Page 1

29 nye leiligheter med flott beliggenhet ved Bakkestranda i Skien Fløtningen Park 3 Brl

Bygg 5


FLØTNINGEN PARK

din sentrumsnære bolig ved vannkanten

Med flotte solforhold og fantastisk beliggenhet ved Bakkestranda i Skien ligger Fløtningen Park - et unikt boligområde for deg som ønsker en lettere tilværelse i ny og praktisk leilighet. Med fredelige omgivelser, omgitt av opparbeidede grøntområder og gangveier til felles glede og nytte har Fløtningen Park Bygg 5 en unik beliggenhet. Det er bare noen få minutter til Skien sentrum med forretninger, serveringssteder og kulturtilbud. Drømmen for mange av oss er å kunne nyte livet i en moderne, ny og lettstelt leilighet - uten tanke for den store gressplenen som burde klippes eller snøen som må måkes i morgentimene. Her kan du være trygg på at dette blir tatt hånd om for deg og bruke tiden på det du egentlig har lyst til.

OM PROSJEKTET BEBYGGELSE Fløtningen Park er inndelt i flere byggetrinn, og vil til slutt bestå av ca. 150 leiligheter. Byggetrinn 1 består av 45 leiligheter, byggetrinn 2 består av 27 leiligheter og byggetrinn 3, som er bygg 5, vil bestå av 29 moderne, lyse og praktiske leiligheter. I underetasjen er det felles garasjeanlegg med biloppstillingsplasser og sykkelparkering. NÆRMILJØ OG BELIGGENHET Med plassering rett ved Bakkestranda ligger Bygg 5 i fredelige omgivelser omgitt av opparbeidede grøntområder, men likevel sentrumsnært. Fløtningen Park passer for deg som ønsker en lettere tilværelse i ny og sentral leilighet. Det er bare noen få minutter å gå til Skien sentrum med kino, Ibsenhuset, Brekkeparken, kafeer, gallerier, forretninger, post, bank og busstasjon. Det er også kort vei til opparbeidede gangveier i Lundedalen og rundt Hjellevannet. LEILIGHETENE Det er lagt stor vekt på gode og effektive planløsninger med minst mulig gangarealer og mest mulig oppholdsarealer kombinert med riktig antall funksjoner. Dette kommer tydelig frem på plantegningene. Nesten alle leiligheter har romslige og sydvendte terrasser med gode lysforhold. Alle leilighetsnivåer har adkomst via heis og trapp. Det er fokusert på gode møbleringsmuligheter ved innredning av leilighetene. PARKERING Det leveres garasjeplass i garasjekjeller til alle leiligheter. Enkelte av p-plassene er tilpasset handikappede. Det er heisforbindelse direkte fra garasjekjeller til fellesgang for leilighetene. Adkomst til garasjekjeller er vist på situasjonsplanen. SPORTSBOD Hver leilighet får egen sportsbod på ca. 5 kvm i forbindelse med parkering i underetasje. MEDVIRKNING OG TILVALGSMULIGHETER Det er lagt stor vekt på god kvalitet og at den enkelte kjøper kan være med å påvirke sin leilighet i forhold til fargevalg, overflater, kjøkkenløsninger, baderomsinnredning, flis og parkett etc. Innredning som velges må tilpasses byggets utforming og etter nærmere avtale med utbygger. Opplegg for vann, avløp og ventilasjon kan ikke flyttes i leilighetene på grunn av fastlagte gjennomføringer i bygget.

