Page 1

31e jaargang no. 49

Drukkerij Kaasjager Zaltbommel Postbus 9 5300 AA Zaltbommel Tel. 0418-514088 Fax 0418-680626 E-mail: ronduit@kaasjager.nl Internet: www.kaasjager.nl

7 oktober 2010

Huis-aan-huis weekblad WORDT GRATIS VERSPREID IN: AALST, BRAKEL, POEDEROIJEN EN ZUILICHEM

Gratis foto afhalen ponyrijden Zaterdag 25 september was het weer de jaarlijkse ponymarkt in Brakel. Alle kinderen mochten bij Bakkerij Verba gratis ponyrijden! Daarnaast zijn de kinderen op de foto gezet. Deze foto kan van donderdag 30 september tot en met zaterdag 9 oktober gratis bij de Verba in Brakel worden afgehaald bij aankoop van de actietas met daarin de Jubileumbol, zak witte broodjes, brood naar keuze en 5 gebakjes voor maar 7,95. Maar ook als u geen foto heeft, kunt u meegenieten van deze heerlijke actietas!

Leesplezier is belangrijk!

Historische Werkgroep Stichting De Vier Heerlijkheden Secretariaat: Flegelstraat 1 - 5306 AW Brakel tel. 0418-671873 - www.vierheerlijkheden.nl

Volgende week wordt op de hoek van de Waaldijk en de Nieuwstraat in Brakel, door de wethouder van de gemeente Zaltbommel de heer Ton van Balken, de oude gevelsteen van de voormalige Ronduit “onthuld”. Deze grote natuur-

Koor- en samenzangavond in Heusden Op D.V. zaterdag 9 oktober wordt er in de Grote Kerk van Heusden een kooren samenzangavond gehouden ten bate van de stichting Kom Over en Help. Het doel van deze stichting is het bevorderen van de vertaling, de verspreiding en de verkondiging van Gods Woord, evenals praktische, christelijke steunverlening, daar waar de Heere deuren opent. Het werkterrein is met name Oost-Europa. Medewerking wordt verleend door het kinderkoor “Samuel” o.l.v. van Clarina den Haan met orgelbegeleiding van haar zus

stenen plaat met de inscriptie “Ronduit” was boven de ingang van het voormalige gemeentehuis gemetseld. Na de sloop in de jaren zeventig van de vorige eeuw is de steen op de gemeentewerf in Brakel bewaard gebleven. Het laatste jaar was de steen in het bezit van de Vier Heerlijkheden. De historische werkgroep heeft nu het initiatief genomen de steen een zichtbare plek te geven , daar waar ooit het fraaie gemeente huis heeft gestaan. Belangstellenden kunnen dit historische moment bijwonen, op vrijdagmiddag 15 oktober om 16.00 uur. Mariëtte. Het mannenkoor “Ons Genoegen” uit Poederoijen o.l.v. Dick Verbeek. Florian Poepjes, de bekende tenor uit Urk hoopt solo te zingen. De begeleiding van solist en mannenkoor wordt verzorgd door Adriaan van de Werken op de piano. De begeleiding van de samenzang vindt plaats door de landelijk bekende organist Lenard Verkamman. Bert van Andel zal dit nog verder ondersteunen met cornet. De opening en sluiting en een appèlwoord voor de stichting wordt verzorgd door ds. C.M. Visser, Hersteld Hervormd predikant in Veen en Werkendam. De aanvang is om 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur. Een ieder van harte welkom.

Voor de één is het fijn om een boek te bekijken en te lezen, maar voor de ander helemaal niet. dit herkent u vast wel bij uzelf en misschien ook wel bij uw kind! Omdat lezen voor de toekomst van alle kinderen in Aalst heel belangrijk is, willen we dit in een speciale Leesweek onder de aandacht brengen. Die Leesweek wordt van maandag 11 t/m vrijdag 15 oktober georganiseerd. Hiervoor werken peuterspeelzaal ‘Olleke Bolleke’, Openbare Basisschool ‘Den Boogerd’ en School met de Bijbel ‘De Burcht’ samen. Er worden gezamenlijk, maar ook bij de afzonderlijke organisaties allerlei activiteiten gedaan om het (voor)leesplezier van de kinderen te bevorderen. De thema’s en de boeken van de Kinderboekenweek en de Christelijke Kinderboekenmaand spelen daarbij een rol. Hopelijk draagt u als lezer van dit artikel ook bij aan de bevordering van het leesplezier van uw kinderen, kleinkinderen, nichtjes, neefjes, buurkinderen, oppaskinderen. Wij hopen op een succesvolle Leesweek! Veel leesplezier allemaal!

