Page 1

BOLDERĀJAS DRAUDZES DZĪVE

2017/2018

Atverot sirdis un durvis satikšanās priekam 4. lpp Ar skatu trīs virzienos – jaunā draudzes padome 8. lpp

Pārdomas: Kāpēc Tu kalpo? 10. lpp


Paļāvību uz Dievu – ik solī!

"Es došu izslāpušajam dzert bez maksas no dzīvā ūdens avota." (Atkl 21:6)

Mīļie! Pateicība Dievam par viņa neizmērojamo žēlastību un svētību mūsu dzīvēs un mūsu draudzē! Šogad man ir uzticēts ļoti svarīgs pienākums šajā draudzē – būt par draudzes priekšnieci. Šajā sakarā izjutu gan satraukumu, gan arī šaubas, bet draudzes brāļu un māsu lūgšanu stiprināta un ar spēcīgu savas ģimenes atbalstu, esmu uzņēmusies šo amatu un no visas sirds vēlos kalpot Dieva vadībā pēc vistīrākās sirdsapziņas. Mūsu draudze pagājušajā gadā ir bijusi svētīta ar daudz skaistiem notikumiem un pasākumiem, kuri nebūtu varējuši notikt bez draudzes locekļu aktīvas iesaistīšanās. Par to ik katram sirsnīgs

Ie

spējams, daudzi ir raduši pie domas, ka dzīvē viss ir jānopelna un nekas netiek dots tāpat vien jeb bez maksas. Un, ja kaut kas tiek dots bez maksas, tad uz to skatāmies ar lielām aizdomām un bažām, vai tur var būt kas labs. Un tomēr 2018.gadu pavada Jēzus apsolījums dot dzert bez maksas no dzīvā ūdens avota. Skaidrs, ka šeit Jēzus nerunā par mums pazīstamām slāpēm karstā vasaras dienā, pēc smaga, fiziska darba vai rīta skrējiena. Tieši tāpat kā pazīstam fiziskas slāpes, mēs pazīstam arī garīgas slāpes. Tieši tāpat, kā zinām remdēt fiziskas slāpes, paņemot ūdens glāzi, tāpat arī zinām... ak, vai tiešām zinām, kur un kā remdēt garīgas slāpes? Iespējams, esam daudz ko mēģinājuši, darījuši, ieguldījuši, pirkuši, tērējuši, bet... jau atkal slāpst. Jēzus apliecina savu gatavību dot izslāpušajam dzert neko neprasot, dodot bez maksas. Vienkārši nāc un veldzējies. Nāc pie Jēzus!  Ja Tev ir jautājums, kur Viņu atrast? Tad viena no iespējām ir pievienoties Alfa kursam! Tas patiesi var izvērsties par slāpes veldzējošu piedzīvojumu!  Kristus piedzimšana ir slāpes remdējošā "ūdens glāze" izslāpušajam cilvēkam! Lai Kristus piedzimšanas veldze ir prieks un jauns spēks ik dienas jaunajā 2018. gadā, kad svinēsim mūsu mīļajai Latvijai 100! Jūsu mācītājs Oskars Smoļaks 2

paldies – par laiku, uzmanību, finansēm un spēkiem, kas tiek veltīti mūsu baznīcas un draudzes uzturēšanai. Bez tā visa mūsu draudze nevarētu pastāvēt, augt un attīstīties! Tāpēc vēlos aicināt ikvienu būt līdzdalīgam mūsu draudzes dzīvē un aktivitātēs, jo vēl tik daudz darāmā ir priekšā un katram Dievs ir devis kādu dāvanu, ar kuru iesaistīties un kalpot mūsu mīļajā Dievnamā. Jaunajā gadā novēlu ik vienam Dieva svētību katrā dienā, Viņa mieru visos darbos un paļāvību uz Viņu ik solī, jo Dieva vārds sludina: "Skaļā balsī es piesaucu To Kungu, un Viņš atsaucās man no Sava svētā kalna. Es apgūlos un aizmigu, un nu es esmu pamodies, jo Tas Kungs mani sargā." Kristīne SaulīteGaivoronska draudzes priekšniece

Lai jūs vienmēr atrodat atvērtas durvis! ALFA KURSS ir iespēja iepazīt kristīgo ticību, Dievu, sevi un citus 10 aizraujošu lekciju garumā. Kursa dalībnieki tiek apvienoti mazajās diskusiju grupās, lai pēc lekcijas nepiespiestā gaisotnē dalītos savās pārdomās, viedokļos un kopīgi meklētu atbildes uz vissvarīgākajiem dzīves jautājumiem. Alfa kursā ir aicināts piedalīties ikviens - nav nozīmes nedz vecumam, nedz priekšzināšanām. Nākamais Alfa kurss Bolderājas draudzē sāksies 28. februārī un notiks trešdienu vakaros plkst. 19.00. Alfa kursa noslēgumā būs iespēja apmeklēt iesvētes mācības nodarbības un tapt kristītiem un iesvētītiem Bolderājas evaņģēliski luteriskajā draudzē. Sīkākā informācija un pieteikšanās: alfabolderaja@gmail.com vai tālr. 26125742 (draudzes mācītājs Oskars Smoļaks).

Mīļie brāļi un māsas Bolderājā! Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikumā visi Paula Gerharda draudzes kalpotāji šajā gadā saņems foto ar Elizabetes vārtiem Rīgā. Ar tiem mēs no sirds vēlamies sveikt arī jūs Bolderājā. Vienas durvis var atvērties daudziem, kas aiz tām atrodas. Durvis uz cilvēku sirdīm var atvērties, ja cilvēki mīlestības pilni attiecas viens pret otru. To ar lielām pūlēm un sirds dedzību esam centušies darīt mūsu draudzēs gan Rīgā, gan Lībekā. Mēs varējām piedzīvot jūsu atvērtās sirdis, kad grupa no Paula Gerharda draudzes vasarā viesojās pie jums. Savukārt nākamajā gadā, kad viesosieties pie mums, mēs atvērsim savas durvis jums. Aiz atvērtām durvīm var atrasties arī Jauna zeme. Mēs stāvam uz jauna gada sliekšņa. 2018. gads stāv durvju priekšā. Aiz tām slēpjas daudz no tā, ko mēs vēl nevaram redzēt: daudz

BOLDERĀJAS DRAUDZES DZĪVE 2017/2018

BOLDERĀJAS DRAUDZES DZĪVE 2017/2018

izaicinājumu, skaistu sastapšanos, neskaitāmu piedzīvojumu un pieredžu. Mēs vēlam, lai jūs vienmēr atrodat atvērtas durvis labiem un jauniem ceļiem, pie mīļiem cilvēkiem un Dieva svētības! Esiet sirsnīgi sveicināti! Jūsu Paula Gerharda draudze ar mācītājām Ingu Meisneri un Karolu Šerfu

3


TAIZE RĪGA 2017/2018

Pēc lūgšanas par mieru pasaulē un Tautu svētkiem Jaunā gada naktī Bolderājas Romas katoļu baznīcā. Draudžu locekļi kopā ar svētceļniekiem, Romas katoļu draudzes prāvestu Emīlu un mūsu draudzes mācītāju Oskaru (attēlā pa kreisi).

