJZLWKDOLIWLQWKHSRSXODUHPEDVV\DUHD ZLWKIXOODPHQLWLHVPRPHQWVIURP'HMYLFNiPHWUREXVDQGWUDPOLQNV:LWKLQTXLFNUHDFKRI6WURPRYNDDQG/HWHQVNp6DG\3DUNVDQGWKH 3UDJXH&DVWOHFRQYHQLHQWWRWKHDLUSRUWDQGLQWHUQDWLRQDOVFKRROV

120

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Pronájem | Nebovidská | Malá Strana | Praha 1 | 146 m2 | 45 000 Kè / mìsíc 1$'67$1'$5'1Ì3Đ'1Ì%<7NNWHUDVDSUģFKR]tSUDFRYQDNRXSHOQ\åDWQ\NUEYHVWDYęQp~ORçQpSURVWRU\ODPLQRY\WiSęQi GODçEDYNRXSHOQiFKSUDĀNDVHVXåLĀNRXP\ĀND1RYìNRPSOHWQę]UHNRQVWUXRYDQì]DĨt]HQìE\WVYìKOHGHPQD3UDçVNìKUDGYHSDWĨH KLVWRULFNpEXGRY\VH]DFKRYDQìPLSģYRGQtPLSUYN\EH]YìWDKX3ģYDEQiORNDOLWDYEOt]NRVWLQęNROLNDDPEDViGQHGDOHNRQiEĨHçt9OWDY\ D.DPS\SiU]DVWiYHNNHVWDQLFLPHWUD0DORVWUDQVNi WUDVD$ HIGH STANDARD ATTIC APARTMENT, terrace, two bedrooms, study, two bathrooms, two walk-in closets, fireplace, built-in storage, laminated IORRUVKHDWHGWLOHVLQWKHEDWKURRPVZDVKHUGU\HUGLVKZDVKHU1HZIXOO\UHIXUELVKHGIXUQLVKHGIODWZLWKYLHZVRIWKH3UDJXH&DVWOHRQWKH WKLUGWRSIORRURIDQKLVWRULFEXLOGLQJZLWKSUHVHUYHGRULJLQDOIHDWXUHVDQGQROLIW3LFWXUHVTXHQHLJKERUKRRGQHDUVHYHUDOHPEDVVLHVWKH9OWDYD ULYHUDQG.DPSD3DUNDIHZWUDPVWRSVWR0DORVWUDQVNiPHWUR

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

АРЕНДА

|

LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 121


Pronájem | Badeniho | Hradèany | Praha 6 | 183 m2 | 40 000 Kè / mìsíc 5(35(=(17$7,91Ì%<7EDONRQ\GYDSRNRMHVSģYRGQtPREORçHQtP]OHåWęQpKRRĨHFKXDSURVNOHQìPSUģKOHGRYìPQiE\WNHPWĨL ORçQLFHYHONiåDWQDY\VRNpVWURS\SģYRGQtYHVWDYęQpVNĨtQęD~ORçQpSURVWRU\SDUNHW\PDUPROHXPEH]SHĀQRVWQtGYHĨHDODUPVNOHS %\W]UHQRYRYDQìGRSģYRGQtKRVWDYXYSDWĨH]UHNRQVWUXRYDQpKRĀLQçRYQtKRGRPXVYìWDKHPYSUHVWLçQtĀWYUWLSiUPLQXWFKģ]HRG /HWHQVNìFKVDGģD3UDçVNpKRKUDGXPLQXWXRGPHWUD+UDGĀDQVNi )8//<5()85%,6+(')/$7WZREDOFRQLHVWZRURRPVZLWKRULJLQDOZDOQXWZRRGSDQHOLQJDQGVHHWKURXJKJODVVFDELQHWVWKUHHEHGURRPV ZDONLQFORVHWRULJLQDOEXLOWLQZDUGUREHVDQGVWRUDJHVROLGZRRGSDUTXHWIORRUVPDUPROHXPVHFXULW\GRRUDODUPFHOODU6SDFLRXVIODW FRPSOHWHO\UHVWRUHGWRLWVRULJLQDOVWDWHRQWKHILUVWIORRURIDIXOO\UHFRQVWUXFWHGEXLOGLQJZLWKDOLIWLQDSUHVWLJLRXVQHLJKERUKRRGPRPHQWV IURP+UDGĀDQVNiPHWUR/HWQi3DUNDQGWKH3UDJXH&DVWOH

122

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Pron├Аjem | U d├гtsk├Еho h├Иi┼Аt├г | Jinonice | Praha 5 | 350 m2 | 85 000 K├е / m├гs├Гc .9$/,71├ї52',11├Ѕ9,/$NNOR├ДQLFNRXSHOQ\├ЦDWQ\WHUDVDEDONRQ\ILWQHVVKHUQDG─еHY─ЎQpSRGODK\SRGODKRYpWRSHQt YNRXSHOQiFKNUES─еHGRNHQQtUROHW\DODUPGYRMJDUi├ДDYHQNRYQtSDUNRYDFtVWiQt=UHNRQVWUXRYDQiQH]D─еt]HQiURGLQQiYLODVH]DKUDGRX YNOLGQpUH]LGHQ─ђQt─ђWYUWLVRXVHGtFtVS─еtURGQtUH]HUYDFtYW─ЎVQpEOt]NRVWL1─ЎPHFNp├ЦNRO\YS─Ў├ЦtPGRVDKXQiNXSQtKRFHQWUD%XWRYLFH DVWDQLFHPHWUD &20)257$%/()5((67$1',1*+286(ILYHEHGURRPVWKUHHEDWKURRPVWZRZDONLQFORVHWVWHUUDFHWZREDOFRQLHVILWQHVVKREE\URRP ZRRGIORRUVIORRUKHDWLQJLQWKHEDWKURRPVILUHSODFHVHFXULW\EOLQGVDODUP'RXEOHJDUDJHDQGRXWGRRUSDUNLQJ5HQRYDWHGXQIXUQLVKHG KRXVHZLWKDODQGVFDSHGJDUGHQVWHSVIURPWKH*HUPDQ6FKRROLQDTXLHWUHVLGHQWLDOORFDWLRQDGMDFHQWWRDQDWXUDOSUHVHUYHDVKRUWZDONWR %XWRYLFH6KRSSLQJ&HQWHUDQGWKHQHDUHVWPHWURVWDWLRQ

Na Per┼Аt├йn├г 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

лљлалЋлЮлћлљ

|

LEASE

|

PRON├ЂJEM

|

ESTATE | 123


PronĂĄjem | Na CĂ­saøce | SmĂ­chov | Praha 5 | 170 m2 | 75 000 Kè / mĂŹsĂ­c LUXUSNĂ? DĂ&#x2122;M 5+kk, terasa 30 m2, 2 koupelny, 2 ĹĄatny, klimatizace, døevĂŹnĂŠ podlahy, koberce, elektrickĂŠ bezpeènostnĂ­ rolety, praèka, VXĂĽLÄ&#x20AC;ND79DODUP'YRMJDUiçĂżiVWHÄ&#x20AC;QÄ&#x2122;]DĨt]HQĂŹURGLQQĂŹGÄŁPYPRGHUQtPUH]LGHQÄ&#x20AC;QtPNRPSOH[X&tVDĨND.OLGQiORNDOLWDYEOt]NRVWLSĨtURGQt SDPiWN\6NDONDDSDUNX/DGURQNDVF\NOLVWLFNĂŹPLDEUXVODĨVNĂŹPLVWH]NDPLVGREURXGRSUDYQtGRVWXSQRVWtGRFHQWUDPLQXWNHVWDQLFL metra AndĂŹl. TOP QUALITY SEMIDETACHED HOUSE, four bedrooms, two bathrooms, 30 m2 terrace, two walk-in closets, air-conditioning, wooden floors, carpets, automatic security blinds, washer, dryer, TV, alarm. Double garage. Partly furnished house in the modern CĂ­saøka residential project. Located in a quiet area within quick reach of the Ladronka Park with biking and in-line skating trails and the Skalka natural park, with good connection to the city center, ten minutes to AndĂŹl metro station.

124

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

Đ&#x203A;УЧШĐ?ĐŻ Đ?Đ&#x2022;Đ&#x201D;Đ&#x2019;Đ&#x2DC;Đ&#x2013;Đ&#x2DC;Đ&#x153;Đ&#x17E;ХТЏ


Pron├Аjem | Na Veselou | Beroun | 119 m2 | 30 000 K├е / m├гs├Гc APARTM├ЂN PRO MILOVN├ЇKY GOLFU, 4+kk, 2 terasy (80 m2 OR├ДQLFHNRXSHOQ\YHONi├ЦDWQDG─еHY─ЎQpSORYRXFtSRGODK\YHVWDY─ЎQpVN─еtQ─Ў VNOHSY├гWDKSDUNRYiQt%\WVNUiVQ├гPY├гKOHGHPGRRNROtYHW─еHWtPQHMY\├Ц├ЦtPSDW─еHQRYpKRE\WRYpKRGRPXYX]DY─еHQpPDUHiOX%HURXQ*ROI 5HVRUWYQiGKHUQpS─еtURGQtORNDOLW─Ў%UGVN├гFKOHV─БDFKUiQ─ЎQ├гFKREODVWt├┐HVNpKRNUDVXD.─еLYRNOiWVND.GLVSR]LFLNOXERY├гG─БPVKRWHORY├гPL VOX├ДEDPLILWQHVVDZHOOQHVVVED]pQHP (;(&87,9($3$570(17)25*2/)/29(56WZRWHUUDFHV P2 WKUHHEHGURRPVWZREDWKURRPVODUJHZDONLQFORVHWZRRGIORDWLQJIORRUV EXLOWLQZDUGUREHVFHOODUOLIWSDUNLQJ7KLUGWRSIORRUIODWLQDQHZEXLOGLQJZLWKEHDXWLIXOQDWXUDOYLHZVVHWLQWKH%HURXQ*ROI5HVRUWLQDWUDQTXLO FRXQWU\VLGHZLWKXQIRUJHWWDEOHYLHZVRIWKH%UG\PRXQWDLQUDQJHQHDUWKH.─еLYRNOiWIRUHVW$PHQLWLHVLQFOXGHDFOXEKRXVHZLWKKRWHOVHUYLFHV ILWQHVVDQGZHOOQHVVFHQWHUDQGDQRXWGRRUSRRO

Na Per┼Аt├йn├г 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

лљлалЋлЮлћлљ

|

LEASE

|

PRON├ЂJEM

|

ESTATE | 125


Byt 3+kk, 70 m2, Pankrác – Praha 4, Doudlebská | 22 000 Kč / měsíčně Zrekonstruovaný byt s designovým nábytkem v 1. patře budovy s výtahem pár minut od stanice metra Pankrác, v sousedství administrativních budov Gemini – Pankrác Business Centrum, Polygon House a Enterprise Office Center. 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyní, koupelna s vanou, vestavěné skříně, lamino a dlažba, pračka, myčka, TV. Furnished renovated first floor flat moments from Pankrác metro, in the commercial zone of Prague 4, near the Pankrác Business Center – Gemini Building, Polygon House and the Enterprise Office Center. Two bedrooms, living room with kitchen, bathroom with tub, built-in storage, laminated floors, security door, washer, dishwasher, TV, lift.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 126

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

feelhome.cz

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Pronájem

Prodej

Byt 1+kk, 24 m2, Holešovice – Praha 7, U Pergamenky | 11 900 Kč / měsíčně Zařízené zrekonstruované studio ve zvýšeném přízemí činžovního domu v klidné ulici nedaleko stanice metra Nádraží Holešovice. Interiér navržený architektem, obývací pokoj s pracovním koutem, vysunovací postel, kuchyňka, sprchový kout, dřevěné podlahy, vestavěný úložný systém, bezpečnostní dveře, spotřebiče Siemens, sklep. Architect designed furnished studio on the upper ground floor in a traditional building located one tram stop from Nádraží Holešovice metro station, line C. Living area with a study corner, pull out bed, kitchenette, shower bathroom, wood floors, lots of custom made built-in storage, security entry door, Siemens appliances, cellar.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz АРЕНДА

|

LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 127


Byt 1+kk, 58 m2, Libeň – Praha 8, Zenklova | 17 000 Kč / měsíčně Zařízené loftové studio se zahrádkou (20 m2) ve sníženém přízemí zrekonstruovaného domu s garážemi. Dvě zastávky od metra Kobylisy, nedaleko chráněného území Havránka a Čimického háje. Obývací pokoj s kuchyní, loftová ložnice s pracovnou, sprchový kout, šatna, vinylové podlahy, elektrické rolety, pračka, myčka, TV, alarm. Furnished loft studio with a 20 m2 garden on the lower ground floor of a refurbished building with parking, two tram stops from Kobylisy metro, near the natural reserve Havránka and Čimický háj. Living room with kitchen, loft bedroom with study area, walk-in closet, shower bathroom, vinyl floors, electric blinds, washer, dishwasher, TV, alarm.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 128

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

feelhome.cz

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Pronájem

Prodej

Byt 5+kk, 138 m2, Sedlec – Praha-východ | 35 000 Kč / měsíčně Nový nízkoenergetický klimatizovaný rodinný dům v projektu Nový Sedlec 2 km od severní hranice Prahy, s rychlým spojením na dálnici D8, k obchodnímu centru Letňany a stanici metra Kobylisy. Obývací pokoj s kuchyní, 4 ložnice, 1 koupelna, dubové podlahy, hydromasážní vana, spotřebiče Miele, tepelné čerpadlo, alarm, satelit. New air-conditioned low-energy house, part of Nový Sedlec project, in a quiet residential area 2 km from the northern border of Prague. Convenient to the D8 highway, Letňany shopping center and Kobylisy metro. Living room with kitchen, four bedrooms, full bathroom, oak floors, massage tub, Miele appliances, heat pump, alarm, satellite.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz АРЕНДА

|

LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 129


Byt 1+kk, 40 m2, Vinohrady – Praha 2, Uruguayská | 16 600 Kč / měsíčně Zařízené studio s 16 m2 terasou v přízemí moderní rezidence v atraktivní lokalitě s plnou vybaveností, pár minut chůze od stanice metra Náměstí Míru. Obývací pokoj s ložnicovou částí, kuchyní a přístupem na terasu, koupelna s vanou, vstupní hala, dřevěné podlahy, dlažba, francouzská okna, bezpečnostní dveře, pračka, myčka, TV. Furnished studio with a 16 m2 terrace on the ground floor of a modern residence in a quiet location with full amenities, moments from Náměstí Míru metro, with quick access to the city center. Living room / bedroom with kitchen and terrace access, bathroom with tub, wooden floors, tiles, French windows, security door, washer, dishwasher, TV.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 130

