Page 1

Sogne-nyt

33. Årgang - November 2009

Oksbøl

Nr.

Oksbøl Sogns nyhedsblad.

3 Har du set min præmie?, synes denne deltager ved årets pedaltræf at sige. Han trådte godt i pedalerne ligesom alle de andre ved dette års arrangement.

Indhold i dette blad:

Oplysning, E-mail adresser og telefontavle. Kommentar. Sogneforeningen orienterer. Meddelelser fra Oksbøl Kirke. Nyt fra Broballe Idrætsforening. Så kom badebroen på land. Teatertur. Pedaltræf 2009. Nu er pumpen kommet fra Broballe til Mjels. Sangaften Stavgængerne. Lokalhistorisk arkiv. Nyt fra Broballe Bryghus. Læserbrev Julemarked 2009.

Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 11. Side 12. Side 13. Side 14. Side 16. Side 17. Side 18. Side 18. Side 19. Side 20. Side 24.


SKRABEÆG FOLK KA´ LI´

DK 6430 NORDBORG Tlf. 74 45 49 56 / 40 18 49 56 Bemærk åbningstiderne: Mandag til fredag fra 15 til 17 Lørdag fra 14 til 17 Søndag lukket

2

33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt


HILDA SPOTTAG Lægeeksamineret fodpleje Svingbjergvej 2, Mjels 6430 Nordborg tlf. 74 45 08 03

33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt

3


Sogne-Nyt Redaktion Ansvarshavende redaktør: Bent Jessen, Espehøjvej 11, Broballe, telefon: 74 45 31 14 / mobil: 23 26 93 94 e-mail: sogne-nyt@jessenb.dk

Broballe Idrætsforening

Sogne-Nyt’s hjemmeside findes via

Oksbøl Friskole

www.jessenb.dk Tryk: Grafisk Arbejde A/S, Kirkevej 16, Guderup. Sogne-Nyt udgives af Oksbøl Sogneforening i ca. 600 eksemplarer, og bladet omdeles til samtlige husstande i Oksbøl Sogn. Udensognsboende kan tegne abonnement på bladet ved henvendelse til Evald Laursen på telefon 74 49 07 83 Redaktionen af dette nummer af Sogne-Nyt er afsluttet d. 18. oktober 2009

Hvornår udkommer de næste numre af Sogne-Nyt ? Nr. 4 Februar 2010 i uge 4/10 med deadline 6-1-2010 Nr. 5 April 2010 i uge 13/10 med deadline 10-3-2010 Nr. 1 Juni 2010 i uge 23/10 med deadline 19-5-2010 Nr. 2 August 2010 i uge 35/10 med deadline 11-8-2010

Sidste indleveringsfrist til næste nummer af Sogne-Nyt Deadline er deadline, og indlæg modtaget efter denne dato kan kun påregnes medtaget efter forudgående telefonisk aftale med redaktionen.

4

Onsdag

6

Januar

Formand: Margrethe Villadsen telefon: 74 49 10 50 e-mail: mbv.lmj@bbsyd.dk Internet adresse: www.broballeif.dk Skoleleder: Solveig V. Olsen telefon: 74 45 00 93 e-mail: ofrskole@post10.tele.dk Internet adresse: www.oksboelfriskole.dk

Oksbøl Friskoles Bestyrelse Formand: Lars Mou Jessen telefon: 74 49 10 50 e-mail: Larsmoujessen@hotmail.com

Oksbøl Friskoles Støtteforening Formand: Bente Lund telefon: 74 45 11 36 e-mail: lund@bbsyd.dk

Oksbøl Frivillige Brandværn Brandkaptajn: Torben Wriborg telefon: 74 45 03 49 e-mail: wriborg@ofb.dk Internet adresse: www.ofb.dk

Oksbøl Kirke Sognepræst: Ole Werth Sørensen telefon: 74 45 11 42 e-mail: ows@km.dk

