Page 1

BÄCKBYKYRKANS  sommar 2013   16/6–8/9 

Tema: Spira, växa, gro

Ansgar tillber. Staty av Carl Eldh på Lövudden. 

Foto: INGELA NÄSLUND

Dags för skönaste pilgrimsvandringen Värme, blomdoft och vägdamm. Eller sommarens ösigaste störtskur. Oavsett väder bär Bäckbykyrkans pilgrimsvandring iväg till Lövuddens kapell en söndag i juli. Leta fram bekvämaste skorna och gå med!  Sidan 3

Så växer vi

Eskil återvänder

Jesus och jag

En ny undersökning ger Bäckbykyrkan höga poäng. Och den gudstjänstfirande församlingen växer.  Sidorna 2–3

Prästen Eskil Hofverberg gästar Bäckbykyrkans församlingshelg. För många är han en gammal bekant. Sidorna 4-5

I en ny artikelserie kan du läsa om olika församlingsmedlemmars resa till tro. Först ut är Anneli Gunstedt.  Sidan 6


Om att vara en kyrka som växer

N

aturlig församlingsutveckling, eller NFU, heter en enkätundersökning som granskar klimatet i en gudstjänstfirande gemenskap. Vi gjorde en sådan undersökning i Bäckbykyrkan i november, och Min resultatet kan du hitta på www. uppbackbykyrkan. gift se. I korthet visar är att inkluresultatet att dera den som klimatet i Bäckbykänner sig kyrkan är sådant att gemenskapen annorlunda. kan växa med nya Bengt burström människor. Och det är ju precis det som händer i Bäckbykyrkan! Under 2012 hade vi 20 procent fler deltagare i huvudgudstjänsterna än året innan. Det är en kraftig ökning. tt det kommer fler och fler till Bäckbykyrkan kommer att påverka oss som redan hittat in genom kyrkdörren. Personer med andra bakgrunder än den typiska EFS-arens tar mer och mer plats. Det är positivt. Vi har mycket att lära av varandra om att vara människa och att tro på den treenige. Men kanske att det kommer de som har ett annat beteende och tänker annorlunda? De som inte tycker att det är viktigt att kliva upp tidigt på söndagsmorgnar och åka till kyrkan? De som inte läser Bibeln som jag gör? De som ber med andra formuleringar än jag – formuleringar som jag själv inte skulle kunna använda? Hur ska jag kunna få dem att ändra sig?

A

Redaktion:

Redaktör/layout: Maja Tengnér e-post: maja.tengner@gmail.com Reporter/layout: Ingela Näslund e-post: ingela1973@hotmail.com

2

Kallt fika i sommar

N

ej, det är inte min uppgift att ändra någon annan än mig själv, inte min uppgift att tala om för andra vad de gör för fel. Min uppgift är att bära hopp och tro. Min uppgift är att inkludera den som känner sig annorlunda, inte stöta bort den som inte tycker som jag. Att döma får jag lämna till Gud. Om vi ska spela basket vill jag inte vara domare. Jag vill vara med och spela. Det är mycket roligare. Det finns spelande tränare i en del lag. Men aldrig har jag varit med om att det funnits spelande domare. örresten, vem är en typisk EFSare? Jag noterar att av de 138 personer som jag sedan 1998 fram till idag välkomnat som medlemmar i föreningen var 17 personer tidigare med i en EFS-förening någon annanstans och kan därför antas ha kommit till Bäckbykyrkan just för att det här finns en EFS-förening. Det är 12 procent. Majoriteten däremot kommer med många olika livshistorier och väljer att bli medlemmar därför att de tycker om Bäckbykyrkan. Det är det som gör att Bäckbykyrkan uppfattas ha högt i tak för olikheter. å låt oss fortsätta att omfamna varandras olikheter och öppna ringen för nya ”avvikare”. Med kärlek kan jag kanske få andra att ändra sig. Eller bli förändrad själv!

