Breda Sportstad

Page 1

breda sport stad gezond van lijf en geest!

GRATIS NEEM MEE

IN GESPREK MET DAAN QUAARS WETHOUDER VAN SPORT OP DE PEDALEN MET WIELERVERENIGING BREDA SAMEN IN BEWEGING MET AMPHIA PAALDANSEN SPORT VOOR IEDEREEN

Jaargang 1 November 2021


Het meest geliefde en gezonde bedrijf voor en van iedereen. Met meer dan 1000 prijsfavorieten ook gezond voor uw portomonnee.

2809-20_LK_AH1045_Advertentie_A4.indd 1

26/08/2020 10:45


sporten

is voor iedereen

Breda is als sportstad grensverleggend

is niet alleen belangrijk vanuit gezond-

hardlopen of fitnessen op de sportschool

en ambitieus. Dat blijkt uit het beleid

heidsoogpunt, sport heeft ook een

het sportieve leven. Wat voor beweging

van de gemeente en uit de vruchtbare

belangrijke maatschappelijke waarde.

u ook doet. Belangrijkste is een heldere

samenwerking met sportverenigingen

Sport draagt bij aan een gezondere leef-

geest in een gezond lichaam.

en hun enthousiaste vrijwilligers. Sport

stijl, aan vorming sociale binding, leef-

In deze eerste uitgave Breda Sportstad

baarheid en heeft ook een belangrijke

doen we verslag van diverse lokale

economische bijdrage voor de stad.

sportbelevenissen.

Zelf ben ik ook een sport enthousiast .

Verder doet sport-enthousiast en wet-

Op mijn 65e levensjaar loop en fiets ik

houder Daan Quaars een boekje open

wekelijks mijn kilometers en daar vaar

over zijn sportactiviteiten en natuurlijk

ik wel bij. Afgelopen zomer ben ik van

gaan we met hem dieper in op de

Breda naar Blanes in Spanje gefietst.

sportnota van gemeente Breda.

Een tocht van 1500 kilometer die ik in 14

Ook laten specialisten van het Amphia

dagen aflegde. Een onvergetelijk avon-

zien wat daar allemaal mogelijk is met

tuur en een onuitwisbare voetafdruk in

betrekking tot voorkomen en herstel van

mijn sportleven. Wat is uw voetafdruk?

blessures.

Dat is natuurlijk voor ieder individu

Ik wens u veel leesgenoegen en een

verschillend. Waar voor de een dage-

gezond en sportief leven.

lijkse lichte bewegingsoefening de max is, bepaalt voor een ander regelmatig

André Pleur

in dit nummer

24 HET CLUBGEVOEL VAN

05 IN GESPREK MET

27 VERWARMT EN BEVROREN

de Bredase Rugbyclub ´t water op de kunstijsbaan 32 ROEIEN IN BREDA

08 OP DE PEDALEN

een buitensport bij uitstek

met Wielervereniging Breda

36 PAALDANSEN

18 SAMEN IN BEWEGING

een sport voor iedereen

met Amphia

Colofon

EN NOG VEEL MEER...

de wethouder Sport Daan Quaars

Breda Sportstad is een productie van AbderaMedia. Het overnemen van welk deel ook van de inhoud van dit blad is

alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever: AbderaMedia Hoofdredactie: André Pleur Eindredactie: Theo Kloet, Nienke Koenders, Joran Frijters Concept en vorm: Bianca Gijsman, BoldGraphicDesign Druk: Janssen Pers rotatie druk Contact: info@abderamedia.nl

breda sportstad

november 2021

3


Kozijnen

Zonwering

Overkappingen

Screens

Rolluiken

Garagedeuren

Gloudemansgevelprodukten.nl Van Rijckevorselstraat 53 4815 AA Breda

SelectWindows

T 085 48 66 214 E info@gloudemansgevelprodukten.nl

Openingstijden showroom Ma - vrij Zaterdag

08:30 - 17:30u 10:00 - 16:00u

KOZIJNEN | RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | ZONWERING | DAKKAPELLEN | OVERKAPPINGEN | ROLLUIKEN


In gesprek met de wethouder Sport Daan Quaars

Foto Joyce van Belkom

Daan Quaars (VVD) is wethouder met verschillende portefeuilles. Naast Sport o.a. ook evenementen en digitalisering. Hij is geboren en getogen Bredanaar, gehuwd en vader van 3 sportende kinderen. In zijn vrije tijd kruipt hij regelmatig op de fiets. Door Theo Kloet

Breda sportstad: wat roept dat op?

wichtstoename. Tegelijkertijd was er geen racefiets meer te

Een positief gevoel vanuit verschillende pijlers. Als we direct

krijgen. Het lijkt er dus op dat de één meer is gaan sporten,

vooruitkijken naar bijv. de Vuelta, hoe wordt Breda herinnerd?

maar de ander juist minder. Breda als sportstad geldt voor

Of op de kaart gezet. Daarnaast én nog belangrijker: dat

iedereen. Of het nu gaat om topniveau of in de breedte, als

we sporten en bewegen. Het gesprek daarover zullen we

individu of als team, met of zonder beperkingen, georgani-

de komende jaren moeten blijven voeren. Ook Corona heeft

seerd of niet georganiseerd.

ons dat laten zien. Er is gemiddeld sprake van serieuze ge-

Lees het vervolg op de volgende pagina’s >

breda sportstad

november 2021

5


En dus met gebruikmaking van de openbare ruimte?

pakken bijv. erg snel de auto, dat blijkt ook uit beschikbare

Absoluut, openbare ruimte moeten we beschikbaar maken of

cijfers. In Breda al gemiddeld om een afstand van 2 km te

houden. Het hardlopen, een bootcamp, activiteiten in en rond

overbruggen, dit is landelijk 3. Een bourgondisch karakter bij

de singel. Of initiatieven zoals de nieuwe trend Calisthenics

onze stad wil echter niet zeggen dat je niet kunt sporten en

(vorm van fitness red.). Er wordt al veel gebruik van gemaakt,

bewegen. Misschien dat ergens wat meer gecompenseerd

ik zet er het liefst de hele stad mee vol. Maar openbare ruim-

moet worden, maar een 3e helft is net zo belangrijk. Moet je

te is wel schaars, een balans met bijv. parkeren zal er ook

sowieso voor op de fiets komen...

altijd moeten zijn. Meer multifunctioneel gebruik zou daarbij kunnen helpen. Zoals met de mobiele fitnesscontainer.

En er komt een talentencentrum?

Bewoners kunnen die overigens nog steeds aanvragen voor

Zeker! Het multifunctioneel sportcentrum aan de Terheijdense-

in de eigen buurt. We monitoren daarbij het gebruik om te

weg, gericht op top- en breedtesport. We weten hoe het er

kijken of er iets permanent kan komen. Op verschillende

uit gaat zien, en er is iemand gevonden om te gaan bouwen.

plekken al prima gelukt.

Er lopen nu gesprekken om te bepalen wanneer de eerste paal de grond in gaat. Ik hoop eind dit jaar nog of anders begin 2022. In goede samenspraak met onderwijsinstelling

De combinatie techniek en sport in de buitenruimte is mega aantrekkelijk

Curio. Zij gaan immers het centrum vijf dagen per week huren om er met opleidingen terecht te kunnen. Onder schooltijd.

Met het z.g. Sportleerbedrijf? Er is een zeer mooie groei aan studenten en het aantal bedrijven

Is er genoeg geld voor?

dat een plek wil realiseren voor die studenten. Het sportleer-

Natuurlijk is het ook altijd een financiële kwestie. Met het

bedrijf is enkele jaren geleden ingezet om stages te laten

naderen van het einde van de huidige raadsperiode, heeft het

vervullen. Daar heeft zelfs de hele regio wat aan. Met verse

merendeel van beschikbare gelden al een bestemming. Voor

ideeën ook. Van evenementen tot sporten voor ouderen. Hier

een volgende periode neem ik graag weer het voortouw.

ligt echter meer een link met de gemeentelijke sportnota dan vanuit het talentencentrum.

Andere ideeën? Jazeker, meer dan genoeg. Zo zag ik laatst in Rotterdam stoeptegels met daarop een pijl om te volgen. Om te wandelen of hardlopen vanaf verschillende plekken en afstanden. Zoiets zie ik voor Breda ook. En dan meteen doorpakken met bijv. digitale led screens. Voor nog meer toegevoegde waarde in de geest van populaire apps als bijv. Strava. De combinatie techniek en sport in de buitenruimte is mega aantrekkelijk. Voor de gebruiker maatwerk en iedere keer wat anders.