Oksbøl Kirkegårdskontor Graver: Jytte Voss Leest telefon: 74 49 17 03 Oksbøl Kirkes Menighedsråd Formand: Johann Petersen telefon: 74 45 12 96 e-mail: jjps@get2net.dk

Oksbøl Sogneforening Formand: Christian Kaack telefon: 74 45 39 39 e-mail: christian@kaack.dk Internet adresse: www.oksboel.dk oksboel.infoland.dk 33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt


Kommentar Kommentar ved redaktøren Lige siden støtteforeningen d. 19. september 1992 afviklede sit første pedaltræf, har det så ubetinget været én stor succes lige siden. Nuvel, der har ikke været sat rekorder hver eneste gang, og der er heller ikke kommet lige mange penge i kassen hver gang, men uanset dette så kommer der rigtig mange penge i kassen hver eneste gang. Deltagerantallet i år var mindre end sidste år nemlig 130 mod 155 året før, men pyt nu også med det. Der blev samlet cyklet i alt 757 omgange altså i alt 3785 km og med 130 deltagere bliver det et gennemsnit på 29,1 km pr. deltager. Det er rekord. Sidste år med det rekordstore deltager antal på 155, blev der cyklet 3955 km, men det var kun 25,5 km pr. deltager. Normalt plejer de der cykler længst at tage i alt 12 omgange af 5 km, altså i alt 60 km., men i år blev denne rekord også slået idet Jens Peter tog hele 15 omgange på sin lynhurtige cykel. I alt 75 km på de 3 timer som løbet varede. Efterfølgende indrømmede han dog at han var noget træt. Hele arrangementet gav i år 74.982 kr. i kassen så det er da fortsat et imponerende stort tal, og så bare på kun 3 timer. Om vi nu vil det eller ej, så nærmer julen sig med raske skridt, og tro det eller lad være, så er forretningerne her midt i oktober allerede begyndt at pynte op til jul. Indtrykket er da også at det bliver før og før, år for år, og hvorfor er det det? Vel sagtens for at få os til at købe mere og mere. Vi køber nyt og smider det gamle væk. Hvad ønsker du dig til 33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt

jul? Hvornår får vi din ønskeseddel? Ja spørgsmålene er evindelige. Hvad ønsker man sig i grunden? Vi har det jo godt, og mangler reelt ingenting. Det er jo altid materialistiske ting der spørges efter, det er nemlig sådanne ting der kan lægges under juletræet, men når det kommer til stykket, mangler man det så? Et godt og lykkeligt liv, en god alderdom, et liv uden skavanker, et godt liv hvor man lever i god harmoni med sig selv og sine nærmeste, det er noget man kan ønske sig, og håbe på at man får. Det er ikke noget der kan lægges under juletræet. Det er noget man til en vis grad kun selv kan gøre noget ved. Når man kommer op i årene og har forladt arbejdslivet, så gælder det om fortsat at holde sig i gang hver eneste dag, og ikke bare lade stå til. Det gælder om at få sig et aktivt liv og komme væk hjemmefra sofaen. Ud i naturen, få motion og velvære, tag del i de muligheder der tilbydes, men du skal tage dig selv i nakken. Det er der nemlig ingen andre der kan eller gør. Fra tid til anden modtager jeg billeder der er påsat et word dokument. Disse billeder bliver oftest meget dårlige her i bladet. Derfor bedes de der indsender billeder sende billederne som en separat fil i den originale størrelse. Så har jeg nemlig en chance for at lave et godt resultat. Billederne i bladet kan aldrig blive bedre end det materiale jeg modtager. Bent Jessen

