Page 1

FællesBladet Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

1. september 2009 · Nr. 125

Fremtidens bolig hedder

AlmenBolig+

I d e t t e n u mme r

Leder: Perspektivrige planer Tema: AlmenBolig+ Visioner: Borgmester og rådmand hilser projekt velkommen Rønnehegnet: Sommersjov og sved på panden Ryhavevej og Rytoften: Ung afdelingsbestyrelse med stort engagement Nyhed: Boligselskabet har fået ny hjemmeside

Reportager · Debat · Fotos · Aktiviteter · Artikler


FællesBladet · September 2009

I dette nummer: AlmenBolig+ boliger i Skødstrup: side 4-5 Boligselskabet Præstehaven bliver de første i Danmark til at sætte AlmenBolig+ på landkortet med nye lavenergi-boliger i Skødstrup. Tanken er, at beboerne i det landsdækkende projekt selv skal være med til at indrette boligen og vedligeholde arealerne omkring. Det giver både billigere husleje og større fællesskab.

Til glæde for by og beboere: side 6 Århus Kommune hilser energirigtige boliger velkommen. Ifølge borgmester Nicolai Wammen og rådmand Peter Thyssen er AlmenBolig+ i tråd med kommunens visioner om at bygge boliger, der både er til at bo i og til at betale. At boligerne samtidig er mærket i den bedste lavenergiklasse er blot et ekstra plus til glæde for by og beboere.

Westens wildeste website: side 8 Har du set, at dit boligselskab har fået ny hjemmeside? Den er fed, funktionel og informativ. Adressen er den samme, men indholdet er ajourført, og siden er nu meget nemmere at finde rundt på.

FællesBladet FællesBladet er beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven. Bladet udkommer den 1. i hver måned (bortset fra januar og juli). Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 15. september 2009.

Uddrag af artikler må benyttes i citat og med kilde­henvisning.

Redaktionen kan kontaktes telefonisk alle hverdage kl. 9.00-17.00 på tlf. 86 19 72 15

FællesBladets e-mail: gitte@protekst.dk Postadresse: Protekst ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Århus C

Redaktion: Uffe Lyngaae (ansv.), Gitte Finnerup Andresen, Erik Hjælm Kristensen, Lone Bøye Thuesen, Sara Gjøde og Pernille Bislev Pedersen

Oplag: 2.220 eksemplarer Repro og tryk: Trykkestedet ApS

Layout: INEO Designlab Århus a/s · www.ineo.dk

Side 2

FællesBladet · September 2009

Meninger, der tilkendegives i bladet, kan ikke tages som udtryk for Boligselskabet Præstehavens officielle standpunkt.


Leder

Perspektivrige planer Kære læser – velkommen i september-nummeret af dit beboerblad

Det er intet mindre end nytænkning, når det gælder alment boligbyggeri. Helt ”almindelige” mennesker får nu muligheden for at bo i et attraktivt område i en rimelig afstand til Århus – til en overkommelig husleje. Det er en gevinst for Boligselskabet Præstehavens beboere og århusianere i almindelighed.

Det er intet mindre end ny­tænkning, når det gælder alment boligbyggeri. Helt ”almindelige” mennesker får nu muligheden for at bo i et attraktivt område i en rimelig afstand til Århus – til en overkommelig husleje.

Få din drømmebolig leveret og monteret på én dag. Det lyder nærmest som noget, der hører fremtiden til, men ikke desto mindre bliver det meget snart virkelighed for Boligselskabet Præstehavens beboere. Med AlmenBolig+ projektet bliver boligselskabet blandt de første i landet til at tilbyde rummelige, præfabrikerede og energirigtige boliger til overkommelige priser. I efteråret 2009 tager boligselskabet første spadestik til 35 fremsynede familieboliger i Skødstrup. Tanken er, at beboerne selv skal være med til at præge den indvendige udformning, ligesom de skal inddrages i den daglige drift. Til gengæld er hus­ lejen holdt på et rimeligt niveau, så alle kan være med.

Borgmester Nicolai Wammen hilser de energirigtige boliger hjerteligt velkommen. Han mener, AlmenBolig+ konceptet rammer et behov i tiden, når det gælder pris, kvalitet og energi. Og ifølge Peter Thyssen, rådmand for Teknik og Miljø, er boligerne helt i tråd med Århus’ visioner om at sætte gang i lavenergihuse. Rådmanden forventer, at boligerne vil sætte standarden for kommunens byggeri fremover, ligesom borgmesteren håber, at århusianerne i fremtiden vil se endnu flere boliger efter samme koncept. Det ønske har Boligselskabet Præstehaven allerede gjort sit til at indfri. Ud over de 35 boliger i Skødstrup, som er på vej, har boligselskabet netop sendt en ansøgning af sted vedrørende yderligere 65 familieboliger efter AlmenBolig+ konceptet. Og forretningsfører Allan Søstrøm er ikke bleg for at lægge endnu flere planer for fremtiden. Læs mere om AlmenBolig+ samt boligselskabets og kommunens visioner på siderne 4-7. Traditionen tro står de ordinære afdelingsmøder for døren. Det er nu, du skal finde stemmesedlen frem for at få indflydelse på stort og småt i din afdeling. Der går nemlig et helt år, før du igen får muligheden. Læs mere om, hvor og hvornår afdelingsmødet foregår i din afdeling – på side 10. Go’ læselyst – og på gensyn på afdelingsmødet! På redaktionens vegne Gitte Finnerup Andresen

FællesBladet FællesBladet · September · August 2009

Side 3


Tema: AlmenBolig + September 2009

AlmenBolig+ boliger i Skødstrup Boligselskabet Præstehaven bliver de første i Danmark, til at sætte AlmenBolig+ på landkortet med nye lavenergi-boliger i Skødstrup. I det landsdækkende projekt er tanken, at beboerne selv skal være med til at indrette boligen og vedligeholde arealerne omkring. Det giver både billigere husleje og større fællesskab.