Ontbreekt er ook echt iets in Breda? Je kunt niet stellen dat er direct iets ontbreekt. We focussen vooral op het in stand houden of verbeteren. Neem de sportboulevard aan de Terheijdenseweg. Deze kan niet uitgebreid genoeg zijn. Het vlakbij gelegen roeigebied valt dan overida voor iedereen sport dichtbij beschikbaar is. Verenigingen liggen vaak midden in een wijk.

Is de Bredanaar niet te bourgondisch? Het sportief bewegen kan, en ja soms moet, altijd meer. We

6

breda sportstad

Foto Joyce van Belkom

gens wel onder Terheijden, in het algemeen geldt dat in Bre-


Foto Eppo Karsijns

Hoe staat het met die Sportnota 2017-2030? Dat is ook zeker actueel. De sportnota van Breda, Team Breda,

Kunnen we in Breda grote sportevenementen verwachten?

beschrijft ambities en doelen op het gebied van sport en

Allereerst gaan we dus in herhaling voor de Vuelta, 21 augustus

beweging tot 2030. Er is recent een terugblik gemaakt. Wat

2022. Echt uniek voor Breda.

hebben we gedaan, wat zouden we nog moeten doen? Maar

Ook zou ik nog eens graag in herhaling willen met het NK

we liggen op schema, de nota wordt uitgevoerd. Het jaartal

Atletiek, in samenwerking met AV Sprint. Tijdens Corona heeft

2030 is door de raad neergezet als horizon waar we met zijn

dit evenement helaas niet de maximale gastvrijheid van

allen naar toe willen. Kan volgende keer net zo goed 2040

Breda kunnen laten zien. Dat zou ik graag nog eens overdoen

zijn, als het maar om een afgebakende periode gaat. Het is

met bijv. sporten in de binnenstad. Hoogspringen op de Grote

een continu proces om de Bredanaar in beweging te krijgen

Markt of horden lopen in de Willemstraat. Als derde kan ik

en te houden. Het gaat op zich hartstikke goed. Zo geven

noemen dat we, samen met Tilburg, een gooi doen naar de

scholen weer meer gymles. Maar om zelf bijv. 10.000 stappen

Special Olympics 2024. Dit zijn unieke Nationale Spelen, als

te halen, daar is nog wel een wereld te winnen.

grootste landelijk sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking.

Breda brengt het samen, ook vrijwilligers? Dat is best ingewikkeld. Alles gaat dus breder dan alleen het

En af en toe meer zand in de stad?

kunnen sporten. Er ontstaan wel steeds mooie dingen en

Als het gaat om ambities. Deze zijn met het beachvolleybal

meer besef. Dat een vereniging ook aan een ouder vraagt om

goed te zien in de stad. Net zo goed dat z.g. urban sports

iets terug te doen voor de club. Zeker na Coronatijd, wordt er

meer zichtbaar zijn. Een ontwikkeling wellicht van traditi-

gelukkig weer meer opgepakt. Belangrijkste hier is: samen-

onele sporten naar meer innovatievere vormen. Waarbij je

doen is gewoon leuk. Voor het contact, de gezelligheid, je

ook het e-sporten niet moet vergeten. Daar zou ik ook wel

kinderen, de jeugd.

meer mee willen. Toernooien op een scherm afgewisseld op sportvelden. Het betreft sowieso niet alleen gamen maar ook

Maar dan ook hier, genoeg geld?

trainingsprogramma’s om in conditie te blijven. Al dan niet

Als het gaat om verlenen van subsidies rond sport en

gevoed vanuit de gemeenteraad zijn we hier ook mee bezig.

bewegen, dat zit binnen mijn portefeuille bij de thematafel

Op breed terrein. Want Pokémon zoeken, waarvoor kinderen

Beweegt. In brede zin zijn we steeds met de gemeenteraad

6 km moeten lopen, is ook te beschouwen als sport.

in gesprek naar goede systematiek. Beter maken waar nodig,

Die nieuwe wereld van digitalisering die verder op ons

oplossingen als het niet top is. Samen kijken naar dingen die

afkomt. Laat digitalisering nu net ook in mijn portefeuille

we moeten doen.

zitten….

november 2021

7


Op de pedalen met Wielervereniging Breda

8

breda sportstad


Door André Pleur

stellen. Dit plan geeft aan waar de wielervereniging voor staat, wat men nastreeft en hoe ze dat doen.

Als echte fietsliefhebber maak ik vaak lange tochten en kom ik met regelmaat over de Terheijdense weg langs het prachtige

Nu is de tijd aangebroken dat de wegfiets doorgaans wordt

parcours van Wielervereniging Breda. Eigenlijk vreemd dat ik

ingeruild voor de veldrijfiets en ook daarvoor biedt WV Breda

daar nooit ben geweest terwijl er toch veel activiteiten op de

alle faciliteiten. In de winter kan je lekker in beweging blijven

kalender staan. De club heeft namelijk al meer dan 60 jaar een

en je conditie op peil houden op een echt veldrit parcours.

prominente plek in de wielerhistorie van onze stad. Even wat

Neem een kijkje op de website www.wvbreda.nl en wie weet

feitjes.

zien we jou binnenkort in het peloton van wielerfanaten bij Wielervereniging Breda.

De vereniging heeft een groot verleden die ook uitstekende renners heeft voortgebracht; Johan van der Velde, Stef Clement en van meer recente datum Shanne Braspennincx en Ryan Kamp. Al een tijd lang is het Cor Vlemmix-parkoers de thuishaven. Een compact wegparkoers dat recent een mooie nieuwe toplaag heeft gekregen. Verder biedt het parkoers nu ook de mogelijkheid om uitdagende MTB- en veldrijparkoersen uit te zetten. Binnen de vereniging kunnen de leden veel disciplines beoefenen; naast wielrennen ook mountainbike, veldrijden, handbiken, skeeleren en ID-wielrennen. Men vindt het erg belangrijk dat de leden op een goede, veilige en vooral leuke manier worden opgeleid in de diverse disciplines die de vereniging rijk is. Daartoe is in de afgelopen jaren hard gewerkt om, afgeleid van het Canadese model van Long Term Athlete Development, een eigen opleidingsplan op te

november 2021

9


Door ABC Clinic ben ik mooi geholpen met een natuurlijk resultaat Janka - Breda

MOOI JEZELF BLIJVEN Paardeweide 22 A-B

4824 EH Breda

076 - 542 31 54

www.abc-clinic.nl


in de sportlights De Achilles-sok LED USB Sport Vest van Gato

De Achilles-sok werkt als een achillespeesbandage, maar kan gemakkelijker in (sport-)schoeisel worden gedragen. De sok is voorzien van siliconennoppen en masseert het

Met het Gato LED USB Sport Vest is een

weefsel aan de zijkant van de achillespees, wat de door-

musthave voor elke wandelaar of

bloeding tijdens het sporten verbetert.

hardloper in het najaar.

Deze uitwerking helpt pijnklachten verlichten na een

Het vest is makkelijk verstelbaar, in

achillespeesblessure, maar kan ook worden ingezet om

de taille en in lengte. Handig, je laadt

het genezingsproces te bevorderen in latere fasen na een

deze eenvoudig op met USB kabel.

gescheurde achillespees of ontsteking.

De 4 LED’s aan de voor- en achterzijde zorgen dat je goed

€ 49,00 Snoeren Schoen & Voetspecialist Teteringen

gezien wordt in het donker. Zo ga je veilig op pad! Verkrijgbaar in roze en geel, is één maat.