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

feelhome.cz

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 48 m2, Staré Město – Praha 1, Náprstkova | 21 000 Kč / měsíčně Zařízený renovovaný byt s balkonem v 1. patře zrekonstruovaného činžovního domu s upraveným vnitroblokem pár kroků od Karlova mostu, 5 minut chůze od Staroměstského a Václavského náměstí. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna s vanou, dřevěné podlahy, TV, kamerový system, parkování. Bez výtahu. Furnished renovated first floor flat in a refurbished building with a nice inner courtyard and no lift. Attractive central location on a quiet street near the Charles Bridge, a short walk to the Old Town Square and Wenceslas Square. Living room with kitchen, one bedroom, bathroom with tub, wood floors, TV, camera system, parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz АРЕНДА

|

LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 131


ApartmĂĄn Two-Bedroom Balconyt6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD "QBSUNĂ&#x2C6;OTLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFNBEWÄŁNBMPäOJDFNJ LMJNBUJ[BDĂ&#x201C;B8J'J[EBSNBOB4UBSĂ?N.ÄŁTUÄŁ#VEPWBTOPOTUPQSFDFQDĂ&#x201C; WâUBIFN BQPE[FNOĂ&#x201C;NQBSLPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;N EMFEPTUVQOPTUJB[BQPQMBUFL 1MOÄŁWZCBWFOâLVDIZÄŞTLâLPVUWPCâWBDĂ&#x201C;NQPLPKJ MPäOJDFTCBMLĂ&#x2DC;OFN TWâIMFEFNOB1SBäTLâISBE MPäOJDFTNBMâNCBMLĂ&#x2DC;OFNBWMBTUOĂ&#x201C;LPVQFMOPV TBNPTUBUOĂ&#x2C6;LPVQFMOBB8$7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C; UFMFWJ[FTQMPDIPVPCSB[PWLPV QÄżFISĂ&#x2C6;WBÄĄ%7% QSBÄĄLBTVĂ?JÄĄLB NJLSPWMOOĂ&#x2C6;USPVCB NZÄĄLBOBOĂ&#x2C6;EPCĂ&#x201C; OPOTUPQIPUMJOF$FOB[BISOVKF Ă&#x17E;LMJEBWâNÄŁOVQPWMFÄĄFOĂ&#x201C;BSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°KFEOPVUâEOÄŁ Fully serviced two-bedroom Old Town apartment with free Wi-Fi and air-conditioning, in a building with 24-hour reception, lift, and onsite parking (at extra cost). Fully ďŹ tted kitchen and living room, bedroom with balcony overlooking the Prague panorama, bedroom with small balcony and ensuite bathroom, full bathroom and extra WC. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with ďŹ&#x201A;at screen, DVD player, washer/dryer, microwave, dishwasher, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

132

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

Đ&#x203A;УЧШĐ?ĐŻ Đ?Đ&#x2022;Đ&#x201D;Đ&#x2019;Đ&#x2DC;Đ&#x2013;Đ&#x2DC;Đ&#x153;Đ&#x17E;ХТЏ

prague-stay.com


ApartmĂĄn Enchanting t6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCZt LLt1SBIBtPEFVSOPD ,PNQMFUOÄŁTFSWJTPWBOâBQBSUNĂ&#x2C6;OWQPELSPWĂ&#x201C;TKFEOPVMPäOJDĂ&#x201C; QBUSPTWâUBIFN PCâWBDĂ&#x201C;QPLPKTQMOÄŁWZCBWFOâNLVDIZÄŞTLâNLPVUFN MPäOJDFTPSJHJOĂ&#x2C6;MOĂ&#x201C;NBOäFMTLPVQPTUFMĂ&#x201C; SP[LMĂ&#x2C6;EBDĂ&#x201C;HBVÄĄWPCâWBDĂ&#x201C;NQPLPKJ0CMBTU.BMĂ?4USBOZTQBNĂ&#x2C6;ULBNJ SFTUBVSBDFNJ NV[FJ [BISBEBNJ USBNWBKPWâNJMJOLBNJ NFUSFNBUE7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[F %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBTVĂ?JÄĄLBBOPOTUPQIPUMJOF Ă LMJEKFEOPVUâEOÄŁ WâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°[BISOVUBWDFOÄŁ Fully serviced one-bedroom attic apartment, 3rd ďŹ&#x201A;oor with lift, sunken living room, open-plan fully ďŹ tted kitchen, bedroom with a custom built double bed, sofa bed in living room. Lesser Town area with sights, restaurants, museums, gardens, various tramlines, metro and more. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 Đ?Đ Đ&#x2022;Đ?Đ&#x201D;Đ?

|

LEASE

|

PRONĂ JEM

|

ESTATE | 133


Lesser Town Studio t6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;QSPPTPCZt LLt1SBIBtPEFVSOPD 1PELSPWOĂ&#x201C;TUVEJPTLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFNTFOBDIĂ&#x2C6;[Ă&#x201C;WFQBUÄżFOĂ&#x2C6;EIFSOÄŁ[SFOPWPWBOĂ?IPLPNQMFYVTWâUBIFNQÄżĂ&#x201C;NPOB.BMPTUSBOTLĂ?N OĂ&#x2C6;NÄŁTUĂ&#x201C;"QBSUNĂ&#x2C6;OUWPÄżĂ&#x201C;EWPVĂ&#x17E;SPWÄŞPWâQSPTUPSTLVDIZÄŞTLâNLPVUFNBKĂ&#x201C;EFMOĂ&#x201C;NTUPMFNBPUFWÄżFOĂ&#x2C6;PCâWBDĂ&#x201C;NĂ&#x201C;TUOPTUTQSPTUPSFNOBTQBOĂ&#x201C; 7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'JWZTPLPSZDIMPTUOĂ&#x201C;QÄżJQPKFOĂ&#x201C;LJOUFSOFUV TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPVPCSB[PWLPV QSBÄĄLBBTVĂ?JÄĄLB OPOTUPQIPUMJOF 7DFOÄŁKF[BISOVUĂ&#x17E;LMJE WâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ° Fully serviced studio apartment directly on Lesser Town Square, situated on the 3th ďŹ&#x201A;oor of a beautifully renovated Old World complex, complete with lift. Features fully ďŹ tted kitchen with dining table and open-plan living/sleeping area. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, washer & dryer, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

134

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

Đ&#x203A;УЧШĐ?ĐŻ Đ?Đ&#x2022;Đ&#x201D;Đ&#x2019;Đ&#x2DC;Đ&#x2013;Đ&#x2DC;Đ&#x153;Đ&#x17E;ХТЏ

prague-stay.com


Wenceslas Loftt6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD 1MOÄŁTFSWJTPWBOâLMJNBUJ[PWBOâBQBSUNĂ&#x2C6;OTFUÄżFNJMPäOJDFNJBEWÄŁNBLPVQFMOBNJTFOBDIĂ&#x2C6;[Ă&#x201C;OFEBMFLP7Ă&#x2C6;DMBWTLĂ?IPOĂ&#x2C6;NÄŁTUĂ&#x201C;WQBUÄżF [SFOPWPWBOĂ?IPEPNVTWâUBIFN OPOTUPQSFDFQDĂ&#x201C;BQBSLPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;N"QBSUNĂ&#x2C6;O8FODFTMBT-PGUKFQSPTUPSOâ TLMĂ&#x2C6;EĂ&#x2C6;TF[QMOÄŁWZCBWFOĂ?LVDIZOÄŁ TKĂ&#x201C;EFMOĂ&#x201C;NQSPTUPSFNBMPGUFNOBTQBOĂ&#x201C;7ZCBWFOĂ&#x201C;BTMVäCZ8J'JQÄżJQPKFOĂ&#x201C;LJOUFSOFUV TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPVPCSB[PWLPV TZTUĂ?N EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;IPLJOBT%7%QÄżFISĂ&#x2C6;WBÄĄFN QSBÄĄLBBOPOTUPQSFDFQDFBIPUMJOF7DFOÄŁKF[BISOVUĂ&#x17E;LMJE WâNÄŁOBQPWMFÄĄFOĂ&#x201C;BSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°KFEOPVUâEOÄŁ Fully serviced air-conditioned three-bedroom, two-bathroom apartment on the 6th ďŹ&#x201A;oor of a renovated building with lift, 24-hour reception, possible parking space, just off of Wenceslas Square. Open-plan living and fully ďŹ tted kitchen/dining area with sleeping loft. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine, 24-hour reception and hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 Đ?Đ Đ&#x2022;Đ?Đ&#x201D;Đ?

|

LEASE

|

PRONĂ JEM

|

ESTATE | 135


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem |)UDQWLĂĽND.ĨtçND | Praha 7 | LetnĂĄ | 486 m2 | 290 Kè / m2 / mĂŹsĂ­c NetradiènĂ­ kancelåøskĂŠ prostory v 1. patøe industriĂĄlnĂ­ budovy situovanĂŠ na Praze 7. Nedaleko se nachĂĄzĂ­ stanice metra VltavskĂĄ (trasa C), zastĂĄvka tramvajĂ­ Strossmayerovo nĂĄmĂŹstĂ­ je jen nĂŹkolik minut chĂšze od budovy. Lokalita se vyznaèuje vĂ˝bornou obèanskou Y\EDYHQRVWtDĂĽLURNRXĂĽNiORXPRçQRVWtSURDNWLYQtRGSRÄ&#x20AC;LQHN /HWHQVNpVDG\SDUN6WURPRYNDF\NORVWH]N\DM 9EXGRYÄ&#x2122;MHNGLVSR]LFL FHQWUiOQtUHFHSFHDKRGLQRYiRVWUDKD0RçQRVWSDUNRYiQtYHGYRĨH&HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ Atypical office premises on the 1st floor of an industrial building situated in Prague 7. VltavskĂĄ metro station (line C) located nearby and Strossmayerovo nĂĄmĂŹstĂ­ tram stop situated only a few minutes walk from the building. Lively neighbourhood with full amenities and a wide range of opportunities for active recreation (LetenskĂŠ sady, Stromovka Park â&#x20AC;&#x201C; perfect for sports and leisure, cycling, etc.). Building amenities include central reception desk and 24-hour security services. Possibility of parking in the yard. Prices listed without VAT.

136

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

Đ&#x203A;УЧШĐ?ĐŻ Đ?Đ&#x2022;Đ&#x201D;Đ&#x2019;Đ&#x2DC;Đ&#x2013;Đ&#x2DC;Đ&#x153;Đ&#x17E;ХТЏ


Nebytový prostor | Pronájem | Na Zátorce | Praha 6 | Bubeneè | 1 202 m2 | 15,00 EUR / m2 / mìsíc 5HSUH]HQWDWLYQtYLODVNDQFHOiĨVNìPLSURVWRU\NSURQiMPXYMHGQp]QHMSUHVWLçQęMåtFKORNDOLWPHWURSROH([NOX]LYQtSRYDKDWpWRORNDOLW\MH GiQDEOt]NRVWtPQRKDREMHNWģGLSORPDWLFNìFK]DVWRXSHQtFL]tFKVWiWģ3UDçVNpKRKUDGXDQHMYęWåtKRSUDçVNpKRSDUNX6WURPRYND9SęåtP GRVDKXVWDQLFHPHWUD+UDGĀDQVNi WUDVD$ ]DVWiYHNWUDPYDMtDDXWREXVģVU\FKOìPVSRMHQtPQDPH]LQiURGQtOHWLåWę9iFODYD+DYOD 3UDKD%XGRYXRENORSXMH]DKUDGDVDOWiQNHP3DUNRYiQtSURDXWRPRELOģYHGYRĨH&HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ 5HSUHVHQWDWLYHYLOODZLWKRIILFHSUHPLVHVIRUOHDVHVLWXDWHGLQRQHRIWKHPRVWSUHVWLJLRXVDUHDVRI3UDJXH7KHH[FOXVLYLW\RIWKLV UHVLGHQWLDOORFDWLRQLVHQKDQFHGE\QHLJKERUKRRGYLOODVKRXVLQJIRUHLJQHPEDVVLHV3UDJXH&DVWOHDQG6WURPRYND3DUN:LWKLQZDONLQJ GLVWDQFHRI+UDGĀDQVNi OLQH$ PHWURVWDWLRQWUDPDQGEXVFRQQHFWLRQVDVZHOODVIXOODPHQLWLHV3UDJXH9iFODY+DYHO$LUSRUWLV FRQYHQLHQWO\UHDFKDEOH)HDWXUHVJDUGHQZLWKVXPPHUKRXVHSDUNLQJIRUFDUVLQWKHFRXUW\DUG3ULFHVOLVWHGZLWKRXW9$7

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

|

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 137


Nebytový prostor | Pronájem | Doudlebská | Praha 4 | Pankrác | 140 – 2 153 m2 | 12,90 EUR / m2 / mìsíc Kanceláøské prostory k pronájmu v administrativní budovì situované v obchodní lokalitì Prahy 4. Budova je velmi dobøe viditelná a snadno dostupná ze stanice metra Pankrác (trasa C) a autobusové zastávky. Tato lokalita je výbornì dostupná také automobilem – SĨtPRXVMH]GX]PDJLVWUiO\9EXGRYęMHKRGLQRYiEH]SHĀQRVWQtVOXçEDDSRG]HPQtJDUiç&HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ Office premises for lease in a modern building located in highly developed business district of Pankrác, Prague 4. The building boasts great visibility and provides perfect accessibility to the Pankrác metro station (line C) and bus station. This location is easily reachable by car as ZHOO²VLWXDWHGGLUHFWO\RQ1RUWK6RXWK+LJKZD\H[LW%XLOGLQJDPHQLWLHVLQFOXGHKRXUVHFXULW\JXDUGDQGXQGHUJURXQGJDUDJH3ULFHV listed without VAT.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

138

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com


Nebytov├й prostor | Pron├Аjem | 28. ├И├Гjna | Praha 1 | Nov├Е M├гsto | 3 408 m2 |FHQDQDY\├ДiGiQt| price upon request -HGLQH─ђQpREFKRGQtSURVWRU\QDW─еHFKSDWUHFKYLPSR]DQWQtEXGRY─ЎSRVWDYHQpYUDQ─ЎVHFHVQtPVW\OXQDSR─ђiWNXVWROHWt 9QDG]HPQtFKSRGOD├ДtFKVHQDFKi]HMtSURGHMQtSORFK\DOX[XVQtUHVWDXUDFHYSRG]HPQtFKSRGOD├ДtFKMVRXXPtVW─ЎQ\VNODG\DWHFKQLFNp ]i]HPt%XGRYDVHQDFKi]tYFHQWUXP─ЎVWDYXOLFL─еtMQDYS─еtPpPSRNUD─ђRYiQtXOLFH1D3─еtNRS─ЎD9iFODYVNpKRQiP─ЎVWtQD~]HPt 3UD├ДVNpSDPiWNRYpUH]HUYDFHY\KOi├ЦHQp81(6&2SiUNURN─БRGVWDQLFHPHWUD0─БVWHN WUDVD$D% 8QLTXHUHWDLOSUHPLVHVRQWKUHHIORRUVLQDQLPSUHVVLYHHDUO\6HFHVVLRQLVWEXLOGLQJEXLOWDWWKHEHJLQQLQJRIWKHWKFHQWXU\$ERYHJURXQG IORRUVIHDWXUHUHWDLOVSDFHVDQGDOX[XULRXVUHVWDXUDQWZKLOHXQGHUJURXQGIORRUVKDYHZDUHKRXVHVDQGWHFKQLFDOIDFLOLWLHV7KHEXLOGLQJLV ORFDWHGDW─еtMQD6WUHHWLQWKHFLW\FHQWHULQWKHDUHDRIWKH81(6&2GHVLJQDWHG3UDJXH]RQHRIFXOWXUDOKHULWDJHSURWHFWLRQMXVWDIHZ VWHSVIURPWKH0─БVWHNPHWURVWDWLRQ OLQHV$DQG% 

Na Per┼Аt├йn├г 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

лџлълюлюлЋлалДлЋлАлџлљл» лЮлЋлћлњлўлќлўлюлълАлблг

|

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMER─їN├Ї NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 139


Nebytový prostor | Pronájem | Palackého | Praha 1 | Nové Mìsto | 260 – 530 m2 | 250 Kè / m2 / mìsíc Kanceláøské prostory k pronájmu v zrekonstruované secesní budovì situované pøímo v centru Prahy. Exkluzivitu prostor umocòuje atraktivní poloha ve finanèním a obchodním centru mìsta s maximální dostupností MHD – v blízkosti stanice metra Mùstek (trasa A, B), Muzeum (trasa C) a tramvají. V budovì je k dispozici centrální 24hodinová recepce. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space for rent in a reconstructed Secessionist building located within Prague’s city center. The exclusivity of space is enhanced by attractive location in financial and commercial center with excellent access to public transportation – in close vicinity metro station Mùstek (lines A, B), Muzeum (line C) and trams. Building amenities include central reception desk operating 24 hours. Prices listed without VAT.

140

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | Jankovcova | Praha 7 | HoleĹĄovice | 200 â&#x20AC;&#x201C; 3 679 m2 | 12.30 â&#x20AC;&#x201C; 13.50 EUR / m2 / mĂŹsĂ­c PrvotøídnĂ­ kancelåøskĂŠ prostory v unikĂĄtnĂ­m projektu, kterĂ˝ kombinuje modernĂ­ kancelåøskou architekturu s renovovanĂ˝mi historickĂ˝mi budovami. HlavnĂ­ myĹĄlenkou projektu bylo skloubit industriĂĄlnĂ­ architekturu z poèåtku 20. stoletĂ­ s nejnovĂŹjĹĄĂ­mi technologiemi a vytvoøit YĂŹMLPHÄ&#x20AC;QĂŹQDGÄ&#x20AC;DVRYĂŹSURVWRU3URMHNWMHVLWXRYiQYEOt]NRVWLVWDQLFPHWUD²1iGUDçt+ROHĂĽRYLFH WUDVD& Ä&#x20AC;L3DOPRYND WUDVD% 1iYD]QRVW QDKODYQtGRSUDYQtWHSQ\&HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ First-rate office premises in a unique project that features a combination of modern office design with renovated historic buildings. The primary concept behind the project was to combine industrial architecture from the early 20th century with up-to-date technology, thereby FUHDWLQJDXQLTXHWLPHOHVVVSDFH3URMHFWLVORFDWHGFORVHWRWKH1iGUDçt+ROHĂĽRYLFH OLQH& DQG3DOPRYND OLQH% PHWURVWDWLRQV1XPEHU of primary transportation routes. Prices listed without VAT.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

Đ&#x161;Đ&#x17E;Đ&#x153;Đ&#x153;Đ&#x2022;РЧĐ&#x2022;ĐĄĐ&#x161;Đ?ĐŻ Đ?Đ&#x2022;Đ&#x201D;Đ&#x2019;Đ&#x2DC;Đ&#x2013;Đ&#x2DC;Đ&#x153;Đ&#x17E;ХТЏ

|

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERÄ&#x152;NĂ? NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 141


Otevíráme pobočku v Brně. Kompletní realitní servis při prodeji a pronájmu rezidenčních a komerčních nemovitostí v Brně. Investiční a developerské poradenství.

Best Local Real Estate Agency info@svoboda-williams.com, +420 724 551 238 142

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Nebytový prostor | Pronájem | Køenová | Brno | Brno – støed | 54 – 903 m2 | 213 – 275 Kè / m2 / mìsíc 2VPLSRGODçQtSRO\IXQNĀQtGģPQDEt]tNSURQiMPXQHE\WRYpSURVWRU\Uģ]QìFKW\SģDYHOLNRVWtNWHUpO]HMHGQRGXFKRX~SUDYRXWUDQVIRUPRYDW QDE\W\'YRMLWiIDViGDQDMLçQtVWUDQęY\WYiĨtWHSORY]GXåQìNROHNWRUVELRORJLFNìP]DVWtQęQtP]DORçHQìPQDSULQFLSXÅYHUWLFDOJDUGHQLQJ´ DVORXçtWDNpMDNRRFKUDQDSURWLKOXNX]XOLFH%XGRYDMHXPtVWęQDQDKUDQLFLFHQWUD%UQDSRX]HPLQXW\Mt]G\RGKODYQtKRYODNRYpKR QiGUDçt/RNDOLWDMH]iURYHĞYìERUQęGRVDçLWHOQiL]GiOQLFH PLQXWMt]G\ &HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ (LJKWIORRUSRO\IXQFWLRQDOEXLOGLQJRIIHUVIRUOHDVHQRQUHVLGHQWLDOSUHPLVHVRIYDULRXVW\SHVDQGVL]HVZKLFKFDQEHHDVLO\WUDQVIRUPHGLQWR DSDUWPHQWV7KHWZROD\HUIDFDGHRQWKHVRXWKVLGHIRUPVDZDUPDLUFROOHFWRUZLWKELRORJLFDOVKLHOGEDVHGRQWKHSULQFLSOHRI´YHUWLFDO JDUGHQLQJµDQGZRUNVDVDVWUHHWQRLVHSURWHFWLRQDVZHOO7KHEXLOGLQJLVORFDWHGRQWKHERUGHURIWKH%UQRFHQWHUMXVWPLQXWHVE\FDU IURPWKHPDLQWUDLQVWDWLRQHDVLO\UHDFKDEOHIURPWKHKLJKZD\ PLQXWHVE\FDU 3ULFHVOLVWHGZLWKRXW9$7

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

|

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 143


Prodej | Brno | Brno-støed | 74 + 36 m2 | 8 860 000 Kè Byt 2+kk, terasa, krĂĄsnĂ˝ vĂ˝hled, exkluzivnĂ­ poloha v srdci Brna v sousedstvĂ­ katedrĂĄly sv. Petra a Pavla a hradu Ĺ pilberk. Byt ve 4. patøe secesnĂ­ rezidence z 20. let minulĂŠho stoletĂ­ po kompletnĂ­ rekonstrukci. V okolĂ­ nejlepĹĄĂ­ch brnĂŹnskĂ˝ch kavĂĄren a restauracĂ­, divadel Reduta a Husa na SURYi]NXQHERWUDPYDMRYp]DVWiYN\0RçQRVWSURQiMPXJDUiçRYpKRVWiQtYHPLQXW\Y]GiOHQpPSDUNRYDFtPGRPÄ&#x2122; 2QHEHGURRPDSDUWPHQWWHUUDFHVWXQQLQJYLHZVH[FOXVLYHORFDWLRQLQWKHKHDUWRI%UQRULJKWQH[WWRWKH.DWHGUiODVY3HWUDD3DYOD&DWKHGUDO DQGäSLOEHUN&DVWOH$SDUWPHQWRQWKHWKIORRURIDFRPSOHWHO\UHFRQVWUXFWHG$UW1RXYHDXUHVLGHQFH1HDUE\\RXFDQILQGWKHEHVW%UQRFDIHV and restaurants, the Reduta and Husa na provĂĄzku theaters, and a tram stop with connections to major public transport nodes. Possibility to UHQWDSDUNLQJSODFHLQDJDUDJHPLQXWHVDZD\IURPWKHEXLOGLQJ

BiskupskĂĄ 8, 602 00, Brno, tel. 257 328 281, info@svoboda-williams.com

144

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

Đ&#x203A;УЧШĐ?ĐŻ Đ?Đ&#x2022;Đ&#x201D;Đ&#x2019;Đ&#x2DC;Đ&#x2013;Đ&#x2DC;Đ&#x153;Đ&#x17E;ХТЏ


Prodej | JihomoravskĂ˝ kraj | Brno-venkov | 450 m2 | pozemek 1 500 m2 | 15 900 000 Kè RodinnĂ˝ dĂšm 9+1, krytĂ˝ venkovnĂ­ bazĂŠn, klimatizace, krb, vnitønĂ­ i venkovnĂ­ zabezpeèenĂ­ systĂŠmem EZS a kamerami, døevĂŹnĂŠ podlahy, IUDQFRX]VNiRNQDSRVLORYQDNRXSHOQ\WURMJDUiç0RGHUQtURGLQQĂŹGÄŁP]URNXVHQDFKi]tYNOLGQpUH]LGHQÄ&#x20AC;Qt]yQÄ&#x2122;QDRNUDML%UQD VU\FKORXGRVWXSQRVWtGRFHQWUD 8-bedroom family house, covered outdoor swimming pool, air-conditioning, fireplace, both indoor and outdoor security alarm and camera V\VWpPWLPEHUIORRULQJ)UHQFKZLQGRZVKRPHILWQHVVEDWKURRPVJDUDJHIRUFDUV0RGHUQIDPLO\KRXVHIURPVLWXDWHGLQTXLHW UHVLGHQWLDODUHDRQWKHERUGHURI%UQRZLWKLQHDV\UHDFKRIWKHFHQWHU

Đ&#x;Đ Đ&#x17E;Đ&#x201D;Đ?Đ&#x2022;ТХЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 145


BRUNCH S...

Místo: Brasserie La Gare Čas: 11:00

Petrem Višňovským Vystudovaný právník, od roku

si hodně užívám rekreační ja-

s dětmi bychom si to neužili

2008 vůdčí persona realitní

chting. Tam je adrenalinu méně

my ani ony. Přemýšlíme o Jižní

kanceláře LEXXUS, není

a čas tam běží pomaleji. Jachting

Americe nebo Africe. Lákají nás

v realitách žádným nováčkem.

je o klidu a plachtění. Rychlé

destinace, které ještě nejsou pří-

Ve společnosti je již od roku

a hlučné čluny mne nebaví.

liš turistické. Není jich mnoho

2001 a za tu dobu zažil na realitním trhu hodně. Firma pod jeho vedením úspěšně uvedla na trh

a neustále se zmenšují. Pokud Kam jezdíte? V zásadě jsou to obecně

se dožiju klidného stáří, chtěl bych mít zajímavější zážitky

desítky developerských projek-

frekventované destinace – hory

a vzpomínky, než jen pracovní

tů. Individuální prodeje počítá

v Rakousku nebo Itálii a jach-

kariéru. Kolem čtyřicátého roku

kancelář na tisícovky. Při snídani

ting v Chorvatsku. Kratší výlety

si člověk začíná více uvědomo-

jsme se ovšem s Petrem dohodli,

v Čechách směřujene do hor

vat, že rodina je to nejdůležitější

že o byznysu mluvit nebudeme.

a dost víkendů trávíme na Kři-

a nejcennější, co má. Donedávna

V příjemné Brasserii La Gare,

voklátsku, jezdíme tam na chatu.

jsem byl městský typ, který pre-

kde bylo nezvykle rušno, nás zajímalo, jak tráví svůj volný čas a jak vnímá současné myšlení své generace.

Kam se chystáte příště? Chtěli bychom dát nějakou exotiku sami s manželkou –

feroval bydlení v centru. Většinu

prostoru a hlavně zahrada, která

času jsem trávil mimo domov.

je pro malé děti nedocenitelná.

Teď ale zkoušíme bydlení a život v rodinném domě, kde je více

Vnímáte toto uvažování i u svých klientů?

Nejoblíbenější sport? Určitě paragliding, I když

Je to individuální. Spousta lidí, kteří něco vybudují, si

jsem se mu věnoval jen krátce.

uvědomí, že si mohou více uží-

Letíte dvě stě, tři sta metrů nad

vat sami sebe, a nemusí to mít

vrcholky stromů, v naprostém

vliv na jejich práci. Nebo jsou

tichu, užíváte si klid, neuvěři-

unavení a chtějí větší pohodlí.

telný výhled a pocit absolutní

Jsou i takoví, kteří si k bytu

volnosti. Cítíte se skutečně jako

koupí chalupu, chovají zvířata

pták a se stejnou lehkostí i mané-

a s pomocí internetu si zajistí

vrujete. Slovy se to popisuje jen

obživu ve vlastním režimu,

těžko. Potápění je taky jiný svět.

který jim vyhovuje.

Oproti létání si ale pod vodou si ale připadám trochu nepatřičně

Takže se tato generace učí

a těžkopádně. Poslední dobou

odpočívat?

ale rizikovější sporty příliš nevy-

Samozřejmě. Není to ale

hledávám – cítím větší zodpo-

jednoduché. Neustále jsme ob-

vědnost za sebe a svojí rodinu,

klopováni rostoucím množstvím

přichází to s rostoucím počtem

informací o tom, co se kde děje,

dětí a věkem. V tomhle směru

jaké je počasí, nebo co dělají

146

|

ESTATE

|

BRUNCH S...


vaši přátelé na síti. Neustále vám chodí maily. Získáte pocit, že musíte vědět, co je kde nového a začnete se ptát sami sebe, zda je nutné neustále sledovat nové a nové informace. Zda to ovlivní váš osobní život i jinak, než pouze vyrušováním a ubíráním času. Nedokážete pořádně vypnout a rozlišovat, co je důležité. V městském životním rytmu je to ještě těžší, protože ten režim je hlavně o přesouvání do školy, ze školy a do práce a z práce a rodinný

život se pak dohání o víkendech.

...svět očima

Petra Višňovského Nejoblíbenější stavba v Praze: Chrám sv. Víta

Hudba, kterou poslouchám: Radiohead

Kniha, kterou teď čtu: Poslední dobou jen pohádky pro děti :)

Kam si rád zajdu na večeři: Sasazu

Oblíbené pití: Cola, Mojito, Pinot Grigio, Karibské rumy

Můj sport: Paragliding, Volejbal, Tenis, Golf, Jachting

Jak si nejlépe odpočinu: Manuální prací především na chatě je díky přírodě pořád práce dost

Oblíbený film: Pí a jeho život

Oblíbený architekt: Antoni Gaudí Kam rád jezdím: Na krátkou dobu je to chata na Křivoklátsku, na delší dobu pak moře - nejlépe na jachtě

Vysněná dovolená: Mizející divoká Afrika

ПОЗДНИЙ ЗАВТРАК С ...

|

BRUNCH WITH ...

|

BRUNCH S...

|

ESTATE | 147


Rezidence Amchit – paluba na palubě od BLANKPAGE Architects Místo: Amchit, Libanon Postavena: 2014 Plocha: 430 m2 Foto s laskavým svolením: Ieva Saudargaité

Rezidence o třech úrovních stojí ve svažitém terénu. Autem se po příjezdové cestě dostaneme těsně pod horní palubu. Vnějším vchodem je možné vstoupit do spojovacího jádra zpřístupňujícího všechny paluby stavby. Horní plošina s ložnicí plynule přechází do prodloužené plochy široké slunečné terasy s plaveckým bazénem. Rodinné prostory a další dvě ložnice nalezneme v prostřední plošině. Nejnižší paluba slouží jako přijímací prostor. Pokračuje ven z budovy, kolem „nekonečného bazénu a po schodišti téměř k pobřeží. Pojící funkci vnitřního jádra supluje důmyslný systém vnějších schodišť a ramp. Ty vedou ke skalnatému terénu táhnoucímu se od silnice až k moři. Rezidence se odvíjí od tendence splynout s okolní přírodou. Prvky ocelové konstrukce společně s dřevěným obložením v průběhu celého dne objekt dotvářejí. Hrou neustále se proměňujících stínů jednoduchá struktura ožívá a stává se kompaktní s okolím. Amchit je orientována západně, směrem k moři. Ke sklonku dne se tak stává fotografickou clonou pohlcující paprsky zapadajícího slunce hluboko do svého nitra. Celý prostor se v takovou chvíli naplňuje Na libanonském pobřeží vy-

tajemnou rudou září.

rostl v roce 2014 komplex, jehož jasným předobrazem je lodní paluba. Nikoliv jedna. Přímo vrstvení palub se stalo oslavou kompozice založené na vodorovné linii. Na horizontále stavebních částí v sepětí s horizontálou hladiny Středozemního moře. Stavbu tvoří minimální ocelová konstrukce ze stejně velkých čtyřhranných sloupů v pravidelném rozpětí 2,55 metrů.

