Page 1

Kanal 3B - august 2003

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2006

Indhold

I disse fusionstider Nye foldere fra BL Bent Madsen vicedirektør i BL Flere strategiske samarbejder Benny Flindt på pension Nyt liv i Solvang Centret Søger 600 mio. kr. puljen 3B - på vej ind i fremtiden Historisk vingesus Ny næstformand i FB Fastelavnsfest i Bryggergåden Egeløvparken moderniserer Nyt om personalet Afskedsreceptioner Kalender Tippede 13 rigtige

Invitation til reception

3B’s administrerende direktør Benny Flindt går på pension. Derfor inviterer vi til reception

fredag den 28. april 2006 kl. 14 - 17 i mødelokalet i kælderen, Kronprinsessegade 14, 1306 København K

I disse fusionstider Boligorganisationer fusionerer - og administrationer indgår strategiske samarbejder. Hvad betyder det for arbejdet i BL - og for 3B? Det giver administrerende direktør Benny Flindt her sin kommentar til. For en del år siden startede BL en kampagne for, at små boligorganisationer skulle slutte sig sammen i administrative fællesskaber for at løse opgaverne på en fornuftig og sikker måde. Det er delvist lykkedes. Men udviklingen har ikke stået stille, og forventningerne til de almene boligorganisationers serviceniveau og ekspertise vokser fortsat. Samtidig ønsker man at kunne benytte organisationernes tilbud fleksibelt efter ønske og behov. Det har betydet, at også mellem- og meget store boligorganisationer har sluttet sig sammen i egentlige administrative fællesskaber, men også i mere løse strategiske samarbejder. Kravene til BL meget forskellige De største fællesskaber er vokset til 30 - 70.000 administrationsenheder, og det betyder, at afstanden mellem store og små boligorganisationers behov for ydelser fra Boligselskabernes Landsforening er meget forskellige. Heldigvis er BL i gang med at omdefinere ydelser og opgaver, og det er nødvendigt, hvis der overhovedet skal være en chance for at kunne fastholde en så bred vifte af boligorganisationer i den samme interesse- og brancheforening.

Jeg håber, at vores solidariske idegrundlag kan klare denne opgave, men der er en oplagt risiko for, at de store grupperinger bliver så bredskuldrede og forretningsorienterede, at de bliver sig selv nok. Beboerdemokratisk strukturændring I 3B har vi i mange år haft et administrativt fællesskab, der fortsat er under udvikling. Nu forsøger vi så at gøre os mere konkurrencedygtige også gennem ændring af den beboerdemokratiske struktur. Den første del af processen - at udarbejde en model til fusion - er nu afsluttet, og hvis alt går efter planen, kan der fremlægges et forslag til fusion af FB, KSB, H44 og 3B for repræsentantskaberne inden årets udgang. Det er vigtigt at slå fast, at beboerdemokratiet fortsat er den bærende kraft i den fremtidige boligforening, ligesom det er vigtigt at fastholde, at idegrundlaget er det samme som hidtil. Mit ønske for fremtiden er, at vi fortsat skal udvikle service og administration, men fastholde boligbevægelsens solidaritet. Hvor ville det blive uinteressant og ligegyldigt, hvis drivkraften alene blev det forretningsmæssige uden hensyn til vores idegrundlag. Benny Flindt, adm.dir.

Redaktionen ønsker alle en fortsat rigtig god påske med forhåbentlig masser af sol og varme.


BL og nyheder

Kanal 3B - April 2006 BL og nyheder

Nye foldere fra BL BL har udgivet en revideret udgave af den kendte folder Ny i afdelingsbestyrelsen. Alle nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne i FB, KSB og H44 får den automatisk i ’velkomstpakken’, når de er blevet valgt. Men er der andre, der har lyst til at genopfriske deres viden, kan folderen hentes på BL’s hjemmeside. Det samme gælder folderen Boligbytte og fremleje, som fortæller, hvordan reglerne er - og hvordan man gør.