€ 29,95 Snoeren Schoen & Voetspecialist Teteringen

Skischoenen: Head Nexo Lyt De Head Nexo Lyt skischoenen behoren tot de nieuwe generatie performance skischoenen. De Nexo lyt skischoenen worden van een nieuw materiaal “Graphene” gemaakt en zijn hierdoor 25% lichter dan vergelijkbare skischoenen van andere merken. De basis pasvorm van de skischoenen is enorm verbeterd en

Beleef het spel Padel

sluit beter op de voeten aan. Naast een standaard al goede

Padel is een mix van tennis en squash en wordt gespeeld met

pasvorm zit de Nexo Lyt bomvol met technieken om de schoe-

vier personen op een rechthoekig veld. Padel speel je met een

nen nog beter op jouw voeten af te stemmen. De buitenschaal

speciaal racket en bal. Tijdens de wedstrijd zijn de wanden

is thermisch vervormbaar, daarmee kunnen we specifieke

onderdeel van het spel. Deze leuke sport is de snels groeiende

drukpunten verhelpen. Naast de buitenschaal is ook de bin-

sport in Nederland. En dat is niet gek, want Padel is een sport

nenschoen thermisch vervormbaar om zo de afdruk van jouw

voor alle leeftijden, laagdrempelig, snel aan te leren en heeft

voet en enkel gewicht over te nemen in je skischoenen.

een sociaal aspect. Een hele mooie

Linberg Wintersport Molenschot www.linberg.nl

aanvulling voor alle tennisverenigingen. Bij Plugro hebben we een zeer uitgebreid padel assortiment: rackets, tassen maar ook speciale schoenen. Met o.a. volgende mer-

Head Nexo Lyt

Head Nexo Lyt

ken: Adidas, Asics, Head, K-swiss,

dames

heren

en Wilson. Meer weten? Loop eens binnen bij Plugro in het pand van Linberg Molenschot. www.plugro.nl

breda sportstad

november 2021

11


in de sportlights Freeze / Overschoen Geen koude voeten meer met deze overschoenen die zijn ontworpen om je te beschermen tegen de kou. Met onze Freeze overschoenen zal je geen koude voeten meer

Verwennerij voor fietsfanaten

hebben. Deze overschoenen zijn speciaal ontworpen om je de beste

Met de Garmin Edge 1030 Plus fietsnavigatie

bescherming tegen de kou te geven. Dus, geen excuses meer om te

kun je de wereld én je eigen grenzen gaan

stoppen met fietsen wanneer de temperaturen dalen, toch? Gewoon

verkennen, op zowel de racefiets, MTB als

zorgen voor de beste uitrusting en trappen op die pedalen.

gravelbike. Het grote 3,5” kleuren touchscreen

En natuurlijk naar Van Oosterhout Bikes & Sport Teteringen.

is in alle omstandigheden goed afleesbaar en reageert door een vernieuwde processor super snel. Door de batterijduur van 24 uur en turn-by-navigatie raak jij nooit meer de weg kwijt, waar je ook fietst! Dit topmodel van Garmen biedt werkelijk ontelbare mogelijkheden. Nu

Floaten voor intensieve sporters

scherp geprijsd. Aanbevolen door Van Oosterhout Bikes & Sport Oosterhoutseweg 129A Teteringen.

Sporten is fantastisch voor lichaam en geest. Voor het soepel houden van spieren en gewrichten en voor het opbouwen en onderhouden van de natuurlijke weerstand. Spanning kan alleen door ontspanning worden tegengegaan, maar een lang rustig proces is vandaag de dag niet altijd wenselijk. Bij sportkwetsuren, met name die aan spieren en gewrichten, staat onbewust constant neerwaartse druk op het lichaam. Dit wordt grotendeels door de spieren en gewrichten opgevangen. Floaten geeft je diepe ontspanning. Go with the flow en ga naar Floathouse aan de Boschstraat 20. www.floathouse.nl

Helmen: Head R-Serie helmen De Head R-serie helmen zijn uitgevoerd met het revolutionaire Spheric fit systeem dat zorgt voor supercomfortabele pasvorm, een verstelbaar ventilatiesysteem, een comfortabele beanie binnen voering en uitneembare oorschelpen. De R serie bestaat uit diverse modellen helmen zoals De Head Radar (herenmodel) en Rachel (damesmodel) deze zijn uitgevoerd met een vizier dat erg gebruiksvriendelijk is en perfect is afgestemd op de helm. Er zijn verschillende lens varianten leverbaar.

Rachel Dames Helm White 12

Radar Heren Helm Black

Linberg Wintersport Molenschot www.linberg.nl

breda sportstad


Dune 2.0 Fietshelm

Ski’s:

Head Standard Limited Edition

Veelzijdige helm met MIPS voor mountainbikers die meer-

De Head Standard is een gelimiteerde jubileum ski ter

hebben bij elke valhoek.

ere van 50 jaar Head Ski’s. De ski is stijlvol uitgevoerd

De Dune is een veelzijdige helm die je kan gebruiken

in het zwart met de merknaam ingegraveerd in de

tijdens al je sportieve ritten. Of je nou het bos in gaat of

metalen bovenplaat van de ski.. Deze ski heeft een

je topsnelheid op de weg probeert te verbeteren, de Dune

taille van 72 mm onder de voet en is daardoor op de

brengt je veilig weer naar huis. Dankzij het MIPS systeem

geprepareerde pistes lekker sportief te skiën.Head

en de lage achter- en zijkant ben je extra beschermd. Zo zijn

staat al jaren bekend om zijn geïntegreerde High

alle gevoelige delen op het hoofd veilig voor impact vanuit

Tech hulpsystemen zoals het Inteligence chip dem-

iedere hoek. Verder is de helm voorzien een slim ontwerp

ping-systeem in de voorkant van de ski. Dit systeem

met een verwijderbaar vizier.

zet de trillingen van de ski om in elektrische pulsen,

Gezien bij Van Oosterhout

deze pulsen zorgen ervoor dat speciale matten in de

Bikes & Sport Teteringen.

dere disciplines beoefenen en extra bescherming nodig

ski verstijven en de trillingen verminderen. Het is dus een uniek actief demping-systeem dat zich real-time aanpast aan de omstandigheden. Linberg Wintersport Molenschot www.linberg.nl

WaterShield Winterhandschoenen

Spalding Golfballen

De WaterShield handschoen is een

Met een Spalding golf-

lichtgewicht, voorgevormde hand-

bal kunt u een hoge

schoen die speciaal is ontwikkeld om

balvlucht bereiken. Wilt u

jou in alle winterse omstandigheden

ook spelen met kwalita-

te beschermen. Dankzij de drie-laags

tieve golfballen met een

thermo constructie houd de Water-

hoge balvlucht? Bekijk

Shield koude lucht en water buiten,

dan snel het aanbod op

terwijl microdots in het membraan

jumbosports.com/tete-

vocht afvoeren van binnenuit. Houd

ringen en sla uw slag!

je handen warm en droog. De foam padding en silicone prints op de

Een zak met 36 golfballen voor maar €

19,95

palm geven je grip en comfort. Ready voor jou volgende extreme rit!

De tweede zak voor de helft van de prijs.

Gezien bij Van Oosterhout Bikes & Sport Teteringen.

Jumbo Golf en Hockey Teteringen

Hét sportplatform voor hbo-studenten in Breda BRESS Bredase Studentensport, partner van Avans Hogeschool en Breda University of Applied Sciences, is met een aanbod bestaande uit meer dan 60 sporten, van fitness tot zwemmen en van boulderen tot yoga, hét sportplatform voor hbo-studenten in Breda. In het BRESS Sportcentrum is er voor iedereen iets te doen: Sporten, socializen, studeren of gewoon een drankje doen. 
Bij BRESS zeggen we dan ook niet voor niks: ‘Get Fit, Have Fun & Make Friends!’ november 2021

13


ZWEMMEN EN SCHAATSEN IN BREDA

Kinderfeestje, gezinsuitje, bedrijfsfeest of gewoon lekker zwemmen of schaatsen in een van de Optisport locaties: zwembad Sonsbeeck, zwembad de Wisselaar, zwembad Wolfslaar en Kunstijsbaan Breda.

Meer info? Ga naar optisport.nl


vlnr. Marcel de Visser, Arno Hermans, Aswin Steenhof

Samen onder een dak werken aan een gezonde en vitale samenleving De Sport + Vitality HUB Breda is er voor ambitieuze ondernemers en organisaties die een gezonde en duurzame werk- leer- en leefomgeving willen versterken. Gelijkgestemden die elkaar inspireren, van elkaar leren en samen investeren in een duurzame gezonde en vitale samenleving.

Een belangrijk deel van de nieuwe Bredase economie vindt

Samenwerken en Groeien

straks zijn oorsprong in clusters, proeftuinen en living labs.

Continue scouten van de markt, vragen en (maatschappelijke)

De Sports + Vitality HUB Breda is 1 van de innovatieve hubs in

uitdagingen ophalen en altijd inzetten op samenwerkings-

Breda en brengt partijen bij elkaar op het gebied van sport, vi-

verbanden. We willen innovaties stimuleren en ondernemers

taliteit, innovatie en ondernemerschap. Een fysieke plek aan de

helpen om hun idee op de markt te brengen en ze te onder-

Oosterhoutseweg 105 in Breda. Een thuisbasis voor organisaties,

steunen in hun groei. We faciliteren om samen het verschil te

ondernemers, start-ups, studenten en experts.

maken en groeien naar het grootste internationale business netwerk op het gebied van sport & vitaliteit.