  A f L O N E B Ø Y E T H UE S E N

Fleksibilitet, lav-energi og fællesskab er tre vigtige kodeord i de 35 familieboliger, Boligselskabet Præstehaven skal opføre i Skødstrup. De er en del af et stort projekt, hvor der skal bygges i alt 650 rummelige præfabrikerede almene boliger på landsplan. -Boligerne bliver bygget på en fabrik og kørt rundt i landet på store lastbiler. Det giver nogle stordriftsfordele, som betyder, at huslejen bliver billig. Vi skal kun støbe fundamentet, så kommer de med modulerne, samler dem og giver os nøglen, forklarer en tydeligt glad og stolt Allan Søstrøm, forretningsfører i Præstehaven. Byggeriet passer perfekt ind i Præstehavens ambition om, at fremtidigt byggeri skal være energi-rigtigt. AlmenBolig+ er lavenergiklasse 1, som er meget miljøvenligt, fordi det bruger halvt så meget energi som et almindeligt enfamiliehus. Det opfylder dermed fremtidens krav til nye boliger i Århus Kommune.

Fællesskabet bliver stærkt Det energi-rigtige er ikke det eneste unikke ved de nye huse i Skødstrup. Indretningen er også et kapitel for sig. - De, der flytter ind, kan forme boligen efter deres egne behov , det bliver fantastisk fleksibelt. Det er helt nyt, at man i en lejebolig selv må sætte en skillevæg op, hvis man får brug for et ekstra værelse – og flytte den igen, når der bliver behov for det, fortæller forretningsføreren.

Allan Søstrøm

BOLIGERNE I SKØDSTRUP

 • Boligselskabet Præstehaven bygger 35 fleksible familieboliger på Tronkærgårdsvej. • Scandibyg A/S laver modulerne til de nye boliger • Boligerne bliver på 85, 100 og 125 kvadratmeter. Side 4 FællesBladet · April 2009 • Forventet husleje for et basishus på 100 m2: 5.850 kr. pr. md. • Forventet indflytning: slutningen af 2010

Han glæder sig også over den bærende idé med, at beboerne selv skal yde noget til fællesskabet for eksempel stå for vedligeholdelse. Ikke kun fordi det er med til at holde huslejen nede, men også fordi han tror, det skaber god energi i en afdeling. -Jeg tror på, at det bliver et stærkt fællesskab, som kan være med til at skabe noget unikt. Det bliver ikke strømlinet og ensformigt, fordi det er beboerne, som med deres engagement skaber stedet og omgivelserne. Men det betyder også, at vi vil være grundige med at spørge dem, der søger ind, om de er indstillet på at tage det ansvar og gøre et stykke arbejde for fællesskabet, understreger Allan Søstrøm.

Seneste nyt:

en et Præstehav Boligselskab omsøgt Århus K n a p to e n r a h liopføre 65 bo mune om at efter Almen­ ger i Mårslet e ptet. Så måsk Bolig+ konce snart endnu kommer der r igtige bolige flere energir ttet. på tegnebræ


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Så storslået bliver udsigten fra de 35 nye boliger i Skødstrup.

Basisbolig, type 104 m2

Familieboliger alle har råd til Formand for boligselskabet, Else Christensen ser også frem til at skyde projektet i gang. -Det er nytænkning inden for alment byggeri, at beboerne selv skal varetage nogle af de opgaver, som varmemesteren normalt tager sig af. Det gør det til et rigtig godt og billigt alternativ til en ejerbolig. Vi vil gerne bygge flere, men nu skal vi først og fremmest i gang i Skødstrup, fortæller hun.

Else Christensen

Forretningsfører Allan Søstrøm glæder sig også over det nye alternativ til en ejerbolig, som vil være et bud på en familiebolig blandt andet til offentligt ansatte, der kan have svært ved at komme ind på det dyre boligmarked i Århus Kommune. -Vi vil gerne være med til at dække det stort opsparede behov, der er i Århus Kommune efter almene familieboliger til en rimelig husleje. Jeg håber, at dette forsøgsprojekt varsler en ny tid med større fokus på behovet for at opføre boliger til sygeplejersker, politibetjente, skolelærere og andre fællesskabsorienterede mennesker, der ønsker at bosætte sig i eller omkring Århus. Vi har faktisk allerede kig på flere egnede grunde og er klar til at bygge flere familieboliger efter AlmenBolig+ konceptet, siger han. Boligselskabet Præstehaven begynder at opføre de 35 boliger i Skødstrup i efteråret 2009. Forventet indflytning er sidst på året i 2010.

F ak t a O M A l m e n B olig + • AlmenBolig+ er et forsøgsprojekt med at bygge rummelige, præfabrikerede almene familieboliger tæt på byen til en rimelig husleje. • KAB har udviklet konceptet med Velfærdsministeriets godkendelse til at bygge i alt 650 boliger i Århus, København, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Kolding og Køge. • Scandibyg A/S med ONV arkitekter, Bascon A/S og Ellehauge & Killemoes har udviklet boligerne. • Boligerne opføres efter lavenergiklasse 1. • Beboerne skal selv stå for en stor del af vedligeholdelsen, hvilket også sænker huslejen.