2


Fløtningen Park 3 Brl

ORGANISERING/ FINANSIERING Leilighetene vil bli organisert som et frittstående borettslag Fløtningen Park 3 Brl. Borettslaget finansieres ved opptak av lån som blir borettslagets fellesgjeld og ved innbetaling av innskudd fra andelseierne (kjøperne). Se for øvrig vedlagte prisliste. Det vil bli inngått IN-ordning i prosjektet med individuell nedbetaling av fellesgjeld. Dette sikrer deg frihet til å velge finansiering tilpasset dine ønsker. Avtale om forretningsførsel vil bli inngått med Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag (PBBL), som sikrer beboerne profesjonell håndtering av løpende fellesdrift. FELLESKOSTNADER Til dekning av løpende fellesutgifter innbetaler den enkelte en månedlig felleskostnad. Denne inkluderer bl.a. renter på borettslagets fellesgjeld, kommunale avgifter, bygningsforsikring, strøm til fellesarealer/ utelys etc., utvendig vedlikehold, teknisk forvaltning, grunnpakke tv, forretningsførsel m.v. Moderne tv løsning med altibox fra Viken Fiber bestilles som et felles abonnement for borettslaget. Leilighetene vil knyttes til fjernvarme. Forbruket av varme via egen måler i hver leilighet vil belastes den enkelte beboer utenom felleskostnadene. ENERGI Alle boligene leveres med balansert ventilasjon, dette sikrer boligen frisk luft samtidig som det er energisparende da man bruker varmluften som trekkes ut av boligen til å forvarme den kalde luften som trekkes inn i boligen. Balansert ventilasjon gir godt inneklima og reduserer energiforbruket til oppvarming. FRAMDRIFT OG FERDIGSTILLELSE Antatt byggestart for Bygg 5 er 2. kvartal 2018. Forutsatt endelig kommunal planbehandling/ igangsettingstillatelse og tilstrekkelig forhåndssalg vil ferdigstillelse være 4. kvartal 2019.

Bilde fra botrend.no/ Interiørtrend 2018/ Foto: Tapethuset

Bilde fra botrend.no/ Interiørtrend 2018/ Foto: Intag

3


HVA ER ET BORETTSLAG? BORETTSLAGET er et selskap og en selvstendig juridisk enhet som er eid av andelseierne. Borettslagets formål er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett). Laget kan også drive med annen virksomhet under forutsetning av at dette har tilknytning til eiernes borett, for eksempel ulike former for bomiljø og trivselstiltak. Borettslaget er et selskap med begrenset ansvar. Andelseiernes ansvar er altså begrenset til det fastsatte andelsbeløp og kjøpesum, samt forpliktelser til å betale de løpende felleskostnadene. I utgangspunktet skal det være like mange andeler i borettslaget som det er boliger, og hovedregelen er at hver andelseier kun kan eie en andel. Som eier utøver andelseierne sine rettigheter først og fremst ved å delta og stemme på borettslagets generalforsamling, som er lagets høyeste myndighet. Generalforsamlingen velger et styre som skal stå for den daglige driften av borettslaget i samarbeid med forretningsfører. FINANSIERINGSKILDEN for borettslagets tomtekjøp og oppføring av bygg er normalt tredelt og består av andelskapital, kjøpesum og borettslagets eget låneopptak (fellesgjeld). Det er kun i forbindelse med stiftelsen av laget at det betales borettsinnskudd. Ved salg av andeler (bolig), betaler kjøper en felles kjøpesum for andel og det borettsinnskudd som er knyttet til andelen. Det vil si markedspris. ALLE BORETTSLAG har egne vedtekter fastsatt av generalforsamlingen. De fungerer gjerne som andelseiernes lille lovbok hvor en kan finne fram til sine rettigheter og plikter i laget og få informasjon om hvordan laget er organisert. I vedtektene finner man også fordelingen av vedlikeholdsplikten av lagets eiendom, inkludert den enkelte bolig. I tillegg er det vanlig at det finnes ordensregler som sier noe om hvordan man skal behandle lagets eiendom og hvordan man på enkelte områder skal forholde seg til sine naboer - alt for å sikre det gode liv i borettslaget. INDIVIDUELL INNBETALING av fellesgjeld i borettslag er en ordning hvor hver enkelt andelseier får en mulighet til å nedbetale på sin andel av fellesgjeld raskere enn hva som skjer etter den oppsatte nedbetalingsplan som gjelder for borettslaget generelt. Effekten av en eventuell innbetaling vil være at man får en reduksjon i månedsbeløpet som skal innbetales til dekning av felleskostnadene. Reduksjonen vil tilsvare de respektive rente og avdragsbeløp som borettslaget vil slippe å betale ved at fellesgjelden er redusert. En eventuell innbetaling av fellesgjeld vil være endelig og vil ikke kunne reverseres. Det er imidlertid viktig å tenke gjennom alternativ plassering og fremtidig prisutvikling på boligen.

