Page 1

BlĂŚkhuset

- en ny og anderledes almen boligafdeling med medejerboliger og forpligtende naboskab


Anderledes almen bolig Det er Boligforeningen 3B, der står bag Blækhuset, som adskiller sig fra andre almene afdelinger på flere punkter. For det første er Blækhuset en bebyggelse, der er skabt og bygget ud fra de kommende brugeres ønsker og behov. For det andet har afdelingen forpligtende naboskab. Og for det tredje er afdelingen Danmarks første etagebyggeri med almene medejerboliger. Der er således 18 almene medejerboliger og seks almene boliger Afdelingen ligger på Bogholder Allé 28-32 i Vanløse, tæt på både S-tog, metro, butikker, institutioner og skoler. Alle boliger har gen­nem­lyste rum - og boliger­ne på etagerne har en pud­sealtan i stuens bred­de. Penthouseboligerne har terrasser i hele boligens bredde. Alle boliger undtagen penthouse er ældre/handicapegnede boliger, og der er elevator i alle opgange. Der er 16 p-pladser, som tildeles efter venteliste. Der betales leje af p-plads.

Forpligtende naboskab Man skal være indstillet på at efterleve det forpligtende naboskab, hvis man ønsker at bo i afdelingen. Det er beboerne selv, der sammen har fundet frem til, hvilke retningslinjer der skulle gælde for det forpligtende naboskab. Her skrev de blandt andet: „Blækhuset er en almen etagebebyggelse med forpligtende naboskab. Beboerne tager hånd om bebyggelsen og udvikler bolig- og fællesområder, fællesskab, forpligtende naboskab og adfærdsregler på baggrund af et fælles værdigrundlag.“ I det forpligtende naboskab ligger fx, at beboerne har ansvaret for eget nærområde, mens der købes løsninger til trappevask og snerydning. Beboerne kan individuelt og i fællesskab ind­gå i pasning af have og fællesarealer m.v. - fx gennem turnusordninger. Retningspile Sammen har beboerne også fundet nogle ret­ning­­spile for fællesskabet: „Beboerne ønsker et åbent beboerdemokrati, baseret på indsigt, ansvar og jævn­lige møder. De fælles leveregler/husordenen skal skabe mulighed for individuel udfoldelse, fx skal der skabes rum for både børn og husdyr, som vægtes højt, når det gælder livskvalitet. Vi forpligter hinanden på løsning af fælles opgaver, ikke bestemte løsninger. Vi lægger vægt på at være bredt orienterede og social- og samfundsbevid­ste.


Vi vil fællesskabet og er indstillet på at tage hen­syn til de svage, hjæl-pe hinanden og gøre ting i fællesskab. Fællesskabet udvikler sig på baggrund af fælles opgaver, tid og interesser. Der skal ikke på forhånd lægges faste normer for, hvor fælles vi skal være. Det er vigtigt med muligheder for fællesskab, traditioner, fester, fællesspisning, god mad og drikke. Fælleslokalet skal være et fleksibelt lokale, der kan bruges til både hverdag og fest. Et sted, hvor det er naturligt at falde ind, og hvor der kan være mange forskellige aktiviteter. Der er desuden indrettet et lille værksted. Fakta om Blækhuset Adressen er Bogholder Allé 28-32, hvor 24 lejligheder og mere end 100 m2 fællesrum indbyder unge som ældre til at deltage i et aktivt miljø. I bebyggelsen, der blev klar til indflytning i foråret 2003, er seks almene boliger og 18 almene med­ejer­boliger, som består af henholdsvis 2, 3 og 4 rum og er fra 78 til 110 m2 store. Lejen for medejerbo­ligerne er ca. 5.0737.064 kr. alt efter størrelsen. Indskuddet for medejerne er på mellem 277.417 og 369.000 kr. Huslejen i de almene boliger er ca. 6.076-8.567 kr. alt efter størrelsen. Indskuddet for lejeboligerne er på mel-

lem 26.500 og 36.900 kr. De månedlige ud­gif­ter til varme, vand og antenne ligger på ca. 700-900 kr. Vil du at bo i Blækhuset Vil du skrives på interesselisten til en bolig i Blækhuset, skal du først og frem­mest gøre dig klart, om du har lyst til at deltage i det forpligtende naboskab. Har du lyst til det, så udfyld og send et ansøgningsskema, som du enten kan printe direkte fra nettet på www.3b.dk - eller bestille på telefon 70 20 76 00. Derudover har Københavns Kommune anvis­nings­retten til de almene boliger, der bliver ledige.


2 rums-bolig, 78 m2 Vil du vide mere? Hvis du ønsker en medejerbolig, kan du på vores hjemmeside www.3b.dk finde et ansøgnignsskema. Det ligger på siden med omtalen af Blækhuset.

4 rums-bolig, 108 m2 Du er naturligvis også velkommen til at kontakte kundeafdelingen på telefon 70 20 76 00 eller mail 3b@3b.dk, hvis du vil vide mere.

3B’s kundeafde­ling har åbent for personlig henvendelse

Du kan også ringe til kundeafdelingen på telefon 70 20 76 00

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10 - 14 Onsdag kl. 10 - 17 og fredag kl. 10 - 13.

mandag, tirsdag og torsdag kl. 10 - 15. Onsdag kl. 10 - 17 og fredag kl. 10 - 13.

Boligforeningen 3B Boks 2232 Kronprinsessegade 14 1306 København K Tlf. 70 20 76 00 Fax 33 18 62 64 E-mail 3b@3b.dk www.3b.dk Juni 2008

blaekhuset  

- en ny og anderledes almen boligafdeling med medejerboliger og forpligtende naboskab lem 26.500 og 36.900 kr. De månedlige udgifter til var...