Verkoping Poederoijen D.V. 16 okt. hopen we weer de jaarlijkse verkoping te houden. Van half 10 tot drie uur is er weer van alles te koop. Ook bakken we frietjes en er is een sjoelbak. Voor de kinderen is er een grabbelton en een knutselhoek. Fam. Van Oort is aanwezig met speelgoed. Bestuur/leden zkr. Ruth


RONDUIT

Mieke Morgenstern

Pianodocente

Maasdijk 5 - Aalst tel. 0418-553248

Colofon Oplage: 2.760 exemplaren Advertentieprijs voor enkelmalige advertenties: 0,70 per cm2 Min. formaat voor een advertentie bedraagt 1 kol. 5,5 cm. Uitgegeven door: Drukkerij Kaasjager Postbus 9, 5300 AA Zaltbommel tel. (0418) 51 40 88 fax (0418) 68 06 26 E-mail: ronduit@kaasjager.nl Internet: www.kaasjager.nl www.bommelerwaardgids.nl Verspreid door: Van der Meer verspreiding tel. (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl Inleveradressen: Aalst: Supermarkt Van Heemskerk E.P. van Ooijenstraat 5 tel. (0418) 67 15 98 Brakel: Bakkerij Verba Burg. Posweg 34 tel. (0418) 67 13 43 Poederoijen: K. Tromp M. v. Rossumweg 31 tel. (0418) 67 71 34 fax (0418) 67 71 35 Zuilichem: Bakkerij/Drogisterij Van Genderen Burg. Hobolaan 6a (s.v.p. afgeven in winkel) Kopij: Dient bij één van de adressen ingeleverd te zijn vóór vrijdag 14.00 uur of maandag vóór 9.00 uur bij Drukkerij Kaasjager, Boschstraat 24b Zaltbommel. Digitaal aanleveren: Tekst: als Word-doc of rtf-tekst. Beeld: foto’s als jpeg-bestand met voldoende resolutie (300 dpi) adv. als EPS-bestand met lettercontouren of PDF. Anders aangeleverd kan tot fouten leiden. Drukkerij Kaasjager is nooit verantwoordelijk voor onjuiste aanlevering van documenten!

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk Gameren / Zuilichem Dienst D.V. 10 oktober

09.30 uur: ds. H.J. Paas 18.30 uur: ds. R.A. Woude Nieuwendijk

Herv. Gemeente Poederoijen en Loevestein Dienst D.V. 10 oktober

09.30 uur: ds. B. den Butter 18.30 uur: ds. G. Wolters Almkerk

Modeshow in Aalst

Bij seniorenver. 'De Laatbloeiers' komt H&A Mode weer de nieuwe najaarscollectie showen. Zowel dames- als herenkleding wordt getoond in dorpshuis 't Gement in Aalst. Op woensdag 6 okt. staat de koffie vanaf 14.00 uur klaar. Dus wilt u ook eens komen kijken of er voor u iets bij is: u bent van harte welkom! Seniorenver. 'De Laatbloeiers'

Verkoopdag Vrouwenvereniging “Ruth” Brakel

Ook dit jaar organiseert de vrouwenvereniging weer de jaarlijkse VERKOOPDAG. De opbrengst hiervan zal voor een groot deel bestemd zijn voor het werk van de kerkrentmeesters van onze hervormde gemeente. De datum is vastgesteld op D.V. woensdag 20 oktober. Anders dan voorgaande jaren beginnen we om 14.00 uur. We doen graag een beroep doen op uw medewerking: Misschien kunt u iets voor ons bakken of een andere creatieve bijdrage leveren of wilt u wat levensmiddelen, textiel, huishoudelijke artikelen of iets anders wat verkoopbaar is aan ons afstaan. Rommelmarktspulletjes kunt u beter bewaren voor de rommelmarktcommissie. In de week van 11 tot 16 oktober hopen we bij u langs te komen om uw bijdrage op te halen. Waarschijnlijk kunnen wij niet alle adressen bezoeken of wij kunnen u niet thuis treffen. Wilt u dan zo vriendelijk zijn uw bijdrage bij een van de leden af te geven. Als u even belt naar Adrie van Rijswijk, Molensteeg 20 tel. 673626 of Joke van Willigen, Burg Posweg 69 tel 671592 halen wij het graag bij u op. Bij voorbaat hartelijk dank. Het bestuur

B.O.G. Verloting De uitslag van de verloting van de BOG die tijdens de ponymarkt gehouden is . 1 ste prijs een fiets op lotnr 0033 2 de prijs een levensmiddelenpakket twv 100,= op lotnr. 4332 3 de prijs een vleesbon twv 50,= op lotnr. 2028. De prijzen zijn af te halen bij Dijkhof Tweewielers aan het Kruispad te Brakel.