4


Fløtningen Park 3 Brl

SIKRINGSFONDET SIKRER DEG MOT ANNEN MANNS FELLESGJELD SOV BEDRE OM NATTEN Fløtningen Park 3 Brl vil søke å bli tilknyttet Sikringsfondet. Dette gir deg som andelseier en ekstra trygghet. Dersom du bor i et borettslag som er tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond, kan du sove bedre om natten. Da er du nemlig med i en ordning hvor andelseierne er sikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges og Sikringsfondet kan dekke de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget.

Behovet for trivsel er et produkt av tiden vi lever i (botrend .no)

Bilde fra botrend.no/ Interiørtrend 2018/ Foto: Anne Manglerud/ Green Apple

5


SITUASJONSPLAN PROSJEKTET er nydelig plassert i nærheten av Hjellevannet, Lundedalen og de vernede friområdene på Bakkestranda med gangavstand til Skien sentrum.

6

Leil . 402


Fløtningen Park 3 Brl

ETASJEPLANER

7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


Fløtningen Park 3 Brl

Leil . 601

Leil . 602

23


SALGSINFORMASJON

SELGER

Utbygger og selger er Fløtningen Park AS (org. nr. 992 212 330). Fløtningen Park er eid i fellesskap mellom Telemark Vestfold Utvikling as (org. nr. 987 208 279) og Oscarsgate 3 AS (org. nr. 990 624 720).

EIENDOMMEN

Eiendommen utskilles fra gnr. 300, bnr. 4247. Adressenummer vil bli tildelt senere.

REGULERING

Reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for Flørningen Park er vedtatt av Bystyret i Skien kommune. Eiendommen er regulert til boligbebyggelse blokkbebyggelse.

AREALDEFINISJON

Prislisten oppgir både BRA (bruksareal) og P-rom (nettoareal primær rom). BRA-arealet for en bolig er arealet innenfor boligens omsluttende vegger, inklusive innvendige vegger. Bruksarealene i prospektet og prisliste er beregnet etter NS3940:2007. Boligens terrasse og balkong kommer i tillegg til BRA-arealet, likeledes utvendig sportsbod. Arealet i de enkelte rom er målt innenfor alle vegger. P-rom angir nettoareal av alle primære rom i boligen innvendig, inklusive innvendige vegger. For samtlige boliger omfattes P-rom av følgende rom: Stue, kjøkken, entre, gang, bad/ wc, omkledning/ garderobe og soverom. Bod inngår ikke i P-rom. De enkelte arealer kan variere innenfor +/ - 5 prosent.

MÅLESTOKK

Tegninger i prospektet er nedfotografert og må derfor ikke benyttes som grunnlag for bestilling av møbler med mer, da avvik kan forekomme.

AVTALE OM KJØP

Etter valg av bolig vil det bli avtalt tid for et kontraktsmøte med hver enkelt kjøper. På kontraktsmøtet vil alle vilkår i forbindelse med kjøpekontrakten bli gjennomgått. Se vedlagte prisliste for betalingsbetingelser.

FORBEHOLD

Alle perspektiver, skisser og 3D-illustrasjoner i prospektet er animerte og gir ikke et eksakt uttrykk for hvordan prosjektet vil fremstå ved ferdigstillelse. Særlig vil vi presisere at møbler

24

og hvitevarer som er vist på innvendige 3D-illustrasjoner og planskisser ikke er med i leveransen. Innvendige sjakter til rørføringer nedforinger, dragere, søyler og innkassinger i himling fremkommer ikke på tegninger i prospektet. Prosjektet blir byggeanmeldt i henhold til TEK 2010. Dette prospektet er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg av bebyggelsen og de enkelte enheter. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige, uten at den generelle standarden forringes. Dette gjelder også endringer i plantegninger for fremføring av sjakter til ventilasjon, elektriske føringer og vann- avløpsrør. Selger forbeholder seg retten til å fordele sportsboder og p-plasser. Avhengig av årstiden vil ferdigstillelse av utomhusarealene kunne bli utført etter overtakelse av boligene. Det forutsettes at et tilstrekkelig antall kjøpekontrakter inngås før bygging kan starte. Selger kan endre pris og betingelser for usolgte leiligheter uten varsel. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i prisliste/ prospekt. Selger kan kansellere dersom det ikke foreligger rammetillatelse, igangsettingstillatelser eller annen nødvendig tillatelse fra kommunen. Dersom kansellering benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum med renter.