148

|

ESTATE

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

LIVING OF THE 21ST CENTURY

|

ПЖИВЫЕ 21-ГО ВЕКА


Amchit Residence – by BLANKPAGE Architects Location: Amchit, Lebanon Built: 2014 Area: 430 m2 Photo courtesy: Ieva Saudargaitė

Conceived as a layering of decks, the beach house seeks to maximize its relationship with the sea through a visual and compositional celebration of horizontality in general and the Mediterranean horizon in particular. The slabs are held by a minimal steel structure made of equally sized square columns on a regular module of 2.55 m, as well as a discreet glass enclosure. Given the inclined nature of the site, the house is approached by car on the street level just below the upper deck. At the external landing entrance, the circulation interconnects the three levels of the house. The upper platform contains the master bedroom that opens up on an elongated lap pool and expansive sun deck. The middle platform houses two bedrooms and a family living. Finally, the lower deck serves as a reception area that extends outdoors towards the sea through an infinity pool as well as a staircase to the shore. In addition to the inner circulation core, a smooth promenade formed by a system of external ramps and staircases connects the platforms, linking the various levels of the rocky landscape that stretches between the street all the way to the sea. The rhythms of the steel structure and wooden decking create a multiplicity of overlapping patterns of shadows that vary in direction and length all through the day rendering the simple structure at once complex and alive. At the particular moment of the sunset, the house, oriented almost due west at the elevation that faces the sea, acts as photographic diaphragm that invites the rays of the setting sun into the depths of the house, dashing the prototypical spaces in a horizontal glow of ▬

deep red. ПЖИВЫЕ 21-ГО ВЕКА

|

LIVING OF THE 21ST CENTURY

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

ESTATE | 149


White Street Loft v New Yorku – dílo WORKac Místo: New York City, New York, USA Postaven: 2011 Plocha: 600 m2 Foto s laskavým svolením: Elizabeth Felicella

Čtyři roky pracovali architekti

Klasický newyorkský loft těmto

WORKac na novém projektu

účelům pro svoji malou flexibili-

pro městské bydlení. Roku 2011

tu nevyhovoval. Užité materiály,

dokončili loft o ploše 600 metrů

evokující různé nálady, tvoří

čtverečných, inspirovaný různo-

z bytu kaleidoskop zážitků.

ci je tak jeviště či taneční parket. Pokoj je dále zařízen bambusovými

rodostí materiálů a rozmanitostí

Veřejné rysy rodinného života

stoly a stoly v japonském stylu.

uspořádání. Prostor, ve kterém

vystupují dopředu, soukromé

se snoubí rozmarnost s neče-

se stahují za ně. Zadní podlahy

kaností, propojuje kompletní

se proto zvedají do tří různých

přízemí, polovinu suterénu

výšek.

Kuchyň/jídelna. Vybavena betonovými podlahami, švestkovou barvou stěn, velkou kuchyňskou linkou a stolem pro 12–16 lidí. Pokoj pro média – Pohodlný koutek pro lenošení. Pokoj, jehož stěny, strop i podlaha pokrývá plstěný materiál. Tato část loftu

a třetinu sklepa. Hotový „ob-

Jednotlivé úrovně loftu:

náleží výhradně dětem. Navíc poskytuje spoustu místa pro nocleh

rácený triplex“. Skvělý byt pro

Obývací pokoj. Přední část

kamarádů.

čtyřčlennou rodinu se smyslem

bytu vzbuzuje bílými pryskyři-

Vnitřní galerie. Spojuje jednotlivé části loftu. Světlému prostoru

pro hru.

covými podlahami dojem tra-

dominují parkety ze stromu Mesquite. V galerii je zřízen malý výtah

dičního loftového minimalismu.

pojmenovaný po rodinném psu „Stitchevator“. Důmyslné zařízení

bylo dělení prostoru do několika

Plocha podlahy se tady může až

pro posílání zapomenutých hraček, svačinek či dokonce unavených

úrovní s rozdílnými funkcemi.

dvojnásobně rozšířit. K dispozi-

domácích mazlíčků. Průsvitný most vede z galerie do veliké šatny.

Základní myšlenkou loftu

Spací zóna. Pokoj pro chůvu a pokoj pro hosty v suterénu, ložnice rodičů v přízemí a dva dětské pokoje nahoře. Zadní zahrada. Pruh zeleně s přístavkem pro drůbež. Všechny úrovně loftu osvětluje prostřednictvím skla, světlíku a venkovního nádvoří takzvaný prosvětlovací pruh. Jednotlivé úrovně loftu ozvláštňují jedinečné stoly. Stůl v jídelně lze prodloužit, bambusové stoly mají regulovatelnou výšku, stůl obývacího pokoje slouží jako lustr a je možné jej spustit se stropu. Nadto mohou být všechny stoly propojeny ke dvěma zásadním příležitostem. Tou první je obrovská hostina, stoly tvoří dlouhou tabuli. Druhou událostí je přehlídka módní kolekce. Stoly, spojené v přehlídkové molo, je možné připojit ke schodišti v galerii.

150

|

ESTATE

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

LIVING OF THE 21ST CENTURY

|

ПЖИВЫЕ 21-ГО ВЕКА


White Street Loft in New York City by WORKac Location: New York City, New York, USA Built: 2011 Area: 600 m2 Photo courtesy: Elizabeth Felicella

WORKac has completed a 600 m2 loft apartment that encompasses a full ground floor, half a basement and one third of a sub-basement: an “inverse triplex” for a family of four that loves to entertain. For more than four years, WORKac has collaborated with the family to create a new space for urban living that embraces diversity of materials and spaces, kinetic interventions to transform spaces and a highly developed sense of whimsy and the unexpected. The classic New York minimalist loft was considered too constraining and inflexible. The concept therefore was to divide

enormous kitchen; the Media

the space into a series of programmatic “stripes” to accommodate

Room where curved felt-covered

different functions, moods and materials and break down the length

walls, floor and ceiling provide

of the apartment into a promenade of experiences, from most public

a comfy nook for hanging out –

at the front to most private in the back. This is combined with

a kids-only sleeping loft above

a shifting of the rear floors to allow for three full-height levels.

provides space for sleep-overs. The Void is an indoor light

The stripes consist of: the Living Room at the front of the apartment, with white resin floors and a loft-lke minimalist feel;

shaft with a mesquite-tiled

the bamboo Shaker Box which has built-in storage and Japanese-

floor that accommodates

style tables set in the floor – it can double as a stage or dance floor;

the circulation as well as

the Kitchen/Dining room with plum-colored concrete floors and

a “Stitchevator” (named after

walls and a more formal arrangement of a table for 12 to 16 and an

the family dog) carrying tired dogs, snacks or toys between

All of the ground-floor stripes

levels and a translucent bridge

are connected by a series of

connecting the Master to

unique tables. The Dining

a megacloset behind; the

Room table can be extended

Bedrooms zone contains two

with a leaf, the Shaker Box

kids rooms at the top, Master at

tables can be raised or lowered,

the basement level and Nanny

the Living Room table doubles

and Guestroom at the bottom;

as a chandelier and can be

the Skylight strip employs

lowered from the ceiling. All

a number devices (glass, voids,

of the tables can be joined

an outdoor courtyard) to

together for huge dinners, or

distribute light among all of the

twice a year to form a catwalk

levels; the rear Garden is a small

that can connect to the stairway

stripe of green – and chicken

in the void for the fashion

coop.

designer’s new collections.

ПЖИВЫЕ 21-ГО ВЕКА

|

LIVING OF THE 21ST CENTURY

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

ESTATE | 151


„AHOJ moji kamarádi“ Ahoooj, zdravím všechny stavitele a majitele domů a zvláště pak bunga lovů! „Ahojte“! Jsem Vaše kamarádka a spolubydlící, jmenuji se TMA!

B

ydlím s Vámi většinou uprostřed domu, ale i v kanceláři, kuchyni, koupelně, pracovně a je mi tam moc dobře. Jsem úplně

zděšena, co se to děje, co si to ty světlovody vůbec dovolují! No fuj!

Kamarádi, já Vás mám tolik ráda! Přeci mě nebudete vyhánět z domu, když jsem se tam tak krásně zabydlela. Tma je krásná, zvláště přes den, vždyť bystří smysly, když přechá-

Takhle se mnou jednat! Vždyť oni mě často úplně vyženou a já pak

zíte z jasně prosvětlené místnosti ke mně do tmy, vždy musíte dávat

musím táhnout o bungalov či dům dál. Takhle se ke mně chovají

pozor a dávat pozor je důležité. V tmavém koutě se krásně schová

nevděční majitelé, se kterými jsem bydlela řadu let!

moje kamarádka špína, drží se tam různá malá a zajímavá vícenohá zvířátka, je to prostě úplně jiný svět, než ty odporné prosvětlené míst-

Světlovod Lightway Crystal 400 HP osvětluje koupelnu rodinného domu

nosti plné květin a denního světla, fuj! Tma je naopak krásně záhadná, nikdy nevíte, kdo, nebo co na Vás vybafne či vleze! V tmavé místnosti vypadá vše hned jinak, když si rozsvítíte umělé světlo, máte hned takovou lákavou sklepní atmosféru.

Osvětlené schodiště se světlovodem Lightway Crystal 400 HP ve dřevostavbě v Boskovicích


Prostě tma je tma a basta! Tu denním světlem nenahradíte. Dám vám tedy několik rad, jak si mě udržet: Šetřete, neutrácejte za světlovody, přivádějí denní světlo tam, kde normálně bydlím jen já, Tma, a tím mě úplně vyženou. Tak to ne! Kupte si radši nějaké zdravé prášky, místo denního světla. Nenechte si do toho nikým mluvit! Pokud Vám někdo radí koupit světlovod, mějte svoji hlavu! Ukažte všem, že umíte říci NE, že pro sebe a svoji rodinu denní světlo nepotřebujete! Venku je ho i bez toho dost. Nenechte si vrtat do domu! Když už máte jednou Tmu, tak to měnit nebudete, zvyknete si na mě za pár let, nebojte. Sice je montáž světlovodu na klíč a nemusíte se o nic starat, ale Vy to už neřešte, máte mě! Odkládejte pořízení světlovodu, co to jen jde. Vždy najděte něco důležitějšího, co se musí koupit. Ten světlovod má čas, já Vám nikam neuteču a nač spěchat s denním světlem, to je to poslední, co Vaše rodina potřebuje. Když už si nedáte říct, kupte ten nejlevnější, hlavně ne Lightway s křišťálem. Ten vydrží svítit navěky a já už se nikdy nevrátím, fuj. Kupte raději něco levného, co za čas přestane svítit a zase se pak spolu setkáme.

Kuchyně bytového domu plná denního světla díky světlovodu Lightway Silver LW 600

Důležitá rada nakonec, hlavně nevolejte a nepiště do Lightway, dobře je znám, přijede k Vám domů zdarma specialista a navrhne Vám světlovod na míru, neodoláte a pořídíte si místo mě to nepotřebné denní světlo a já zas potáhnu o dům dál. Myslete na Tmu, já Vás mám ráda a časem si na sebe zvykneme, prožijte raději svůj život se mnou, než v prosvětleném domě! Zdraví Vás vaše Tma!

Volejte 235 300 694 www.lightway.cz Křišťálová kopule Lightway Crystal 400 HP na střeše rodinného domu


LOFT k luxusnímu bydlení Eklektický, industriální nebo elegantní?

Eclectic, Industrial, or Elegant: How to Design a Loft for Luxurious Living

Bydlení v loftu je ve velkých městech celého světa neuvěřitelně populární. Tyto stylové obytné prostory bývají velké, elegantní a drahé. Trendoví designéři vybavují lofty nejmodernějším zařízením a upravují je na přání. Lákají tak bohaté kupce. Nechte se vést vlastním vkusem a inspirujte se těmito luxusními návrhy. TEXT: Dwight Sulc / Дуайт Шульц Eklektický loft V tomto stylu uplatníte rozmanité vzory, témata a textury. Začněte výběrem hlavního kusu nábytku. Vyzkoušejte funky nábytek, jakým je třeba bublinová židle, kterou původně navrhl Earo Aarnio. Skvostný kus, dovezený v roce 1968 z Finska, je k mání za necelých sto tisíc korun. Preferujete-li neobvyklá osvětlení, použijte lustr Sputnik. Dodá prostoru světlo a osobitost. Zavěste na stěny díla oblíbených umělců. Interiér tak bude jedinečný.

Průmyslový loft Průmyslový interiér se vrací do minulosti. Využívá hrubých hran, kamene a kovu. Osobitý výraz mohou prostoru dodat samotné stěny. Nebojte se proto odhalit staré cihly a pokrýt je divokou nástěnnou malbou. Vyzkoušejte rustikální, průmyslový lustr nebo doplněk vyrobený z broušeného niklu, litiny či mědi. Místo stolů použijte staré tovární vozíky a z trezoru si zřiďte skříň značky ►

Vintage Industrial.

154

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION

|

ДОXНОВЕНИЕ


Стиль эклектика, промышленный или элегантный: Как создать дизайн лофта для жилья класса люкс.

Elegantní loft

Loft living is incredibly popular in big cities

Pokud toužíte po nádheře loftu hodné celebrity, použijte nákladné

across the globe. These hip living spaces are of-

textilie a textury. Zvažte paletu barev a držte se světlých, pastelových tónů a zlatých, černých nebo bílých vzorů. Ložnici přidáte na

ten large, chic and expensive. Trendy designers

lesku nádherným zrcadlovým toaletním stolkem. Nezapomeňte na

are updating lofts and custom designing them to

dekadentní nábytek a detaily, jakými jsou skleněné lustry, zvlněné

attract wealthy buyers. Depending on your own

sklápěcí závěsy a moderní krby.

style, you can learn from these luxurious lofts to make your place look just as posh. An Eclectic Loft To go with this style, use different patterns, themes and textures to decorate your place. Start by picking a signature piece you want to feature in a room. Try funky furniture pieces like a bubble chair, originally designed by Earo Aarnio. This signature piece, originally imported from Finland in 1968, can now be purchased for 100.000 CZK. If unusual lighting is more your style, add a Sputnik Chandelier to bring light and personality to a space. Or, you can put art from local artists up on the walls. This will make the space one of a kind.