F

S

Bengt Burström

ordförande i EFS Lutherska missionsförening Reporter: Sara Granberg e-post: sara.granberg@svenskakyrkan.se Ansvarig utgivare: Bengt Burström e-post: bengt.burstrom@gmail.com Tryck: JustNu Västerås, 2013

Det blir självbetjäning med kaffe och glass efter gudstjänsterna i sommar. Från slutet av juni till slutet av augusti tar kyrkkaféet i Bäckbykyrkan paus. I stället är fikasugna välkomna att ta sig en glass ur glassboxen och sätta på kaffebryggaren i fiket. MAJA TENGNÉR Pilgrimsmålet är somriga Lövudden.

FOTO:Ingela Näslund

Vandra på Herrens vägar till mässa på Lövudden

Missa inte sommarens mest givande långpromenad. Den går från Bäckby till Lövudden med söndagens mässa i sikte. På söndag den 14 juli leder vår ungdomspräst Mikael Grenstedt söndagsmässan fast vi byter både tid och plats! Istället för Bäckbykyrkan klockan 10 blir det Lövuddens vackra kapell klockan 11. Glömmer du bort detta möts du denna söndag vid kyrkdörren istället av lappar som berättar att du hinner i tid till Lövudden. Men vill du pilgrimsvandra ska du komma till Bäckbykyrkan redan

kl 9 - då startar vår pilgrimsvandring som beräknas ta 1,5 timme och som leder till Lövuddens kapell och söndagens mässa. Under vandringen stannar vi för att läsa bibelord, dricka vatten och be. Jag leder pilgrimsvandringen och vi går i grupp. Hoppas att du vill gå med! Bibeln talar 1500 gånger om att gå...

Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Ps 25:4

Församlingen mår bra! Resultatet av den senaste NFU-undersökningen (Naturlig församlingsutveckling) i Bäckbykyrkan är positivt. Genomsnittet ligger på 74 på en skala mellan 0 och 100, där 50 motsvarar genomsnittet för alla svenska församlingar som har gjort undersökningen. Det intressanta med resultatet är att alla karaktärsdragen ligger över 65 för Bäckbykyrkan. Det finns nämligen ett påvisat statistiskt samband mellan församlingar som har över 65 och som växer. Och det är ju precis det som händer i Bäckbykyrkan! BENGT BURSTRÖM

MATS NYHOLM 3


Varje söndag: Bön 9.30.

JUNI 16 juni sön kl 10 3 sön efter trefaldighet, Förlorad och återfunnen Söndagsmässa IngaLill Gustavsson och Eva Linder. Avslutning Söndagsskolan. 23 juni sön kl 10 Den helige Johannes Döparens dag, Den Högstes profet Söndagsmässa Mikael Grenstedt och Mikael Winterquist. 30 juni sön kl 10 Apostladagen, Sänd mig Söndagsmässa Mikael Grenstedt

Eskil Hofverberg lär oss söka Guds ansikte Helgen den 7–8 september är det dags för Bäckbykyrkans församlingshelg. Talare i år är prästen Eskil Hofverberg och han ska tala utifrån temat Att söka Guds ansikte. För den som rörde sig i Bäckbykyrkan på 80-talet är Eskil ett bekant ansikte, mellan 1981 och 1989 var han kyrkans samarbetskyrkopräst. För någon annan kanske namnet klingar bekant från sammanhang som Credo, stiftsgården Åh eller Kyrkans Själavårdscentrum i Göteborg. Årets församlingshelg kommer att

hållas i samlas och hitta inspiration och en Bäckbykyrkans gemensamhet med att vara församling. egna lokaler. Målet är att För honom själv finns även ett genom bibelstudier tydligt tema som han vill och bön ta med till Bäckbykyrkan. Jag låta – Tillit brinner jag mycket brin- för, och det hoppas jag temat ner kommer att speglas hjälpa Eskil Hofverberg för tillit, att få i församlingshelgen. Att få församlingen att en grund att en grund att stå på och en bärande tillit i vardagen. just söka Guds ansikte. stå på. För Eskil är en församlingsEskil Hofverberg Välkommen att vara helg förknippat med ord som kraftsamling och vision. med på församlingshelgen! – Det är en möjlighet att SARA GRANBERG

7 juli sön kl 10 6:e söndagen efter trefaldighet, Efterföljelse Gudstjänst Mats Nyholm

Vi kan skriva det nya testamentet!