Bestuur B.O.G. Brakel

het Poeliertje Culinair Weitjesweg 52 b - 5306 XX Brakel tel. 06 - 51326911

Hele kip Per stuk €3,25 2 stuks. e6,00

Vleugels blank/gemar. Kilo €3,25 2 kilo............ e6,00

Gegrilde kiprollade

Da's makkelijk! Per stuk e . 5,50

Kippenpoten Per stuk €1,- 10 voor.... e5,95 Er is weer volop Konijnenbout, kalkoendijen, -drumsicks en -filet. Wild op aanvraag!!!

www.poeliertjeculinair.nl

HANS VAN ZANTEN GROENTE- EN FRUITHANDEL Specialiteit: Fruitmanden en Fruitschalen Weitjesweg 54 - Brakel Telefoon: 06 - 53 43 95 95

Worteltjes

Per bos voor ...................... 0.95

Trostomaten

Per 500 gram voor . ........... 0.95

Hollandse Bloemkool

Per stuk voor...................... 0.95

Extra grote mango

Voor..................................... 1.50

Grote zoete ananas

Voor..................................... 1.95

Nieuwe oogst Mandarijnen zonder pit 15 voor. ................................ 2.50


RONDUIT Praisedienst in Zuilichem: Prijs de Heer om zijn trouw

Fotoimpressie Ponymarkt 2010 Brakel

Zondag 17 oktober 18.30 uur zal er een praisedienst zijn in de gereformeerde kerk Gameren-Zuilichem (Zijlstraat 1, Zuilichem). De voorganger is ds. Paas. Tijdens deze dienst zullen we de Heer prijzen om zijn trouw met veel liederen, begeleid door de muziekgroep “Upside Down” uit Boxtel. Iedereen die ervan houdt om door middel van mooie Opwekkingsliederen God te prijzen is hier op zijn plaats. We hopen op een mooie muzikale dienst.

Kledinginzameling in Brakel

Op donderdag 7 oktober 2010 is er weer een kledinginzameling bij de ingang aan de Burg. Posweg van de D.W. van Dam van Brakelschool. Dit wordt er ingezameld: • Alle draagbare boven- en onder- kleding • Nog draagbare schoenen (aan elkaar vastgebonden) • Huishoudtextiel zoals lakens, dekens, gordijnen, handdoeken e.d. • Zachte knuffels Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak ter bescherming van de goederen tegen vocht en vuil. (niet in dozen) Alle nog draagbare kleding wordt geëxporteerd naar Afrika en/of Oost Europa. De opbrengst komt ten goede aan de leerlingen van onze school. Tevens komt een gedeelte van de opbrengst ten goede aan het Ronald McDonald Kinderfonds. Dus doe mee en breng alstublieft zoveel mogelijk kleding e.d , alleen 's ochtends voor 9.00 uur, naar Burg. Posweg 46b in Brakel. Alvast hartelijk bedankt, Team, M.R en O.R. van de D.W. van Dam van Brakelschool

Concert Hèmerts Visserskoor in Wilhelminahof Brakel

Woensdag 13 oktober as. om 19.30 uur heeft “activiteitencommissie Wilhelminahof”, het “Hémers Visserskoor” weer uitgenodigd voor een oergezellig concert in het atrium van “De Wilhelminahof”, Wilhelminalaan 13 te Brakel. Kom dus allemaal luisteren en meedeinen met de Hollandse liederen! De toegang is GRATIS, in de pauze zullen er lootjes worden verkocht, waarna aan het einde van het concert de prijzen zullen worden verloot. Heel Brakel en omgeving is VAN HARTE WELKOM!!!

Slaatjesactie Vrouwenver. Febe

Vrijdag 8 oktober hopen we weer heerlijke slaatjes te maken. Vanaf 15.30 uur kunt u onze verkopers aan de deur verwachten. Bent u niet thuis, dan kunt u ze natuurlijk altijd komen halen in de Poort. Alvast eet smakelijk!

Koor- en samenzangavond 9 oktober St. Maartenskerk Op zaterdag 9 Oktober as zal er door de stichting “Een zangavond biedt meer“ een grote koor- en samenzangavond worden georganiseerd in de st. Maartenskerk te Zaltbommel. Aan deze zangavond, die om 19.30 uur zal beginnen, zal medewerking worden verleend door: Bariton solist Jan Stolk, Jongerenkoor “Rejoice” olv Helena Vermeer, Samengesteld gemengd koor olv Warno Ruting. (gk Con Amore en jk The Messengers), Samengesteld jongerenkoor olv Martien v/d Zwan (jk Jerimoth en jk Heman), Vleugel: Kriston van Bemmel en Martien v/d Zwan, Orgel: Kriston van Bemmel. Naast koorzang van genoemde koren en bijdragen van de so-

listen zal er veel tijd en ruimte zijn voor samenzang. Deze zangavond wordt georganiseerd tbv de stichting “Hulp Vervolgde Christenen” (www.stichtinghvc.nl) Toegangskaarten zijn te koop aan de ingang van de kerk voor 7,50. De kerk zal open zijn vanaf 19.00 uur.

v.d. Zalm-cup Hsv. de Rietvoorn organiseert zaterdag 9 oktober een hengelwedstrijd. De winnaar ontvangt een beker, die geschonken is door Las- en constructiebedrijf v.d. Zalm uit Brakel. Deelnemers kunnen zich tot 08.00 uur inschrijven in het clubhuis, café Halosta te Aalst. De wedstrijd is van 08.30 tot 10.30 uur.


