Page 1

09 2012

PRVA BREZPLAČNA OTROŠKA REVIJA

prvi in zadnji glas

preštej seštej odštej

KOLIKO JE URA?

OSNOVE PISANJA in računanja


UVODNIK, KAZALO

4 KOALA

7 NAJDI RAZLIKE

AVSTRALI JA

6 POV EŽI PIKE

21

BOMI - OKOLJU PRIJAZNA REVIJA

Prva okolju prijazna revija v Sloveniji, saj lahko natisnete lahko samo tiste dele, ki so interesantni za vašega malčka :) Kontakt in prispevki: email: bomi@bomi.si splet: www.bomi.si naslovnica : Mirijam Uršič

BOMI - brezplačni otroški časopis je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS pod zaporedno številko 1323. IZDAJA: Društvo ustvarjalnih otrok - BOMI, Velike Poljane 25, 8275 Škocjan in je vpisano v register društev, ki ga vodi Upravna enota Novo mesto pod številko 703. Matična številka društva: 2269511, Davčna številka društva: 26372142

2


MOJE IME: POVEŽI STVARI, KI IMAJO ENAK ZADNJI GLAS

Želiš, da te naučim novih črk in besed?

www.bomi.si BREZPLAČNA OTROŠKA REVIJA Copyright © Društvo BOMI - Dovoljeno je reproduciranje, distribuiranje in predelava za nekomercialne namene.

6+

3


SPOZNAJ DEŽELE PO VRŠINA 7.686.850 KM2

PRIMERJAVA VELIKOSTI:

AVSTRALI JA

AVSTRALI JA

JE IME NAJMANJŠE CELINE NA SVETU IN IME DRŽAVE

SLOVENI JA

AVS TRALIJA

NAJNIŽJA TOČKA

NA JVIŠJA GORA MOUN T KOSCIUSCO 2,2 29 M

JEZERO EYRE -15 M POD GLADINO MORJA MESTO Z NA JVEČ PREBIVALCI SYDNEY 4.39 9.722

4


POBAR VA J AVSTRALSKO ZAS TAVO

5


Ali veš, da sem vrečar in ne medved ?

Moj nos je lahko črne, ali ro za barve.

KOALA Ali veš, da s pim tudi po 1 9 ur na dan?

Ali veš, da jem le evkaliptus ove liste?

Ali veš, da pojem 1kg lis tov na dan?

Ali veš, da ima m zelo ostre krempl je, da lahko pleza m p o drevesih?

Ali veš, da sem velik do 7 0 cm in težak do 14 kg?

6


POVEŽI PIKE PO VRSTI IN POBARVAJ.

VIR: HTTP://WWW.FUNNYCOLORING.CO M/IMG/CONNECT-THE-DO TS-KOALA-B2 21 1.JPG


POBARVA J

KOALO

8


POBARVAJ KOALO, KI SPI NA DREVESU.

VIR: HTTP://WWW.FLICKR.CO M/PHO TOS/SCO TTNOLAN/

9


KOLIKO JE URA?

ZAPIŠI ČAS, KI GA KAŽE URA.

10


Obožujem dobre otroške igrače in igre.

KOLIKO JE URA? ZAPIŠI ČAS, KI GA KAŽE URA.

polžek Dolgorepko

:

:

:

:

:

:

www.bomi.si BREZPLAČNA OTROŠKA REVIJA Copyright © Društvo BOMI - Dovoljeno je reproduciranje, distribuiranje in predelava za nekomercialne namene.

11


SUDOKU S SLIČICA MI.

IZREZATI JE POTREB NO SLIČICE I N JIH PRILEPITI NA PRAZ NO MESTO. VSAK PREDMET SE LAHKO POJAVI V VR STICI, STOLPCU, ALI POLJU SAMO ENKRAT.

12


POBAR VAJ!

POBARVAJ TOLIKO LIKOV, KOLIKOR JE NAPISANO.

1 4 2 8 13


Želiš, da te naučim novih črk in besed?

nosorog Peter

POVEŽI PIKE. POVEŽI PIKE TAKO, KOT KAŽE NA LEVI STRANI.

