Page 1

32e jaargang no. 9

Drukkerij Kaasjager Zaltbommel Postbus 9 5300 AA Zaltbommel Tel. 0418-514088 Fax 0418-680626 E-mail: ronduit@kaasjager.nl Internet: www.kaasjager.nl

6 januari 2011

Huis-aan-huis weekblad WORDT GRATIS VERSPREID IN: AALST, BRAKEL, POEDEROIJEN EN ZUILICHEM

niet eerder terug gekoppeld aan de bewoners en de gemeente Zaltbommel. De vraag nu is of alle drinkwaterdruk-klachten binnen Poederoijen daadwerkelijk zijn opgelost ? In goed overleg met ons en de gemeente Zaltbommel is afgesproken, dat Vitens in de maand januari 2011 een aantal waarnemingen bij bewoners zal doen, inclusief het doen van drukmetingen. Dit om eventueel aanvullende maatregelen te nemen zoals vergroting van de dienstleiding vanuit de straat naar uw woning toe, indien deze de oorzaak is van de druk-klachten. Afgesproken is dat door Vitens bij bewoners thuis eventueel nog aanwezige drukklachten en problemen worden besproken, waarbij ook onderzoek naar de drinkwaterleiding-installatie in uw woningen zal plaatsvinden. Dit om de drinkwaterdruk-problemen op te lossen

Historische Werkgroep Stichting De Vier Heerlijkheden Secretariaat: Flegelstraat 1 - 5306 AW Brakel tel. 0418-671873 - www.vierheerlijkheden.nl

Een nieuwjaarskaart verstuurd in 1964. Er moest toen 7 cent opgeplakt worden. Ondanks het digitale tijdperk is de traditie van het versturen van Nieuwjaarskaarten nog steeds actueel. De traditie stamt al uit de twintigste eeuw, oorspronkelijk afkomstig van de gilden die koppermaandag

Nog steeds drinkwaterdrukklachten in Poederoijen? Reageer dan ! Begin juli 2010 hebben 219 bewoners van Poederoijen middels een handtekeningenactie aangegeven reeds jaren last te hebben van een te lage drinkwaterleidingdruk. Na overleg met wethouder Zondag en dhr. Haverhals heeft ook de gemeente Zaltbommel zowel de Raad van Bestuur als de Directie van Vitens schriftelijk benaderd om de drinkwaterdruk-klachten in Poederoijen structureel op te lossen. Op dinsdag 21 december 2010 heeft er

vierden (de maandag na Driekoningen) het was een feestdag waarbij de gildebrieven en de privileges werden voorgelezen. In de achttiende eeuw werden de gilden afgeschaft en bleef het feest alleen onder drukkers bestaan die een prent gingen drukken speciaal voor koppermaandag met een heilwens erop. De koppermaandagprent, werd vervolgens in de negentiende eeuw aan relaties verstuurd van de drukkers als geschenk. In de twintigste eeuw ging dit ritueel verloren doordat men in plaats van koppermaandagprenten kerst- en nieuwjaarswensen gingen versturen. uiteindelijk een gesprek plaats gevonden tussen wethouder Bragt van de Gemeente Zaltbommel en Vitens. Ook wij zelf hebben recent overleg gehad met Jan Tiemes van Vitens. Aangegeven dat is medio juli 2010 is geconstateerd dat een belangrijke afsluiter in het distributienet tussen Brakel en Poederoijen een zeer lange periode gesloten is geweest. Na opendraaien is de druk in het drinkwaternet te Poederoijen verbeterd. Ter controle van andere mogelijke relevante oorzaken van de lage leidingnetdruk, zijn hierna op meerdere locaties drukmetingen uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn helaas

Indien u nog steeds drinkwaterdrukklachten en problemen heeft, wordt u verzocht dit uiterlijk 17 januari 2011 bij voorkeur per email door te geven aan: Jan Tiemes van Vitens met Emailadres: jan.tiemes@Vitens.nl Hij zal dan met u een passende afspraak maken voor een gesprek met drukmetingen. U kunt ook een briefje of kaartje met uw naam, adres, telefoonnummer en uw email-adres afgeven bij één van onderstaande initiatiefnemers voor drukverhoging te Poederoijen. Zij zorgen dan dat uw gegevens bij Jan Tiemes van Vitens terecht komen. De initiatiefnemers drukverhoging te Poederoijen: • Peter Damen, Maasdijk 17, 5307HM Poederoijen • Kees Noorloos, Maasdijk 34A, 5307HP Poederoijen

Nadiah begint weer! Na 2 weken genoten te hebben van een welverdiende rust begint jongerenkoor "Nadiah" uit Giessen/Rijswijk en omstreken weer met veel enthousiasme in het nieuwe jaar! Ons doel is zingend het geloof uit te dragen naar de mensen in de kerken. Wij zingen gemiddeld 3 keer in de twee Vervolg op pagina 2 >>>


RONDUIT

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk Gameren / Zuilichem Dienst D.V. 9 januari

09.30 uur: 18.30 uur: www.hairfashionleny.nl

ds. H.J. Paas ds. A.W.W. de Ruiter Genderen

Herv. Gemeente Poederoijen en Loevestein

Colofon

Dienst D.V. 9 januari

Oplage: 3.000 exemplaren Advertentieprijs voor enkelmalige advertenties: 0,70 per cm2 Min. formaat voor een advertentie bedraagt 1 kol. 5,5 cm.

18.30 uur:

Uitgegeven door: Drukkerij Kaasjager Postbus 9, 5300 AA Zaltbommel tel. (0418) 51 40 88 fax (0418) 68 06 26 E-mail: ronduit@kaasjager.nl Internet: www.kaasjager.nl www.bommelerwaardgids.nl Verspreid door: Van der Meer verspreiding tel. (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl Inleveradressen: Aalst: Supermarkt Van Heemskerk E.P. van Ooijenstraat 5 tel. (0418) 67 15 98 Brakel: Bakkerij Verba Burg. Posweg 34 tel. (0418) 67 13 43 Poederoijen: K. Tromp M. v. Rossumweg 31 tel. (0418) 67 71 34 fax (0418) 67 71 35 Zuilichem: Bakkerij/Drogisterij Van Genderen Burg. Hobolaan 6a (s.v.p. afgeven in winkel) Kopij: Dient bij één van de adressen ingeleverd te zijn vóór vrijdag 14.00 uur of maandag vóór 9.00 uur bij Drukkerij Kaasjager, Boschstraat 24b Zaltbommel. Digitaal aanleveren: Tekst: als Word-doc of rtf-tekst. Beeld: foto’s als jpeg-bestand met voldoende resolutie (300 dpi) adv. als EPS-bestand met lettercontouren of PDF. Anders aangeleverd kan tot fouten leiden. Drukkerij Kaasjager is nooit verantwoordelijk voor onjuiste aanlevering van documenten!

09.30 uur:

ds. A. Bloemendal Well ds. B. den Butter

Vervolg van pagina 1 >>> maanden in verschillende diensten, zoals jeugddiensten, open deurdiensten, trouwdiensten, enz. Regelmatig met ons vaste combo. Ons repertoire is zeer divers en bestaat o.a. uit liedjes van Sela, Opwekking, Travis Cottrell en Hillsong. Wij kunnen altijd nog enthousiaste zangers en zangeressen die tussen de 14 en 40 jaar oud zijn gebruiken. We repeteren iedere Dinsdagavond (1e avond is op 11 januari) in de hervormde kerk in Rijswijk van 20.00 uur tot 21.45 uur. Je bent altijd welkom om te komen kijken en luisteren! Wij hopen jou graag te ontmoeten! Nog vragen? Kijk dan op www.nadiah.nl Wilt u ons boeken voor een optreden? Neem dan contact op met: Chantal van der Zalm 0418671676

Kon.. Wilhelmina Fonds...............€ 91,50 St. Pr. Beatrixfonds .....................€ 61,25 De Nierstichting ...........................€ 83,50 Fonds Verst. Gehandicapten .......€ 77,50 Dierenbescherming .....................€ 22,75 St. Alzheimer ...............................€ 51,75 In totaal was dat € 830,00. De initiatiefnemer haalde de collectemunten op bij de collectecontactpersonen en hij leverde die weer af bij een kerkrentmeester die het desbetreffende bedrag overmaakte. Alle betrokkenen hadden graag gezien dat er grotere bedragen via de collectemunten waren binnengekomen. De afspraak was dat er na een jaar opnieuw gekeken zou worden of deze actie ook voor de komende jaren kon worden toegepast. Zowel de collectecontactpersonen als ook de initiatiefnemer wilden graag verder maar de kerkrentmeesters hebben besloten deze actie te beëindigen. Om die reden kunnen er in 2011 geen collectemunten meer in de collectebussen worden gedaan

Badmintonclub Aalst zoekt nieuwe leden Wie heeft er zin om te komen badmintonnen op dinsdagavond van 20:15 tot 21:15 de Waayenboogerd in Aalst? Het betreft recreatief badminton voor alle leeftijden, zowel voor heren als dames. Meedoen is belangrijker dan winnen en het is altijd gezellig. Interesse?? Bel 0418 673714, of 0418 670343 na 19:00. Gewoon komen mag ook, sportkleding meenemen en een racket.

Einde collectemunten in huis aan huis collecten Brakel. In 2010 was op initiatief van W.F. van der Kooij te Brakel de mogelijkheid om in de collectebussen van de huis aan huis collecten de collectemunten van de Hervormde Kerk te doen. De resultaten waren redelijk namelijk Reuma fonds ...............................€ 57,00 Z.O.A. ..........................................€ 49,25 Hartstichting ................................€ 93,25 Kinderhulp ...................................€ 20,00 Epilepsie ......................................€ 84,00 Anjerfonds ...................................€ 23,00 Anbo ............................................€ 44,75 Maag-lever-darmst. .....................€ 71,00

HANS VAN ZANTEN GROENTE- EN FRUITHANDEL Specialiteit: Fruitmanden en Fruitschalen Weitjesweg 54 - Brakel Telefoon: 06 - 53 43 95 95

Perssinaasappels 10 voor 2.50 25 voor ............. 5.00

Grote navelsinaasappels 10 voor ................................... 3.50

Gekookte bietjes per bak ................................... 0.95

Snijboontjes gesneden per zak .................................... 1.95

Spruiten 500 gram ............................ 0.50


RONDUIT

Aan tafel!