Bengt Gustavsson AB

14 juli sön, Kristi förklarings dag, Jesu förhärligad, Kl 9 Pilgrimsvandring, kl 11 Gudstjänst på Lövudden Mikael Grenstedt Notera tid och plats 21 juli sön kl 10 8:e söndagen efter trefaldighet, Sanningens ande Söndagsmässa Mats Nyholm och Eva Linder 28 juli sön kl 10 9:e söndagen efter trefaldighet, Goda förvaltare

4

Boutredningar och Testamenten www.begis.se

4 augusti sön kl 10 10:e söndagen efter trefaldighet, Nådens gåvor Gudstjänst Mats Nyholm och Leif Englund 11 augusti sön kl 10 11:e söndagen efter trefaldighet, Tro och liv Söndagsmässa IngaLill Gustavsson 18 augusti sön kl 10 12:e söndagen efter trefaldighet, Friheten i Kristus Söndagsmässa Inga-Lill Gustavsson och Eva Linder 25 augusti sön kl 10 13:e söndagen efter trefaldighet, Medmänniskan Söndagsmässa Mats Nyholm, Eva Linder och Johan Lindestad, tuba. 1 september sön kl 10 14:e söndagen efter trefaldighet, Enheten i Kristus Gudstjänst Mats Nyholm 8 september sön kl 10 15:e söndagen efter trefaldighet, Ett är nödvändigt Söndagsmässa Inga-Lill Gustavsson, Eskil Hofverberg, Eva Linder, Bäckbykören.

Kunskap Trygghet Varje barns unika värde

www.compendium.se Förskola och skola med kristen värdegrund www.piltradsskolan.se • www.piltradetsforskola.se

Söndagsmässa Mats Nyholm och Eva Linder.

Bilder, nyheter, program

www.backbykyrkan.se

11/7 – 8/8 Sommarmusik i Lundby kyrka torsdagskvällar klockan 20. Program finns i kyrkan. 5


TILL SIST

JESUS OCH JAG: Anneli Gunstedt ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.” Matt 7:7 Anneli Gunstedt

J

ag konfirmerades 1982 i Bäckbykyrkan. Men efter det hade jag inte någon större relation till kyrkan. 2008 konfirmerades min son, Victor, i Bäckbykyrkan och två år senare fick han med mig till kyrkan på en Alphakurs. De tio kurstillfällena var svåra för mig. Jag kunde inte bestämma mig för vad jag skulle tro på och inte. Det

Foto: Victor Gunstedt

bästa med Alphan var att jag fick stå för det. Terminen efteråt fick jag gå Alphan igen, med lite dispens. Den terminen förändrade mig. Det var då jag bestämde mig för att leva ett liv tillsammans med Jesus. Jag har verkligen fått vara med och erfara att Jesus är levande, att han bryr sig om mig personligen och han styrker mig vid svåra beslut i livet.