5


Sogneforeningen orienterer v

/ formand Christian Kaack

Så blev det efterår. Vi er nu i oktober, og man kan godt mærke, at det ikke mere er til korte bukser og T-shirts. Høsten er kommet i hus, og de fleste marker er nu igen blevet grønne med grundlaget for næste års høst. Først skal vi dog gennem en vinter med kulde og måske sne. For mig har november altid været den længste måned. Der er ikke de store lyspunkter som dage med sol som i oktober. Det er faktisk mest regn og rusk, og så bliver dagene stadig kortere og kortere. Et af lyspunkterne er dog at Julen nærmer sig, og udover at det betyder fridage og besøg hos slægt og venner, så betyder det også at dagene begynder at blive længere og vi går mod forår. Efteråret betyder også at vi skal have badebroen op, pontonen var jo oppe. Det er der mere om andet steds i SogneNyt. (Se side 12). Engang i foråret skrev vi omkring pumpen fra det gamle pumpehus i Broballe. Som det kan ses på side 16, så

er det nu lykkedes at få den fra Broballe til Mjels. Nu kommer de mørke vinteraftner. Det betyder, at der vil være flere arrangementer indendørs. Allerede her den 29. oktober er der Sangaften på Friskolen. (Se side 17). I December vil der være juletræsfest med BIF. (Se side 11). En gang i det nye år vil vi gerne diskutere Sogneforeningens oplæg til udviklingsplaner for sognet. Vi har arbejdet videre med den vision, vi fik lavet sidste efterår. Jeg vil også gerne gøre opmærksom på, at vi bruger vores hjemmeside oksboel.infoland.dk. Her vil vi skive korte nyheder, og der vil være en kalender, med arrangementer i de forskellige foreninger. Det er under ingen omstændigheder meningen, at hjemmesiden skal erstatte Oksbøl Sogne-Nyt. Det er kun et supplement. Hvis man nu har fået forlagt det sidste nummer af Sogne-Nyt, så kan man måske finde noget på hjemmesiden. Christian Kaack

oksboel.infoland.dk

Medlemsskab af Sogneforeningen kan altid betales som indbetalingskort via Netbanken på Kode 01 konto 4038479 eller til et af bestyrelsens medlemmer.

6

33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt


Meddelelser fra

Oksbøl Kirke

præst ved Sogne Sørensen Ole Werth

Gudstjenester i Oksbøl Kirke November 2009 Søndag d. 1. november Søndag d. 8. november Søndag d. 15. november

kl. 10.30 kl. 10.30 kl. 09.00

Søndag d. 22. november Søndag d. 29. november

kl. 10.30 kl. 10.30

December 2009 Søndag d. 6. december Søndag d. 13. december Tirsdag d. 15. december Søndag d. 20. december Torsdag d. 24. december Torsdag d. 24. december Fredag d. 25. december Lørdag d. 26. december Søndag d. 27. december

kl. 10.30 kl. 09.00 kl. 19.00 kl. 10.30 kl. 14.00 kl. 16.00 kl. 10.30 kl. 14.00

Alle Helgens søndag 22. søndag efter Trinitatis 23. søndag efter Trinitatis v/ Annette Sloth Sidste søndag i kirkeåret. 1. søndag i Advent

2. søndag i Advent 3. søndag i Advent v/ Preben Holm Julesalmesangsaften 4. søndag i Advent / De ni læsninger Juleaften Juleaften Juledag 2. Juledag Ingen gudstjeneste i Oksbøl Der henvises til fællesgudstjenesten for de fem nordalsiske sogne i Egen Kirke, kl. 10.30 v/ Kitty Hovgaard Jensen

Januar 2010 Fredag d. 1. januar Søndag d. 3. januar Søndag d. 10. januar Søndag d. 17. januar Søndag d. 24. januar Søndag d. 31. januar

kl. 10.30 kl. 10.30 kl. 10.30 kl. 10.30 kl. 10.30 kl. 19.30

Nytårsdag Helligtrekongers søndag 1. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Sidste søndag efter Helligtrekonger Septuagesima / Kyndelmissegudstjeneste