RONDUIT

Service Bioscoop Hollywoud

Dank u wel!

Adriaan van Alkmaarstraat 2a, Woudrichem. (Gratis) reserveren: 0183-307286 www.hollywoud.nl Programma 7 t/m 13 okt. FOEKSIA DE MINIHEKS - PREMIÈRE Vrijdag 08-10 12.45/14.15 Zaterdag 09-10 12.30/15.45 Zondag 10-10 12.30/14.15 Woensdag 13-10 14.00 EAT PRAY LOVE- PREMIÈRE Donderdag 07-10 20.00 Vrijdag 08-10 20.30/21.30 Zaterdag 09-10 20.30/21.30 Zondag 10-10 16.00/18.30/21.00 Maandag 11-10 20.00 Woensdag 13-10 20.15 VERSCHRIKKELIJKE IKKE- PREMIÈRE Zaterdag 09-10 15.00 Zondag 10-10 16.15 Woensdag 13-10 12.45/14.30 SINTERKLAAS EN HET PAKJES MYSTERIE Woensdag 13-10 15.30/18.30 LIFE AS WE KNOW IT- LADIES NIGHT Dinsdag 12-10 19.30 ERNST, BOBBIE EN HET GEHEIM VAN DE MONTA ROSSA (al) Vrijdag 08-10 14.30/16.00 Zaterdag 09-10 11.00/14.15 Zondag 10-10 11.00/14.45 Woensdag 13-10 12.30 LEGENDE VAN GA’HOOLE (3D, NL, MG6) Vrijdag 08-10 12.30/15.45 Zaterdag 09-10 11.00/13.00 Zondag 10-10 10.45/12.45 Woensdag 13-10 16.15 LEGEND OF THE GUARDIANS (3D, NL, MG6) Donderdag 07-10 20.30 Vrijdag 08-10 18.30 Zaterdag 09-10 18.30 Zondag 10-10 18.30 Woensdag 13-10 18.30 RESIDENT EVIL: AFTERLIFE (3D, 16 jr) Vrijdag 08-10 23.00 Zaterdag 09-10 23.00 Zondag 10-10 20.30 KNIGHT AND DAY (12 jr) Vrijdag 08-10 19.30 Zaterdag 09-10 19.30 SNEAK PREVIEW Maandag 11-10 20.30 EYES WIDE OPEN – BOULEVARD Woensdag 13-10 20.30

Filmnieuws H.Z. CINEMA

Voetbalvereniging Brakel bedankt Klaverjasclub Brakel voor de nieuwe shirts.

VV. Zuilichem

Programma zaterdag 9 oktober 14:30 14:30 14:30 14:30 9:30 10:30 10:30 9:30 9:30 9:15 10:00 9:30

Zuilichem 1 - Kerkwijk 1 Achilles Veen 3 - Zuilichem 2 Kozakken Boys 7 - Zuilichem 3 Zuilichem 4 - Kerkwijk 4 SVS'65 C1 - Zuilichem C1 ASH D1 - Zuilichem D1 Zuilichem E1 - Koz. Boys E1 Zuilichem E2 - Sleeuwijk E4 Zuilichem E3 - Haaften E4 ASH F1 - Zuilichem F1 Zuilichem MP1 - GVV'63 MP1 Emplina MP5 - Zuilichem MP2

Op vrijdag 8 oktober is het klaverjassen. Aanvang: 20:00 uur Locatie: Kantine v.v. Zuilichem

Welzijn Ouderen Brakel

SAMMY’S AVONTUREN: DE GEHEIME DOORGANG (NL, MG6) Zaterdag 09-10 18.15 Zondag 10-10 13.15

Bloemen schikken Donderdag 21 oktober willen wij bij elkaar komen en is Coby Baas onze gastvrouw. We krijgen een middagje bloemen schikken en Coby zal ons daarbij proberen te helpen dit zo mooi mogelijk te doen. De geheimen van haar kunst zullen wij niet kunnen evenaren, maar we leren er allicht wat van. Graag een bakje of schaaltje meebrengen waar we onze sierkunst in op kunnen maken en Coby zal voor de rest zorgen. Met koffie in de pauze met daarna een drankje en een hapje hopen we er een gezellige middag van te maken. Het bestuur

DE BONTE BRIGADE (NL, al) Zaterdag 09-10 13.15 Zondag 10-10 11.00

Zwemmen met 't Opstakel

in het HOTEL ZALTBOMMEL Programma van 8 okt. t/m 10 okt. ERNST, BOBBIE EN HET GEHEIM VAN DE MONTA ROSSA (NL, al) Vrijdag 08-10 18.30 THE KARATE KID (MG6) Vrijdag 08-10 20.15 Zaterdag 09-10 15.15 Zondag 10-10 15.15 MARMADUKE (al) Zaterdag 09-10

INCEPTION Zaterdag 09-10 12 jaar

11.00

20.15

Ha jongens & meiden! Na een hele gezellige en succesvolle Startdag is hier alweer de uitnodiging voor de volgende

activiteit. Zaterdagavond 9 oktober gaan we met elkaar zwemmen. Om half 7 verzamelen we bij de Schaapskooi en om half 11 proberen we weer terug te zijn. Kosten voor deze avond bedragen 5 euro. Geef je vóór dinsdag 2 oktober op via opstakelbrakel@hotmail.com. Tot dan! Groetjes, de Opstakelleiding

2e Hands kledingbeurs Nederhemert

Op DV. 11 en 12 oktober 2010 is er weer een kledingbeurs voor oud en jong; ook deze keer is de hal weer totaal gevuld met dames-, heren- en kinderkleding, ook hoeden en andere accessoires zijn zeer voordelig te koop. De opbrengst is voor verschillende goede doelen, waaronder deze keer het GBS en de school op het dorp. P.s.: u kunt nog steeds kleding e.d. brengen. De beurs wordt gehouden in de Ormelingstraat 36 te Nederhemert. Tijden: 11 oktober van 17.30 tot 21.00 uur; 12 oktober van 08.30 tot 11.30 uur Inlichtingen: Dicky van Boggelen, tel: 0418 672350.

Inloophuis van Gebed

De kerk is open voor iedereen die zoekt naar een ontmoeting met God. In de stilte zoeken wij God. Ruimte voor gebed, ruimte om na te denken over wie Hij is. Ook is er de mogelijkheid om voorbede te vragen. Er zijn in de kerk mensen aanwezig die samen met u en jouw willen bidden. In de hal van de kerk is ruimte voor


RONDUIT

Met liefde gemaakt

Lederen- dames en herenmode en accessoires

FERBINA Reparatie van kleding, bekleden van meubels, auto’s enz. Verkoop Grotestraat 66, Veen Tel. 06-38 75 77 68 Atelier Molenhof 50, Wijk en Aalburg Tel. 0416-691326

en rst o kw .00 oo or 5 r 3 vo

Gildetrophy

Kebab stok 4 x 3 min zacht bakken 100 gram wij houden het botje zelf

Hals karbonade met of zonder been 500 gram van ons beste rundvlees

Riblappen/ Stooflappen hele kilo lekker thuis dineren

Gepaneerde Kipfilet snitzels 100 gram

vlugklaar klapper 25 % korting!!

140 398 898 1

29

Roulettes 2 x 3 min zacht bakken

3 betalen plus 1 GRATIS

lekker wokken

Thaise biefstuk reepjes 1 min wokken 500 gram lekker en makkelijk

Varkens cordon bleu 2 x 3 min bakken 4 stuks Gildeslagers lunch idee

Ham prei salade FilĂŠ of likkepot 2 keer 125 gram

698 598 298

Aanbiedingen zijn geldig van 6 t/m t/m09-10-2010. 12 oktober 2010. Aanbiedingen zijn geldig van 04-10-2010

Wij hebben ernaar uitgekeken; het rookworstseizoen. Onze winkel hangt vol met heerlijke rookworsten! Die maken wij zelf in onze worstmakerij. Alleen de allerbeste grondstoffen zijn goed genoeg. Als u goed proeft, ontdekt u ook nog onze liefde voor het voor het vak. Op www.gildeslager.nl vindt u lekkere recepten.

GildeslagerDaan van der Linden

ontmoeting en om vragen te stellen bij een kop koffie/thee. Het inloophuis van gebed is geopend op donderdag 7 oktober, 4 november en 2 december, van 19:30 tot 21:30 uur. Iedereen is welkom, ook als u niet kerkelijk gebonden bent. Namens het gebedsteam, Gereformeerde Kerk, Zijlstraat 1 Zuilichem

de lekkerste slager van Brakel e o Burg. Posweg 64 5306 GG Brakel 0418 67 15 13 fax-670841 info@slagerijdaanvanderlinden.nl www.slagerijdaanvanderlinden.nl

De Gildeslager verrast je smaak

Intocht Sint Nicolaas Aalst

Omdat o.b.s. Den Boogerd zich heeft losgekoppeld van de intocht van Sint Nicolaas zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die ons willen helpen. Om de Sint in Aalst te kunnen ontvangen moeten er een aantal zaken georganiseerd worden. Vindt u het leuk om mee te denken en te helpen zodat de kinderen van Aalst de Sint weer een warm welkom kunnen geven? Geef u dan op bij Pascal Boderie: 673311 / 06-23879641 Marjan Keijnemans:673710/06-25250626 Hanny Eelkema: 674224 U wilt toch ook dat de Sint dit jaar weer een bezoek brengt aan ons dorp?