Jesus har lyft mig till en helt annan nivå i livet och till och med övertygat mig om att sluta röka. I slutet av 2012 gick jag med i EFS-föreningen och sedan dess har jag även börjat engagera mig i andra aktiviteter i Bäckbykyrkan, inte bara Alphan utan fredagsdraget, söndagsgudstjänster och även ibland lovsång & bön som är på måndagar. VICTOR GUNSTEDT

Kvicksunds Kajak och Fritid Uthyrning av havskajaker och fjällutrustning 20 % rabatt vid hyra av utrustning mot uppvisande av annonsen under maj och juni 2013

6

T

ill sist vill jag säga att ibland sker något ungefär när man ger upp tanken på att det skall ske. Jag tänker på min vän Hans Lunddahl som i många år jobbade med att starta hemgrupper runt Åre-trakten i Jämtland. Det gick sådär. Eller inte alls bra, för att skriva som det var. Efter detta flyttade Hans från Jämtland. Då började hemgrupperna blomma och poppade upp i bygderna som aldrig förr! Jag gissar att Hans log på sin ”kammare” och tackade sin Far i himlen. några års tid har jag (inte på heltid Den som men från och till) finner sitt liv försökt inspirera skall mista olika personer och det, och den yrkesgrupper till som mister att ha en Alphakurs sitt liv för på sin arbetsplats. min skull, Typ en halvtimma han skall mat, en halvtimma finna det. DVD-undervisning Matt 10: 39 och en halvtimma

I

Musikaliska familjer Vid sommarens gudstjänster kommer vi nu och då att få sång och musik av olika familjer. Håll utkik på våra anslagstavlor!

www.munkviken.com

samtal. Kall. Så kall, har responsen varit. Tills i förra veckan. Då kontaktar föreningen ”Öppna dörren” mig och vill göra en Alphakurs för sina anställda. På arbetstid. På deras arbetsplats. Nu kommer vi att på Bäckbyskrapan ha en Dag-alphakurs för deras anställda och med möjlighet för andra som är lediga kl 12-13.30 på torsdagar att vara med. Start 26 september. är jag släppte idén blev den verklighet. Nu ska ni inte tro att ni ska lägga ner allt viktigt och väsentligt i tillvaron ;-) men finns det nåt hos dig där Bäst-före-datumet har gått ut? Nåt du verkligen skulle må bra av att få släppa? Och sedan se vad Gud gör...

N

Mats Nyholm

Samarbetskyrkopräst Bäckbykyrkan

Nytt ungdomsläger med sportfokus till Bäckby De senaste åren har KRIK, Kristen Idrottskontakt, arrangerat riksläger, men inte i år. Därför har vi beslutat att göra ett KRIK-läger i Bäckbykyrkan. Cirka 15 ungdomar är anmälda och eventuellt ett gäng från Lötenkyrkan i Uppsala också. Under dagarna är det olika sportaktiviteter och sedan blir det också kvällsmöten m.m. i Bäckbykyrkan. MAGNUS LENNARTSSON 7


Det händer i Bäckbykyrkan www.backbykyrkan.se

Söndag Gudstjänst kl 10

Bön före gudstjänst 9.30. Kyrkcafé 11.30 fr. 25/8.

Söndagsskola kl 10

Fr o m 25 augusti. Ansv. Magnus Lennartsson

Gudstjänst på persiska kl 13

En gång i månaden, 1/9, 6/10, 3/11, 1/12

Måndag Morgonbön kl 8.30 Öppna förskolan kl 9.30–12

Ålder 0–6 år. Start 19 augusti. Ansv. C. Matinlassi

Torgkaffe kl 12–13

Vi bjuder på kaffe på Bäckby torg (fr. 19/8).

Lovsång och Bön kl 18–19

Start 5 augusti. Ansv. Arne Bergkvist, 0702013272, bas-arne@hotmail.com

Tisdag Morgonbön kl 8.30 Café Träffpunkten, soppcafé kl 11 Start 3 september. Ansv. Giselle Hedman

Torgkaffe kl 12–13

Vi bjuder på kaffe på Bäckby torg (fr o m 19/8).