Ambitie

Het verbinden op het juiste niveau, waar vraag en aanbod bij

Wij geloven dat we met onze passie voor sport, vitaliteit en

elkaar komen, waar (nieuwe) samenwerkingen ontstaan met

innovatie het leven van mensen sportiever, gezonder en vitaler

de juiste inzet van partners, dat is waar we voor gaan om onze

te kunnen maken. Dit doen wij door profit en non-profit organi-

“WHY” te kunnen bereiken: “Het leven van mensen sportiever,

saties met elkaar te verbinden en hen te helpen met hun groei-

gezonder en vitaler te maken”.

ambities. We faciliteren met een online community en offline HUBS waar inspireren, ontmoeten, leren en creëren centraal

Op zoek naar een werkplek of samenwerking?

staat en vraag en aanbod bij elkaar komt.

www.sportsvitalityhub.com

breda sportstad

november 2021

15


Hey, Bredanaar!

Zit jij lekker in je vel? Breda Actief zet zich al zo’n 30 jaar in voor een gezond en gelukkig Breda Wij vinden dat iedereen die aan de slag wil met sport en bewegen, dat ook gemakkelijk moet kunnen. We bedoelen ook écht iedereen. Van jong tot oud, klein, groot, mensen met een beperking en iedereen daartussenin. Wij zijn er voor alle Bredanaars. Dus ook voor jou!

WAAR VIND JE ONS?

VOOR , DOOR EN MET BREDA

Grote kans dat jij onze sportcoaches al eens hebt gezien. Kijk

Natuurlijk doen en kunnen we dit niet alleen. Samen met

maar eens om je heen! Je herkent ze aan hun rode en zwarte

partners uit de hele stad, zorgen we ervoor dat Breda beweegt

Breda Actief kleding. Ze staan bijvoorbeeld op de basisschool bij

én blijft bewegen. Op verschillende basisscholen door de stad

jou in de buurt, of met sportieve activiteiten in jouw wijk. Met

ondersteunen we leerlingen met extra bewegingslessen, we

verschillende stimuleringsprogramma’s, maken we Bredanaars

organiseren stedelijke sportdagen en we faciliteren sportlessen

enthousiast tot een leven lang bewegen.

van Bredase aanbieders om zo de stap naar de sportvereniging

Daarbij zijn we altijd enthousiast en positief - en gaan we uit

kleiner te maken. Ook buiten school zijn we actief. We bieden

van wat iemand zélf wil en kan. Plezier gegarandeerd!

kinderen, jongeren én ouderen uiteenlopende sport en

16

breda sportstad


spelactiviteiten aan. Met ondersteuning van partners, stagiaires, scholarshippers en traineés zorgen we er voor dat iedereen in Breda kan sporten op een veilige manier in een veilige omgeving. Is sporten voor jou niet zo vanzelfsprekend? Vanwege bijvoorbeeld een (on)zichtbare beperking of chronische ziekte. Ook dan zijn we er! Met een team vol enthousiaste sportcoaches staan we klaar om Bredanaars te helpen met het vinden van een voor hen passende beweegactiviteit.

die op voetbal, hockey of tennis zit. En dan zijn er ook nog minder bekende sporten als schermen, synchroonzwemmen of darts. Sport- en beweegaanbieders zijn het kloppend hart van de Bredase breedte- en topsport. Ook op gebied van ondersteuning staan we klaar voor Bredase sport- en beweegaanbieders. Want bij het besturen van zo’n vereniging komt heel veel kijken. Vragen als: “Hoe krijgt mijn vereniging meer leden?” “Hoe kunnen we de organisatie inclusiever maken?” en “Wat betekent deze nieuwe wetgeving voor mijn club?” komen voorbij. De verenigingsadviseurs van onze partner MOOIWERK, ondersteunen

“Als wijksportcoach breng ik jongeren niet alleen in beweging, maar geef ik ze ook lifeskills mee die ze de rest van hun leven kunnen gebruiken. Het is tof om hun groei van dichtbij mee te maken.”

hierbij. Samen bundelen we onze krachten. In de wijk, in het dorp en in de stad. Dat doen we voor een gezonder, mooier en vooral actiever Breda.

Doe je mee? Iedereen in Breda lekker in z’n vel!

Obie Peersman – Wijksportcoach Breda Actief

WIST JE DAT…

NIEUW! ACTIEF IN BREDA

Er ruim 400 sport- en beweegaanbieders in Breda zijn?

Dat gebeurt op www.actiefinbreda.nl. Hét platform waar

> > > >

sport- en beweegaanbieders zichzelf op de kaart zetten en waar

dankzij het Jeugdfonds Sport en Cultuur tóch hebben

inwoners van 2 tot 100 jaar kennis kunnen maken met

kunnen sporten?

het diverse aanbod in de stad.

> Via sport en cultuur intro, basisschoolleerlingen uit het

Er zijn veel plekken in Breda waar je kunt sporten of bewegen. En er zijn veel mensen die willen sporten of bewegen, maar niet weten waar. Hoe breng je deze samen?

VERENIGINGSADVIES

58% van de Bredanaars wekelijks beweegt? Onze sportcoaches 110 dagdelen per jaar worden ingezet? Er afgelopen jaar 909 kinderen die opgroeien in armoede,

regulier en speciaal onderwijs, 1488 keer een nieuwe

sport hebben geprobeerd?

Misschien zit je zelf wel bij een vereniging, of je kent iemand

Foto: Renee ter Berg

november 2021

17


Samen in beweging met Amphia Breda Sportstad in gesprek met specialisten over nieuw initiatief Het is vast niemand ontgaan. Al een tijdje zijn er bij het Amphia ziekenhuis allerlei ontwikkelingen zichtbaar rond verhuizingen en herinrichtingen. Maar terwijl dat nog altijd in volle gang is, zijn er ook plannen met een andere invalshoek. De medisch specialisten willen starten met een apart centrum voor alles wat met bewegen te maken heeft. Een initiatief met samenwerkingsverbanden, enigszins vergelijkbaar met de al bestaande Orthopedische kliniek en de bijbehorende SpOrth-Poli. Maar dan met meer aansluiting bij allerlei organisaties en vakgroepen, buiten en binnen het Amphia. Iets dat al direct blijkt als we kennis maken met dit nieuwe concept. Een concept dat reikt van preventieve voorlichting tot een nieuwe denkwijze van behandeling. We spreken, tussen alle drukte van de dag, tegelijkertijd met kartrekkers als sportarts Tessa Backhuijs, cardioloog Ben van den Branden en de orthopedisch chirurgen Maaike van den Borne en Peter Joosten. Samen dus...

Door Theo Kloet

18

breda sportstad


Gezamenlijke spreekuren

in het arbeidsproces. Altijd op zoek naar de hamvraag: hoe

Het is ontegenzeggelijk, vertellen de specialisten. Er is een scala

blijf je fit? Zelfs met een blessure en een mogelijk idee van “ik

van meest feitelijke kennis en hulp aanwezig in een ziekenhuis.

kan niks”. Tessa: “en dan laten we zien hoe men binnen eigen

Van oefentherapeut, cardiologie tot bijv. voedingsadvies. De

grenzen actief aan conditie kan werken, de mensen hebben

grootste ambitie bij de plannen voor een centrum rondom

vaak geen idee. We gaan combinaties maken, ook met externe

bewegen is om preventieve zorg en behandelingen te bundelen

partners, met maximale kennis vanuit een ander uitgangspunt

en fors breder aan te bieden. De patiënt nog meer centraal

en andere manier van denken”. Ben (cardioloog): “preventie en

zetten. Waarbij direct alle specialismes kunnen worden betrok-

levensstijl is voor een hartpatiënt steeds belangrijker. We lopen

ken. Zonder omzwervingen dan sneller naar de bredere kern

soms vast door negatieve invloed vanuit overgewicht, diabetes

van onderliggende oorzaken of problemen. Efficiënter voor de

of slechte conditie. Het is nuttig en een goede aanwinst om

patiënt. Met als grootste achterliggend doel om mensen goed

samen met de andere specialismen een traject uit te stippelen

in beweging te krijgen én te houden. Want het belang van be-

om dat aan te pakken”. Initiatieven dus waarbij we elkaar

wegen mag bekend zijn, dat is altijd goed voor de gezondheid.

steeds meer te vinden. Liefst preventief.