Atverot sirdis un durvis SATIKŠANĀS PRIEKAM No 2016. gada 28. decembra līdz 2017. gada 1. janvārim Rīgā notika Tezē kopienas 39. Eiropas jauniešu tikšanās. Tezē ir ekumēniska kopiena Francijas vidienē, kas dibināta 20. gadsimta vidū un kā savu galveno aicinājumu no Dieva saņēmusi kalpošanu jauniešiem.

Ik

nedēļu visa gada garumā mazo Tezē ciematu piepilda simtiem un tūkstošiem jauniešu no visas pasaules, kuri meklē impulsus un virzienu savām izvēlēm, savu ceļu pie Dieva. Nedēļa tiek pavadīta, kopīgi lūdzot, tiekoties Bībeles studiju grupiņās un mazos praktiskos kopienas darbos. Katrā gadu mijā Tezē kopiena organizē jauniešu satikšanos kādā no Eiropas lielajām pilsētām. Aizvadītajā gadu mijā Rīga kļuva par aptuveni 15 000 jauniešu uzticības svētceļojuma gala mērķi. Jaunieši tika uzņemti viesģimenēs Rīgā un 50 km rādiusā ap Rīgu. Arī Bolderājas un Daugavgrīvas iedzīvotāji atvēra savu namu durvis sastapšanās priekam. Lai Bolderājā uzņemšana noritētu pēc iespējas organizētāk, Bolderājas luterāņu un katoļu draudzes apvienoja spēkus sadarbībai. Tikšanās laikā prieku radīja ne vien viesu uzņemšana, bet arī iemantotā sadraudzība starp mūsu – luterāņu un katoļu draudzēm. Kopā Bolderājā tika izmitināti teju pussimts svētceļnieku. 4

Kopīgas lūgšanas vakaros notika "Arēnā Rīga" un Ķīpsalas hallē, pusdienlaikā pilsētas centrā jaunieši tikās uz dažādām diskusiju grupām par sabiedrībā aktuālām tēmām un lūgšanu Vecrīgas baznīcās. Savukārt no rītiem programma norisinājās vietējās viesģimeņu draudzēs, tostarp Bolderājā. Divus rītus kopā lūdzām luterāņu baznīcā, vienā no rītiem tikāmies katoļu baznīcā, kur arī kopā lūgšanā, sirsnībā, dažādu tautu sadraudzībā un priekšnesumos sagaidījām 2017. gadu.

brīvprātīgie. Viņi izstāstīja par iecerēto pasākumu, aicināja kļūt par viesģimenēm, kā arī aicināja mūsu draudzi kļūt par vienu no Tezē tikšanās punktiem. Sākotnēji mans noskaņojums bija diezgan skeptisks – uzņemt draudzē ap 40 jauniešiem – kā tas ir iespējams, ja sākumā bija pieteikušās tikai dažas viesģimenes? Kā piedalīties Tezē aktivitātēs, ja tās lielākoties notiek darba dienās un pārsvarā visi draudzē aktīvie cilvēki strādā? Es izjutu savu bezpalīdzību, izmisumu un pat sāku pieņemt domu, ka diemžēl Bolderāja nebūs daļa no Tezē lielās tikšanās. Un tieši tad piedzīvoju Dieva iesaistīšanos un palīdzību. Nonācām pie idejas, ka Bolderājā jauniešus vienotiem spēkiem uzņems katoļu un luterāņu draudzes. Tā bija Dieva dāvana – iepazīties ar fantastiskiem cilvēkiem no luterāņu draudzes, lūgties kopā, plānot vietējo Tezē programmu, piesaistīt viesģimenes. Kopīgajā darbā es pārliecinājos, ka Dievs ir ar mums un palīdz pārvarēt šķēršļus, būt radošiem, sadzirdēt vienam otru un izbaudīt vienotību dažādībā. Rezultātā no abām draudzēm pieteicās 15 viesģimenes, kas uzņēma 40 jauniešus no dažādām valstīm – Ukrainas,

Lietuvas, Polijas un Vācijas. Paldies visām mūsu viesģimenēm par viesmīlību un aktīvu līdzdalību! Bez jūsu atbalsta jauniešu uzņemšana Bolderājā nebūtu iespējama. Pati personīgi, piedaloties Tezē jauniešu tikšanās reizē, es ļoti dziļi izjutu, ka Dievs ir dzīvs un ir ar mums, ka Viņš ir dižens un reāli klātesošs mūsu dzīvēs. Tie nav tikai skaisti vārdi, tā ir realitāte. Uz dažām dienām Bolderāja un Daugavgrīva pārveidojās un kļuva par vienu no satikšanās vietām, piedzīvojot Dieva dāvāto gaismu, tautu sadraudzību, jauniešu atvesto Taizē lūgšanas garu, komunikācijas un sadarbības prieku. Esmu pateicīga Dievam par iespēju piedalīties Tezē pasākumos. Ļoti ceru, ka mūsu katoļu un luterāņu draudzes arī nākotnē satiksies uz kopīgām lūgšanām un aktivitātēm." TEZĒ LŪGŠANA Bolderājas luterāņu baznīcā notiek katra mēneša pirmajā ceturtdienā plkst. 19.00. Tezē lūgšana notiek ap altāri, sēžot uz grīdas vai krēsliem. Visi klātesošie vienojas kopīgās slavēšanas un pielūgšanas dziesmās, kā arī lūdz par grūtībās nonākušu cilvēku vajadzībām. Tezē dziesmas ir īsas, meditatīvas un viegli apgūstamas. Lūgšanu laikā klātesošie vienojas klusuma mirklī – katrs var pateikties Dievam par piedzīvoto, lūgt par savām un citu vajadzībām, vienkārši pavadīt laiku klusumā vai pārdomāt lūgšanu laikā lasīto Rakstu vietu. 

