Page 1

FællesBladet Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

1. august 2009 · Nr. 124

Så ruller bolden på

multibanen

I d e t t e n u mme r

Leder: Vigtigt at værne om værdierne Boligpolitik: Ny lov om almene boliger Sommermad: Mesterkok giver gode råd til grillen Udflugt: Afdelinger besøgte Sønderjylland i solskin Initiativ: Unge og voksne hyggede i Bispehaven Fyring: Natteravnene skal have nyt ansigt i Århus

Reportager · Debat · Fotos · Aktiviteter · Artikler


FællesBladet · August 2009

I dette nummer: Ny lov udfordrer beboerdemokratiet: Side 5 Et omfattende lovforslag for den almene boligsektor er nu vedtaget. Det betyder blandt andet, at beboerdemokratiet får større frihed, men i enkelte tilfælde kan boligselskabets repræsentantskab nu omgå afdelingsbestyrelserne.

Over åben ild under åben himmel: Side 6-7 Når Henrik Boserup griller, er der skruet ned for køkkenudstyr, præstationspres og fancy menuer. Til gengæld er der skruet op for råvarekvaliteten, smagen og charmen. FællesBladet videregiver her mesterkokkens inspiration til sensommerens grillaftner.

De unge viser vejen: Side 10 I Bispehaven har en flok engagerede unge vist, at de kan omsætte ord til handling. Den nye multibane er et bevis på, at de unge gerne vil endegyldigt af med Bispehavens blakkede ry til fordel for fodbold og grillhygge.

FællesBladet FællesBladet er beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven. Bladet udkommer den 1. i hver måned (bortset fra januar og juli). Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 15. august 2009.

Uddrag af artikler må benyttes i citat og med kilde­henvisning.

Redaktionen kan kontaktes telefonisk alle hverdage kl. 9.00-17.00 på tlf. 86 19 72 15

FællesBladets e-mail: thomas@protekst.dk Postadresse: Protekst ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Århus C

Redaktion: Uffe Lyngaae (ansv.), Thomas Wilhelmsen, Erik Hjælm Kristensen, Laura Sejr Nielsen

Oplag: 2.220 eksemplarer Repro og tryk: Trykkestedet ApS

Layout: INEO Designlab Århus a/s · www.ineo.dk

Side 2

FællesBladet · August 2009

Meninger, der tilkendegives i bladet, kan ikke tages som udtryk for Boligselskabet Præstehavens officielle standpunkt.


Leder

Vigtigt at værne om værdierne

Allerede sidst i maj, mens sommeren stadig kun var et løfte i kalenderen, blev et nyt og omfattende lovforslag om den almene boligsektor vedtaget. Det træder i kraft til nytår og indeholder en række ændringer for boligsektoren. En af de mest opsigtsvækkende er, at repræsentantskabet i de almene selskaber fremover kan gå uden om beboerne og den enkelte afdelingsbestyrelse, når en afdeling skal gennem en større renovering. Punktet indskrænker altså på en måde beboerdemokratiet, som du kan læse på side 5 her i bladet.

Lad den nye lov være en anledning til at minde politikerne på Christiansborg om, at det er vigtigt at beskytte de værdier og demokratiske principper, der i mange år har styrket den almene boligsektor.

Kære læser – velkommen i august-nummeret af dit beboerblad Kalenderen siger august, og de fleste arbejdspladser er langsomt ved at komme op i omdrejninger efter ferien. Og selvom vi stadig er i den periode, medierne kalder agurketid, har vi ikke haft svært ved at samle en række gode historier til dig i dette nummer af FællesBladet. Der er nemlig foregået mange sommeraktiviteter i Boligselskabet Præstehaven, siden du sidste gang sad med et nyt nummer af dit beboerblad i hånden.

Lad den nye lov være en anledning til at minde politikerne på Christiansborg (hvoraf der vist kun er to, som selv bor i almene boliger) om, at det er vigtigt at beskytte de værdier og demokratiske principper, der i mange år har styrket den almene boligsektor. Heldigvis lover forretningsfører Allan Søstrøm, at Boligselskabet Præstehaven fortsat vil gennemføre større projekter i tæt dialog med beboerne – og det er vigtigt, hvis beboerne fortsat skal have lyst til at engagere sig i det kvarter, hvor de bor. Engagement har der været masser af i Bispehaven, hvor flere af afdelingens unge har involveret sig i at få etableret den nye multibane. Banen – og selve forløbet med at få den opført – er endnu et bevis på, at de unge gerne vil tage ansvar for fortsat at styrke Bispehavens image. Fremover vil multibanen danne ramme om boldspil, fællesskab og hyggelige arrangementer. På side 10 kan du læse interviewet med Rebaz Ahmed, som har været med til at opføre banen. På bagsiden af bladet kan du se fotos fra indvielsen i maj, der var en ren festdag med solskin, balloner og besøg af to Superliga-spillere fra AGF. Festligt var det bestemt også, da afdeling 1, 2 og 5 sammen kørte ud i sommerlandet – nærmere bestemt til Sønderjylland. Læs reportagen, og se fotos fra turen på side 8 og 9. Og til sidst lige en påmindelse her fra redaktionen. Selvom flere (inklusiv undertegnede) sikkert har opbrugt kvoten af ferie for denne gang, er der stadig al mulig grund til at bevare sommerhumøret. Historien viser, at vi stadig har flot sommervejr i vente – både i august og september. På side 6 og 7 giver selveste mesterkokken Henrik Boserup dig gode tips til nem og lækker grillmad. Så pak køletasken, find grillen frem, og tag på stranden eller i parken med familie, venner og dette nummer af FællesBladet. Fortsat forrygende sommer – og go’ læselyst! På redaktionens vegne Thomas Wilhelmsen