GARANTI

Selger stiller garanti i samsvar med Bustadoppføringslova § 12. Garanti skal stilles for et beløp tilsvarende 3% av kjøpesummen for krav som fremsettes mot selger før overtakelse. For krav som fremsettes mot selger på et senere tidspunkt, men senest fem år etter overtakelse, skal garantien tilsvare minst 5% av kjøpesummen.


Fløtningen Park 3 Brl

GENERELL ROMBEHANDLINGSPLAN

GULV

VEGGER

HIMLING

DØRER

INNREDNINGER OG UTSTYR

ENTRÊ

Parkett

Sparklet/ malt

Sparklet/ malt

Slett hvit

STUE/ KJØKKEN

Parkett

Sparklet/ malt

Sparklet/ malt

Slett hvit

Avtrekk fra kjøkkenvifte, flis over benk, anerkjent fabrikat på kjøkkeninnredning

BAD/ VASKEROM Fliser

Fliser

Sparklet/ malt

Slett hvit

Varmekabler, 90 cm innredning, 30 cm overskap, 60 cm speil, dusjhjørne, sluk og armatur, wc og vann/ avløp for vaskemaskin

TOALETT-ROM

Fliser

Sparklet/ malt

Sparklet/ malt

Slett hvit

Wc, servant, servantskap og speil.

SOVEROM

Parkett

Sparklet/ malt

Sparklet/ malt

Slett hvit

1 m garderobeskap pr. sengeplass

BOD

Parkett

Sparklet/ malt

Sparklet/ malt

Slett hvit

TRAPPEROM

Fliser

Sparklet/ malt

Sparklet/ malt

Aluminium

Bilde fra Bakkestranda og Hjellebrygga mot Skien sentrum

25


TEKNISK BESKRIVELSE 1.0 TEKNISK BESKRIVELSE Denne beskrivelsen samt “Rombehandlingsplan” gjelder for leilighetsbygget i Fløtningen Park 3 Brl (Bygg 5). Dersom det skulle forekomme at denne tekniske beskrivelsen og rombehandlingsplanen er i motstrid, gjelder rombehandlingsplanen foran teknisk beskrivelse. Denne prosjektbeskrivelsen og rombehandlingsplanen gjelder foran tegninger. Eiendommen Det er totalt 29 leiligheter i prosjektet Fløtningen Park 3 Brl. Tomten er en andel av felles selveiertomt. Prosjektet organiseres som privat borettslag. 2.0 OVERFLATER BYGGET/ INNREDNINGER/ UTSTYR Bærekonstruksjoner og fasader: Huset bygges i plasstøpt betong og/ eller prefabrikkerte betongelementer. Fasader hovedsaklig i vedlikeholdsfrie materialer. I fasaden er det tenkt benyttet puss, platekledning, tegl og trekledning. Takkonstruksjon i betong med skråskåret isolasjon for takfall. Innvendige vegger: Vegger i oppholdsrom og wc leveres med overflate av sparklet gips/ betong som males i lys farge. Bad leveres med keramiske fliser. Himlinger: Himlinger leveres med overflate av sparklet gips/betong som males hvit. Synlige v-fuger grunnet skjøter i plattendekker vil kunne forekomme. Det vil være behov for noe nedforinger og noe innkassinger for nødvendige tekniske installasjoner. Gulv: Gulv belegges med parkett i alle arealer bortsett fra bad og sportsboder. Bad og wc flislegges. Sportsboden får støvbundet betonggulv. Balkonger: Balkonger leveres som vist på tegning. Rekkverk i stål/ aluminium. På gulv leveres impregnerte terrassebord. 2.1 INNREDNINGER Kjøkken: Leilighetsplanene viser kun omfanget av kjøkken-innredningen, dvs. samlet lengde på underskap og overskap. Kjøkkeninnredningen vil bli av anerkjent fabrikkat. Det vil være mulig med flere valg av overflate på kjøkken. Endelig valg av fabrikat vil bli gjort i detaljprosjekteringen. Håndtak i stål, kjøkkenhette samt lys under overskap leveres som standard. Det vil ikke være mulig å flytte funksjonene i kjøkkenet. Utbygger forbeholder seg retten til å bytte leverandør.

