Page 1

KONRADI & SKOVGAARD 20.12.2011

BOLIGLABORATORIET

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Tusind tak til kunder, samarbejdspartnere og venner for endnu et spændende år med mange gode projekter, samarbejder og konstruktive input. Vi ser frem til at dele 2012 med jer også. De bedste hilsner Line & Stine

Boliglaboratoriet er en analyse- og projektvirksomhed, der arbejder med udvikling af den almene boligsektor med særligt fokus på administrative og demokratiske processer. Sankt Annæ Passage, Opg. E, 3. sal 1262 København K Telefon: 28 58 24 24 kontakt@konradiskovgaard.dk


NYE DRIFTSMODELLER I AAB Hvordan skal fremtidens driftsmodeller se ud i AAB? Boliglaboratoriet har brugt efteråret på at kortlægge AABs nuværende driftskoncept og har med afsæt heri nu til opgave at udvikle nye modeller for den fremtidige drift af AAB’s 116 boligafdelinger.

’DET GODE BOLIGLIV’ I BOLIGFORENINGEN HØJSTRUP Boliglaboratoriet udvikler i disse dage en projektidé for Boligforeningen Højstrups afdeling 7. Projektidéen sigter mod en ansøgning til Realdania-kampagnen ”Det gode boligliv”, der støtter fysiske projekter, som udvikler de almene boligområders fællesfaciliteter og viser nye veje til et godt boligliv.

DIGITALT BEBOERDEMOKRATI I 3B Boliglaboratoriet har udviklet en projektidé for Boligforeningen 3B, der har til formål digitalisere dele af beboerdemokratiet for på den måde at øge interessen for og engagementet i det beboerdemokratiske arbejde. Projektet gennemføres i boligafdelingen Hjortegården i Herlev og skal munde ud i afholdelsen af et digitalt afdelingsmøde i efteråret 2012.

’WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIEND’ I FFB Boliglaboratoriet har i efteråret haft til opgave at dokumentere et beskæftigelsesfremmende projekt for Frederiksberg forenede Boligselskaber (FfB). Boliglaboratoriet har i den forbindelse interviewet en række nøglepersoner, der på hver deres måde har bidraget positivt til projektet og samler erfaringerne i en kort og overskuelig publikation.


HVOR ER DE UNGE BEBOERDEMOKRATER? FOR BDK Boliglaboratoriet har for Boligkontoret Danmark udviklet en projektidé og i forlængelse heraf en projektansøgning, hvor fokus er på en afdækning af, hvorfor de unge ikke deltager i beboerdemokratiet samt på udvikling af metoder til at øge deltagelsen.

HØJ SVARPROCENT OG BEBOERTILFREDSHED I MIDDELFART BOLIGSELSKAB Boliglaboratoriet gennemførte som et led i Middelfart Boligselskabs forvaltningsrevision en tilfredshedsundersøgelse blandt boligselskabets 913 beboere. Undersøgelsen satte fokus på beboernes tilfredshed med både den lokale service, de grønne arealer, boligen, administrationen og beboerdemokratiet i deres boligafdeling. Boliglaboratoriet har udarbejdet en række anbefalinger på de punkter, hvor beboerne er mindre tilfredse.

’SUNDHED I FÆLLESSKAB’ I SAMARBEJDE MED KRÆFTENS BEKÆMPELSE Hvordan kan sundheden og trivslen i den almene boligsektor øges? Boliglaboratoriet udvikler i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse et pilotprojekt, der har til formål at stille skarpt på sundhedstilstanden blandt beboerne i den almene boligsektor. Der ansøges om fondsmidler til projektet, der gennemføres i Boligforeningen 3B’s afdeling Bryggergården på Vesterbro i København.

FLOT REVISIONSPÅTEGNING I AAB Boliglaboratoriet har implementeret sit koncept for forvaltningsrevision i AAB. Resultatet var en rapport til både den administrative og politiske ledelse og revisionen med opgørelse af resultater for 6 ambitiøse mål. Boliglaboratoriet afsluttede arbejdet med ved at bidrage til en rigtig god revisionspåtegning.


KONRADI & SKOVGAARD BOLIGLABORATORIET

ALMEN BOLIG NETVÆRK I Boliglaboratoriet har vi i forlængelse af vores mission om at bidrage til en modernisering af den almene boligsektor, oprettet netværket Almen Bolig Netværk på LinkedIn. Vores vision med netværket er at give liv til et forum, hvor professionelle aktører med forskellig tilknytning til den almene sektor, kan samles om debat om, nye vinkler på og perspektiver for sektoren. Netværket har rundet 100 medlemmer, som spænder vidt fra direktører og medarbejdere i boligorganisationer i boligorganisationer, kommuner, ministerier interesseorganisationer m.fl. Vi håber, at se dig derinde. Du vil herudover kunne finde os på Facebook primo 2012.

Boliglaboratoriet er en analyse- og projektvirksomhed, der arbejder med udvikling af den almene boligsektor med særligt fokus på administrative og demokratiske processer. Sankt Annæ Passage, Opg. E, 3. sal 1262 København K Telefon: 28 58 24 24 kontakt@konradiskovgaard.dk

Julekort 2011  

Boliglaboratoriets julehilsen 2011