Savos iespaidos dalās Irīna Stoļarova, Bolderājas Romas katoļu draudzes locekle, kas koordinēja viesu uzņemšanu Bolderājā: "Četrus mēnešus pirms Tezē tikšanās Rīgā mūsu Bolderājas katoļu draudzē viesojās viens no Tezē brāļiem un kopienas BOLDERĀJAS DRAUDZES DZĪVE 2017/2018

BOLDERĀJAS DRAUDZES DZĪVE | 2017

5


BĒRNI Bolderājas draudzē

Šajā

vasarā aptuveni 15 bērni no Bolderājas draudzes kopā ar Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes draudzes bērniem piedalījās Bērnu dienās "ES ESMU" Bruknā – Kalna svētību kopienā. Caur Bībeles studijām, organizācijas "Partneri" mākslinieku vadītajām radošajām darbnīcām, spēlēm un aktivitātēm bērni labāk iepazina Kristu kā Labo ganu, durvis, vīna koku, gaismu, dzīvības maizi, dzīvo ūdeni, ceļu, patiesību un dzīvību. Tāpat neizpalika jautrība, sportošana un jaunu draugu iegūšana. Savukārt, īsi pirms jaunā mācību gada sākuma baznīcas dārzā kopā ar kristīgajiem klauniem no Talsiem noslēdzām vasaras brīvlaiku. Bērniem bija iespēja caur smaidus raisošiem skečiem un viņiem saprotamām ikdienas situācijām iemācīties kādas skaistas dzīves patiesības: meklēt un lietot Dieva dāvātos talantus, nepazaudēt mērķi un virzību uz to sasniegšanu, dot saviem draugiem labāko, piedot un lūgt piedošanu. Dienas pirmajā daļā trīs frizieru - Evas, Inas un Marikas vadībā, bērniem, vecākiem un vecvecākiem bija iespēja safrizēties. Šo iespēju izmantoja 25 Bolderājas un apkaimes iedzīvotāji. Katra ģimene saņēma arī dāvanu pakas, kas tika sarūpētas ar Lībekas prāvesta iecirkņa (Vācija) un mūsu māsu draudzes – Paula Gerharda draudzes Lībekā gādību. Bet rudenī paralēli Alfa kursam uzsākām arī Svētdienas skolas nodarbības! 6

"Tu jau no agras bērnības pazīsti Svētos Rakstus. Tie dod tev gudrību, lai tu nonāktu pie pestīšanas caur ticību Kristum Jēzum." (2. Tim 3:15) Bērni ir mūsu draudzes dāvana un svētība. Bērni ir draudzes nākotne – nākošā paaudze, kura turpinās Dieva uzticētās kalpošanas draudzē. Tāpēc ir ļoti svarīgi iesaistīt bērnus draudzes dzīvē jau no mazām dienām, viņus sagatavot un vadīt Tā Kunga ceļos. Svētdienas skola ir vieta, kur bērns sev saprotamā un vienkāršā veidā var iepazīt Dievu un sadraudzēties ar citiem draudzes bērniem. Kopīgi lasām Bībeles stāstus, pārrunājam izlasīto un radoši darbojamies. Nodarbības noslēgumā spēlējam spēles un, pārrunājot dažādas bērniem aktuālas tēmas, cienājamies ar našķiem. Uz pirmo Svētdienas skolas nodarbību ieradās 7 bērni, taču šobrīd Svētdienas skolas dalībnieku sarakstā ir jau 12 bērni. Esam pieauguši skaitā, slava Dievam! Taču sakristejā, kur notiek nodarbības, ir diezgan šaurs un, lai arī bērni ir mazi un it kā neaizņem daudz vietas, viņiem ir lielas personības un tās piepilda telpu tā, ka šķiet, ka kopā esam daudz vairāk.  Ļoti ceram, ka ar laiku radīsies kāds telpu risinājums. Savukārt pavasarī nodarbību aktīvo daļu varēsim veikt ārā, mūsu baznīcas dārzā. Ceram, ka ar laiku būs iespēja izveidot vēl vienu Svētdienas skolas grupiņu, jo pašlaik nodarbības notiek ļoti atšķirīgu vecuma grupu bērniem kopā. Mēs ļoti vēlamies, lai visi bērni Svētdienas skolā jūtas gaidīti un var iepazīt Dievu sev saprotamā veidā, tāpēc meklējam papildspēkus Svētdienas skolas organizēšanā. Varbūt Tev patīk bērni, patīk kopā darboties un runāties; varbūt Tu jūti aicinājumu, bet šaubies, ka nevari uzņemties vadīt nodarbības, vai arī nav pieredzes tajā? Lai rastos pieredze, ar kaut ko ir jāsāk, un Tu nebūtu viens. Mēs tiešām Tevi ļoti gaidām mūsu komandā! Svētdienas skolas skolotāja – Krista Ziemele-Bore BOLDERĀJAS DRAUDZES DZĪVE 2017/2018

Kas Manus vārdus dzird… (Jņ 5:24) Kā cilvēki ar dzirdes traucējumiem var sastapt Kristu? Kas mums kā draudzei būtu jādara, lai šie cilvēki mūsu vidū justos gaidīti, pieņemti un saprasti? Šādus un līdzīgus jautājumus pārdomājām 20. augustā, kad dievkalpojumā Bolderājas draudzē viesojās mācītājs John Reinke, kurš vada kalpošanu vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem Misūri Sinodes Luterāņu Baznīcā (ASV).