FællesBladet · August 2009

Side 3


FællesBladet · August 2009

- Hvad kunne den enkelte beboer have gjort bedre? I sidste nummer af FællesBladet skrev redaktør Thomas Wilhelmsen i lederen, at fremmødet ved arrangementerne for repræsentantskabet i april og maj var for ringe. I april måtte der aflyses, og i maj mødte 16 deltagere op. ”Herfra skal lyde en lille opsang og en stor opfordring til, at flere møder frem næste gang, boligselskabet har noget spændende på programmet”, stod der i lederen. Det har fået Lene Lee-Andersen, medlem af afdelingsbestyrelsen i afdeling 2, til at skrive en kommentar.

Hej Thomas

Hej Lene

Jeg sidder i min sofa og læser din leder. Jeg er medlem af afdelingsbestyrelsen i afdeling 2 og er enig med dig i dit ærinde, men jeg mener, det er forfejlet at bringe kritikken der, hvor du gør.

Først og fremmest mange tak for din mail. Det er dejligt, når leder, artikler og indlæg i FællesBladet giver anledning til debat.

FællesBladet er et blad, der henvender sig til beboere i Boligselskabet Præstehaven.

Du har ret i, at beboerne ikke er skyld i den lave opbakning til de to arrangementer. Det burde måske fremgå tydeligere, at min lille opsang var møntet på repræsentantskabet.

Hvad kunne den enkelte beboer have gjort bedre? Tilmeldt sig repræsentantskabsdagen den 25. april? Tilmeldt sig repræsentantskabsmøde den 28. maj? Nej – for de var ikke indbudt.

Når det så er sagt, er der mindst to rigtig gode grunde til og motiver for at bringe kritikken i FællesBladet – og ikke i et brev, som kun medlemmer af afdelingsbestyrelserne får at se:

Indbydelse eller indkaldelse til de to nævnte dage får kun medlemmer af afdelingsbestyrelserne, så jeg synes, at din opsang skulle have været sendt til os.

1 ) Som i ethvert demokrati er det også i Præstehavens beboerdemokrati vigtigt, at beboerne er opdateret om, hvordan de valgte repræsentanter udfylder deres roller. Ligesom det er relevant for danskerne at læse, hvis langt over halvdelen af politikerne udebliver fra et vigtigt møde i Folketinget, er det relevant for beboerne at vide, når medlemmer, de har valgt, svigter repræsentantskabsmøderne. FællesBladet giver her alle beboerne – og ikke kun de valgte repræsentanter – mulighed for at se, hvad der rører sig i demokratiet.

Med venlig hilsen Lene Lee-Andersen Bestyrelsesmedlem i afd. 2

2) Til efteråret er der ordinære afdelingsmøder, og lederen i FællesBladet kan forhåbentlig være en motivation til, at flere møder op. For det er jo i alles interesse, at beboerdemokratiet får bedst mulig opbakning.

Venlig hilsen Thomas Wilhelmsen Redaktør, FællesBladet

Side 4

FællesBladet · August 2009


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Ny lov udfordrer

beboerdemokratiet Et omfattende lovforslag for den almene boligsektor er nu vedtaget. Det betyder blandt andet, at beboerdemokratiet får større frihed, men i enkelte tilfælde kan boligselskabets repræsentantskab nu omgå afdelingsbestyrelserne.   A f Eri k H j æ l m Kris t e ns e n

Han understreger, at han ikke udtaler sig i sin egenskab af bestyrelsesmedlem, da bestyrelsen endnu ikke har sat sig tilstrækkeligt ind i den nye lovpakke. Han tror dog ikke, at den nye lov får konsekvenser for beboerdemokratiet i Præstehaven. − Skidt pyt. For jeg tror alligevel ikke, der er nogen i Præstehaven, der kunne finde på at gennemføre vidtrækkende beslutninger uden om beboerne, tilføjer han.

Fra 1. januar 2010 kan boligselskaberne i Danmark gå uden om afdelingsbestyrelserne og beboerne, når der skal laves større renoveringer, boligsociale helhedsplaner og fremtidssikring af bebyggelse. Det betyder i realiteten, at Boligselskabet Præstehavens repræsentantskab kan sætte beboerdemokratiet delvist på standby. Tanken bag er, at repræsentantskabet er bedre end afdelingsbestyrelserne til at være objektive og tage beslutninger, der er i hele boligselskabets interesse.

Ny lov vækker glæde Hos Boligselskabet Præstehavens forretningsfører, Allan Søstrøm, vækker det nye lovforslag glæde. Boligselskabet kan nu bedre renovere de eksisterende boliger og leve op til tidens standarder. I boligselskabets administration har de længe efterspurgt en modernisering af den almene boligsek-

tors love, så de kan følge med udviklingen på boligområdet. − Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at repræsentantskabet består af medlemmer af de forskellige afdelingsbestyrelser, og derfor er det stadig en demokratisk proces, siger Allan Søstrøm. − Og i Boligselskabet Præstehaven vil vi fortsat tage dialogen med beboerne, så vi ikke træder nogen over tæerne. Men ellers synes jeg, det er et godt første skridt på vejen mod en større modernisering af hele den almene boligsektor, supplerer han straks.

Endnu flere regler i junglen Men det er ikke alle, som er lige positivt stemt over, at politikerne blander sig i den almene boligsektor. − Vi burde have været forskånet for endnu en uforståelig og kompliceret lovpakke til den i forvejen overlæssede almene regeljungle, siger Ole Nørgaard Madsen, som bor i Ryhaven og er medlem af både afdelingsbestyrelsen og selskabsbestyrelsen.

D e t si g e r d e n n y e lov o g s å : •  Fremover kan afdelingsbestyrelserne vedtage sammenlægninger og opdelinger af afdelinger. •  Boligselskabet får lettere ved at fusionere med andre boligselskaber og undgå kommunens bureaukrati ved mindre udvidelser af afdelingerne •  Beløbet, som lejere selv må forbedre deres boliger for, stiger fra 100.000 til 150.000 kroner. •  Læs mere om de mange nye love om den almene boligsektor på www.bl.dk.

FællesBladet · August 2009

Side 5


FællesBladet · August 2009

Over åben ild under åben himmel Når Henrik Boserup griller, er der skruet ned for køkkenudstyr, præstationspres og fancy menuer. Til gengæld er der skruet op for råvarekvaliteten, smagen og charmen. FællesBladet videregiver her mesterkokkens inspiration til sensommerens grillaftner.

T e k s t : L a u ra S e j r N i e ls e n F o t o : D avid B e rin g

Når det summer af sol og sommer, er det tid til at pakke køkkenet sammen, bære det ned af trappen og genfinde madglæden under åben himmel. Grillmad à la Henrik Boserup er både simpel og velsmagende. Han siger: – Mennesket har i årtusinder lavet mad over åben ild, og det er meget befriende at gå tilbage til det simple komfur, en grill er. I det moderne køkken skal man næsten være ingeniør bare for at tænde komfuret. Men med de rigtige råvarer behøver man bare nogle grillkul og en æske tændstikker for at fremtrylle et godt måltid mad.

Grill p å d e n si k r e m å d e

Når du griller, er der en række vigtige ting, du skal huske, så ingen kommer til skade: • Hold øje med grillen, og pas på, at børn ikke kommer nær den varme grill. •

Grill aldrig indendørs, da grillen udvikler kulilte, som kan give forgiftning.

• Bliver du forbrændt på grillen, skal området køles med vand hurtigst muligt. •

Stil engangsgrill på et hårdt og jævnt underlag.

Hav altid vand til slukning i nærheden af grillen.

• Brug tændvæske eller tændblokke til at starte grillen – aldrig sprit eller benzin. • Undgå at efterlade gløder, hvis du griller på stranden. Sørg for at afkøle sandet under grillen, så undgås faren for at blive forbrændt på varmt sand.

Kilde: www.forbrugerraadet.dk

Olie, salt og citron Spørger man Boserup, er den nemme opskrift på velsmagende mad gode råvarer i kombination med olie, salt og citron: – Olie, salt og citron er diskrete, men vigtige ingredienser. De dominerer ikke, men forstærker nærmere bare smagen fra råvarerne. På den måde kan man virkelig smage forskel på, om man har købt en god, dansk øko-bøf eller noget billigt skrammel, der er pumpet med vand, og hvor dyret

aldrig har set en mark, siger Henrik Boserup. Kødet kan marineres med de tre magiske ingredienser, som også klæder grøntsager i alle afskygninger.

Alle kan være med Det er først og fremmest en social aktivitet at grille. Gamle som unge, mænd og kvinder kan mødes om at lave mad i det fri.

T j e k g rillr e g l e rn e •  Flere af afdelingerne i Boligselskabet Præstehaven har fællesgrill, som alle beboere kan benytte. •  Afdelingerne har forskellige regler for, hvor og hvordan du må grille. Du kan de regler, der gælder Side 6finde FællesBladet · April 2009for din afdeling, i boligmappen, som blev udleveret ved indflytning.

Henrik Boserup opfordrer til, at det ikke bare er bøfferne, som bliver tilberedt i det fri, men hele måltidet: – Tag alle ingredienserne ud, så der ikke er nogen, som står tilbage i køkkenet. Alle kan deltage. Mens kartoflerne ligger i gløderne, kan børnene snitte grøntsager, mor marinere kød og far røre sovs, siger Henrik Boserup og fortsætter: – En sidegevinst ved madlavningen i det fri er, at familierne får ny inspiration til den traditionelle madlavning. På den måde kan man have glæde af grillaftenerne langt hen på vinteren.


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

5 Boserup-råd til grillaftenen Brug tid på indkøbet og lyt til din mavefornemmelse: hvad har du lyst til? • Brug kul – briketter er et affaldsprodukt • Køb aldrig de billige pølser – der er næppe kød i • Køb friske, økologiske grøntsager • Hav altid rigelige mængder af olie, salt og citron ved hånden

Selleriråkost: 1 Knoldselleri Olie, citron og salt Selleri strimles fint, citronskallen strimles med juliennejern eller skarp kniv og tilsættes sammen med saften fra citronen. Vend godt med olivenolie i, og smag til med salt. Lad marinere en times tid.

Rustik agurkesalat: 1 Spændstig agurk Olie, citron og salt Agurken flækkes på langs, og hver halvdel flækkes igen. Derpå skæres agurken i centimeter-store tern. Smag til med olie, citron og salt.

På kødsiden: 4 Svinekoteletter 2 Rib eye steaks 2 Engelske bøffer Kødet vendes i frisk chili, hvidløg, olie, citron og salt. Steges.

Grillede kartofler: En god håndfuld kartofler luner sig lækre på grillristen.

Bearnaisesovs på gløder: Æggeblommer – 1 blomme per 1-2 personer Fed cremefraiche – 1 spsk. per blomme Smør – en klat per blomme Salt Citronsaft Estragon (Eller noget andet grønt, der smager. Persille eller purløg er eksempelvis fine varianter). Æggeblommer og cremefraiche piskes sammen i en kasserolle. Varm op over heftig varme, mens du pisker uden pause. Juster varmen ved at trække kasserollen på afstand af ilden, og sørg for, det ikke koger. Når piskeriset trækker spor i sovsen, skal gryden af og sættes på en kold overflade for at afkøle bunden. Nu dumper du smørklatter i, som køler det hele af og pisker lidt igen, indtil sovsen skifter lyd og bliver hul. Så er den ved at være klar. Hak masser af estragon og rør i. Smag til med citronsaft og salt.

FællesBladet · August 2009

Side 7


FællesBladet · August 2009

På sommertur til Sønderjylland Afdeling 1, 2 og 5 havde en dag fuld af gode oplevelser, da turen gik til Christiansfeld, Skamlingsbanken og Hejlsminde.

ing er d l o K r o f s feld s yd nningo h Chris tian g o s n e nighed rundlag t g Brødreme v e l b n e y! By kagernes b nhuterne , som fly t err i 1773 af h a Holland . I løbet l fr tede her ti oms trede Chrisbl y af kor t tid lev kendt som en b og b tians feld håndværk .... ke med unik

A f Kirs t e n B o k hon k o , afd . 5 , R os e n g å rd e n

Igen i år havde Jytte Secher – sammen med Sørens busrejser – arrangeret en dejlig tur, som denne gang gik til Christiansfeld, Skamlingsbanken og Hejlsminde. Det gik fra morgenstunden rask sydover, og efter en morgenmadspause i Vejle og stor rift om lodsedlerne i det kinesiske lotteri i bussen, ankom vi til Den Gamle Grænsekro nord for Christiansfeld. Her stod den på sprængt svinekam med grøntsager og kartofler samt en dejlig fløderand med kirsebær og is. Efter middagen kørte vi de få kilometer til Christiansfeld, hvor vi ankom til kirken, der tilhører Brødremenigheden. Her tog Laurens Asmussen, en af menighedens medlemmer, os på en meget spændende tur – både gennem historien og bygningen.

Spændende historie og skønt landskab Efter en lille rundtur i byen og lidt tid på egen hånd kørte vi tilbage til kroen, hvor der var dækket fint op og med masser af honningkager på bordene. Her fortalte en

Side 8

FællesBladet · August 2009

anden guide fra området på sin egen morsomme og vidende måde om spændende historie fra egnen – blandt andet om genforeningen i 1920, hvor Kong Christian X red over grænsen på en hvid hest. Vores guide var med i flere

timer, og aldrig brugte han bøger eller sedler at holde sig til. Det må siges at være imponerende af en mand på 82 år. Vi kørte gennem meget skønne land-


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

skaber, og på turen kom vi også til Skamlingsbanken – et smukt, historisk sted. Efter en tur tilbage til kroen, hvor guiden skulle ”afleveres”, kørte vi nordpå og sluttede dagen med endnu et spil banko i bussen. En dejlig dag og en stor tak til ildsjælene, som gør et flot stykke arbejde for, at vi kan tage på denne årlige udflugt til et sted i vores smukke land.

FællesBladet · August 2009

Side 9


FællesBladet · August 2009

Sjov og ballade gør unge og voksne glade De 30 dage, som 30 + 30-initiativet i Bispehaven varede, er gået. Men de er ikke glemt. FællesBladet tog i Trivselshuset for at tage en snak om forløbet med de to deltagere Winnie Pedersen og Nadia Aziz.

  A f Eri k H j æ l m Kris t e ns e n

Hygge kan være mange ting. Det kan være et par timer med tøserne i systuen, et GPSløb i lokalområdet, en tur i biografen, en aften med Nintendo Wii eller en tur i Tivoli. Hygge behøver ikke at kræve et kæmpearrangement – det kan snildt være en aften foran flimmerkassen. Og der var netop ringet ind til 30 dages intens hygge, da Winnie Pedersen og Nadia Aziz mødtes i 30 + 30-initiativet.

Må gerne vende tilbage Hvis det stod til Winnie Pedersen, kunne 30 + 30 sagtens være et årligt tilbagevendende arrangement for at gøre forholdet mellem de unge og de voksne i Bispehaven endnu bedre. − Jeg synes, vi har hygget os rigtig godt. Og jeg har da også tænkt mig at blive ved med at holde kontakten til Nadia, siger Winnie Pedersen, der var en af de mange voksne, som deltog i 30 + 30. − Vi havde en rigtig god dag oppe hos Winnie, hvor vi spillede Nintendo WiiFit og bare slappede af stille og roligt sammen, siger Nadia Aziz, der blev tilknyttet Winnie Pedersen i 30 + 30-initiativet.

Sjov tur i Tivoli Winnie Pedersen og Nadia Aziz mødtes tit sammen med mange af de andre par unde-

Side 10

FællesBladet · August 2009

vejs i den 30 dages periode for at være flere om at dele oplevelserne. I de større grupper var Nadia Aziz både med en tur i biografen og en hel dag i Tivoli Friheden. − Det var en helt vildt sjov dag, vi havde i Tivoli. Det var helt sikkert den sjoveste dag i løbet af 30 + 30, fortæller Nadia Aziz begejstret.

FællesBladet mødte de gode venner Winnie Pedersen og Nadia Aziz i Trivselshuset til en snak om 30 + 30, som begge var begejstrede for.


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

De unge viser vejen I Bispehaven har en flok engagerede unge vist, at de kan omsætte ord til handling. Den nye multibane er et bevis på, at de unge gerne vil endegyldigt af med Bispehavens blakkede ry til fordel for fodbold og grillhygge.

  A f Eri k H j æ l m Kris t e ns e n

Det er slut med baldrede ruder og hærværk for flere tusinde kroner. Nu bruger de unge i Bispehaven deres energi på at gøre lokalområdet til et fedt sted at være. De har med opførelsen af den nye multibane vist, at de kan stå sammen og gøre op med tidligere tiders fordomme. Nu står multibanen klar og er allerede omdrejningspunkt for flere aktiviteter. Og planerne er mange. De unge i Bispehaven har fået lavet trøjer med tryk til deres eget fodboldhold, så de kan vise, at de er klar til

at tage udfordringen op mod hvilken som helst modstander. − Vi håber meget på, at vi kan udfordre alle, der tør, siger Rebaz Ahmed. − Vi håber også, at vi kan spille kampe mod både ungdomsklubben, politiet og boligadministrationen – det kunne være sjovt, supplerer han straks.

det, finder de unge i Bispehaven hurtigt ud af at samle to hold til en dyst. − I sammenhæng med 30 + 30-ordningen (læs mere på side 10) havde vi taget alle drengene med herop for at hygge os med en lille fodboldturnering. Det var en rigtig sjov aften, siger Rebaz Ahmed.

Og her stopper det ikke Trængsel på multibanen Multibanen bliver allerede nu flittigt brugt af de unge i Bispehaven. Når vejret byder

De unge i Bispehaven er et energisk folkefærd og har ikke i sinde at lægge sig på den lade side. Der er allerede planer for mange gedigne grillaftener. − Jeg glæder mig meget til, at vi får opsat en grill derovre, og jeg tror, at vi kommer til at bruge multibanen rigtig meget. Den kommer både til at være centrum for fodboldkampe og grillaftener, hvor vi bare vil hygge os med hinanden, siger Rebaz Ahmed forventningsfuldt. Om Allan Søstrøm og kollegerne fra boligadministrationen har mod på at gribe udfordringen om en fodboldkamp mod de unge, må tiden vise…

Rebaz Ahmed er en af de mange lokalt engagerede unge i Bispehaven. Rebaz Ahmed er en af de mange lokalt engagerede unge i Bispehaven.

Se fotos fra indvielsen af multibanen på bagsiden af FællesBladet.

FællesBladet · August 2009

Side 11


FællesBladet · August 2009

Gellerup skal have

nyt ansigt… Andelen af almene boliger i Gellerup skal ned på 30 procent frem mod 2030.

  A f Tho m as W ilh e l m s e n

Nye ejerboliger, erhvervsliv og kommunale arbejdspladser er opskriften på at bryde med ghetto-imaget i Gellerup. I slutningen af juni blev Århus Kommune og Brabrand Boligforening enige om den nye helhedsplan til 400 millioner kroner, der skal give kvarteret et nyt ansigt. Tre boligblokke skal – ifølge planen – rives ned, og i 2030 skal

antallet af almene boliger i området være 30 procent. I dag er 90 procent af boligerne almene.

Attraktivt for alle århusianere

over for en gennemgribende forvandling af området, så det fremstår attraktivt for alle århusianere, lød det fra borgmester Nicolai Wammen (S) i en pressemeddelelse, da aftalen var indgået.

– Det er meget værdifuldt, at der nu er skabt bred politisk enighed om en konsekvent og målrettet plan i Gellerup. Vi står

…og det skal Natteravnene også Jabbar Yazdani er blevet fyret, og Natteravnene leder nu efter ny konsulent i Århus.

  A f Tho m as W ilh e l m s e n

Stillingen som konsulent for Natteravnene i Århus er ledig, efter den tidligere konsulent Jabbar Yazdani blev fyret tidligere på sommeren. Han havde kun jobbet i fem måneder. Sekretariatschef Erik Thorsted har til Lokalavisen begrundet fyringen med, at Jabbar Yazdani gjorde for meget ud af at profilere sig selv snarere end Natteravnene.

Ønsker held og lykke Jabbar Yazdani har ikke ønsket at kommentere sin arbejdssituation, men sagt til

Side 12

FællesBladet · August 2009

Lokalavisen, at han ønsker Natteravnene alt muligt held og lykke fremover. – De spreder livsglæde og er en garant for tryghed i lokalområdet. De unge føler sig mere trygge, og der er mindre hærværk, så det er et utroligt godt og vigtigt arbejde, Natteravnene udfører, udtalte Jabbar Yazdani til Lokalavisen i juni.


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Opslagstavlen MADAM SKRALD ta’r det store skrald

I Ryhaven sørger skraldeskuret Madam Skrald i godt samarbejde med beboerne nu for, at store affaldsmængder ikke længere skæmmer afdelingen. Kun det grønne affald er synligt. Ganske vist kniber det lidt med at undgå plastiksække i de grønne affalds-øer. Både for et syns skyld, for miljøet og for at undgå problemer med afhentning som grønt affald er det vigtigt, at haveaffald tømmes ud af plastiksække. Byggeaffald fjernes ikke af renovationsvæsenet. Varmemesteren sikrer sig, at håndværkere holdes fast på at fjerne byggeaffald i forbindelse med arbejde i afdelingen. Det samme bør man være opmærksom på som beboer. Så undgår man selv at måtte til en af kommunens genbrugspladser.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse:

Natteravnene er frivillige, ansvarlige voksne som er synlige i gadebilledet for at skabe tryghed og livsglæde. Det nytter at gøre noget! Og du kan være med!

Gitte Bülow Light gbulow@hotmail.com mobil: 20 22 61 46 eller: Pia Mortensen, Trivselshuset trivselshuset@hotmail.com Tlf.: 86 15 91 97

FællesBladet · August 2009

Side 13


FællesBladet · August 2009

F Æ L L E S S P I S N I N G I T R I V S E L S H U S ET

Trivselshuset – Hasle Centervej 159 – 8210 Århus V – Tlf.: 86159197

august 2009 Mandag, tirsdag, onsdag & torsdag kl. 17.00 – 18.00 Alle hverdage kan der købes sandwich, fiskefilet, grillkylling, hamburger, smørrebrød og pommes frites til rimelige priser (ved mad ud af huset skal der bestilles i forvejen)

D AT O

VI SERVERER

MA

10-08

Bøf i folie, med grøntsager og stegte kartofler

TI

11-08

Lasagne med salat

ONS 12-08

Köfte med ris og tomatsovs

TO

13-08

Pizza med oksekød eller skinke & salat

MA

17-08

Kylling med halve bagte kartofler og salat

TI

18-08

Hamburgerryg med hvid sovs og grøntsager

ONS 19-08

TO

20-08

Fyldte pandekager med salat

MA

24-08

Stegt flæsk og persillesovs

TI

25-08

Hakkebøf med brun sovs

ONS 26-08

Flanksteak med majskolber og bagt kartoffel

TO

27-08

Lasagne med salat og flutes

MA

31-08

Ovnbagt laks med kartofler og smørsauce

TI

01-09

Sommergryde

ONS 02-09

TO

03-09

Stegte sild med stuvede kartofler

Blomkålsgratin Biksemad med spejlæg

Alle hverdage kan der købes sandwich, fiskefilet, grillkylling, hamburger, smørebrød og pommes frites til rimelige priser (ved mad ud af huset skal der bestilles i forvejen )

Side 14

•  1 middag

kr. 20,-

•  Levering

kr. 5,-

• Ud af huset

kr. 25,-

•  10 klip

kr. 180,-

• Ekstra kød

kr. 7,-

•  10 klip ud af huset kr. 280,- (incl. emballage og udbringning)

• Emballage

kr. 5,-

FællesBladet · August 2009


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

K O N TA KT O P LY S N I N GE R

A d m inis t rat ion

Afdeling 1 & 2 – Præstehaven Varmemester Peter Juhl Hansen Præstevangsvej 16 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 16.00-17.00 Tlf: 86 15 57 52 pjh@praestehaven.dk – Udlejning af gæsteværelser sker ved henvendelse til varmemester Peter Juhl Hansen Præstevangsvej 16 telefon: 86 15 57 52 – Udlejning af Selskabslokaler i afd. 1 og 2, sker ved henvendelse til Jette Hansen, Viborgvej 115 01 3, Tlf. 30 66 59 03.