FællesBladet · September 2009

Side 5


Tema: AlmenBolig + September 2009

Perspektivrigt projekt Århus Kommune hilser energirigtige boliger velkommen. AlmenBolig+ er i tråd med kommunens visioner om at bygge boliger, der både er til at bo i og til at betale. At boligerne samtidig er mærket i den bedste lavenergiklasse er blot et ekstra plus.

  A f G i t t e F inn e r u p A ndr e s e n

Til glæde for by og beboere Nicolai Wammen, borgmester i Århus Kommune

Hvilke perspektiver ser du i, at Århus er med i dette forsøgsprojekt? – Forsøgsprojektet med AlmenBolig+ er uhyre spændende og meget perspektivrigt, ikke mindst i forhold til den udvikling, vi står over for i Århus.

Århus har inden for de seneste 10 år fået 15.000 flere indbyggere og knap 20.000 flere arbejdspladser, så det er mere tydeligt end nogensinde før, at Århus-området fremstår som et nationalt vækstcenter sammen med hovedstadsområdet. Samtidig er det vores mål, at Århus Kommune inden 2030 skal rumme 75.000 flere indbyggere. Det er en ambition, som ikke mindst stiller særlige krav til hele boligområdet, hvor vi i perioden forventer at skulle skabe mulighed for 50.000 nye boliger.

Hvilke tanker gør du dig om fremtidigt byggeri? – Vi ønsker et bredt udsnit af forskellige boligtyper, både ejerboliger og lejeboliger, som kan være attraktive for alle befolkningsgrupper, familietyper og aldre. For eksempel er det helt afgørende, at mennesker med helt almindelige indkomster – som f.eks. lærere, håndværkere og politibetjente – kan finde en fornuftig bolig i nærheden af byen.

Hvordan passer Boligselskabet Præstehavens nybyggeri ind i kommunens visioner? – De nye boliger, som Boligselskabet Præstehaven skal opføre i Skødstrup, er et rigtig godt bud på en boligform, som rammer et behov i tiden, når det gælder pris, kvalitet og energi. Jeg er sikker på, at mange familier vil finde boligerne attraktive, og jeg håber, at forsøgsprojektet bliver så succesfuldt, at vi fremover vil se flere boliger efter samme koncept. Til glæde for de kommende beboere – og for byens udvikling.

Side 6

FællesBladet · September 2009


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Hvad er det særlige ved byggeriet? – Det interessante er, at boligerne kommer til at bestå af præfabrikerede moduler. Tankegangen minder om lean, som er en måde at optimere sine arbejdsprocesser på og skabe store besparelser. Og hvorfor skulle det ikke også gælde byggeri?

Hvilke fordele er der i det for den almene lejer? – Lejerne får gode, rummelige boliger til en overkommelig pris. De industrielt fremstillede moduler sikrer den høje kvalitet. Og når boligerne samtidig er energirigtige, betyder det også, at der vil være lavere energiudgifter for den enkelte. Desuden får man som lejer stor indflydelse på indretningen af boligerne og den løbende drift og vedligeholdelse.

Hvordan tror du, århusianerne vil tage imod de nye boliger?

Energirigtige boliger bliver vejen frem Peter Thyssen, rådmand for Teknik & Miljø

Hvilke perspektiver ser du i, at Århus er med i dette forsøgsprojekt? – Der er store perspektiver med AlmenBolig+. Der har længe været et behov for nytænkning inden for byggeri, så vi får boliger, folk har råd til at bo i. Med dette byggeri får vi familieboliger i god kvalitet til en rimelig husleje, og så er de tilmed i lavenergiklasse 1.

– Jeg håber og tror, de vil tage rigtig godt imod dem. Så længe kvalitet og pris er rigtig. Og så tror jeg, den øgede medbestemmelse kan være med til at skabe en værdi og et ansvar hos den enkelte, som hvis det var en ejerbolig.

Hvilke forventninger har du til projektet på sigt? – At boligerne vil sætte standarden for kommunens byggeri. Projektet er i helt i tråd med Århus’ visioner om at sætte gang i lavenergihuse, så vi kan nå vores mål om CO2 neutralitet i 2030. Og det skal ikke kun gælde almene boliger, men alle boliger.

Hurra for nytænkning   A f L O N E B Ø Y E T H UE S E N

Konceptet for AlmenBolig+ rammer godt ned i tidens trend, mener Jesper Bo Jensen, direktør for Center for fremtidsforskning. Han har studeret tendenser i boligsektoren i mange år. - Lejeboligen er på banen igen på grund af finanskrisen, fordi folk er bange for at købe. Jeg håber, de almene boligselskaber skynder sig at bygge en masse nyt nu, for om tre år vil folk igen have ejerboliger, spår han. Jesper Bo Jensen har i flere år efterlyst modulbyggeri, fordi det giver store besparelser på byggeriet. Han hilser nytænkningen i projektet velkommen.

- Jeg synes, det er positivt, at boligerne bliver helt op til 125 m2, og det er godt, at der kun er et eller to plan i boligerne, for børnefamilierne i dag gider ikke bo i etagebyggeri. Ikke fordi de ønsker en kæmpe have, men de vil have en terrasse, hvor de kan sidde og grille med vennerne, siger Jesper Bo Jensen. Fremtidsforskeren spår, at AlmenBolig+ i Skødstrup med sin gode beliggenhed vil tiltrække helt almindelige familier. Han glæder sig over den rimelige husleje og vurderer, at den er overkommelig for både den enlige forsørger, og for par, hvor begge er offentligt ansatte.

Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen

FællesBladet ·September 2009

Side 7


FællesBladet · September 2009

– har du set det? Dit boligselskab har fået ny hjemmeside. Den er fed, funktionel og informativ. Det kan nok være, adressen er den samme, men indholdet er ajourført, og siden er nu meget nemmere at finde rundt på.   Af SARA GJØDE

Hvem ved hvad? Find svar på hjemmesiden, hvis: – Du synes, at boligen er blevet for trang Du kan nemt få ny bolig i Boligselskabet Præstehaven. Hvis der er familieforøgelse, eller du bare har fået en af de nye sofaer med plads til hele familien, husdyr, venner og veninder. Så tjek Boligselskabet Præstehavens andre boliger på hjemmesiden. Der er beskrivelser, billeder og beskeder om, hvad du skal gøre for at få nyt hjem.

– Du vil vide, om katten må flytte med Der er forskellige regler om husdyrhold i afdelingerne. På hjemmesiden kan du hurtigt finde frem til reglerne i din afdeling. Du klikker bare på menupunktet ”for beboere”. Her finder du alt, hvad der er værd at vide om din afdeling – og lidt til.

– Du savner din varmemester Hver afdeling har en varmemester tilknyttet. De er alle sammen søde, rare og meget ferme på fingrene. På

Side 8

FællesBladet · September 2009

hjemmesiden kan du hurtigt finde frem til, hvem der er din varmemester. Måske er der andre, du savner. Hvis de har noget med Boligselskabet Præstehaven at gøre, kan du helt sikkert også finde dem her.

- Du vil vide mere om, hvad der sker Hjemmesiden holder dig up to date. Alle vigtige informationer og væsentlige nyheder kommer på. Vidste du for eksempel, at dit boligselskab udvider i administrationen,

eller at der er kommet ny helhedsplan for Bispehaven? Ikke? Så skynd dig ind på hjemmesiden. Alt det og meget mere kan du finde på den nye hjemmeside. Du kan også bare klikke forbi og se, hvor flot den er blevet.

www.praestehaven.dk


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Lad hundene

være i fred Det er ikke sjovt at gå tur med sin hund, når børn i Bispehaven kaster med sten og sprøjter vand efter den, mener beboer Charlotte Moltzen. Og afdelingsbestyrelsen er helt enig i, at hunde og hundeejere skal respekteres på lige fod med alle andre.

  A f Erik H j æ l m K ris t e ns e n

Lader du en hunde-hømhøm ligge i solen og stege, skal du høre for det fra afdelingsbestyrelsens side og i FællesBladet. Hvis du ikke registrerer sin hund hos Boligselskabet Præstehaven, får du også på puklen. Nu appellerer hundeejer Charlotte Moltzen sine naboer om at møde hende og andre hundeejere med den samme respekt, som de selv forventer at blive mødt med. Charlotte Moltzen er den glade ejer af en Amerikansk Staffordshire-terrier, der ofte går under øgenavnet Amstaff-terrier. – Jeg føler mig lidt krænket af alle de børn, der kaster med sten og sprøjter vand på min hund, siger Charlotte Moltzen, der i øvrigt bakker op om de regler, der er for at have hund i Boligselskabet Præstehaven. – Men det er ikke altid lige sjovt at gå ture med sin hund i Bispehaven, når man bliver mødt af børn, der gejler hunden op og derefter anklager den for at bide dem, forsætter hun.

Afdelingsbestyrelsen bakker op Når børn i Bispehaven beskylder Charlotte Moltzens hund for at være farlig, skal hun ofte bruge lang tid på at diskutere med deres forældre. Hun har snart snakket med omkring 50 og fortalt dem, at deres børn ikke må kaste ting efter hunde og gejle dem op til at blive så hidsige, at de begynder at gø.

– Nu er min hund stor, men det kunne lige så godt være en lille puddel eller en Chihuahua, der blev provokeret på den måde, siger Charlotte Moltzen. Erwin Bülow Light fra afdelingsbestyrelsen i Bispehaven bakker op om Charlotte Moltzens opråb til respekt for hunde og hundeejere. – Hundeejerne fortjener at blive mødt med den samme respekt, som vi forventer af dem og deres hunde, siger han.

FællesBladet · September 2009

Side 9


FællesBladet · September 2009

Din afdeling, din hverdag,

din stemme De årlige afdelingsmøder står for døren, så det er nu, der skal sættes kryds i kalenderen til en aften i beboerdemokratiets ånd. Giv din mening til kende, og få indflydelse på både stort og småt i din afdeling.

  Af PERNILLE BISLEV PEDERSEN

Har du en god ide til afdelingens julefrokost? Synes du, det roder for meget i vaskekælderen? Eller har du en drøm om et nyt fælleslokale? Så mød op til det årlige afdelingsmøde i din afdeling, der løber af stablen her i september.

Din mening tæller! På afdelingsmødet har du mulighed for at være med til at træffe de store og små beslutninger og sætte dit præg på din afdeling. Selvom du måske ikke har lyst til at være en del af bestyrelsen, er det stadig vigtigt, at du kommer til afdelingsmødet. Bestyrelsen træffer nemlig beslutninger ud fra beboer-

nes ønsker og interesser, og det er netop på mødet, du har mulighed for at få sat dine ønsker på dagsordenen.

HUSK For at kunne udnytte din stemmeret skal du medbringe den tilsendte dagsorden, der ombyttes til en stemmeseddel ved afdelingsmødet.

A fd e lings m ød e r :

 AFDELING

STED

TIDSPUNKT

Afd. 1 – Præstehaven 1

Selskabslokalet Præstevangsvej 10 A

Mandag d. 7. september kl. 19.00

Afd. 2 – Præstehaven 2

Selskabslokalet Præstevangsvej 10 A

Tirsdag d. 8. september kl. 19.00

Afd. 3 – Ryhaven

Fælleshuset i Ryhaven, Ryhaven 65

Mandag d. 21. september kl. 19.00

Afd. 5 – Rosengården

Selskabslokalet, Præstevangsvej 10 A

Torsdag d. 10. september kl. 19.00

Af hensyn til bestilling af mad og transport bedes I tilmelde jer senest torsdag den 3. september 2009 kl. 12.00 hos Birte Pedersen, Silkeborgvej 46 02. th., eller hos sekretær Heidi Kahr, mail: hek@ojba.dk eller tlf.: 86 15 66 88 i kontorets åbningstid. Afd. 6 – Bispehaven

Trivselshuset, Bispehaven

Onsdag d. 9. september kl. 18.00

Afd. 9 – Rønnehegnet

Rønnehegnets fælleshus, Havkærvænget 100

Mandag d. 14. september kl. 19.00

Afd. 10 – Neptunvej

Fælleslokalet på Neptunvej

Tirsdag d. 15. september kl. 19.00

Afd. 11 – Holbergsgade

Fælleslokalet, Frederiks Allé 110 B

Tirsdag d. 15. september kl. 17.30

Afd. 12 – Bymosevej

Fælleshuset, Bymosevej 194

Tirsdag d. 15. september kl. 19.00

Afd. 14 – Tuestensvej

På kontoret, Hasle Centervej 215

Onsdag d. 16. september kl. 18.30

Afd. 15 – Stavnsvej

Fælleshuset, Stavnsvej

Torsdag d. 17. september kl. 19.00

Afd. 16 – Rytoften og Ryhavevej

Fælleslokalet, Ryhavevej

Tirsdag d. 22. september kl. 19.00


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Ungt engagement Afdeling 16 er Boligselskabet Præstehavens yngste afdeling, når det gælder bygninger, beboere og bestyrelse. Vi har mødt to medlemmer fra afdelingsbestyrelsen til en snak om udfordringer og udbytte i bestyrelsesarbejdet.

Thomas Hansen og Bjørg Sørensen er bestyrelsesmedlemmer i Boligselskabet Præstehavens nyeste afdeling – Rytoften/Ryhavevej. Begge ser frem til afdelingsmødet i september

  Af PERNILLE BISLEV PEDERSEN

- Det er en fed oplevelse. Man lærer noget, og det giver meget, uden at man skal bruge en masse timer på det. Sådan lyder det fra 24-årige Thomas Hansen, der sidste år blev valgt ind som formand for bestyrelsen i den splinternye afdeling 16. Den består af ungdomsboligerne på Ryhavevej og Rytoften, der sidste år blev slået sammen til en afdeling.

– I starten fik vi hjælp fra Boligselskabet Præstehavens administration til at få styr på de mere formelle ting, blandt andet regnskabsførelse, siger Thomas Hansen.

Fællesskab En ung afdeling Beboerne i Præstehavens yngste afdeling afholdt deres første afdelingsmøde i september 2008, og bestyrelsesarbejdet har selvfølgelig budt på visse udfordringer. De fleste medlemmer havde for eksempel ikke siddet i en bestyrelse før, så det var nødvendigt i det hele taget at sætte sig ind i, hvad bestyrelsesarbejde indebærer.

Thomas og et andet bestyrelsesmedlem, Bjørg Sørensen på 23 år, er enige om, at bestyrelsesarbejde ikke kun er kedelige møder, regnskaber og referater. De oplever begge, at det at sidde i en bestyrelse har givet dem et godt socialt fællesskab. - Man lærer nogle folk i sin opgang at kende, og man får en større fællesskabsfølelse for det område, man bor i, siger Bjørg.

Ny tradition i støbeskeen Thomas og Bjørg synes begge, at bestyrelsens arbejde går fint nu, og de er glade for den gode opbakning fra de andre beboere. – For eksempel havde vi arrangeret en grill-aften, og tilslutningen var så stor, at vi måtte ud at låne ekstra havemøbler rundt omkring, fortæller Thomas med et smil. Bestyrelsen er lige nu ved at arrangere en ny sommer-grillfest, der skal foregå i september: - Det var en succes sidste år, så vi har valgt at gøre det til en tradition, siger Bjørg.

FællesBladet · September 2009

Side 11


FællesBladet · September August 2009 2009

Nyt fra Rønnehegnet Arbejdsdag blev til arbejdsweekend Tilmeldingen til Rønnehegnets først arbejdsdag var ikke stor, men solid var den. Med stor iver tog de få beboere fat og fik i løbet af 2 1/2 time fjernet alle træstolper. Motorbørene kørte i pendulfart med jord, affald, buske og deslige. Der blev arbejdet intensivt begge dage, selvom vi alle om søndagen var trætte og ømme i hele kroppen. Vi havde et mål, og det nåede vi med et perfekt resultat. I skrivende stund er de nye legeredskaber på vej. Glæder os alle til at se det færdige resultat sidst i august. En STOR tak til nr. 27, 250, 240, 232, 264, 92, 8B, 216, 31, 262, 266, 228, 140, 112, 78 samt Martin og Steffen! Tak til alle for en hyggelig weekend, vi ses i næste gård.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse:

Natteravnene er frivillige, ansvarlige voksne som er synlige i gadebilledet for at skabe tryghed og livsglæde. Det nytter at gøre noget! Og du kan være med! Side 12