Bezoek onze website: www.begrafenisondernemingdekloe.nl Delkant 8 - 5311 CJ Gameren - Tel. 0418 - 56 21 74

Ansichtkaarten, banners, briefpapier, brochures, enveloppen, flyers, folders, presentatiemappen, posters... En nog veel meer!

www.kaasjager.nl


RONDUIT

Café-Snackbar HALOSTA is GESLOTEN op; MAANDAG 11OKTOBER DINSDAG 12 OKTOBER MAANDAG 18 OKTOBER DINSDAG 19 OKTOBER

Jacoline’s Health & Beauty

Gevolgen hagelschade!!! Onlangs op 10 juli 2010 is er een hagelbui over de regio Brakel getrokken en hierdoor zijn menig auto’s beschadigd geraakt. Wij van autoschade Pippel B.V. uit Zaltbommel hebben al een aantal van deze voertuigen hersteld en het aantal deukjes kan variëren van 10 tot wel 700 stuks. Wij zijn ook van mening dat er een aantal mensen zijn die misschien niet eens weten dat hun voertuig hagelschade heeft. Hier wordt men in het algemeen pas mee geconfronteerd als het voertuig wordt ingeruild in dat geval kan een fors lagere inruilprijs het geval zijn. Het is dan overigens te laat om alsnog het voertuig aan te bieden voor herstel en in aanmerking

VV. Podarwic Net iets te vroeg... Zaterdag 2 oktober speelde Podarwic dames 1 haar eerste thuiswedstrijd tegen Alfa/Next Volley uit Dordrecht. Omdat de wedstrijd ervoor uitliep, begon de wedstrijd drie kwartier later dan gepland. Podarwic begon fel en vol enthousiasme. Mede door een goede servicebeurt van Arnette Struijk kwamen de dames voor te staan met 15-9. Met harde aanvallen sprokkelde Alfa/Next Volley vervolgens haar punten binnen (17-18). Erica van Horssen en Annelies van der Mooren werden ingezet bij Podarwic om dit te keren. Beide teams vochten voor de setwinst en een time-out van Podarwic-coach Andries Krielaart wist Alfa/Next Volley heel even van de wijs te brengen. Helaas mocht dit uiteindelijk niet baten: Podwarwic verloor nipt met 24-26. De tweede set wist Alfa/Next Volley Podwaric flink onder de duim te houden met een continue servicedruk. De uitspelende partij wist de set snel naar zich toe te trekken: 16-25.

Schoonheidsspecialiste/ pedicure

te komen voor schadeloosstelling via Uw verzekering. Wij bieden U de mogelijkheid het voertuig bij ons te laten controleren en vervolgens de afwikkeling te regelen rechtstreeks met Uw verzekeringsmaatschappij als Uw voertuig hersteld dient te worden. Bent U volledig casco verzekerd of heeft U een WA. beperkt casco verzekering dan komt U wellicht in aanmerking om Uw voertuig te laten herstellen zonder premieconsequenties. Bel gerust voor een afspraak of kom gewoon bij ons langs. Wij zijn dagelijks open van 08:00 tot 17:30 en zaterdag van 09:00 tot 12:00. Team Autoschade Pippel Zaltbommel

Podarwic bood in de derde set meer tegenstand met de sterke service van Nadjezjda van Ballegooijen en de aan het einde van de tweede set ingewisselde Kristel Verhoeks. Tot een setstand van 19-19 kon Podarwic het fel spelende Alfa/Next Volley goed pareren met Steffanie van der Maas en Alexandra Oosterom in de aanval. Een sterke service brak Podarwic op. Helaas werd ook deze set verloren: 20-25. De Podarwic-dames waren vastbesloten de laatste set op hun naam te schrijven.

