Page 1


OSCILLOCOCCINUM INFLUENZÁRA!

EREDMÉNYEK A KEZELES VEGÉN

oscillococcinum Javallat: i n f l u e n z a é s i n f l u e n z a s z e r ű á l l a p o t

KLINIKAI VIZSGALAT Megjelent a British Journal of Clinical Pharmacology c. l a p b a n ( 1 9 8 9 : 2 7 : 3 2 9 - 3 3 5 ) , majd a The Lancet-ben (1989. április, 9 1 4 . o.), amelyben az oscillococcinum hatását vizsgálták az influenzaszerű á l l a p o t o k kezelésében.

oscillococcinum

placebo

17,1

10,3

JavCIó

4,60 0,03

Észlelt j a v u l á s 4 8 ó r á s k e z e l é s u t á n . A javulást n e m mutató esetek %-os megoszlásban

• p l a c e b o csoport • oscillococcinum csoport

VIZSGALATI PROTOKOLL Kettős v a k klinikai vizsgálat s o r á n - 2 3 7 beteg kapott oscillococcinumot

az oscillococcinummal k e z e l t e k között a javult e s e t e k %-os m e g o s z l á s a

és 241 placebot, - mérték a betegek rektális hőmérsékletét gyógyszer b e v é t e l e

naponta kétszer, és feljegyezték az influenza

48 óra

5 fő tünetének jelenlétét vagy hiányát (fejfájás, i z o m f á j d a l o m , derékfájás, izületi f á j d a l o m és borzongás), - a gyógyulást úgy határozták m e g , hogy a rektális hőmérséklet 37,5 °C alatti (99,5 °F)

A 48 órás kezelés során a gyógyult b e t e g e k a r á n y a 6 6 % - k a l volt t ö b b az oscillococcinum c s o p o r t b a n a p l a c e b o h o z képest. A különbség statisztikailag szignifikáns.

és az influenza 5 fő tünete eltűnt a 48 órás kezelést követően.

BOIRON'

^ i t o c g " "

H O M E O P Á T I A A SZELÍD GYÓGYMÓD.

W W W . B O I R O N . H U

m

| i

homeopatias magazin 2011 04 by boldogpeace  

http://www.boldogpeace.com/EGYEBEK/Egyebek%20fooldal.html

homeopatias magazin 2011 04 by boldogpeace  

http://www.boldogpeace.com/EGYEBEK/Egyebek%20fooldal.html