An Industrial Loft Industrial interior design goes back to the past with rough edges, stone and metal. The walls themselves often make a statement, ВДОXНОВЕНИЕ

|

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 155


Проживание в лофтах становится невероятно популярным в крупных городах по всему миру. Эти стильные жилые пространства часто обладают обширной площадью, и к тому же, выглядят элегантно и дорого. Тренд-дизайнеры оборудуют эти лофты самым современным оборудованием и обставляют в соответствии с желаниями и вкусом богатых покупателей, чтобы привлечь их внимание к необычному жилью. Итак, в зависимости от вашего личного вкуса Вы можете черпать вдохновение в этих роскошных лофтах. Лофт в стиле эклектика Чтобы подчеркнуть этот стиль, рекомендуем использовать для украшения пространства разнообразные узоры, темы и текстуры. Начните с выбора основного предмета мебели, который вы хотите разместить в принадлежащем вам помещении. Попробуйте поставить фанк-мебель, такую, например, как пузырчатый стул, дизайн которого первоначально разработал Earo Aarnio. Это великолепное произведение искусства, привезенное в 1968 году из Финляндии, сейчас продается менее чем за сто тысяч крон. А если вы больше предпочитаете необычное освещение, то используйте люстру «Спутник», которая наполнит пространство светом и придаст

Промышленный лофт

ему индивидуальность. Также вы можете повесить на стены

Дизайн промышленного интерьера лофтов обращается к

произведения своих любимых художников. Благодаря этому

прошлому, используя неровные края, камень и металл. Да и сами

пространство становится уникальным. 100.000 CZK. If unusual

стены обычно придают пространству своеобразную атмосферу,

lighting is more your style, add a Sputnik Chandelier to bring light

так что не бойтесь очистить от штукатурки старые кирпичи.

and personality to a space. Or, you can put art from local artists up

Вы даже можете нанести на эти кирпичи какой-либо смелый

on the walls. This will make the space one of a kind.

рисунок или изобразить картину в стиле настенной росписи.►

156

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION

|

ДОXНОВЕНИЕ


Autorizovaný prodej a servis

ВДОXНОВЕНИЕ

|

INSPIRATION

Kolbenova 809/31 • 190 00 Praha 9 • 603 883 015

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 157

jeep.dojacek.cz


so don’t be afraid to expose the old brick. You even can paint a wild mural onto the existing brick. Then, add large furniture and design pieces as focal points. Try something like a rustic, industrial chandelier or anything made out of brushed nickel, cast iron or copper. Use antique, industrial factory carts as tables, or get this storage locker turned into an armoire from Vintage Industrial.

An Elegant Loft If you are after a glamorous loft fit for celebrities, you want to go with rich fabrics and textures. Consider your color palette, and stick with light pastels, gold, black or white patterns. Or, purchase a beautiful mirrored vanity to add glamour to the bedroom. Besides the decadent furniture, don’t forget the details like glass chandeliers, ripple fold curtains and even modern fireplaces.

158

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION

|

ДОXНОВЕНИЕ


PETR VLČEK

Petr Vlček (1962) Akademický sochař a sklář, mezi roky 1981 a 1984 navštěvoval Střední výtvarnou školu Václava Hollara v Praze, v letech 1984 – 1990 studoval design na katedře architektury Vysoké školy uměleckoprůmyslové. V průběhu studií se postupně přikláněl k volné tvorbě, pod vlivem profesora Karla Vaňury se začal zajímat o takzvané ateliérové sklo. Cyklus grafik, které v roce 1988 vytvořil, později zakoupila grafická sbírka Národní galerie. V roce 1990 obdržel stipendium italského Ministero dei Beni Culturali v Římě. Po absolutoriu nepřijal nabízený post asistenta v ateliéru designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové a vydal se na dráhu svobodného povolání. V roce 1992, 1996, 1998 a 2000 byly jeho práce vybrány newyorským muzeem v Corningu mezi sto nejzajímavějších. Jeho práce jsou zastoupeny kromě jiných galerií a soukromých sbírek také v Galerii La Femme.

Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1 tel.: +420 224 812 656 GSM: +420 775 726 067 info@glf.cz

www.glf.cz

ВДОXНОВЕНИЕ

|

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 159


Попробуйте повесить на потолок нечто вроде деревенской, или промышленной люстры, или что-нибудь, изготовленное из матового никеля, чугуна или меди. Вместо стола хорошо использовать старые заводские тележки или переделать массивный сейф в красивый шкаф марки «Vintage Industrial».

Элегантный лофт Если вы мечтаете о красивом и стильном лофте, подходящем и для знаменитостей, то рекомендуем использовать роскошные ткани и текстуры. Подумайте о своей цветовой палитре и придерживайтесь светлых пастельных тонов и золотых, черных или белых узоров. Или советуем приобрести великолепный зеркальный туалетный столик, чтобы добавить блеска в спальню. В дополнение к декадентской мебели не забудьте о деталях, таких как стеклянные люстры, гофрированные складные шторы ▬

и даже современные камины.

160

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION

|

ДОXНОВЕНИЕ


ВДОXНОВЕНИЕ

|

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 161


DESIGNOVÉ RESTAURACE TEXT: Dwight Sulc

Návštěva restaurace není pouze o jídle. K výjimečnosti takto stráveného času přispívá i výběr podniku. A pokud se povede, může na celkový dojem večera zapůsobit samotný interiér restaurace. I  jednoduché jídlo se stane slavnostním, podává-li se ve  vkusně aranžovaném a nevtíravě osvětleném prostředí. Architekti a návrháři interiérů vnímají zakázky na tvorbu restauračních jídelen jako příležitost k experimentování. Velká plocha si často žádá expresivní či divadelní prvky. V tomto čísle bychom vám rádi představili několik podniků, které se vymykají neobyčejným designem svých interiérů. Dining out is rarely just about the food. The scene, the company, and the sense of a special event are equally important. When done right, a restaurant’s design enhances all of these elements. A simple meal seems that much more appetizing when paired with appealing furniture, perfect finishes, and alluring lighting. For architects and interior designers, restaurant commissions can be invitations for experimentation. When tasked with creating such statement spaces, a little extra drama or a few theatrical flourishes, which could be too overpowering for a residential dining room, are almost always welcome.In this issue, we would like to show few that go beyond the ordinary.

162 | ESTATE | SPECIÁL | SPECIAL

| СПЕЦИАЛЬНЫЙ


VOLKSHAUS

BASILEJ, ŠVÝCARSKO BASEL, SWITZERLAND

For a bar and brasserie designed by avantgarde architects Herzog & de Meuron, Volkshaus Basel appears surprisingly restrained. But that’s the point. Built in 1925 to house a concert hall, restaurant, hotel, and library, years of renovations and modifications had obliterated the building’s initial character. Rather than add yet another new layer, the architects peeled back as many of the alterations as they could to restore the building’s architectural identity, and then took design cues from the original structure and archival photos. When Herzog & de Meuron needed to incorporate new elements, they focused on subtle interventions. To hide ductwork for a contemporary HVAC system in the brasserie (shown here), they doubled the number of ceiling beams. Where the room used to be

Projekt Volkhausu ve švýcarské Basileji není pro dvojici avantgard-

divided by partitions that have since been lost, they installed high-back

ních architektů Herzog & de Meuron zrovna typickým. Umírněné-

seating booths that have a similar effect. Even the chairs are based on

ho vzhledu budovy z roku 1925 dosáhli autoři odstraněním mnoha

the originals, but with a quirky high-tech touch—each has a slightly

pozdějších úprav. Cílem bylo co nejvíc odhalit pravou identitu

different backrest, achieved through computer-aided production. ▬

stavby, původně určené pro koncertní síň, restauraci, hotel a knihovnu. Jako vodítko architektům posloužily archivní fotografie a jádro konstrukce domu. Nové prvky zařazovali Herzog & de Meuron s nebývalým citem. Pro zneviditelnění systému moderní ventilace v jídelně například zdvojnásobili počet stropních trámů. Místa původních přepážek osadili sedačkami s vysokými opěradly. Ty efekt přetnutí prostoru úspěšně suplují. Dokonce i židle těží z podoby těch původních. Každé opěradlo se ovšem díky moderní počítačové metodě liší. ▬

www.volkshaus-basel.ch СПЕЦИАЛЬНЫЙ | SPECIAL | SPECIÁL | ESTATE | 163


ATERA

NEW YORK, USA

Atera v manhattanské čtvrti Tribeca je příjemná restaurace s kapacitou pouhých osmnácti židlí a potenciálem poskytnout nepřekonatelný gastronomický zážitek. Na interiéru podniku pracovala newyorkská firma Parts and Labor Design, společnost založená dvěma členy designérské skupiny AvroKo. Prostředí kombinuje zemité prvky s průmyslovými. Desky z ořešáku, ručně foukané sklo, mosaz, nerezová ocel a beton vedle sebe účelně koexistují. Netradiční zázemí jako stvořené pro experimentální kuchyni šéfkuchaře Matthewa Lightnera, který ve své kulinářské virtuozitě propojuje suroviny z nejlepších zdrojů s nápaditými přístupy k přípravě pokrmů. Ke kulinářským experimentům Lightnerovi slouží pracovna v přízemí. Místnost je zároveň soukromou jídelnou pro větší počet strávníků. Funkcionalistický dojem umocněný bílými dlaždicemi

For an intimate dining experience it’s difficult to outdo Atera—a snug

na stěnách a stolem doplněným školními židlemi vyrobenými na za-

restaurant in Manhattan’s Tribeca neighborhood with just 18 seats in

kázku narušují kožené klubové sedačky a dveře s drátěnými skly. ▬

its main dining room, most of which surround the bar counter. The interiors, by Parts and Labor Design, a New York firm started by two AvroKO alums, are a mix of earthy and industrial, with live-edge walnut slabs, handblown glass, concrete, brass, and stainless steel. It’s an ideal match for chef Matthew Lightner’s experimental culinary approach, which mixes foraged ingredients with inventive cooking techniques. Downstairs, a study, where Lightner dreams up new dishes, does double duty as a private dining room that can host large parties. A wall of white subway tile and an industrial-style table and custom-made school chairs strike a utilitarian note, but the room is warmed up with leather club chairs and wire-glass–paneled doors.

www.ateranyc.com 164 | ESTATE | SPECIÁL | SPECIAL

| СПЕЦИАЛЬНЫЙ


TROLL WALL

ROMSDAL, NORSKO ROMSDAL, NORWAY

Turistické centrum a samoobslužná restaurace na úpatí Troll Wall hranatou linií své střechy nezapřou inspiraci rozeklanými horami, které ji obklopují. Architektonický doplněk nejvyšší svislé skalní stěny v Evropě navrhl architekt Reiulf Ramstad z Osla. Ramstad je na práci v malebných lokalitách zvyklý. Vdechl život již mnoha modernistickým úpravám norských turistických zařízení. V prostorách jídelny na Troll Wall (Trolí stěna) hraje hlavní roli výhled. Návštěvníci si mohou zvolit, odkud budou při občerstvení pozorovat okolní krajinu. Za příznivého počasí jsou nejlepší místa na terase či na připojené tribuně. Při nízkých teplotách či dešti se o nerušený výhled postarají skleněné stěny a prudký sklon střechy.

Sited at the foot of the Trollveggen, or Troll Wall, the highest vertical rock face in Europe, the visitor center and cafeteria has a dramatically angular roofline that was inspired by the craggy mountains that surround it. Designed by Oslo architect Reiulf Ramstad, it’s an eyeopening addition to the pristine parkland. No stranger to working in such picturesque locations, Ramstad has completed a number of breathtaking modernist interventions at Norwegian tourist stops. The dining area is all about the view. A simple cafeteria offers burgers and other casual meals, and visitors are free to pull up a chair wherever they please. In good weather, the best seats are on the terrace or the integrated bleachers. But even when precipitation or cool temperatures force people inside, the glass walls and steeply angled roof ensures that the architecture doesn’t impede sight lines to the sky.

www.visit-trollveggen.com СПЕЦИАЛЬНЫЙ | SPECIAL | SPECIÁL | ESTATE | 165


LA MAISON 1888

DA NANG, VIETNAM

Restaurace La Maison 1888 bangkokského designéra Billa Bensleyho je součástí Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort. Prostor je odvážnou moderní variací na francouzskou koloniální architekturu. Závěsná svítidla hlavního schodiště připomínají vietnamské ptačí klece. Nechybí ani stíny imaginárních opeřených přátel. Tradiční výzdoba jídelny překvapí nečekanými prvky. Například křesla ve stylu Ludvíka XVI. zdobí opěradla a područky s motivem ornamentálního svitku. Kontrast černé a bílé interiér zpřítomňuje a nechává vyniknout přírodní odstíny tropických listnatých rostlin. Francouzské koloniální prostředí dokonale ladí s klasickou francouzskou kuchyní šéfkuchaře Michela Rouxe.

▬ Devised by Bangkok-based designer Bill Bensley as part of the Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort, the interiors of La Maison 1888 offer a spirited take on French Colonial architecture, focused through a contemporary lens. As its name suggests, the restaurant is situated in its own grand “house” on the property. Illuminating the main staircase are pendant lamps made to look like Vietnamese birdcages, complete with the shadows of imaginary feathered friends. The dining room decor is traditional with a twist, as evidenced by the Louis XVI–style chairs with backs and armrests that have been updated with a fanciful scroll motif. A high-contrast black-and-white palette grounds the space and sets off leafy green tropical plants. The French Colonial flavor is a perfect match for the cuisine—classic French cooking by chef Michel Roux.

www.danang.intercontinental.com 166 | ESTATE | SPECIÁL | SPECIAL

| СПЕЦИАЛЬНЫЙ


5 - CINCO

BERLÍN, NĚMECKO BERLIN, GERMANY

První z mimošpanělských restaurací proslulého katalánského šéfkuchaře Paco Péreze je 5 - Cinco v Berlíně. Podnik funguje v novém, elegantním hotelu Das Stue. Samotný hotel hostí budova bývalého velvyslanectví Dánského království, která byla postavená v roce 1939. Vnitřní veřejné prostory designerky Patricie Urquioly se honosí majestátní, střízlivou architekturou akcentovanou současnými detaily, například sochou krokodýlí hlavy ve vstupní hale. Touha návštěvníků se v prostorách hotelu poněkud zdržet vychází z přirozenosti a vlídnosti prostředí. Das Stue totiž v dánštině znamená „obývací pokoj“. Jídelna 5 - Cinco nepůsobí příliš vážně. Měděné objekty u stropu jsou náhodně uspořádané do trsu se závěsnými svítidly Tom Dixon. Vytvářejí tak středobod odrážející energii domovské země šéfkuchaře Péreze.

