Page 1

Gdańsk, dn. 25.11.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 19.11.2012 - Tłumaczenia pisemne ENG -> POL. Nauka wystawienia dokumentów księgowych Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Jan Kowalski ul. Topolowa 17 56-900 Gdańsk NIP: 579-220-15-89 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2249,3 2. Kwota uzysku: 1124,65 20% lub 50% pozycji nr 1 3. Kwota do opodatkowania: 1124,65 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2 4. Podatek od wynagrodzenia: 202,44 18% pozycji nr 3 5. Kwota do wypłaty: 2046,86 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie: dwa tysiące czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy)

........................................... ............................................... Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzieło - tłumaczenie pisemne  

Rachunek do umowy o dzieło - tłumaczenie pisemne z angielskiego na polski. Korzystałem z gotowego szablonu do uzupełnienia na stronie dokume...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you