Februar 2010 Søndag d. 7. februar

kl. 10.30

Seksagesima

33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt

7


Kirkebil

Allehelgen

I forbindelse med alle gudstjenester i Oksbøl Kirke kan alle ældre med tilknytning til sognet og som ikke på anden måde har mulighed for at komme til kirke, benytte kirkebilen, - og det er gratis. Kirkebilen kan på samme vilkår benyttes i forbindelse med de månedlige Tirsdagsmøder. Man bestiller kirkebil ved henvendelse til GF Taxi – tlf. 74 45 95 45 - og gerne dagen før man ønsker transport. Sognepræsten

Allehelgensgudstjenesten søndag den 1. november har sin særlige karakter, idet vi mindes vore døde i almindelighed, men især de af vore kære, som døde i årets løb. Derfor vil vi også i år traditionen tro nævne navnene på dem, der gled ud af menighedens fællesskab på vores sted.

***********

Kirkelige handlinger 28. juli 2009 - 11. oktober 2009

Frederik Beining Lock Astrup Nordborg Thea Brock Thy Broballe Simon Autzen Nordborg Anders Bøgelund Hertel - Hardeshøj Oscar Emil Holst Oksbøl

Maria Kamper Kolmos & Morten Hansen – Mjels Mark Susanne Petersen & Tony Paasch Autzen – Nordborg

Claus Juhl Nielsen Peter Mortensen -

8

Nordborg Rødenæb

Julesalmesang Igennem snart mange år har vi i Oksbøl Kirke afholdt en salmesangsaften op mod jul, hvor vi sammen synger nogle af advents- og juletiden salmer. Og denne gode tradition føre vi videre også i år, hvor vi igen samles til Julesalmesang, tirsdag den 15. december, kl. 19.00. Ligesom de foregående år indledes aftenen med Luciaoptog med børn fra Oksbøl Friskole, ligesom der vil være musikalske indslag med vort lokale kor E Søngkor under ledelse af Eva Vermehren. Kom og være med til denne glade og stemningsfulde optakt til den forestående højtid.

Kyndelmissegudstjeneste Søndag den 31. januar, kl. 19.30 afholder vi en særlig Kyndelmissegudstjeneste. Gudstjenesten vil forme sig som en sang- og musikgudstjeneste med læsninger, som knytter sig til Kyndelmisse. Endvidere vil kirkerummet være oplyst af levende lys, som giver en helt speciel oplevelse. Kom og vær med til en lidt anderledes gudstjeneste i Oksbøl Kirke. Du er ventet og meget velkommen. 33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt


Tirsdagsmøder

Kirkehøjskole

Desværre måtte vi aflyse de to første Tirsdagsmøder i den nye sæson, men nu skulle vi være kommet så meget til hægterne, så vi kan komme i gang igen. Det bliver tirsdag den 3. november, hvor vi indleder med gudstjeneste, kl. 14.00, hvorefter vi samles omkring kaffebordet i konfirmandstuen. Alle efterlønsmodtagere og pensionister er mere end velkomne til at være med, men man skal altså tilmelde sig til undertegnede senest mandagen før mødedagen. Kirkebilen kan naturligvis benyttes, hvis man ikke har andre transportmuligheder. De følgende Tirsdagsmøder afholdes tirsdag den 1. december, tirsdag den 5. januar og tirsdag den 2. februar 2010. På godt gensyn! Jytte og Ole

På grund af indtrufne omstændigheder har vi måtte udsætte sæsonstarten på vinterens Kirkehøjskole. Men nu er vi klar, og vi starter onsdag den 20. januar 2010, kl. 19.30 i konfirmandstuen. Emnet bliver som tidligere meddelt Grundtvig, som ved siden af Søren Kierkegaard er det betydeligste personlighed i 1800-tallets danske åndsliv. Aftenerne vil forme sig som en ”vandring” gennem Grundtvigs liv og omfattende litterære værk, som udover salmer og sange, udgøres af en lang række historiske og politiske skrifter. De følgende Kirkehøjskoleaftner afholdes onsdagene 24. februar, 24. marts og 21. april. Kirkehøjskolen er for alle interesserede, men tilmelding er nødvendig og senest mandagen før mødet til undertegnede. Jytte og Ole