26

Hvitevarer: Integrerte hvitevarer på kjøkken som koketopp (induksjon), stekeovn, oppvaskmaskin og kjøl/ fryseskap av anerkjent fabrikkat er inkludert. Synlige varer har stål utførelse.

Bad/ vaskerom: Det blir levert 80-90/ respektive 60 cm baderomsinnredning, avhengig av plassen på badet, i hvit slett utførelse av type Foss Badinett eller liknende. 80-90 cm seksjon leveres med overskap samt speil med lysarmatur. Alle bad får sluk og leveres med 90x90 cm dusjhjørne samt vegghengt toalett av typen Gebrith Monolith “mint glassplate”. Soverom: Det leveres 210 cm høye garderobeskap med hvite slette fronter. Det leveres 1 m pr. sengeplass. 2.2 VVS: Rørleggerarbeider: Det leveres varmt tappevann via fjernvarmeleverandør. Baderomsinnredning i bad/ vaskerom, og servant i wc-rom. Klosett leveres pr bad/ wc-rom. Sanitærutstyr leveres i hvit porselen. Blandebatterier leveres som ett-greps armatur. Dusjhjørne 90x90 cm leveres med ett-greps hånddusj. Kjøkkenkum med blandebatteri, kran og avløp for vaskemaskin. Det monteres husbrannslange i kjøkkenbenk. 2.3 ELEKTRO Anlegget omfatter tekniske punkter iht. NEK 400, siste forskrift. Dette gir meget god fordeling av punkter i tillegg til uttak for TV, data og telefon. Sikringsskap vil plasseres i bod/ entre. Plassering av punkter vil fremgå av elektrotegninger som vil bli tilsendt kjøper med frist for bestilling av evt. tilvalg. Det installeres elektriske varmekabler i bad. 2.4 VARME/ VENTILASJON/ VARMEGJENVINNING Anlegget vil bli tilknyttet fjernvarme. Oppvarming vil hovedsaklig skje via vannbåren varme med radiatorer over energimåler. Leilighetene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Temperert og filtrert friskluft tilføres oppholdsrommene samtidig som luft trekkes ut fra kjøkken og våtrom. Slimline uttrekksvifte for balansert ventilasjon er std. i kjøkken. 2.5 VANN- OG AVLØPSANLEGG Takvann og overvann føres til Hjellevannet eller terreng. Vann og spillvann via kommunalt ledningsnett. 2.6 VEI OG PARKERING Parkering i underetasje med direkte adkomst til leilighetene via heis eller trapp. Gjesteparkering ertableres. Uteområdet blir opparbeidet iht. godkjent utomhusplan. 2.7 SPORTSBODER Hver leilighet får egne sportsboder i forbindelse med parkering i u. etg. 2.8 RENOVASJON Det leveres miljøstasjon i tråd med gjeldende offentlige krav.


