Page 1

FællesBladet Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

1. oktober 2009 · Nr. 126

Beboerdemokrati

på menuen

I d e t t e n u mme r

Leder: Hip hip hurra! Jubilæum: Boligselskabet Præstehaven fylder 70 år! Reportager: FællesBladet rapporterer fra 12 afdelingsmøder Bispehaven: Ingen overvågning i denne omgang Bymosevej: Grillfest på ægte argentinsk manér

Reportager · Debat · Fotos · Aktiviteter · Artikler


FællesBladet · Oktober 2009

I dette nummer: Boligselskabet Præstehaven fylder 70 år: Side 4-5 I 1939 blev Boligselskabet Præstehaven etableret som et af de første almennyttige boligselskaber i Århus. Det fejres med udgivelsen af en jubilæumsbog, som FællesBladet fra næste nummer bringer uddrag fra.

Afdelingsmøder: Side 6-18 Så blev det atter tid til årets afdelingsmøder rundt om i Boligselskabet Præstehaven. FællesBladet var på pletten i alle tolv afdelinger. Læs reportagerne.

Ingen overvågning i denne omgang: Side 19 Loven tillader fortsat ikke at sætte videokameraer op i et boligområde, så den idé er lagt på hylden. Til gengæld er der blevet mere roligt i Bispehaven takket være flere sociale tiltag hen over sommeren, siger forretningsfører Allan Søstrøm.

FællesBladet FællesBladet er beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven. Bladet udkommer den 1. i hver måned (bortset fra januar og juli). Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 15. oktober 2009.

Uddrag af artikler må benyttes i citat og med kilde­henvisning.

Redaktionen kan kontaktes telefonisk alle hverdage kl. 9.00-17.00 på tlf. 86 19 72 15

FællesBladets e-mail: gitte@protekst.dk Postadresse: Protekst ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Århus C

Redaktion: Uffe Lyngaae (ansv.), Gitte Finnerup Andresen, Liv S. Andersen, Casper Svoldgaard, Thomas Wilhelmsen, Laura Sejr Nielsen, Daniel Holm Johansen, Lone Bøye Thuesen og Pernille Bislev Pedersen

Layout: INEO Designlab Århus a/s · www.ineo.dk

Side 2

FællesBladet · Oktober 2009

Meninger, der tilkendegives i bladet, kan ikke tages som udtryk for Boligselskabet Præstehavens officielle standpunkt.

Oplag: 2.220 eksemplarer Repro og tryk: Trykkestedet ApS


Leder

Hip hip hurra!

Det kan nok være, der blev smilet stort til kameraet på afdelingsmøderne. Det bliver der dog ikke mulighed for i Bispehaven i den kommende tid. Der bliver nemlig ikke sat overvågningskameraer op i afdelingen, som vi ellers kunne fortælle i FællesBladet i foråret. Årsagen er, at et stort flertal i Folketinget i maj i år forkastede et lovforslag om en ændring af tv-overvågningsloven. Chancerne for at finde frem til eventuelle ballademagere er dermed ikke blevet større, men måske gør det ikke så meget. Den seneste tid er der nemlig blevet mere roligt at bo og færdes i Bispehaven. Forretningsfører Allan Søstrøm tillægger det flere sociale tiltag hen over sommeren, og ifølge ham er voksenkontakt meget mere værd end videokameraer. Læs mere på side 19.

Det går faktisk bedre end nogensinde før. Ventelisterne på en bolig er generelt blevet længere af den positive årsag, at flere og flere ønsker at bo i en af selskabets afdelinger. Dertil kommer, at flere bliver boende i længere tid end tidligere. Det er de positive kendsgerninger, fødselaren kan glæde sig over på 70-års dagen.

Kære læser – velkommen i oktober-nummeret af dit beboerblad Først vil jeg ønske jer beboere tillykke! Det er nemlig ikke hver dag, beboerdemokratiet folder sig ud, og beboerne får rørt både stemmebånd og stemmesedler. Intet mindre end 12 aftener på en måned er beboere valfartet til fælleshuse rundt om i afdelingerne, og at dømme efter fremmødet og mødeaktiviteten står det meget godt til med beboerdemokratiet i Boligselskabet Præstehaven. Rigtig mange beboere havde noget på hjerte – unge som ældre. Og diskussionen gik lystigt om alt fra husdyr til huslejestigninger. Læs reportagerne fra møderne på siderne 6-18.

Det er ikke til at komme uden om, at denne måned er noget helt særligt. I skrivende stund er det nemlig præcis 70 år siden, at Boligselskabet Præstehaven blev etableret som et af de første almennyttige boligselskaber i Århus. Det fejres med udgivelsen af en jubilæumsbog, der fortæller den gode historie fra dengang til nu. Og det går faktisk bedre end nogensinde før. Ventelisterne på en bolig er generelt blevet længere af den positive årsag, at flere og flere ønsker at bo i en af selskabets afdelinger. Dertil kommer, at flere bliver boende i længere tid end tidligere. Det er de positive kendsgerninger, fødselaren kan glæde sig over på 70-års dagen. Læs mere på side 4-5 – og i de kommende numre, hvor vi bringer uddrag fra historien. Der er med andre ord meget at fejre i denne måned. Og for at vi har kunnet få plads til det hele, er FællesBladet denne gang udvidet med otte sider. Go’ læselyst! På redaktionens vegne Gitte Finnerup Andresen

FællesBladet FællesBladet· ·Oktober August 2009

Side 3


FællesBladet · Oktober 2009

Boligselskabet Præstehaven fylder 70 år! Det er intet mindre end 70 år siden, Boligselskabet Præstehaven blev etableret som et af de første almennyttige boligselskaber i Århus. Det fejres med udgivelsen af en jubilæumsbog, som FællesBladet i de kommende numre bringer uddrag fra.

  A f G i t t e F inn e r u p A ndr e s e n

Sådan ser der ud på Præstevangsvej i 1938 – året før, at Boligselskabet Præstehaven bliver etableret som et af de første almennyttige boligselskaber i Århus. Kilde: Fotograf ukendt, Aarhusbilleder.dk

Side 4

FællesBladet · Oktober 2009


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

I 1941 kan de første beboere flytte ind i boligselskabets første afdeling – Præstehaven 1

En verdenskrig er blevet udspillet, økonomiske kriser er blevet overvundet, og et nyt årtusinde er påbegyndt. I samme periode er Boligselskabet Præstehaven blevet født. Det er vokset fra én afdeling til 13, og i denne måned kan selskabet fejre sit 70-års jubilæum.

Fra 1939 til 2009 For at være mere præcis begynder det hele i 1939, da Boligselskabet Præstehaven – eller ”Det Sociale Boligselskab i Hasle”, som selskabet hedder på dette tidspunkt – opfører de første boliger på hjørnet af Præstevangsvej og Viborgvej – Præstehaven 1. Siden følger flere i kølvandet: Præstehaven 2, Ryhaven, Rosengården, Bispehaven, Rønnehegnet, Neptunvej, Holbergsgade, Bymosevej, Wilstersgade, Tuestensvej, Stavnsvej samt Rytoften og Ryhavevej. I tidens løb er beboere flyttet

ud, andre er flyttet ind. Det er dog den samme almennyttige tankegang, der ligger til grund for livet i afdelingerne – fra den første til den seneste.

I form på fødselsdagen Selvom boligselskabet efterhånden har en del år på bagen, holder det formen. Faktisk går det bedre end nogensinde før. Dags dato tæller selskabet intet mindre end 2.000 lejemål fordelt på 13 afdelinger og 3 daginstitutioner. Ventelisterne på en bolig er generelt blevet længere af den positive årsag, at flere og flere ønsker at bo i en af selskabets afdelinger. Dertil kommer, at flere bliver boende i længere tid end tidligere. Det er de positive kendsgerninger, fødselaren kan glæde sig over på 70-års dagen.

Læs mereFølg med, når vi i de kommende numre bringer uddrag af Boligselskabet Præstehavens 70-årige historie. Det bliver historisk spændende!

FællesBladet · Oktober 2009

Side 5


FællesBladet · Oktober 2009

Postkasser, prisudvikling og en lille pils

AFD.

1

PRÆSTEHAVEN 1: Alt kørte efter bogen på årets første afdelingsmøde, hvor bestyrelsen knapt nåede at genopstille, før den var genvalgt med klapsalver.

Margit Hørdum fortsætter som formand for afdelingsbestyrelsen i Præstehaven 1, mens Tanya Løvschall og Nick Kramhøft fortsætter som suppleanter.

A f L iv S . A nd e rs e n

Lidt under en time tog det, før dagsordenen var afsluttet, og kaffen blev skænket til afdelingsmødet 7. september 2009 i Præstehaven 1. Inden det nåede så langt, kom forsamlingen dog både rundt om nye indendørs postkasser, et borde-bænke sæt til afløsning for sandkassen og påpegning af kalkstriber på vinduerne i opgangen. Ellers handlede mødet mest om nye ungdomsboliger, budget og tv-pakke.

Fra PL Radio til ungdomsboliger Formand Margit Hørdum og driftschef Kristian Jensen fortalte, at lokalerne, som tidligere husede PL Radio, nu bliver til tre ungdomsboliger. Planen var egentlig, at boligerne skulle være familie-lejligheder,

Regnskabschef Morten Kraft forklarede de fremmødte, at huslejen vil stige beskedent med mellem 22 og 57 kroner – alt efter lejlighedstype. Det skyldes den almindelige prisudvikling og ekstraudgifter til renholdelse.

Side 6

FællesBladet · Oktober 2009

men det ville kommunen ikke gå med til. Derfor ser ungdomsboligerne dagens lys – oven i købet med facader, som føres tilbage til deres oprindelige udtryk. Facader var også i fokus senere på aftenen, idet flere revner i afdelingens bygninger trænger til at blive fuget. Margit Hørdum roste indsatsen i vaskerummene, som ser fine ud. Til gengæld bad hun om lidt mere præcision, når affaldet skal op i skraldespandene – for at undgå rotter.

Digitalt tv Eneste indkomne forslag handlede om, at det skal være frivilligt, om man vil have en lille, stor eller ingen tv-pakke, når det digitale tv kommer til efteråret. Forskellige beboere kunne dog klarlægge, at prisen for hver enkelt beboer er den samme, uanset hvilken pakke, man vælger – og forslagsstillerne trak derfor forslaget tilbage. Herefter gik beboerne ombord i snitter og en fotomappe, som var lagt frem til lejligheden. Formanden rundede af med at opfordre beboerne til at bidrage med ønsker om fællesaktiviteter, da de eksisterende sjældent er velbesøgte. Ønskerne kunne gå på teater, biograf, bowling eller noget helt fjerde – bare alle beboere kan deltage. Opfordringen er hermed givet videre.

Ventilation er godt for indeklimaet I forbindelse med renoveringen har de fleste lejligheder fået nye vinduer med indbygget ventilationskanal. En del beboere er dog usikre på, om ventilationen virker, og hvornår den skal bruges. Driftschef Kristian Jensen forsikrer, at ventilationskanalen virker og er meget vigtig for indeklimaet. Han fortæller, at det er vigtigt at ventilere godt ved at holde kanalen åben året rundt. Efter halvanden time er årets første afdelingsmøde veloverstået, og beboerne kan gå ombord i smørrebrødet.

De blev valgt: • Margit Hørdum blev genvalgt som formand for en 2-årig periode • Vibeke Bak blev genvalgt for en 2-årig periode • Nick Kramhøft og Tanya Løvschall blev genvalgt som hhv. 1. og 2. suppleant for en 1-årig periode


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Radiator-rod og Stofa-stigninger PRÆSTEHAVEN 2: Bølgerne går højt til aftenens afdelingsmøde. Opsætningen af nye radiatorer har ikke kun medført tilfredshed, og så er der debat om altaner og antennebudgettet. A f P e rnill e B isl e v p e d e rs e n

Den valgte dirigent, Lene Hansen, får indimellem sit hyr med at styre talerækken ved årets afdelingsmøde i Præstehaven 2. Lokalet summer af kommentarer efter hvert indlæg, og flere emner sætter livlige diskussioner i gang hen over bordene. Blandt andet er der blandt mange af beboerne hård kritik af håndværkernes reparation og rengøring efter opsætningen af nye radiatorer i lejlighederne. Efter en længerevarende debat skærer forretningsfører Allan Søstrøm og teknisk chef Kristian Jensen dog igennem og fastslår pro-

ceduren, at efter syn af hver enkelt lejlighed vil eventuelle fejl og mangler blive udbedret – og ikke på beboernes regning.

Altan-planer til urafstemning Et andet varmt emne er større altaner. Afdelingsbestyrelsen har stillet forslag om at afsætte 50.000 kroner til at få udarbejdet et detailprojekt, og de fremmødte diskuterer videre, om hvad de egentlig vil få ud af en eventuel forøgelse, og om huslejestigninger og flere håndværker-gener er dét værd. Et forslag om at sende forslaget til urafstemning afslutter dog diskussionen, da den efterfølgende afstemning herom resulterer i et ja til urafstemning, dvs. at forslaget og stemmesedler skal sendes ud til alle afdelingens husstande til skriftlig afstemning.

Budget-bryderier Claus Leiszner og Jesper Tjørnild fra administrationen gennemgår afdelingsbudget-

AFD.

2

De blev valgt: • Else Christensen blev genvalgt som formand for en 2-årig periode. • Jytte Secher blev genvalgt for en 2-årig periode. • Irisandra Mehmedbasic blev valgt for en 2-årig periode. • Brian Troelsen blev valgt og Lars Christensen genvalgt som suppleanter for en 1-årig periode.

tet, og i den forbindelse er især Stofas - i mange beboeres øjne voldsomme – prisstigninger og spørgsmålet om tilbagebetaling af fjernvarmepenge i fokus. Jesper Tjørnild vil undersøge andre udbyderes tilbud men slår fast, at det i sidste ende er på afdelingsmøder, man træffer beslutningerne om ændringer af den slags. Med hensyn til fjernvarmepengene forklarer Allan Søstrøm, at man venter på afklaring i sagen fra Klima- og Energiministeriet. Efter omkring to timers beboerdemokrati i praksis lægges afstemninger og budgetter dog til side, og smørrebrødet stilles frem; glassene fyldes med øl og vand, og selskabslokalet fyldes af hyggelig snak.

Den nye afdelingsbestyrelse i Præstehaven 2. Bagerst fra venstre ses Lars Christensen, Brian Troelsen, Lene Hansen og Else Christensen. Forrest fra venstre ses Irisandra Mehmedbasic, Jytte Secher og Lene Lee Andersen.

FællesBladet · Oktober 2009

Side 7


FællesBladet · August 2009

Principiel debat i Ryhaven

AFD.

3

RYHAVEN: I et fyldt fælleshus i Ryhaven blev et stille forslag en mandag aften løftet til en principiel diskussion om fællesskab. Afdelingsmødet i Ryhaven var endnu en gang god for beboerdemokrati af bedste skuffe. A f c asp e r S voldgaard

Det fælles vaskeri i Ryhaven er slidt og har i mange år kørt med underskud – i seneste regnskab på omkring 70.000 kr. Derfor havde afdelingsbestyrelsen indstillet et forslag til renovering af vaskehuset og udskiftning af maskinerne til nogle mere tidssvarende og økonomiske modeller.

Et principielt spørgsmål Men i stedet for at diskutere for eller imod en renovering, blev snakken hurtigt ganske principiel. Skal hele Ryhaven betale til et fælles vaskeri, selvom mange har egen maskine i lejligheden? En beboer åbnede diskussionen ved at tilkendegive, at hun ikke havde meget lyst til at betale for dyre maskiner, som hun ikke selv brugte. Flere tilsluttede sig hendes uvilje, mens endnu flere dog mente, at det var en del af det at bo i et alment boligselskab – man er fælles om udgifterne.

De blev valgt: • Ole N. Madsen blev genvalgt for en 2-årig periode. • Jesper Skyum-Sørensen genopstillede også og blev valgt for en 2-årig periode.

Side 8

FællesBladet · Oktober 2009

Jesper Skyum-Sørensen (længst til højre) og Ole N. Madsen blev begge genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. I baggrunden ses siddende bestyrelsesmedlem Klaus Djernes.

Perspektiv på diskussionen Bestyrelsesmedlem Klaus Djernes satte efter heftig diskussion lidt perspektiv på sagen, da han indvendte: – Hvis vi skal diskutere det her, kan vi jo blive ved i en uendelighed. Hvad med folk, der ikke har bil – skal de så heller ikke betale til p-båse og asfalt? Eller skal folk, som ikke har børn, så ikke betale til vedligeholdelsen af legepladserne?, lød de retoriske spørgsmål fra Klaus Djernes.

Forslaget vedtaget Selvom det tydeligvis gav de fremmødte noget at tænke over, havde bestyrelsesformand Ole N. Madsen i flere forsøg ikke held til at dreje diskussionen tilbage til det egentlige spørgsmål. Stemt blev der dog, da det til sidst lykkedes, og med 32 stemmer mod 11 blev forslaget vedtaget. De af Ryhavens beboere, som benytter vaskeriet, kan nu se frem til tre nye vaskemaskiner og mindst to nye tørre-

tumblere – og med al sandsynlighed et mindre underskud på vaskeri-budgettet end hidtil (når der ses bort fra anskaffelsesprisen). I mellemtiden har bestyrelsen så fået en opgave med at se på løsningsmodeller, som kan gavne både de med og de uden egen vaskemaskine.

Skoleeksempel på beboerdemokrati Ryhaven var denne mandag aften som så mange gange før et skoleeksempel på beboerdemokrati. Adskillige meninger blev luftet, og da de fremmødte tre timer senere rejste sig fra stolene i Fælleshuset, havde ny forretningsorden, forvirrende skiltning, markering af p-båse, huller i hækken og vedligeholdelse af grønne områder – foruden selvfølgelig diskussionen om vaskerummet – været oppe at vende.


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Små fisk og dyr kanalrundfart

AFD.

5

ROSENGÅRDEN: Mens beboerne i Rosengården er glade for de nyrenoverede lejligheder, er der utilfredshed med det forhøjede antennebidrag. Sammen med en række forslag om kæledyr vakte det debat ved årets afdelingsmøde, hvor bestyrelsen fik ét nyt ansigt. A f Tho m as W ilh e l m s e n

Højt humør og hyggesnak fylder hurtigt selskabslokalet på Præstevangsvej – på trods af, at den snes beboere, der har taget turen fra Rosengården, kun fylder godt halvdelen af lokalet. Den snart veloverståede renovering af afdelingen får flotte ord med på vejen, og der er også klapsalver til bestyrelsesformand, Birte Pedersen, som har vist stor tålmodighed, når beboernes frustrationer over håndværkerstøv og boremaskiner har nået kogepunktet.

Dyrt at se Meyerheim Men knap er de første øl og vand knappet op ved langbordet, før debatlysten overtrumfer den joviale sniksnak. Boligselskabets regnskabschef, Morten Kraft, løber budgettet for 2010 igennem, og her vækker antennebidraget en del kritik.

De blev valgt: • Helle Ravn-Sørensen blev valgt for en 2-årig periode. • Pernille Mikkelsen blev valgt som 1. suppleant for en 1-årig periode. • Lennart Gustafsen blev valgt som 2. suppleant for en 1-årig periode.

Beboere, der vil følge Meyerheim på Charlie og Wozniacki på Eurosport, må næste år punge ud med 387 kroner om måneden for fuldpakken. Prisen falder dog lidt igen i 2011, når beboerne har betalt efterslæbet for Stofas voldsomme prisstigning, som først nu Afdelingsbestyrelsen i Rosengården. Fra venstre: Helle Ravnnår ud til beboerne. Sørensen, Mads Klüwer Nielsen, Birte Pedersen, Pernille Punktet ekstraordinære Mikkelsen og Lennart Gustafsen. udgifter er der til gengæld fuld forståelse for, da de – Bare kaniner og akvariefisk ikke er større især skyldes det realkreditlån, som har lagt end 35 centimeter, indskyder forretningsføfundamentet til renoveringen. rer Allan Søstrøm med glimt i øjet.

Katte og kaniner kan flytte ind Efter driftschef Kristian Jensen har fortalt om de forestående forbedringer af gårdmiljøet, der blandt andet omfatter nedgravede affaldscontainere, nyt græs, asfaltering og fliser samt cykelparkering, er det tid til indkomne forslag fra beboerne. Sidste år blev det vedtaget, at der må bo hunde i Rosengården, hvis de er mindre end 35 centimeter. Nu foreslår en beboer, at man bør læne sig op ad Dansk Kennel Klubs anbefalinger, når man vurderer, om en hund må flytte ind – og det vækker en del debat. Til gengæld glider forslaget om, at beboere må holde kat, kanin, fisk og andre almindelige kæledyr glat igennem.

Nyt blod i bestyrelsen Inden de fremmødte kan sætte tænderne i smørrebrødet, skal et nyt medlem vælges til bestyrelsen. Et glas går på omgang, så stemmesedlerne bliver samlet, og mens mørket falder på uden for selskabslokalet, sikrer Helle Ravn-Sørensen sig posten. Pernille Mikkelsen og Lennart Gustafsen bliver valgt som suppleanter.

FællesBladet · Oktober 2009

Side 9


FællesBladet · Oktober 2009

AFD.

6

Nye toner i Bispehaven

BISPEHAVEN: Der var historisk stor ros til afdelingsbestyrelsen på årets afdelingsmøde i Bispehaven. Synlighed og en målrettet boligsocial indsats har i årets løb gjort Bispehaven til et bedre sted at bo. af G i t t e F inn e r u p andr e s e n

Der er ros til afdelingsbestyrelsen fra flere beboere på det ordinære afdelingsmøde i Bispehaven onsdag d. 9. september. Flere beboere rejser sig uafhængigt af hinanden for at give et stort skulderklap til afdelingsbestyrelsen for dens arbejde i årets løb. – I har været synlige som næsten aldrig før, og det har været en fornøjelse, udtaler en beboer.

Synlige resultater Det er ikke kun medlemmerne af afdelingsbestyrelsen, der er synlige denne aften i Trivselshuset. Det samme er de positive resultater, som Bispehaven det seneste år har lagt krop til. – Afdelingen har i årets løb fået færre klager. Flere vælger at blive boende i Bispehaven, udskiftningen er derfor ikke så stor som tidligere, og det er positivt for afdelin-

gen, fortæller formand Leif Scherrebeck. Der er i årets løb blevet tænkt tanker omkring fremtidig affaldshåndtering, ligesom etableringen af en multibane er en realitet. Afdelingsbestyrelsen har med andre ord haft rigeligt at se til, og derfor har den som noget nyt valgt at nedsætte en række udvalg, der kan gå i dybden med vigtige emner mellem bestyrelsesmøderne. Beboere opfordres til at deltage i udvalgsarbejdet – og det forudsætter ikke, at man er medlem af afdelingsbestyrelsen.

Murrat fortæller om de gode resultater med projekt 30+30, og beboerne kvitterer med klapsalver.

gangs skyld ikke kostet en masse penge, men en masse menneskelige ressourcer.

30 dage - 30 uger

Millioner til trivsel

Leif Scherrebeck fortæller den gode nyhed, at antallet af hærværk i Bispehaven hen over sommeren er faldet til det halve. Årsagen er det succesfulde projekt 30+30, hvor 30 unge i 30 dage op til sommerferien fik en voksen kontaktperson tilknyttet. En af kontaktpersonerne er Murrat. – Vi har haft rigtig gode oplevelser med projektet, og det har været en fornøjelse at være med for både voksne og unge, siger han. Forretningsfører Allan Søstrøm supplerer: – Det har været et fantastisk projekt, hvor vi har fået involveret politiet, de sociale myndigheder, Trivselshuset, afdelingsbestyrelsen og en gruppe frivillige. Metoden er egentlig ret simpel. Vi har inddraget mennesker, der bor i området. Det har for en

I hvilken form de gode resultater fra projekt 30+30 bliver videreført, er endnu ikke afgjort. Der er dog både gode intentioner og midler til at føre det videre. Boligselskabet har nemlig fået tilsagn om 12 millioner kroner fra Landsbyggefonden. Penge, der skal bruges til at ansætte flere medarbejdere i Trivselshuset og dermed være med til at skabe endnu flere boligsociale aktiviteter. Det er gode nyheder denne aften i Trivselshuset, hvor beboerne med stort velbehag går ombord i det højtbelagte smørrebrød, mens stemmerne gøres op for afdelingsbestyrelsens nye medlemmer. Det har været en aften med store og små emner på menuen, men hvor de positive budskaber uden tvivl har fyldt mest.

De blev valgt: • Erwin Bülow Light – 72 stemmer • Winnie Pedersen – 68 stemmer • Gitte Bülow Light – 55 stemmer • Ingolf Brown blev valgt som suppleant Holger Harders blev valgt med 68 Bispehavens afdelingsbestyrelse. Fra venstre: Leif Scherrebeck, Ingolf Brown, Gitte Bülow Light, Erwin Bülow Light, Winnie Pedersen, Holger Harders (der desværre afgik ved døden blot få dage senere) og Ibrahim Amcha (Stian Ehrenreich mangler på fotoet).

Side 10

FællesBladet · Oktober 2009

stemmer, men afgik et par dage senere ved døden.


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Mindeord for Holger Harders Det er med sorg, at vi har fået meddelelse om, at Holger Harders er død. Holger blev for få dage siden valgt til medlem af afdelingsbestyrelsen i Bispehaven. Vi havde set frem til et kommende samarbejde med Holger inden for flere områder af bestyrelsens arbejde og specielt omkring ordensregler for det at have hund som beboer i Bispehaven. Holger havde en stor viden om det at have hund, uafhængig af om det er store eller små hunde. Holgers store viden kom tydeligt frem i den debat, der var om kamphunde/muskelhunde på afdelingsmødet for nogle dage siden. I debatten kunne han fortælle indgående om sit arbejde med mange forskellige hunderacer. Resultatet af denne debat blev, at han i sit kommende bestyrelsesarbejde skulle udvikle en plan for, hvilke hunde det er nødvendigt at forbyde i Bispehaven. Vi er også kendt med, at han allerede var i gang med at udarbejde forslag, som skulle fremlægges på hans første bestyrelsesmøde. Afdelingsbestyrelsen har ved Holgers død mistet en god ven og ekspert omkring hunde.

Ære være hans minde!

Afdelingsbestyrelsen for afd. 6 Bispehaven. Leif Scherrebeck

FællesBladet · Oktober 2009

Side 11


FællesBladet · August 2009

Kamp om hundene i Rønnehegnet

AFD.

9

RØNNEHEGNET: Det ordinære afdelingsmøde i Rønnehegnet mandag den 14. september var kendetegnet af et stærkt fremmøde, spørgelystne beboere og en intens debat om aftenens store emne: muskelhunde. Det er for eftertiden forbudt at anskaffe sig en sådan, og har man allerede en, ja så skal den bære mundkurv. af L A U R A S E J R N I E L S E N

De blev valgt: Der var kampvalg til bestyrelsen i Rønnehegnet. De fire poster, der var på valg, blev besat af: • Poul Hansen – 41 stemmer • Karen Hansen – 40 stemmer • Michael Møller – 39 stemmer • Anette Christensen – 39 stemmer • 1. suppleant blev Alice Pedersen, mens Bente Guldbæk stillede op som – og blev valgt til − 2. suppleant.

Afdelingsbestyrelsen i Rønnehegnet. Bagerst fra venstre: Karen Hansen, Poul Hansen, Annette Christensen, Henning Hansen og Michael Møller. Forrest fra venstre: Alice Pedersen, Ingelise Hansen, Bente Guldbæk og Lone Jespersen.

Side 12

FællesBladet · Oktober 2009

For dig, der aldrig har besøgt Rønnehegnet, der med sine 242 boliger er selskabets næststørste afdeling, skal du vide, at det er en usædvanlig idyllisk afdeling. På denne septemberaften blomstrer høstanemoner, hortensia og Sct. Hansurt om kap i rækkehushaverne, og folk stimler mod afdelingens fælleshus: Der er afdelingsmøde i Rønnehegnet.

Hundeliv med mundkurv

Forbudsafdelingen

Mere end 50 beboere er samlet, og beretning og budget bliver hurtigt vedtaget, selvom der er en del spørgsmål til den pekuniære side af sagen. Ud af de fem indkomne forslag handler to om et forbud mod muskelhunde. Og har man allerede en muskelhund, skal den have mundkurv på. Forslagene er kontroversielle, og beboerne debatterer ivrigt − helt uden mundkurv. Jeanette Boye tager ordet: − Hvorfor skal schæferhunde og labradorer ikke med på listen? De bider mindst lige så hårdt som kamphundene? Forslagsstiller Lone Heimann Larsen argumenterer: − Kamphunde er avlet til angreb og er meget territoriale. Det er uheldigt, når vi bor så mange mennesker på ét sted, siger hun. Trods knurren i krogene bliver forslagene vedtaget.

Næste forslag er et forbud mod vindspil. Forslagsstilleren, Tom Christensen siger: − Jeg er ked af, vi ikke bare kan klare det over hækken, men vores nabo chikanerer os med larmende vindspil. Det her er den sidste udvej. Både teknisk chef Kristian Jensen og flere beboere advarer mod at spænde ben for hinanden med for mange regler. Erik Olesen siger: − Alle forslagene i dag har handlet om forbud. Selvom det generer mig, når naboerne griller, kunne jeg ikke drømme om at sige noget til det. Der skal jo være plads til os alle sammen. Trods indvendinger bliver forslaget vedtaget. For sådan er beboerdemokratiet, som fejrede endnu en triumf denne aften i Rønnehegnet.


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

In English, please

AFD.

10

NEPTUNVEJ: Det ordinære afdelingsmøde 15. september på Neptunvej var velbesøgt. Spørgelysten var stor blandt afdelingens unge beboere, og som noget nyt foregik mødet også på engelsk.

  A f G i t t e F inn e r u p A ndr e s e n

Ungdomsafdelingen på Neptunvej hører til blandt de mindste af Boligselskabet Præstehavens afdelinger. Det mærker man dog ikke denne septemberaften, hvor 13 af afdelingens unge møder op til det ordinære afdelingsmøde. Stolene bliver hurtigt besat – og selv to nytilflyttede rumænske studerende har fundet vej til fælleslokalet. De forstår endnu ikke dansk, og sådan går det til, at aftenens møde kommer til at foregå på to sprog: dansk og engelsk.

Fredagsbar og Facebook Afdelingens formand Flemming Thesbjerg byder velkommen og redegør for, hvad der er sket på Neptunvej i årets løb. – Vi har fået malet festsalen, anlagt terrasse med borde og bænke og opstillet blomsterkummer ved lejlighederne, siger han og fortsætter: – Og så har vi forsøgt at stable en fredagscafé på benene, som vi håber, endnu flere vil bakke op om. Og vi har oprettet en gruppe på Facebook, hvor man kan følge med i, hvad der sker i afdelingen. Begrebet ”facebook” kræver ingen yderligere forklaringer. De unge beboere er til-

syneladende hjemmevante med webportalen – også de to udvekslingsstuderende, der denne gang hverken behøver oversættelse eller uddybning.

Må man gøre det selv? Til gengæld kræver budgettet et par engelske bemærkninger undervejs. Det sørger en af Neptunvejs beboere ihærdigt for, så afdelingens to tilflyttere ikke bliver tabt i tørre tal og sproglige spidsfindigheder. Talestrømmen tager til, da beboerne i slutningen af mødet kan komme på banen med stort og småt. – Hvis man har et gulv, der trænger til at blive slebet, og man kender en god håndværker, må man så gerne selv gøre det?, spørger en af de fremmødte. Leif Scherrebeck fra selskabsbestyrelsen forklarer, at det er i orden, så længe det laves håndværksmæssigt rigtigt. Det er dog en god ide at snakke med afdelingens varmemester, inden man kaster sig over værktøjskassen.

Beboerdemokrati på engelsk Årets afdelingsmøde er ved at være forbi. Et møde, der kom vidt omkring – sågar

Neptunvejs afdelingsbestyrelse. Fra venstre ses: Kathrine Qvist, Louise Sommer Jensen, Flemming Thesbjerg og Mette Thordahl Nørgaard.

til udlandet. De to rumænske studerende har fået et indblik i, hvad der kendetegner beboerdemokrati i et dansk boligselskab, og de danske beboere har fået pakket deres engelske talegaver ud. Et fint eksempel på beboerdemokrati i praksis. Og selvom ingen rumænere meldte sig til afdelingsbestyrelsen, har Neptunvej fået to nye beboere, der har lyst til at blive en del af det unge fællesskab.

De blev valgt: • Flemming Thesbjerg blev genvalgt for en 2-årig periode • Kathrine Qvist blev valgt for en 1-årig periode • Louise Sommer Jensen blev valgt som 1. suppleant • Mette Thordahl Nørgaard blev valgt som 2. suppleant

FællesBladet · Oktober 2009

Side 13


FællesBladet · August 2009

 Eksemplarisk enighed i Holbergsgade AFD.

11

HOLBERGSGADE: Tre kvarters udramatisk afdelingsmøde med tre fremmødte beboere endte med en uændret afdelingsbestyrelse og enstemmig vedtagelse af forslaget om afskaffelse af affaldscontaineren i gården.

De tre fremmødte beboere i Holbergsgade udgør også hele afdelingens bestyrelse, så mødets dirigent, økonomichef i Boligselskabet Præstehaven, Morten Kraft, kan uden problemer speede processen op. Det nye budget og huslejestigningen på 62 til 93 kroner bliver hurtigt godkendt, og som de tre fremmødte allerede ved, bliver der i det kommende år ordnet facade, malet vinduer og udskiftet toiletter.

af P e rnill e B isl e v p e d e rs e n

Enstemmig afstemning De blev valgt: • Formand Hans-Jørgen Knipping og næstformand Marianne S. Jensen var på valg i år, og blev begge genvalgt for en to-årig periode.

Side 14

FællesBladet · Oktober 2009

Meget spænding er der heller ikke at komme efter i forbindelse med bestyrelsens eget forslag om afskaffelse af affaldscontaineren i gården. Det bliver enstemmigt vedtaget, at beboerne i afdelingen nu i stedet skal kobles på den kommunale affaldsordning i form af de nedgravede affaldscontainere ude på Frederiks Allé. Morten Kraft kunne meddele, at boligselskabet vil støtte tilmeldingen, så merudgiften per hus-

stand ender på 17 til 25 kroner om måneden. Til gengæld får beboerne også mere plads i gården til cykler og barnevogne.

Intet nyt er godt nyt Efter blot tre kvarter kan Morten Kraft hæve et afdelingsmøde præget af enighed og samarbejde, og de tre bestyrelsesmedlemmer vælger at se positivt på det beskedne fremmøde: – Vi må jo gå ud fra, at det simpelthen er fordi, folk er tilfredse med vores arbejde, og med hvordan tingene kører i afdelingen, lyder det i kor fra bestyrelsen.

Bestyrelsen for afdeling 11- Holbergsgade fortsætter – ikke overraskende - uden udskiftninger: Fra venstre ses Hans-Jørgen Knipping, Marianne S. Jensen og Pia Olesen.


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Våde varer, tørre tal og nyt blod

AFD.

12

BYMOSEVEJ: Afdelingsmødet på Bymosevej lokkede overraskende mange unge beboere til fælleshuset til en snak om fester, husleje og beboerdemokrati. Resultatet blev en helt ny bestyrelse. Overraskende mange fremmødte betød en ekstra flytteindsats for afdelingsbestyrelsens to afgående medlemmer, Lone Heimann Larsen og Kimmie Kristiansen. A f D ani e l H ol m J ohans e n

Foran fælleshuset på Bymosevej står selveste forretningsfører Allan Søstrøm og nyder en cigaret i den lune efterårsluft. Han er vidne til, hvordan flere af afdelingens unge beboere kommer sivende og sætter sig ved det småkagebelagte mødebord. Tolv unge dukker op – de fleste for første gang. – Så mange har der ikke været i de tre år, jeg har været formand for bestyrelsen, indleder den afgående bestyrelsesformand, Lone Heimann, da hun erobrer ordet for at byde velkommen.

Det sociale i fokus At vi befinder os i en ungdomsafdeling bliver hurtig klart gennem Lone Heimanns beretning om det forgangne år. De sociale arrangementer bliver vægtet højt. - Der er ikke så meget at fortælle, ud over at vi havde en rigtig god julefrokost sidste år med gratis mad og drikke. Jeg håber, I vil være med til at fortsætte traditionen, opfordrer hun, og de fremmødte er åbenlyst med på ideen. Mødets deltagere kender allerede hinanden fra sidste weekends store grillfest i afdelingen, hvor Boligselskabet Præstehaven sponsorerede øllene. Formanden

slutter derfor sin beretning med at rette en tak til Allan Søstrøm og boligselskabet for at bidrage til de sociale arrangementer, der er så vigtige for sammenholdet i afdelingen.

Huslejen stiger Allan Søstrøm står derefter for den tørre del: En gennemgang af økonomien. Et lille underskud betyder en 3 procents huslejestigning det kommende år. – Det svarer til en kasse Harboe-øl om måneden, så det er selvfølgelig ærgerligt, men det er en meget lille stigning i forhold til mange andre afdelinger, forklarer han. Baggrunden er højere vandafgifter og vedligehold. Til gengæld er udgifterne til forsikringer faldet gevaldigt på grund af færre indbrud, hvilket er med til at holde huslejestigningen på et minimum.

Nye ansigter i beboerdemokratiet De færre indbrud kommer som følge af bedre udendørsbelysning, som den nuværende afdelingsbestyrelse har sørget for. Bestyrelsens medlemmer, Kimmie Kristiansen og Lone Heimann, stiller dog ikke op til genvalg. En helt ny bestyrelse bliver derfor næste punkt på dagsordenen. En interesseret mødedeltager spørger, hvad det går ud på i praksis. – Præcis det, man selv lægger i det, lyder svaret fra Lone Heimann. Allan Søstrøm følger op: – Som medlemmer af bestyrelsen er I med til at sætte jeres præg på, hvor vi skal hen, og hvordan I vil bo i fremtiden. I er et beboerdemokratisk organ, som vi i ledelsen har en løbende dialog med. Unge har ofte nogle gode ideer og interessante vinkler, som os gamle ikke ser. Derfor lytter vi til, hvad I har at sige. Tre nye ansigter melder sig til hvervet oven på brandtalen, og selvom det er færre end ønsket, er det et skridt i den rigtige retning.

Bymosevejs nye bestyrelse: Anders Daniel Thomsen, Morten Steen Vejrup og Lina Hummelmose.

FællesBladet · Oktober 2009

Side 15


FællesBladet · August 2009

Intet nyt fra Århus Vest-fronten AFD.

14

TUESTENSVEJ: Afdelingsmødet for Tuestensvej bød ikke på mange nye beboerdemokratiske tiltag, men afslørede en uro blandt afdelingens beboere.

af D ani e l H ol m J ohans e n

Fire styks beboere var, hvad det kunne blive til på Tuestensvej. Selv formanden for afdelingsbestyrelsen var ikke nogen steder at finde. Men to minutter over halv syv blev afdelingsmødet alligevel skudt i gang af den afgående næstformand Helle Hørning Waldemar. Der blev budt velkommen og berettet om årets gang. – Ja, der er jo ikke blevet gjort så meget, da der ikke har været nogen henvendelser, forklarede næstformanden, der dog fortalte, at afdelingen havde både borde-bænkesæt og blomsterkummer i sigte.

Dialog er det bedste våben Dagsordenen for resten af aftenen blev interne skærmydsler i afdelingen. De fremmødte kunne berette om skænderier, kolde skuldre og klikedannelser i en strid, som ingen rigtig kunne huske, hvordan begyndte. – Det er virkelig synd, at man bor et sted med så få mennesker, og at man så ikke kan få det til at fungere, mente en beboer. – Stedet er jo dejligt, og vi er alle rigtig glade for at bo her. Teknisk chef for Boligselskabet Præstehaven, Kristian Jensen, der dirigerede mødets gang, opfordrede til, at man løste problemerne nabo til nabo, og deltagerne bakkede op. – Hvis bare vi kunne mødes ansigt til ansigt og snakke tingene igennem med en mediator til at styre slagets gang, kunne vi måske komme problemerne til livs, foreslog en mødedeltager.

Bestyrelsen blev det første offer Det skulle vise sig, til stor ærgrelse for den tekniske chef, at den interne skyttegravskrig

Ud over en lille huslejestigning og nye hårde hvidevarer i 2015 leverede budgettet ikke de store overraskelser.

Side 16

FællesBladet · Oktober 2009

Teknisk chef Kristian Jensen ærgrede sig over, at ingen bestyrelse blev valgt. Nu står formand Kenneth Schwartz alene i front i kampen for beboerdemokratiet.

betød, at ingen bestyrelse blev valgt. Mødedeltagerne følte sig ikke 100 procent neutrale i sagen og ville derfor først stille op, når de interne problemer var løst, og tonen igen var på toppen i afdelingen. Mødet sluttede på den vis uden forløsning, men med et håb om, at de stridende parter kunne forsones gennem samtale. – Vi må sætte os ned som voksne mennesker og snakke om det, opfordrede en mødedeltager, inden Kristian Jensen med et skævt smil takkede for god ro og orden.

Der blev opfordret til, at den interne uro mellem afdelingens beboere blev løst gennem dialog. Et møde mellem parterne blev foreslået.


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

AFD.

15

Lokkemad uden effekt STAVNSVEJ: Der var varslet formandsskifte i afdelingsbestyrelsen på Stavnsvej. Udsigten til den gyser havde dog ikke lokket mange beboere til Fælleshuset – og formanden endte med at tage et år mere.

A f L on e B øy e Th u e s e n

Af dagsordenen kunne beboerne i ungdomsboligerne på Stavnsvej læse, at der ikke var indkomne forslag, som skulle diskuteres ved afdelingsmødet. Bestyrelsen mente selv, at det var forklaringen på, at kun fem beboere ud over dem selv havde valgt at bruge torsdag aften i Fælleshuset. Det begrænsede fremmøde betød, at antallet af potentielle bestyrelseskandidater var til at overse.

har også engang været en julefrokost”, ”Det er en god måde at lære nye mennesker at kende på”, og ”I får en sodavand hver gang”. Men ingen af de fem ikkebestyrelsesmedlemmer bed på maddingen, så det endte med, at formanden fortsatte et år mere, det samme gjorde kassereren – dog som suppleant – og Jacob Worsøe byttede sin suppleantpost ud med en kasserer-kasket.

Den nye/gamle bestyrelse på Stavnsvej. Øverst fra venstre: Torben Rabjerg, kasserer Jacob Worsøe og Christian Kjærby. Nederst fra venstre: Tina Slot Schmidt, Line Kristensen og formand Mette Elian.

Ingen lod sig lokke Da formand Mette Elian havde afgivet sin beretning, hvor hun blandt andet fortalte, at bestyrelsen arbejdede på at få lavet vejbump og en ensretning af trafikken på området ved parkeringspladsen, var det tid til valg til afdelingsbestyrelsen. Både hun og kassereren var på valg og havde meddelt, at de ikke ønskede genvalg, fordi de skal flytte til foråret. Men tavsheden i salen, da der blev åbnet op for, at nye kræfter kunne melde sig, var larmende. Lige bortset fra medlemmerne af bestyrelsen, som forsøgte sig med alverdens lokkemad: ”Der er ikke så meget arbejde i det”, ”Der er også kage”, ”Og der

CarPark kommer oftere Inden den afgående/genvalgte formand hævede mødet, var der et enkelt spørgsmål, som pressede sig på under Eventuelt: Om CarPark, som har skilte sat op på parkeringspladsen, nogensinde kommer forbi? Viceværten havde talt med dem om at komme forbi oftere, og formand Mette Elian kunne garantere, at de kommer - hun havde fået en bøde. Og så forsøgte hun sig en sidste gang, inden alle gik hver til sit: ”Er der en, der lige pludselig godt kunne tænke sig at være suppleant?”. Det var der ikke.

”Det begrænsede fremmøde betød, at antallet af potentielle bestyrelseskandidater var til at overse”.

FællesBladet · Oktober 2009

Side 17


FællesBladet · Oktober 2009

AFD.

16

Ungt engagement

RYHAVEVEJ/RYTOFTEN: Det var en opvisning i ægte og velfungerende beboerdemokrati, da Boligselskabet Præstehavens yngste afdeling holdt deres blot 2. ordinære afdelingsmøde. Hyggelig stemning og fællesskab prægede aftenen.

mergrillaftener, der især på Rytoften har været en stor succes. Desuden er der – efter sidste års afskaffelse af professionel vinduesvask – blevet indkøbt teleskopstænger, som man kan låne hos bestyrelsen. På den mere negative side døjer afdelingen blandt andet lidt med tyveri fra kælderrum og problemer med uautoriseret brug af afdelingens parkeringspladser.

De blev valgt: • Siri Avlund Knoblauch blev genvalgt for en to-årig periode. • Martin Smedegaard og Janeke Clausen blev begge valgt for en to-årig periode. • Per Hansen og Rasmus Ross Kristensen blev begge valgt som suppleanter for en et-årig periode.

Store smil, mindre husleje og ingen censorer AF PERNILLE BISLEV PEDERSEN

Bordene bugner af småkager, frugt og slik, og de tændte stearinlys spreder hygge i det lille selskabslokale på Ryhavevej, der hurtigt fyldes af unge mennesker med smil på læben og hilsner på kryds og tværs.

Årsberetningen – på godt og ondt Efter noget nær kampvalg om at komme i stemmeudvalget bliver årsberetningen grundigt gennemgået. Bestryrelsen fortæller blandt andet om diverse indkøb til forbedringer af selskabslokalet, en forestående udskiftning af planter og de fælles som-

Tyveri og parkeringsproblemer ødelægger dog ikke den hyggelige stemning, og da Claus Leiszner fra administrationen præsenterer huslejenedsættelser på cirka 250 kroner om måneden, ledsages budskabet af klapsalver fra de fremmødte. En beboer har fremsat forslag om at få opsat censorer i trappeopgange for at undgå, at lyset brænder hele natten. Det er generende for de, hvor lyset skinner ind i soveværelserne, og desuden vil man gerne være energibevidst. Inspektør Jesper Tjørnild kan dog fortælle, at censorer faktisk er mere strømkrævende end lys, der brænder hele natten, og at monteringen desuden er bekostelig. Forslaget nedstemmes herefter enstemmigt. Problemet med lysgener i

soveværelserne bliver nemt løst gennem en beboers hjælpsomme råd om mørklægningsgardiner.

Eftertragtet fællesskab Valget til bestyrelsen foregår med valgtaler fra kandidaterne, der alle har stor lyst til at gøre en forskel og være med i det hyggelige fællesskab, afdelingsbestyrelsen tydeligvis er: – Vi mødes cirka en gang om måneden, og det er altså ikke en sur pligt. Der er selvfølgelig en dagsorden, der skal gennemgås, men vi hygger os, og der er også stor forståelse, hvis man har travlt med andre ting, lyder det samstemmende fra bestyrelsen.

Den nye bestyrelse med suppleanter i afdeling 16: f.v. ses Martin Smedegaard, Janeke Clausen, Siri Avlund Knoblauch, Lærke Toft, Rasmus Ross Kristensen og Per Hansen. Formand Thomas Hansen var forhindret i at deltage.

Side 18

FællesBladet · Oktober 2009


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Sagen kort: • Beboerne i Bispehaven vedtog på et afdelingsmøde tidligere i år at afsætte 250.000 kr. om året de næste fire år til videoovervågning. • Folketingets retsudvalg fremsatte i april et lovforslag. Det skulle give tilladelse til at bruge videoovervågning i almene boligområder, som har problemer med hærværk og kriminalitet. • 28. maj 2009 forkastede et stort flertal i Folketinget forslaget. • Det betyder, at det fortsat ikke er lovligt at sætte overvågningskameraer op i boligområder.

Ingen overvågning i denne omgang Loven tillader fortsat ikke at sætte videokameraer op i et boligområde, så den idé er lagt på hylden. Til gengæld er der blevet mere roligt i Bispehaven takket være flere sociale tiltag hen over sommeren, vurderer forretningsfører Allan Søstrøm. A f L on e B øy e Th u e s e n

I marts skrev FællesBladet, at Boligselskabet Præstehaven, i håb om at skabe mere ro og orden, havde afsat 250.000 kr. om året i fire år til overvågningskameraer i Bispehaven. Dengang var forventningen, at en ændring af tv-overvågnings-loven ville give boligforeningerne lov til at bruge optagelserne til at finde frem til ballademagerne.

Den ændring kom ikke. – Vi sætter selvfølgelig ikke overvågningskameraer op, når loven siger, at vi ikke må bruge optagelserne til noget, siger forretningsfører Allan Søstrøm. – Der er ingen grund til at kaste gode penge efter en dårlig sag. Så nu putter vi pengene tilbage i hatten. De kan gøre glæde og gavn til noget andet, som afdelingen vil få endnu mere ud af, mener han.

Sociale tilbud har givet fredelig sommer Heldigvis oplever Allan Søstrøm, at der har på det seneste har været mere roligt i Bispehaven. – Der er en klar tendens til mere ro i området nu. Normalt oplever vi meget mere ballade hen over sommeren, men vi kan mærke, at de mange tilbud, der har været i år, har haft en positiv effekt, forklarer han. Sommerferien har budt på sommerskole på Ellekærskolen i samarbejde med

Trivselshuset. Projektet 30+30 har sat 30 unge sammen med 30 engagerede voksne i 30 dage. Og så har der været det årlige melodi grand prix til glæde for store og små.

Mennesker frem for mekanik – Et projekt som 30+30 har været kanon. De unge har fået et andet forhold til det, de voksne siger og gør. De har fundet ud af, at noget af det måske er rigtigt nok, og at de kan bruge de voksne til noget, fortæller Allan Søstrøm. Han mener, god voksenkontakt er mere værd end videokameraer, som kan give en falsk tryghed. Forretningsføreren tror, bestyrelsen kommer til at drøfte, om det i stedet er en mulighed at ansætte en eller flere personer, som kan stå for endnu flere sociale tiltag i området. Erfaringen – også fra denne sommer – viser nemlig, at når der er voksenkontakt med de unge, sker der en masse gode ting.

FællesBladet · Oktober 2009

Side 19


FællesBladet · Oktober August 2009 2009

Opslagstavlen + 0 4 n e b b u l k s g Onsda uset lsh e s v i r T i

etil hygg 6 1 4 1 ra kl. nko dage f s n o år til ba d g e i m V r . oe g væ r julefr op kaff e k ld Kom o n o e h r e en og vær ov måned m ligt sam o g n a n en g samme vi. der er – kost. t e s u selsh op i Triv d ø m lyst, så Har du ratis! et er g d , m o Så k ben af klub e n g e På v 90 48 24 27 . lf t , it Birg

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse:

Natteravnene er frivillige, ansvarlige voksne som er synlige i gadebilledet for at skabe tryghed og livsglæde. Det nytter at gøre noget! Og du kan være med! Side 20

FællesBladet · Oktober 2009

Gitte Bülow Light gbulow@hotmail.com mobil: 20 22 61 46 eller: Pia Mortensen, Trivselshuset trivselshuset@hotmail.com Tlf.: 86 15 91 97


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Opslagstavlen Åbent hus TRIVSELSHUSET Hasle Centervej 159, 8210 Århus V   Torsdag kl. 10-12 (ikke i skolernes ferie eller på helligdage).   Mød en sundhedsplejerske fra området i samvær med andre kvinder og børn  

Du kan få råd og vejledning om opdragelse, kost, børns udvikling og leg m.m.   Hilsen Sundhedsplejerskerne Annie Damsgaard, Pytte Vesterager Lind Joan Ø. Lund

Beboerdemokratiet blomstrer Mens Rønnehegnets beboere brugte en aften i beboerdemokratiets tegn, blomstrede høstanemoner, hortensia og Sct. Hansurt om kap i rækkehus-haverne.

FællesBladet · Oktober 2009

Side 21


FællesBladet · Oktober 2009

F Æ L L E S S P I S N I N G I T R I V S E L S H U S ET

Trivselshuset – Hasle Centervej 159 – 8210 Århus V – Tlf.: 86159197

O k t ob e r 2 0 0 9 Mandag, tirsdag, onsdag & torsdag kl. 17.00 – 18.00 Alle hverdage kan der købes sandwich, fiskefilet, grillkylling, hamburger, smørrebrød og pommes frites til rimelige priser (ved mad ud af huset skal der bestilles i forvejen)

D AT O

VI SERVERER

MA

12-10

Lasagne med salat og flutes

TI

13-10

Bøf i folie med bagte kartofler

ONS 14-10

Boller i selleri

TO

15-10

Hønsefrikassé med kartofler

MA

18-10

Kylling med ris og karrysovs

TI

19-10

Frikadeller med kartoffelsalat

ONS 20-10

TO

21-10

Kalkunschnitzler m. stuvede grøntsager og kartofler

MA

26-10

Mørbradgryde med ris

TI

27-10

Hakkebøf med brun sovs og kartofler

ONS 28-10

Farserede porrer med kartofler og sovs

TO

29-10

Torsk med sennepssauce og kartofler

MA

02-11

Stegt flæsk og persillesovs

TI

03-11

Kalkunschnitzler m. stuvede grøntsager og kartofler

ONS 04-11

TO

05-11

Farserede porrer med kartofler og sovs

Forloren hare Biksemad med spejlæg

Alle hverdage kan der købes sandwich, fiskefilet, grillkylling, hamburger, smørebrød og pommes frites til rimelige priser (ved mad ud af huset skal der bestilles i forvejen ) •  1 middag

kr. 20,-

•  Levering

kr. 5,-

• Ud af huset

kr. 25,-

•  10 klip

kr. 180,-

• Ekstra kød

kr. 7,-

•  10 klip ud af huset kr. 280,- (incl. emballage og udbringning)

• Emballage

kr. 5,-

Ny delikatesse i Trivselshuset Fra 1. oktober 2009 kan boligselskabets beboere glæde sig til en ny delikatesse, der vil være åben mandag til fredag fra kl. 10.00-14.00. Der vil bl.a. være lune frikadeller, fiskefileter, ribbensteg og fiskefrikadeller. Velbekomme!

Side 22

FællesBladet · Oktober 2009


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

K O N TA K T O P LY S N I N G E R

A d m inis t rat ion

Afdeling 1 & 2 – Præstehaven Varmemester Peter Juhl Hansen Præstevangsvej 16 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 16.00-17.00 Tlf: 86 15 57 52 pjh@praestehaven.dk – Udlejning af gæsteværelser sker ved henvendelse til varmemester Peter Juhl Hansen Præstevangsvej 16 telefon: 86 15 57 52 – Udlejning af Selskabslokaler i afd. 1 og 2, sker ved henvendelse til Jette Hansen, Viborgvej 115 01 3, Tlf. 30 66 59 03.

Hasle Centervej 215 · 8210 Århus V · Tlf. 86 15 66 88

Afdeling 3 – Ryhaven Varmemester Morten Bruus Ryhaven 65 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 25 73 13 mb@praestehaven.dk Udlejning sker ved henvendelse til varmemester Morten Bruus på varme­mesters kontor hverdage kl. 8.30-9.00, tlf. 86257313 eller mb@praestehaven.dk. Afdeling 5 – Rosengården Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 6 – Bispehaven Varmemesteren kan træffes på Hasle Centervej 209 Træffetid 8.00-10.00 Torsdag tillige 15-17 Tlf: 87 44 75 93 driftkontoret@praestehaven.dk Udlejning af selskabslokale og gæsteværelser sker ved henvendelse til Pia Jarland på telefon 42 70 59 50 tirsdage mellem kl. 17.30 og 19.00 eller på mailadressen bispehavensselskabslokaler@ hotmail.com, som tjekkes i tlf. tiden. Afdeling 9 – Rønnehegnet Varmemester Keld Laursen Havkærvænget 100 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 24 64 66 kl@praestehaven.dk Fælleshuset, Havkærvænget 100 og gæsteværelser Tilst Søndervej 44 B udlejes ved afdelingens bestyrelse 1. tirsdag i måneden 18.3019.00, tlf: 86 24 74 84, eller ved Ingelise, torsdage 18.30-19.30. Udlejes kun til egne beboere. Book direkte: iph@webspeed.dk

Afdeling 10 – Neptunvej Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Fælleslokalet udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere. Afdeling 11 – Holbergsgade Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk

Administrationens åbnings- og telefontider: Man: Pers.henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 9.30-14.00

Tirs: Pers. henv. 9.30-11.00 + 12.00-14.00 Tlf. henv. 9.30-14.00 Ons: Pers. henv. 9.30-11.00 + 12.00-14.00 Tlf. henv. 9.30-14.00 Tors: Pers. henv. 9.30-11.00 + 14.00-18.00 Tlf. henv. 9.30-18.00 Fre: Pers. henv. 9.30-11.00 Tlf. henv. 9.30-11.00

Afdeling 12 – Bymosevej Varmemester Torben Skovsgaard Havkærvænget 100 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 15 27 39 ts@praestehaven.dk Fælleshuset Bymosevej 194 udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes ikke til private fester.

Inspektører: Jesper Tjørnild: Tlf. 87 44 75 92 (afd. 1,2,6,16) Rasmus Christensen: Tlf. 87 44 75 99 (afd. 3,5,9,10,11,12,13,14,15

Afdeling 13 – Wilstergade Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk

Else Christensen (form.) Viborgvej 117, st. 2 86 15 13 11

Erwin Bülow Light Hasle Centervej 133 Tlf.: 2360 7895

Ole N. Madsen Ryhaven 93 8619 87 56

Leif Scherrebeck Hasle Centervej 239, 1.tv. 60 77 21 55

Lene Hansen Præstevangsvej 22, st. tv. 21 62 84 93

Per Kjærgaard Ryhaven 46 86 75 55 77

Afdeling 14 – Tuestensvej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 21 68 23 sv@praestehaven.dk Afdeling 15 – Stavnsvej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 21 68 23 sv@praestehaven.dk Stavnsvejs fælleslokale udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere. Afdeling 16 og 17 – Rytoften og Ryhavevej Varmemester Rino Jensen Hasle Centervej 209 Træffetid/telefontid 8.00-10.00 samt torsdage 15.00-17.00 Tlf: 87 44 75 93 driftkontoret@praestehaven.dk Beboere fra Rytoften og Ryhavevej kan leje fælleslokalet på Ryhavevej. Træffetid man-ons kl. 16-19: Tlf. 21 39 76 48 (gerne sms) eller på mail: ryhavevej14@gmail.com

Hverdage Torsdage tillige

8.00-8.30 15.00-17.00

B oligs e lskab e t s b e s t yr e ls e

Jytte Secher Præstevangsvej 20 st.th. 86 15 12 13

A ndr e ny t t ig e adr e ss e r FællesBladet (hverdage 9.00-17.00) 86 19 72 15 c/o Protekst ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Århus C Redaktør: Gitte Finnerup Andresen , E-mail: gitte@protekst.dk Trivselshuset

Nødhjælp: såfremt uopsættelig

86 15 91 97

hjælp uden for normal arbejdstid

Hasle Centervej 159

er nødvendig, kan der ringes til:

Pia Mortensen

Tast-selv-vagttelefonen 87 44 75 95

FællesBladet · Oktober 2009

Side 23


FællesBladet · August 2009

Sommerfest Xxxxxxxxx på Bymosevej

havens afdeling 2 på Viborgvej. Da der XXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxx kom en søn til den lille familie, blev det lidt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 11. september 2009 stod den på grill-hygge trangt, men om livet på få kvadratmeter xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i afdeling 12 - Bymosevej. Omkring siger 45 beboere Ulla: xxxxxxxx mødte op og kunne sætte tænderne i det - Detlækre, ku’ man den gang.

spydstegte lam, som varmemestrene i Iafdeling dag flytter børnefamilierne til større 9 og 12, Keld Laursen og Torben Skovsgaard, lejligheder eller i hus, så det er småt med havde stegt på ægte argentinsk manér. legende børn på plænen neden for huset Udsigten fra lejligheden i Hasle er et panoramakort over Århus by og omegn. Jeg kan Af Pernille Bislev Pedersen se Prismet, Bruuns Galleri, Rådhustårnet, højhusene på Langenæs, og som en ramme om byen ligger Mols, Samsø, Marselisborg Skov og Holme Bjerge. Ulla fortæller, at hun kan se det hejste flag, når Dronningen besøger Marselisborg Slot. - Der er altid noget at se på, siger hun. Ulla udpeger de hvide IC3toge der venter på at køre ind på Hovedbanegården omkring 4 kilometer syd for os. Hun så de første røde lyntoge komme ind på Århus Station i 1935 fra sine bedsteforældres første sal på Østrevej i Hasle. Den gang var der nemlig endnu ikke bygget noget neden for, så der var frit udsyn til jernbanestrækTo r bningen. e n S k o Ulla Rasmussens bedsteforældre vsg a ar f o r aflyttede d io1900, g K e ldda hendes far var f te ne n til Hasle Liakvarteret s vehar u rs e n s . l smsine 2 år, så hun ørge d age nrødder de højd e p u nikalt min e - Jeg har sådan set boet i Hasle . tid, siger Ulla. Dåb, konfirmation og ægteskab er blevet klaret i Hasle Kirke, hendes far var skolebetjent på Hasle Skole, hvor Ulla også var ansat i 25 år som sekretær, og hun mødte sin nu afdøde mand, da han som murer var med til at lave en tilbygning til skolen i 1950.

Plads og mangel på samme Ulla blev gift med sin mand i 1951, hvor de blev skrevet op til en lejlighed. Syv år senere gav det gevinst, og de flyttede ind i den hyggelige to-værelses lejlighed fra 1939 i PræsteSide 24

FællesBladet · Oktober 2009

års jubilæumsfest i 1993 havde de en stor udstilling med fotos af skolen og dens elever gennem fotografiets tidsalder. Mange elever kunne her se billeder af både deres forældre og bedsteforældre på skolebænken.

En historie i sig selv

Når man ser sig omkring i Ulla Rasmussens lejlighed, virker det egentlig indlysende, at hun er så engageret i lokalhistorien. Væggene og hylderne i lejligheden vidner om hendes egen historie. Bag døren hænger fotos af familien. Der er sort-hvid fotos af hendes egne bedsteforældre i stiveste puds side om side med billeder fra familiefester med hendes søskende, børn og børnebørn på slap line og i strålende farver. Ulla har Hasle - før og nu mange malerier og billeder på væggene, som ent m e g for-ld t I det hele taget var der en del mere liv i hun har købt som soMotiverne, ander ar r de t f a s n kvarteret førhen. Ulla fortæller, at der på et trinsvist er stor-slåede gelandskaber, både e kø a d m l i tidspunkt lå hele syv butikker lige omkring dokumenterer etg liv t rigt på l amoplevelser og i n fra jvinduet. og n , hendes blok, der var blandt andet en gartmatcher udsigten Hvor vægk e p b a o s e v ag . o r ner, et mejeri, cigarhandler, og skomager. genet oikke harybilleder, m smer der i stedet reoler r s 2 – BDer nere s fortrinsvist - Skomageren bor her endnu, og han r v amed bøger. bøger om r 1 De e li ng boe e b var her nok fra begyndelsen , siger Ulla og fdkunst og i rejser, men lige i øjeblikket er det i a l ig v i s smiler. dog kriminalromaner der ligger fremme, e t yd Der er sket en del udbygning i Hasle i fortæller Ulla og ler. Hun læser en del og den tid, Ulla har boet der. Flere bygninger mener det ligger i blodet, da hun kommer og en del flere beboere er kommet til, og fra en familie, hvor så godt som alle ofte ses gennem de seneste år, har der været en del med en bog i hånden. Ulla har for nyligt udskiftning blandt naboerne. katalogiseret sin samling af bøger og cd’er i - Før i tiden, da jeg var barn og da også forbindelse med, at hun ville at lære at som voksen, da kendte vi jo alle, mindes bruge en computer, og det har været noget Ulla. Hun har dog stadig et godt overblik af et omfangsrigt projekt at dømme ud fra over området, ikke mindst fordi hun arbejhylderne i stuen og soveværelset, men Ulla der i Hasle Lokal-arkiv, hvor de indsamler har mod på at lære mere og at få flere opleinformationer om Hasle fra aviser, har velser både i Hasle og på rejser i udlandet. gamle kort over tidligere gårde i området, Som det næste mulige rejsemål nævner og en ret stor samling af billeder taget af Ulla Tyrki. L akvarteret mm og dets beboere gennem det sidhar billeder, er der i stedet reoler med et s t i mste t e bøger. Der er fortrinsvist bøger om kunst ge r Hvert år på lokalarkivets e r, århundrede. o ve r før de td. 1. oktober fødselsdag laver de en udstilog rejser, men lige i øjeblikket er det dog å be n er f i l æ d r i ling, og i forbindelsedimed kriminalro fe m 250 g t Hasle Skoles nu. Ulla forstår dem nu godt, hun kunne også godt bruge et ekstra værelse oven i de 65 kvadratmeter, selvom sønnen for længst er flyttet hjemmefra. I forbindelse med det sidste halve års renovation har hun godt nok fået dybere vindueskarme til sine mange blomster, men vindueskarme giver ikke ligefrem ekstra plads til at bevæge sig på.

.

t il s

eks

126_Oktober2009  

Beboerdemokrati Leder: Hip hip hurra! Jubilæum: Boligselskabet Præstehaven fylder 70 år! Reportager: FællesBladet rapporterer fra 12 afdelin...

126_Oktober2009  

Beboerdemokrati Leder: Hip hip hurra! Jubilæum: Boligselskabet Præstehaven fylder 70 år! Reportager: FællesBladet rapporterer fra 12 afdelin...

Advertisement