Musikfritids kl 14–16.30

Från 6 år. Terminsavgift 200 kr. Start 10 september Lektioner, piano eller gitarr 250 kronor/termin. Ansv. Carina Matinlassi och Eva Linder

Kaffeservering, tidningar och öppen kyrksal

Dag-Alpha kl 12–13.30

Start 26/9. Tillsammans med Den öppna dörren, Kopparbergsvägen 16. Ansv. Mats Nyholm

Kvälls-Alpha kl 18

Grundkurs i kristen tro. Start 26/9, avslutning 28/11 Ansv. Mats Nyholm

Bäckbykyrkans bibelskola kl 18

Start 26/9, avslutning 28/11. Middag, bibelgrupp och föreläsning, 350 kr/termin. Ansv. Mats Nyholm

Fredag Morgonbön kl 8.30 Öppna förskolan kl 9.30–12

Ålder 0–6 år. Start 19 augusti. Ansv. C. Matinlassi

Fredagsdraget kl 18–20

Start 4 oktober. Från 6 år. Terminsavgift 150 kr. Ansv. Magnus Lennartsson

1 Trappa (ungdomsgrupp) kl 20

Start 7 september. Ansv. Mikael Grenstedt,

Lördag Sportkonfirmation kl 11

Start 21 september Ansv. Mikael Grenstedt

Afrikanska gruppen, dagtid

Verksamhet på amhariska, tigrinja och geez. Ansv. Adam Markpalm, 0735-551424

Lördagscafé kl 14–17, ojämna veckor

Barnkörer

Start 31 augusti. Tillsammans med Den öppna dörren.

Scouterna kl 18

Varierande dagar Hemgrupper

Bäckbyfröna (5–7 år) kl 16.30–17 Ememej (8–12 år) kl 17–17.45. Start 10/9. Ansv. Carina Matinlassi och Eva Linder Ålder 8–14 år. Terminsavgift 150 kr. Start 10/9. Ansv. Magnus Lennartsson

Smågrupper som träffas i hemmen för vänskap, bibelstudium och bön. Koordinator: Mats Nyholm

Onsdag Morgonbön kl 8.30 Öppna förskolan kl 9.30–12

Personal i Bäckbykyrkan (bokstavsordning, förnamn):

Ålder 0–6 år. Start 19 augusti. Ansv. Carina Matinlassi

Torgkaffe 12–13

Vi bjuder på kaffe på Bäckby torg (fr o m 19 augusti).

Onsdagsträffen kl 14

Start 4 september. 30/10 med program för både vuxna och barn. 23/10 i Mikaeli och 27/11 på Sparven. Ansv. Giselle Hedman

Veckomässa kl 18 Fr o m 21 augusti

Konfirmation kl 18.30

Start 18 september Ansv. Inga-Lill Gustavsson

Bäckbykören, vuxenkör kl 18.45–20.15 Ansv. Eva Linder

Torsdag Morgonbön kl 8.30 Öppen kyrka kl 10–12

Carina Matinlassi, förskollärare, 021-404569 carina.matinlassi@svenskakyrkan.se Elisabet Karlsson, församlingsvärd, 021-404556 elisabet.karlsson@svenskakyrkan.se Eva Linder, kyrkomusiker, 021-404566, eva.linder@svenskakyrkan.se Giselle Hedman, diakon, 021-404567 giselle.hedman@svenskakyrkan.se Inga-Lill Gustavsson, präst, 021-404562, inga-lill.gustavsson@svenskakyrkan.se Joel Kellerman, vaktmästare, 021-404553 joel.kellerman@svenskakyrkan.se Magnus Lennartsson, församlingspedagog, 021-404568, magnus.m.lennartsson@svenskakyrkan.se Mats Nyholm, samarbetskyrkopräst, 021-404551, mats.nyholm@svenskakyrkan.se Michael Winterquist, musiker, 0703-765570 winterquist@comhem.se Mikael Grenstedt, ungdomspräst, 021-404563 mikael.grenstedt@svenskakyrkan.se

Adress: Bäckbykyrkan, Bäckby Torg 5, 724 74 Västerås Fax: 021-353586, Bankgiro: 273-6494

Bäckbykyrkans sommar 2013  

Här ser du vad som händer i Bäckbykyrkan under sommren