Nye ”BL-informerer” siden sidst: Nr. 21 - 6. april 2006: Alkohol og éngangsvederlag Nr. 20 - 6. april 2006: Lønstatistik 2005 for ejendomsfunktionærer Nr. 19 - 30. marts 2006: Juridisk rådgivning i BL Nr. 18 - 23. marts 2006: Ændring af sideaktivitetsbekendtgørelsen m.v. - flere muligheder for erhverv i problemramte områder Nr. 17 - 3. marts 2006: Ungdomsboligbidrag i 2005 og 2006 Nr. 16 - 2. marts 2006: Pjece: ”Styrk beboersammensætningen i de almene boliger” nr. 15 - 9. februar 2006: Vejledning i partnering - med særligt henblik på offentlige og offentligt støttede bygherrer Nr. 14 - 9. februar 2006: NBO’s tilgængelighedpris 2006 Du finder BL-informerer på BL’s hjemmeside www.bl.dk under udgivelser.

2

Kanal 3B udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Fax 33 18 62 64 Fax til kundeafdelingen 33 18 62 14 Mail 3b@3b.dk www.3b.dk

Bent Madsen vicedirektør i BL Bestyrelsen for Boligselskabernes Landsforening har udnævnt Bent Madsen til vicedirektør pr. 1. april 2006. Bent Madsen er 44 år, cand. polit. og har været ansat som cheføkonom i BL siden 2001. Mange kender ham allerede fra den store analyse af situa-

tionen i det almene byggeri, fra oplæg til BL’s bestyrelse og fra foredragsvirksomhed m.v. Før Bent Madsen blev ansat i BL, har han arbejdet i Finansministeriet og i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Fusioner og strategisk samarbejde Sidste skud på fusion og strategisk samarbejde er mellem FSB, Lejerbo og Boligkontoret Danmark. I en pressemeddelelse skriver formændene for de tre boligorganisationer FSB, Lejerbo og Boligkontoret Danmark om baggrunden for det nye strategiske samarbejde, der træder i kraft 1. juli 2006: - Sammen vil vi have den økonomiske styrke og den organisatoriske know how til at skabe effektiviseringer og udvikle løsninger, som ikke bare er standardvarer, til gavn for vores kunder (beboerne) og lokalsamfundene. De tre selskaber administrerer i alt 70.000 almene boliger landet over. Også Vridsløselille Andelsboligforening, Tranemosegård og Albertslund

Boligforening går i fusionstanker. Det samme gælder Roskilde Boligselskab og AB99 Roskilde, som træffer den endelige beslutning i løbet af juni måned. Sidste år var det AKB og KAB, der startede med et strategisk samarbejde, som 1. januar 2007 munder ud i en egentlig fusion. Navnet er endnu ikke kendt, men antallet af boliger bliver ca. 50.000. 1. januar 2005 fusionerede boligselskaberne BSB, Dansk Boligselskab og Danmarks Boligselskab og blev til Domea med i alt ca. 30.000 boliger.

Redaktion Benny Flindt, ansv. Hanne Bolvig Anette Hertz (DJ)

Oplag 700 - eget tryk

Sendes til Alle afdelingsbestyrelses­medlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejds­ partnere

Næste nummer Juni 2006. NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg. Deadline er 6. juni 2006.


Kanal 3B - April 2006 Nyt fra Fællesadministrationen 3B

Benny Flindt på pension 3B’s administrerende direktør Benny Flindt går på pension efter mange års indsats i den almene boligsektor. I den anledning skriver formand for 3B og FB Hanne Bolvig: Efter 2 års udsættelse har Benny Flindt besluttet at forlade 3B ved årsskiftet, men allerede den 1. maj overlader han posten som administrerende direktør til vicedirektør Bent Frederiksen. Resten af året vil Benny Flindt så bruge til at få afviklet alle sine mange gøremål, så overgangen sker roligt og uden de store gener for 3B. Benny har været direktør i 3B på tre forskellige måder. Han blev i 1988 ansat som økonomidirektør, senere blev han forvaltningsdirektør, og for to år siden trådte han så til som administrerende direktør i stedet for - som planlagt - at gå på pension. Benny har arbejdet i den almene sektor fra 1976 og har prøvet lidt af hvert i den tid, og det siger sig selv, at i de 18 år, han har været i 3B, har han været brugt til mange ting, og vi har haft stor

glæde af hans erfaring og store viden. Hvis ikke han som ung var blevet bidt af sektoren, var der mange andre ting, han kunne have kastet sig over. Han ville fx sagtens kunne klare sig som pædagog, idet hans evne til at formidle svært forståeligt stof, meget gerne på Power Point, er kendt og anerkendt af alle i 3B, også beboerne. Men også som fliselægger og i andre håndværksfag ville han have kunnet klare sig godt. Det vil blive svært at udfylde tomrummet efter Benny, og det er godt, at vi har god tid til at vænne os til det. Men foreløbig siger vi tak for de to sidste år som administrerende direktør, resten kommer vi tilbage til om et halvt års tid. Vi markerer skiftet og tager officielt afsked med Benny den 28. april ved en reception i kælderen fra kl. 14 til 17.

Byggesager i 3B KSB-sager på vej: Bogfinkevej, hvor ske­ma-B-tilsagn fortsat afventes. Byggetilladelse er gi­vet.

KSB-byggesager i gang: Sejlhuset i Ørestad City, hvor der er grundstensnedlæggelse den 1. juni 2006. FB-byggesager i gang I Brohuset i Ørestad City var der grundstensnedlæggelse den 22. marts 2006. I Egedalsvænge er ombygningen af dele af blok 17 og 19 samt opførelse af sundhedscenter sendt i udbud.

Søger 600 mio. kr. puljen Nyt liv i Solvang Centret I Solvang Centret er der længe blevet arbejdet på at skabe mere liv og flere muligheder for at handle. Nu bærer arbejdet frugt! To nye butikker har set dagens lys i Urbanplanens center. Det drejer sig om en butik, der sælger børnetøj, og en grønthandler. I ”Musen” kan man købe både nyt og brugt tøj til børn i alderen 0-10 år. Det er indehaveren af Poppen i Solvang Centret, der står bag den nye butik, som har udstilling både mod pladsen ved biblioteket og Solvang Kirke. Grønthandleren hedder ”Remisevej Marked” og byder ud over det mere traditionelle friske grønne også på både arabiske og tyrkiske specialiteter. Endnu et butikslokale bliver annonceret ledigt lokalt, og det bliver spændende at se, om området bliver beriget med en frisør, en cafe eller noget helt tredje.

3B søger på vegne af de tre boligorganisationer del i pulje til social og forebyggende indsats i problemramte områder. Netop nu arbejdes på højtryk for at blive klar til at søge del i den pulje på 600 mio. kr., som Landsbyggefonden har fået ’lov’ til at bruge på social og forebyggende indsats i problemramte områder. De 200 mio. af de 600 mio. kr. er øremærket til huslejenedsættelse. Her søges til Dyvekevænget, som i dag har en husleje på knap 900 kr. pr. m2. De resterende 400 mio. kr. kan man søge til social og forebyggende indsats, og 3B har valgt at søge inden for tre temaer, nemlig Idræt og sundhed, Uddannelse og beskæftigelse samt Tryghed og kriminalitetsforebyggende. Til Urbanplanen søges midler til at sætte ind på områderne Idræt og sundhed samt Uddannelse og beskæftigelse. Til Egedalsvænge søges til Tryghed og kriminalitetsforebyggelse. - Vi arbejder blandt andet med magnetaktiviteter, som skal tiltrække andre end beboerne selv - og med brobygning, hvor beboerne inddrages i ak-

tiviteter i lokalområdet. På den måde vil lokalområdet lære både beboere og bebyggelse nærmere at kende. Og får måske et mere nuanceret billede af afdelingen end det ensidige, som medierne tegner, forklarer udviklingskonsulent i 3B Mikkel Petersen. Boligsocial task force Som noget helt nyt søger 3B også om midler til at oprette et boligsocialt ”udrykningshold”, som kan træde til, når mindre afdelinger har brug for en ekstra indsats. Traditionelt er det de meget store afdelinger, der har midler til at ansætte fx beboerrådgivere, mens mindre afdelinger ikke har økonomi til det. - Vi søger midler til at afdække problemerne i de mindre afdelinger, og meningen er så, at vi vil oprette et ”udrykningshold”, som de små afdelinger kan trække på efter bestemte kriterier, fortæller Lise Jordahn, der fungerer som boligsocial konsulent i 3B.

