Page 1

Nieuwsbrief*maart*2017,*nummer*27*

DE*GESCHIEDENIS*VAN*DE*TOONDER*STUDIO’S* De!Toonder!Studio’s!behoren!tot!de!meest!fascinerende!bedrijven!die! Nederland!gekend!heeft.!Informatie!over!de!Studio’s!was!onvolledig! en!hopeloos!versnipperd.!!In!een!reeks!van!18!tijdschriften!met!2! bewaarbanden!gaat!de!schrijver!JanCWillem!de!Vries!de!grootste! verkenning!van!de!Toonder!Studio’s!tot!nu!toe!uitvoeren.!De!lezer! bevindt!zich!op!de!werkvloer!en!is!daar!getuige!van!vruchtbare! samenwerkingen,!creatieve!meningsverschillen,!spannende!en! grappige!situaties.!Maar!we!betreden!ook!het!directiekantoor,!de! administratie!en!de!expeditieCafdeling.!Bovendien!mogen!we!mee!op! zakenreizen!! De!geschiedenis!van!de!Toonder!Studio’s!bevat!een!zeer!uitvoerige! beschrijving!van!de!oorlogsperiode,!maar!verkent!ook!de!periode! daarna,!waarin!het!bedrijf!opbloeide!en!strips!verkocht!in!Europa,! Azië,!Australië!en!ZuidCAmerika.! Op!heldere!en!chronologische!wijze!wordt!verteld!hoe!het!bedrijf!zich! kon!ontwikkelen!en!hoe!het!die!positie!langzaam!weer!moest! inleveren.!! We!maken!uitgebreid!kennis!met!belangrijke!studiomedewerkers!als! Lo!Hartog!van!Banda,!Waling!Dijkstra,!Andries!Brandt,!Wim!Lensen,! Ben!van!‘t!Klooster,!Cees!van!de!Weert,!Piet!Wijn,!Fred!Julsing,!Jan! van!Haasteren!en!vele,!vele!anderen.!We!leren!ze!beter!kennen!dan! ooit.!Wat!was!hun!voorgeschiedenis?!En!hoe!was!hun!interactie!met! Marten!Toonder,!en!met!elkaar?! Natuurlijk!is!er!ook!aandacht!voor!de!ontstaansgeschiedenis!van!de! strips,!al!dan!niet!vergezeld!van!veel!niet!eerder!gepubliceerd! beeldmateriaal.!! JanCWillem!de!Vries!gaat!deze!reeks!uitgeven!en!via!uitgeverij!Cliché! kunt!u!zich!inschrijven!hiervoor!en!ontvangt!u!ruim!50!euro!korting.! Op!de!website!staat!de!volledige!!inhoudsopgave!van!de!18!delen!en! hoe!u!hier!op!kunt!inschrijven.!

!

Profile for Heer Bommel

nieuwsbrief 27  

nieuwsbrief 27

nieuwsbrief 27  

nieuwsbrief 27

Profile for bommel05
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded