Page 1

Info om Kursuspuljen i 3B Med Kursuspuljen i 3B ønsker bestyrelsen at støtte det politiske arbejde i afdelingerne og sikre, at afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til at varetage opgaverne.

September 2008

Et stærkt beboerdemokrati kræver sin m/k Hvad kan du søge støtte til Som medlem af afdelingsbestyrelsen kan du søge støtte til eksterne kurser og konferencer, herunder BL-kurser. De interne 3B-aktiviteter og kurser, som planlægges og gennemføres af 3B’s kursusudvalg, finansieres af denne pulje, så det fortsat er ”gratis” for dig som medlem af afdelingsbestyrelsen at deltage. Deltagelse i den årlige fælleskonference betales fortsat af Boligforeningen 3B. ”Gratis” interne kurser 3B har mange års tradition for at holde interne kurser for medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Kursusudvalget, som er nedsat af bestyrelsen, planlægger og gennemfører de interne kurser, og det er primært ’gamle’ erfarne bestyrelsesmedlemmer og ansatte, der står for undervisningen. På kurserne udveksles viden og erfaring i en uhøjtidelig stemning, og den helt store fordel ved de interne kurser er, at de andre deltagere også kommer fra en 3Bafdeling. På den måde lærer vi hinanden - og hinandens afdelinger – at kende. Men kursusdeltagerne skal naturligvis også have en klar fornemmelse af at få noget ud af at deltage. Derfor lægger kurserne op til at engagere deltagerne mest muligt. Det er den måde, man lærer bedst. Debat indgår som en vigtig del af kurserne, og der er derfor maksimalt plads til 20 deltagere på hvert kursus. Læs meget mere om årets interne kurser i 3B’s kursusprogram, som ligger på hjemmesiden under beboerdemokrati, afdelingsbestyrelse.

BL-kurser og -konferencer Medlemmer af afdelingsbestyrelserne kan søge kursuspuljen om tilskud til både kursusafgift og udgifter til transport, men der ydes højest tilskud til to personer pr. afdeling, mens afdelingen dækker restbeløbet. Tilmelding og afbud Tilmelding til kurser skal ske til administrationen. Ved eksterne kurser og arrangementer gælder dertil, at formanden for afdelingsbestyrelsen skal underskrive tilmeldingsblanketten. Husk, at tilmeldingen er bindende, og på de interne kurser, som er gratis for deltagerne, skal afdelingen selv betale hele kursusafgiften, hvis deltageren udebliver uden afbud. I tvivlsspørgsmål og ved klager forelægges sagen for 3B’s forretningsudvalg. Lommepenge og tabt arbejdsfortjeneste Efter aftale med administrationen kan der i få tilfælde udbetales lommepenge efter statens takster. Udgifterne føres som udgift i afdelingen. Det samme gælder eventuel dækning af tabt arbejdsfortjeneste og egen transport. Bemærk, at der ikke kan udbetales lommepenge, dækning af tabt arbejdsfortjeneste eller dækning af transport fra afdelingens rådighedsbeløb. Udbetaling kan kun ske gennem administrationen. Transportudgifter Normalt vil dækning af transportudgifter være begrænset til kurser og arrangementer uden for Storkøbenhavn. Udgifterne dækkes med et beløb, der svarer til billigste offentlige transportmiddel, under forudsætning af, at der ikke er arrangeret fælles transport.

Boligforeningen 3B Boks 2232 Kronprinsessegade 14 1306 København K

Tlf. 70 20 76 00 Fax 33 18 62 64 E-mail 3b@3b.dk www.3b.dk

Ekspeditionstid Hverdage 10-14 Onsdage 10-17 Fredage 10-13

Information om kursuspuljen  

Information om kursuspuljen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you