14


Želiš, da te naučim novih črk in besed?

nosorog Peter

POVEŽI PIKE. POVEŽI PIKE TAKO, KOT KAŽE NA LEVI STRANI.

www.bomi.si

15

Društvo BOMI - www.bomi.si - brezplačen otroški časopis. Brezplačni delovni listi za predšolske otroke (vrtec) in učence prve triade in druge triade osnovne šole (prvi razred, drugi razred, tretji razred, četrti razred, peti razred, šesti razred). Barvanje in risanje (enaki pari, koliko je ura, labirinti, poveži pike, spoznaj barve) | Črke in besede (izgubljene črke, pregovori, uganke, abeceda, križanke, pisanje, branje, pravljice, pesmice) | Izleti (otroški izleti in potepanja, nedeljski izleti, ekologija) | Najdi razlike (večje, manjše) | Oblike in velikosti (uredi po velikosti, zaporedje) | Pobarvanke | Števila in štetje (matematika, seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, sudoku) | Ustvarjalne igre (origami, naredi sam, igre z vžigalicami) | Zabava (origami, igre, risanke) | Ustvarjalna revija, ustvarjalni in poučni otroški plakati, ustvarjalni koledar, brezplačen koledar

BREZPLAČNA OTROŠKA REVIJA

Copyright © Društvo BOMI - Dovoljeno je reproduciranje, distribuiranje in predelava za nekomercialne namene.


LABIRINT!

POMA GAJ MEDVEDU, DA PRIDE DO TELEFONSKE GOVORILNICE.

16


UGOTOVI I N POV EŽI PRAVIL N E BAR VE

SIVA

ZELE NA RDEČA

ORA NŽ NA

17


NARIŠI IN PREŠTEJ PIKE

NARIŠI RAVNO TOLIKO PIK NA METULJE, KOT KAŽE ŠTEVILKA

1

3

2 4 5 18


PREŠTEJ

KATERI PREDMET JE NARISA N RAVNO ŠES TKRAT ?

19


RAZVR STI LIKE

RAZVRS TI LIKE TAKO, KOT KAŽE V RAZPREDEL NICI

20


NAJDI RAZLIKE.

Rad iščem razlike.

povodni konj Piko

POIŠČI SENCO ENEGA VSILJIVCA, KI JE DRUGAČNA OD OSTALIH, ZAKAJ?

www.bomi.si BREZPLAČNA OTROŠKA REVIJA Copyright © Društvo BOMI - Dovoljeno je reproduciranje, distribuiranje in predelava za nekomercialne namene.

21


Želiš, da te naučim novih črk in besed?

nosorog Peter

MOJE IME:

PREMETANKA POD ILUSTRACIJO SO NAPISA NE PREMEŠA N E ČRKE. PREMEŠAJ JIH IN IZ NJIH SESTAVI PRAVIL NO BESEDO, TER JO ZAPIŠI.

AMRJVLA

TRABO

EBALEČ

PIČČO

RAKJEŠ

ABAŽ

6+

22


PRAVLJICA

JEŽEK IN RDEČA MUŠNICA

NEKEGA TO PLEGA IN SOPARNEGA DNE PO KRATKEM DEŽJU, SO GOBE V GO ZDU ZAČELI KLEPETATI KAKO BO NJIHOVO ŽIVLJENJE POSTALO ZELO ZANIMIVO. »KMALU BO PRIŠEL ČLOVEK,« JE REKLA NEŽNA RUMENA LISIČKA. »PO TEGNIL ME BO IZ ZELENEGA MAHU IN JAZ B OM ZAČELA SVOJE PO TO VANJE.« »TUDI JAZ B OM PO TOVAL!« JE ZAKRIČAL KREPAK JURČEK. »IN TUDI JAZ B OM, B OM, BOM-BO MBOM,« JE VESELO POPEVAL VELIK DEŽNIK. »JAZ BO M TUDI PO TOVALA S ČLO VEKO M IN Z VSEMI VAMI!« SE JE VESELILA RDEČA MUŠNICA . »PO GLEDALI B OMO KAKO IN KAJ JE V ŠIROKEM SVETU,« SO NADALJEVALE RAZGLABLJATI GOBE. PRI TEM SO RA SLE HITREJE KO T SO GO VORILE. V TEM ČA SU JE PRIŠLA V TEMNI GOZD STARA BABICA Z VELIKO KOŠARO. POČA SI SE JE O ZIRALA OKOLI IN ZAGLEDALA JURČKA, NATO ŠE DEŽNIK IN LISIČKO. BILA JE SILNO VESELA, ZATO JIH JE POBRALA IN POLO ŽILA V SVOJO KOŠARO. PODPRLA SE JE S SVOJO LESENO PALICO IN POČA SI ODKORAKALA NAPREJ. »MENE NISI POBRALA!« JE ZAKRIČALA RDEČA MUŠNICA. TODA BABICA JE BILA ŽE ZELO, ZELO DALEČ IN JE NI VEČ SLIŠALA. ZELO ŽALOSTNA JE POSTALA RDEČA MUŠNICA IN JE ZAČELA

ILUSTRACI JE:

MIRI JAM URŠIČ

23


RAZMIŠLJATI. V SVOJI JEZI JE NA HITRO ODLOČILA DA BO PO SVETU PO TOVALA BREZ ČLOVEKO VE POMO ČI. POSKUŠALA JE SKOČITI IZ ZEMLJE. AMPAK… TEGA JI NI USPELO NAREDITI, KER NI BILA VAJENA POSKAKOVATI. POSKUŠALA JE ŠE DRUGIČ, TRETJIČ, ČETR TIČ... NE! » NE MOREM SA MA SKOČITI IZ ZEMLJE!« JE UGO TOVILA RDEČA MUŠNICA IN JE ZAČELA JOKATI IN JE JOKALA, IN JOKALA … V TEM ČA SU JE V TISTEM GO ZDU JEŽEK ZA GLEDAL MLADO PRELEPO SAMIČKO IN SE VANJO V HIPU ZALJUBIL. TAKOJ SE ODLO ČIL, DA SE Z NJO TUDI PORO ČI. ŠEL JE DO NJE IN JI REKEL: »DRAGA! ZELO TE LJUBIM IN HOČEM SE S TEBOJ PORO ČITI.« »OPROSTI, JEŽEK,« JE ODGOVORILA .« VIDIŠ, KAKŠNA SEM JAZ LEPO TICA. IN KAKŠEN SI TI? SAMO NAVADNI SIVI JEŽEK. KAJ JE V TEBI ZANIMIVEGA? NIČ! IN ZAKAJ NAJ BI SE S TEB OJ PORO ČILA? NA TEJ POROKI ME NE B OŠ VIDEL.« JEŽEK JE BIL ZELO ŽALOSTEN. ODŠEL JE STRAN IN ZAČEL JOKATI. JOKAL JE ZELO GLA SNO IN NI SE MO GEL PO TOLAŽITI. V TRENUTKU, KO JE V SVOJEM JOKANJU ZAJEMAL SAPO, JE ZASLIŠAL DA NEKDO JOKA ŠE GLA SNEJŠE IN B OLJ ŽALOSTNO KAKOR ON SA M. ŠEL JE SKO ZI GRMOVJE, SKO ZI VISOKO STELJO IN PRIŠEL DO ZELENEGA MAHU. TU JE ZAGLEDAL RDEČO MUŠNICO, KI JOKALA TAKO GLA SNO, DA JE B OBNELO DALEČ NAOKRO G. PTIČI IN ŽIVALI SO SE SILNO PRESTRA ŠILE IN ZBEŽALE IZ GLOBOKEGA GOZDA . »ZAKAJ TI JOKA Š, RDEČA MUŠNICA?« JO JE VPRA ŠAL JEŽEK, KO JO JE ZAGLEDAL. »ZELO HOČEM PO TOVATI, AMPAK NE MOREM POSKOČITI IZ ZELENEGA MAHU,« JE ODGO VORILA RDEČA MUŠNICA JEŽKU. »IN ZAKAJ TI JOKA Š, JEŽEK?« GA JE VPRAŠALA. »JAZ…SEM SE ZALJUBIL V MLADO JEŽEVKO IN JI PREDLAGAL POROKO. TODA ONA TEGA NI SPREJELA. SAMO O GOVORILA ME JE, DA SEM NAVADNI SIVI

ILUSTRACI JE:

MIRI JAM URŠIČ

24


JEŽEK IN, DA V SEBI NIMAM NIČ POSEBNEGA IN ZANIMIVEGA KAR BI JO PRITEGNILO,« JE S TESNOBO V SRCU IN V GLOB OKI ŽALOSTI GO VORIL JEŽEK. NATO STA SKUPAJ PONO VNO ZAČELA JOKATI. JOKALA STA IN JOKALA… AMPAK NENADOMA STA UTIHNILA IN PO GLEDALA DRUG DRUGEGA. »DRAGI JEŽEK,« JE REKLA RDEČA MUŠNICA . »MI TI LAHKO POMAGA Š POSKO ČITI IZ ZEMLJE IN ME NA SVOJIH BODICAH PO PELJATI NA PO TOVANJE?« »Z VESELJEM, DRA GA RDEČA MUŠNICA,« JI JE DEJAL JEŽEK. »IN JAZ B OM S TEB OJ NA SVOJIH BODICAH VELIKO,VELIKO LEPŠI IN ZANIMIVEJŠI ZA MLADO JEŽEV KO.« NATO JE JEŽEK PO TEGNIL RDEČO MUŠNICO IZ ZEMLJE, JO POLOŽIL NA SVOJE B ODICE IN Z NJO ODKORAKAL NA PO TO VANJE V GLOBOKI GO ZD. »HVALA TEBI, JEŽEK! PRESREČNA SEM!« JE NA VES GLA S GOVORILA RDEČA MUŠNICA, SE O ZIRALA OKRO G IN NI MO GLA VERJETI DA PO TUJE. TAKO JE JEŽEK HODIL NAPREJ Z RDEČO MUŠNICO NA SVOJIH B ODICAH IN KMALU JE PRIŠEL DO HIŠKE, KJER JE STANO VALA MLADA JEŽEVKA . »KAKO LEP SI!« GA JE O GO VORILA JEŽEV KA, KO GA JE ZA GLEDALA. »IN TAKO ČUDO VITO OKRA ŠENE B ODICE IMAŠ!« »TAKOJ BI SE PORO ČILA S TEBOJ, DRAGI JEŽEK!« TUDI JEŽEK JE POSTAL SREČEN, DA GA JEŽEV KA KONČNO VZLJUBILA . OD TEDAJ STA ŽIVELA SREČNO. SREČNA PA JE BILA TUDI RDEČA MUŠNICA, KER JE VSEPOVSOD PO TOVALA Z JEŽEV KO IN JEŽKOM NA NJEGO VIH BODICAH. ELENA KRIZHAN

ILUSTRACI JE:

MIRI JAM URŠIČ

25


Z mano je matematika zabavna.

MOJE IME:

SEŠTEVANJE PREŠTEJ KOLIKO PREDMETOV JE NARISA NIH I N IZRAČUNAJ SPODNJE RAČUNE.

želva Žana

2

+

1

=

2

+

3

=

4

+

2

=

26


Z mano je matematika zabavna.

MOJE IME:

PREŠTEJ KOLIKO PREDMETOV JE NARISA NIH I N IZRAČUNAJ SPODNJE RAČUNE.

želva Žana

2

3

4

_

_

_

ODŠTEVANJE

1

=

2

=

2

=

27


Z mano je matematika zabavna.

želva Žana

VEČ ALI MANJ? PREŠTEJ ŠTEVILO PREDMETO V NA VSAKI STRANI IN ZAPIŠI NJIHO VO VSO TO. ZAPIŠI TUDI ZNAK <, ALI >.

28


ŠTEJEMO

PREŠTEJ, KOLIKO JE POSAMEZNIH PREDMETO V IN UGO TOVI, KATERIH JE NAJVEČ.

29


Z mano je matematika zabavna.

MOJE IME:

RAČUNANJE

želva Žana

17 - 3 = ___ 19 - 3 = ___ 16 - 1 = ___ 12 - 0 = ___ 10 + 5 = ___ 18 - 8 = ___ 6 - 3 = ___ 10 - 1 = ___ 8 + 3 = ___ 7 + 2 = ___ 12 - 4 = ___ 18 - 6 = ___ 11 - 9 = ___ 15 - 1 = ___ 12 + 3 = ___ 5 - 1 = ___ 30


ČIČKEČAČKE

IZBIRAMO NAJ ČIČKEČAČKO ZA NA SLEDNJO ŠTEVILKO! O TRO CI, POBARVAJTE ČRKE TAKO, DA BODO NAJB OLJ ZABAVNE! STARŠI OBJAVITE ČIČKEČAKČE NA NA Š FACEB OOK PROFIL. TISTI Z NAJVEČ VŠEČKOV, DOBI TISKANO REVI JO BOMI.

PRIMER:

NARISAL JAN: 6 LET

31


KLOVNA IN BALONE POBAR VA J TAKO, KOT SO OZ NAČENE BARV E. KAR NI OZ NAČE NO, POBARVA J PO SVOJEM OKUSU.

POBARVA J ME.

1 4 2 3 5

1 1

2

2

3

5 2

4 4

4

5 32


ZADNJI GLAS

POV EŽI ILUS TRACIJE, KATERIH ZADNJI GLAS JE E NAK.

K

A

Č

K

A 33


PR VI GLAS

POV EŽI ILUS TRACIJE, KATERIH PR VI GLAS JE E NAK ČRKI NA LEVI.

K

Z

S

Š

R 34


MOJE IME:

ČIČKEČAČKE

PODLA GA ZA ČIČKEČAČKE

Brezplačna revija za otroke - BOMI-2012-09  

Brezplačna revija za otroke - BOMI, september 2012