IEDEREEN bedankt ! Voor het beschikbaar stellen van de voeten, het resultaat mocht er zijn, ik ben geslaagd met een 10! voor behandelen. Iedereen die een afspraak maakt okt/nov krijgt een leuke attentie

Tel. 0418-670831 of 0613-053190 Maasdijk 25, Poederoijen

Met een goede servicedruk en sterke verdediging lieten zij zien wat zij in hun mars hebben. Spelverdeelster Stephanie Kersten wist aanvalster Erica van Horssen goed te bereiken. Zelfs diverse wissels en time-outs van Alfa-Next Volley brachten Podarwic niet van de wijs. Deze set werd door de thuisspelende ploeg dan ook in rap tempo binnengehaald met 25-13. Misschien kwam deze tegenstander net wat te vroeg zo aan het begin van de competitie, maar Podarwic heeft in de vierde set laten zien wat erin zit. Zaterdag 9 oktober kan zij dit laten zien in Rotterdam om 16.00 uur tegen Volley Zuid

technisch bureau O v. ZANTEN v.o.f.

erkend electro-, water- en gastechnisch installateur

Komt 't zien, komt 't zien. Uw ponymarkt foto van tweeduizendtien Technisch Bureau O. v. Zanten v.o.f. Kooihoek 10, 5306 AR Brakel Tel. 0418-671282 - fax 0418-673812


RONDUIT Stichting Amivedi

Bij stichting Amivedi zijn de volgende meldingen binnen gekomen: Meldpunt 0412-636686 e mail: jan@vanaart.com Vermist Duitse jachthond X Stafford, bruin, reu, 1 okt, Kon. Julianaplein, Hedel. Jack Russel, bruin, mager, mank, oud, Viaductstraat, Wamel. Kat, rood/wit, 10 jr, 17 sept, Akerland, Rossum. Poes, zwart, witte sokjes, halsband lichtblauw+glitters, 2 jr, 19 sept, Kamillestraat, Aalst. Gevonden Bastaard, 3-kleur, teef, 5 mnd, 25 sept, Maarten van Rossumweg, Poederoyen. Kat, zwart/wit, klein staartstompje, 20 sept, Maasdijk, Poederoyen. Kat, rood, 8 wk, 25 sept, Veldweg, Hedel. Kat, cypers/grijs, 29 sept, Baronieweg, Hedel. Kat, cypers/grijs, wit befje, flinke kater, 30 sept, Hedel. Poes, zwart, witte pootjes, 8 mnd, 20 sept, Voorstraat, Hedel. Poes, schildpadkleur met zwart, 14 wk, 13 sept, Rooyensestraat, Hoenzadriel. Poes, cypers/grijs, zonder staart, is daar al langer, Maasdijk, Aalst. Poes, cypers/grijs, 29 sept, Baronieweg, Hedel. Konijn, zwart/wit, 1 okt, Nonnenstraat, Zaltbommel. Voor gratis informatie of registratie bel 0412-636686. Al uw meldingen binnen 24 uur op www.amivedi.nl. Ook meldingen van dode huisdieren worden verwerkt.

Paardensportvereniging De Bommelerwaard

Mooie resultaten In Zoelen zijn gestart Corine Bambacht met Alinda’s M in de klasse M1 paarden 3 winstpunten met 197 en 191 punten Cristina van Alphen met Zelvito in de klasse B paarden 2 x een 1e plaats met 202 en 199 punten en 4 winstpunten. In Hoornaar is Celine Beukhof met Nymphea aan de start verschenen in de klasse B pony’s en heeft een 1e plaats behaald en een 2e plaats bij de bestgaande rijpony.

VV. Brakel

Hoofdsponsoren: Schreuders handel en transport BV., Oomen makelaardij, Stehmann sport 2000. Zaterdag 9 oktober 2010 14:30 Brakel 1 – Well 1 14:30 Giessen 2 – Brakel 2 14:30 Sparta`30 3 – Brakel 3 14:30 Well 3 – Brakel 4 14:30 Brakel 5 – Tricht 5 13:30 Woudrichem DA1 – Brakel DA 1 12:15 Brakel B1 – GDC B1 13:00 GVV C1 – Brakel C1 11:15Herovina D1 – Brakel D1

Keurslager De Vries

De versspecialist van Brakel en omstreken De Vries - Brakel - Zaltbommel Molenkamp 2 • 5306 GD Brakel Tel. 0418 - 670366 • Fax 0418 - 670128

