Page 1

Breederivier

Year 16 • 11 Desember 2012 | Tel. 023 626 5212

Straat in pers getooi

’n Breederivier Gazette-leser, Sarie Myburgh, het hierdie foto van die jakarandabome wat vol in die blom staan, in Warrenstraat, Robertson, afgeneem. Gazette-lesers word genooi om hul nuus, gemeenskaps- en selfs landskapfoto’s na die Gazette te stuur by gazette@breede.com. FOTO: SARIE MYBURGH

Moderne ontwikkeling beplan

DALEEN FOUCHÉ

’n Residensiële ontwikkeling van etlike miljoene rand kan moontlik in die afsienbare toekoms aan die buitewyke van Robertson verrys. Belangstellendes word tans uitgenooi om as geïnteresseerde en geaffekteerde partye te registreer, en kommentaar te lewer oor dié 16 haontwikkeling naby die Robertson-vliegveld. Die ontwikkelaars beoog ’n sekerheidsdorp met verskeie behuisingsopsies, sowel as sakeareas, ’n kleuterskool en park. Andries Domburg, voorsitter van Robertson Uitbreiding 9 Pty (Ltd), ontwikkelaar van die beplande Roodezant-ontwikkeling, meen daar is ’n groot behoefte in Robertson en die Langeberg vir hoër digtheid-verblyf, soos woonstelle vir eerste huiseienaars.

Die ontwikkelaars beplan om ook twee- en drieslaapkamerhuise te bou, asook meer kompakte toesluit-en-ry-eenhede met kleiner tuine vir afgetredenes. ’n Tweede groot behoefte wat aangespreek word met die ontwikkeling is ’n versorgingseenheid vir bejaardes. Dié eenheid sal beskik oor ’n eetsaal en voltydse hulp, terwyl spasie ook vir dokters se spreekkamers beplan word. Domburg sê daar is deeglike navorsing gedoen oor die behoefte vir so ’n ontwikkeling en dit het duidelik geword uit die navorsing dat daar ’n groot behoefte is vir woonstelle vir jonger mense of eerste huiseienaars en vir die versorgingseenheid. Gazette het vroeër vanjaar berig hoe al meer jongmense na die Langeberg verhuis (Jonges stroom na Vallei 8/5/12). Domburg sê daar word ’n markplein, sakesentrum, ’n kerk en kulturele sentrum beplan asook drafroetes, ’n dam en ’n park. “Die omge-

wing sal boomryk wees en woonstelle sal nie hoër as twee verdiepings gaan nie.” Clinton Geyser, die omgewingskonsultant, sê ’n voorlopige basiese assessering sal gedoen word, waarop geregistreerde partye kommentaar sal kan lewer. Met die kommentaar in ag, sal ’n finale assessering gedoen word, waarop daar weer eens kommentaar gelewer kan word. Die finale assessering met kommentaar word dan aan die departement van omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning vir goedkeuring voorgelê. Domburg sê die omgewingsgoedkeuring sal ook afhang van die hersonering van die erf. Belangstellendes word genooi om te registreer by Enviro Africa, die omgewingskonsultant vir die projek, om só tydens die openbare deelname-proses op hoogte gehou te word van vordering en kommentaar. Stuur e-pos na admin@enviroafrica.co.za.

’n Lugfoto wys die ligging van die beplande Roodezandt-ontwikkeling.


2

Breederivier Gazette

General - Algemeen

Dinsdag 11 Desember 2012

Correctional staff acknowledged OORHANDIGING: Die voorsitter van die plaaslike VLV-tak, Sunette de Villiers (regs), het ’n eksemplaar van die VLV se boek Kersspele vir kinders 8-10 jaar aan Sanette Prins, hoof van die Robertson-voorbereidingskool, oorhandig.