3


Kanal 3B - April 2006 Nyt fra Fællesadministrationen 3B

3B - på vej ind i fremtiden Örenäs Slot dannede den smukke kulisse, da 3B’s medarbejdere var på den årlige virksomhedskonference i starten af marts. Med udgangspunkt i 3B’s værdier blev der arbejdet med fusion, IT-projekt - og ikke mindst 3B som arbejdsplads. Medarbejderne fik forelagt den samlede politik og kom så med deres kommentarer, som vil blive indarbejdet, inden den udkommer i en ”handy” version.

3B - på vej ind i fremtiden. Det var overskriften på 3B’s virksomhedskonference for medarbejderne, der blev holdt den 3. og 4. marts 2006. Programmet var bygget op omkring 3B’s værdier med overskrifterne Kunder, Udvikling og Samarbejde.

4

Kunder Benny Flindt fortalte medarbejderne om baggrunden for en eventuel fusion mellem de tre boligorganisationer. Han kom herunder også ind på nogle af de vanskeligheder, der er ved at fusionere en boligforening og to boligselskaber. I FB, som er en boligforening, er alle medlemmer og har et medlemsnummer. FB kan bygge og drive boliger i hele landet, mens de to boligselskaber ikke kan bygge og drive boliger andre steder end i henholdsvis Herlev og København. I de to boligselskaber er det opskrivningstidspunktet på ventelisten, som er afgørende, hvorimod det i FB er medlemsnummeret. Benny Flindt fortalte, hvordan det problem løses, men understregede også, at det ville give en del ekstraarbejde for medarbejderne i overgangstiden.

Samarbejde Næste punkt i programmet var samarbejde. Det blev effektueret som en praktisk øvelse, hvor medarbejderne delt op i hold skulle producere en reklamefilm for 3B. Tiden var knap, og opgaverne mange. Det var med andre ord en ægte teambuildingøvelse, hvor medarbejderne blev sat under pres og skulle arbejde sammen på en helt anden måde end til hverdag. Resultatet var både broget og underholdende, men alle gik til opgaven med begejstring. Selv om sneen lå højt, blev der optaget badescener. Sig ikke, at medarbejderne ikke vil gå gennem ild og vand for at leve op til kravene i en moderne boligorganisation. Højdepunktet var, da filmene blev vist - og der blev uddelt Oscarstatuetter om aftenen. Medarbejderne har nu filmene på DVD, men foreløbig findes de kun i udgaver til internt brug. En anden form for samarbejde 3B har gennem længere tid arbejdet med en personalepolitik, der skal udgøre rammerne om et godt, sundt og trygt arbejdsklima.

Udvikling 3B’s hjemmeside fik tilbage i 1994 en pris for brugervenlighed. Det kan vi godt være stolte af, men nu er tiden kommet til at tænke nettet ind som et naturligt medie og en naturlig service over for både folkevalgte og beboere. Næste punkt på dagsordenen var derfor IT. 3B står for at anskaffe et nyt administrationssystem, som man vil kunne trække oplysninger fra til brug på nettet. Men hvilke oplysninger? Det kom medarbejderne så med deres bud på. Senere vil medlemmerne af afdelingsbestyrelserne og bestyrelserne blive inviteret til et fyraftensmøde, hvor de kan komme med deres bud på, hvad de ønsker at kunne hente på nettet.

3B’s værdier Kunder: I 3B respekterer vi vores kunder, og vi står for en kompetent, venlig og individuel service og drift. Vi er bevidste om vores boligsociale og miljømæssige ansvar. Samarbejde: I 3B arbejder vi sammen om at skabe en unik arbejdsplads og være den foretrukne samarbejdspartner. Samarbejdet er baseret på at dele viden, på fælles værdier, tillid, dialog, fleksibilitet og ansvarlighed. Udvikling: 3B ønsker fortsat at være en skabende, dynamisk og visionær organisation og vil styrke vores fremtidige position gennem løbende kompetenceudvikling.


Kanal 3B - April 2006 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening

Historisk vingesus Dagens avis, en blankpoleret mønt og et grundstensdokument. Det var ingredienserne, da der var grundstensnedlæggelse på SAB og FB’s nye bebyggelse Brohuset i Ørestad City.

Den 22. marts 2006 blev grundstenen til SAB’s og FB’s nye bebyggelse i Ørestad City lagt – og navnet Brohuset blev officielt. Det var teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam, der sammen med formændene Ritta Fischer Jensen fra SAB og Hanne Bolvig fra FB underskrev grundstensdokumentet og tilså, at det blev behørigt muret ned. - Det er en helt unik byudvikling, der foregår i Ørestad, og jeg tror på den blanding af boliger og erhverv, der er lagt op til her, sagde Klaus Bondam. Brohuset gav han disse ord med: - De to markante åbninger i facaderne med ”broer” over har et spændende og meget anderledes arkitektonisk udtryk – og så er det et alment byggeri, der opføres inden for rammebeløbet, sagde en tydeligt tilfreds borgmester, før han bad deltagerne råbe hurra for byggeriet. Symbolsk navn Formand for SAB, Ritta Fischer Jensen, tog udgangspunkt i navnet Brohuset. - Måske ikke et navn, der virker særligt karakteristisk, men et godt valg, hvis vi ser på de mere symbolske aspekter, sagde Ritta Fischer Jensen. - De svævende etager kan opfattes som broer, der på den ene side lukker op for lys, luft og udsyn. På den anden side binder de bebyggelsen sammen og skaber ramme om fællesskabet mellem beboerne i de to afdelinger. Broen er også et symbol på samarbejdet mellem to almene boligorganisationer med hver sine lange og forskellige historier. Men lighederne er større end forskellene, understregede Ritta Fischer Jensen, før hun sikrede et hurra for de kommende beboere.

En oldgammel tradition Formand for FB, Hanne Bolvig, anlagde den historiske vinkel:

- Vi bør kunne høre historiens vingesus, når vi i dag viderefører en oldgammel tradition, brugt helt tilbage i det antikke Grækenland og det gamle Egypten. Traditionen bød, at man indmurede noget af værdi, der fortalte eftertiden om, hvad der foregik, og hvad folk tænkte på og talte om på den tid, byggeriet blev opført, forklarede Hanne Bolvig. - I FB er vi glade for, at denne fantastiske bebyggelse blev vores, og vi glæder os på de kommende beboeres vegne. Vi håber, de bliver glade for deres bebyggelse og for alle de faciliteter, der kommer omkring dem, sagde Hanne Bolvig. Hun sluttede med at ønske, at byggeriet må få en let gang på jorden, og at alle, der skal arbejde på byggeriet, må få en god tid og gøre et godt stykke arbejde.

Facts om Brohuset i Ørestad City Brohuset bliver opført med 123 boliger med 61 til FB og 62 til SAB. Som noget helt nyt er de 34 boliger reserveret til to seniorbofællesskaber med eget fælles opholdsareal, hvorfra der bliver direkte adgang til en tagterrasse. Den årlige husleje bliver 1.040 kr. pr. kvadratmeter. For en bolig på 90 kvadratmeter bliver huslejen altså ca. 7.800 kr. om måneden. Hertil kommer el, vand og varme efter husstandens individuelle forbrug. Brohuset opføres i tæt samarbejde mellem Fællesadministrationen 3B og KAB, som er byggeforretningsfører. Boligerne forventes klar til indflytning ca. 1. oktober 2007 – men interesserede kan allerede nu henvende sig til KAB eller 3B, hvorefter de vil blive holdt orienteret om, hvordan byggeriet skrider frem.

Informationsmøde for seniorer Der er informationsmøde om de to seniorbofællesskaber den 7. maj 2006 kl. 15.00 – 17.00 i Ørestadsselskabet på Arne Jacobsens Allé 17 Alle interesserede er velkomne.

5


Kanal 3B - April 2006 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening

Ny næstformand i FB Ellen Vedelsby gik af som næstformand og blev i stedet valgt til bestyrelsen. Ny næstformand blev Villy Sørensen.