Preventie Altijd op zoek naar de hamvraag: hoe blijf je fit?

Kun je niet hardlopen, dan misschien wel fietsen. Heb je een blessure, wat kun je doen om naast het herstel wel je conditie op peil te houden? En dus ook geen extra z.g. welvaartsziekte ontwikkelen maar ziektes zoveel mogelijk voorkomen door gezond leven en bewegen.

Nu start een behandeltraject, na een doorverwijzing door de huisarts, vaak met de z.g. triage: welke arts kan de klacht/

Sportarts Tessa: “het boodschapje met de fiets in plaats van met

aandoening het beste verhelpen. Daar gaat de patiënt dan

de auto, het ligt zo voor de hand”. Tijdens de coronatijd zijn ook

heen. Indien nodig volgt dan later een volgende afspraak met

sommigen, jong of oud, minder gaan bewegen terwijl meer

een andere arts. Straks komt er een gezamenlijk spreekuur met

bewegen en sporten juist nodig is. Orthopeed Maaike schetst

meerdere specialisten aan tafel. Met het centrum wordt het

preventieprogramma’s voor de jeugd. Een goede warming-up

makkelijker om andere experts in te schakelen voor alles wat

voor specifieke bewegingen is zo belangrijk.

met bewegen te maken heeft. Voor sneller herstel of terugkeer

Lees verder op pagina 21 >

Tessa Backhuijs

Maaike van den Borne

Ben van den Branden

Peter Joosten

sportarts

orthopedisch chirurg

cardioloog

orthopedisch chirurg

november 2021

19


KIES NU VOOR

v

eer inf

or

Sc a

n

rm

e ati

EN SPEEL VANAF NOVEMBER GRATIS

oo

m

SPEELRECHT 2022

Golfen, natuurlijk doet u dat bij de Haenen. De Haenen is voor zowel de beginnende als de gevorderde golfer een uitdagende baan. Er is een 18 holes baan en een schitterende Par 3. Na het golfen kunt u in onze brasserie en op ons terras nog heerlijk genieten van een drankje en een hapje.

LUNCHEN - DINEREN - BORRELEN - GOLFEN - WANDELEN 076-5783950 | INFO@DEHAENEN.NL | LAAN DER CONTINENTEN 70 | TETERINGEN

WWW.DEHAENEN.NL


Bij een recent wereldwijd congres werd ook weer gehamerd

De vorm is belangrijk, niet belerend of met een opgelegd

op het belang van preventie. En werd de oproep gedaan om

verhaal. Maar het beantwoorden van vragen, een soort meet-

dit nog meer uit te dragen naar patiënten maar zeker ook naar

en-greet met mensen van het ziekenhuis. Je kunt kinderen ook

mensen buiten het ziekenhuis. De jeugd, sportclubs, vanuit

wat laten doen, een testje om dingen te laten ervaren of om

de gemeente. Alle aanwezige kennis delen, ook los van direct

gesprekken op gang te brengen. Als het maar tweerichtings-

patiëntbelang, is eigenlijk onze grootste uitdaging. Een stap

verkeer is, samen.

naar voren om nog beter te voorkomen dat men vroeg of laat met allerlei kwalen geconfronteerd wordt. En dat de zorg het

Financiën

überhaupt aankan, vult Tessa aan: “cijfers dwingen ook, als we

Is er wel geld voor om als ziekenhuis meer aandacht aan

zo doorgaan is straks 7 op de 10 mensen nodig voor werk in de

preventie te geven? Er is steun vanuit Amphia om alles uit te

zorg. We moeten ook daarom al onze kennis wel slimmer gaan

werken maar in principe moet alles onder de zorgverzekering

gebruiken, om het betaalbaar te houden”.

vallen. Dat is ook een uitdaging. Want het effect van preventie en voorlichting is moeilijk met getallen te bewijzen.

De jeugd

Zorgverzekeraars zien het belang wel maar dit vraagt eigenlijk

We praten door over de jeugd, sport, en beoogde voorlichtings-

om meer landelijke aanpak. We zien dat gelukkig steeds meer

bijeenkomsten. Kruisbandletsels bij jonge kinderen komen

op gang komen. Het z.g. breder omschrijven van een behande-

steeds vaker voor. Op vroege leeftijd artrose of een kunstknie

ling kan daarbij helpen. De noodzakelijke behandeling van een

wil je het liefst voorkomen. Funest voor de toekomst, je bereikt

gebroken been is wel duidelijk. Maar voor goed herstel kunnen

niet meer het niveau wat mogelijk is en het heeft sowieso grote

ook aanvullende behandelingen toegevoegd worden.

impact. Ook al heb je tijdens coronatijd wel gesport, de grootste

De energie voor een goede genezing moet ergens vandaan

risico’s zitten bij de wedstrijden en die waren er niet. En als er

komen. Bij preventief advies of algemene voorlichting is het

dan op school ook nog minder gymnastiek is of kinderen minder

lastiger om het effect ervan per persoon aan te tonen. Maar het

buiten spelen, krijg je dat de algemene spierconditie lager is.

is duidelijk dat er resultaten te behalen zijn door advies over

Peter: “bijv. een elektrisch stepje of skelter, dat is natuurlijk leuk

een balans met eten, slaap en leefstijl. Of bewegen dus.

maar onvoldoende om motoriek aan te leren. En je wil sporten met spieren die het aan kunnen”.

Volgens de artsen zal binnen Amphia het belang van bewegen steeds meer de aandacht krijgen. Ook intern zal er meer dan ooit op gehamerd worden. Bij overleg of opleiding. Makkelijk bij elkaar binnenlopen, elkaar ook lesgeven en alle raakvlakken

een halfuurtje per dag bewegen is toch echt iets wat iedereen minstens zou moeten doen

constant vinden. En zelf doen... Want in de traditie van “Breda brengt het samen” ook een duidelijk “Amphia brengt het samen”.

Tessa vult aan: “en dan zit er toch een groot verschil tussen gamen of een trampolinespringen”. En zo gaat het Amphia ook naar scholen toe, door bijv. een keer zelf les te geven over bewegen. Bij sportopleidingen worden er al keuringen gedaan of en hoe studenten fysiek belastbaar zijn. En er zijn al samenwerkingen met een enkele sportclub of vereniging. Maar er is meer te bieden. Peter maakt hier zelfs de vergelijking met de vroegere schoolarts. Over de juiste lichaamshouding, hoe kan je het beste zitten, over zinvol buiten spelen, aandacht voor vergroeiingen van de rug. Er zijn aanleidingen genoeg. Peter onderstreept met: “een halfuurtje per dag bewegen, is toch echt iets wat iedereen minstens zou moeten doen”. Maar hoe brengen we deze boodschap?

breda sportstad

november 2021

21


55 voor 5 Hardlopen & wandelen Paul Martens

running hero Jos Koniuszek. Dat was nodig, een groot deel was ongetraind! Een half jaar later was het zover. 55 goed getrainde mannen liepen 5 kilometer tijdens de Singelloop. Dat beviel zo goed dat we besloten door te gaan, en hoe! Nu, tien jaar later, bestaat 55 voor 5 nog steeds. De afgelopen jaren is er jaar in jaar uit consequent getraind, en heeft iedereen zich ontwikkeld. 5 kilometer werd 10 kilometer en door enkelen werd zelfs de halve en de hele marathon gelopen!

Op zondag 7 oktober 2012 na afloop van de Singelloop dronk ik

Naast het lopen zijn er vriendschappen ontstaan, is er lief en

met twee goede bekenden een paar glazen wijn op de goede

leed gedeeld, en…. wordt er traditioneel feest gevierd na afloop

afloop. Ik had meegelopen, zij niet.

van de Singelloop met bier en bitterballen.

Door de combinatie van wijn en mannelijke ego’s ontstond het

Anno 2021 wordt er elke zaterdagochtend door de circa 50

idee om een clubje op te richten dat bij volgende Singelloop 5

leden nog steeds hardgelopen. Maar dat niet alleen. Inmiddels

km zou gaan hardlopen. Daarna ging het snel: we zochten 55

is er ook een wandelclub ontstaan die elke zaterdagochtend

(onze gemiddelde leeftijd toen) mannen van gemiddeld 55 jaar,

in een stevig wandeltempo hun kilometers maakt. En dat blijft

om 5 kilometer te gaan hardlopen: 55 voor 5 was geboren!

voorlopig zo want al dit moois voor lijf en geest willen we niet

Op 9 maart 2013 trainden we voor het eerst o.l.v. van local

missen.