Julen 2009 Når dette nummer af Oksbøl Sogne-Nyt kommer ud til læserne er der mindre end to måneder til jul. Det betyder for de fleste en ekstra belastning af budgettet. Og for nogle kan det være vanskeligt at få det hele til at nå sammen, når der skal lidt ekstra på bordet og købes gaver og hvad der nu ellers hører med til en rigtig dansk jul. I år vil der derfor igen være mulighed for lidt økonomisk hjælp til julens ekstraudgifter. Ansøgning med en kort begrundelse for ansøgningen skal sendes til sognepræsten, Oksbøl Præstegård – (evt. pr. mail: ows@km.dk) senest den 1. december. Kun ansøgere med bopæl i Oksbøl Sogn kan komme i betragtning. Alle ansøgninger vil naturligvis blive behandlet med yderste diskretion. Sognepræsten

33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt

9


Grandækning af gravsteder på Oksbøl kirkegård Omkring 1. november begynder det store arbejde med grandækning af gravstederne på kirkegården. Hvis man ønsker grandækning af et gravsted, og ikke i forvejen har en aftale med kirkegården, kan man aftale dette med graveren senest den 10. november. Graver Jytte Voss Leest træffes sædvanligvis på kirkegården tirsdag-fredag kl. 8-16 – tlf. 7449 1703.

Menighedsrådsmøder Der afholdes offentlige menighedsrådsmøde i konfirmandstuen følgende dage: tirsdag den 24. november. I december intet møde tirsdag den 26. januar 2010. Alle møder begynder kl. 19.00

Præstens hjørne ... Fredag den 11. september samledes godt 30 elever og lærere fra Oksbøl Friskole og Friskolen Østerlund i kirken for at overvære forestillingen ”Noahs Ark” fremført af teatergruppen Triofabula. Det blev en meget festlig oplevelse, hvor de tre skuespillere, Tine Skau, Ingvil Bjåstad og Lisa Balle i ord og toner og med arken som en farvestrålende kulisse genfortalte den gamle bibelske fortælling om Noah, og det gjorde de på en meget medrivende og spændende måde, som tryllebandt både børn og voksne.

Er det mon Noah, der kigger ud?

10

33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt


Juletræsfest - for hele familien. Søndag d. 6. december Kl. 14.00 på Oksbøl Friskole Godteposer bestilles hos: Poul Erik Nørgaard telefon 74 45 49 80 Mail: pollen@bbsyd.dk Eller hos: Jan Bossen telefon 74 45 35 78 Mail: jan@bossens.dk eller ved tilmelding på gymnastikhold i BIF senest tirsdag d. 1. december Pris: 20 Kr. betales ved indgangen På gensyn Oksbøl Sogneforening og Broballe Idrætsforening

Sæt X i kalenderen allerede nu BIF holder gymnastikopvisning lørdag den 20. Marts 2010 i Nordborghallen (ved Luffes Plads, Nordborg). Glæd jer til en hyggelig eftermiddag, hvor holdene vil vise, hvad de har brugt vinterhalvårets eftermiddage og aftener på. Der vil være mulighed for køb af forfriskninger i pausen. Mvh Gymnastikudvalget 33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt

11


Så kom badebroen på land.

Det skete den 26. september, og i år fik vi lov til at tage den op selv. Sidste år kom der et højvande midt i september. Det tog broen og lagde den langs med stranden. I år kom højvandet så lidt senere. Efter højvandet kom lavvandet, og havde vi ventet et par uger, så kunne vi have taget den næsten uden at få våde fødder. Igen i år ligger broen i familien Hækkerups lade. Vi har nu hele vinteren til at få malet og gjort klar til næste sommer. Der er dog stadig nogen der bader, og de ville gerne, at broen blev liggende en måneds tid endnu, men det mener vi er for risikabelt for vores bro. Da vi to broen op, var der en enkelt, der måtte en tur i vandet. Det var noget med en nøgle, der smuttede ned i en bunke tang. Nøglen blev dog fundet i god behold, da det blev lavvande en uges tid senere.