Gildetrophy

Dutch Gilde Goulash 100 gram vlugklaar voordeel

Hamburgers + Gelderse schijven voor een lekker stoofpotje

Dikke rib lappen de echte

998

hele kilo

Wijnzuurkool +worst + spekjes hele pakket

125 398

2 keer 3 stuks

zuurkool pakket

na een dure decembermaand

5

98

Gekruid gehakt of Chinees gehakt 2 keer 500 gram kakelverse

Kip filet snitzels extra groot 100 gram das pas voordeel

Blanke ribkarbonade 2 keer 2 min bakken 5 stuks zelfgemaakte vlees waren

Slager Achterham Roompaté 2 keer 100 gram

498 099 500 198

GildeslagerDaan van der Linden de lekkerste slager van Brakel e o Burg. Posweg 64 5306 GG Brakel 0418 67 15 13 fax-670841 info@slagerijdaanvanderlinden.nl www.slagerijdaanvanderlinden.nl

De Gildeslager verrast je smaak

Bommelerwaard

Bezoek onze website: www.begrafenisondernemingdekloe.nl Delkant 8 - 5311 CJ Gameren - Tel. 0418 - 56 21 74

Aanbiedingen zijn geldig van 03-01-2011 t/m t/m 08-01-2011. Aanbiedingen zijn geldig van 5 januari 11 januari 2011.

Wij begrijpen heel goed dat u - na zoveel uren in de keuken te hebben doorgebracht – behoefte heeft aan een snelle specialiteit! Na 15 minuutjes roerbakken serveert u onze ‘Dutch Gilde Goulash’. Ervaar de smakelijke combinatie van varkensvlees, spek, ui en champignons! Op www.gildeslager.nl leest u meer over deze Gildetrophy.


RONDUIT Alzheimer Café Bommelerwaard Periode januari t/m maart 2011 Wanneer? Iedere derde donderdag van de maand, behalve in de maanden juli en augustus. Een bijeenkomst die op een feestdag valt wordt verschoven. Hoe laat? De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis. Waar? Dorpshuis De Weesboom, Voorstraat 17, 5324 AT Ammerzoden Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid van Kempen en Irene Vermeulen, psychologen T 073 611 9170 en Saskia Cornelissen, mantelzorgconsulent, T 0418 634 231 Organisatie Het Alzheimer Café is een initiatief van Alzheimer Nederland Afd. Regio 'sHertogenbosch met de partners NPV Bommeierwaard, PCOB Afdeling Bommeierwaard, SWO Bommeierwaard en Heerewaarden, BrabantZorg v/h Stichting Nieuwebrug, Zorgcentrum 't Slot, Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland/ woonzorgcentrum De Vaste Burcht, Reinier van Arkel groep. Programma 2011 Elke derde donderdag van de maand behalve in juli en augustus Een bijeenkomst die op een feestdag valt wordt verschoven. Thema's januari - maart 20 januari - Wat betekent dementie voor de mantelzorger? Voor de mantelzorger verandert er veel als blijkt dat je partner, ouder of een andere dierbare in je directe omgeving gaat dementeren. Wat betekent het als je steeds meer moet gaan zorgen, handelingen en beslissingen moet overnemen? Relaties veranderen, wederkerigheid en intimiteit in huwelijksrelaties komen in een ander daglicht te staan. Er is sprake van een rouwproces, verlies van het 'oude vertrouwde' in de omgang met elkaar. Dit gaat gepaard met allerlei gevoelens van verdriet, teleurstelling, ook boosheid. Hoe gaat u daarmee om? Gastspreker: Saskia Cornelissen, mantelzorgconsulent van het Steunpunt Welzijn BommeIerwaard 17 februari - Door ergotherapie geven kleine veranderingen vaak groot resultaat Dagelijkse activiteiten, zoals koffie zetten, opruimen en tuinieren worden moeilijker als je dementie hebt. De volgorde waarin gehandeld moet worden geeft zo een probleem, dat de lust om de dingen te doen weg valt. Door ergotherapie aan

huis leert iemand met dementie om dingen op een eenvoudige manier te doen, bijv. het in stappen verdelen van koffie zetten. Mensen met dementie kunnen weer meer zelfstandig functioneren. Dat is ook belangrijk voor de mantelzorger die daardoor de zorg langer aan kan. Het weer stap voor stap leren in de tuin te werken kan iemand letterlijk doen opbloeien. Onderzoek heeft aangetoond dat zelfredzaamheid en zelfvertrouwen toenemen en de mantelzorgers door de gegeven handreikingen beter met dementie leren omgaan. Gastsprekers: Yvonne de Meijer en Chantal Lambooij, ergotherapeuten aangesloten bij BrabantZorg v/h Stichting Nieuwebrug 17 maart - Juridische aspecten bij dementie Er komt een moment dat mensen met dementie hun eigen zaken niet goed meer kunnen regelen. Door wie wordt iemand dan vertegenwoordigd bij behandeling en op juridisch vlak? Op welk moment ga je deze zaken regelen, hoe maak je dit bespreekbaar? Met welke juridische aspecten, wetten en regels krijg je te maken wanneer een familielid aan dementie lijdt? Wat moet en kun je zelf regelen? Wat houdt bewindvoering, mentorschap of curatele in? Gastspreker: mevrouw mr. M.H.R. Krijnen- Buss, kandidaatnotaris, Notariskantoor Kampschöer te Ammerzoden De hierop volgende bijeenkomsten in 2011 zijn op: 21 april, 19 mei 16 juni, 15 september, 20 oktober, 17 november, 15 december