KAAPSE WYNLAND

DISTRIKSMUNISIPALITEIT OPROEP OM VOORSTELLE: 2013/2014 ONDERSTEUNINGSPROGRAM VIR KLEINSKAALBOERE

Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit vra om projekvoorstelle van ontluikende en/of kleinboere en koöperasies wat met die Distrik ’n vennootskap sal aangaan om: • Breë Swart Ekonomiese Bemagtiging (BSEB) en KMMO-deelname in die landbousektor te bevorder • alternatiewe bronne van inkomste vir seisoenale werkers, plaaswerkers en werkloses in die Distrik te skep • kwessies van armoede en landelike en maatskaplike ontwikkeling uit die weg te ruim. Belangstellende partye moet vennootskapsvoorstelle indien wat illustreer hoe hulle projek die KWDM sal help om sy doelwitte vir die jaar 2013/2014 (1 Julie 2013 tot 39 Junie 2014) te bereik. Ingevolge ’n landbousektorstudie wat in 2004 deur die KWDM onderneem is, sal die volgende soorte projekte oorweeg word: • Wynbemagtiging- en waardeketting-geleenthede • Natuurlike produkte (byvoorbeeld organiese produkte, kruie, essensiële olies, vrugte en groente) • Gemeenskaplike tuinbou • Kleinskaalse kleinveeboerdery • Olyfboerdery • Toerisme-verwante landbou-aktiwiteite • Akwakultuur • Gemeenskapsgroentetuine. Let asseblief daarop dat geen persoon wat in diens van die regering is befondsing sal ontvang nie. Inhoud van voorstelle: • Projekkontakbesonderhede • projekbeskrywing • projekligging (B-munisipaliteit, wyk, ens.) • projekdoelstelling en -doelwitte • projekaktwiteite • projekuitsette en -uitkomste • getal poste geskep (tydelik en permanent) • begroting • bestuurstruktuur • lewensvatbaarheid van besigheid/projekte • klaring van kontantvloei en finansiële projeksies • toegang tot toepaslike grond en waterhulpbronne (bewys van eienaarskap of huurooreenkoms en waterregte) • veilige toegang tot markte en/of grondige kennis van die mark • kennis van verskaffers • identifisering van sleutelvennote in terme van tegniese insette, opleiding, mentorskap en marktoegang • oriëntering ten opsigte van geslag, gestremdheid en jongmense. Enige ander bronne van inkomste vir die projek moet vooraf aangedui word. Meegaande dokumentasie: • Grondwet/inkorporasiesertifikaat • NWO-registrasienommer • belastingaanwysingsertifikaat • besigheid se bankbesonderhede • ondertekenaars van bankrekening • ouditbesonderhede • jongste finansiële state en ouditverslae (indien beskikbaar). Evalueringsproses: • Onderhoude en terreinbesoeke sal met aansoekers gereël word om bykomende inligting oor die projek te verkry • ’n verifikasiekomitee en evalueringspaneel sal keuring van vennootskapsprojekte finaliseer • die aanbevole lys van vennootskapsprojekte sal vir finale goedkeuring aan die raad voorgelê word. Navrae Rig enige navrae oor hierdie voorstel aan Claude Schroeder by cschroeder@capewinelands.gov.za, of Gregory West by gregory@capewinelands.gov.za of skakel 023 348-2300. Indiening Dien voorstelle (sakeplanne) asseblief by die ontvangstoonbank by die volgende kantore van die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit in: Stellenbosch Du Toitstraat 29 Worcester Trappestraat 51 Montagu Badstraat 56 Robertson Van Reenenstraat 46 Ceres Munnikstraat 27 Paarl Hoofstraat 194 Sluitingsdatum: Vrydag, 11 Januarie 2013 M MGAJO MUNISIPALE BESTUURDER Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit Alexanderstraat 46 Stellenbosch 7600 Human Communications C96257

The Western Cape Department of Correctional Services held its Regional Excellence Awards ceremony at the Grand West Casino on Friday 23 November. Four members from the Robertson Correctional Centre were recognised for performing exceptionally in 2011/2012, and were nominated to compete on regional level. Wallace Pienaar was the winner of the National Commissioner’s Team Award for the third consecutive year. This is awarded to a team who has consistently excelled throughout the year in performing their duties, who have demonstrated innovation and an enthusiastic approach to their work, and who have delivered exceptional service to stakeholders. Marthinus Joseph was awarded a third

place in the Deputy Minister’s Team Award category. Kobus Swart was awarded a second place in the Masibambisane category, which focuses on society’s role in the corrections process, and Peter Smith was awarded a second place for Good Governance. Staff at the Robertson Correctional Centre say they are committed to the vision of the department: “To be one of the best in the world in delivering correctional services with integrity and commitment to excellence”. Addressing officials and guests at the event, the department’s Chief Operations Officer Nontsikelelo Jolingana, praised correctional officials for the outstanding work they do, often in the face of danger, in their resolve to rid South Africa of danger to its citizens.

Staff from Robertson Correctional Centre who were awarded is Wallace Pienaar, Marthinus Joseph, Kobus Swart and Peter Smith.

Ashton will rock The first ever Ashton Summer Festival will take place on 14 and 15 December at the Ashton sport grounds. Performers include Karin Kortje, Kelly Fortuin, Gift, Chad Saaiman, Black Current, Michael Ashley Jones, Ben Caesar, Kay Kay, Kritse Spaza, Robin B, Lu Wayne Wonder and Clint the Legend. Food stalls, a beer garden and a VIP area will also be available. Music enthusiasts are invited to experience two days of sun, fun, music, wine, country food and much more. They can mingle with locals and celebrities at one of the many watering holes and dance the night away to the sounds of local and national music icons. For more information, visit the facebook page AshtonSummerFestival.

HOOFTOOISELS: CCD Kontantlenings het aan die VGK-jeugbrigade pette geskenk, wat deel van hul uniforms uitmaak. Jaco Elias van CCD Kontantlenings is hier saam met Breyton van Rensburg, Vernin Linnerts, Marquin Hendricks en Jaco Herwel.

) Geniet ’n heerlike melktert saam met tee of koffie op die laaste Vrydag van elke maand om 10:00 by Joubert-huis, Montagu. Groepe word ook ontvang, maar kan slegs met ’n bespreking minstens ’n week voor die tyd geakkommodeer word. Bespreek nou by 0 023 614 1774. In Desember sal daar nie melktert bedien word nie. ) The Montagu village market is held every Saturday morning from early until 12:30 at Euvrard Park, Bath Street. ) The McGregor market takes place every Saturday from 08:45 on the corner of Voortrekker and Church Streets. ) The next Robertson Farmers Market will be

held on Saturday 15 December. ) Alle oud-Soldoedies en personeel van Salvkol in George, wat daar opleiding ontvang het gedurende 1971 tot 1998, moet die organiseerders van die reünie kontak. Die Boot Camp vind plaas in George. Vir meer besonderhede, stuur ’n e-pos na bootcamp.salvkol@yahoo.co.za. ) The Montagu Community Christmas Night Market takes place on 14 December from 15:00 to 21:00 in the park and onto Bath Street. Bath Street will be closed between Church and Barry Streets to create a party atmosphere and make it safe for the whole family. ) Carol Service to be held in the garden of St Mary’s Church on the corner of Piet Retief and White Streets, Robertson on 16 December at 19:00. For enquiries phone 0 023 626 2235. ) Send your event details to Daleen Fouché at gazette@breede.com. The deadline for all diary items is 10:00 on Fridays.