12

33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt


Sogneforeningen indbyder til

Teatertur d. 19. november Torsdag den 19. november skal vi i Det Lille Teater ved Graasten. Forestillingen begynder kl 19,30, og vi kører i bus fra Friskolen kl. 18.00 Der er stadig enkelte ledige pladser, men vent ikke for længe med tilmelding. Bestyrelsen har besluttet at give et tilskud til bussen, så prisen er 60 kr. per person Der vil være mulighed for at købe kaffe, øl eller vand i pausen. Stykket hedder “Prinsesserne” efter Anne Marie Løns roman. Det handler om en virkelig historie, der foregår i Vendsyssel fra ca. 1920 til ca. 1980. Hovedpersonerne er to søstre, der kommer fra en velhavende familie på en proprietærgård. Pigerne er smukke og forkælede, og på egnen kaldes de Prinsesserne. Faderen er fordrukken og drager en del på pigesjov i omegnen. Storesøsteren er kold og beregnende og vil overtage gården. Lillesøsteren er mere varm. Hun vil gerne giftes, men det passer ikke hendes søster. Søstrene lever sammen på gården, der efterhånden forfalder mere og mere. Mere skal ikke røbes her. Det Lille Teater ved Gråsten holder til i den gamle skole i Ladegårdskov. Hvis man aldrig har været på Det Lille Teater, er det en oplevelse i sig selv at se teatret. Teatret har en hjemmeside www.lilleteater.dk. Tilmelding til Christian Kaack, til 74453939 eller christian@kaack.dk. Der er begrænset antal, så det er efter først til mølle princippet.

Ta‘ med Sogneforeningen på tur. 33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt

Bemærk at datoen er ændret til den 19. november

13


Pedaltræf

Der var solskin, blæst, flag, røde kinder og masser af aktivitet til vores pedaltræf d. 12. september. De 130 cyklister, cyklede 757 omgange af 5 km dvs. 3785 km på 3 timer, hvilket gav et beløb på 74.982 kr i kassen til fordel for Oksbøl Friskole. Det er utrolig flot og støtteforeningen siger hermed tusind tak for den store indsats fra såvel cyklister, hjælpere og ethvert bidrag, der er sponsoreret til fordel for Oksbøl Friskoles Støtteforening. Der blev delt præmier ud til dem, der i hver gruppe havde cyklet flest km, kommende elever tvillinger på kun 3 år, der cyklede en hel runde med flot pyntede cykler, til en elev fra Græsgrøn hold, der igen i år

14

33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt


2009

havde fået udfyldt rigtig mange sponsorkort og endelig præmie til en tidl. forældre som fortsat bakker op omkring skolen, dejligt. Det indcyklede beløb vil være med til at financerer nye toiletfaciliteter på skolen, hvoraf det ene er et handicaptoilet. Det var en meget hyggelig eftermiddag, hvor motion, engagement, fællesskab og samvær fik smilet frem hos alle. Tak for en dejlig dag. Vores lottospil er rigtig godt i gang og der er kommet flere nye spillere, dejligt. Vores næste store arrangement er julemarkedet den 24. og 25. november, mød op og kom i rigtig julestemning.

33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt

15


Nu er pumpen kommet fra Broballe til Mjels Så lykkedes det. I foråret skrev vi om, at det gamle pumpehus i Broballe skulle rives ned, og at vi måtte få pumpen til udstilling i pumpehuset i Mejls. Det er faktisk kun motoren og ikke hele pumpen vi har fået. Som det kan ses på billederne, så er den ikke sådan at slæbe rundt med, og det sidste stykke fra porten og til, hvor den står nu, var det der tog længst tid og kostede både kræfter og sved. På et skilt på motoren stå, at den er på 30 hk. Den kører på 330 volt og den trækker 44 ampere. Der står også at det er en Titan Reformmoter bygget hos Hans Buch i København. Vi har ikke kunnet finde noget årstal. Måske står der noget i de beskrivelser, der er lavet omkring Mjels og Bund sø. Vi kigger på sagen. Vi snakkede med Ebbe Enø, chef for Vej og Park, om hvordan vi kunne placere pumpen samt hvor meget ud over