The first restaurant outside Spain for renowned Catalonian chef Paco Pérez, 5-cinco is located in the chic new Das Stue hotel. The hotel inhabits a former Royal Danish embassy built in 1939, and the interior public spaces, designed by Patricia Urquiola, feature stately, sober architecture updated with dramatic contemporary details—including a crocodile head sculpture in the lobby. If visitors feel compelled to stay awhile, it’s perfectly natural—Das Stue is Danish for “living room.” 5-cinco’s formal dining room doesn’t take itself too seriously. A haphazard arrangement of copper vessels swarms a cluster of Tom Dixon copper pendant lamps, creating a striking focal point that reflects the energy of chef Pérez’s home country.

www.das-stue.com СПЕЦИАЛЬНЫЙ | SPECIAL | SPECIÁL | ESTATE | 167


NOMAD

NEW YORK, USA

Restaurace a bar v hotelu NoMad připomínají okázalými materiály a řemeslným zpracováním evropské grandhotely. Záměrem francouzského návrháře Jacquese Garcii bylo vyvolat pocit tradice a historie. Sedmimetrový mahagonový bar střežený slony hovoří za vše. Stranou hlavního prostoru jídelny stojí útulný krb se starobylou kamennou římsou dovezenou z francouzského zámku. Květinové vzory, červené odstíny a výrazné čalounění dodávají zákoutí intimní nádech. Místnost vyzařuje příjemné teplo i bez ohně planoucího ▬

v krbu.

At the NoMad hotel, French designer Jacques Garcia has fashioned a restaurant and bar as layered, plush, and richly detailed as a European grand hotel. Using sumptuous materials and meticulous craftsmanship, Garcia conjured a sense of history and tradition. Step up to the 24-footlong mahogany bar, which is guarded by carved elephants, and you get the feeling this place is here to stay. Set apart from the main dining area, the cozy fireplace room offers an intimate escape. The centerpiece is an ornate antique stone mantel imported from a French château. Finished in deep reds, floral patterns, and with plenty of lush upholstery, the room exudes warmth—even when the fire isn’t roaring.

www.thenomadhotel.com 168 | ESTATE | SPECIÁL | SPECIAL

| СПЕЦИАЛЬНЫЙ


MA COCOTTE

PAŘÍŽ, FRANCIE PARIS, FRANCE

Marché aux Puces de Saint-Ouen - největší a nejznámější bleší trh v Paříži. Vyhledávané místo pro smlouvání o ceně starožitného nábytku. A je tu ještě další lákadlo. Ma Cocotte, nová, a přesto již oblíbená restaurace navržená Philippem Starckem. Óda na svět neobvyklých objektů. Většinu z nich nalezl Starck na sousedních trzích Paul Bert a Serpette. Restaurace Ma Cocotte v Paříži má dvoupodlažní dispozici. Jídelna v přízemí je uzavřena garážovými vraty, které se za slunečných dnů otevírají na venkovní terasu s výhledem. V patře jsou další dvě místnosti evokující obývací pokoj a dále zvýšená terasa. Dlouhý odpočinek zvolí jen malé množství hostů. Sochařské objekty a archivní ročníky vín jsou jen předehrou k objevům, které čekají hned venku.▬ There’s another reason to visit the Marché aux Puces de Saint-Ouen, the largest and most famous flea market in Paris, which has nothing to do with negotiating a deal on antique furniture—Ma Cocotte, the bustling new restaurant designed by Philippe Starck. Featuring a casual, eclectic interior furnished largely with objects Starck sourced from the neighboring Paul Bert and Serpette markets, it’s an ode to a world of intriguing and unusual finds. The restaurant has two levels. The ground floor dining room is enclosed by garage doors that can open up to an outdoor terrace on sunny days. Upstairs there are two additional spaces that feel as warm and inviting as living rooms, as well as an elevated terrace. However, few diners will want to rest for long. Stocked with sculptural objects and distinctive vintage goods, the interiors prime patrons for the discoveries that await them just outside.

www.macocotte-lespuces.com СПЕЦИАЛЬНЫЙ | SPECIAL | SPECIÁL | ESTATE | 169


ASTOR GRILL

DOHA, KATAR DOHA, QATAR

Astor Grill v katarském St. Regis Doha své návštěvníky nepochybně nadchne. Kromě názvu, nesoucího odkaz zakladatele hotelových řetězců Johna Jacoba Astora IV., jsou tradice restauraci cizí. Představu starého New Yorku nabourá hned u vchodu pětimetrová sochařská instalace. Bronzový profil Tonyho Cragga oživuje jednu ze stěn interiéru. Kromě estetické funkce plní i užitnou – ve výřezech do profilu instalace nabízí útulné místo k sezení. Hlavní jídelně vévodí červená barva – od kožených sedadel po lakované stěny. Pocit tepla dotváří pozoruhodné řešení obkladu stropu. Stovky odřezků borovicového dřeva vytvářejí nebývale působivou, ▬

prostoru dominující strukturu.

Visitors to the Astor Grill at the St. Regis Doha are sure to be amazed. Although the restaurant’s name—a tribute to the hotel chain’s founder, John Jacob Astor IV—conjures images of old New York, the interiors, designed by Rockwell Group Europe, are anything but. At the entrance, a 16-foot-tall curved sculptural installation, inspired by the work of British artist Tony Cragg, wraps across one wall with a spunbronze profile that has a cutout niche for a banquette. In the main dining area hangs a striking ceiling installation made from a surprisingly humble material—short strips of pine. By layering hundreds of pieces tightly together, the installation has a rich textural effect that is much more than the sum of its parts. The wood adds warmth, but liberal applications of red—from the leather-clad seating to the lacquered walls—really set the room on fire.

www.astorgrilldoha.com 170 | ESTATE | SPECIÁL | SPECIAL

| СПЕЦИАЛЬНЫЙ


СПЕЦИАЛЬНЫЙ | SPECIAL | SPECIÁL | ESTATE | 171


VILLAS VALRICHE MAURICIUS

ВИЛЛЫ «VALRICHE MAURICIUS» Heritage Golf Club жемчужина гольфа в Индийском океане

Heritage Golf Club golfová perla Indického oceánu Chcete si zahrát golf na nejlepším hřišti v oblasti Indického oceánu? Pak vaše cesta musí jednoznačně směřovat na ostrov Mauricius, přesněji do regionu Domaine de Bel Ombre v jeho jihozápadní části, kde se v exotickém resortu VILLAS VALRICHE rozprostírá mistrovské osmnáctijamkové hřiště Heritage Golf Club, které se podle renomované ankety CNN umístilo v TOP 10 nejlepších golfových hřišť Afriky a současně získalo i titul „Indian Ocean‘s Best Golf Course“, když pro něj hlasovalo bezmála 100 tisíc golfových odborníků z více než 100 zemí světa.

VILLAS VALRICHE MAURITIUS Heritage Golf Club – Golf Pearl of the Indian Ocean

172

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION

|

ДОXНОВЕНИЕ


Would you like to play golf on the best course in the Indian Ocean region? Then your journey must certainly lead to the island of Mauritius, to be precise, to the Domaine de Bel Ombre estate in the south-west of the island. Here the exotic VILLAS VALRICHE resort boasts the 18-hole championship course of the Heritage Golf Club which, according to a renowned CNN poll is ranked among the “Top 10 Best Golf Courses in Africa”. It was also awarded the title of “Indian Ocean‘s Best Golf Course”— an international award based on the votes of almost 100 000 golf professionals from more than 100 countries.

Vysoká kvalita, dokonalý de-

pořádají tři nejvyšší profesio-

sign, špičkové zázemí a nad-

nální soutěže - European, Asian

standardní servis, to vše v kom-

a Sunshine Tour. Ostatně Villas

binaci s atraktivní polohou

Valriche jako sponzor tohoto

a překrásnou přírodní scenérií

klání věnuje luxusní vilu v hod-

Top quality, perfect design,

surprise that the prestigious

vytváří tajemství úspěchu této

notě milion dolarů hráči, který

cutting-edge facilities and

AfrAsia Bank Mauritius Open

mistrovské osmnáctky, jejímž

v závěrečném kole jako první

superior service, all combined

Tournament is to be held right

tvůrcem je vyhlášený golfový

zahraje eagle na sedmnácté

with an attractive location and

here, in the period from 7th to

architekt Peter Matkovich. Není

jamce.

beautiful natural scenery. This

10th May, with participation

proto velkým překvapením, že

is the secret of success of the

by international golf stars.

se právě zde bude 7. až 10. květ-

Clubu tak můžete spojit s touto

championship 18. The designer

The Tournament is organised

na konat prestižní turnaj

skvělou podívanou, po jejímž

of the course is renowned golf

by the top three professional

AfrAsia Bank Mauritius Open

skončení si budete moci hřiště sami

architect, Peter Matkovich.

golfing contests – the European

za účasti světových golfových

zahrát tak, jak bylo připraveno pro

It therefore comes as no

Tour, Asian Tour and the

hvězd, který poprvé společně

nejlepší profesionály.

ВДОXНОВЕНИЕ

|

Svou návštěvu Heritage Golf

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 173


A co vás vlastně čeká na šes-

můžete koupit nebo pronajmout

Вы хотите поиграть в гольф на самом

ti a půl kilometrech golfové

některou z luxusních rezidencí,

лучшем поле в области Индийского океана?

zeleně? Kromě dech beroucích

odkud to budete mít na hřiště

výhledů na Indický oceán

doslova jen pár kroků. Jako

Тогда

a do okolní zvlněné krajiny se

majitelé vil navíc automaticky

путешествия - это остров Маврикий, а

šťavnatou vegetací a plantážemi

získáváte trvalý pobyt na ostro-

cukrové třtiny, také atraktivně

vě Mauricius a členství v Heri-

именно: регион «Domaine de Bel Ombre» в его

tvarované ferveje, nádherné

tage Golf Club, takže si budete

юго-западной части, там, где в экзотическом

sametové grýny i spousta vod-

moci užívat svou oblíbenou hru

ресорте «VILLAS VALRICHE» простирается

ních a dalších herních překážek,

prakticky neomezeně. A zkrátka

které vás mohou přimět ke stra-

nepřijdou ani ostatní členové ro-

предназначенное для чемпионатов восемнад-

tegické hře. Toto technicky

diny, kteří nesdílejí stejné golfové

цатилуночное поле для гольфа «Heritage Golf

náročnější hřiště proto uspokojí

nadšení, protože jim tato oblast

jak rekreační golfisty, tak zdat-

nabízí bezpočet dalších zážitko-

Club», которое согласно анкете CNN заняло

nější hráče.

vých aktivit, jako jsou potápění

свое место в ТОП Десятке лучших полей для

a šnorchlování, plavání s delfíny,

гольфа в Африке и одновременно получило

Pokud se tedy necháte

однозначное

направление

вашего

zlákat krásou této prvotřídní

rybaření, vyjížďky na koních,

osmnáctky, která je společně

vyhlídkové lety vrtulníkem či

звание «Indian Ocean‘s Best Golf Course»

s devítijamkovou akademií

hydroplánem nebo nejrůznější

(Лучшее поле для гольфа в Индийском

součástí jednoho z nejlepších

výlety do hor a do přilehlé pří-

rezidenčních golfových projektů

rodní rezervace Frédérica. Ať už

океане), причем за него голосовало почти

současnosti VILLAS VALRI-

tedy jste golfovými příznivci nebo

100 000 профессионалов в области гольфа

CHE, podstatná pro vás bude

nejste, úchvatný resort VILLAS

из более чем 100 стран по всему миру.

i skutečnost, že si zde prostřed-

VALRICHE vás rozhodně

nictvím společnosti Bling-Bling

nadchne!

Bližší informace o resortu naleznete na www.bling-bling.cz nebo kontaktujte společnost Bling-Bling e-mailem: info@bling-bling.cz či telefonicky: +420 603 954 433. For more information on the resort, see: www.bling-bling.cz or contact the Bling-Bling company by e-mail: info@bling-bling.cz or telephone: +420 603 954 433. Более подробную информацию Вы можете получить на сайте www.bling-bling.cz или связавшись с компанией «Bling-Bling» по электронной почте: info@bling-bling.cz или по телефону: + 420 603 954 433. 174

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION

|

ДОXНОВЕНИЕ

Высокое качество,

красивым пейзажем - именно

превосходный дизайн,

здесь кроется секрет успеха

высококлассная база и

этого чемпионатского

обслуживание класса

восемнадцатилуночного поля,

люкс - причем все это в

автором которого является

сочетании с привлекательным

известный гольф-архитектор

месторасположением и

Питер Маткович. А потому ►


ВДОXНОВЕНИЕ

|

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 175


Sunshine Tour. What‘s more,

to enjoy one‘s favourite game

вы можете объединить

для Вас будет то, что Вы

Villas Valriche as sponsor of

virtually without limits. Other

с посещением этого

можете воспользоваться

this tournament, will donate

family members who do not

великолепного зрелищного

посредническими услугами

a luxurious villa worth one

share the same enthusiasm for

турнира, после окончания

компании «Bling-Bling»

million dollars to the golfer who

golf are not left out either. This

которого Вы сможете

и с ее помощью купить

is the first to score an Eagle on

resort offers countless other

насладиться игрой на

или арендовать одну из

the 17th hole.

adventure activities, such as

поле, подготовленном

роскошных резиденций,

scuba diving and snorkelling,

специально для самых

из которой дорога на поле

Heritage Golf Club as a

Combine your visit to the

swimming with dolphins,

лучших профессионалов.

для гольфа займет у Вас

spectator at this magnificent

fishing, horseback riding, scenic

И что же ждет вас на шести

буквально пару минут. Как

tournament and, after its

helicopter and seaplane flights

с половиной километрах

владелец недвижимости

completion, even try playing

and a variety of excursions to

зеленого поля для гольфа? В

вы также автоматически

on this course in the same

the mountains and the Frédérica

дополнение к потрясающим

получите постоянное место

condition as it was prepared

Nature Reserve, which is

пейзажам и захватывающему

жительства на острове

for top professionals. So what

adjacent to the resort.

дух виду на Индийский

Маврикий и членство в

awaits you on the 6.5 km

океан и окружающую

гольф-клубе «Heritage Golf

greens? Stunning scenery

enthusiast or not, the ravishing

холмистую местность с

Club», так что в последующем

and breathtaking views of the

VILLAS VALRICHE resort

буйной растительностью

вы сможете наслаждаться

Indian Ocean and surrounding

will definitely enchant you! ▬

и плантациями сахарного

любимой игрой практически

Therefore, whether a golf

undulating landscape with its

неограниченное время.

lush vegetation and sugar cane

Короче говоря, не останутся

plantations, attractively shaped

внакладе и другие члены

fairways, beautiful velvet greens,

Вашей семьи, которые, вполне

as well as plenty of water and

возможно, не разделяют

other obstacles which force

Ваш энтузиазм по поводу

you to play strategically. This

игры в гольф. Но зато здесь

technically demanding course

нет ничего удивительного

тростника, вас ждут умело

они найдут бесчисленное

therefore especially satisfies

в том, что именно здесь

сформированные фервеи,

множество других,

both recreational and more

с 7 по 10 мая состоится

прекрасные бархатные

приносящих прекрасные

experienced golfers.

престижный турнир«AfrAsia

гольф-грины и много

впечатления мероприятий,

Bank Mauritius Open» с

водных и других игровых

таких как подводное

by the beauty of this first-class

участием международных

препятствий, которые

плавание и сноркелинг,

18, which, together with the

звезд, играющих в гольф,

вынудят вас научиться вести

плавание с дельфинами,

9-hole Academy, currently

организуемый на основе

стратегическую игру. Поэтому

прогулки по морскому дну,

forms part of one of the top

трех самых известных

данное технически сложное

рыбалка, конные прогулки

residential golf complexes —

профессиональных гольф-

поле для гольфа удовлетворит

по живописным местам,

VILLAS VALRICHE. It is an

соревнований – «European

как начинающих, так и крайне

полеты на вертолетах или

interesting fact that, through

Tour», «Asian Tour» и

опытных игроков.