THE BIG CHILL: 94.5 Kfm, in conjunction with Camp Master, hosted the first ever ‘Big Chill’ on 30 November to 2 December at Skurwekop in Robertson. The 94.5 Kfm Breakfast team chilled out with approximately 300 listeners over the weekend with a special performance by Prime Circle. Campers thoroughly enjoyed themselves by taking part in various activities such as a potjiekos competition, swimming in the river, face painting for children and canoeing. Prizes were also awarded to the most “vibey” plot of campers and for the best potjiekos. The 94.5 Kfm team says it looks forward to chilling in Robertson soon.


Dinsdag 11 Desember 2012

News - Nuus

Parmalat-werknemers staak oor lone DALEEN FOUCHÉ Sowat 315 fabriekswerkers van Parmalat het Maandag 10 Desember hul onbeskermde staking vir hoër lone voortgesit. Die staking het Dinsdag 4 Desember begin toe werkers ná drie maande se onsuksesvolle onderhandelings die proses wou aanhelp. Konst. Cristal Geldenhuis, woordvoerder van die Bonnievale-polisie, sê die staking is oor die algemeen vreedsaam. Die polisie moes wel ingryp toe Happy Valley-inwoners opruiend geraak het ná ’n gemeenskapsvergadering, wat op Sondag 9 Desember in solidariteit met die stakers gehou is. Mario Wanza, sameroeper van die UDF, sê die UDF ondersteun stakers, aangesien hulle nie aan ’n unie behoort nie. Geldenhuis sê die vergadering moes deur die polisie opgebreek word, ná permanente Parmalat-werkers gekeer is om werk toe te gaan. Sy sê die polisie verneem dat Parmalat, wat normaalweg 24 uur ’n dag in bedryf is, Sondag tot stilstand gekom het. Hansie Witbooi, ’n fabriekswerker betrokke by die onderhandelings, verduidelik dat die stakers nie in opstand kom teen Parmalat nie, maar teen Workforce Staffing, wat personeel-

Stakers het Vrydag bande gebrand voor die Parmalatfabriek. FOTO: FACEBOOK dienste aan Parmalat verskaf en die werkers se lone betaal. Witbooi sê die algemene werkers word tans R10,95 per uur betaal, wat volgens hom op R1 800 per maand uitwerk indien ’n werker 180 ure ’n maand werk. Algemene werkers verdien nie bonusse of ’n dertiende tjek nie. Hy verduidelik verder dat sedert 2009 daar slegs ’n R1,85 verhoging op die uurlikse loon was. Witbooi het Vrydag uitdruklik aan die Gazette gesê dit is ’n vreedsame betoging en “geensins” soos De Doorns s’n nie. Hy het Vrydag voor die gemeenskapsvergadering gesê daar is geen intimidasie teen die permanente

werkers wat deur Parmalat self in diens geneem word nie. Witbooi het wel gesê daar het ’n band of twee gebrand Vrydag toe Bonnievale-inwoners in solidariteit saam met fabriekswerkers begin betoog het. Workforce het teen Vrydag aan die werkers terugvoering gegee en laat weet die twee belangrikste versoeke, naamlik ’n verhoging en ’n jaarlikse Kersfeesbonus, sal nie toegestaan word nie. Witbooi sê Workforce het wel toegegee aan hul versoek dat Workforce die koste van veiligheidsklere sal dra. Witbooi sê hy is “diep teleurgesteld” dat werkers nie eers ’n Kersfeesbonus gaan ontvang nie. Hy sê meeste werkers is in die moeilikheid by instansies waar hulle “geforseer word” om geld te leen teen uitspattige rentekoerse, omdat banke nie aan die werkers lenings toestaan nie. Lawrence Diamond, hoofuitvoerende beampte van Workforce, het die staking as “onwettig” bestempel. Hy sê Workforce het verlede week ’n interdik verkry om werkers te forseer om op Vrydag 7 Desember terug te keer werk toe. “Ons is besig om prosedures te volg en streef om die situasie so doeltreffend as moontlik vir alle partye te ontlont.” Onderhandelinge tussen Workforce en die werkers het steeds voortgeduur teen druktyd.

Politici toon geen leierskap, sê inwoners DALEEN FOUCHÉ Skerp kritiek is teen plaaslike politici en munisipale amptenare uitgespreek tydens die stigtingsvergadering van Afriforum se Langeberg-tak. Daar is tydens dieselfde vergadering, op 27 November in Bonnievale, ook ’n Bonnievale-gemeenskapsorganisasie gestig wat geen ledegeld sal vra nie. Die een Bonnievaler na die ander het opstaan en klagtes geopper van swak prestasie deur die munisipaliteit. Kommunikasie en terugvoer deur raads- en wykskomiteelede is deur verskeie inwoners as ’n probleem uitgewys. Politici is deur een inwoner beskryf as “ruggraatloos” en dat hulle nie die amptenary kan of wil beheer nie. Maar Diana Gagiano, uitvoerende burgemeester van die Langeberg-munisipaliteit, sê dit is nie die taak van raadslede om amptenare te beheer nie, maar dié van die munisipale bestuurder. “Leierskap is ’n subjektiewe onderwerp. Wat leierskap is vir een, kan nie gesien word as leierskap vir ’n ander nie.” Gagiano

sê verder dat die munisipaliteit ’n oorvloed van kommunikasie-meganismes in plek het. Mense het ook die munisipaliteit beskuldig van spandabelrigheid en meen direkteure en die munisipale bestuurder se salarisse is te hoog. Gagiano sê die stelling word gereeld gemaak, maar sy meen dat mense nie die omvang van die amptenare se werk begryp nie. Sy sê volgens ’n studie wat in 2009 gedoen is, is die salarisse van die hoofbestuur van die Langeberg-munisipaliteit laer as in die meeste ander munisipaliteite. Een van die inwoners se grootse bekommernisse is die swak toestand van die stormwaterstelsel in die dorpe. Gagiano sê die munisipaliteit deel dié bekommernis van die gemeenskap. Sy voeg egter by dat die Langebergmunisipaliteit nie blameer kan word vir die vorige Bonnievale-munisipaliteit wat nie genoegsaam aandag aan infrastruktuur gegee het nie. Sy sê die dorp se infrastruktuur het ’n agterstand van 75 jaar. Sy verduidelik ook dat die Kaapse Wynlanddistriksmunisipaliteit besig is om raadgewen-

de ingenieurs aan te stel wat die probleem sal ondersoek. “Sodra ons hierdie plan ontvang, sal ’n kosteberekening gedoen word en sal die projek in die begroting opgeneem word.” Bekommernis oor ’n tekort aan bestuur by opgaardamme en die opstel van die begroting is ook bespreek. Gagiano sê die bestuur van opgaardamme word aangespreek. In reaksie op kritiek oor die begroting, het sy inwoners verseker dat die finansiële posisie van die Langeberg-munisipaliteit stabiel en gesond is. Hy het verlede week ’n skoon oudit van die ouditeur-generaal ontvang. Teen die einde van die vergadering het Pieter Rautenbach, Afriforum se hoof van plaaslike regering, die rol van Afriforum beskryf en inwoners uitgenooi om lede te word. Hy het verduidelik dat Afriforum inwoners aanmoedig om deur middel van wetlike middele deel te neem aan plaaslike regering. Omdat die Langeberg reeds meer as 20 Afriforum-lede het, was dit moontlik om die tak te stig, maar lede het besluit om by ’n volgende geleentheid ’n uitvoerende komitee te verkies.

Breederivier Gazette

3

Strike might end contract labour Parmalat might bring an end to contract labour at their factories in light of the ongoing strike at the Bonnievale factory. In response to the strike at the Parmalat factory in Bonnievale, Chris Vermeulen, Human Resource (HR) Executive, issued a statement to address the situation. Vermeulen says that both the permanent employees and temporary contract labourers are an integral part of their business success and that Parmalat “prides itself on being a responsible corporate citizen and employer”. But Vermeulen says the utilisation of temporary contract labour, which occurs “strictly within the parameters of current labour legislation”, might come to an end. “Given the imminent expected changes to legislation in this area, we are currently reviewing our approach to utilising temporary contract labour, a process about which we should have clear details of the way forward by early 2013.” Vermeulen says that the current Bonnievale situation is “complex and evolving”. He says this is why he cannot comment further on talks aimed at breaking the continued deadlock between the workers and their employer. “Indications are that the strike might possibly be linked to the recent wider social unrest in the Western Cape. Given that, it would be irresponsible to make comments that could possibly harm the efforts by government and other role players to find a sustainable solution that will benefit all the affected parties.” He says once a solution is in place, Parmalat will undertake the necessary action to align themselves accordingly and ensure that Parmalat uphold their position as a responsible employer. “It is our sincere hope that the strike in Bonnievale will soon be resolved and that the negative effect it has on our business as well as the lives of the individuals involved and their families will be something of the past,” says Vermeulen.


4

Letters - Briewe

Breederivier Gazette

Dankie van die Breederivier Hospice Die afgelope jaar was een van die mees uitdagende wat ons in ’n lang tyd ervaar het. Die probleme hou hoofsaaklik verband met finansies, met die gevolg dat ons personeel moes aflê, terwyl die behoefte om te sorg vir mense met lewensbedreigende siektes in ons gemeenskap geleidelik toeneem. Die goeie nuus is dat ons wonderlike finansiële en morele ondersteuning van die gemeenskap en besighede tydens hierdie moeilike tyd ontvang het. Skenkings het gekom uit die breë gemeenskap in die distrik. Voorwaar ongelooflik! Een van ons grootste teleurstellings hierdie jaar is die feit dat finansiering van die Lotto, ’n belangrike donateur in die verlede, nie materialiseer het nie. Ons bly egter optimisties dat hulle sal terugkeer in 2013 as ’n belangrike bron van finansiering. Ons reageer op die finansiële uitdaging deur meer aandag te gee aan ons geldinsameling-inisiatiewe. Baie besighede het positief gereageer en ander het aangedui dat hulle ons sal kan help sodra hul finansiële posisie in 2013 verbeter. Die gholfdag, Wacky Wine Weekend, Wine on the River, Christmas in July en Mad Hatters-funksies is alreeds baie belangrike gebeurtenisse op ons kalender. In 2012, ten spyte van ongure weer, het ons gesamentlik meer as R100 000 ingesamel. Hierdie funksies is nie net belangrike geldinsamelingprojekte nie maar ook pret vir oud en jonk.

Die belangrikheid van ons hospies-winkels in Robertson en Montagu word dikwels oorgesien. Al die klere, boeke, kombuis- en huishoudelike gereedskap, meubels en snuisterye wat byna daagliks geskenk word, is ’n belangrike bydrae tot ons begroting en een waarvoor ons baie dankbaar is. Kyk ons na ons missie en die doel van ons bestaan, maak dit ons trots om te kan sê dat gedurende die loop van die jaar daar vir ’n gemiddeld van 320 pasiënte per maand gesorg is. Hierdie pasiënte het almal ’n lewensbedreigende toestand, sommige van hulle terminaal siek. Afgesien van alles wat ons doen vir ons pasiënte en hul families is dit hul vertroue in ons wat belangrik is. In tye wanneer spanning en onsekerheid hul in die gesig staar, laat die pasiente ons toe om hul lewens en hul huise binne te gaan. Baie min van ons personeel en vrywilligers werk kantoorure en gesamentlik het ons al meer as 124 000 kilometer afgelê. Ons sou niks hiervan kon bereik sonder die algehele toewyding en onbaatsugtige ondersteuning van ons vrywilligers, raad en personeel nie. Ek is bevoorreg om saam met ’n wonderlike span te werk en sal altyd dankbaar wees vir die ondersteuning wat ons van die gemeenskappe, verspreid oor 3 500 km², ontvang. Ten slotte, geseënde Kersfees en ’n voorspoedige nuwe jaar!

JANE PHILLIPS, BESTUURDER VAN BREEDERIVIER HOSPICE

Lesers gee hul soetwyn en suurpruime ) Die Claasen-familie (ou Goudmyners) wil net graag die Retief-familie (Van Loveren) hartlik gelukwens met die toekenning as boer van die jaar. ) Ek dink daar word te min vir die polisie en mense wat betrokke was met die veiligheid van die mense dankie gesê. Ons weet waardeur

CAPE WINELANDS DISTRICT MUNICIPALITY CALL FOR PROPOSALS: 2013/2014 SMALL-SCALE FARMER SUPPORT PROGRAMME

Cape Winelands District Municipality is calling for project proposals from emerging and/or small farmers and co-operatives that will partner with the District in: • Promoting Broad-Based Black Economic Empowerment (BBBEE) and SMME participation in the agricultural sector, • Creating alternative sources of income for seasonal workers, farm workers and the unemployed within the District, and • Addressing issues of poverty and rural and social development. Interested parties should submit partnership proposals that illustrate how their project will assist the CWDM in meeting its objectives for the year 2013/2014 (1 July 2013 to 30 June 2014). According to an agricultural sector study undertaken by the CWDM in 2004, such kinds of projects will be considered: • Wine Empowerment and Value Chain Opportunities • Natural Products (e.g. organics, herbs, essential oils, fruit and vegetables) • Commonage Horticulture • Small-scale Livestock Farming • Olive Farming • Tourism-related Agricultural Activities • Aquaculture • Community Food Gardens. Please note that no person in the service of the state will qualify to receive funding. Content of Proposals: • Project contact details • Project description • Project location (B municipality, ward, etc.) • Project aim and objectives • Project activities • Project outputs and outcomes • Number of jobs created (temporary and permanent) • Budget • Management structure • Viability of business/projects • Clearance of cash flows and financial projections • Access to appropriate land and water resources (proof of ownership or lease agreement and water rights) • Secure access to markets and/or sound knowledge of the market • Knowledge of suppliers • Identification of key partners in terms of technical input, training, mentoring and market access • Orientation towards gender, disability and youth. Any other sources of income to the project must be declared up front. Accompanying Documentation: • Constitution/Certificates of Incorporation • NPO registration number • Tax Clearance Certificate • Business banking details • Signatories to bank account • Auditing details • Latest financial statements and audit reports (if available). Evaluation Process: • Interviews and site visits will be set up with all applicants to source additional information of the project • A Verification Committee and Evaluation Panel will finalise selection of partner projects • The recommended list of partner projects will be submitted to Council for final approval. Enquiries Direct any enquiries regarding this proposal to Claude Schroeder at cschroeder@capewinelands.gov.za or Gregory West at gregory@capewinelands.gov.za or call 023 348-2300. Submission Please submit proposals (business plans) at reception at the following Cape Winelands District Municipal Offices: Stellenbosch 29 Du Toit Street Worcester 51 Trappe Street Montagu 56 Bad Street Robertson 46 Van Reenen Street Ceres 27 Munnik Street Paarl 194 Main Street Closing date: Friday, 11 January 2013. M MGAJO MUNICIPAL MANAGER Cape Winelands District Municipality 46 Alexander Street Stellenbosch 7600 Human Communications C96257

hulle moet gaan en ons is trots op hulle vir hul flinke diens en harde werk in die verskillende dorpe met die betogings en in die daaglikse lewe. Anoniem ) ’n Suurpruim word uitgedeel aan Robertson Absa omdat daar gereeld slegs een of twee tellers is en daar in lang rye gewag moet word.

Vereniging sê dankie aan die Robertson-polisie

Die Le Chasseur- en Agterkliphoogte-landbouvereniging wil graag die Gazette as platform gebruik om Robertson-polisie te bedank vir al die ure wat hulle die afgelope paar weke ingesit het om wet en orde in Robertson se distrikte te herstel. En spesifiek in ons vallei. Met die uitbreek van die arbeidsonrus op 13 November in Robertson was ons almal, die polisie inkluis, met die broek op die knieë gevang en die polisie het duidelik nog die Marikanaswaard oor hulle koppe gehad. Maar hulle het vinnig hul voete gevind en ons kan net van goeie samewerking en vinnige optrede getuig. Ao. Blackie Swart, wat die ekstra myl met ons gestap het, en ongelooflik baie ure ingesit het, verdien spesiale vermelding. Robertson-polisie, ons is trots op julle.

RUDI BOTES, voorsitter van die Le Chasseur- en Agterkliphoogte-landbouvereniging

Dinsdag 11 Desember 2012

Dank vir kollegas en gemeenskap vir hulp Ek het na die twee dae van betogings in November met nuwe respek na my kollegas gekyk en gesien hoe ons kan saamstaan as ’n mag en hoe goedgunstig die publiek teenoor ons was. Na die afloop van die betogings ontvang ons oproepe, e-posse en handdrukke van die publiek wat hulle waardering uitspreek vir die wyse waarop die polisie die situasie hanteer en gemonitor het. Graag wil ek namens Montagu-polisie, my grootste en opregte waardering oordra aan elke persoon en instansie wat vir ons koeldrank, kos, lekkers en vrugte gebring het, dit word so waardeer. Terselfdertyd wil ek noem dat ons nie die persone en instansies se name wil publiseer nie om “moontlike viktimisasie” te voorkom. Elkeen sal persoonlik bedank word. Ons opregte dank aan elke persoon wat ons in u gebede opgedra het.

