Page 1

7-03 Trailertest

17/06/03 8:39

Side 2

Tekst & foto: Steen A. Jensen

Det dansk-hollandske samarbejde består i, at hollandske Hobur har leveret tanken, som er forsynet med et dansk Samson pumpetårn til fyldning og tømning af tanken.

Dansk-hollandsk samarbejde I Sønderjylland, nærmere betegnet på Tornumvej i Lintrup ved Rødding, ligger biogasvirksomheden Linko Gas a.m.b.a. Firmaet har netop investeret i et tankvognstog bestående af en Scania 124/420 6x2/4 med Opticruise gearkasse og en 32.000 liters Hobur gylletanksættevogn forsynet med Samson pumpetårn til fyldning og tømning af tanken. Dagligt kører denne bil 10 læs afgasset gylle fra værket og 10 læs rågylle til værket. Det vil sige, at bilen dagligt transporterer over 600 tons. For at det kan lade sig gøre, er man nødt til at have redskaber, der fungerer og er hurtige og nemme at betjene, og det er netop disse kriterier, dette vogntog til fulde opfylder. Læsse- og aflæssetid er ca. 6 minutter, afhængig af gyllens viskositet og om der suges luft med ved sugeslangens spids. Alle kundernes tanke er forsynet med en sugetragt i jordhøjde, som chaufføren kan se og derefter manøvrere kranen og dermed sugeslangen ned i, alt imens han bakker til.

Rustfri ståltank Opbygningen er en selvbærende uisoleret rustfri ståltank på 32.000 liter, som er udbygget med et dansk Samson aggregat til fyldning og tømning af tanken. Opbygningen er foretaget på tankfabrikken i Holland. Tanken er forstærket med bandager ud for de steder, hvor skammel, støt48 l a s t b i l m a g a s i n e t

teben og akselaggregat er fastgjort. Tanken er i ét rum med en enkelt skvulpeplade og er forsynet med omrøringsanlæg og spule/vaske-anlæg. De tre spuledyser er anbragt i toppen af tanken og kan nemt afmonteres for rensning. Vaskeanlægget tilsluttes ekstern vandforsyning. Endvidere er hele køretøjet forsynet med spule- og desinficeringsanlæg på samtlige aksler, så der ikke medbringes sygdomme fra ejendom til ejendom, hvor der hentes og brin- Som ekstra udstyr har chaufføren fået påbygget en lille ges gylle. Til dette anlæg vandtank, så han kan vaske handsker og hænder efter er der separat tank mon- læsning/aflæsning. teret, og det kan styres fra førerhuset. Kan vaske hænder Kranen, som pumpetårnet kaldes, styres Som ekstra udstyr har chaufføren, Jørn ligeledes let og elegant fra førersædet, så chaufføren behøver ikke at forlade førerhu- Østerhaab, fået påbygget en lille vandtank umiddelbart ved siden af afdrypningskasset for at læsse eller læsse af. Det er unægsen, hvor læsseslangen hviler i kørestilling. telig en stor fordel og er medvirkende til at Her kan man så vaske handsker og hænder højne køretøjets effektivitet. Styrepulten er efter læsning/aflæsning. Tømning af anbragt på en svingarm, så den kan skubafdrypningskassen kan ske på to måder. bes til side, når den ikke er i brug. Alle Den er tilsluttet sugeledningen og er også funktioner kan også styres fra et skab, forsynet med afløb til det fri. anbragt bagest i venstre side på traileren.


7-03 Trailertest

17/06/03 8:41

Side 3

Samtlige forskruninger er i rustfrit stål. Det er absolut ikke den billigste løsning, man her har valgt; der er set mere på, at det er et køretøj, som skal fungere problemfrit i mange år. Opbygningen er da også beregnet til at skulle holde i to eller tre trækkeres levetid. Selve tanken og aggregaterne er jo en kompleks affære, og det er nemmere og billigere at reparere på en trækker, end på de almindelige opbygninger på 4-akslet chassis. Det skyldes, at opbygningen med alle sine rør og ventiler ofte er i vejen for at komme til de vitale dele, som jo slides gennem tiden og derfor skal serviceres, renoveres eller udskiftes. Både pumpe og pumpemotor er meget let tilgængelige og kan derfor repareres hurtigt og nemt, også selvom der er læs på. Alle ind- og udgangsstudse til tanken er forsynet med luftstyrede afspærrings-ventiler.