гидропланах или различные

the Bling-Bling company, one

«Sunshine Tour». Кроме того,

may purchase or rent one of

«Villas Valriche» в качестве

этого первоклассного

заповедника «Фредерика»,

the luxury residences which are

спонсора этого конкурса,

восемнадцатилуночного поля

который находится в

literally just a few steps from

объявил призом для лучшего

для гольфа, которое вместе с

непосредственной близости от

the course. Moreover, as a villa

игрока роскошную виллу

девятилуночной академией

курорта. И неважно, являетесь

owner, one also automatically

aдолларов при условии, что

является частью одного из

ли вы любителем гольфа

obtains permanent residence for

игрок в последнем туре сыграет

лучших резидентских гольф-

или нет, захватывающий

the island of Mauritius as well

eagle на семнадцатой ямке.

проектов современности

дух ресорт «Villas Valriche»,

- «VILLAS VALRICHE», то

безусловно, поразит вас! ▬

Allow yourself to be lured

as membership of the Heritage

Так что свой визит в

Golf Club — thereby being free

176

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

«Heritage Golf Club»

INSPIRATION

|

ДОXНОВЕНИЕ

Если вас покорит красота

несомненно важным фактором

походы в горы и посещения


MAURITIUS

Mauritius PRODEJ LUXUSNÍCH VIL DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

VILLAS VALRICHE MAURITIUS Součástí resortu je 18-ti jamkové golfové hřiště Heritage Golf Club. V těsném sousedství se nachází přírodní rezervace Frédérica. Luxusní bydlení obklopené nádherným výhledem na Indický oceán, 18-ti jamkové golfové hřiště a neuvěřitelně krásnou krajinu ostrova Mauricius. •

Široký výběr různých velikostí a typů vil, velkorysé pozemky

Celoživotní rezidence na ostrově Mauricius

Parková úprava tropických zahrad s úchvatnými bazény

Písečné pláže, vodní sporty

Fitness, tenisové kurty, Spa

Výběr restaurací a barů

Rybaření

4

Port Louis

International Airport

Ing. Jana Štefánková tel.: +420 603 954 433

www.bling-bling.cz

stefankova@bling-bling.cz

ВДОXНОВЕНИЕ

|

INSPIRATION | INSPIRACE | ESTATE | 177 VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR A SR


Nábytek na staletí

Furniture for Centuries Мебель на века

178

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION

|

ДОXНОВЕНИЕ


Каждый год на

Как потребителей, нас, в

международных мебельных

первую очередь, интересует

выставках презентуют новые

качество исполнения и

тенденции, современные

долговечность изделия,

материалы, идеи и

материалы, их экологическая

инновационные решения в

безопасность, привлекательный

области дизайна.

дизайн предмета и, конечно

Но несмотря на моду,

же, его цена.

неизменным материалам

Говоря о таком материале,

для мебели, остается дерево,

как дерево, часто возникает

причем, чем лаконичнее

вопрос – что же лучше – массив или шпон?

Mezinárodní veletrhy nábytku

Every year, international

и проще мебель, чем

každým rokem prezentují nové

furniture fairs present new

меньше обработки и более

trendy, nápady a inovativní

trends, ideas and innovative

натуральный вид, тем эта

řešení v oblasti designu včetně

solutions in the area of design,

мебель более ценна, среди

moderních materiálů.

including modern materials.

любителей классики и

немецкого языка как «щепа»

натуральных материалов.

(«Späne») - это древесный

Navzdory veškeré módě

Despite all the fashion

Давайте разберемся более подробно. Шпон — переводится с

zůstává stálicí pro výrobu

trends, wood remains the

nábytku i nadále dřevo. Při jeho

preferred material for furniture

материал, который начали

собой тонкие листы древесины

zpracování platí zásada „méně

manufacture. “Less means

применять в производстве

толщиной от 0.5 до 3 мм,

znamená více“. Nejméně deko-

more” is the guiding concept

мебели еще четыре тысячи лет

который обычно клеится на

rované a naopak nejpřirozeněji

in wood processing. The least

назад в древнем Египте.

панели

vyhlížející kusy nábytku nachá-

decorated and most natural

zejí mezi milovníky klasických

looking pieces of furniture are

a přírodních materiálů čím dál

increasingly valued by lovers of

větší ocenění.

natural, classic materials.

Počátek užívání dřeva coby

Дерево, самый «древний»

wood as a material for furniture

klade do starověkého Egypta

manufacture is thought to have

v době před více než čtyřmi

been in Ancient Egypt, more

tisíci lety.

than 4 000 years ago. What factors are valued by

majitele dřevěného nábytku

the owners and users of wooden

coby spotřebitele? Je to přede-

furniture? These are primarily

vším kvalita výroby, životnost

the quality of production, life

materiálu, jeho ekologická

of the material, its ecological

bezpečnost, atraktivní design

safety, attractive design and, of

a samozřejmě cena.

The origin of the use of

materiálu k výrobě nábytku se

Jaké faktory vůbec zajímají

материал, представляющий

course, the price.

ВДОXНОВЕНИЕ

|

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 179


V diskusích o užívání dřeva

Discussions about the use of

vznikají často dohady nad kva-

wood often mention the quality

is no different from furniture

Лист натурального шпона

litou dvou odlišných bází – ma-

of two different bases – solid

made of solid wood in its

производят путем тонкого

sivního dřeva a dýhy. Podívejme

wood and veneer. Let us take

decorative appearance. The

среза части поверхности

se na obě blíže.

a closer look at these.

edges do not show the joints of

с массива дерева — его

the individual parts. Perfection

спиливают, строгают. Главная

Dýha, německy „Späne“,

Veneer, in German “Späne“,

Furniture with a veneer finish

(обычно деревянные или ДВП).

představuje tenký plát dřeva

is a thin sheet of wood with

of the surface directly depends

цель — сохранить деревянную

o tloušťce 0,5 až 3 mm. Plát

a thickness of 0.5 to 3 mm. The

on observing the technology

структуру поверхности.

bývá přilepen k dřevěnému či

plate is glued to a wooden or

of the gluing of veneer sheets

Плюсы натурального шпона

dřevovláknitému panelu. Tenký

wood fibre panel. The thin

and the quality of the protective

— это: экологическая чистота

list přírodní dýhy se vyrábí

sheet of natural veneer is

varnish. It is good to rely on

материала, уникальность

hoblováním či pilováním po-

manufactured by the planing or

experts and the quality of their

фактуры, эстетичность

vrchu masivního dřeva. Cílem

filing of the solid wood surface.

equipment for the manufacture

материала. Шпон дешевле

takového opracování je zacho-

The purpose of such finishing is

of this type of furniture. Veneer

древесного массива и полотно

vání přirozené struktury dýhy.

to maintain the natural structure

furniture is not harmed by

с ним имеет меньшую массу.

Přírodní dýha je vysoce ekolo-

of the veneer. Natural veneer is

radiation from direct sunlight

Натуральный шпон относится

gický materiál s jedinečným po-

a highly ecological material with

or other hard wear. It serves its

к самым старым способам

vrchem a estetickým vzhledem.

a unique surface and aesthetic

owners for many years.

отделки поверхности. Поверх

Je levnější než masivní dřevo

appearance. It is cheaper than

a má menší hmotnost. Přírodní

solid wood and weighs less.

Solid wood

защитный лак. Мебель,

vzhled dýhy je jeden z nejstar-

Natural veneer is one of the

Solid wooden furniture is

облицованная шпоном, по

ších způsobů povrchové úpravy

oldest methods of furniture

considered elite for its beauty

декоративным качествам

nábytku. Finálně je vždy nutné

finishing. Finally, it is always

and elegance. Solid wood

неотличима от мебели из

opatřit vnější strany ochranným

necessary to apply protective

processing as well as the

массива (отсутствуют стыки на

lacquer on the outer surfaces.

manufacture itself is

lakem.

180

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION

|

ДОXНОВЕНИЕ

шпона обязательно наносится

ребрах деталей), но очень


Zelené stČny Firma Matouš Hydroponie, s.r.o. nabízí tuto luxusní dominantu i pro Váš interiér. Jako ìlenové evropské asociace interiérových zahradních architektŅ EILO využíváme nejnovöjších technologií a poznatkŅ v tomto oboru tvorby. Nechte se inspirovat... Zelená stöna zvyšuje vzdušnou vlhkost v interiéru a zlepšuje akustiku. Matouš Hydroponie, s.r.o. Īíìanská 392, 252 43 PrŅhonice www.zelenastena.cz

ВДОXНОВЕНИЕ

|

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 181


Nábytek s dýhovou úpravou

a time-consuming, labour-

se svým dekorativním vzhledem

intensive task requiring great

neliší od nábytku z masivního

skill. Wood never contains

dřeva. Okraje nenesou stopy

any components harmful to

spojů jednotlivých dílů. Do-

the human organism. On the

konalost povrchu přímo závisí

contrary, it is able to secrete

na dodržování technologie

substances beneficial to health.

lepení dýhových plátů a kvalitě

However, the advantage of solid

ochranného laku. Při výrobě

wooden furniture lies elsewhere.

tohoto druhu nábytku je dobré

Solid wood tends to create

spoléhat na odborníky a kvalitu

a comfortable, almost luxurious

jejich vybavení. Nábytek z dýhy

environment in an interior. It is

nepodléhá záření přímého

an expensive, high-quality and

slunečního světla ani jiným zatě-

sometimes quite extravagant

žujícím provozním podmínkám.

material to utilise.

Svým majitelům slouží řadu let.

Solid wood requires proper and regular care. Changes in

Masivní dřevo

temperature and humidity

Nábytek z masivu je pro svou

are risk factors causing loss of

krásu a eleganci považován

appearance. Wet cleaning is

za elitu. Zpracování masivu i sa-

forbidden in the case of solid

motná výroba je časově náročný,

wood. It is necessary to use

pracný úkol vyžadující velkou

special wax products for dusting

zručnost. Dřevo v žádném pří-

and polishing. The furniture

padě neobsahuje komponenty

lifetime depends on the type of

lidskému organismu škodlivé.

wood and its processing. And

Naopak je schopno vylučovat

also on how wood reacts to

zdraví prospěšné látky. Výhoda

moisture, light and temperature

nábytku z masivu tkví ovšem

changes. Solid wooden furniture

v něčem jiném. Masiv má ten-

does not contain any chemical

denci vytvářet z interiéru příjem-

ingredients or synthetic resins.

né, téměř luxusní prostředí. Jde

It ensures a high level of

o drahý, kvalitní, v užití místy až

environmental protection. Solid

velmi výstřední materiál. Změny

wood in the house speaks of

teploty a vlhkosti jsou rizikový-

the taste and social status of its

mi faktory způsobujícími ztrátu

owners. Without proper care,

vzhledu.

however, eventually it loses

Masiv vyžaduje řádnou

its appearance and functional

a pravidelnou péči. Změny

characteristics.

teploty a vlhkosti jsou riziko-

Oak, beech, walnut, birch,

vými faktory způsobujícími

pine, alder, acacia, cherry and

зависит от соблюдения

оборудовании. Мебель из

ztrátu vzhledu. Mokré čištění

mahogany are suitable for the

технологии наклейки шпона

шпона не чувствительна к

je v tomto případě zapovězeno.

manufacture of solid wooden

и качества защитных лаковых

прямому солнечному свету, не

K odstranění prachu a leštění

furniture. Individual species

покрытий. Поэтому доверять

рассыхается. Так что можно не

je nutné používat speciální

differ in their features and

изготовление подобной

сомневаться, что такая мебель

voskové prostředky. Životnost

popularity among users.

мебели следует только

прослужит долго практически

профессионалам своего дела,

при любых условиях

работающих на качественном

эксплуатации.

nábytku závisí na typu dřeva

It takes not only the wood, but

a způsobu jeho opracováni. ►

182

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

of course also the craftsman

INSPIRATION

|

ДОXНОВЕНИЕ


Bohemian crystal chandeliers of European quality Elite Bohemia, 513 01 Semily, Czech Republic, tel/fax: +420 481 622 566 ВДОXНОВЕНИЕ | INSPIRATION | INSPIRACE | ESTATE www.elitebohemia.cz, e-mail: obchod@elitebohemia.cz

| 183


Dále na tom, jak dřevo reaguje na vlhkost, světlo a změnu teplot.

Массив дерева

Nábytek z masivu neobsahuje chemické složky a syntetické prysky-

Мебель из массива дерева красива, элегантна и по праву

řice. Je zárukou vysoké úrovně životního prostředí. Masiv v domě

считается элитной. Обработка дерева и изготовление из

hovoří o vkusu a společenském postavení jeho majitelů. Bez náležité

него мебели – процесс трудоемкий и требующий огромного

péče ovšem časem ztrácí svůj vzhled a funkční vlastnosti.

мастерства. Массив не содержит опасных и вредных для

Vhodným materiálem pro výrobu masivního nábytku je dřevo

человека компонентов, наоборот, дерево способно выделять

dubu, buku, ořechu, břízy, borovice, olše, akátu, třešně, mahagonu.

особые вещества, благотворно влияющие на здоровье. Основным

Jednotlivé druhy se liší vlastnostmi a oblibou u uživatelů.

же достоинством мебели из массива является ее «добротность»,

Nejen dřevo, ale samozřejmě i řemeslník tvoří jedinečný kus. Ta-

очень приятные тактильные ощущения и способность сделать

lent a mistrovská zručnost jsou pro práci se dřevem nezbytné. Dílny,

интерьер комфортным и по-настоящему роскошным! Массив

ve kterých se láska ke dřevu, tajemství jeho zpracování a um předává

дерева – это дорогой, качественный и очень капризный

z generace na generaci, jsou v současné době neocenitelné. Kvalita

материал. Мебель из массива требует должного ухода, иначе

jejich práce je patrná pouhým okem. Pokud se k takovým kouskům

рискует потерять внешний лоск от перепадов температур и

dostanete, rozpoznáte a zamilujete si je na první pohled.

влажности. Поэтому при уходе за мебелью из натурального

Na fotografii je nábytek z továrny ZEN, dobrý příklad kvality

дерева влажная уборка противопоказана, нужно применять

a designu. Mistři výroby ZEN provádějí úpravy a lakování výrobků ze ▬

dřeva s pomocí desítky let staré technologie.