Det var en meget rolig delegeretforsamling, der valgte Villy Sørensen som ny næstformand den 30. marts 2006. På dagsordenen var ud over valg af næstformand og genvalg af bestyrelsesmedlemmer også regnskab og budget.

6

Formandens beretning Formand Hanne Bolvig tog afsæt i den tid, der er gået, siden den skriftlige beretning blev skrevet. - Vi fik som bekendt en finanslov, hvor en del af forliget var, at et udvalg fik til opgave at arbejde videre med den almene sektors vilkår. Udvalget skal være færdigt om to måneder, men vi har endnu ikke hørt noget til arbejdet, sagde Hanne Bolvig. Hun fortalte i øvrigt, at FB vil søge del i den pulje, Landsbyggefonden som følge af forliget fik lov til at bruge på boligsocial indsats. Hanne Bolvig fortalte derefter kort om arbejdet i BL, hvor repræsentantskabet i juni skal fastlægge den kommende organisationsstruktur. Efter at have berørt de ni store boligorganisationers møde med socialministeren og den efterfølgende kronik i Politiken - ”Dem og os” - gik hun over til FB’s egen verden, og det var med stolthed hun fortalte om grundstensnedlæggelsen til Brohuset, hvor det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå med udlejningen.

- I Egedalsvænge har beboerne sagt ja til et projekt, som vil være med til at give afdelingen en ny profil, nemlig at bygge to blokke om og forbinde dem med et sundhedscenter, sagde Hanne Bolvig. Hun opfordrede herefter afdelingerne til at se på deres boliger, så der i tide kan gøres en indsats for at modvirke, at de bliver ”grå” og umoderne. Hanne Bolvig gennemgik de planer, de tre boligorganisationer har om fusion, og forsamlingen gav opbakning til, at man går videre med planerne. Hanne Bolvig sluttede med at opfordre de delegerede til at være aktive, når forhandlingerne om den næste finanslov går i gang, hvorefter forsamlingen godkendte beretningen. FB’s økonomi Vicedirektør Bent Frederiksen gennemgik herefter FB’s regnskab for 2004/2005

og budgettet for 2005/2006. Regnskaber viser et overskud på 2.5 mio. kr., der primært stammer fra en realiseret kursgevinst, som indgår i driftsregnskabet. FB har i regnskabsåret betalt, hvad der svarer til 2.629 kr. pr. lejemålsenhed i administrationsbidrag til 3B. Afdelingerne har betalt 2.998 kr. til FB - og forskellen på 369 kr. pr. lejemål er, hvad det koster at drive FB. I 2005/2006 stiger administrationsbidraget så til 3.133 kr. fortalte Bent Frederiksen. Regnskabet blev herefter godkendt, og budgettet taget til efterretning. Et forslag om tættere budgetopfølgning blev nedstemt, men administrationen lovede at se på sagen sammen med Høje Gladsaxe, der havde stillet forslaget.

Ny næstformand blev Villy Sørensen, der er formand i Folehavens afde lingsbestyrelse.


Kanal 3B - April 2006 Nyt fra Boligselskabet KSB

Fastelavnsfest i Bryggergården Erik Thygesen har på afdelingsbestyrelsens vegne sendt følgende til Kanal 3B: Igen i år holdt Bryggergården fastelavnsfest. Det var en dejlig solskinsdag, ikke en sort sky på himlen. Festen varede i to timer med masser af dejlige børn i alle aldre. Ud af 140 lejemål deltog der 55 børn samt 45 voksne Der var tøndeslagning, spisning af fastelavnsboller, sodavand og gaver til Kattedronninger og Kattekonger.

Nyt fra Boligselskabet af 1944 i Herlev

Individuel modernisering af køkkener I H44 er der god gang i den individuelle modernisering af utidssvarende køkkener. Alle beboere kan få nyt køkken som individuel modernisering, hvis afdelingsmødet beslutter, at det skal være muligt. Afdelingen kan finansiere en del af udgiften ved realkreditlån med løbetid på op til 20 år, og omkostningerne i forbindelse med finansieringen skal dækkes af huslejestigninger hos dem, der vælger moderniseringen. Er der tale om stigning på over 1% af huslejen, skal kommunen godkende beslutningen, og tre afdelinger i H44 har netop vedtaget at søge kommunen om lov til at låne til køkkenmoderniseringer. Et nyt køkken kan stort set indrettes efter beboernes ønsker, fordi de selv vælger skabe, skuffer og så videre. Rammerne er vide, men det nye køkken skal også kunne bruges af en ny lejer.