John Reinke ir vājdzirdīgs un labi zina problēmas, ar kurām baznīcā saskarās cilvēki ar dzirdes traucējumiem. "Kad nedzirdīgais cilvēks ienāk mūsu baznīcā, ko viņš dzird?" – aicināja pārdomāt John Reinke. Kā atbilde uz John Reinke aicinājumu, mūsu draudzē radās jauna iniciatīva – reizi mēnesī ar draudzes māsas Zitas Kopmanes un Nedzirdīgo atbalsta biedrības palīdzību, dievkalpojumam tiek nodrošināts surdotulkojums. Vai ar to pietiek un kas vēl mums kā draudzei būtu jādara – par to lūdzam pastāstīt Zitu, kura pati ir vājdzirdīga. – Man ir dzirdes traucējumi no dzimšanas, – stāsta Zita. – Dievkalpojumā es varu saprast, ko saka mācītājs, taču tikai tad, kad viņš ir pagriezies ar seju pret mani. Kad viņš ir pagriezies pret altāri, es viņu dzirdu, bet vairs nesaprotu. Man ir grūti saklausīt arī ērģeles un sajust dziesmu ritmu. Kā skaidro Zita, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem informācijas uztveršanai ir ļoti svarīgi vizuāli tēli, redzēt cilvēku žestus, mīmiku un emocijas. – Stāstījumam ir jābūt pat mazliet teatralizētam, lai to varētu labāk saprast. Sarunājoties zīmju valodā, jālieto daudz mīmiku un arī nedzirdīgo "žargonu", lai aizstātu kādus vārdus un saīsinātu teikumus. Arī teikumu uzbūve zīmju valodā atšķiras no tā, kā tie tiek veidoti literārajā valodā. Tāpēc nedzirdīgajiem bieži ir problēmas ar lasīšanu un rakstīšanu. BOLDERĀJAS DRAUDZES DZĪVE 2017/2018

Reizi mēnesī dievkalpojumam tiek nodrošināts surdotulkojums.

Piemēram, Bībelē ir sarežģīti vārdi un teikumi, ko nedzirdīgajiem ir grūti lasīt un saprast, – atzīst Zita. Surdotulkojums nodrošina iespēju piedalīties dievkalpojumā, taču vai ar to vien pietiek? Bieži komunikācijas barjeras vai kādu aizspriedumu dēļ vājdzirdīgi cilvēki sabiedrībā paliek izolēti. – Ir vieglāk uzturēt kontaktu ar tiem, kuri tevi saprot. – Zita skaidro. – Tāpēc arī nedzirdīgie parasti turas kopā. Man pašai patīk sarunāties ar dzirdīgajiem un tāpēc mūsu draudzē es jūtos labi. Taču tādi nav visi. Dievkalpojuma tulkošana zīmju valodā ir nozīmīgs, taču tikai pirmais solis pretī vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem. Tādu Rīgā un arī Bolderājā ir daudz. Taču tikai caur mūsu katra iesaisti, vēlēšanos tuvoties un dalīties ticībā, mūsu vidū var patiesi piepildīties apustuļa Pāvila vārdi: "Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū." (Gal 3:28)

7


JAUNĀ DRAUDZES PADOME

Ar skatu trīs virzienos

Šī gada pavasarī ievēlējām jaunu Bolderājas draudzes padomi, kas turpmākos trīs gadus veidos un organizēs draudzes dzīvi: draudzes priekšniece Kristīne Saulīte-Gaivoronska, padomes locekļi: Solveiga Jēgere, Sanita Grīnberga, Edīte Cecere, Rudīte Puriņa, Andrejs Gaivoronskis un mācītājs Oskars Smoļaks. Aicinājām padomes locekļus pastāstīt par sevi un iezīmēt svarīgākos uzdevumus, kuri draudzē būtu jāīsteno šīs padomes darbības laikā. Kristīne Saulīte-Gaivoronska: "Mans ceļš Bolderājas draudzē iesākās caur manām kristībām 1992.gadā. Pēc tam ilgu laiku ar mammu gājām uz dievkalpojumiem un es piedalījos Svētdienas skolas nodarbībās, kā arī, kopš sevi atceros, Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums vienmēr tika svinēts šeit. Tāpēc Bolderājas baznīca vienmēr ir ieņēmusi vietu manās bērnības atmiņās – ļoti mīļās, siltās un īpašās atmiņās. Bija gadi, kad mūsu ceļi bija aizveduši tālāk no draudzes un no Dieva, bet kopš 2009. gada, kad ar vīru iesvētījāmies Vecajā Sv. Ģertrūdes draudzē un salaulājāmies, mūsu ģimenē Dievam ir svarīga loma. Un nu jau mūsu meitiņu Elīzu šajā draudzē ir kristījis mācītājs Oskars. Īpaši šo pēdējo gadu laikā esam saņēmuši neizmērojamu Dieva svētību un žēlastību, par kuru izjūtam nebeidzamu pateicību!" 8

Edīte Cecere: "Ticība, cerība, mīlestība un miers. Šie ir tie vārdi, kurus tas Kungs mūsos ir sējis. Sākoties jaunajam Baznīcas gadam, gribās ticēt šiem vārdiem arī turpmāk tieši mūsu draudzē. Man ir patiess prieks par mūsu draudzes aktivitātēm šogad. Esam padarījuši daudz, bet priekšā vēl daudz darāmā. Un tikai visi kopā mēs varam to paveikt tam Kungam par prieku un gaidot Viņa atnākšanu, kopīgi piedaloties lūgšanās, kalpošanā un daloties mīlestībā. Lai Dieva svētība jūs pavada ik dienu arī turpmāk."

šeit kā mājās, iedrošinās uzsākt kalpošanu un savu iespēju robežās kalpotu mūsu draudzes izaugsmei un pastāvēšanai."

nesējs, un arī nesam viens otra nastas mīlestībā un sapratnē. Dievs jau visu mums tam ir iedevis!"

Sanita Grīnberga: "Kad sāku dzīvot Bolderājā, ar mazu bērnu bija grūti izbraukāt uz draudzi kura atradās centrā, tādēļ bija reizes, kad nācu uz šo baznīcu. Ļoti uzrunāja tas, cik šeit viss bija pieejams, piemēram – mācītājs, nebija jāpiesaka īpaša vizīte uz tikšanos, bet, ja bija nepieciešams, pēc dievkalpojuma draudzes locekļiem tika veltīta uzmanība. Baznīcas dārzs – tā arī ir īpaša dāvana šai draudzei! Būšana draudzes padomē noteikti nav mans pašmērķis, jo piedalīties draudzes dzīvē var ikviens, arī neesot padomē. Uz to mēs ikviens esam aicināti, jo katram mums ir piešķirta kāda dāvana, ar kuru varam kalpot un pagodināt Dievu."