Hasle Centervej 215 · 8210 Århus V · Tlf. 86 15 66 88

Afdeling 3 – Ryhaven Varmemester Morten Bruus Ryhaven 65 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 25 73 13 mb@praestehaven.dk Udlejning sker ved henvendelse til varmemester Morten Bruus på varme­mesters kontor hverdage kl. 8.30-9.00, tlf. 86257313 eller mb@praestehaven.dk. Afdeling 5 – Rosengården Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 6 – Bispehaven Varmemesteren kan træffes på Hasle Centervej 209 Træffetid 8.00-10.00 Torsdag tillige 15-17 Tlf: 87 44 75 93 driftkontoret@praestehaven.dk Udlejning af selskabslokale og gæsteværelser sker ved henvendelse til Pia Jarland på telefon 42 70 59 50 tirsdage mellem kl. 17.30 og 19.00 eller på mailadressen bispehavensselskabslokaler@ hotmail.com, som tjekkes i tlf. tiden. Afdeling 9 – Rønnehegnet Varmemester Keld Laursen Havkærvænget 100 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 24 64 66 kl@praestehaven.dk Fælleshuset, Havkærvænget 100 og gæsteværelser Tilst Søndervej 44 B udlejes ved afdelingens bestyrelse 1. tirsdag i måneden 18.3019.00, tlf: 86 24 74 84, eller ved Ingelise, torsdage 18.30-19.30. Udlejes kun til egne beboere. Book direkte: iph@webspeed.dk

Afdeling 10 – Neptunvej Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Fælleslokalet udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere. Afdeling 11 – Holbergsgade Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 12 – Bymosevej Varmemester Torben Skovsgaard Havkærvænget 100 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 15 27 39 ts@praestehaven.dk Fælleshuset Bymosevej 194 udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes ikke til private fester. Afdeling 13 – Wilstergade Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 14 – Tuestensvej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 21 68 23 sv@praestehaven.dk Afdeling 15 – Stavnsvej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 21 68 23 sv@praestehaven.dk Stavnsvejs fælleslokale udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere. Afdeling 16 og 17 – Rytoften og Ryhavevej Varmemester Rino Jensen Hasle Centervej 209 Træffetid/telefontid 8.00-10.00 samt torsdage 15.00-17.00 Tlf: 87 44 75 93 driftkontoret@praestehaven.dk Beboere fra Rytoften og Ryhavevej kan leje fælleslokalet på Ryhavevej. Træffetid man-ons kl. 16-19: Tlf. 21 39 76 48 (gerne sms) eller på mail: ryhavevej14@gmail.com

Administrationens åbnings- og telefontider: Man: Pers.henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 9.30-14.00

Tirs: Pers. henv. 9.30-11.00 + 12.00-14.00 Tlf. henv. 9.30-14.00 Ons: Pers. henv. 9.30-11.00 + 12.00-14.00 Tlf. henv. 9.30-14.00 Tors: Pers. henv. 9.30-11.00 + 14.00-18.00 Tlf. henv. 9.30-11.00 + 14.00-18.00 Fre: Pers. henv. 9.30-11.00 Tlf. henv. 9.30-11.00 Driftschef Kristian Jensen: Tlf. 87 44 75 99 Inspektør Jesper Tjørnild: Tlf. 87 44 75 92 Hverdage Torsdage tillige

8.00-8.30 15.00-17.00

B oli g s e ls k ab e t s b e s t y r e ls e Else Christensen (form.) Viborgvej 117, st. 2 86 15 13 11

Erwin Light Hasle Centervej 133 Tlf.: 2360 7895

Ole N. Madsen Ryhaven 93 8619 87 56

Leif Scherrebeck Hasle Centervej 239, 1.tv. 60 77 21 55

Lene Hansen Præstevangsvej 22, 2. tv. 21 62 84 93

Per Kjærgaard Ryhaven 46 86 75 55 77

Jytte Secher Præstevangsvej 20 st.th. 86 15 12 13

A ndr e n y t t i g e adr e ss e r FællesBladet (hverdage 9.00-17.00) 86 19 72 15 c/o Protekst ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Århus C Redaktør: Thomas Wilhelmsen, E-mail: thomas@protekst.dk Trivselshuset

Nødhjælp: såfremt uopsættelig

86 15 91 97

hjælp uden for normal arbejdstid

Hasle Centervej 159

er nødvendig, kan der ringes til:

Pia Mortensen

Tast-selv-vagttelefonen 87 44 75 95

FællesBladet · August 2009

Side 15


FællesBladet · August 2009

Balloner, boldspil og Xxxxxxxxx

bragende solskin havens afdeling 2 på Viborgvej. Da der XXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxx kom en søn til den lille familie, blev det lidt Vejret var godt og stemningen i top, da den nye multibane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx trangt, men om livet på få kvadratmeter ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bispehaven blev indviet en fredag sidst i juni.

xxxxxxxx

siger Ulla: - Det ku’ man den gang. I dag flytter børnefamilierne til større lejligheder eller i hus, så det er småt med legende børn på plænen neden for huset nu. Ulla forstår dem nu godt, hun kunne også godt bruge et ekstra værelse oven i de 65 kvadratmeter, selvom sønnen for længst er flyttet hjemmefra. I forbindelse med det sidste halve års renovation har hun godt nok fået dybere vindueskarme til sine mange blomster, men vindueskarme giver ikke ligefrem ekstra plads til at bevæge sig på.

års jubilæumsfest i 1993 havde de en stor udstilling med fotos af skolen og dens elever gennem fotografiets tidsalder. Mange elever kunne her se billeder af både deres forældre og bedsteforældre på skolebænken.