Uitdagend….

Bowls, niet te verwarren met bowling(!), wordt gespeeld in veel Engelstalige landen en ook in…. Breda! Het is een relaxt-sportieve manier van bewegen voor elke leeftijd, maar zeker voor senioren. Denkt u aan jeu de boules, maar in de wat grotere bowl zit aan een kant een gewichtje waardoor deze een baan met een bocht maakt. Uitdagend! Maar gezelligheid staat voorop. U heeft niets anders nodig dan (zaal)gymschoenen. De bowls zijn aanwezig. Dinsdag 13.30-16.30 uur, sporthal Funzone, Terheijdenseweg. Info: lpmnobelen@gmail.com

22

breda sportstad


TTV Belcrum De gezelligste tafeltennisvereniging van Nederland Andre Pleur

speelt het zich allemaal af in een fraai eigen onderkomen aan ´t Kadijkje in de wijk Belcrum.

TTV Belcrum is een bloeiende vereniging met ongeveer 180

Breda Sportstad nam een kijkje en werd verrast door het en-

leden in alle leeftijdscategorieën. Sinds de oprichting in 1952

thousiasme en de grote opkomst op een gewone doordeweekse trainingsavond. ‘er is altijd ruimte voor iedereen‘ vertelde een enthousiaste trainer ons. Deze sportieve reporter kreeg eigenlijk wel zin om mijn forehand en backhand na lange tijd te testen maar werd binnen vier slagen van tafel geveegd door de 13 jarige Fay van Opstal. Gelukkig was er een gezellige bar waar ik mijn frustratie wegdronk met een heerlijk vruchtensapje. De conclusie van Breda Sportstad! Ben je op zoek naar leuke sportieve activiteit? Dan is TTV Belcrum hiermee van harte aanbevolen, naar eigen zeggen de gezelligste tafeltennisvereniging van Nederland. De eerste 4 weken mag je zelfs gratis deze mooie sport beleven dus het proberen meer dan waard.

#SPORT #VITALITEIT #INNOVATIE EN #ONDERNEMERSCHAP ONDER 1 DAK

Breda

Oosterhoutseweg 105 4816 KC Breda

(FLEX) WERKPLEKKEN (24/7) ONTMOETEN LEREN EN GROEIEN STUDIO EN PODCAST TRAININGSRUIMTEN

WWW.SPORTSVITALITYHUB.COM

INTERNATIONALE COMMUNITY OPLSLAGRUIMTEN

november 2021

23


Foto: Dennis van de Sande

Het clubgevoel van Bredase Rugby Club Bijna onzichtbaar achter de schaatsbaan maar steeds groter groeiend: de Bredase Rugby Club. Jarenlang, kicken, tackelen en scrummen zijn niet voor niets geweest. De Bredase Rugby Club, kortweg BRC is een steeds grotere club aan het worden. Exponenten van de club spelen in het nationale team en in Engeland en Frankrijk, Heren 1 en Dames 1 zijn gepromoveerd naar de eerste klasse en hun opvolging lijkt gegarandeerd. BRC beschikt over een snelgroeiende en talentvolle jeugdafdeling. De cubs en junioren spelen op het op een na hoogste niveau van Nederland en colts zelfs op het hoogste niveau. De club telt meer dan 250 jeugdleden (jongens en meiden), rond de 190 senioren waarvan ca. 40 dames. BRC is hierdoor één van de grootste rugbyclubs van Nederland.

24

breda sportstad


Kameraadschap binnen het veld is vanzelfsprekend voor de

De 10 belangrijkste rugbyregels

rugbysport. BRC gaat een stapje verder. De club bruist ook dank-

1. Spelers mogen rennen met de bal in handen.

zij de hartstochtelijke inzet van vrijwilligers en sponsoren. Het

clubgevoel is binnen alle geledingen van BRC sfeerbepalend.

2. De bal mag alleen naar achteren worden gegooid. De ovale

Er worden het hele seizoen door regelmatig activiteiten geor-

ganiseerd zoals het Brakkentoernooi (een van de grotere toer-

3. De speler met de bal mag getackeld worden. Dat mag

nooien in Nederland), Rugby Development Days, de fameuze

Mosselavond en het beroemde jaarlijkse eindfeest van de club.

4. Lichte overtredingen zoals het laten vallen van de bal of een

Schijnbewegingen en snelheid zijn je wapens. vorm vereist de juiste pass-techniek. overigens alleen met de armen.

pass naar voren worden bestraft met een SCRUM. In de

Hoezo mannensport?

scrum staan de 8 voorwaartsen in een bepaalde formatie.

Rugby wordt door velen gezien als een sport voor woeste

De 2 groepen van 8 voorwaartsen strijden om de bal die in

mannen. Het zijn de onwetenden die beweren dat frisse meiden

het midden van de scrum wordt gegooid.

niks te zoeken hebben voor de try-line. Een korte blik op het

5. Als de bal uit gaat, wordt een line-out geformeerd. De bal

veld is voldoende om hun stigma te tackelen. Rugby is een

synoniem voor passie, respect, teamwork en doorzettings-

6. Zware overtredingen zoals het praten tegen de referee of

vermogen. Waarom zouden vrouwen hieraan geen behoefte

buitenspel worden bestraft met een penalty. Bij een penalty

hebben? Niets voor niets is rugby wereldwijd de snelst groeien-

moet de tegenstander 10 meter achteruit. Maar als je in de

de sport onder vrouwen. Een tendens die ook merkbaar is

buurt van de palen bent, mag je ook tussen de palen

binnen BRC. De meiden tot 16 jaar spelen samen met de

schieten. Dat levert 3 punten op.

jongens. Maar het is slechts een kwestie van tijd voordat ook

7. Buitenspel: als je achter de bal blijft, sta je over het

de jongste meiden in homogene teams gaan spelen.

wordt tussen 2 rijen spelers in het midden gegooid.

algemeen niet buitenspel.

8. Niet alleen bij de tackle maak je contact; ook bij een MAUL

Geschiedenis van het rugby

maak je contact. Je botst tegen een speler en draait je

Volgens een bekende legende is rugby in 1823 begonnen door

lichaam in. Je wacht op hulp van een teamgenoot als de

William Webb Ellis uit Engeland.

tegenstander je vastpakt. Soms krijg je een kluwen spelers

Op initiatief van Australië en Nieuw-Zeeland werd in 1987 het

die duwen en trekken om de bal te krijgen. Als de bal in

eerste wereldkampioenschap rugby georganiseerd in Nieuw-

dezelfde situatie op de grond komt spreek je van een RUCK.

Zeeland. Het toernooi wordt nu om de vier jaar gehouden.

9. Je mag de bal schoppen (kicken). Soms is dat handig als je

Aan het winnende land wordt de William Ebb Ellis Trophy over-

handigd. In 2015 is de Rugby World Cub in Engeland gespeeld.

balverlies.

Finale was Nieuw-Zeeland - Australië 34-17.

10. Behandel de tegenstander en referee met RESPECT.

in de verdediging staat. Maar uiteraard leidt het meestal tot

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je een keer mee komen doen? Dat kan! Check onze website voor trainingstijden en andere info: www.bredaserugbyclub.nl

Facebook: Bredase Rugby Club Instagram: brc_jeugd

november 2021

25Verwarmt water in de zwembaden en het bevroren water op de Kunstijsbaan Breda Voor de productie van dit blad spraken we natuurlijk ook met

volgemaakt met een medaille die een speciale plek heeft in de

de mensen van Optisport. De exploitant van meerdere lokale

kist. Als het C-diploma is behaald, is het avontuur helemaal ten

sportaccommodaties. Optisport biedt sport en fun voor alle

einde en wacht de grote beloning.

leeftijden.