специальные составы, чаще всего с воском для удаления пыли и придания блеска. Долговечность такой мебели зависит от породы дерева, способов его обработки и от того, насколько данная порода дерева подвержена вздутию, чувствительна к свету и изменениям Конечно, при этом мебель из массива гарантирует высокую экологическую чистоту в доме, отсутствие химических составляющих и синтетических смол. Высококачественная мебель из массива говорит о вкусе и социальном статусе хозяев, однако без должного ухода со временем теряет свой внешний вид и эксплуатационные свойства. Материалом для ее изготовления обычно служат массивы дуба, бука, ореха, березы, сосны, ольхи, акации, черешни, красного дерева. Разные породы дерева отличаются свойствами и могут вызывать различные тактильные ощущения, личные симпатии и ассоциации. Важно не только парода дерева, но и мастера, которые работают с ним. Поэтому так ценны те фабрики, кто из поколения в поколения передают умение ювелирно работать с деревом. От мастера к мастеру переходят техники, секреты и этапы обработок. И это видно невооруженным взглядом, когда видишь мебель от разных фабрик, уровень и качество легко определить, стоит лишь подойти ближе. На фото представлена мебель от фабрики ZEN, которая

to create a unique piece. Talent and skill are necessary for working

является прекрасным образцом качества и дизайна, мастера

with wood. Currently invaluable are the workshops in which

вручную делают обработку и покраску изделий из дерева по

the skills, the love of wood and the secrets of its processing are

технологиям, которым не один десяток лет.

passed down from generation to generation. The quality of their workmanship can be seen with the naked eye. If you view such pieces, you will recognise them and fall in love at first sight. The photographs display furniture from the ZEN factory, a good example of quality and design. Masters of ZEN manufacture alter and varnish wooden products with techniques tested through the ages. ▬

184

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION

|

ДОXНОВЕНИЕ

KSENIA ULYANOVA Dekoratér, ředitel salonu nábytku “Martin&Home” КСЕНИЯ УЛЬЯНОВА Декоратор, директор мебельного салона “Martin&Home”

SALON NÁBYTKU MARTIN&HOME Vítězná 1054/9, Karlovy Vary www.nabytekcz.com


ВДОXНОВЕНИЕ

|

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 185


Bel Air Park

Společnost 2BLuxury předsta-

The 2B Luxury Company

vuje zcela novou glamour ko-

introduces a brand new glamour

lekci s názvem BEL AIR PARK

collection entitled BEL AIR

z dílny světoznámého designéra

PARK by world-famous

Michaela Aminiho a hollywood-

designer Michael Amini and

ské hvězdy Jane Seymour.

Hollywood star Jane Seymour.

Fascinující kolekce je inspiro-

This fascinating collection is

vána tradičním stylem fran-

inspired by the traditional style

couzské elegance v kombinaci

of French elegance combined

se zdobnými romantickými

with decorative romantic

glamour prvky.

glamourous elements.

BEL AIR PARK kolekce

The BEL AIR PARK

navodí v každém interiéru

collection will evoke the

atmosféru skutečného luxu-

hallmark of genuine luxury and

su a vytříbené elegance. To

refined elegance in every interior,

vše díky bohatému zdobení,

thanks to its ornate decoration,

elegantním liniím a nádherným

elegant lines and the beautiful

tvarům každého kusu nábytku,

shape of each piece of furniture

zhotoveného z velmi kvalitních

in the overall design of top

materiálů v jedinečném odstínu

quality materials and unique

champagne.

186

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

Champagne shades.

INSPIRATION

|

ДОXНОВЕНИЕ


Компания «2BLuxury» представляет Вам совершенно новую коллекцию в стиле гламур из мастерской всемирно известного дизайнера Майкла Амини, к тому же, изготовленную

Коллекция «BEL AIR

в сотрудничестве с

PARK» придаст каждому

голливудской звездой Джейн

интерьеру атмосферу

Сеймур, под названием

истинной роскоши и

В коллекции представлен

«BEL AIR PARK».

изысканной элегантности –

самый широкий выбор

На создание этой

и все это благодаря своему

предметов мебели, гармонично

замечательной и такой

богатому декорированию,

сочетающихся между собой.

потрясающей коллекции

орнаментам, элегантным

Это мебель для спален,

автора вдохновил

линиям и прекрасным формам

гостиных, столовых или

традиционный стиль

каждого предмета мебели, к

домашних рабочих кабинетов.

французской элегантности

тому же она отличается своими

В широком ассортименте

в сочетании с декоративными

материалами самого высокого

предлагаемых изделий Вы

и такими романтичными

качества и уникальным цветом

найдете прекрасные кровати

элементами гламура.

«Champagne».

двух размеров – меньший

ВДОXНОВЕНИЕ

|

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 187


Kolekce nabízí bohatý výběr

The collection comprises

вариант под названием «Queen» и больший, носящий гордое

vzájemně se doplňujících výrob-

a really wide range in a

имя «King», а также несколько видов разного размера комодов,

ků, určených do ložnic, obýva-

harmonious balance of products

буфетов, обеденный стол со стульями или обеденными креслами,

cích pokojů, jídelen nebo domá-

for bedrooms, living rooms,

дизайнерский рабочий стол, пригодный для малого или

cích pracoven. Široká nabídka

dining rooms and home studies.

домашнего рабочего кабинета, кресла, мягкие гарнитуры и

jednotlivých produktů nabízí

The vast selection of individual

много других дизайнерских предметов мебели.

dvě velikosti. Postele v men-

items includes two bed sizes

ším provedení Queen a větším

– the smaller Queen version

очень роскошной коллекцией в стиле гламур с элементами

King, několik druhů a velikostí

and the bigger King version.

французской элегантности, которая превратит Ваш дом в

komod, skleníků, jídelních sto-

In addition, there are several

совершенно исключительное жилье.

lů s židlemi či jídelními křesly,

types and sizes of chests of

designový pracovní stůl vhodný

drawers, greenhouses, dining-

pro menší či domácí pracovny,

room tables and chairs, dining-

křesla, sedací soupravy a spous-

room armchairs, designer desks

tu dalších designových kousků.

suitable for smaller or home

Мы желаем Вам по праву насладиться этой прекрасной и

studies, armchairs, seating sets

Vychutnejte si překrásnou a luxusní glamour kolekci s prv-

and numerous other designer

ky francouzské elegance a učiňte

items. Enjoy this beautiful and

svůj domov naprosto výjimeč▬

ným.

very luxurious glamour collection with elements of French elegance to make your home absolutely exceptional.

Více o kompletní nabídce společnosti 2BLuxury naleznete na:

www.2bluxury.com. The complete 2B Luxury selection may be seen at: www.2bluxury.com. Подробнее о полном ассортименте компании «2BLuxury» на сайте: www.2bluxury.com. 188

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION

|

ДОXНОВЕНИЕ


+420 602 955 555 INFO@2BLUXURY.COM WWW.2BLUXURY.COM

ВДОXНОВЕНИЕ

|

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 189


Pražská architektonická

Galerie Jaroslava Fragnera v březnu nabídne hned dvě průřezové výstavy. První týden se představí liberecká Fakulta umění a architektury i se svými absolventy a 12. března

“Existují jen dva trhy, ultraluxusní a ostatní.”

se uvedou nejzajímavější projekty mladých architektů ze Slovenska.

LIBEREC / Rafael Viñoly, architekt 432 Park Avenue

Dnes již renomovaná Fakulta umění a architektury v Liberci slaví dvacetileté výročí vzniku. Výstavu připravili pedagogové a absolventi fakulty, která v prosinci oslavila dvacetiny. Na škole působila a působí řada vynikajících odborníků (Jiří Suchomel, Bořek Šípek, Petr Rezek, Zdeněk Fránek, Stanislav Zippe, Petr Kratochvíl, Pavel Halík, Jan Stolín či Zdeněk Lukeš) a mezi absolventy je řada úspěšných tvůrců (Adam Gebrian, Jan Magasanik, Martin Hejl, Jindřich Ráftl, Richard Loskot, Studio Raketoplán, Mjölk nebo City Upgrade). Výstava potrvá do 7. března. EAST SIDE ARCHITECTURE aneb VÝCHOD ŽIJE je název výstavy představující netradiční pohled na architekturu, fotografii a scénický design. Mohutný světelný levitující objekt vtáhne návštěvníka do netradičního světa současné architektonické pohádky na pomezí východní Evropy. Výstava bude otevřena od 12. března. Více na www.gjf.cz.

EAST SIDE ARCHITECTURE/ Atrium architekti: Výměníková 190

stanice SPOT, Košice | ESTATE | INSPIRACE

|

INSPIRATION

|

ДОXНОВЕНИЕ


Prague`s architectural

Jaroslav Fragner Gallery will host two diverse exhibitions in March. The Faculty of Art and Architecture at the Technical University in Liberec will introduce itself and its graduates during the first week, while the most interesting projects of young architects from Slovakia will be showcased from 12th March.

/ KOŠICE EAST SIDE ARCHITECTURE/ Archikon: Revitalizace

The already renowned Faculty of Art and

hradního areálu, Košice

Architecture at the Technical University in th

Liberec is celebrating the 20 anniversary of its establishment. The exhibition was prepared by pedagogues and graduates of the Faculty which is celebrating its 20th anniversary. Many outstanding professionals have worked at the University (Jiří Suchomel, Bořek Šípek, Petr Rezek, Zdeněk Fránek, Stanislav Zippe, Petr Kratochvíl, Pavel Halík, Jan Stolín, Zdeněk Lukeš and others), while among its graduates are many successful artists (Adam Gebrian, Jan Magasanik, Martin Hejl, Jindřich Ráftl, Richard Loskot, Mjölk, as well as City Upgrade and Raketoplán studios). The exhibition will be open until 7th March. EAST SIDE ARCHITECTURE, or „EAST LIVES“ is the name of the exhibition presenting an unconventional view of architecture, photography and scenic design. The massive, luminous levitating object will immerse the visitor in the unusual world of a contemporary architectural fairy-tale on the borders of Eastern Europe. The exhibition will be open until 12th March. More at www.gjf.cz.

ВДОXНОВЕНИЕ

|

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 191


EAST SIDE ARCHITECTURE/ Rudolf Kruliac: Přestavba Chaty pod Rysy, Vysoké Tatry

absolventi FUA TUL / Martin Hejl: český pavilon 14. bienále architektury v Benátkách

192

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION

|

ДОXНОВЕНИЕ


absolventi FUA TUL/ Mjölk: Sauna na liberecké přehradě

absolventi FUA TUL / Jindřich Ráftl

absolventi FUA TUL / Jan Magasanik: spolupráce na dánském pavilonu EXPO v Šanghaji/BIG

Jindřich Ráftl absolventi FUA TUL/ Jindřich Raftl: Výukové centrum v Kedjom Keku, Kamerun

ВДОXНОВЕНИЕ

|

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 193


В Пражской архитектурной

Галерее Ярослава Фрагнера в марте пройдут сразу две обзорных выставки. В первую неделю посетители смогут ознакомиться с экспозицией Либерецкого факультета искусства и архитектуры, включающей также работы его выпускников, а с 12 марта в Галерее появятся наиболее интересные проекты молодых архитекторов из Словакии.

ЛИБЕРЕЦ / К О Ш И Ц Е Двадцатилетний юбилей со дня своего absolventi FUA TUL/

возникновения отмечает прославленный Факультет искусства и архитектуры в городе Либерец. Выставка подготовлена преподавателями и выпускниками факультета, который в декабре отметил двадцать лет с момента своего создания. В институте работало и работает множество отличных специалистов (Йиржи Сухомел, Борек Шипек, Петр Резек, Зденек Франек, Станислав Зиппе, Петр Кратохвил, Павел Галик, Ян Столин и Зденек Лукеш), а среди выпускников много успешных художников (Адам Гебриан, Ян Магасаник, Мартин Хейл, Йиндржих Рафтл, Рихард Лоскот, Студия «Ракетоплан», «Mjölk» или «City Upgrade»). Выставка продлится до 7 марта. «EAST SIDE ARCHITECTURE» или «ВОСТОК ЖИВЕТ» - это название выставки, представляющей собой нетрадиционную точку зрения на архитектуру, фотографию и сценографию. Массивный, светящийся и, к тому же, левитирующий объект словно погружает посетителей в необычный мир современной архитектурной сказки на границе Восточной Европы. Выставка будет открыта с 12 марта. Подробнее на www.gjf.cz

194

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION

|

ДОXНОВЕНИЕ

Richard Loskot


Ing. Martin TeyrovskĂ˝ GDÄ&#x2013;RYĂŞSRUDGFHĂžRGURNX DXGLWRUĂžRGURNX

SarajevskĂĄ 10 120 00 Praha 2

tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz

'DÄ&#x201E;RYšSRUDGFH Auditor 3UDNWLNRYDQiRGYÄ&#x152;WYt nemovitosti

GDÄ&#x2013;]SÄ&#x153;tMPXI\]LFNĂŞFKDSUiYQLFNĂŞFKRVRE GDÄ&#x2013;]SÄ&#x153;LGDQpKRGQRW\

LQIRUPDĂžQtWHFKQRORJLH

PH]LQiURGQt]GDQÄ&#x152;Qt

SRKOHGiYN\

GDÄ&#x2013;]QHPRYLWRVWt

leasing

GDÄ&#x2013;]SÄ&#x153;HYRGXQHPRYLWRVWt ]DVWXSRYiQtQDILQDQĂžQtFK~Ä&#x153;DGHFK ILUHPQtILQDQFH PDQDJHPHQWFRQVXOWLQJ

'ÄŤYĂ&#x2014;UDWUDGLFHDSURIHVLRQDOLWDMLÄşYŠFQHÄşOHW 1DĂŁL]iND]QtFL

www.optik-spektrum.cz

www.cwclub.cz

be back in moment â&#x20AC;Ś

Đ&#x2019;Đ&#x201D;Đ&#x17E;XĐ?Đ&#x17E;Đ&#x2019;Đ&#x2022;Đ?Đ&#x2DC;Đ&#x2022;

|

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 195


ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50 Great Britain £ 3,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Conventia Events, s.r.o. Badeniho 290/1 160 00 Praha 6 Czech Republic www.estatemagazine.cz Šéfredaktor / Editor In Chief Yumi Nozaki (London, UK) nozaki@estatemagazine.cz Art Director Lucie Batková luciebatko@gmail.com Produkce / Production Milan Novák novak@bonafide.cz Redaktor / Editor Dagmar Kneslová redakce@estatemagazine.cz Jazyková redakce / Proof-copy Dagmar Kneslová

Obchodní oddělení / Commercial Section Michaela Knappová knappova@estatemagazine.cz Předplatné / Subscriptions info@estatemagazine.cz Sídlo společnosti / Headquarters Conventia Events, s.r.o. Badeniho 290/1 160 00 Praha 6 Czech Republic Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalová Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez  písemného souhlasu vydavatele. Titulní foto Jiří Hurt Překlady / Translation Viktor Horák viktorhorak@bonalingua.cz Irina Alferovičova-Sergejeva i.alferovicova@seznam.cz

196

|

ESTATE


Navštivte naše moderní, nově zrekonstruované koupelnové studio v centru Prahy, kde na ploše 1200m2 vystavujeme široký sortiment sanitární keramiky, obkladů a dlažeb, van, sprchových koutů, armatur, koupelnového nábytku, sauny, parní kabiny a SPA pooly a to vše od předních světových výrobců. Nabízíme odborné poradenství, individuální přístup, 3D vizualizace a funkční Wellness.

Kreiner Exklusiv, Klimentská 36, Praha 1, tel.: +0420 224 811 136, e-mail: praha1@kreiner.cz, web: www.kreiner.cz


Dokončení

LÉTO

2015 Město na dlani, příroda na dosah t 35 unikátních bytů t 995 m2 komerčních prostor t Radlická 142, Praha 5

www.142.cz

Profile for Conventia Events s.r.o.

ESTATE - The Prague Magazine 03/2015  

ESTATE - The Prague Magazine 03/2015

ESTATE - The Prague Magazine 03/2015  

ESTATE - The Prague Magazine 03/2015

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded