Page 11

Dinsdag 23 April 2013

Schools - Skole

Swartland Gazette

11

WAT SAL EK GAAN STUDEER?: Hoërskoolleerders van die Swartland is verlede Woensdag na Hoërskool Swartland se jaarlikse loopbaanuitstalling genooi. Pieter Smit, direkteur van Durbanville Kollege, vertel hier aan leerders van HSS meer oor die kursusse wat hulle aanbied. FOTO: CHARLOTTE LESCH

SKOOL WEN GROOT MET VOLHOUBARE VOEDSELPRODUKSIE: Bennie Haarhoff van die Wes-Kaapse voedingskema oorhandig ’n tjek van R7 500 as ’n derde prys aan Gert Coetzee, landbou-opvoeder van Riebeeck Vallei Spesiale Skool. Die skool het ’n derde plek in die Nasionale Skole Voedingskema-program vir volhoubare voedselproduksie behaal. Coetzee en sy landbou-leerlinge het ’n tuin met groente, wingerd en olyfbome aangelê om in aanmerking te kon kom as ’n finalis. Die kinders is beloon met heerlike burgers en skyfies vir hul harde werk in die program.

SÊ KAAS: Die opname van ’n splinternuwe TV-reeks, Van Taalmonument tot Voortrekkermonument, wat die oorsprong van Afrikaans verken, het sowat twee weke terug in die Paarl afgeskop. Leerlinge van Laerskool Dirkie Uys verskyn in die eerste van 13 episodes wat in 2014 op kykNET gebeeldsaai word. Alan Hayward, mederegisseur van dié TV-reeks saam met Blacky Swart, het besluit om die Swartlanders deel te maak van hul eerste opname gedurende ’n skooluitstappie na die Taalmonument. Hier is leerlinge van LDU saam met aanbieder Annelize Andrews.

FOTO: LOUISE VAN WYK

Piketberg beloon spelers

Weskus Distriksmunisipaliteit KENNISGEWING

Krieketspelers wat vir die Piketberg krieketklub speel, sal op Vrydagaand 26 April vir hul prestasies in die Allan Boesak-saal beloon word tydens die jaarlikse prysuitdeling. Die drag sal semiformeel wees en ondersteuners kan vanaf is 19:30 vir 20:00 teen R60 per persoon die aand bywoon. Skakel vir Ray van Rooy by 083 657 9615 of Manno Fortuin by 083 327 3147 vir meer inligting of om te bespreek.

REGISTRASIE OP VERSKAFFERSDATABASIS Die Weskus Distriksmunisipaliteit, nooi hiermee alle voornemende, toepaslik gekwalifiseerde en ervare diensverskaffers wat nie by die Weskus Distriksmunisipaliteit geregistreer is nie, om as verskaffers op die Raad se databasis te registreer. Die doel van die databasis is om aan die huidige wetgewing rakende Voorkeurverkryging en Wydgebaseerde Swart Ekonomiese Bemag­ tiging te voldoen. Registrasie is verpligtend vir alle verskaffers en diensverskaffers wat met die Weskus Distriksmunisipaliteit wil besigheid doen. Die Weskus Distriksmunisipaliteit sal aansoekers behulpsaam wees met die voltooiing van registrasievorms. Aansoekers moet besigheidsbesonderhede en verwante dokumentasie voorsien. Registrasie op die databasis is gratis en sal verseker dat daar aan die vereistes en beleide van die Munisipaliteit voldoen word. Hoe om te registreer Registrasievorms kan van die Raad se webwerf afgelaai word by www.westcoastdm.co.za of by Weskus Distriksmunisipaliteit se kantore te Langstraat 58, Moorreesburg 7310 afgehaal word. Nadere inligting rakende die registrasieproses Vir hulp rakende die voltooiing van die registrasievorm of meer inligting oor die Weskus Distriksmunisipaliteit se Verskaffers­ databasis, skakel die Voorsieningskanaalbestuureenheid by 022 433 8400. Munisipale Bestuurder Weskus Distriksmunisipaliteit Posbus 242 Moorreesburg 7310 www.ayandambanga.co.za 112003

West Coast District Municipality Weskus Distriksmunisipaliteit NOTICES/KENNISGEWINGS

SPECIAL COUNCIL MEETING TUESDAY, 7 MAY 2013

SPESIALE RAADSVERGADERING DINSDAG, 7 MEI 2013

Notice is hereby given in terms of Section 19(b) of the Local Government: Municipal Systems Act, Act 32 of 2000, that a Special Council Meeting will be held on Tuesday, 7 May 2013 at 12:00 in the Council Chambers of the West Coast District Municipality, 58 Long Street, Moorreesburg. The following documents are tabled: • Draft Integrated Development Plan (IDP) 2012 - 2016: Review 1 • Draft three-year budget • Medium-term Revenue and Expenditure Framework (MTREF) 2013/2014-2015/2016. For any enquiries in this regard, please contact Mr J Koekemoer (Budget) and Mr FE Williams (IDP) during office hours on tel. 022 433 8400. MUNICIPAL MANAGER West Coast District Municipality 58 Long Street / PO Box 242 Moorreesburg 7310

Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 19(b) van die Plaaslike Regering: Munisipale Stelselswet,Wet 32 van 2000, dat ’n Spesiale Raadsvergadering op Dinsdag, 7 Mei 2013 om 12:00 in die Raadsaal van die Weskus Distriksmunisipaliteit, Langstraat 58, Moorreesburg, sal plaasvind. Die volgende dokumente word voorgehou: • Konsep- Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) 2012 - 2016: 1ste Hersiening • Konsep- driejaar begroting • Mediumtermyn Inkomste- en Uitgawe Raamwerk (MTIUR) 2013/2014-2015/2016. Vir enige verdere navrae in hierdie verband, kontak asseblief mnre J Koekemoer (Begroting) en FEWilliams (GOP) by tel. 022 433 8400 gedurende kantoorure.

Reference: 4/2/1; 13/1/B

MUNISIPALE BESTUURDER Weskus Distriksmunisipaliteit Langstraat 58 / Posbus 242 Moorreesburg 7310 Verwysing: 4/2/1; 13/1/B 111936SWRTLNDGZT / WSLNDR

www.ayandambanga.co.za

DANSPAARTJIE IS TOPS: Nicole Williams en Ashman Maarman het op 13 April aan hul eerste Pre-Danskampioenskaptoernooi in Retreat deelgeneem en ’n tweede plek behaal. Hulle het binne twee jaar vandat hulle begin saam dans het, vanaf junior 1 vlak 1 gevorder tot Prekampioene. Dit wil gedoen wees! FOTO: VERSKAF

Swartland Gazette 23 April 2013  

Swartland Gazette 23 April 2013

Swartland Gazette 23 April 2013  

Swartland Gazette 23 April 2013

Advertisement