FællesBladet · September 2009

Gitte Bülow Light gbulow@hotmail.com mobil: 20 22 61 46 eller: Pia Mortensen, Trivselshuset trivselshuset@hotmail.com Tlf.: 86 15 91 97


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Nyt fra Rønnehegnet Sommerfest i Rønnehegnet Årets sommerfest i Rønnehegnet var som sædvanlig en stor succes. Traditionen tro havde vi besøg af Århus Brand­ væsen, der kom og sprøjtede med skum. Vi fik også en gang sprøjtebold, hvilket alle var glade for på den varme julidag. Vi havde en stor ny hoppeborg og sumobryderdragte til alles fornøjelse. Om aftenen havde vi fælles grillaften, hvor 73 havde valgt at spise med. Dejligt med så mange tilmeldinger! Om aftenen underholdt Younus, en af beboerne, med lidt live musik. Vi vil gerne takke alle, der kom forbi, for deres deltagelse og gode humør. Vi håber at se lige så mange eller endnu flere til næste års sommerfest! Venlig hilsen Henning og Charlotte

Så er onsdagsklubben i gang igen – kom og vær med! Vi gør opmærksom på, at ONSDAGSKLUBBEN er startet igen efter sommerferien. Det foregår hver onsdag i Fælleshuset. Ulige uger fra kl. 10.00 - 12.00. Der serveres kaffe, te og rundstykker – og en snak om dagligdagen. Lige uger fra kl. 14.00 - 16.00. Der serveres kaffe, te og brød – og der er forskellige ting på programmet. Man er velkommen til, at komme med forslag om, hvad vi skal foretage os ud over Bingo, pakkespil, underholdnin, frokoster, og udflugter. Alle voksne, der har tid og lyst, er velkomne til et par hyggelige timer sammen med andre beboere. På den måde kan vi komme hinanden lidt mere ved. Man betaler 15 kroner for kaffe, te og brød. Håber vi ses. Venlig hilsen Alice Pedersen, HKV nr. 80

FællesBladet · September 2009

Side 13


FællesBladet · September 2009

F Æ L L E S S P I S N I N G I T R I V S E L S H U S ET

Trivselshuset – Hasle Centervej 159 – 8210 Århus V – Tlf.: 86159197

S Ep t e m b e r 2 0 0 9 Mandag, tirsdag, onsdag & torsdag kl. 17.00 – 18.00 Alle hverdage kan der købes sandwich, fiskefilet, grillkylling, hamburger, smørrebrød og pommes frites til rimelige priser (ved mad ud af huset skal der bestilles i forvejen)

D AT O

VI SERVERER

MA

07-09

Boller i karry

TI

08-09

Karbonader med stuvede gulerødder og ærter

ONS 09-09

Millionbøf med kartoffelmos

TO

10-09

Kåldolmer med kartofler og sovs

MA

14-09

Koteletter i fad med ris

TI

15-09

Köfte med tomatsovs og ris

ONS 16-09

TO

17-09

Fiskefrikadeller med persillesovs, kartofler og gulerodssalat

MA

21-09

Gullasch med kartoffelmos

TI

22-09

Kylling med ris og sovs

ONS 23-09

Farserede porrer med kartofler og sovs

TO

24-09

Hakkebøf med brun sovs og kartofler

MA

28-09

Farsbrød med græske kartofler

TI

29-09

Stuvet hvidkål med medister

ONS 30-09

TO

01-10

Biksemad med spejlæg

TO

05-10

Lasagne med salat og flutes

TO

06-10

Paneret skrubbe med persille sovs og kartofler

TO

07-10

Flæskesteg med brun sovs, kartofler og rødkål

TO

08-10

Hønsekødssuppe og tarteletter

Brændende kærlighed

Hjerter i flødesovs.

Alle hverdage kan der købes sandwich, fiskefilet, grillkylling, hamburger, smørebrød og pommes frites til rimelige priser (ved mad ud af huset skal der bestilles i forvejen ) •  1 middag

kr. 20,-

•  Levering

kr. 5,-

• Ud af huset

kr. 25,-

•  10 klip

kr. 180,-

• Ekstra kød

kr. 7,-

•  10 klip ud af huset kr. 280,- (incl. emballage og udbringning)

• Emballage

kr. 5,-

Her kunne dine ord have stået … Husk, at det er dit beboerblad, og at du derfor kan få stort og småt med i bladet. Derfor fat pen og papir, eller send os et tip om nyheder fra din afdeling. Vi sidder klar på tlf. 86 19 72 15 eller e-mail: gitte@protekst.dk.

Side 14

FællesBladet · September 2009


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

K O N TA K T O P LY S N I N G E R

A d m inis t rat ion

Afdeling 1 & 2 – Præstehaven Varmemester Peter Juhl Hansen Præstevangsvej 16 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 16.00-17.00 Tlf: 86 15 57 52 pjh@praestehaven.dk – Udlejning af gæsteværelser sker ved henvendelse til varmemester Peter Juhl Hansen Præstevangsvej 16 telefon: 86 15 57 52 – Udlejning af Selskabslokaler i afd. 1 og 2, sker ved henvendelse til Jette Hansen, Viborgvej 115 01 3, Tlf. 30 66 59 03.