Korting Maandag D.V. 10 januari is het Zendingswinkeltje weer open. In de kerkzaal aan de Dorpsweg in Poederoijen is weer van alles te koop. We zijn open van half 2 tot 3 uur. Deze maand krijgt u 10% korting op het ondergoed en 20% op andere artikelen. We zien u graag. Bestuur en ledenZkr. "Ruth"

Voetbalvereniging Brakel Vrijdag 7 januari klaverjassen in Brakel om 20.00 uur.

wenst iedereen een heel gelukkig en gezond 2011 Bel voor een afspraak!

Vereniging Welzijn Ouderen Brakel Nieuwjaarbijeenkomst Voor alle leden die zich hiervoor opgegeven hebben is deze middag op donderdag 6 Januari in Huis Brakel. Aanvang van deze middag is om 17.00 uur en na opening door de voorzitter willen we elkaar begroeten met een glas champagne. Tegen 18.00 uur wordt een buffet opgediend waarvan we uit ervaring weten dat dit goed verzorgd gaat worden door de beheerder Sander en zijn naaste familie. Aan het eind van dit buffet zullen er enkele gasten deze avond verder verzorgen. Eigen bijdrage voor deze gezellige bijeenkomst is € 12.= p.p. Leden die opgehaald en thuisgebracht willen worden graag tijdig doorgeven aan het bestuur. Bij voorbaat dank. Groetend het Bestuur

Open eettafel voor senioren in Kerkdriel en omgeving Op woensdag 12 januari is er weer een open eettafel in het restaurant van de Leyenstein. Senioren die het gezellig vinden om eens met anderen de warme maaltijd te gebruiken van harte welkom in Kerkdriel. Het restaurant verzorgt dan vanaf 12 uur een 3-gangendiner. De kosten bedragen € 6,60 voor het eten. Kom ook en schuif aan.

't Opstakel Hallo allemaal! We willen jullie eerst een heel gelukkig 2011 toewensen. De eerste Opstakel-avond van het nieuwe jaar komt er aan: het NIEUWJAARSBAL. Zorg dat je in je netste smoking of prachtigste jurk op zaterdagavond 8 januari om 19.30 uur in de Schaapskooi bent. De kosten voor deze avond zijn 2 euro en opgeven kan tot én met donderdag 6 januari via opstakelbrakel@hotmail.com Tot dan! Groetjes, de Opstakelleiding

www.kaasjager.nl


RONDUIT

Keurslager De Vries

Lederen- dames en herenmode en accessoires

De versspecialist van Brakel en omstreken De Vries - Brakel - Zaltbommel

FERBINA Reparatie van kleding, bekleden van meubels, auto’s enz. Verkoop Grotestraat 66, Veen Tel. 06-38 75 77 68 Atelier Molenhof 50, Wijk en Aalburg Tel. 0416-691326

Molenkamp 2 • 5306 GD Brakel Tel. 0418 - 670366 • Fax 0418 - 670128

Aanbiedingen zijn geldig van do 6 jan. t/m wo 12 jan. 2011

Deze Week

Hache of goulash 300 gram

fricando

N.a.v. de goed verlopen slabbenaktie op de Ponymarkt jl. zijn wij benaderd door het Ronald Mac Donald huis te Veldhoven om een jaarlijkse aktiedag bij hen te verzorgen. Nu zijn wij op zoek naar restanten, in alle kleuren; lapjes, garen, knopen, band en lint. Heeft u van deze materialen nog iets liggen of bent u van plan uw kast op te ruimen, denkt u dan aan ons? U mag deze spullen afgeven bij Dijkhof Tweewielers, Kruispad 2 maar natuurlijk zijn wij ook bereid om 't bij u op te halen! Neem dan contact op met: Jans Dijkhof 671870, Arienne Bouman 670647 of Corine Duijzer 670220

Body - Fit Sportvereniging “Dancesation” o.l.v. J. van der Meijden start de cursus Body - Fit. Dit is een combinatiecursus bestaande uit Aerobic, Tae-Bo, Zumba Fitness, Figuurverbetering, Conditietraining, (Dieetplan). Fit, slank en strak want alle spieren van het lichaam (van top tot teen) worden gebruikt voor een optimale vetverbranding! Deze cursus voor tieners en volwassenen start in de week van 10 januari 2011.

2 x 500 gram naar keuze 5.95

Gehakt h.o.h.