SCHAATSEN ZWEMMEN

Zin om meters te komen maken op de hardrijbaan? Werkelijk

Zed & Sob zwemles vanaf 4 jaar

alle schaatsers zijn welkom op de hardrijbaan, van jong tot oud

Samen met Zed de haai en Sop de zeester beleven de kinderen

en van beginner tot gevorderd. Schaats rondjes op je eigen

de leukste avonturen tijdens de zwemlessen. Ze gaan op zoek

tempo. Wil je zelf of iemand anders leren schaatsen? Maak dan

naar het gezonken schip De Gouden Draek en de Piraten Schat.

gebruik van de recreatieve baan waar je uiteraard ook onge-

Alle avonturen staan beschreven in een paspoort dat zwemles-

dwongen rondjes kunt zwieren op je schaatsen.

kinderen krijgen bij start van het zwemlestraject, samen met een prachtige schatkist. Onderweg wordt de schatkist gevuld met edelstenen en worden er zegels verdiend voor in het

Wil je meer weten?

paspoort. Na het behalen van een diploma wordt de schatkist

Neem een kijkje op de website www.optisport.nl

breda sportstad

november 2021

27


Samen in beweging Bewegen is altijd goed voor u. Als bewegen niet lukt, heeft dit een grote invloed op uw leven. Daarom werken verschillende medisch specialisten bij Amphia intensief samen om uw klacht te behandelen. Artsen van Sportgeneeskunde, Orthopedie, Cardiologie, Traumachirurgie en Revalidatie bepalen met elkaar de juiste oplossing en houden u in beweging.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.amphia.nl/sportgeneeskunde


een adembenemende club Onderwatersportvereniging Duikteam Argonauta is de adembe-

“Argonauta voelt als familie, een vriendenclub”, vertellen

nemende club van Breda en omstreken. Houd je van het leven

meerdere leden. Iedere maand kunnen leden hun pasgeboren

onderwater, zoek je een super gave sport en gezelligheid? Kom

Argonautjes, andere familieleden of vrienden meenemen naar

dan snorkelen, duik mee of leer onderwaterhockeyen.

het beroemde poedeluurtje. Hierna duiken wij gezamenlijk het clubhuis in voor een gezellig praatje, drankje en onze eigen

Duiken

gemaakte tosti’s.

Duiken is één van de mooiste sporten die er bestaat en als je eenmaal een kijkje onder water hebt genomen, wil je niet

We verwelkomen je graag in het zwembad en in ons eigen

meer anders. Na de duik, kun je bij onze eigen vulinstallatie

clubhuis! Geïnteresseerd in een van de onderwatersporten en

gelijk jouw fles klaarmaken voor de volgende duik.

onze vereniging? Neem contact op met onze secretaris via secretaris@argonauta.nl of kom langs tijden een van onze

Onderwaterhockey

trainingen in zwembad de Wisselaar aan de Terheijdenseweg

Onderwaterhockey is een sport die door jong en oud met grote

494a, 4826AB Breda.

passie wordt beoefend in heel Nederland en daarbuiten. Nog

De trainingstijden en openingstijden van het clubhuis vind je op

nooit gehockeyd met je hoofd onder water? Geen probleem:

onze website: www.argonauta.nl/tijden

we leren het je graag! Ben je minimaal 8 jaar, sportief en dol op water? Dan is Argonauta echt iets voor jou! Bij ons leer je snorkelen, onderwaterhockeyen en oefen je met perslucht in voorbereiding op een echte duikopleiding in een veilige sportomgeving.

Familievereniging Argonauta is opgericht in 1968 en is altijd een familievereniging geweest. De liefde voor het onderwaterleven, de fantastische sport en het clubleven zitten diep in ons sporthart. Een Argonaut ben je voor de rest van je leven.

breda sportstad

november 2021

29BredaWandelt

Join the club Ken je dat? Elke dag maar hetzelfde doen? Na het werk thuis komen en bank hangen of wachten tot je de kinderen uit school kan halen? Alle films heb je inmiddels wel gezien, de recepten uit het kookboek gehad en de laatste boeken uitgelezen. Toe aan iets nieuws? Lees nu dan vooral verder! De redactie van Breda Sportstad sprak met Jikke Roefs, mede organisator van het eerste uur. Dit is ook voor jou dé oplossing. BredaWandelt is een club die is ontstaan uit een passie voor wandelen, de liefde voor de mooiste stad van Brabant: Breda, en het samenbrengen van mensen. Een enthousiaste club met ruim 140 leden waarvan de gemiddelde leeftijd 40+ is. Elke week is er een andere route, rond de 6 kilometer, met een mooi en uniek onderwerp over de stad. De wandeling eindigt altijd bij een gezellige horecazaak. Zo ontdek je steeds een ander deel van de stad.

Daarnaast organiseren ze verschillende (wandel) activiteiten

Wij gingen je voor en zijn fan van Breda wandelt Dus waar

om de ontmoeting met de stad Breda en elkaar te faciliteren.

wacht je nog op, sluit een keer aan en ervaar het zelf!

Wat dacht je bijvoorbeeld van een kerstwandeling, een diner of

Aanmelden kan via de website

een schilderworkshop bij lokale ondernemers, dagtripjes naar

www.breda-wandelt.nl/aanmelden

andere steden én wandelkroegentochten onder de noemer

Bellen mag ook, 06 25 15 83 27

BredaWanKelt?

Pssst....Wij mogen alvast verklappen dat er op 18 & 19 december

Zo zien ze de talenten van de leden en delen die graag met de

een knallend kerstspektakel gaat plaatsvinden. So join the Club!

club. Voor leden heeft men een afgesloten omgeving middels de officiële BredaWandelt app. In deze app kun je onze wandelingen en activiteiten boeken, is er een digitale wall waar je verhalen kwijt kunt en bovendien is er ledenvoordeel bij verschillende horeca ondernemingen en winkels te vinden. De vaste wandelmomenten zijn als volgt: Dinsdag en woensdagavond 19:30 Woensdag, donderdag en vrijdagochtend 09:30 Vaak op zondagochtend of middag.

breda sportstad

november 2021

31


Roeien in Breda Door Wim Rutten

in Terheijden, net over de brug over het Markkanaal. Van daaruit kun je naar Breda over de singel, of naar het noorden richting de

Roeien is voor iedereen : Jong, oud, ontspannen of wedstrijd,

brug onder de A16 door richting Zevenbergen of naar het oosten

alleen of met acht, mannen, vrouwen of mix, met een of twee

over Markkanaal naar Oosterhout.

riemen. Een handicap is geen probleem. Met roeien train je bijna alle spieren: armen, benen, buik en rugspieren. Je leert een ritme van de beweging aan. We namen een kijkje bij Roeivereniging Breda.

Roeien lijkt gemakkelijk maar het is redelijk technisch

Er wordt geroeid op de Mark. Prachtig roeiwater, goed beschut en weinig scheepsverkeer. Het clubgebouw van RV Breda staat

32

Iedereen kan roeien leren. De een wat gemakkelijker dan de

breda sportstad


Een buitensport bij uitstek, zomer en winter ander. Hoe jonger je start des te sneller je het leert. Wanneer

geroeid op de Olympische spelen. De vereniging beschikt

je begint is het aan te bevelen met minstens twee keer in de

ruimschoots over uitstekend materiaal van de ranke skiff tot

week te starten. Roeien lijkt gemakkelijk, maar het is redelijk

een acht en van smalle wedstrijdboten tot de wat bredere

technisch. Het gelijk roeien met anderen is niet iedereen van

toerboten.

het begin af aan gegeven. Het is een uitdaging.

Van Iedereen die lid is, wordt verwacht dat hij/ zij zich op een

Het genot is des te groter als je het onder de knie hebt. Roeien

of andere manier inzet voor de club , achter de bar, onderhoud

leer je onder begeleiding van ervaren leden.

van boten, organisatie van evenementen en onderhoud clubgebouwen.

Er is een bloeiende en boeiende jeugdafdeling. Ze leren spelen-

RV Breda heeft ca 400 leden, groot genoeg om financieel

derwijs en degene die aan wedstrijden wil mee doen kan dat.

gezond te zijn en klein genoeg om de leden te kennen.

De verenging kan bogen op twee oud jeugdleden die hebben

november 2021

33


MORE THAN JUST SPORTS

“Gratis” hoortoestellen bij Kooijman Hoortoestellen

DÉ STUDENTEN SPORTSCHOOL VAN BREDA! Vanaf

¤8,33

*

PER MAAND

* Let op: het totaalbedrag dient wel in één keer te worden voldaan.