Hasle Centervej 215 · 8210 Århus V · Tlf. 86 15 66 88

Afdeling 3 – Ryhaven Varmemester Morten Bruus Ryhaven 65 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 25 73 13 mb@praestehaven.dk Udlejning sker ved henvendelse til varmemester Morten Bruus på varme­mesters kontor hverdage kl. 8.30-9.00, tlf. 86257313 eller mb@praestehaven.dk. Afdeling 5 – Rosengården Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 6 – Bispehaven Varmemesteren kan træffes på Hasle Centervej 209 Træffetid 8.00-10.00 Torsdag tillige 15-17 Tlf: 87 44 75 93 driftkontoret@praestehaven.dk Udlejning af selskabslokale og gæsteværelser sker ved henvendelse til Pia Jarland på telefon 42 70 59 50 tirsdage mellem kl. 17.30 og 19.00 eller på mailadressen bispehavensselskabslokaler@ hotmail.com, som tjekkes i tlf. tiden. Afdeling 9 – Rønnehegnet Varmemester Keld Laursen Havkærvænget 100 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 24 64 66 kl@praestehaven.dk Fælleshuset, Havkærvænget 100 og gæsteværelser Tilst Søndervej 44 B udlejes ved afdelingens bestyrelse 1. tirsdag i måneden 18.3019.00, tlf: 86 24 74 84, eller ved Ingelise, torsdage 18.30-19.30. Udlejes kun til egne beboere. Book direkte: iph@webspeed.dk

Afdeling 10 – Neptunvej Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Fælleslokalet udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere. Afdeling 11 – Holbergsgade Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 12 – Bymosevej Varmemester Torben Skovsgaard Havkærvænget 100 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 15 27 39 ts@praestehaven.dk Fælleshuset Bymosevej 194 udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes ikke til private fester. Afdeling 13 – Wilstergade Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 14 – Tuestensvej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 21 68 23 sv@praestehaven.dk Afdeling 15 – Stavnsvej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 21 68 23 sv@praestehaven.dk Stavnsvejs fælleslokale udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere. Afdeling 16 og 17 – Rytoften og Ryhavevej Varmemester Rino Jensen Hasle Centervej 209 Træffetid/telefontid 8.00-10.00 samt torsdage 15.00-17.00 Tlf: 87 44 75 93 driftkontoret@praestehaven.dk Beboere fra Rytoften og Ryhavevej kan leje fælleslokalet på Ryhavevej. Træffetid man-ons kl. 16-19: Tlf. 21 39 76 48 (gerne sms) eller på mail: ryhavevej14@gmail.com

Administrationens åbnings- og telefontider: Man: Pers.henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 9.30-14.00

Tirs: Pers. henv. 9.30-11.00 + 12.00-14.00 Tlf. henv. 9.30-14.00 Ons: Pers. henv. 9.30-11.00 + 12.00-14.00 Tlf. henv. 9.30-14.00 Tors: Pers. henv. 9.30-11.00 + 14.00-18.00 Tlf. henv. 9.30-11.00 + 14.00-18.00 Fre: Pers. henv. 9.30-11.00 Tlf. henv. 9.30-11.00 Driftschef Kristian Jensen: Tlf. 87 44 75 99 Inspektør Jesper Tjørnild: Tlf. 87 44 75 92 Hverdage Torsdage tillige

8.00-8.30 15.00-17.00

B oligs e lskab e t s b e s t yr e ls e Else Christensen (form.) Viborgvej 117, st. 2 86 15 13 11

Erwin Light Hasle Centervej 133 Tlf.: 2360 7895

Ole N. Madsen Ryhaven 93 8619 87 56

Leif Scherrebeck Hasle Centervej 239, 1.tv. 60 77 21 55

Lene Hansen Præstevangsvej 22, 2. tv. 21 62 84 93

Per Kjærgaard Ryhaven 46 86 75 55 77

Jytte Secher Præstevangsvej 20 st.th. 86 15 12 13

A ndr e ny t t ig e adr e ss e r FællesBladet (hverdage 9.00-17.00) 86 19 72 15 c/o Protekst ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Århus C Redaktør: Gitte Finnerup Andresen , E-mail: gitte@protekst.dk Trivselshuset

Nødhjælp: såfremt uopsættelig

86 15 91 97

hjælp uden for normal arbejdstid

Hasle Centervej 159

er nødvendig, kan der ringes til:

Pia Mortensen

Tast-selv-vagttelefonen 87 44 75 95

FællesBladet · September 2009

Side 15


FællesBladet · August 2009

Xxxxxxxxx

Onsdagsklubben 40+ i Trivselshuset

havens afdeling 2 på Viborgvej. Da der års jubilæumsfest i 1993 havde de en stor XXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxx kom en søn til den lille familie, blev det lidt udstilling med fotos af skolen og dens elexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx trangt, men om livet på få kvadratmeter ver gennem fotografiets tidsalder. Mange xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx siger Ulla: elever kunne her se billeder af både deres Kom og vær med onsdage fra kl. 14-16 til hyggeligt samvær over en kop kaffe. Vi går xxxxxxxx - Det ku’ man den gang. forældre og bedsteforældre på skolebæntil banko sammen en gang om måneden og holder julefrokost. I dag flytter børnefamilierne til større ken.