Bij stichting Amivedi zijn de volgende meldingen binnen gekomen: Meldpunt 0412-636686 e mail: jan@vanaart.com

100 gram ham 100 gram rauwe ham

Witte rijst

2.-

300 gram per persoon

100 gram boterhamworst

samen 3.95

GRATIS

1 kilo 3.95 Keurslagerkoopje Varkensschnitzels

500 gram rundergehakt en 4 slavinken samen 5.50

4 stuks 5.50

Gelderse schijven

Special

5 stuks 3.95

Choucroute en Croute (zuurkool met spek in bladerdeeg) per stuk 1.50

6e GRATIS

Onze vaste lage aanbiedingen kipschnitzels naar keuze 3 stuks .....2.75 kipfilet 1 kilo .......................................5.95 3 stukken worst .................................5.50 magere runderlappen 1 kilo ...... 4.biefstuk 3 stuks ...................................5.95

kipsnitzels 7 soorten 3 st. .......... 4.-

kipfilet 1 kilo ..................................4.-

Vermist Bastaard, blond, teef, bosnisch van achtergrond, chip moeilijk uit te lezen, halsband lichtbeige/ivoor, 2 jr, 31 dec, langs de Maas tussen jachthaven richting Well Ammerzoden. Kat, cypers/bruin,2.5 jr, 21 dec, omgeving dierenarts, Hedel. Poes, cypers/grijs, 8 jr, 19 dec, Proosdijstraat, Kerkdriel. Poes, cypers/grijs/wit, 6 jr, 21 dec, HC de Jonghweg, Rossum. Poes, schildpadkleur met wit, 1.5 jr, 30 dec, Koningstraat, Rossum.

Stichting Amivedi

Vleeswaren

Kant en klaar

Hamlappen of

Aktie voor aktie!

Boschstraat 55 • 5301 AC Zaltbommel Tel. 0418 - 512494 • Fax 0418 - 517368

Gevonden Jack russel, wit/bruin, teef, 1 jan, Kerkdriel. Kat, cypers/grijs, beschadigd oog, is daar al langer, Van Malsenstraat, Well. Kip, beige, kan vliegen,17 dec,

rookworsten 3 stuks .........................5.50

rookworsten 3 stuks ....................4.-

nasi-/reepjesvlees 500 gram ............3.-

3 stukken worst ........................... 4.-

stoof-/hachévlees 500 gram .............3.95

nasi-/reepjesvlees 500 gram ...... 4.-

Molenstraat, Kerkdriel. Voor gratis informatie of registratie bel 0412-636686. Al uw meldingen binnen 24 uur op www.amivedi.nl. Ook meldingen van dode huisdieren worden verwerkt.


RONDUIT

Service Bioscoop Hollywoud Adriaan van Alkmaarstraat 2a, Woudrichem. (Gratis) reserveren: 0183-307286 www.hollywoud.nl Programma van 6 jan. t/m 12 jan. MEET THE PARENTS: LITTLE FOCKERS Donderdag 06-01 19.45 Vrijdag 07-01 19.30/21.15 Zaterdag 08-01 19.30/21.15 Zondag 09-01 19.45 Maandag 10-01 19.00 Dinsdag 11-01 20.30 Woensdag 12-01 19.00 MEGA MINDY EN HET ZWARTE KRISTAL Donderdag 06-01 12.30 Vrijdag 07-01 12.30 Zaterdag 08-01 12.30 Zondag 09-01 12.30 Woensdag 12-01 12.45 MEGAMIND: SUPERSCHURK 3D (NL) Donderdag 06-01 10.45 Vrijdag 07-01 10.45 Zaterdag 08-01 10.45 Zondag 09-01 10.45 Woensdag 12-01 12.30 NEW KIDS: TURBO! Donderdag 06-01 Vrijdag 07-01 Zaterdag 08-01 Zondag 09-01 Maandag 10-01 Dinsdag 11-01 Woensdag 12-01

20.30/22.15 20.30/23.00 20.30/23.00 20.30/22.15 21.00 21.00 21.00

THE CHRONICLES OF NARNIA: THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER 3D Donderdag 06-01 18.30 Vrijdag 07-01 18.30 Zaterdag 08-01 18.30 Zondag 09-01 18.30 Maandag 10-01 18.30 Dinsdag 11-01 18.30 Woensdag 12-01 18.30 RAPUNZEL 3D (NL) Donderdag 06-01 Vrijdag 07-01 Zaterdag 08-01 Zondag 09-01 Woensdag 12-01

12.30/16.15 12.30/16.15 12.30/16.15 12.30/16.15 16.00

HET GEHEIM (NL) Donderdag 06-01 Vrijdag 07-01 Zaterdag 08-01 Zondag 09-01 Woensdag 12-01

14.30/16.00 14.30/16.00 14.30/16.00 14.30/16.00 14.30

DIK TROM (NL) Donderdag 06-01 Vrijdag 07-01 Zaterdag 08-01 Zondag 09-01 Woensdag 12-01

10.45/14.15 10.45/14.15 10.45/14.15 10.45/14.15 14.15/16.15

DE EETCLUB Vrijdag 07-01 Zaterdag 08-01

17.45 17.45

HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART I (OV) Donderdag 06-01 21.30 Vrijdag 07-01 22.30 Zaterdag 08-01 22.30 Zondag 09-01 21.30 HAAR NAAM WAS SARAH Donderdag 06-01 17.45 Zondag 09-01 17.45 Dinsdag 11-01 19.00 SNEAK PREVIEW Maandag 10-01

20.30

THE AMERICAN – HOLLYWOUD BOULEVARD Woensdag 12-01 20.30

Filmnieuws H.Z. CINEMA in het HOTEL ZALTBOMMEL Programma van 6 jan. t/m 9 jan. IK TROM Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

06-01 07-01 08-01 09-01

13.15 13.15 13.15 13.15

HET GEHEIM Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

06-01 07-01 08-01 09-01

15.15 15.15 15.15 15.15

HAAR NAAM WAS SARAH Donderdag 06-01 18.30 Vrijdag 07-01 18.30 Zaterdag 08-01 18.30 Zondag 09-01 18.30 MEET THE PARENTS: LITTLE FOCKERS Donderdag 06-01 20.45 Vrijdag 07-01 20.45 Zaterdag 08-01 20.45 Zondag 09-01 20.45

MEET THE PARENTS: LITTLE FOCKERS Na tien jaar lijkt Greg Focker eindelijk geaccepteerd te zijn door zijn eigenzinnige en achterdochtige schoonvader Jack Byrnes. Maar wanneer de jonge vader van twee kleine Fockertjes gaat bijklussen bij een farmaceutisch bedrijf krijgt Jack toch weer argwaan. Opnieuw moet hij bewijzen dat hij geschikt is als echtgenoot van Pam. Zal hij slagen voor Jacks ultieme test, zodat Greg hem zal kunnen opvolgen als hoofd van de familie of wordt het vertrouwen tussen de twee mannen voorgoed verbroken? MEGA MINDY EN HET ZWARTE KRISTAL In Mega Mindy en het Zwarte Kristal leidt de zoektocht naar de boef Axel helemaal tot in de woestijn van het oosterse Zahambra. Daar is duizenden jaren geleden het Zwarte Kristal op aarde gestort. Wie deze meteoriet in handen krijgt kan van alles een 'slechte kopie' maken. Een zeer gevaarlijke steen, maar gelukkig weet niemand waar het Zwarte Kristal verborgen is. Totdat Axel hem vindt. In een spannende race proberen Mieke, Toby en de anderen als eerste het Zwarte Kristal te vinden en het zo uit handen van de boeven te houden. Zal het onze vrienden lukken om de gevaarlijk steen te vernietigen? En wat gebeurt er als Mega Mindy te maken krijgt met een gemene zwarte kopie van zichzelf? MEGAMIND: SUPERSCHURK 3D Een parodie op het superheldengenre in 3D animatie over Megamind, de meest briljante slechterik die de wereld ooit gekend heeft. We volgen het verhaal van Megamind, maar ook de minst succesvolle. Door de jaren heen heeft hij geprobeerd Metro City op elke denkbare manier te veroveren. Iedere poging draait echter uit op een geweldige mislukking dankzij de superheld Metroman. NEW KIDS: TURBO! Bioscoopfilm die gebaseerd is op de Nederlandse komedieserie over een groep hangjongeren in het Noord-Brabantse dorp Maaskantje. De crisis heeft toegeslagen. Ook de hangjongeren Gerrie, Richard, Rikkert, Robbie en Barrie in het Brabantse dorpje Maaskantje zijn door misverstanden hun banen kwijtgeraakt. Zelfs nog erger, hun uitkeringen zijn stopgezet. Met slechts één logische oplossing, nergens meer voor betalen, loopt alles uit de hand. THE CHRONICLES OF NARNIA: THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER 3D (OV) Edmund en Lucy zijn teruggekeerd naar Engeland. Samen met hun neef Eustace worden ze in een magisch schilderij getrokken, waardoor ze terugkeren naar Narnia voor hun volgende fantastische avontuur. Eenmaal daar worden ze her-

