Page 6

RONDUIT Stichting Vrienden Voedselbank Bommelerwaard

Sierhek Koningsboom Zuilichem

Liesveldsesteeg 6, 5306 EZ Brakel E-mail VVB5300@gmail.com

JA, ik wil

Ja, ik wil (wij willen) de armsten in de Bommelerwaard helpen door de Voedselbank Bommelerwaard te steunen zodat die in staat blijft haar prachtige werk voort te zetten. Daarom wil ik (willen wij) vriend(en) worden van de Stichting Vrienden Voedselbank Bommelerwaard en als vriend(en) deze stichting structureel ondersteunen met een jaarlijks bedrag van: €.........Voor een periode van ......jaar Betaling vindt plaats: in één keer per jaar in … termijnen per jaar naar bankrekening NL74 RABO 0134 9103 97 ten name van Stichting Vrienden Voedselbank Bommelerwaard Onze stichting heeft een ANBI-status en daarom zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. Naam:.................................................................. Bedrijf:................................................................. Adres: .................................................................. Postcode/Plaats: .................................................. Telefoon............................................................... E-mailadres: ........................................................

In het centrum van Zuilichem staat bij Dorpshuis Den Ham sinds 1955 een monument, opgericht bij het opgaan van de toenmalige zelfstandige Gemeente Zuilichem, in de nieuw gevormde Gemeente Brakel in dat jaar. Echter de toen fraai gerealiseerde fontein werd in de loop der jaren gedegradeerd tot "bloembak". Bij de inhuldiging van onze Koning (vorig jaar), heeft de Oranjevereniging het goede idee gehad, de

beschikbaar gestelde Koningslinde op genoemde plaats te planten. Helaas het traditionele sierhek ontbrak tot op heden. Gelukkig hebben we als Kerncontactgroep Zuilichem, met medewerking van de gemeente Zaltbommel, deze plek weer meer het centrum van het dorp kunnen maken, door plaatsing van het hek op de dag voorafgaand aan de "eerste Koningsdag". Kerncontactgroep Zuilichem

0880063316. Al uw meldingen binnen 24 uur op www.amivedi.nl. Ook meldingen van dode huisdieren worden verwerkt.

maandagochtenden als op drie maandagavonden. Spreker op de eerste maandag is Aart Vos. Hij neemt ons mee naar het Mikwe en de Joodse begraafplaatsen. Op de tweede maandag vertelt Cees Kooman hoe het leven was in Zaltbommel van 1942 - 1945. De laatste bijeenkomst vindt plaats in het Regionaal Streekarchief Rivierenland in Tiel. Opgave op stadskasteelzaltbommel@kpnmail.nl onder vermelding van ochtendof avondcursus en uw emailadres en telefoonnummer. Kosten € 40,- + reiskosten naar Tiel. Nadere inlichtingen bij Eugénie de Jong 0651138741

Handtekening ...................................................... Let wel, bij giften vanaf € 250,00 per jaar, zijn wij graag bereid om een logo van uw bedrijf, indien u dit op prijs stelt, als teken van dankbaarheid op de website van de Vrienden Voedselbank Bommelerwaard te plaatsen. Indien u het op prijs stelt, willen we u ook middels mailbrieven op de hoogte houden van ons reilen en zeilen. Ik/wij wil/willen uw mailbrief wel/niet ontvangen. Voor uw bijdrage zijn we u zeer erkentelijk.

Stichting Amivedi

Bij stichting Amivedi zijn de volgende meldingen binnen gekomen: Meldpunt 0880063316 E-mail: bommel@amivedi.com Vermist Kat, rood, 12 jr, 28 apr, De Eng, Delwijnen. Kat, cypers/bruin/wit, 2 jr, 25 apr, Brakelsestraat, Kerkwijk. Poes, cypers/grijs, 2 jr, 26 apr, Nichtenhofstraat, Nieuwaal. Valkparkiet, 26 apr, Veilingweg, Rossum. Voor gratis informatie of registratie bel

Herhaling Bommellogie II over WOII bij Stadskasteel Zaltbommel Hoe waren de laatste oorlogsjaren in Zaltbommel en hoe verging het de Joodse bevolkingsgroep? Onderwerpen die aan de orde komen in een driedelige Bommellogiecursus op 12 en 19 mei en 2 juni. De cursus wordt gegeven zowel op drie

BEDANKT Kees en Johanna van Herwijnen willen een ieder bedanken voor de kaarten, bloemen, attenties enz. die ze hebben ontvangen voor hun 50 jarig huwelijk.

www.bommelerwaardgids.nl

Ronduit 19 (1)  
Ronduit 19 (1)  

De Ronduit van 7 mei 2014

Advertisement