Flot finish Tanken er forsynet med et enkelt mandehul på tanktoppen i forenden. En meget god detalje er de små stykker stål, der er svejset på beslagene til lukkeboltene. De forhindrer boltene i at vælte helt ned mod tanken. For det første er de nemmere at få fat i igen, og for det andet skrammer man ikke overfladen. Tankens yderflade fremstår meget blank og med en flot finish. Tankens befæstelse til akselramme og skammel er forberedt til montering af vejeceller. Der er ikke monteret vejeceller på denne opbygning; men ingen ved,

Chaufføren behøver ikke stige ud af førerhuset, for alle funktioner kan betjenes fra dette panel.

Sikkerhed i top Når man arbejder med tankvogne, er det meget vigtigt, at sikkerheds-systemet er helt i top, og det ser det ud til at være på denne gylletransporter. De mange ventiler styres elektrisk, og derfor er det relativt let at sikre, at ingenting kan foretages, før alle ventiler står i den rigtige stilling. Ved hjælp af microswitcher sikres det, at alt er hhv. åbent og lukket de rigtige steder, inden pumpen kan arbejde. Når tanken er fuld, slår pumpen automatisk fra. Dog er der mulighed for at tømme sugeslangen helt. Ved hjælp af en manuel kontakt kan chauf-

Baglygter er anbragt i både lygtebommen, der også virker som underkøringssikring, og højt oppe på bagenden af tanken.

hvordan situationen ser ud om få år - da kan det være et krav, at man nøjagtigt ved, hvor meget man har afhentet på de enkelte gårde, og ligeledes hvor meget man har leveret tilbage efter afgasning. Umiddelbart når man ser denne tankvogn, synes man, at den har meget stor hældning bagover; men man må huske på, at gylle, selv om det er rørt op, godt kan være temmelig tyktflydende. Erfaringerne siger, at gylle med bare 16 – 17% tørstofindhold kan tages op med en skovl. Det fortæller jo, at det så ikke selv kan løbe ud af en tank med næsten vandret bund.

Den flotte tankvogn er lavet i rustfrit stål.

l a s t b i l m a g a s i n e t 49


7-03 Trailertest

17/06/03 8:42

Side 4

armen, så kun de ordinære luftsføren tvinge systemet til langer, lysledning, ABS-kabel og at virke et kort øjeblik, trykledningen til dækvaskeren er selv om tanken er fyldt, ført ud bag førerhuset. Det giver da der jo er en vis ekstra noget mindre bevægelse, når der kapacitet til ekspansion. drejes, i de følsomme styrekabler, Da vi åbnede mandeat de er monteret på denne måde, dækslet for at kigge ned i og det medfører så igen større tanken, kunne vi tydeligt driftssikkerhed. Alle kabler er ført høre overtryk sive ud. bagud i ét stort solidt stålrør langs Dette overtryk skyldtes venstre side på tanken. alene, at vi havde kørt Baglygter er anbragt i både lygbilen ud i solen. tebommen, der også virker som På forreste endebund underkørings-sikring, og højt er der anbragt to skueoppe på bagenden af tanken. glas, så chaufføren visuelt Ligeledes er der slingrelygter både kan kontrollere fyldninpå lygtebom og på tanken. Baklys gen af tanken. er indbygget i baglygterne. Bagpå er der adgang til Herudover er kranarmen, venstre tanktoppen via en solid Olien ledes gennem slanger, der er fastgjort på en svingarm side og bagenden af tanken forsylejder med gode skridsik- umiddelbart foran skamlen, over til sættevognen og gennem net med kraftige arbejdslygter, så re trin. På lejderen er et rørføringer på siden af tanken til pumpemotoren og kranen i bagenden. Alle styrekabler er ligeledes ført denne vej gennem det intet problem er at arbejde om håndtag til rejsning af svingarmen. natten. Roterlamper er der også sikkerheds-gelænderet på bagenden af tanken. anbragt, så det nemt kan nås fra jorden. Da man ophæng. Samarbejde over grænser læsser med kranen, er det ikke ofte - kun i Man har valgt BPW Eco+ aksler med Opbygningen er et godt eksempel på samtilfælde af fejl - man behøver at skulle op skivebremser og luftaffjedring med arbejde over grænserne, idet man har et ovenpå. hæve/sænkefunktion til denne opbygning. dansk og et hollandsk fabrikat bygget samNaturligvis er der cyklistværn på begge Der er aksellift på aksel 1, og aksel 3 er men til én enhed. Det skyldes ikke mindst sider af traileren. selvstyrende. Aflåsning af aksel 3 sker importørens forståelse for kundens ønsker automatisk via baklyset. og viljen til at løse opgaven på bedste måde. Chassis og undervogn Skivebremser er valgt, fordi man har Det ser ud til, at man her har fået bygget En decideret chassisramme findes ikke, da erfaring for, at tromlebremser kan hyle et koncept, som kan arbejde hurtigt og tanken er konstrueret som en selvbærende meget, og da man færdes i samme lokalenhed; men det er nødvendigt at have en område hver dag og på alle tider af døgnet, meget effektivt. De rustfrie forskruninger er de samme, som anvendes på mejeribiler, ramme, hvor akselaggregatet kan fastgøres. har man valgt denne bremsetype. læsseaggregatet er dansk, undervognen af Denne er fremstillet i finkornet stål og er Der er fjederstandbremse på aksel 1 og gængse dele, så man kommer ikke til at foran aksel 1 forsynet med reservehjuls2. Luftsystemet er fabrikat Wabco og er have lange driftstop, fordi man mangler forsynet med ABS. reservedele, hvilket man ellers har set med flere udenlandske produkter. Det er jo Hydraulik- og elsystem altid de ting, man ikke regner med at Til at drive hele dette komplicemangle, der går i stykker. rede apparat skal der jo bruges Opbygningen er leveret af Handelsfirma en kraftkilde, og det er mest indJørn Bolding A/S, Esbjerg. lysende at bruge bilens motor til dette. På siden af trækkeren er der monteret en stor beholder til forsyning af hydraulikpumpen, der drives via bilens kraftudtag. Tekniske Specifikationer Olien ledes gennem slanger, der er fastgjort på en svingarm Model: 3-akslet Hobur gylletanksætteumiddelbart foran skamlen, over vogn. Tank i kromnikkelstål AISI 316L. til sættevognen og gennem Tankindhold: 32.260 liter. rørføringer på siden af tanken til Drifttryk: 1,5 bar, vakuum 0,1 bar. pumpemotoren og kranen i baUdgangstemperatur: 20o C. genden. Alle styrekabler er ligeleTankdiameter: Ø 1.900 mm. des ført denne vej gennem svingLængde af tank: 11.550 mm

Det giver vi plusser for

+ + + + + +

Meget nem betjening, fejlmuligheder er minimeret. God føring af kabler og slanger. Flot finish overalt. Høj sikkerhed for brugeren er fremmet overalt. Meget rengøringsvenlig. Reparationsvenlig. Alle sliddele er nemme at komme til.

Det giver vi minusser for Chauffør Jørn Østerhaab kan styre alle funktioner fra førerhuset, men han kan også vælge at styre dem fra et skab på venstre side på traileren.

50 l a s t b i l m a g a s i n e t

Bagkofanger for tæt ved jorden. Skades meget let.

Aksler: 3 x 9.000 kg BPW Eco+ aksler. Akselafstand: 1.320 mm + 1.520 mm. Bremser: Skivebremser. Fjederstandbremse på aksel 1 og 2. Luftsystem: Wabco med ABS. Affjedring: BPW luftaffjedring med hæve/sænkefunktion. Pumpe: Vogelsang, med slagvolumen 10.06 L/omdrejning. Omdrejningstallet på pumpe 500 o/min. Kran: SAMSON 10” kran på drejekrans (hydraulisk), inkl. drejeled på udløbsrør. King-pin tryk: 17.000 kg. Bogietryk: 24.000 kg.

7-03 Trailertest  

Som ekstra udstyr har chaufføren fået påbygget en lille vandtank, så han kan vaske handsker og hænder efter læsning/aflæsning. Meget nem be...

7-03 Trailertest  

Som ekstra udstyr har chaufføren fået påbygget en lille vandtank, så han kan vaske handsker og hænder efter læsning/aflæsning. Meget nem be...

Advertisement