En historie i sig selv

Udsigten fra lejligheden i Hasle er et panoNår man ser sig omkring i Ulla Rasmussens ramakort over Århus by og omegn. Jeg kan lejlighed, virker det egentlig indlysende, at se Prismet, Bruuns Galleri, Rådhustårnet, hun er så engageret i lokalhistorien. Væggehøjhusene på Langenæs, og som en ramme ne og hylderne i lejligheden vidner om om byen ligger Mols, Samsø, Marselisborg hendes egen historie. Bag døren hænger Skov og Holme Bjerge. Ulla fortæller, at fotos af familien. Der er sort-hvid fotos af hun kan se det hejste flag, når Dronningen hendes egne bedsteforældre i stiveste puds De besøger unge varMarselisborg allerede Slot. side om side med billeder fra familiefester inden og- under indvielDer er altid noget at se på, siger med hendes søskende, børn og børnebørn sen godt i gang med at hun. på slap line og i strålende farver. Ulla har Der var også lokal rap ved den nye multibane i form af Pimp a Lot. benytte multibanen, der Hasle - før og nu Ulla udpeger de hvide IC3toge der mange malerier og billeder på væggene, som er velegnet til flere slags I det hele taget var der en del mere liv i venter på at køre ind på Hovedbanegården hun har købt som soMotiverne, der forboldspil. kvarteret førhen. Ulla fortæller, at der på et omkring 4 kilometer syd for os. Hun så de trinsvist er stor-slåede landskaber, både tidspunkt lå hele syv butikker lige omkring første røde lyntoge komme ind på Århus dokumenterer et liv rigt på oplevelser og hendes blok, der var blandt andet en gartStation i 1935 fra sine bedsteforældres førmatcher udsigten fra vinduet. Hvor vægner, et mejeri, cigarhandler, og skomager. ste sal på Østrevej i Hasle. Den gang var gene ikke har billeder, er der i stedet reoler - Skomageren bor her endnu, og han der nemlig endnu ikke bygget noget neden med bøger. Der er fortrinsvist bøger om var her nok fra begyndelsen , siger Ulla og for, så der var frit udsyn til jernbanestrækkunst og rejser, men lige i øjeblikket er det smiler. ningen. Ulla Rasmussens bedsteforældre dog kriminalromaner der ligger fremme, Der er sket en del udbygning i Hasle i flyttede til Hasle i 1900, da hendes far var fortæller Ulla og ler. Hun læser en del og den tid, Ulla har boet der. Flere bygninger 2 år, så hun har sine rødder i kvarteret . mener det ligger i blodet, da hun kommer og en del flere beboere er kommet til, og - Jeg har sådan set boet i Hasle i al min fra en familie, hvor så godt som alle ofte ses gennem de seneste år, har der været en del tid, siger Ulla. med en bog i hånden. Ulla har for nyligt Forretningsfører i Boligselskabet Præstehaven, udskiftning blandt naboerne. Dåb, konfirmation og ægteskab er blekatalogiseret sin samling af bøger og cd’er i Allani Søstrøm, var medhendes til at indvie den nye bane.- Før i tiden, da jeg var barn og da også vet klaret Hasle Kirke, far var forbindelse med, at hun ville at lære at som voksen, da kendte vi jo alle, mindes skolebetjent på Hasle Skole, hvor Ulla også bruge en computer, og det har været noget Ulla. Hun har dog stadig et godt overblik var ansat i 25 år som sekretær, og hun af et omfangsrigt projekt at dømme ud fra over området, ikke mindst fordi hun arbejmødte sin nu afdøde mand, da han som hylderne i stuen og soveværelset, men Ulla der i Hasle Lokal-arkiv, hvor de indsamler murer var med til at lave en tilbygning til har mod på at lære mere og at få flere opleinformationer om Hasle fra aviser, har skolen i 1950. velser både i Hasle og på rejser i udlandet. gamle kort over tidligere gårde i området, Som det næste mulige rejsemål nævner Plads og mangel på samme og en ret stor samling af billeder taget af Ulla Tyrki. Ulla blev gift med sin mand i 1951, hvor de kvarteret ogArrangementet dets beboerefikgennem det sidharfrabilleder, i stedet prominente fodboldgæster AGF. Hererpåder fotoet er det frareoler venstremed blev de skrevet op børn til enleger lejlighed. Syv år senere ste århundrede. Hvert år påLumb lokalarkivets Der er (inspektør fortrinsvist bøger om kunst Selv mindste og hopper. mod højre: Michael (AGF-spiller), bøger. Jesper Tjørnild i Boligselskabet Lige vedgevinst, siden af og hopper de størreind børn gav det de flyttede i den hygfødselsdag Præstehaven), d. 1. oktoberWinnie laver de en udstilogafdelingsbestyrelsen rejser, men lige i Bispehaven), øjeblikket erMorten det dog Pedersen (medlem af lidt højere og lidt vildere Bech (AGF-spiller) og Erwin Light (medlem af afdelingsbestyrelsen). gelige to-værelses lejlighed fra 1939 i Præsteling, og i forbindelse med Hasle Skoles 250 kriminalro Side 16

FællesBladet · August 2009

124_August2009  
124_August2009  

Så ruller bolden på Leder: Vigtigt at værne om værdierne Boligpolitik: Ny lov om almene boliger Sommermad: Mesterkok giver gode råd til gril...

Advertisement