SERSANT SURINA MEYER, woordvoerder van die Montagu-polisie

Cansa volunteers – the face of hope The Cancer Association of South Africa (Cansa) celebrated International Volunteers Day on 5 December 2012 to thank their volunteers and raise awareness about their significant contribution to society. Someone once said that volunteers are love in motion, and as an organisation that exists for the purpose of cancer information and providing care to many people on a daily basis, we know how true this is. Last year, over 5 000 trained volunteers supported over 45 000 people in need in more than 500 communities in South Africa. For over 80 years Cansa volunteers have helped spread awareness and raise funds for the comprehensive service that Cansa provides to the public and people affected by cancer.

Cancer remains a leading cause of death globally, killing more people than TB, Aids and malaria combined. More than 100 000 South Africans are diagnosed with cancer every year. To win this fight, Cansa needs many more helping hands to extend their service and provide all the information and training needed for volunteers to turn their good intentions into tangible, loving care and support to help change the lives of cancer survivors. Oscar Wilde had a good point when he said: “The smallest act of kindness is worth more than the grandest intention.” Make a difference right now and visit the Cansa website to sign up as a volunteer.

SUE JANSE VAN RENSBURG, CANSA CEO


Dinsdag 11 Desember 2012

General - Algemeen

Breederivier Gazette

5

Cosatu dreig om uitvoerboere te kniehalter CHARLOTTE LESCH Die plaaswerker-berg het toe Dinsdag ’n muis gebaar. Dit is egter nie die einde van die loonkwessie in die Wes-Kaapse landbousektor nie. Cosatu se Wes-Kaapse provinsiale sekretaris, Tony Ehrenreich, het gedreig dat vakbonde uitvoervragte sal vertraag en met oorsese kopers sal praat as daar teen 9 Januarie nie tot verhoogde lone vir plaaswerkers ingestem is nie. Stakings is verlede Dinsdag opgeskort sodat onderhandelings tussen werkers en werkgewers op plaasvlak kan voortgaan. Ehrenreich het aan die Gazette gesê die volgende sperdatum vir skikkings – 9 Januarie – is strategies gekies omdat vrugte- en druiweprodusente dan in die middel van oestyd sal

wees en “meer gemotiveerd” om lone te verhoog. Hy het gesê afgesien van stakings, kan vakbonde ook die afsetpunte van boere wat produkte uitvoer besoek. “Indien daar nie ’n ooreenkoms bereik word met boere nie, sal ons die uitvoer van produkte vertraag.” Hy het by navraag ook gesê indien boere die vakbond nie toelaat om deur hul boeke te gaan om te kyk of hulle hoër lone kan bekostig nie, sal Cosatu tot meer drastiese stappe moet oorgaan en aankopers nader. “Ons sal die maatskappye wat dié boere se produkte koop, inlig oor die powere omstandighede waarin die arbeiders van hul kliënte hulself bevind.” Porchia Adams, woordvoerder vir Agri WesKaap, sê as vrugteprodusente lamgelê word, sal hulle nie ’n inkomste uit die produkte kan genereer nie. Dit sal weer ’n negatiewe effek op salarisse en werksgeleenthede hê.

Montagu protesters arrested Despite forecasts of mass participation, and possible damage to farmers’ property, the farmworkers’ strike last Tuesday left the five towns in the Langeberg relatively quiet. According to Lt Cynthia Mngcele, spokesperson for the Robertson police, a group of about 150 protesters blocked the La Chasseur crossing outside Robertson from the early hours on Tuesday. “Police monitored the situation.” She says police are investigating a case of attempted murder against the Robertson police by a 17-year-old who alleged that police shot him with rubber bullets. Mngcele confirms that police fired rubber bullets to “disperse the crowd” after they allegedly started throwing rocks. She says no incidents of property damage were reported, but the Gazette learned that a fire was started on the verges of a farm outside Robertson and that a few rows of vineyard got burnt. Sgt Surina Meyer, spokesperson of the Montagu police, says two groups protested in the Montagu area on Tuesday, with a group of about 200 in the Koo Valley and a group of 12 in Ashbury. She says 15 people were arrested during the protests on various charges ranging from intimidation and participating in an illegal strike to incitement and barricading a public road. Two women who represent organisations

involved with last week’s strike were also arrested for incitement and participating in an illegal strike. But they allege that police aggravated the situation. Denia Jansen, field coordinator for Mawubuye, a local organisation which promotes small scale farmers and supports the farmworkers’ strike, says it was peaceful but that police started shooting at protesters with rubber bullets “for no reason”. Meyer denies the accusation and says that police did not shoot rubber bullets at protesters. Jansen says she and Mercia Andrews from the Cape Town-based organisation Trust for Community Outreach and Education (TCOE) were arrested on Tuesday, but only charged on Wednesday. Jansen appeared in court on Wednesday and was released on a warning. Her trial is scheduled to continue in January. Andrews appeared in court on Thursday. Meyer says a person can be held by police for 48 hours in order for them to investigate the situation before the person is charged. Meyer says police received no reports of damaged property. Apart from the local activity, three buses with Robertson protesters were taken to Paarl to protest in front of the Agri SA offices where a meeting regarding the farmworker protest was taking place. A group of Ashton workers were also taken there by bus.

VRYWILLIGERS VEREER: Die Afrikaanse Christelike Vrouevereniging (ACVV) van Montagu en Ashton het op 5 Desember hul vrywilligers bedank en hulle spesiaal laat voel vir die onbaatsugtige diens wat hulle aan ander lewer. Die vrywilligers lewer ondersteuningsdienste aan kinders en families in krisis. ’n Woord van dank aan alle donateurs en almal wat ’n bydrae gemaak het tot die suksesvolle uitvoering van projekte is ook uitgespreek.