Boschstraat 55 • 5301 AC Zaltbommel Tel. 0418 - 512494 • Fax 0418 - 517368

Aanbiedingen zijn geldig van do 7 t/m wo 13 okt. 2010

Extra voordelig

Lunchidee

Runderriblappen 1 kilo e6.50

100 gr. Filet Americain 100 gr. Sellery salade Samen e1.95

Deze Week

Vleeswaren

Gebakken kipkluifjes 500 gram e3.95

100 gram casseler-rib 100 gram fricandeau

e2.100 gram leverkaas GRATIS

Kaasaanbieding Mager rundergehakt 1 kilo e4.95

Kant en klaar

Kipkarbonade 1 kilo e4.50

1 kilo nasi of bami e4.95

Kaatje Jans Noord Hollands belegen 500 gram e4.79

Gemarineerde procureur 500 gram e3.50

4 x 3 stokjes saté met saus e5.50

Sint Bernardus 100 gram e1.29

Slavinken 5 stuks e3.95 6e Gratis

Special

Limburgse oesters 4 stuks e5.50

Hazelino 100 gram e1.60

Onze vaste lage aanbiedingen rookworsten 3 stuks .........................e5.50 kipsnitzels naar keuze 3 stuks .........e2.75 rookworsten 3 stuks ....................e4.kipfilet 1kilo .........................................e5.95 nasi-/reepjesvlees 500 gram .............e3.- 3 stukken worst ..................................e5.50 magere runderlappen 1 kilo ....... e4.3 stukken worst ............................ e4.biefstuk 3 stuks ...................................e5.95 stoof-/hachevlees 500 gram .............e3.95

kipsnitzels 7 soorten 3 st. ........... e4.-

kipfilet 1 kilo ...................................e4.-

nasi-/reepjesvlees 500 gram ....... e4.-

Bakkerij - ATTENT VAN GENDEREN

Burg. Hobolaan 6a - Telefoon 0418-671360 - Zuilichem

Slagroomschnitte...............................6 pers. Rozijnen bollen.................................. 5 stuks Meergranen brood.............................. 400 gr. 5 broden wit/bruin/volk./mout .................... 10:00 Brakel D2 – Heerewaarden D1M 10:00 Rijswijkse Boys F1 – Brakel F1 09:00 Tricht F6 – Brakel F2 09:00 Waalkanters MP1 – Brakel MP1

4.99 1.49 0.99 6.95

Klaverjassen Vrijdag 8 oktober in de kantine van Zuilichem.


RONDUIT

Bommelerwaard

al 11 jaar met en voor elkaar in de Bommelerwaard

Nijverheidsstraat 1, 4231 AC Meerkerk – Telefoon (0183) 35 20 56 – Fax (0183) 35 22 55 Agent in Zuilichem & Aalst: D. Schalk, Polstraat 11, 5308 KL Aalst, (0418) 67 16 33 Agent in Brakel & Poederoijen: A. v.d. Zalm, Waaldijk 133, 5306 AB Brakel, (0418) 67 14 33

Het thuis verzorgen van een ernstig ziek

familielid is zwaar

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg kunnen daarbij hulp bieden Bel voor hulpvragen en/of inlichtingen: de coördinator mw. L. Merks tel. 06-10494120 www.vptz-bommelerwaard.nl

MODERNE HAARVERZORGING IN HARMONIE MET NATUUR EN MILIEU

Technisch Onderhoudsbedrijf SERVICE - & ONDERHOUDSBEDRIJF VD VEN

SERVICE - & ONDERHOUDSBEDRIJF VD VEN Werkzaamheden o.a. Mechanisch-electrische storingen, lassen van staal, rvs, aluminium, machine verhuizing en plaatsing, luchtleiding specialist, preventief onderhoud.

Ook uw TD?

preventief onderhoud

Woensdag gesloten! Koningstraat 20 Brakel Tel. 0418-672914

Voor al uw machines o.a. Compressors, inpakmachines, pompwagens, transportsysteem, hekwerken, cnc-machines, motoren. Energiezuinige maatregelen

www.vdven-service.nl

e-mail: van.der. ven@hetnet.nl | tel. 0418-673979 | mob. 06-22633071

Reparatie - Verkoop Onderhoud - Uitbreiding

preventief onderhoud

Voor particulieren en bedrijven. Service aan huis. Tel. 06 20 49 61 80 info@gerritcomputers.nl Dealer van o.a. TW-Steel, Seiko, Edox, Casio, Esprit etc. Witboomstraat 35a

4264 RT Veen

Tel. 0416 696 350

www.juweliervanzandwijk.nl

sieraden � horloges � klokken � geboorte artikelen eigen service-atelier � gratis parkeren voor de deur

Zonnestudio en Beautysalon

Begrafenisverzorging Kamsteeg 0183 - 44 94 94

Voor volledige

voetverzorging Speciaalvoordiabetici en reum apatiënten. Pedicure bij u thuis: Greetje Hanegraaf Tel. 0418-673132 Mob. 06-12643997

Beatrixstraat 25 - 4281 LP Andel Waar ú ook woont, wij zijn dag en nacht bereikbaar Wij verzorgen alleen begrafenissen

lid Pro Voet

Een respect- en stijlvolle uitvaart is onze zorg

Mooie nagels in een handomdraai! Bel voor een afspraak:

0418 51 79 44 De Schans 2 • 5301 DL Zaltbommel Tel. 0418 51 79 44 • www.sun4life.nl

101007_Ronduit  
101007_Ronduit  

Ronduit huis-aan-huis weekblad

Advertisement