Oskars Smoļaks: "Kristus saka: "Es jums dodu jaunu bausli – mīliet cits citu! Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi." (Jņ 13:35-36) Mana cerība ir, lai mūsu Bolderājas draudzē kopīgi tiktu izdzīvots šis Kristus aicinājums un katrs cilvēks sevi apzinātos kā Jēzus mācekli un būtu līdzdalīgs pie mīlestības attiecībās balstītas kopības veidošanas. Draudzes padomes uzdevums ir rūpēties, lai kopā iesaistāmies Dieva darbā un topam par kopienu, kurai paši vēlamies piederēt un tajā ieaicināt citus. Turpināsim strādāt pie draudzes vīzijas, vērtību un uzdevumu formulēšanas, saskaņā ar LELB attīstības un darbības virzienu stratēģiju.  Lai mēs kā Kristus sekotāji katrs individuāli un arī mūsu Bolderājas draudzes kopībā būtu visaptverošā un veselīgā kalpošanā, mums vienlīdz svarīgi jālūkojas trīs virzienos: uz augšu, kas atspoguļo mūsu attiecības ar Dievu; uz iekšu – mūsu savstarpējās attiecības draudzē un uz āru – mūsu misiju sabiedrībā. UZ AUGŠU: stiprināsim draudzes dzīvi, aktivitātes un dievkalpošanu, lai tiekam iedvesmoti un motivēti savu personīgo attiecību ar Dievu padziļināšanai un pieaugšanai kā Jēzus Kristus mācekļiem;  UZ IEKŠU: kopsim savas brāļu un māsu attiecības, veidojot vidi, kurā varam uzticēties un pieaugt savstarpējā kalpošanā caur kopīgu sadraudzību, mazajām grupām un aizlūgšanām, tāpat arī rūpēsimies par dievnama atjaunošanu un draudzes aktivitātēm piemērotu telpu jautājuma risināšanu; UZ ĀRU: sava Kunga iedvesmoti un aicināti dosimies līdzdalīt savu ticību liecībās un mīlestības darbos savas draudzes apkārtnē, īpaši pievēršoties dzīves pārbaudījumu un izaicinājumu piemeklētiem cilvēkiem. Visi kopā mēs varam, jo mūsu Kungs ir ar mums ik dienas līdz laiku beigām!"

Andrejs Gaivoronskis: "Bolderājas draudzes padomē esmu salīdzinoši nesen. Galvenie mani darbi ir saistīti ar tehniskām lietām – realizēts projekts par jauna šķūņa celtniecību, baznīcas aprīkošana ar ugunsdzēšamajiem aparātiem utml. Turpmākie galvenie plāni ir baznīcas ēkas rekonstrukcija un ēkas saglabāšana un uzturēšana tehniskā kārtībā, saimnieciski-tehniskas lietas. Mana vīzija ir silta un mājīga baznīca, kur ir prieks atgriezties atkal un atkal. Kur ir vieta katram, kuru Jēzus aicina un kurš Viņam atsaucas."

Rudīte Puriņa: "Bolderājas draudzē esmu jau 22 gadus un mans kalpošanas darbs visus šos gadus ir saistīts ar mūsu sadraudzības draudzi Lībekā, kas nosaukta Paula Gerharda vārdā. Šajā laikā esmu tur iepazinusi brīnišķīgus kristiešus un viņu patiesu mīlestību, kā arī rūpes un patiesu interesi par mūsu draudzi. Ar prieku jau vairāk kā 10 gadus organizēju Rīgas 19. vidusskolas Ziemassvētku svētbrīdi mūsu baznīcā, parādot mūsu draudzi kā vietu, kur sastapt Jēzu. Vēlos, lai katrs draudzes loceklis justos

Solveiga Jēgere: "Man ir liels prieks un gods būt jaunajā draudzes padomē. Saprotu, ka Trīsvienīgais Dievs pats vada draudzi, bet bez cilvēku kalpošanas un piedalīšanās Viņam ir grūti to izdarīt. Mēs esam tās rokas, kuras dara, un tās kājas, kuras iet Viņa ceļus. Mēs esam Viņa darba biedri. Tā ir ļoti liela atbildība. Es draudzi redzu kā Dieva mīlestībā apvienotu pulciņu. Kā cilvēkus, kuri viens otru uzskata par sevi augstākus, kad lūkojamies viens uz otru, tad redzam tur Kristus mīlestību. Lai audzējam šo stādu savā sirdī ar lūgšanām, Dieva Vārda lasīšanu, un ar mīlestības darbiem vienam pret otru. Un lai mēs katrs esam miera

BOLDERĀJAS DRAUDZES DZĪVE 2017/2018

BOLDERĀJAS DRAUDZES DZĪVE 2017/2018

9


Jēzus saka: "Es zinu tavus darbus, tavu mīlestību, tavu ticību un tavu kalpošanu." (Atkl 2:19) Svētie Raksti mums atklāj kalpošanu kā mīlestības un ticības augli. Kalpošan nav tikai tas, ko darām draudzē, bet tā ir sevis nodošana Dievam, lai ieguldot kādu daļu no sevis, palīdzētu arī citiem sastapties ar Kristu. Dievs katram ir piešķīris kādu dāvanu, ar kuru tieši viņš ir aicināts kalpot. Ikviens pienākums, ikviens amats draudzē ir nozīmīgs, jo draudze – tie esam Tu un es, un tikai visi kopā mēs spējam paveikt patiesi lielus darbus Dieva godam.

Kāpēc Tu KALPO? Ieva Jurga – dzied un spēlē ērģeles: Tā sanācis, ka dievkalpojumos spēlēju jau kopš vidusskolas laikiem, ar lielākiem un mazākiem pārtraukumiem. Visdrīzāk, tas ir manas ģimenes ietekmē, jo mani vecāki arī aktīvi kalpo Dundagas draudzē jau daudzus gadus. Mans tētis vēl joprojām tur darbojas kā pērminderis. Manā uztverē, vislabākā forma kā kalpot, ir izmantot savus talantus. Un prieks rodas tai brīdī, kad kalpošana ir iepriecinājusi citus. Man sapratne par Dievu un viņa klātbūtni radās tieši klausoties mūziku - ērģeļmūziku un gregoriskos dziedājumus. Šodien Kristu sastopu tai kalpošanas brīdī, kad patiesi nolieku savas ikdienas rūpes malā un mēģinu novērtēt dievkalpojumā notiekošo. Pie tā vēl daudz jāstrādā. Aivars Bagons – zvana baznīcas zvanu pirms dievkalpojuma: Baznīcā esmu ne tikai zvaniķis, bet daru arī citas praktiskās lietas. Redzu, kur mana palīdzī10

Jānis Puriņš – gādā, lai baznīcā būtu silti: Kad atnācu uz Bolderājas draudzi, tur aukstajā laikā tika kurinātas divas krāsnis. Ar maziem pārtraukumiem es kurinu krāsni baznīcā kopš 1995. gada. To varētu nosaukt par kalpošanu Jēzus Kristus vārdā. Mans paraugs ir Andris Vītoliņš, kas 1991. gadā atgriezās no Zviedrijas dzimtenē, lai kalpotu spēlējot ērģeles mūsu un arī Sv. Pāvila baznīcā, nesagaidot, kad sāks saņemt pilnu Zviedrijas pensiju.