Powered by:

Volgens Ina Kooijman is kwaliteit en klantvriendelijkheid erg belangrijk bij Kooijman Hoortoestellen. Aandacht en tijd voor de klant, luisteren naar de problematiek van de klant en continuïteit van de audiciens zijn erg belangrijk gebleken. Wij zijn nog een van de weinige audiciensbedrijven in West -Brabant dat nog echt zelfstandig is. Wij kunnen daardoor een keuze maken uit alle hoortoestelmerken die leverbaar zijn in Nederland. Kooijman Hoortoestellen heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat er vaak geen eigen bijdrage voor de hoortoestellen betaald hoeft te worden. Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Ina Kooijman kan u daarover inlichten. Zelfs voor Achmea en Friesland verzekerde wordt er geen eigen risico berekent. Ook kunnen bij ons de slechthorende terecht die hoortoestellen bij een andere audicien aangeschaft hebben maar niet tevreden zijn. Wij kunnen, tegen een kleine vergoeding, proberen een verbetering aan te brengen door een hoortest uit te voeren en het geluid van de hoortoestellen daaropaan te passen. Voor informatie mag u altijd contact met ons opnemen. Tot ziens bij, Kooijman Hoortoestellen

Brabantplein 4 Breda 076-5204264 www.kooijmanhoortoestellen.nl


Jeu de Boule in hartje Breda Sinds ongeveer 1 jaar ook in Breda: de BoulesBitesBar.

niet tijdelijk of pop-up, steeds meer jeu-de-boulesbanen. Hier in

Bourgondisch sporten tussen de Franse lantaarnpalen. In Frans

hartje centrum kan de sport dus ook binnen beoefend worden,

getinte entourage waar voorheen een medisch centrum was

bijv. bij slecht weer. Voor groepen, scholen, personeels- of

gevestigd, aan de “Rivièra Nieuwe Mark” (Minderbroeders-

bedrijfsuitjes: het betreft een originele binnen activiteit voor

straat). Het is een geheel nieuwe horeca beleving en zowel

jong en oud. Een Jeu-de-boules beleving in de horeca staat

nostalgisch als hip. Ook wel bestempeld als het nieuwe bowlen.

garant voor gezelligheid. Het jeu-de-boules spel is simpel. Het

Én als het nieuwe uitgaan. In een z.g. urban ambiance een

wordt ook vaak in één adem genoemd met pétanque. Er geldt

combinatie van food en drinks met centraal het bekende Franse

geen minimum of maximumaantal personen maar de

vakantiespel Jeu de boules. Een sport die de laatste jaren steeds

BoulesBitesBar adviseert 8 tot 10 personen per baan. Doel van

populairder is geworden. Al vele jaren wordt jeu-de-boules in

het spel is om de z.g. boule zo dicht mogelijk bij de but te

de beleving vooral buiten gespeeld. Zoals bij Bré-da-boules

gooien (kleine balletje).

(Wolfslaar) of Va-Tout (Nieuwe Inslag). Er verschijnen, al dan

Beaucoup plaisir!

Bewegen voor Senioren

Wil je samen met leeftijdgenoten het plezier beleven van lekker bewegen? Ons Fit for Life beweegprogramma zorgt voor behoud van kracht, conditie en balans. Bewegen is de ideale manier om geestelijk en lichamelijk fit te blijven. De één wil gezond blijven. De ander doet het voor de gezelligheid. Bewegen geeft extra energie. Het zorgt voor sterkere spieren, een krachtiger hart. Een alerter brein en een vrolijker humeur. Genoeg redenen om in beweging te komen en te blijven! Wekelijks doen 600 leeftijdsgenoten mee. Op verschillende locaties bij hun in de buurt. Van gym, zitfit en yoga, tot chi kung, nordic walking en sport en spel. Je kunt een gratis proefles volgen.

Wil je informatie over de cursussen in jouw buurt? Bel dan met Fit for Life (076) 525 15 32 of mail naar fitforlife@zorgvoorelkaarbreda.nl

breda sportstad

november 2021

35


Paaldansen 36

breda sportstad


een sport voor iedereen? Door Theo Kloet

daar het 3e studiejaar zich aandiende en het paaldansen in de praktijk al op volle toeren draaide, verlegde hij zijn focus en be-

Absoluut! Antoni Wanders (35), eigenaar van zijn eigen paal-

dankte even voor die eer. Het behalen van certificaten of mooi

dansstudio annex dance centre in hartje centrum, is resoluut.

prijzen kwam later. Eerst doorzetten vanuit een duidelijk keuze.

Van leeftijd 7 tot 74 of hoger. Een sport? Ook dat leidt geen twijfel. Of het nu gaat om een vaste klant, op scholen of vanuit een

Iets wat hij iedereen graag meegeeft. Of je wilt werken aan

vrijgezellenfeestje, te vergelijken als een vorm van fitness. Met

conditie of spierkracht, je sociale omgeving of bijv. zelfverze-

als hoogste doel: de pittige oefeningen aan de verticale paal.

kerdheid. Voor menigeen klinkt het misschien verrassend. Het

Maar dat dansen dan?

totaal lespakket van een uurtje paaldansen biedt vele mogelijkheden.

Dansschool of sportschool? Antoni verwijst hier naar een totaal-

Aanvankelijk begonnen in de Belcrum (The Scene), was de stap

pakket en het maken van keuzes. Iets dat hijzelf in het verleden

in 2012 naar het uitgaansgebied best spannend. Nu samen met

meer dan eens zelf deed. Op 18-jarige leeftijd kwam hij, ook in

een heel team en uniek netwerk, inmiddels ook op andere

Breda (Club Pellikaan), per toeval in aanraking met paaldansen.

leslocaties. Of net zo goed zelf tussen het uitgaanspubliek. Met

Het beviel direct wederzijds zo goed, dat hij besloot om al zijn

demonstraties of performances met mobiele paaldans, het is

danstalenten in die richting te willen. Zelfs toen hij enkele jaren

met alle aandacht nog wel een groeisport. En ooit eens een

later, eigenlijk ook per toeval, dansend op de schaats nationaal

Olympische sport? Wat Antoni betreft, prima. Maar dan toch

bekend werd bij Dancing on Ice. De liefde voor het paaldansen

een vergelijking met circusachtige acrobatiek of turnen? Het ligt

stond (en staat) voorop. Hij volgde opleidingen van de beroem-

er maar aan waar je voor kiest…. fit blijven met “sporten in een

de Less Mills-programma’s tot de academische AALO. Maar toen

omgeving waar jij je thuis voelt!”: www.paaldansstudio.nl

november 2021

37


de specialist in natuursteen en composiet

petitnatuursteen.nl

Niet genoeg geld om uw kind te laten deelnemen aan sport & cultuur? Als er thuis te weinig geld is, kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda u helpen. We betalen de contributie/het lesgeld en de spullen die nodig zijn voor de hobby van uw kind. Meer weten? Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl/breda Of stuur een mail naar breda@jeugdfondssportencultuur.nl Of bel 06 40 41 04 53


PIER 15 skatepark In de afgelopen jaren is PIER15 uitgegroeid tot een van de toonaangevende skateparken in Europa, en een broeinest voor cultuur. Met meer dan 60.000 bezoekers per jaar, wekelijks culture evenementen , festivals, skateschool en skatecamp een plek waar je je zelf blijft uitdagen en ontwikkelen. PIER15 is dé hotspot voor urban sports & culture in Breda. Op het Haveneiland aan de Veilingkade vind je o.a. het indoor skatepark, een buitenbowl, een freerunpark en een basketbalveld. Ook kun je er genieten van optredens van bandjes in de bar, filmpremières, foto exposities, festivals, eigenzinnige performance avonden en uiteraard van een goede kop koffie of een lekker speciaalbiertje in de bar of op ons zonnige terras. www.pier15.nl

breda sportstad

november 2021

39


Hardloop plezier Do less Begint hier with more

Nu gratis professionele loopanalyse t.w.v. €25,bij aanschaf van runningschoenen

Om optimaal te kunnen hardlopen zijn goed passende schoenen essentieel. En daar komt best veel bij kijken. Met high-tech meetapparatuur beoordelen wij jouw loopcyclus, geven we deskundig advies en vinden we dé schoen die bij jou past. Bel 076 - 57 13 444 voor een afspraak of kom naar de winkel.

FOCUS

Preventie en verhelpen van blessures en klachten bij sporten

Maak een afspraak met onze podotherapeut 076 - 57 13 444

Of je nu een uurtje per week wandelt of een marathon loopt: onze podotherapeuten helpen jou optimaal bewegen zonder pijn of (voet)problemen. Om problemen op te lossen, vormen de voeten een goed startpunt: alles is met elkaar verbonden. De podotherapeuten brengen de bewegingen in kaart, geeft specialistisch advies en stellen waar nodig een behandelplan op.

Heistraat 2, Teteringen www.snoerenvoetspecialist.nl