Toftegård I Toftegård har køkkenmodernisering været på dagsordenen siden 2002, og den 13. marts 2006 vedtog afdelingen så, at Herlev Kommune ansøges om accept af et nyt samlet lånebehov på 3.800.000 kr. for op til 70 køkkener. Pengene skaffes ved at optage et 20 årigt lån, som afdrages via huslejestigning hos dem, der skifter deres køkken. Når lånet er betalt efter 20 år, falder huslejen tilsvarende, og hvis man flytter før de 20 år, overtager den næste beboer huslejestigningen. Martins Gård Den 8. marts 2006 godkendte Martins Gård på et afdelingsmøde en låneoptagning på 1.700.000 kr. til individuel modernisering af ca. 30 køkkener.

Ligesom i Toftegård ønsker man også her at skifte køkken ved fraflytning. Egeløvparken I Egeløvparken har afdelingen på et møde den 5. april 2006 besluttet en ramme på 60.000 kr. for hvert køkken. Det betyder, at afdelingen søger Herlev Kommune om tilladelse til at låne 2,4 mio. kr. til udskiftning af ca. 40 køkkener.

7


Kanal 3B - April 2006 Kort nyt og kalender

Nyt om personalet Goddag og velkommen til

Marts 2006 Erik Ilsø Jensen, 3B Fabian Laier, vikar i BiP Erik Flenør Carlsen, Folehaven Dan Hejlemann Olsen, Højstensgård Simon Kofod-Svendsen, vikar i 3B Rasmus Bork-Nielsen, Remisevænget Vest Merete Kølbæk Pedersen, Sydhavnen i stedet for Folehaven Februar 2006 Lise Jordahn, vikar i 3B Trine Holm, Remisevængerne Martin Thinesen, gårdmandselev i FB

Kalender

Farvel til

Marts 2006 Kevin Nielsen, 3B Poul Knudsen, Danalund/Søbyvej Kim M. Peleg, Folehaven Februar 2006 Per Christensen, Vestergården 2 Jan Holger Dahl, Hammelstruphus og Ved Rosenhaven

På pension

31. maj 2006 Karen Langeskov, 3B Alice Henriksen, 3B Ulla Kristensen, 3B

3B

Formandskabsmøde 30. maj Repræsentantskabet møde om fusion 25. april Repræsentantskabsmøde 14. juni

FB

Bestyrelsesmøde 31. maj Foreningsmøde 12. juni

KSB

Bestyrelsesmøde 17. maj og 15. juni Repræsentantskabsmøde 15. juni

H44

Bestyrelsesmøde 27. april

Konferencer

Afskedsreception

3B Fælleskonference 17., 18. og 19. november 2006

Økonomichef Aage Pedersen går på pension den 1. juni 2006. Der er reception på dagen kl. 15 - 17 i Kronprinsessegade.

Kursus

Presse og etik 20. og 27. april

Tippede 13 rigtige 3B har indført ny elektronisk arkivstruktur. Den nye struktur blev lanceret for medarbejderne ved en lille ”filmfremvisning” med popcorn og sodavand. Ved lanceringen kunne medarbejderne også vinde en påskekurv i konkurrencen ”Tip en 13’er”. Den nye struktur er et skridt på vejen til at indføre nyt administrationssystem og skal samtidig gøre det lettere senere at lægge oplysningerne ud på nettet, så ikke mindst afdelingsbestyrelserne kan finde relevante oplysninger. De heldige vindere fik deres præmie overrakt af Henrik Borre og Linda Andersen - begge medlemmer af ’Arkivgruppen’. Mette Dannemann

8

Marianne Schultz

Janne H. Bjerre

2006_04  

Boligorganisationer fusionerer - og administrationer indgår strategiske samar- bejder. Hvad betyder det for arbejdet i BL - og for 3B? Det g...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you