Page 40

39 BOM jaarverslag 2016 • 7 Organisatie en medewerkers

7.0

Organisatie en medewerkers Zoals in het waardecreatiemodel kort aangegeven vormen onze medewerkers om twee redenen de belangrijkste kapitaalfactor van de BOM: vanwege de kennis die ze zelf beschikbaar hebben en het netwerk dat ze meebrengen of opbouwen in hun dagelijkse werkzaamheden. Om de dienstverlening van de BOM blijvend op niveau te houden, sturen wij daarom actief op de competentieontwikkeling van onze mensen en het bieden van een uitdagende werkomgeving; zowel in fysieke vorm als werkinhoudelijk. Daarmee proberen we ons werkgeverschap te laten aansluiten bij de behoefte van ambitieuze professionals.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2016 In onze werknemers populatie hebben zich in 2016 in algemene zin geen grote wijzigingen voorgedaan. De personele reductie bij bedrijfslocaties is numeriek opgevangen door geplande personele uitbreidingen bij business development en foreign investments. Opvallend is wel de materiële verschuiving van het aantal medewerkers met een tijdelijk naar een vast contract. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de contractaanpassing van medewerkers die in 2015 met een jaarcontract in dienst zijn gekomen. 2016 74

2015 76

Aantal medewerkers per jaareinde

85

84

waarvan vrouw

33

35

waarvan man

52

49

8

31

waarvan vast

77

53

waarvan full-time

55

57

waarvan part-time

30

27

Gemiddeld aantal FTE’s

waarvan tijdelijk

Werken met competenties In 2016 zijn we begonnen met de invoering van competentiemanagement. Daarmee kunnen we doelgericht sturen op gedrag dat optimaal aansluit bij de ambities van de BOM en onze medewerkers. De BOM gebruikt een set van 43 verschillende competenties met ieder een duidelijke definitie en concrete gedragsvoorbeelden. We hanteren 3 kerncompetenties die van toepassing zijn op iedere BOM’er: samenwerking, initiatief en klantgerichtheid. Daarnaast heeft iedere medewerker vorig jaar een functieprofiel ontvangen, waarin competenties zijn vastgelegd die specifiek bij zijn/haar rol horen. Na een geslaagde proef medio 2016 vormen competenties vanaf dit jaar een vast onderdeel van de gesprekscyclus tussen leidinggevende en medewerker. In 2016 is tot besluit 4% van de loonsom ingezet om de ontwikkeling van persoonlijke competenties of professionele vaardigheden te ontwikkelen van diverse managers en medewerkers.

BOM Jaarverslag 2016  
BOM Jaarverslag 2016  

Jaarverslag Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 2016.