Page 30

29 BOM jaarverslag 2016 • 6 Operationele ontwikkelingen

6.4

Capital 2016 was voor BOM Capital een succesvol jaar met diverse mooie investeringen en exits. Tegelijkertijd blijft het uitdagend om goede businesscases te vinden voor nieuwe, directe investeringen. We hebben in dat opzicht hoge verwachtingen van de meerjaren­strategie. In samenwerking met in- en externe partners zetten we in op een integrale dienstverlening om beter te kunnen inspelen op de behoeften van veelbelovende ondernemingen met groeiambitie. Uiteindelijk moeten hierdoor meer Brabantse bedrijven worden opgewerkt tot potentiële investeringscases. Erg trots zijn we op de ontwikkeling die onze voormalige participaties BioNovion en Acerta Pharma op het Pivot Park in Oss doormaken. BioNovion heeft onder de vlag van de nieuwe eigenaar Aduro maar liefst een verdubbeling van het aantal medewerkers weten te realiseren, terwijl Acerta sinds de gedeeltelijke overname door AstraZeneca grote stappen heeft gezet in de ontwikkeling van het medicijn tegen chronische lymfatische leukemie, waardoor de marktintroductie steeds dichterbij komt. Dit zijn prachtige voorbeelden van hoe voormalige investeringen ook na verkoop van grote waarde blijven voor de werkgelegenheid en economische kracht van Brabant. HOE CREËREN WIJ WAARDE? BOM Capital verstrekt via zijn fondsen aandelenkapitaal en achtergestelde converteerbare leningen aan innovatieve Brabantse bedrijven met groeiambitie en -potentie. Via het Innovatiefonds lopen ook onze investeringen in andere fondsen (zogeheten Fund-to-Fund- of F2F-investeringen). Wij vinden leads via proactieve en selectieve acquisitie en onze samenwerking met partners, zoals andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), F2F-partners en valorisatie­ programma’s. Om de toegang tot kapitaal voor bedrijven te vergroten, accepteren wij doorgaans meer risico dan marktpartijen. Desalniettemin hanteren we in de opmaat naar een uiteindelijke investering een gedegen due diligence om te kunnen komen tot een optimaal financieel én maatschappelijk rendement. Daarnaast werken we met partners actief aan een Brabantbrede, doorlopende kapitaalketen. We stellen kennis, mankracht en – waar nodig – financiële middelen beschikbaar om ervoor te zorgen dat bedrijven in alle levensfasen (van ideation, tot start-up en scale-up) voldoende toegang hebben tot kapitaal om verder te groeien. In totaal hebben de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken aan onze fondsen ruim € 225 miljoen ter beschikking gesteld. Wij gebruiken deze middelen voor onze investeringen in bedrijven en fondsen en voor de bekostiging van de eigen organisatie van BOM Capital. Middelen die na succesvolle exits naar onze fondsen terugvloeien, worden opnieuw ingezet voor investeringen in de Brabantse economie.

BOM Jaarverslag 2016  
BOM Jaarverslag 2016  

Jaarverslag Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 2016.