16

pumpen, der skulle med til Mjels. Her kom vi ind på, at det kunne være en opgave for Oksbøl Sogneforening at holde det gamle pumpehus rent indvendigt. Feje spindelvæv ned, feje gulv og lignende. Jeg lovede, at vi godt ville tage opgaven. Nu er det så bare lige, om der er en eller flere personer, der kunne tænke sig at tage den opgave. Hvis man er interesseret, så er man velkommen til at ringe eller skrive til: Christian Kaack, tlf. 51512625 mail: christian@kaack.dk

33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt


- og her lå der så engang et pumpehus.

Husk sang aften d. 29. oktober kl. 19 Igen i år inviteret Oksbøl Sogneforening og Oksbøl Friskole til Sang aften. torsdag den 29. oktober kl. 19.00 i multimedierummet på Oksbøl Friskole. Der vil være fællessang og forskellige musikalske indslag Der er mulighed for at købe vin, øl og vand Entre: 20 kr. Evt. overskud går i Friskolens kasse. 33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt

17


I sol, regn og slud stavgængerne går ud. Vi er 11 piger i en moden alder som mødes hver tirsdag kl.9.30 som regel ved Oksbøl friskole og går ca. 8 km med en lille pause undervejs. Vi bruger de små veje i sognet og alle de dejlige stier rundt på Nordals. F.eks. Karholmstien, rundt om Mjels sø, sommerhusområdet i Købingsmark, i Nørreskoven og Sandvigstien til Stevning Nor. Men vi bliver ikke kun på Als. Vi har flere gange været med den gratis bus til gråsten. Der gik vi fra slottet ud til Mar-

grethe søen og tilbage igen, en god lang tur på ca. 10 km. På Gråstenstien har vi også gået, den er ca.9 km. På de lange ture hygger vi os med en madpakke. Den ene gang var der også tid til at komme på cafe, så fik vi kaloriebehovet dækket ind igen. I december julehygger vi med gløgg og æbleskiver gerne ved Lusig. Så vi hygger os og får god motion. Mød blot op der plads til mange flere. Ingrid.

Lokalhistorisk arkiv. Der er nu kommet nyt linoleum på gulvet i arkivet. Der er dog stadig noget fugt på gulvet. Det skal undersøges og evt. laves før alt kan sættes på plads. Det meste af arkivet ting og sager er blevet flyttet tilbage, og en del er også sat på plads. Det med åbent den første onsdag i måneden kan vi ikke helt overholde. Foreløbig er planen, at der er åbent onsdag den 11. november, og så derefter den første onsdag i måneden.

18

33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt


Nyt fra

Som det nok vil være de fleste bekendt, så har vi haft store problemer med vores tappeanlæg. Det har desværre medført at vi gennem alt for lang tid, ikke har været i stand til at levere nok øl på flasker. Det ser nu ud til at disse problemer er løst, og vi forventer derfor at produktionen kan komme ind i et stabilt leje, således at vi er i stand til at efterkomme vore kunders ønsker. Sidste efterår afholdt vi vores generalforsamling i Nord-Als Idrætscenter, men vi har besluttet at vi denne gang benytter Oksbøl Friskole. Generalforsamlingen afholdes den 4. november kl. 19. 30, med flg. dagsorden:

Adgangskort rekvireres på telefon 2986 9250, E-mail: brygmester@broballebryghus.dk eller på telefon 2946 6367

1. Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning, samt godkendelse af årsrapporten. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisor. 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt

Allerede dagen efter generalforsamlingen er vi igen på banen. Da holder vi sammen med en lang række andre mikrobryggerier alternativ J-dag. Det er dagen hvor julebryggen bliver lanceret. I den anledning har vi forlænget åbningstiden til kl. 19.00, og vi håber at rigtig mange har lyst til at komme forbi for at smage på – og forhåbentlig købe – bryghusets første julebryg. Med venlig hilsen Oskar Lund.

