Issuu on Google+

Soidade Síntome só. Estou só na escuridade. Estou canso. Canso e desorientado vago polo mundo. Busco e busco... Quero que alguén me faga soñar. Pecho os ollos, e creo que atopei a miña fada. Esperto e... Todo foi un soño. Ti, nunca volverás.

Rubén


Soidade