Page 1

Ledicia

A ledicia é unha flor que nun momento murcha, pero despois dun tempo é normal que rexurda. A ledicia que desfalece perante o pregoeiro de tinta, pero volve renacer con intensidade e harmonía. A ledicia de ver o sol iluminando o tren da vida. A ledicia que está en min presente cada día.

Brais


Ledicia