Fløtningen Park 3 Brl Bilder fra Hjellebrygga, Hjellegt. og Bakkestranda

2.9 POSTKASSER Postkasser med lås leveres til hver bolig. 3.0 BYGNINGSMESSIG INFORMASJON 3.1 GRUNN OG FUNDAMENTER Bygget er fundamentert på peler til fjell med vegger i underetasjen av plasstøpt betong. 3.2 YTTERVEGGER I u. etg. er det betongvegger. I øvrige etasjer er det puss, tegl, trepanel etc. Utbygger står fritt i forhold til kjøper i valg av konstruksjon/ materialbruk på yttervegger. Isolasjonstykkelse 25 cm i yttervegger. 3.3 VINDUER OG DØRER Alle vinduer og dører til leilighetene leveres med lavenergiglass og skal tilfredsstille forskriftsmessige krav til støyog brannklasse. Vinduer og dører leveres hvitmalte. Foringer og listverk leveres hvitmalt. Inngangsdører til leiligheter leveres med forsikringsgodkjent lås. Dørene leveres i malt utførelse med samme farge utvendig og innvendig. Farge og type håndtak spesifiseres av arkitekt i detaljprosjekteringen. Utvendig kles vinduene med aluminium. Det tilrettelegges for montasje av utvendige persienner eller screen etter tilvalg. 3.4 INNVENDIG Innvendige dører og skyvedører leveres i slett utførelse med hvite karmer. Både vinduer og dører får gerikter (lister) innvendig av hvitmalt tre. Overgang mellom tak og vegg fuges. Eikelister på gulv. 3.5 INNVENDIGE VEGGER Skillevegger mellom leiligheter blir utført i betong eller doble stålstendervegger med gipsplater iht. gjeldende brann- og lydkrav. Elektriske føringer legges på utsiden av leilighetsskilleveggene for ikke å svekke lydtekniske egenskaper. 3.6 LETTVEGGER Utføres med stålstendere. Vegger mot baderom isoleres. 3.7 BLIKKENSLAGER Beslag leveres i plastbelagt stål.

4.0 TELE OG TV Det leveres tomrørsanlegg med kontakter til telefon/ data i hver leilighet. Moderne tv løsning med altibox fra Viken Fiber bestilles som et felles abonnement for borettslaget. Selger tar forbehold om bindingstid på inntil 3 år fra ferdigstillelse. Den enkelte driftsenhet (borettslag) står deretter fritt til å forhandle frem avtaler med andre signalleverandører enn de som er tilknyttet eksternt etter at anlegget er overlevert fra selger. Vi gjør oppmerksom på at kabelanlegget internt i byggets fellesarealer eies av huskjøperne i fellesskap og ingen signalleverandør har noen form for eierskap eller fortrinnsrett i anlegget etter at det er gått 3 år fra ferdigstillelse. Kjøper må selv bestille abonnemen for telefon og internett. Evt tv-abonnement utover grunnpakken bestilles og betales av den enkelte. 5.0 ANDRE INSTALLASJONER Heis: Det leveres heis. Heisen går fra u. etg. opp til øverste etasje. Heisen har tilgjengelighet fra alle leilighetsplan. Heisen vil være en såkalt “båreheis”. Porttelefon: Til leilighetene monteres ringetablå ved hovedinngangsdør med porttelefon, samt fjernstyrt låsåpner til hovedinngangsdør. 6.0 TOMTEARBEIDER Tomtearealer blir opparbeidet iht. situasjonsplan. Arealer som ikke blir asfaltert blir opparbeidet med belegningsstein, plen eller beplantet. 7.0 FORBEHOLD Alle bygningsmessige arbeider og installasjoner skal tilfredsstille myndighetenes anvisninger og gjeldende forskrifters krav til utførelse (teknisk forskrift av 2010 m.fl). Selger tar forbehold om rett til endringer av form og utførelse i denne beskrivelsen forutsatt at den generelle standarden ikke forringes. Det tas forbehold om feil i beskrivelsen. Selger forbeholder seg retten til å fordele bod og p-plasser/ garasjer. Det forutsettes at et tilstrekkelig antall kjøpekontrakter inngås før bygging kan starte.

27


OM OSS Telemark Vestfold Utvikling as og Oscarsgate 3 AS har sammen etablert selskapet Fløtningn Park AS hvor de eier 50% hver. Dette selskapet skal over tid bygge ut leiligheter på Fløtningen og Mobiletomta i Skien under navnet Fløtningen Park. Oscarsgate 3 er grunneier av Mobiletomta. Telemark Vestfold Utvikling er grunneier av Fløtningentomta og et profesjonelt eiendomsselskap i regionen.

Utsikt fra Bygg 4 mot Hjellevannet

KONTAKT OSS Selgere: Anita Eik, mobil 99 20 35 00, e-post ane@tvu.as Arne Ripegutu, mobil 92 24 31 82 Prosjektsjef: Morten Borge, mobil 93 49 11 77 , e-post mob@tvu.as Besøksadresse: Fløtningen Park AS, Myren 28, 3718 Skien

Prospekt fløtningen park bygg 5  
Prospekt fløtningen park bygg 5  
Advertisement