Ivo Jevstigņejevs – iesaistās draudzes saimnieciskajos darbos, rūpējoties par atkritumu izvešanu: Kāpēc es to daru? Šādi palīdzot, es kalpoju un palīdzu cilvēkiem, tātad kalpoju un palīdzu Dievam. Kalpoju Viņam, kalpojot cilvēkiem, kurus Viņš jau ir atvedis manā dzīvē un katru dienu turpina vēl atvest.

Lauma Lūse un Raivis Tols – rūpējas, lai baznīca ir tīra un dārzs sakopts: Kāpēc to darām? Tāpēc, ka Kristus ir mūsu VISUZTICAMĀKAIS DRAUGS, no Kristus saņemam  vislielākās svētības, Kristus ir ziedojies mūsu dēļ. Acīmredzot, tā ir bijusi Trīsvienīgā Dieva vēlme, lai mēs savu laulību varētu noslēgt tieši šajā baznīcā, šajā draudzē. Gandarījumu sagādā tas, ka caur savu darbošanos, varam  kalpot Kristum un draudzei ar to, ka mūsu baznīcas apkārtne un iekšpuse ir sakopta.   Atrodoties lielajā baznīcas zālē pārņem kolosāla sajūta. Viens ir altārglezna ar krustā sisto Pestītāju, bet kaut kādu neizskaidrojamu sajūtu līmenī šķiet, ka tur – baznīcas klusumā, klātesošs ir dzīvais Kristus. Mēs baudām šo svētsvinīgo klusumu un mieru, kad var relaksēties no ikdienas trokšņiem un steigas, pat tad, ja nākas fiziski strādāt. Tas ir tā, kā Kristus teicis: "Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas." (Jņ 14:27) Caur kalpošanu jūtamies  tuvāki  savai draudzei. Mums patīk, kad  pēc talkās padarītā darba, varam baudīt kopīgo  mielastu ar citiem draudzes locekļiem. Tad

BOLDERĀJAS DRAUDZES DZĪVE 2017/2018

BOLDERĀJAS DRAUDZES DZĪVE 2017/2018

ba ir nepieciešama - piemēram, apgriezt zarus dārzā, arī palodzes baznīcas zālē ir manis taisītas. Bet daudz svarīgāka par praktiskajām lietām man šķiet kalpošana Alfa kursā, kur varu dalīties ar savu garīgo bagāžu. Kāpēc kalpoju? Tāpēc, ka Dievs mani ir svētījis ar acīm un rokām, ka varu pamanīt lietas un tās izdarīt. Tā es varu Dievam par to atlīdzināt. Mani vienmēr uzrunājis Saiešanas telts apraksts Vecajā Derībā, cik smalki un rūpīgi tajā viss bija iekārtots pēc Dieva vārda. Dievam ir svarīgi sīkumi. Tāpēc arī Dievnams ir jāspēj sakārtot un tas ir jādara Dievam par godu. Tas arī rada prieku – darīt bez atlīdzības, par godu Dievam.

Aicinām ikvienu izdzīvot apustuļa Pāvila vārdus "mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū" (Rom 12:5) un ņemt dalību draudzes darbā, iesaistoties kādā kalpošanā. Laiks, cik daudz tam jāveltī, ir atkarīgs no uzņemtajiem pienākumiem – no dažām stundām mēnesī.

IESPĒJAS KALPOŠANAI:  muzikālā kalpošana (ansamblis, slavēšana, muzikālais pavadījums),  diakonijas kalpošana (aprūpes centrā "Stella Maris", rūpes par draudzes vecākajiem un vientuļajiem cilvēkiem, palīdzība grūtībās nonākušiem cilvēkiem)  informatīvā kalpošana (draudzes mājas lapas izveide, draudzes izdevumu izstrāde)  saimniecības kalpošana (baznīcas uzkopšana, dārza darbi, baznīcas remontdarbi un saimnieciskie darbi)  sadraudzības kalpošana (cilvēku sagaidīšana pirms dievkalpojuma, rūpes par kafijas un tējas galdu pēc dievkalpojuma, draudzes pasākumu organizēšana, sadarbība ar citām draudzēm Latvijā un ārvalstīs)  māceklības kalpošana (Svētdienas skolas, Alfa kurss, mazās grupas, aizlūgšanas). Vairāk informācijas: draudzes priekšniece Kristīne Saulīte-Gaivoronska (tālr.28811004), vai raksti: alfabolderaja@gmail.com.

notiek visciešākā satuvināšanās citam ar citu. Diemžēl, ne katrreiz izdodas piedalīties talkās, jo mēs pa daļai esam laucinieki un bieži dodamies uz savām lauku mājām, bet tāpēc ir labi , ka ir iespēja palīdzēt draudzes darbos arī mums izdevīgā laikā.  Sirsnīgs paldies ik katram, kurš darot lielas vai mazas lietas, ir iesaistījies draudzes kopējā darbā, kā arī palīdz uzturēt mūsu dievnamu! 11


2017. GADS BOLDERĀJAS DRAUDZĒ

n 30.07.2017. – svinējām Kapu svētkus Bolderājas kapsētā.

ADVENTS 2016 – ADVENTS 2017 n 27.11.2016. – Bolderājas baznīcā viesojās un 1.Adventa svētdienas dievkalpojumā piedalījās Rīgas Kristīgās vidusskolas 3.–6.klašu koris D.Liepas vadībā. Dievkalpojumā kalpošanai pērmindera amatā tika ievests Andris Dūms. n 04.12.2016. – 2.Adventa svētdienas dievkalpojumā ar muzikālo priekšnesumu uzstājās Gotlubu ģimene.

n 24.12.2017. – Ziemassvētku vakara dievkalpojumā spēlēja Bolderājas mūzikas un mākslas skolas instrumentālais orķestris diriģenta Andra Gaiļa vadībā. n 28.12.2016. – 01.01.2017. piedalījāmies un uzņēmām TAIZĒ Eiropas jauniešu tikšanās Rīgā dalībniekus.

n 07.01.2017. – kopā pulcējamies un par aizvadīto gadu pateicamies Draudzes svinībās Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā.

n 28.08.2017. – kopā ar frizierēm Evu, Inu un Mariku sapucējamies jaunajam mācību gadam un ar kristīgo klaunu izrādi noslēdzām bērnu vasaras brīvlaiku. n 25.05.2017. – svinējām Kristus Debesbraukšanas svētku brīvdabas dievkalpojumu baznīcas dārzā.

n 14.06.2017. – baznīcas dārzā notika Bolderājas un Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes draudžu senioru sadraudzība.

n 12.01.2017. – Tikšanās starp luterāņu un katoļu draudzi pēc Taizē jauniešu uzņemšanas Bolderājā n 26.02.2017. – pulcējamies Draudzes kopsapulcē.

n 01.10.2017. – devāmies uz baznīcu tautas tērpos, lai svinētu Pļaujas svētkus un pateiktos par savu tautu, zemi un savu valsti, un baudījām dziesminieces Daidzes Andersones priekšnesumu.

n 22.03.2017. – uzsākām Beta kursu – lekciju un diskusiju ciklu par Kalna sprediķi. n 11.12.2016. – 3.Adventa svētdienas dievkalpojumā baznīcu pieskandināja koris "Latve".

n 30.06.–05.07.2017. – mūsu draudzē viesojās Lībekas P.Gerharda draudzes pārstāvji un mācītāja C.Scherf.

n 21.12.2016. – svinējām Rīgas 19.vidusskolas Ziemassvētku dievkalpojumu.

n 23.12.2016. – sociālās aprūpes centrā "Stella Maris" svinējām Ziemassvētku dievkalpojumu un labdarības akcijas "Sasildi kājas SAC "Stella Maris" iemītniekiem" noslēgumu.

n 01.07.2017. – devāmies draudzes ekskursijā uz Limbažiem. n 02.04.2017. – ievēlējām jaunu draudzes padomi: draudzes priekšniece Kristīne Saulīte–Gaivoronska, padomes locekļi: Solveiga Jēgere, Sanita Grīnberga, Edīte Cecere, Rudīte Puriņa, Andrejs Gaivoronskis un mācītājs Oskars Smoļaks; un draudzes revidenti Agru Fjodorovu. n 09.04.2017. – svinējām Palmu svētdienas dievkalpojumu, kurā piedalījās SAC "Stella Maris" iemītnieki.

n 02.07.2017. – jaunā draudzes padome deva svinīgu solījumu un tika ievesta amatā. n 11.–14.07.2017. – kopā ar Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes draudzi draudzes bērni piedalījās bērnu un pusaudžu dienās "Es esmu" Bruknas muižā. n 14.–16.07.2017. – kopā ar Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes draudzi piedalījāmies Draudzes dienās "Ar Kristu man pietiek" Bruknas muižā.

n 15.04.2017. – sagaidījām Kristus augšāmcelšanos Lieldienu nakts vigīlijas dievkalpojumā ar iesvētībām.

n 05.10.2017. – svinējām pirmo Taizē lūgšanu mūsu draudzē.

n 14.10.2017. – krāmējām malku, grābām lapas un sakopām mūsu dievnamu Rudens talkā.

n 29.10.2017. – svinējām Reformācijas 500 gadu jubilejas dievkalpojums, kurā dāvinājumā saņēmām Luterisma Mantojuma Fonda grāmatas. n 03.–05.11.2017. – kopā ar Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes draudzi devāmies uz Alfa kursa nedēļas nogali Kandavā.

n 23.11.2017. – sadarbībā ar rokdarbu veikalu "Kumode" uzsākām labdarības akciju "Sasildi kājas SAC centra "Stella Maris" iemītniekiem un LELB Diakonijas dienas centru bērniem". n 26.11.2017. – svinējām Mūžības svētdienas dievkalpojumu.

n 22.04.2017. – ieviesām kārtību baznīcā un dārzā draudzes Lielajā talkā. BOLDERĀJAS DRAUDZES DZĪVE 2017/2018

n 04.10.2017. – uzsākām 5.Alfa kursu mūsu draudzē, kā arī Svētdienas skolas nodarbības.

BOLDERĀJAS DRAUDZES DZĪVE | 2016

13


PIEREDZE

SVĒTDARBĪBAS

TICĪBAS

Bolderājas draudze. 2016.gada decembris – 2017.gada novembris Aizvadītajā Baznīcas gadā Bolderājas draudzē Sv. Kristību ir saņēmuši:

nekad nevar būt par daudz

Iepazīsimies – intervija ar draudzes pērminderi Andri Dūmu Pastāsti nedaudz par sevi un par to, ko Tu dari draudzē. Mana ikdiena aizrit pilnā sparā manā jaunajā darba vietā. Šobrīd strādāju par klientu menedžeri sadzīves tehnikas veikalā. Tas ir kā jauns dzīves izaicinājums, jauna latiņa manai izaugsmei. Patiesi priecājos, ka pēc ilgām lūgšanām, ir izdevies atrast vietu, kur Dievs mani var lietot, lai varu būt noderīgs arī citiem. Ikdienas gaitas pavadu arī sportojot un kalpojot draudzē. Būs pagājis nedaudz vairāk kā gads, kopš kalpoju kā pērminderis. Kas mūsdienās jaunam vīrietim liek izdarīt izvēli par labu kalpošanai? Sākumā domāju, ka nekādi nevaru būt draudzei noderīgs, jo vienmēr esmu aizņemts. Tajā brīdī, kad mācītājs piedāvāja izdarīt izvēli un kļūt par pērminderi, pie sevis nodomāju, ka neesmu tā cienīgs. Tas man patiesi bija liels lēmums, un prieks, ka Dieva vadīts es esmu piekritis tam, jo šobrīd savu ikdienu bez kalpošanas un draudzes nevaru iedomāties. Tas noteikti satuvina gan ar draudzes locekļiem, gan ar Kristu. Kā Tu nonāci pie ticības Dievam? Gribu pateikt ļoti lielu paldies diviem cilvēkiem, kuri man ir parādījuši ceļu pie Kristus. Pirmkārt, gribu pateikties Dievam, ka Viņš caur manu topo14