Apricot harvest on track despite strikes Despite fears that the farmworkers’ strike last Tuesday could bring the local apricot harvest to a halt, the total harvest in the Langeberg area seems to be mostly unaffected. This is according to Nassos Martallas, CEO of Langeberg and Ashton Foods. Although he has been informed of a small number of farmers who have suffered losses, it has not affected the total apricot intake at Langeberg and Ashton Foods, and the company has suffered no commercial losses. “We are receiving the normal amounts of apricot.” He says since the depot was set alight during the first round of protests, in November, he expected a bigger impact on the harvest. A farmer, who wishes to remain anonymous, says no work was done on his farm on

Tuesday, but that most workers returned on Wednesday. He says some other farmers reported that their workers have not returned to work, but they hired additional workers to help with the apricot harvest. According to Martallas, most workers on Langeberg farms returned to their posts on Wednesday. Martallas also says he can only speculate on what will happen on 9 January, the date which trade unions set as the new deadline for wage negotiations. He is “carefully optimistic” that negotiations will be completed by then, when the peach harvest is in full swing. Martallas says, however, that unlike the apricot harvest which can only be brought in in a short window period, the peach harvest lasts up to seven weeks.

Adams sê ook oorsese supermarkte doen self ouditering vir markstandaarde “en ek is seker hulle sal weet wat die ware stand van sake is”. Sy sê skade aan die vrugtebedryf se beeld in die buiteland kan weer ’n negatiewe effek op die mark en uitvoere hê en werksgeleenthede en buitelandse valuta beïnvloed. “Mens sou verwag dat vakbonde sal help om werk te skep eerder as om dit te probeer vernietig.” Karel Swart, voorsitter van die Commercial, Stevedoring, Agricultural and Allied Workers’ Union (Csaawu), twyfel egter of stakings teen Januarie nog sal plaasvind en glo werkers sal teen daardie tyd “afgekoel” wees. Nosey Pieterse, president van die Black Association for the Wine and Spirit Industry (Bawsi) meen die staking is weens die feesseisoen tot stilstand gebring, omdat plaaswerkers graag nou geld in die sak wil hê. Onderhande-

lings sal egter op plaasvlak voortgaan. “Plaastot-plaas-onderhandelinge sal nou plaasvind. Indien plaaswerkers steeds ongelukkig is met loonverhogings, sal stakings op 9 Januarie hervat word. Ons sal eerste op die boere fokus, dan oorbeweeg na die regering.” Op Bonnievale het Henry Michaels van Mawubuye, ook ’n organisasie vir plaaswerkerregte, gesê die moontlike omvang van beplande stakings is in die media opgeblaas. Agri SA het in ’n persverklaring gesê hy was ná 3 Desember in geen gesprekke oor loonverhogings betrokke nie. Ook is geen verbintenis oor ’n minimum loonvlak aangegaan nie, maar dit bly elke boer se reg om met werkers te onderhandel. Daar is ook nie deur die boere ingestem dat hulle hul boeke moet “oopmaak” nie. Ook is Agri SA nie geraadpleeg oor die 9 Januarie-spertyd vir onderhandelings op plase nie.


6

Breederivier Gazette

General - Algemeen

FAMILIEKENNISGEWINGS FAMILY NOTICES 08

Dinsdag 11 Desember 2012

ALGEMENE DIENSTE GENERAL SERVICES 1141

Sterfgevalle Death Notices

SOLOMON, JAKOB Geb. 20/03/1941 Gest. 04/12/2012 Roudiens vind plaas Donderdag 13 Desember in Hibiscuslaan 17, Môreson. Begrafnisdiens Sondag 16 Desember om 12 nm in Malvastraat 15 en 1 nm in Civic (gemeenskapsaal). Sal onthou word deur kinders, kleinkinders en agterkleinkinders.

11

In Memoriam

JACOBS, HILTON Geb. 12/12/1971 Gest. 11/09/2010 Jou 3de verjaarsdag weg van ons. Mis jou baie. Van jou oupa Henry, broer, kinders en familie.

Algemene Dienste General Services

KOM geniet die avontuur en ontspanning van perdry by die Robertson Ryskool. * Ons bied verskeidenheid van rylesse vir kinders en grootmense vir beginners en ervare ruiters * Outrides tussen die wingerde en langs die Breërivier * Wynproë op ’n perd se rug of met die waentjie by Majors Hill en Springfield. * Perdrykampe vir kinders gedurende skoolvakansies * Mini kommando’s op Saterdae * Kinderpartytjies. Skakel ons gerus by 072 291 7631 of 082 402 7088.

JOBS

401

Algemeen General Vacancies SOEK na persoon om karre te was in Montagu. Skakel 082 555 3867.


Dinsdag 11 Desember 2012

General - Algemeen

Brothers from Robertson let the grey matter work

Newton and O'Ryan Africa.

7

DANSERS: Die liturgiese dansgroep van die Anglikaanse Kerk in Robertson, The All Saints Angels, het onlangs die Valsbaai Idols-kompetisie vir 2012 gewen. Hulle het die titel gewen ná hul deelname in Robertson, Prince Alfred’s Hamlet en Ceres. Die finale uitdunne het in Mitchells Plain plaasgevind. Die groep se ouderdomme wissel van 8 tot 17 jaar. Die groep wil baie dankie sê aan die gemeentelede wat hulle altyd getrou ondersteun. Op die foto staan van die groep se lede en hul afrigter, Dordrey Bothman.