enigd met koning Caspian aan boord van het machtige, koninklijke schip, The Dawn Treader, waar ze al gauw ontdekken dat ze in een gevaarlijke tijd zijn terecht zijn gekomen. Een onheilbrengende mist dreigt het magische land te overheersen en het is nu hun missie om Narnia tegen elke prijs hiertegen te beschermen. Met de hulp van Caspian, Reepicheep en de rest van de dappere bemanning varen Lucy, Edmund en Eustace naar de eilanden in het oosten, vechten ze met slavenhandelaren, bedwingen ze hevige stormen, verslaan ze zeeslangen en strijden ze tegen andere, nieuwe gevaren die op de loer liggen. Ondanks deze gevaarlijke hindernissen blijven ze op koers in de hoop de kwaadaardige mist te vernietigen, voordat Narnia voor eeuwig is verloren. RAPUNZEL 3D (NL) Animatiemusical van Disney naar het beroemde sprookje Raponsje van de broers Grimm. Rapunzel is een avontuurlijk en vrolijk geanimeerde musicalkomedie over een meisje dat in het bezit is van 20 meter magisch goudblond haar. Prinses Rapunzel is haar naam. Als baby is ze gestolen uit het paleis van haar ouders en opgesloten in een verborgen hoge toren, waar ze onmogelijk uit kan ontsnappen. Ze snakt naar avontuur in haar leven en droomt ervan de toren te verlaten en een normaal tienermeisje te zijn. Dat avontuur kan eindelijk beginnen als de knapste, maar ook beruchtste crimineel van het koninkrijk, ridder Flynn, langs haar toren komt en via haar lange haar de toren kan klimmen. Ze maken samen de afspraak om uit de toren te ontsnappen en op avontuur te gaan. HET GEHEIM Nederlandse familiefilm waarin een achtjarige jongen de kunst van het goochelen leert. De achtjarige Ben leert goochelen en is gefascineerd door de grote verdwijntruc. Als zijn vriendinnetje Sylvie echter in rook opgegaan lijkt te zijn, ontaardt dit in een landelijk schandaal wat Ben en zijn familie meesleurt in een spannend avontuur. Ben moet erachter komen wat echt is en wat een illusie. DIK TROM Dik Trom is een vrolijke, eerlijke, beetje gezette jongen. Samen met zijn ouders woont hij in het knusse Dikkedam, waar iedereen net zo dik en uitbundig is als hij. Het is er elke dag feest en de mensen eten hun buik rond aan taart en vettigheid. Dik heeft er veel dikke maatjes en is de koning van het bommetjes maken in het zwembad. Diks gelukkige leventje verandert als de familie gaat verhuizen naar Dunhoven, waar zijn vader een restaurant begint. In Dunhoven is niemand uitbundig of dik. Iedereen is juist hartstikke dun en de mensen zijn alleen maar bezig met uiterlijk, gezondheid en sport. Ze zitten dan ook helemaal niet te wachten op die dikke familie Trom en hun restaurant vol calorieën.


RONDUIT Poederoijen bedankt!!! Ook dit jaar heeft Poederoijen op echte Poederoijense wijze het nieuwe jaar ingeluid. Dankzij de voortreffelijke inzet van de jeugd van Poederoijen en de grote betrokkenheid van de inwoners van Poederoijen is het weer een groot succes geworden. Met z’n allen hebben we er een fantastisch einde van het oude jaar en een mooi begin van het nieuwe jaar van kunnen maken Wederom weer vele positieve reacties, Bedankt Wij bedanken Bram den Boesterd uit Neerijnen voor het beschikbaar stellen van de hydraulische kraan, Dinand de Bode voor het draaien daarmee. Ook bedankt de Jaqueline Rochat (eigenaresse van het land) voor het beschikbaar stellen van deze fantastische stookplaats. Daarnaast ook aan de Gemeente Zaltbommel (in het bijzonder het college van B en W en Kees Haverhals) voor de bijzonder prettige medewerking en betrokkenheid om dit mogelijk te maken. Daarnaast bedanken we iedereen die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet om dit mogelijk te maken. Kortom namens de commissie oudejaarsvuur Poederoijen iedereen bedankt. Wij wensen u allen een goed en warm 2011 toe. Commissie oudejaarsvuur Poederoijen

Inloophuis van gebed Op donderdagavond 6 januari as. van 19:30 tot 21:30u is de kerkzaal gebedsruimte. Plaats om stil te zijn, na te denken over God. Ruimte om te bidden, tot het vragen van voorbede. Dankgebed. Een Bijbel om te lezen. Een gedicht, moment van bezinning. Een goed gesprek in de hal van de kerk bij een kop koffie/thee. Ook voor wie niet kerkelijk gebonden is, is het inloophuis van gebed geopend. Heeft u geen woorden, het gebedsteam is bereid om voor u en /of samen met u te bidden. U bent van harte welkom in de Gereformeerde Kerk, Zijlstraat 1 te Zuilichem.

EMTÉ Brakel wisselt van eigenaar

Links het vertrekkende ondernemersechtpaar Willem en Betsie Duijzer. Rechts de nieuwe ondernemers Hubert en Alinda Duijzer. In het midden (klein)zoon Winston. Per 1 januari wordt de EMTÉ in Brakel overgenomen door Hubert Duijzer. Hij volgt hiermee zijn vader Willem Duijzer op, die na bijna veertig jaar ondernemer te zijn geweest een stapje terug doet. Hubert is nu de vierde generatie Duijzer in dit familiebedrijf dat al sinds 1926 bestaat. Al die jaren is er steeds geïnvesteerd en gezocht naar de beste formule om het de klanten naar de zin te maken en volgens Hubert is de recente ombouw naar EMTÉ een hoogtepunt in het bestaan van de supermarkt. “Met deze formule horen we bij de beste in de markt, het versaanbod van

EMTÉ is meerdere malen uitgeroepen als beste en in onze kruidenierswaren zijn we heel scherp geprijsd.” De klanten van de supermarkt zullen niet hoeven te wennen, Hubert loopt al van kinds af aan op de winkelvloer en ook zijn vrouw Alinda is geen onbekende in de winkel. Ook Willem Duijzer is niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten en zal nog regelmatig in de winkel lopen en zijn zoon met raad en daad bijstaan als dat nodig is. Het nieuwe ondernemersechtpaar heeft veel zin om aan de slag te gaan.