šo sievu ir uzrunājis manu sirdi un parādījis to skatu, ko var redzēt Viņa acīm skatoties. Un tāpat arī pateicība, ka Viņš ir vadījis mācītāju Oskaru, kurš bija tas cilvēks, kurš mani iedrošināja, uzmundrināja un parādīja, ka esot ticībā uz Kristu, dzīve var sakārtoties. Pateicība, ka Dievs šos cilvēkus ir nolicis manā dzīvē. Tev ir vēl viena nodarbošanās, kurai esi nopietni nodevies. Pastāsti par to! Jā, manas ikdienas gaitas piepilda arī sports un mana aizraušanās ir basketbols. Lai gan sapņi par profesionālu spēlēšanu jau ir izsapņoti, taču amatieru līmenī man patīk nodarbināt sevi, lai pēc ikdienas darbiem neierūsētu un varētu izstaipīties. Ja garumā esmu padevies šim sportam, tad platumā vēl varētu strīdēties, taču tas manu prieku nebojā un brīvdienās varu arī kādu spēli aizvadīt. Cerams, ka veselība ļaus arī turpmāk šim sporta veidam veltīt laiku ikdienas skrējienā. Ko varam par Tevi lūgt Dievam? Pirmais, kas šobrīd nāk prātā, tas ir par ticību. Tās nekad nevar būt par daudz. Otrā lieta – par tuvojošajām laulībām. Dieva vadība un apsardzība, lai pavada gan līdz, gan pēc šī notikuma. Un, protams, ka par sev mīļajiem – ģimeni un draudzi. Lai tā pieaug mīlestībā, saticībā un mierā. BOLDERĀJAS DRAUDZES DZĪVE 2017/2018

7 pieaugušie: 25.12.2016. Beāte Goba 25.12.2016. Zane Goba 25.12.2016. Linda Supe 25.12.2016. Samanta Supe 25.12.2016. Alda Štrausa 25.12.2016. Ērika Šturma 25.12.2016. Andris Vecvagars

Aizvadītajā Baznīcas gadā Bolderājas draudzē iesvētīti 16 jauni draudzes locekļi: 25.12.2016. Gatis Čapass 25.12.2016. Beāte Goba 25.12.2016. Zane Goba 25.12.2016. Biruta Puriņa 25.12.2016. Raimonds Reinicāns 25.12.2016. Edgars Reinicāns 25.12.2016. Jānis Zosēns 25.12.2016. Linda Supe 25.12.2016. Samanta Supe 25.12.2016. Alda Štrausa 25.12.2016. Ērika Šturma 25.12.2016. Andris Vecvagars 25.12.2016. Ina Voliņeca 15.04.2017. Agra Fjodorova 15.04.2017. Agnese Mikne 04.06.2017. Ivars Boris

nnn Aizvadītajā Baznīcas gadā Mūžībā aizsaukti un kristīgi izvadīti: Sandijs Lejmalnieks (10.10.1976. – 06.03.2017) Elza Āboliņa (15.07.1929. – 01.09.2017.)

nnn Aizvadītajā Baznīcas gadā Bolderājas draudzē laulāti: 17.06.2017. Ivars Boris un Krista Ziemele-Bore

6 bērni: 25.12.2016. Atis Zosēns 25.12.2016. Gustavs Zābelis 25.12.2016. Kristers Zābelis 25.12.2016. Evelīna Voliņeca 25.12.2016. Agnese Voliņeca 04.06.2017. Elza Sleņģe

Sirsnīga pateicība par līdzdalību šī izdevuma tapšanā: Aivaram Bagonim, mācītājam Ivaram Cišam, Edīte Cecerei, Andrim Dūmam, Andrejam Gaivoronskim, Sanitai Grīnbergai, Solveigai Jēgerei, Ivo Jevstigņejevam, Ievai Jurgai, Zitai Kopmanei, Laumai Lūsei, Jūlijai Nagei-Dūksteniecei, Jānim Puriņam, Rudītei Puriņai, Kristīnei SaulīteiGaivoronskai, mācītājam Oskaram Smoļakam, Santai Martai Smoļakai, Irīnai Stoļarovai, Kristai Ziemelei-Borei un Paula Gerharda draudzei un māc.Karolai Šerfai.

Svētki, kas tiek svinēti mainīgos datumos – 2018. gadā 14. februāris Pelnu diena – Lielā gavēņa sākums 25. marts Palmu jeb Pūpolu svētdiena 29. marts Zaļā Ceturtdiena 30. marts Lielā Piektdiena 31. marts Klusā sestdiena 1. aprīlis Lieldienas – Kristus augšāmcelšanās svētki 10. maijs Debesbraukšanas diena 20. maijs Vasarsvētki – Svētā Gara svētki 27. maijs Trīsvienības svētki 7. oktobris Pļaujas svētki 25. novembris Mūžības svētdiena – Mirušo piemiņas diena 2. decembris Adventa pirmā svētdiena Jau zināmie draudzes pasākumi 2018. gadā 10.–13.07. Bērnu dienas kopā ar Vecās Sv. Ģertrūdes draudzes bērniem 13.–15.07. Draudzes dienas kopā ar Rīgas Veco Sv.Ģertrūdes draudzi

BOLDERĀJAS DRAUDZES DZĪVE 2017/2018

15


Bolderājas evaņģēliski luteriskā draudze Lielā iela 45, Rīga, LV-1016

Dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 14.00 Draudzes mācītājs Oskars Smoļaks Tālr.: 26125742 e-pasts: oskars.smolaks@gmail.com Draudzes priekšniece Kristīne Saulīte-Gaivoronska Tālr.: 28811004 e-pasts: saulite.gaivoronska@gmail.com Reliģiskās organizācijas reģ.Nr.: 99500001244 Bankas rekvizīti: AS "Swedbank" Konta Nr.LV10HABA0551016162559 Esi aicināts apliecināt savu ticību un mīlestību uz Dievu arī ziedojot Bolderājas draudzes darba nodrošināšanai un dievnama uzturēšanai. Tavs ieguldījums ir svarīgs! Meklē mūs arī: www.facebook.com/Bolderajasdraudze

Bolderājas draudzes dzīve 2017/2018  
Bolderājas draudzes dzīve 2017/2018  
Advertisement