Two brothers from Robertson, Newton and O’Ryan Africa, received sought-after academic awards after completing their BTech degree dissertations. O’Ryan was named best student in Project Management Theory IV at the Cape Peninsula University of Technology (CPUT) and Newton received the award for best BTech project and best BTech dissertation at the same university. Both Newton and O’Ryan are former head boys and chairs of the representative council of pupils at the Langeberg Secondary School. In order to complete their degree programmes, they had to produce dissertations in their specific fields of research, based on project management principles. Newton and O’Ryan’s research documents, titled “The application of enhanced sand filtration for phosphorus removal from storm water runoff” and “Flow rate measurement of kaolin suspensions from a tank using various shaped notches”, respectively, were assessed by various outside sponsors to CPUT.

Breederivier Gazette

) The Robertson police urge residents to stay safe during the festive season and warn people not to drink and drive. The police further urge residents to inform police when they go on holiday, and when their houses will be empty, so that police can specifically patrol the area. ) The Robertson police, social workers and the social crime unit attended a church service at the AMF Centre in Robertson on Wednesday morning 5 December as part of the 16 days of activism against abuse of women and children. ) Die Bonnievale-polisie het op Donderdag 29 November ’n deur-tot-deur-veldtog gehou om inwoners in te lig oor die 16 dae van aktivisme teen geweld teen vrouens en kinders. Die veldtog is in plaasgebiede en plakkerskampe

Robertson police held a roadblock on Monday 3 December to launch their 16 days of activism against abuse of women and children campaign. The traffic department, social crime unit and volunteers also took part in this campaign. van stapel gestuur. Inwoners is ook voorberei vir die feesseisoen en gemaan om veilig te wees. Vroue is by hul werksplekke toegespreek en pamflette is onder hulle versprei. Mense is gevra om minder drank tydens die feesseisoen te gebruik en sodoende ook gesinsgeweld te verhoed.


Breederivier

Year 16 • 11 Desember 2012 | Tel. 023 626 5212

Robertson jaag Coronations

SKOLENUUS

Die Robertson-krieketklub het verlede Sondag (2 Desember) in Stellenbosch teen Coronations van Idasvallei gespeel. Coronations is op ’n droë blad, wat dit moeilik gemaak het vir die kolwers, tot 149 lopies beperk. Die beste kolwers was T. Mdodana met 26 lopies, W. Robyn met 30 en D. van Wyk met 25. Robertson se beste boulers was W. Abrahim

wat twee paaltjies laat kantel en 33 lopies afgestaan het, M. Beukman met drie paaltjies vir 26 lopies en Narren Padiachy met twee paaltjies vir 20 lopies. Robertson het dié telling in die 48ste boulbeurt bereik met nog twee paaltjies staande. Die beste kolwers was Y. Abrahim met 41*, D. Philmon met 31 en W. Abrahim met 30. Vir Coronations het V. Stubbs die beste met die bal gevaar met drie paaltjies vir 20 lopies.

ROBERTSON SE MUSIEKTALENT: ’n Groepie entoesiastiese, hardwerkende leerlinge van Hoërskool Robertson het in Unisa se musiekteorie-eksamen presteer. Agter is Feroll-Jon David (slaag graad 4 met lof – 99%), Ingrid Visagie (slaag graad 4), Engela Smit (slaag met lof – 100%) en Dewald Esterhuizen (slaag graad 4 met eervolle vermelding). Voor is Lynn-Mari Solomon (slaag graad 4 met lof), Marishan Veldsman (slaag graad 4 met lof), Megan Janse van Rensburg (slaag graad 5 met lof) en Terche Wentzel (slaag graad 4 met lof). Christine van der Merwe (graad 3 met lof) was afwesig met die neem van die foto. MATRIEKS SKOP SKOENE UIT: Die Taalture, Hoërskool Robertson se ATKV-Jeugtak, het dié kwartaal deel gehad in die ATKV se “Gooi jou ou skoene agterna”-projek. Die projek het behels dat die matrieks op die laaste dag van hul eindeksamen hul skoolskoene in die saal agterlaat. Só is heelwat pare skoene gekry om weer aan ander, behoeftige leerlinge geskenk te word. Hier is van die bestuurslede van die Taalture. Agter is Curtley Rossouw, San-Mari Burger, Shani Retief en Sanet de Villiers. Voor kniel Eleanor Neethling, Adrienne Granger, Elanca Goosen en Marli Marais.

TROFEE-WENNERS: Dié leerlinge van Laerskool Robertson het by die skool se sportprysuitdeling trofeë ontvang vir netbal. Agter is Bridgette Stone, Lungi Ngonyama en Michelle Ortong. Voor is Mecayla Snyman, Kim Stone en Ro-Ann Fortuin.

KRIEKET-PRESTEERDERS: Dié leerlinge van Laerskool Robertson het tydens die skool se sportprysuitdeling trofeë ontvang vir krieket. Agter is Durin Carolus, Malan Gouws en Theo Louwrens. In die middel is Stefan Gouws en Samuel-Theuns Esterhuizen en voor staan Christof Viljoen en Kilarno de Klerk.

RAAKSKIETERS: Hillside se potspelers het weer hul man gestaan tydens ’n toernooi op 25 November waarin hulle AU Stars van Nkqubela met tien punte teenoor vyf in die halfeindronde geklop het. Daarna het Hillside in die eindronde teen Snipers van Robertson met 13 punte teenoor vyf koning gekraai. Agter is Verney Mouries, Denovan Joseph, Rehaan Carolus en Peter-John Bruintjies. Voor is Gerovon Otto.

DONASIE: Danzel Minnaar, plaaslike langafstandatleet, is drafskoene ryker ná ’n skenking deur Jackie Nortje van Carina’s Klereen Skoenewinkel op Montagu.

Breederivier Gazette 11 Dec 2012  

Breederivier Gazette 11 Dec 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you