Rommelmarktactie Bruchem De activiteitencommissie van de Hervormde Gemeente in Bruchem organiseert a.s. zaterdag 8 januari 2011 de maandelijkse verkoop- en inzamelingsactie. Aan de Middelstraat 2 te Bruchem is de schuur geopend vanaf 9.00 uur tot 11.30 uur. Daar vindt u van alles voor uw interieur en ook glaswerk, kleding, fietsen en elektrische apparatuur e.d. Voor het aanbieden van spullen kunt op bovenstaande datum, tijd en adres terecht (tv en pc-schermen alleen met scartaansluiting en geen elektronische orgels); ook kunt u tot vrijdagavond contact opnemen met de speciale ophaalservice, die bereikbaar

is onder één van de volgende nummers: 06-15695428 en 562078.

Heeft u klachten over de bezorging van de Ronduit? Dan kunt u contact op nemen met Van der Meer Verspreiding (voor meer informatie zie de colofon)


RONDUIT Interkerkelijk mannenontbijt met Henk v/d Brink Op zaterdag 15 januari a.s. organiseren we het derde mannenontbijt van dit seizoen. Henk v/d Brink uit Bruchem zal dan spreken over "Van de duister tot het licht!". Hij zal dit thema toelichten vanuit de Bijbel en betrekt daarin ook zijn persoonlijke ervaring. Henk was 2 jaar geleden een van de mede-initiatief nemers van het interkerkelijk Mannenontbijt maar kon vanwege ziekte/moeite in zijn leven tot nu toe nog geen enkele keer komen. Door ingrijpen van God in zijn leven is deze situatie veranderd en we zijn blij dat Henk dit ook met ons wil delen, meteen op zijn 1e mannenontbijt. Hoe ziet zo'n mannenontbijt ochtend eruit? Een heerlijk ontbijtje, samenzang, lezing van 30 min, bespreking in groepjes, gebed en mogelijkheid elkaar te ontmoeten. We starten om 08:00 uur en het we sluiten af rond 10:00 uur. We komen bij elkaar elkaar in het gebouw "Eben Haezer" aan de Kosterijstraat 2 in Bruchem waar je vanaf 7:45 uur welkom bent. Zorg dat je op tijd bent! Voor de dekking van de kosten zal er een collecte gehouden worden. Het ontbijt wordt georganiseerd in Bruchem, maar jongeren en mannen uit onze brede omgeving zijn welkom. In verband met de inkoop vragen we je wel van te voren op te geven bij de organisatie. Voor informatie en aanmelden kijk op www. hetmannenontbijt.nl , mail naar mannen@ hetmannenontbijt.nl of bel met een van de organisatoren 0418-513433

v.v. Zuilichem Vrijdag 07 januari is het weer klaverjassen. Aanvang 20:00 uur Locatie: Kantine v.v. Zuilichem

Nijverheidsstraat 1, 4231 AC Meerkerk – Telefoon (0183) 35 20 56 – Fax (0183) 35 22 55 Agent in Zuilichem & Aalst: D. Schalk, Polstraat 11, 5308 KL Aalst, (0418) 67 16 33 Agent in Brakel & Poederoijen: A. v.d. Zalm, Waaldijk 133, 5306 AB Brakel, (0418) 67 14 33

Podarwic speelt succesvol oliebollentoernooi

Door de feestdagen ligt de competitie een aantal weken stil. Om in deze tijd toch sportief bezig te zijn, houdt volleybalvereniging Podarwic in deze tijd het jaarlijkse oliebollentoernooi. Dit jaar stond dit gepland op dinsdag 28 december. ’s Middags was het eerst de beurt aan de jeugd. Ongeveer 20 jeugdleden hebben een gezellige middag gehad waarbij naast de sportieve prestaties ook ruimte was voor gezelligheid en natuurlijk oliebollen. Om zeven uur begon het toernooi voor de senioren en oudere jeugdleden. In totaal waren er 48 deelnemers, waaronder ook oud-leden. Zeven teams hebben met el-

kaar gestreden om de overwinning. Tussen de wedstrijden kon er een drankje en lekkere oliebollen genuttigd worden. Tot het einde was het spannend, want de teams waren erg aan elkaar gewaagd. Er zijn twee teams op de eerste plaats geeindigd met evenveel gewonnen sets, maar doordat een van deze twee duidelijk meer punten had gescoord, is dit team de terechte winnaar. Het is nog tot de late uurtjes gezellig geweest in de kantine. Al met al was het een succesvolle dag. Dit is mede mogelijk gemaakt door Bakkerij van Horssen uit Aalst, die dit jaar de oliebollen heeft gesponsord. Hartelijk dank hiervoor!

Dealer van o.a. TW-Steel, Seiko, Edox, Casio, Esprit etc. Witboomstraat 35a

4264 RT Veen

Tel. 0416 696 350

www.juweliervanzandwijk.nl

sieraden � horloges � klokken � geboorte artikelen eigen service-atelier � gratis parkeren voor de deur

110106_ronduit  

Ronduit, huis-aan-huis weekblad

Advertisement