Adgang til generalforsamlingen har anpartshavere, der senest 5 dage før generalforsamlingen har rekvireret adgangskort. 33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt

Der vil på generalforsamlingen blive fremlagt forslag til vedtægtsændringer vedrørende valgprocedure til bestyrelsen, samt passus fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen i forhold til vores alkoholbevilling. Den nøjagtige ordlyd offentliggøres senere på www.broballebryghus.dk, samt i de udleverede adgangskort.

19


I det dejligste sensommervejr holdt Oksbøl Friskole et åbent hus arrangement - hvor alle var velkommen - bestyrelse, forældregruppe og lærere var parate til at tage imod - alle undervisningslokaler var tilgængelige - der var hjemmebagt kage, kaffe og sodavand, en ny folder/hæfte om skolen er udarbejdet og skolen har fået en ny hjemmeside - interesserede med børn kunne blive vist rundt af en forældre - rigtig fint - ved min ankomst måtte jeg jo desværre meddele, at jeg hverken kunne levere børn eller børnebørn til skolen, men det er jo dejligt at se skolen i dens blomstrende udvikling. Ser vi os omkring, så er alle faciliteter der jo, og det er lyst og venligt. Jeg tror, det er en god tradition med sådan en åben hus arrangementsdag - ala Efterskolernes dag. Held og lykke med den kommende tilgang af elever. Samtidig havde Brandværnet også åbent hus - så inden jeg tog hjem, kikkede jeg lige ind til brandværnet - her blev jeg modtaget af Torben Wriborg og han kunne så smilende og hurtigt meddele mig, at en kvinde i min alder ikke kunne optages i Oksbøl Brandværn - ha-ha - det ville jeg nu heller ikke, men jeg skal da ikke være bange for at få en brand, for brandværnet er da rigtig godt udstyret må jeg sige. Jeg håber, at nogle unge mænd/kvinder vil tage imod tilbuddet om at blive brandmand. Esther

20

33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt


33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt

21


FYSIOTERAPIKLINIKKEN v

/aut. fysioterapeut Dorthe Hækkerup Lusigvej 20, Broballe, 6430 Nordborg tlf.: 74 45 13 39 / 22 70 13 39 Alt inden for fysioterapi, f.eks: ryg - nakke - skulder - genoptræning inkontinensbehandling - fødselsforberedelse og efterfødselshold

22

33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt


LANGESØ Dejligt lokalt til daglig

RANDI’S BLOMSTER OG PLANTER ULDBJERGGADE 23 6430 NORDBORG TLF. 74 45 14 44

Annonce i Sogne-Nyt kontakt Evald Laursen telefon 74 49 07 83

MURERMESTER

Urban Jensen

Aut. kloakmester

. Tømrer . Snedker

Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 03 63

33/3 - November 2009 Oksbøl Sogne-Nyt

23


Julemarked 2009

Velkommen Lørdag og Søndag d. 21. og 22. november på Oksbøl Friskole Spangsmosevej 45 i Broballe Begge dage fra kl. 10 til kl. 16

Besøg udstillingen - her vil der være gode muligheder for at købe fine julegaver og andet godt fra de mange udstillere. Hver time trækkes der lod om juleænder og chokoladejulemænd på entrebilletten, og i foreningens julecafeteria kan der blandt andet købes friskbagte vafler. Kom og gør et godt køb på Oksbøl Friskole Spangsmosevej 43 Broballe 6430 Nordborg

Oksbøl Sogne-Nyt  

Oksbøl, Sognenyt November 2009

Oksbøl Sogne-Nyt  

Oksbøl, Sognenyt November 2009

Advertisement