Page 1

FællesBladet Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

1. maj 2011 · Nr. 142

Ryhavens nye legeplads:

Så skal der leges!

I D E T T E N U MMER:

Reportage: Ryhaven indvier ny legeplads Portræt: Mød boligselskabets nye medarbejdere AARHUSbolig: Nemmere boligsøgning Bispehaven: Beboergruppen vil skabe mere tryghed Kampagne: Realdania støtter gode projekter Sommerklub: Projekt 30+ søger frivillige Reportager · Debat · Fotos · Aktiviteter · Artikler


FællesBladet · Maj 2011

I dette nummer: Råd til leg i Ryhaven: Side 4-5 Også børnene i Ryhaven fik en gave på Dronningens fødselsdag – FællesBladet var med, da Ryhavens nye, topmoderne legeplads blev indviet og indtaget af afdelingens mange begejstrede børn.

Ildsjæle skal få almene boligområder til at spire: side 8-9

HAR DU DEN VILDE IDÉ?

Har du ”en vild idé”? Foreningen Realdania lancerer til efteråret en kampagne, der blandt andet vil uddele støttekroner til innovative beboere med gode idéer.

Syn for sagen og tal til tiden: side 10-11 Lars Bertelsen ser lejemål efter i sømmene, mens Marianne Agerskov har fingeren på lommeregneren. Læs portrætter af Boligselskabet Præstehavens to nye medarbejdere.

FællesBladet FællesBladet er beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven. Bladet udkommer den 1. i hver måned (bortset fra januar og juli). Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 15. maj 2011.

Uddrag af artikler må benyttes i citat og med kilde­henvisning.

Redaktionen kan kontaktes telefonisk alle hverdage kl. 9.00-17.00 på tlf. 86 19 72 15

FællesBladets e-mail: nadia@publico.dk Postadresse: Publico ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Århus C

Redaktion: Uffe Lyngaae (ansv.), Nadia Bjørnson-Langen, Julie Vestergaard Nissen og Maria Louise Christensen

Oplag: 2.220 eksemplarer Repro og tryk: Trykkestedet ApS

Layout: INEO Designlab a/s · www.ineo.dk

Side 2

FællesBladet · Maj 2011

Meninger, der tilkendegives i bladet, kan ikke tages som udtryk for Boligselskabet Præstehavens officielle standpunkt.


Leder

Gode ideer skal realiseres Kære læser – velkommen i maj-nummeret af dit beboerblad Det kræver vilje at få gennemført en idé. Men er ideen god nok, og er initiativ­ tagerne ihærdige nok, er der gode chancer for, at det lykkes.

I Ryhavens afdelingsbestyrelse har ideen om en ny, mere spændende og sikker legeplads længe været på tapetet. Og endelig, efter mere end et år med grundigt og ihærdigt (for)arbejde, har børnene nu fået en ny legeplads at boltre sig på, spækket med topmoderne legeredskaber. Se billeder fra indvielsen på side 4-5.

Vi synes, det er spild af penge og papir at trykke og omdele flere blade, end der faktisk ­bliver læst.

De aarhusianske boligorganisationers fælles boligside, Aarhusbolig, begyndte som en politisk idé om, at boligsøgende borgere måtte kunne tilbydes bedre service. Siden sitet gik i luften 1. marts har godt 80.000 borgere opnoteret sig. Det tyder på, at rigtig mange har kunnet se ideen i at stå på én central venteliste og dermed få adgang til 45.000 boliger i Aarhus-området. Læs mere om boligportalen på side 6-7.

Foreningen Realdania er også på udkig efter den gode idé, der kan få et bolig­ område til at blomstre. Og støtter den gerne med op til 500.000 kroner. Så hvis du går rundt med et projekt i maven, skal du endelig læse videre på side 8-9. Måske vil du i næste måned undre dig over, hvorfor FællesBladet ikke dumper ind ad brevsprækken, som det plejer. Måske ikke. For måske er du en af dem, der alligevel sjældent åbner bladet – eller foretrækker at læse det på nettet. Vi synes, det er spild af penge og papir at trykke og omdele flere blade, end der faktisk bliver læst. Derfor vil du fra juni måned og fremover kunne hente dit beboerblad i fælles­ huset, i vaskehuset, hos administrationen på Hasle Centervej og andre centrale steder. Som altid er det fyldt med stort og småt fra dit beboerselskab. Og husk nu at skrive til os, hvis du har en god idé til en artikel, du gerne vil læse! PS: Bladet holder sommerferie i juli. Det betyder, at omtale af arrangementer der finder sted i juni og juli, skal være redaktionen (nadia@publico.dk) i hænde senest 15. maj. Go’ læselyst! På redaktionens vegne Nadia Bjørnson-Langen

FællesBladet 2010 FællesBladet· ·April Maj 2011

Side 3


FællesBladet · Maj August 2011 2009

Råd til leg i Ryhaven Ryhavens nye legeplads er allerede til stor glæde for afdelingens børn, der mødte talstærkt op til indvielsen med deres forældre i hånden.

  AF MARIA LOUISE CHRISTENSEN

Himlen var dækket af tunge, grå skyer, som heldigvis holdt regnen inde, da Ryhavens splinternye legeplads blev indviet lørdag den 16. april under stor festivitas. Aktivi­ tetsudvalget havde sørget for alt fra sand­ wich over øl og sodavand til underhold­ ning i form af klovnen Don Carlos.

Væk med de rådne redskaber! Afdelingsbestyrelsen i Ryhaven var godt klar over, at det var ved at være på tide med en renovering af legepladsen, da de i foråret 2010 fik besøg af Boligselskabet Præste­ havens legepladsinspektør. Bestyrelsen reg­ nede på daværende tidspunkt med at skulle bruge omkring 100.000 kroner på at shine de gamle legeredskaber op, men måtte i fællesskab med legepladsinspektøren san­ de, at pengene ikke ville række langt. – Inspektøren konstaterede jo, at svæve­ banens sikkerhed ikke var i orden, og lege­ redskabernes fundamenter var så fulde af råd, at de kunne udgøre en potentiel fare for børnene. Selv med en renovering for 100.000 kroner gav han kun legepladsen et par års levetid, fortæller bestyrelsesmedlem Klaus Dahlerup Djernes. Flere redskaber blev derfor lukket, og i mellemtiden har Ryhavens børn måttet tage sig til takke med de redskaber, der var tilbage.

hvinet ind af Ryhavens legende børn. Bør­ nene har da også al mulig grund til at juble, de har nemlig fået en legeplads til 500.000 kroner med topmoderne og vedligeholdel­ sesfrie redskaber, som også vil kunne glæde kommende generationer. – Hvis man vil have noget, der har en vis holdbarhed, så koster det, siger Klaus Dahlerup Djernes, der mener, at hver en krone er godt givet ud. Han har sammen med Lisbeth Thuesen udgjort Ryhavens legepladsudvalg, og de har i fællesskab udarbejdet det forslag, som blev forelagt på afdelingsmødet i septem­ ber 2010. – Valget faldt på redskaberne fra Uno Koncept især på grund af det store pyrami­ denet, som børnene kan klatre i. Det er også stort nok til, at mange børn kan lege samtidig, forklarer Lisbeth Thuesen. – Ja, allerede torsdag aften, da jeg kom hjem, hang der en masse børn deroppe,

Foråret leges ind Med indvielsen af den nye legeplads tyder alt dog på, at foråret nok skal blive hujet og

Side 4

FællesBladet · Maj 2011

Til venster: Ryhavens legeplads før. Til højer: Ryhavens nye legeplads.. Foto: Klaus Dahlerup Djernes

fortæller Klaus og konstaterer: Så det kun­ ne jo tyde på, at vi har valgt rigtigt.

Tænkt på alt Inden byggeriet af legepladsen gik i gang, skelede Klaus Dahlerup Djernes og Lisbeth Thuesen til, hvilke legepladser der ellers findes i området. Ryhavens legeplads skulle ikke ligne alle de andre. – Vi har samtidig valgt at beholde stig­ ningen op mod legepladsen, så børnene sta­ dig har deres kælkebakke om vinteren, siger Lisbeth og tilføjer, at det har været vigtigt at finde en helhedsløsning, hvor der både var redskaber til de små og til de lidt større børn. De voksnes behov er også blevet tilgode­ set på legepladsen. Klaus og Lisbeth har nemlig sørget for at købe et flot rødt bordog bænkesæt, som de voksne kan sidde ved, mens børnene boltrer sig på legepladsen.


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Børnene kan se ud over det meste af Hasle fra pyramidenettets top.

Syvårige Signe har allerede fundet sin yndlingsgynge, der kan gynge vildt.

Ryhavens børn grinede af Don Carlos’ klovnerier.

Don Carlos lavede ballon-fjerhatte til Klaus Dahlerup Djernes og Lisbeth Thuesen, så de kunne klippe den røde snor ind til legepladsen med manér.

FællesBladet · Maj 2011

Side 5


FællesBladet · Maj 2011

Billig og overskuelig boligsøgning med AARHUSbolig.dk Aarhusbolig.dk er et unikt udlejningssamarbejde, som skal gøre det lettere og billigere at være boligsøgende i Aarhus.

  AF MARIA LOUISE CHRISTENSEN

Ry Andelsboligforening og alle aarhusian­ ske boligorganisationer, herunder Boligsel­ skabet Præstehaven, er gået sammen om at lave portalen www.aarhusbolig.dk. AAR­ HUSbolig er det eneste udlejningssamar­ bejde i Danmark, der har samlet 16 bolig­ organisationer under samme virtuelle tag. Visionen er, at samarbejdet vil kunne styr­ ke servicen over for såvel boligsøgende som beboere samt styrke den almene boligsek­ tors konkurrenceevne på boligmarkedet.

FællesBladet har talt med Boligselskabet Præstehavens udlejningschef Connie Kop­ pel om, hvordan det unikke samarbejde kom i stand.

Politisk idé sigter mod bedre service Connie Koppel fortæller, at AARHUSbolig begyndte som en politisk idé om, at bolig­ søgende borgere i Aarhus måtte kunne til­ bydes bedre service.

– Særligt boligsøgende tilflyttere, som jo ikke kender Aarhus, må tidligere have haft besvær med hele tiden at skulle kon­ takte boligforeningerne uafhængigt af hin­ anden, fortæller Connie. Det første kim til AARHUSbolig blev sået med nedsættelsen af en styregruppe bestående af Anders Rønnebo, direktør for AAB, Boligforeningen Aarhus Omegns direktør Leif Jensen og Niels Sørensen fra Boligselskabernes Landsforening. Under styregruppen fandtes en række udvalg med medarbejdere fra Aarhus’ forskellige bolig­ foreninger. Sammen skulle styregruppen og udvalgene finde ud af at lave et samlet tilbud til de boligsøgende i Aarhus.

Frugtbart samarbejde Det samlede tilbud til boligsøgende i Aarhus gik den 1. marts i år i luften på­­­ www.aarhusbolig.dk. Og ifølge Connie

Connie Koppel glæder sig over, at det nu er blevet lidt nemmere at være boligsøgende i Aarhus.

Side 6

FællesBladet · Maj 2011


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

For at udbrede kendskabet til AARHUSbolig er der blevet efterladt nøgler som denne rundt omkring i Aarhus – bland andet på Aarhus Universitet.

Koppel lader den fælles boligside på nettet allerede til at bære frugt. – På grund af AARHUSbolig skal en boligsøgende, der for eksempel har fået tilbudt bolig fra tre forskellige bolig­ foreninger, nu kun rette henvendelse til den ene forening og meddele, hvilken bolig han ønsker. Det er betydeligt lettere end før, hvor man skulle melde tilbage til alle tre boligforeninger, forklarer Connie. Hun tilføjer, at boligselskaberne samti­ dig kan lære af hinanden – især fordi pro­ jektledelsen af websitet går på tur. – Vi kan jo bruge hinanden på tværs af boligforeningerne – for eksempel hvis vi

sidder i afdelingerne og har spørgsmål til noget rent administrativt.

WWW.AARHUSBOLIG.DK

Ikke flere boliger

•   Hjemmesiden er et samarbejde mellem

Selvom AARHUSbolig-samarbejdet unæg­ telig gør det nemmere at være boligsøgende, understreger Connie Koppel afslutnings­ vist, at det ikke nødvendigvis går hurtigere med at finde en almen bolig i Aarhus. – Problemet, hvis man da kan kalde det dét, er jo selvfølelig, at vi ikke får flere boliger af samarbejdet. Det bliver bare let­ tere at finde frem til de boliger, vi har.

alle aarhusianske boligorganisationer og Ry Andelsboligforening •  På siden kan boligsøgende skrive sig på venteliste til 45.000 boliger i Aarhus og omegn for 100 kroner årligt •  Det er muligt at være hvilende medlem, det vil sige ikke aktivt boligsøgende, uden at miste anciennitet. Hvilende medlemmer betaler dog stadig 100 kroner årligt og ancienniteten er afhængig af, at beløbet indbetales rettidigt.   Bliv klogere på boligsamarbejdet på www.aarhusbolig.dk

FællesBladet · Maj 2011

Side 7


FællesBladet · Maj 2011

Ildsjæle skal få almene boligområder til at spire Drømmer du om at sætte et udviklingsprojekt i værk? Er du en ildsjæl? Eller er du bare træt af at bo i en almen bolig, der er omgivet af umoderne og nedslidte faciliteter? Så er det nu, du skal lægge hjernen i blød. Til efteråret kan du nemlig søge støttekroner til ”en vild idé”, når foreningen Realdania lancerer en kampagne, der sætter fokus på livet i almene boligområder.

  AF JULIE VESTERGAARD NISSEN

Græsset mellem landets almene boligblok­ ke er ikke længere grønt. Ligesom de hen­ døende indkøbscentre og de faldefærdige fælleshuse er det visnet og trænger til ny gødning. Men fremtiden for de almene boligområder ser frugtbar ud, for inden længe vil der blive pustet til gløderne i den almene boligsektor. Foreningen Realdania har afsat 100 millioner kroner til projekter, der kan få de almene boligområders fælles­ faciliteter til at spire igen. Både lejere,

boligorganisationer og kommuner kan søge støtte til udviklingsprojekter, når Realdania lancerer en landsdækkende kam­ pagnen til efteråret.

Få en vild idé Hvad enten du mener, det er et cykelværk­ sted, en biograf eller en systue, der kan være med til at opfriske de fysiske facilite­ ter eller styrke den sociale sammenhængs­ kraft i dit boligområde, er det nu, idéen

skal udvikles. Realdanias kampagne er sta­ dig i støbeskeen og vil efter planen blive lanceret til september 2011. Derfor er der god grund til at begynde at brainstorme nu, hvis du vil sikre dig støttekroner til at føre ”en vild idé” ud i livet. Hovedtanken med kampagnen er, at nye, attraktive fælles­faciliteter og fysiske rammer kan ska­ be en positiv udvikling af områdets kvalite­ ter og omdømme samt styrke beboernes oplevelse af at bo godt og trygt.

To projekttyper HVEM ER REALDANIA? Realdania er en forening, der blev etableret i 2000 – en filantropisk virksomhed, der støtter mange forskellige initiativer, som er med til at udvikle og forandre ”det byggede miljø” i Danmark. Det drejer sig både om at støtte projekter, der udvikler byområder; projekter, der kan være med til at sikre fremtiden for dansk byggeri og projekter, der er med til at fremtidssikre Danmarks bygningsarv og kulturmiljøer. Det er Realdanias investeringsvirksomhed, der udgør det økonomiske grundlag for den filantropiske virksomhed.

Side 8

FællesBladet · Maj 2011

Frem til 2016 vil der blive to til tre udbudsrunder, hvor lejere, boligorganisa­ tioner eller kommuner kan søge penge til to forskellige projekttyper: ”Den vilde idé” og ”Demonstrationsprojekter”. Boligområ­ dernes kreative ildsjæle kan søge op til 500.000 kroner til ”Den vilde idé”. – ”Den vilde idé” er små, skæve tiltag. Idéerne skal omhandle fællesfaciliteter som eksempelvis beboerlokalet eller forretnings­ centeret. Men vi ser også gerne på idéer til, hvordan man binder de forskellige bolig­ områder sammen. I dag er der ikke særlig


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Organisationen bag kampagnen Realdania lancerer kampagnen i samarbejde med AlmenNet og Boligselskabernes Landsforening. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til projektleder Karen Skou, tlf. 70116666.

KAMPAGNEN SÆTTER FOKUS PÅ:

1. Fællesfaciliteter i boligområderne, både ude og inde. Faciliteter for alle typer beboere, der inkluderer beboergrupper med forskellige alder, social og etnisk baggrund. 2. Muligheden for at koble de almene boligområder med de omkringliggende byområder og gøre udendørsarealer mere spændende og aktiverende, så de i højere grad indbyder til bevægelse, ophold og fællesskab. 3. Ny anvendelse af mindre indkøbs- og lokalcentre, eksempelvis motions- og foreningslokaler eller kontorfællesskaber for beboere og andre borgere.

stor tilknytning mellem de forskellige boligblokke, siger Karen Skou, der er pro­ jektleder i Realdania. Boligorganisationer og boligafdelinger kan søge støtte til medfinansiering af større ”Demonstrationsprojekter” sammen med de enkelte kommuner. Ifølge Karen Skou forventer organisationen bag kampagnen, at der bliver etableret nogle gode demon­ strationsprojekter rundt omkring i landets almene boligområder. – Vi håber, at kampagnen vil udmønte sig i nogle gode eksempler på, hvordan man fremtidssikrer de almene boliger. Mange af boligerne blev bygget i tresserne og halvfjerdserne, men står nu over for et generationsskifte. Fællesfaciliteter og fri­ arealer afspejler mange steder det tids­ punkt, hvor bebyggelserne blev opført og trænger til at blive nytænkt, siger projekt­ leder Karen Skou. Hun nævner Flintholmbyggeriet som et eksempel på, hvordan nytænkning af et

fælleshus inkluderer nogle sekundære rum, adskilt af glasvægge, til blandt andet cykel­ værksted.

fra kampagnens projekter løbende blive for­ midlet. Desuden kommer der en kampagne­ avis, hvori man kan læse om kampagnen.

Få mere at vide Der vil blive lanceret et kampagnesite som en underside til www.AlmenNet.dk inden sep­ tember 2011. Her vil erfaringer og resultater

? É D I E D L I V N E D HAR DU

til et projekt, er at søge penge til t re ikire sp in g lge dig i idéudv Hvis du føler di resseret i at fø te in et eg m n redaktio en vilde idé”, FællesBladets du har fået ”d is hv Så t. ek se om dit proj en mail til Fælle lingen og skriv dig til at sende n io kt da re ts . sBlade dia@publico.dk opfordrer Fælle on-Langen - na ns ør Bj ia ad N , ør Bladets redakt

FællesBladet · Maj 2011

Side 9


FællesBladet · Maj 2011

Syn for sagen FællesBladet tegner et portræt af Lars Bertelsen, der i januar tiltrådte som synsinspektør i Boligselskabet Præstehaven.

  AF MARIA LOUISE CHRISTENSEN

Forårssolen er så småt begyndt at skinne, da FællesBladet møder boligselskabets næsten nye synsinspektør på hans kontor på Hasle Centervej. Lars Bertelsen har fak­ tisk allerede været ansat i knap fire måneder – men med godt 30 syn om måneden flyver tiden af sted.

Travlhed på den gode måde Selvom omgivelserne og kollegaerne er nye, er Lars Bertelsen i trygge rammer – han er nemlig godt bevandret udi jobbet som synsinspektør. Før han blev ansat i Bolig­ selskabet Præstehaven, bestred han en lig­ nende stilling som lokalinspektør i Arbej­ dernes Andelsboligforening i Aarhus. Lars’ vigtigste arbejdsopgave består i syn af leje­ mål. Når en beboer melder flytning, er det derfor Lars Bertelsens job at syne lejlighe­ den og sikre sig, at den er klar til nye bebo­ ere. Synet sker på baggrund af boligselska­ bets vedligeholdelsesreglement, og Lars kigger blandt andet på, om gulvet trænger til at blive slebet og lakeret, eller om væg­ gene kunne bruge en spand frisk maling. - Det er også muligt at få lavet et for­ syn. Så har man mulighed for at få udbed­ ret de eventuelle mangler inden selve synet – og det er jo smart, forklarer Lars. Når man først har meldt flytning, kan man nemlig ikke længere benytte sig af vedlige­ holdelseskontoen. - Jeg har ti syn nu på fredag og kunne godt forestille mig, at der bliver særligt

Side 10

FællesBladet · Maj 2011

Som synsinspektør skal Lars Bertelsen have et sandt falkeblik for fejl og mangler – men der er nu også plads til et smil.

travlt til sommer. Boligselskabet råder jo over en række ungdomsboliger, og der er nok flere udflytninger om sommeren, når folk bliver færdige med deres studie, for­ tæller Lars. Han skønner, at han foretager godt 30 syn i måneden. Udover de mange syn består hans arbej­ de i at besvare klager. Klagerne går typisk på de afgørelser, der er foretaget i forbin­ delse med synet. Lars fortæller dog, at han indtil videre kun har haft positive oplevel­ ser med kolleger og beboere, og han lader til at trives i det travle job.

En sportsinteresseret synsinspektør Privat bor Lars Bertelsen i den lille by Stjer, tæt på Galten, sammen med sin kone og tre børn – to sønner på 21 og 14 år og en datter på 18 år. I fritiden bruger familien en del tid på sport, og Lars vil karakterisere sig selv som decideret sportsinteresseret. Han går især op i cykling og fodbold og er også selv aktiv. - Men du skal nok ikke skrive, hvem jeg hepper på, for det er ikke lige AGF, siger Lars med et smil.


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Tal til tiden Siden første februar har Marianne Agerskov haft fingeren på lommeregneren i Boligselskabet Præstehavens regnskabsafdeling.

  AF MARIA LOUISE CHRISTENSEN

Der har været revision og medfølgende travl­ hed stort set siden, Marianne Agerskov blev ansat som ny regnskabsmedarbejder i Bolig­ selskabet Præstehavens administration. Men bedre sent end aldrig har FællesBladet mødt Marianne til en snak om hendes nye arbejde.

Det samme – på en ny måde Før Marianne blev ansat i boligselskabet, arbejdede hun i et skanderborgensisk firma, der solgte kompressorer til bilindustrien. – Men jeg er altså overhovedet ikke bilkyndig, siger hun med et grin og tilføjer: Når man er regnskabsmedarbejder, så skal man jo mest bare forstå sig på tal. Alligevel mener Marianne Agerskov ikke, at hun kun har tallene at holde styr på som medarbejder i Boligselskabet Præste­ havens administration. – Det her selskab er jo meget større end min tidligere arbejdsplads. Det var et min­ dre firma, hvor man kendte til alle mulige afkroge, siger Marianne, der har forsøgt at lære alle boligselskabets afdelinger lidt bed­ re at kende. Indtil videre har hun dog kun haft tid til at være et smut i Trivselshuset. – Man sidder jo meget ved sit skrive­ bord i mit arbejde, så det er ikke så natur­ ligt at komme rundt i afdelingerne, fortæl­ ler Marianne. Hun mener ikke desto mindre, at bedre kendskab til alle boligselskabets afdelinger nok skal komme hen ad vejen.

Travlhed for alle pengene Siden Marianne Agerskov blev ansat, har der været travlt med blandt andet årsregn­ skabet for 2010. Marianne sidder i regn­ skabsafdelingens kreditorbogholderi, og det er derfor også hende, der betaler bolig­ selskabets regninger. – Ja, det er mig, der ”bruger” alle pen­ gene, fortæller hun med et glimt i øjet. Marianne Agerskov er glad for at være i regnskabsafdelingen, hvor hun til dels i kraft af revisionen allerede er godt inde i mange af de forskellige arbejdsgange.

Sorring og glæden ved løb Privat bor Marianne Agerskov i den lille landsby Sorring ved Låsby med sin mand

og to børn – Emilie på otte og Axel på to. Før Axel kom til boede familien inde i Aarhus midtby, men for fem år siden flyt­ tede de til Sorring, hvor de kunne få mere plads, bygge deres eget hus og give børnene en have at lege i. Netop fordi Marianne sidder stille på kontoret det meste af dagen, bruger hun ofte de helt tidlige morgentimer på løbe­ ture i Sorring og omegn. – Sorring er faktisk Danmarks højest beliggende landsby – det blæser tit ret kraftigt derude. Den anden morgen da vækkeuret ringede klokken kvart over fem, og jeg kunne høre blæsten og regnen, der slog imod ruden, tænkte jeg alligevel: Nej! Ikke i dag.

Marianne Agerskov ved sit skrivebord, hvorfra hun sørger for at betale Boligselskabet Præstehavens regninger.

FællesBladet · Maj 2011

Side 11


FællesBladet · Maj August 2011 2009

Boligselskabet Præstehavens bestyrelse kommenterer:

Mål for kvalitet i service Det er grundlæggende for administrativ service og driftsservice, at et hjem er mere end en bolig for en beboer og en boligsøgende. Og god service er at øge tilfredsheden med at bo alment og at søge en almen bolig. Så langt regler, økonomi og antallet af almene boliger tillader.

Som almen boligorganisation leverer Bolig­ selskabet Præstehaven driftsservice til bebo­ ere og administrativ service til både beboere og boligsøgende. Grundlæggende sker det i respekt for, hvad der for beboere er et hjem og for boligsøgende en drøm om et hjem.

Boliger er hjem Vi kan tale om bolig som en neutral fysisk størrelse. Men for beboeren er det også et hjem med alt, hvad det betyder af oplevel­ ser og værdier knyttet til netop ens egen bolig. Og for boligsøgende er en bolig en drøm om et hjem med muligheder knyttet til netop den ramme om et liv. Boligselskabet Præstehaven vil møde beboere med et menneskeligt ansigt og med forståelse for, at drift og administra­ tion ikke blot handler om boliger, men også om hjem. Og Boligselskabet vil møde boligsøgende med respekt for, at det ikke blot handler om boligbehov, men også om behov for hjem.

Kvalitet er at opfylde og overgå forventninger Det fremgår af Boligselskabet Præstehavens målsætningsprogram, at kvalitet er at leve

Side 12

FællesBladet · Maj 2011

op til og gerne overgå beboeres og bolig­ søgendes forventninger til at bo alment. Økonomi og regler kan sætte grænser for opfyldelse af forventninger. I de tilfælde skal beboeren eller den boligsøgende møde villighed til om fornødent at prøve grænser af. Eller villighed til at forklare nødvendig­ heden af en begrænsning. Boligselskabet Præstehaven hylder åbenhed, effektivitet og fornyelse. Drift og administration skal ikke være, som det er, og blive, som det var. Løsningen fra i går kan ikke anvendes, hvis der i dag er en bedre løsning, som øger tilfredsheden med at bo alment eller at søge en almen bolig.

Bedre service for boligsøgende Den 1. marts åbnede Aarhusbolig for en og samme adgang til at søge bolig blandt alle 45.000 almene boliger i Aarhus. Det sparer boligsøgende for udgifter og besvær med at søge flere steder i Aarhus. Samar­ bejdet mellem de aarhusianske boligorga­ nisationer har med et slag gjort det væsentligt nemmere at være boligsøgende. Det kræver tid og hårdt arbejde at samle alle landets almene boliger under en fælles portal for boligsøgende. Men målet må være, at boligsøgende får samme adgang

til almene boligmuligheder, uanset hvor i landet, der søges bolig.

- men for få almene boliger Ventelister til almene boliger i Aarhus taler deres tydelige sprog om økonomi og regler, der sætter grænser. Både for at opfylde nye boligbehov for beboere af almene boliger og for at tilfredsstille boligsøgendes behov for flytning efter arbejde eller tilpasning til ny livssituation. Der er ikke almene boliger nok. Og der er politisk ikke den store udsigt til, at der inden for en overskuelig fremtid bliver bygget almene boliger nok. Tværtimod er nedrivninger af almene boliger sat på den politiske dagsorden. Ganske vist undgår politikerne sprog­ ligt at forholde sig til, at det er hjem, der er på spil. I stedet taler politikkerne om at rive det sprogligt mindre velklingende fænomen ’blokke’ ned. Men det bør ikke undre selv politikere, at bulldozere sendt i byen for at rive blokke ned i virkelighedens verden smadrer hjem.


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Opslagstavlen

Nyt beboerinitiativ:

BEBOERGRUPPEN SÅ ØVER VI TIL Selvom der er næsten tre måneder til, at den store MGP-fest brager løs i Trivselshuset 29. juli, er det ikke for tidligt at smøre stemmebåndene og pudse dansetrinnene af. De børn, der vil være med til MGP i år, kan komme og øve deres sange allerede fra maj. Første øvedag er fredag d. 27. maj fra kl. 16.00 til kl. 18.00, og herefter ligger øvedagene hver fredag fra kl. 16.00 til 18.00. Der kan max deltage 10 grupper til MGP`et, og det er efter først til mølle-princippet. Du kan tilmelde dig i Trivselshuset.

Beboergruppen vil hjælpe beboere i Bispehaven, som oplever problemer i området – for eksempel med unge mennesker, der hænger i opgange og larmer, sviner eller gør andre beboere bange. Beboergruppen består af seks fædre, der med boligforeningens opbakning vil tage ud og snakke med de beboere, der med deres adfærd generer andre beboere i området. Med venlig hilsen, på Beboergruppens vegne, Ibrahim

Kontakt Beboergruppen på telefon 5039 5440 eller pr. mail b_g@live.dk – eller mød dem i Bispehaven på hverdage mellem kl. 20 og 22 eller på Hasle Centervej 179 U mellem kl. 20 og 22.

Åbent hus

Mød en sundhedsplejerske fra området i

TRIVSELSHUSET

Du kan få råd og vejledning om opdragelse,

Hasle Centervej 159, 8210 Århus V

kost, børns udvikling og leg m.m.

 Torsdag kl. 10-12

Hilsen Sundhedsplejerskerne

(ikke i skolernes ferie eller på helligdage).

Annie Damsgaard, Pytte Vesterager Lind

Joan Ø. Lund

samvær med andre kvinder og børn  

FællesBladet · Maj 2011

Side 13


FællesBladet · Maj 2011

FÆLLESSPISNING I TRIVSELSHUSET Trivselshuset – Hasle Centervej 159 – 8210 Århus V – Tlf.: 86159197

MAJ 2011 Mandag, tirsdag, onsdag & torsdag kl. 17.00 – 18.00

VI SERVERER

DATO

MA

09-05

Kylling i karry med kokosmælk

TI

10-05

Svinekød i sur-sød sauce med ris.

ONS

11-05

Krebinetter med stuvede gulerødder og ærter

TO

12-05

Bagte kartofler med fyld og salat

MA

16-05

Grillspyd med salat og ris

TI

17-05

Hakkebøf med bløde løg

ONS

18-05

Fiskefrikadeller med persillesovs og kartofler

TO

19-05

Fyldt kalkunbryst med stegte kartofler og salat

MA

23-05

Græsk farsbrød med tzatziki

TI

24-05

Boller i karry med ris

ONS

25-05

Glaseret skinke med kartofler og hvid sovs

TO

26-05

Wienerschnitzel med råstegte kartofler og salat

MA

30-05

Marineret Kylling med bagekartoffel og salat

TI

31-05

Indisk inspireret fisk

ONS

01-06

Hjemmelavede forårsruller med salat og ris

TO

02-06

Spareribs med kartoffelsalat

MA

06-06

Kyllingelasagne med salat

TI

07-06

Kalkungryde med ris

ONS

08-06

Frikadeller med brun sovs og kartofler

TO

09-06

Fyldte peberfrugter med ris og tomatsauce

Alle hverdage kan der købes sandwich, fiskefilet, grillkylling, hamburger, smørrebrød og pommes frites til rimelige priser (mad ud af huset skal bestilles i forvejen). •  1 middag •  Ud af huset •  Ekstra kød •  Emballage

Side 14

kr. 22,kr. 27,kr. 7,kr. 5,-

FællesBladet · Maj 2011

•  Levering kr. 5,•  10 klip kr. 200,• 10 klip ud af huset kr. 300,-  (inkl. emballage og udbringning)


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

K O N TA K T O P LY S N I N G E R Afdeling 1 & 2 – Præstehaven Varmemester Peter Juhl Hansen Præstevangsvej 16 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 16.00-17.00 Tlf: 86 15 57 52 pjh@praestehaven.dk – Udlejning af Selskabslokaler i afd. 1 og 2, sker ved henvendelse til Jette Hansen, Viborgvej 115 01 3, Tlf. 30 66 59 03. Kontakt venligst på hverdage mellem kl. 15-18. Afdeling 3 – Ryhaven Varmemester Dennis Pedersen Ryhaven 65 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 25 73 13 dp@praestehaven.dk Fælleshus udlejes ved henvendelse til varmemester Dennis Pedersen på varmemesterkontoret hverdage kl. 8.30-9.00, tlf. 86 25 73 13 eller på dp@praestehaven.dk. Afdeling 5 – Rosengården Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 6 – Bispehaven Varmemesteren kan træffes på Hasle Centervej 209 Træffetid 8.00-10.00 Torsdag tillige 15-17 Tlf: 87 44 75 93 driftkontoret@praestehaven.dk Udlejning af selskabslokale og gæsteværelser sker ved henvendelse til Pia Jarland på telefon 42 70 59 50 torsdage mellem kl. 17.00 og 18.30 eller på mailadressen bispehavensselskabslokaler@ hotmail.com, som tjekkes i tlf. tiden. Afdeling 9 – Rønnehegnet Varmemester Keld Laursen Havkærvænget 100 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 24 64 66 kl@praestehaven.dk Fælleshuset, Havkærvænget 100 og gæsteværelser Tilst Søndervej 44 B udlejes ved afdelingens bestyrelse 1. tirsdag i måneden 18.3019.00, tlf: 86 24 74 84, eller ved Ingelise, torsdage 18.30-19.30. Udlejes kun til egne beboere. Book direkte: iph@webspeed.dk

A D M I N I S T R AT I O N

Afdeling 10 – Neptunvej Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Fælleslokalet udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere.

Hasle Centervej 215 · 8210 Århus V

Afdeling 11 – Holbergsgade Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 12 – Bymosevej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 15 27 39 sv@praestehaven.dk Fælleshuset Bymosevej 194 udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes ikke til private fester. Afdeling 13 – Wilstergade Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 14 – Tuestensvej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 21 68 23 sv@praestehaven.dk Afdeling 15 – Stavnsvej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 21 68 23 sv@praestehaven.dk Stavnsvejs fælleslokale udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere. Afdeling 16 og 17 – Rytoften og Ryhavevej Varmemester Rino Jensen Hasle Centervej 209 Træffetid/telefontid 8.00-10.00 samt torsdage 15.00-17.00 Tlf: 87 44 75 93 driftkontoret@praestehaven.dk Beboere fra Rytoften og Ryhavevej kan leje fælleslokalet på Ryhavevej, via mail: ryhavevej14@gmail.com

Tlf. 86 15 66 88 Administrationens åbnings- og telefontider: Man: Pers.henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 9.30-14.00

Tirs: Pers. henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 + 12.00-14.00 9.30-14.00

Ons: Pers. henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 + 12.00-14.00 9.30-14.00

Tors: Pers. henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 + 14.00-18.00 9.30-18.00

Fre:

9.30-11.00 9.30-11.00

Pers. henv. Tlf. henv.

Inspektører: Preben Hansen: Tlf. 87 44 75 99. Flemming Juhl: Tlf. 87 44 75 92

Preben er inspektør for afd. 1, 2, 6 og 16. Flemming er inspektør for afd. 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (og Ry). Inspektørernes træffetider: Hverdage 8.30 – 9.00 Torsdage tillige 15.00 – 17.00

BOLIGSELSKABETS BESTYRELSE Else Christensen (form.) Præstevangsvej 12 st. tv Tlf.: 26 85 03 46

Gitte Bülow Light Hasle Centervej 133 Tlf.: 20 22 61 46

Ole N. Madsen Ryhaven 93 Tlf.: 8619 87 56

Leif Scherrebeck Hasle Centervej 239, 1.tv. Tlf.: 60 77 21 55

Lene Hansen Præstevangsvej 22, st. tv. Tlf.: 21 62 84 93

Karen Hansen Tilst Søndervej 8 B Tlf.: 23 35 20 29

Klaus Dahlerup Djernes Ryhaven 19 Tlf.: 31 26 78 02

ANDRE NYTTIGE ADRESSER FællesBladet (hverdage 9.00-17.00) 86 19 72 15 c/o Publico ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Århus C Redaktør: Nadia Bjørnson-Langen, e-mail: nadia@publico.dk Trivselshuset

Nødhjælp: såfremt uopsættelig

86 15 91 97

hjælp uden for normal arbejdstid

Hasle Centervej 159

er nødvendig, kan der ringes til:

Pia Mortensen

Tast-selv-vagttelefonen 87 44 75 95

FællesBladet · Maj 2011

Side 15


Projekt 30+ løber af stablen igen I 30 dage op til skolernes sommerferie finder projekt 30+ sted i Bispehaven. Projektet har været afviklet de seneste to år og har i kraft af de gode erfaringer fået penge fra Socialministeriet til at gøre det endnu bedre i år.

Projekt 30+ går kort fortalt ud på, at 30 børn og unge igennem 30 dage op til sko­ lernes sommerferie skal være sammen med 30 frivillige fra området i Bispehaven samt folk fra Klubben og Trivselshuset. I løbet af de 30 dage arrangeres der aktiviteter i områ­ det – eksempelvis fodboldkampe og grill­ arrangementer. Der vil også være aktiviteter ud af området såsom fisketure, strandture og skovture eller ture i tivoli og lignende.

Gode og interessante oplevelser i fokus Formålet med projektet er at skabe gode og interessante oplevelser for alle deltagere, og

det er klart, at man gerne må komme forbi Klubben eller Trivselshuset og se, hvad der sker, selvom man ikke er én af de 30 børn eller unge, der er blevet spurgt, om de vil være med. Projektet afvikles i et samarbej­ de mellem Klubben og Trivselshuset, men de vigtigste parter er børnene, de unge og de frivillige.

Frivillige gør en stor forskel De frivillige i 30+ får muligheden for at påvirke et andet menneskes liv i positiv ret­ ning, at ’gøre en forskel’ for sig selv, en anden og for det område, de bor i. De frivil­ liges indsats belønnes med stor taknemme­

PROJEKT 30+ HAR BRUG FOR FRIVILLIGE FRA BISPEHAVEN Hvem kan blive frivillig? • unge over 18 år, voksne eller ældre, der er interesserede i at lytte til barnets/den unges historier og høre, hvad der optager dem Af de frivillige forventer vi, at • de taler pænt og ordentligt til de unge • de laver og – ikke mindst – overholder deres aftaler med de unge

FællesBladet · Maj 2011

lighed og 2000 kr. Vi håber alle på, at beboerne i området vil være med til at bakke op om projektet, og vi glæder os meget til endnu engang at sætte gang i projekt 30+.

Hvis du skulle have fået lyst til at melde dig som frivillig, hvis du har spørgsmål, eller hvis du har gode ideer til projektet, kan du ringe eller skrive til: Projektleder for projekt 30+, Søren Küsch Larsen Telefon: 41 85 68 72 Mail: sokla@aarhus.dk Leder af Trivselshuset, Pia Mortensen Telefon: 26 31 91 97 Mail: piam@praestehaven.dk

FællesBladet maj 2011  

FællesBladet maj 2011

FællesBladet maj 2011  

FællesBladet maj 2011

Advertisement