Page 1

Nieuwsbrief december  2020,  nummer  66  

DE  GESCHIEDENIS  VAN  DE  TOONDER  STUDIO’S    

De Toonder  Studio’s  behoren  t ot  de  meest  fascinerende  bedrijven  die   Nederland  gekend  heeft.  Ze  kwamen  ter  sprake  in  t alloze  publicaties  over   Nederlandse  striptekenaars  e n  over  Marten  Toonder  in  het  bijzonder.  Toch   bleef  de  geschiedenis  van  de  onderneming  vaag  en  onderbelicht.  Informatie   over  de  Studio’s  w as  onvolledig  en  hopeloos  versnipperd.     Deze  publicatie  is  de  grootste  verkenning  van  de  Toonder  Studio’s  t ot  nu  t oe.   De  lezer  bevindt  zich  op  de  werkvloer  en  is  daar  getuige  van  vruchtbare   samenwerkingen,  creatieve  meningsverschillen,  spannende  e n  grappige   situaties.  Maar  we  betreden  ook  het  directiekantoor,  de  administratie  e n  de   expeditie-­‐afdeling.  Bovendien  m ogen  we  mee  op  zakenreizen!     De  geschiedenis  van  de  Toonder  Studio’s  bevat  een  zeer  uitvoerige   beschrijving  van  de  oorlogsperiode,  m aar  verkent  ook  de  periode  daarna,   waarin  het  bedrijf  opbloeide  e n  strips  verkocht  in  Europa,  Azië,  Australië  e n   Zuid-­‐Amerika.     Op  heldere  en  chronologische  wijze  w ordt  verteld  hoe  het  bedrijf  zich  k on   ontwikkelen  e n  hoe  het  die  positie  langzaam  w eer  m oest  inleveren.  Daarnaast   krijgt  de  lezer  meer  inzicht  in  de  werkwijze  van  Toonder  en  zijn  tekenaars.     We  m aken  uitgebreid  kennis  met  belangrijke  studiomedewerkers  als  Lo  Hartog   van  Banda,  Ben  van  ‘t  Klooster,  Cees  van  de  Weert,  Piet  Wijn,  Fred  Julsing,  Jan   van  Haasteren  e n  vele,  vele  anderen.  We  leren  ze  beter  kennen  dan  ooit.  Wat   was  hun  voorgeschiedenis?  Hoe  w as  hun  interactie  m et  Marten  Toonder,  en   met  elkaar?       Natuurlijk  is  er  ook  aandacht  voor  de  ontstaansgeschiedenis  van  de  strips,  al   dan  niet  vergezeld  van  veel  niet  eerder  gepubliceerd  beeldmateriaal.       Na  een  fraaie  Tijdschriften-­‐reeks  werd  het  tijd  om  dit  uit  te  geven  in  2  fraaie   boeken  van  ruim  160  bladzijden.  Natuurlijk  m et  extra  informatie  e n  correcties.         In  2021  k omen  deze  delen  uit  en  zijn  te  reserveren  in  de  webwinkel.  Er  is  een   gewone  editie  e n  een  collectorseditie  in  een  oplage  van  100  exemplaren!    

BOMMELKWARTET   Het  Bommelkwartet  is  af.  Inmiddels  is  er  een  fraai  doosje  gemaakt  waarin   de  10  kwartetten  zitten.  De  kaarten  zijn  11,5  x  7,5  cm  en  hebben  een   treffende  achterkant.                                                                            Te  bestellen  in  de  webwinkel.  

Profile for Heer Bommel

nieuwsbrief 66  

nieuwsbrief 66

nieuwsbrief 66  

nieuwsbrief 66

Profile for bommel05
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded