Page 2

FællesBladet · September 2009

I dette nummer: AlmenBolig+ boliger i Skødstrup: side 4-5 Boligselskabet Præstehaven bliver de første i Danmark til at sætte AlmenBolig+ på landkortet med nye lavenergi-boliger i Skødstrup. Tanken er, at beboerne i det landsdækkende projekt selv skal være med til at indrette boligen og vedligeholde arealerne omkring. Det giver både billigere husleje og større fællesskab.

Til glæde for by og beboere: side 6 Århus Kommune hilser energirigtige boliger velkommen. Ifølge borgmester Nicolai Wammen og rådmand Peter Thyssen er AlmenBolig+ i tråd med kommunens visioner om at bygge boliger, der både er til at bo i og til at betale. At boligerne samtidig er mærket i den bedste lavenergiklasse er blot et ekstra plus til glæde for by og beboere.

Westens wildeste website: side 8 Har du set, at dit boligselskab har fået ny hjemmeside? Den er fed, funktionel og informativ. Adressen er den samme, men indholdet er ajourført, og siden er nu meget nemmere at finde rundt på.

FællesBladet FællesBladet er beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven. Bladet udkommer den 1. i hver måned (bortset fra januar og juli). Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 15. september 2009.

Uddrag af artikler må benyttes i citat og med kilde­henvisning.

Redaktionen kan kontaktes telefonisk alle hverdage kl. 9.00-17.00 på tlf. 86 19 72 15

FællesBladets e-mail: gitte@protekst.dk Postadresse: Protekst ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Århus C

Redaktion: Uffe Lyngaae (ansv.), Gitte Finnerup Andresen, Erik Hjælm Kristensen, Lone Bøye Thuesen, Sara Gjøde og Pernille Bislev Pedersen

Oplag: 2.220 eksemplarer Repro og tryk: Trykkestedet ApS

Layout: INEO Designlab Århus a/s · www.ineo.dk

Side 2

FællesBladet · September 2009

Meninger, der tilkendegives i bladet, kan ikke tages som udtryk for Boligselskabet Præstehavens officielle standpunkt.

125_September2009  

Fremtidens bolig hedder Leder: Perspektivrige planer tema: AlmenBolig+ Visioner: Borgmester og rådmand hilser projekt velkommen Rønnehegnet:...