Page 1

Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta av era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd. 1 Mos 18:4

Sid 21