Page 36

35 BOM jaarverslag 2016 • 6 Operationele ontwikkelingen

Vooruitzichten 2017 Na een intensief jaar gaan we in 2017 verder met het beheer van de BHB-portefeuille en de voorbereidingen op het mogelijk op te richten Shared Facility Fund. Afhankelijk van de besluitvorming richten we ons ook op de ontwikkeling van het ROW voor het Stedelijk Gebied Eindhoven en verkennen we de mogelijkheden voor regionale fondsvorming in andere Brabantse regio’s. Daarnaast onderzoeken we hoe we onze activiteiten beter kunnen laten aansluiten op de nieuwe integrale dienstverlening waarmee de BOM wil inspelen op de behoeften van groeibedrijven op het gebied van kapitaal, markt, kennis, faciliteiten en talent. 6.5.2. ENERGIEFONDS BRABANT Energiefonds Brabant (EFB) investeert in projecten die gericht zijn op energiebesparing of duurzame-energieopwekking. Het fonds, dat eind 2013 door de provincie is opgericht, heeft een omvang van € 60 miljoen en investeert tegen marktconforme voorwaarden in grote projecten of de realisatie van meerdere kleinschalige projecten via partnerships. Daarbij richt EFB zich in eerste instantie op investeringen die op korte termijn tot projecten met grote impact leiden. EFB benadert proactief initiatiefnemers en verstrekt zowel eigen vermogen als achtergestelde leningen tot een maximum van 25% van het benodigde kapitaal. Daarnaast levert het fonds specialistische kennis, kunde en ervaring om de financiering van projecten te structureren.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2016 Duurzame partnerships Vorig jaar hebben we veel succes behaald met duurzame partnerships voor het realiseren van energiebesparing in gebouwen en kleine en middelgrote solarprojecten. Deze partnerships realiseren de projecten en leveren deze inclusief financiering aan de gebruiker in de vorm van een operationele lease. In 2016 hebben we via bestaande partnerships een fors aantal nieuwe projecten verwezenlijkt. Zo heeft Volgroen, dat ledverlichting installeert bij mkb-bedrijven, achttien nieuwe projecten gerealiseerd. Verder hebben we substantiële bedragen geïnvesteerd in nieuwe projecten van Dubo (warmte-koudeopslag) en Ovvia (energiebesparing) en hebben we drie nieuwe duurzame partnerships opgezet: Wocozon voor zonnepanelen op daken van sociale huurwoningen, Brabant Zon voor middelgrote solarprojecten en Solease voor solar op daken van particuliere woningeigenaren. Burgerinitiatieven rondom wind en solar Burgerinitiatieven rondom windenergie en grootschalige solar waren in 2016 een belangrijk aandachtspunt. Wind levert van alle beschikbare technologieën veruit de grootste CO2besparing per geïnvesteerde euro. Daar staat tegenover dat windparken relatief vaak op maatschappelijke weerstand stuiten. Door de betrokkenheid van burgers ontstaat meer draagvlak voor deze projecten, waardoor ze sneller gerealiseerd kunnen worden. Vorig jaar zijn we een samenwerking aangegaan met tien lokale energiecoöperaties om een windpark te realiseren op industrieterrein De Spinder, ten noorden van Tilburg. Als de ontwikkelingsfase succesvol verloopt, kan in 2018 worden begonnen met de bouw van vier turbines met een gezamenlijk vermogen van 10 megawatt - genoeg om zo’n zevenduizend huishoudens van groene stroom te voorzien.

BOM Jaarverslag 2016  
BOM Jaarverslag 2016  

Jaarverslag Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 2016.