40+ lejligheder eller i hus, så det er småt med

Har du lyst, så mød op i Trivselshuset der er vi.neden Så kom, det erEn gratis! historie i sig selv legende børn– på plænen for huset

Udsigten fra lejligheden i Hasle er et panoNår man ser sig omkring i Ulla Rasmussens nu. Ulla forstår dem nu godt, hun kunne ramakort Århus by omegn. Jeg kan lejlighed, virker det egentlig indlysende, at også godt bruge et ekstra værelse oven i de Påover vegne af og klubben se Prismet, Bruuns Galleri, Rådhustårnet, hun er så engageret i lokalhistorien. Vægge65 kvadratmeter, selvom sønnen for længst højhusene på Langenæs, og som en ramme ne og hylderne i lejligheden vidner om er flyttet hjemmefra. I forbindelse med det Birgit, tlf. 24 27 90 48 om byen ligger Mols, Samsø, Marselisborg hendes egen historie. Bag døren hænger sidste halve års renovation har hun godt Skov og Holme Bjerge. Ulla fortæller, at fotos af familien. Der er sort-hvid fotos af nok fået dybere vindueskarme til sine hun kan se det hejste flag, når Dronningen hendes egne bedsteforældre i stiveste puds mange blomster, men vindueskarme giver besøger Marselisborg Slot. side om side med billeder fra familiefester ikke ligefrem ekstra plads til at bevæge sig - Der er altid noget at se på, siger med hendes søskende, børn og børnebørn på. hun. på slap line og i strålende farver. Ulla har Hasle - før og nu Ulla udpeger de hvide IC3toge der mange malerier og billeder på væggene, som I det hele taget var der en del mere liv i venter på at køre ind på Hovedbanegården hun har købt som soMotiverne, der forkvarteret førhen. Ulla fortæller, at der på et omkring 4 kilometer syd for os. Hun så de trinsvist er stor-slåede landskaber, både tidspunkt lå hele syv butikker lige omkring første røde lyntoge komme ind på Århus dokumenterer et liv rigt på oplevelser og hendes blok, der var blandt andet en gartStation i 1935 fra sine bedsteforældres førmatcher udsigten fra vinduet. Hvor vægner, et mejeri, cigarhandler, og skomager. ste sal på Østrevej i Hasle. Den gang var gene ikke har billeder, er der i stedet reoler I deendnu næste numre af FællesBladet vil du støde -påSkomageren to nye navne.bor her endnu, og han der nemlig ikke bygget noget neden med bøger. Der er fortrinsvist bøger om Bagvar dem sig på henholdsvis Lone var her nok fraBøye begyndelsen , siger Ulla og for, så der fritgemmer udsyn tilansigterne jernbanestrækkunst og rejser, men lige i øjeblikket er det og Pernille Bislev Pedersen. smiler. ningen. Thuesen Ulla Rasmussens bedsteforældre dog kriminalromaner der ligger fremme, Der er sket en del udbygning i Hasle i flyttede til Hasle i 1900, da hendes far var fortæller Ulla og ler. Hun læser en del og Bøye i virksomhedspraktik hosUlla Protekst i der. den tid, har boet Flere bygninger Pernille Bislev Pedersen, der læser Engelsk og Litteraturhi2 år, så Lone hun har sineThuesen rødder i er kvarteret . mener det ligger i blodet, da hun kommer måned, og eni Hasle af opgaverne til bladet og en stof del flere beboere storie er kommet til, ogUniversitet, på Aarhus er på visit FællesBladets - Jegaugust har sådan set boet i al miner at levere fra en familie, hvorhos så godt som alle ofte ses Lone er uddannet folkeskolelærer og gennem har i ottede år seneste haft sinår, har der været en til deljanuar med redaktion frem 2010.enI den skal hunUlla blandthar andet tid, sigerher. Ulla. bogtid i hånden. for nyligt gang blandt skolebørneri bleOdder Kommune. udskiftning blandt naboerne. beskæftige sig med at skrive til Præstehavens beboere om – og ja, cd’er i Dåb,daglige konfirmation og ægteskab katalogiseret sin samling af bøger Meni ordglæden drevhendes hende på - Før i tiden, da jeg var barn og dabeboere også ogforbindelse Præstehavens hvervet klaret Hasle Kirke, far var med, at hun ville at lære at Danmarks Journalisthøjskole, som voksen, da kendte dagen vi jo alle, mindes i de forskellige skolebetjent på Hasle Skole, hvor Ulla også bruge en computer, og det har været noget og inu25slårårhun til hverdagog hun Ulla. Hun har dog stadig et godt overblik afdelinger. var ansat somsigsekretær, af et omfangsrigt projekt at dømme ud fra løs med skriveriet på da han som over området, ikke mindst fordi hun arbejmødte sin nu afdøde mand, hylderne i stuen og soveværelset, men Ulla freelance der i Hasle Lokal-arkiv, hvor de indsamler murer var med tilbasis. at lave en tilbygning til har mod på at lære mere og at få flere opleinformationer om Hasle fra aviser, har skolen i 1950. velser både i Hasle og på rejser i udlandet. gamle kort over tidligere gårde i området, Som det næste mulige rejsemål nævner Plads og mangel på samme og en ret stor samling af billeder taget af Ulla Tyrki. Ulla blev gift med sin Lone mandBøye i 1951, hvor de kvarteret og dets beboere gennem det Bislev sidhar billeder, er der i stedet reoler med Pernille Thuesen Pedersen blev skrevet op til en lejlighed. Syv år senere ste århundrede. Hvert år på lokalarkivets bøger. Der er fortrinsvist bøger om kunst gav det gevinst, og de flyttede ind i den hygfødselsdag d. 1. oktober laver de en udstilog rejser, men lige i øjeblikket er det dog gelige to-værelses lejlighed fra 1939 i Præsteling, og i forbindelse med Hasle Skoles 250 kriminalro

Nye skribenter på FællesBladet

Side 16

FællesBladet · August 2009

125_September2009  

Fremtidens bolig hedder Leder: Perspektivrige planer tema: AlmenBolig+ Visioner: Borgmester og rådmand hilser projekt velkommen Rønnehegnet:...