Page 26

25 BOM jaarverslag 2016 • 6 Operationele ontwikkelingen

6.3

Foreign Investments

Foreign Investments (FI) beleefde een zeer succesvol jaar. Met € 621 miljoen wisten we een recordbedrag aan buitenlandse investeringen aan te trekken. Bovendien viel het aantal behouden en nieuwe banen met 2.151 arbeidsplaatsen nog hoger uit dan in het recordjaar 2015, waarmee we een belangrijke impuls hebben kunnen geven aan de Brabantse economie. Hoewel we erg trots zijn op dit mooie resultaat voor Brabant, zien we het investeringsbedrag als een uitschieter die niet snel geëvenaard zal worden. Het uitzonderlijke resultaat (in 2015 bedroegen de investeringen nog € 118 miljoen) is namelijk toe te schrijven aan zogeheten greenfieldprojecten. Dit betreft buitenlandse bedrijven die in Brabant een stuk grond kopen om een volledig nieuw pand neer te zetten, en waar dus grote investeringen mee gemoeid zijn. In 2016 viel na jaren van inspanningen bij vier van deze projecten het besluit om te investeren. Vorig jaar hebben we ook de pilot Internationalisering tot een succesvol einde gebracht en daarmee een solide basis gelegd voor een meerjarige rol van de BOM bij handelsbevordering. Deze rol zal deel uitmaken van de nieuwe, geïntegreerde dienstverlening van de BOM om Brabantse bedrijven te ondersteunen bij hun groei – in binnen- én buitenland. HOE CREËREN WIJ WAARDE? FI trekt buitenlandse bedrijven aan die een bijdrage leveren aan de economische kracht van Brabant. De opdracht van FI is om Brabant in de top 3 te brengen van buitenlandse investeringen in Nederland. Verder wil de provincie landelijk de nummer 1 zijn voor het binnenhalen van kennisintensieve werkgelegenheid en een leidende rol spelen bij het aantrekken van bedrijven in de HTSM-sector (High Tech Systems & Materials). De meeste leads komen binnen via onze belangrijkste partner, het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Verder vinden onze projectmanagers via events en buitenlandse reizen zelf leads, die we vervolgens in contact brengen met onze partners in Brabant. In het verdere proces hebben wij veelvuldig contact met potentiële buitenlandse investeerders om fiscale, arbeidsmarktgerelateerde en culturele onduidelijkheden weg te nemen en de onderhandeling over vestiging een grotere kans van slagen te geven. Behalve onze inzet voor nieuwe vestigingen, onderhouden we ook actief contact met de ongeveer 1.700 buitenlandse bedrijven die reeds in Brabant gevestigd zijn. Dit Investor Relations-programma levert kennis, testimonials en nieuwe leads op en is een kostenefficiënte manier om bestaande buitenlandse bedrijvigheid te behouden en te laten groeien. Om onze opdracht goed te kunnen invullen, ontvangt FI jaarlijks subsidie van de provincie en het ministerie van Economische Zaken. Uit deze subsidie worden onze eigen organisatie en medewerkers bekostigd, alsmede de ontwikkeling van marketing- en informatieproducten en de organisatie van evenementen voor bedrijven in binnen- en buitenland.

Profile for BOM

BOM Jaarverslag 2016  

Jaarverslag Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 2016.

BOM Jaarverslag 2016  

Jaarverslag Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 2016.