Page 1


Lyrikkforlaget © 2020 Inkognito publisering Postboks 112 4395 Hommersåk www.lyrikkforlaget.no Lyrikkforlaget er et imprint av Inkognito publisering ISBN: 9788283980431 Omslag: CF media Sats: CF media Materialet i denne publikasjon er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Lyrikkforlaget er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar.

–2– havna_sats_v5.indd 2

14.09.2020 12:52:31


Havna GRETHE KJØSNES

LYRIKKFORLAGET

2020 havna_sats_v5.indd 3

14.09.2020 12:52:31


havna_sats_v5.indd 4

14.09.2020 12:52:31


havna_sats_v5.indd 5

14.09.2020 12:52:31


havna_sats_v5.indd 6

14.09.2020 12:52:32


HAVNA Eg hadde sett utsikta. Han var god. Men eg måtte velgja.

Det måtte synka. Gjera havna lun og trygg.

Eg måtte forankra og kjenna ro!

No måtte eg stola på min eigen kurs.

Finna hamna der eg skulle kvila no. Ankeret var tungt av kjærleik og håp.

7

havna_sats_v5.indd 7

14.09.2020 12:52:33


DANSANDE I NATTA Natta uler mellom fjella. Regnet piskar medan fjorden kviskrar: – Kom til meg, du lyse sjel! Kom og dans i djupet! Kjenn kor mørk eg er. Eg famnar vidt rundt det som er stritt.

Ja! Det var no eg skulle dansa! Det var no eg skulle ledd! IKKJE SLIK! Det store mørket gjer meg redd! Dansande skugger med horn og med hale.

Tjukke smale ålande sleipe! Eg tenner lyset med ein lighter. Men gassen minkar!

Eg får blikkontakt.

Eg opnar munnen for å blåse!

Ei ørn som lettar.

Men lufta har fordufta! Eg vil kjempa!

Han smiler! Eg ser konturane i mørket … ei gammal dame drikke brus.

Dansen var god men no måtte ho koma seg i hus.

Ute kviskrar mørkret medan månen stig i rus. –8–

havna_sats_v5.indd 8

14.09.2020 12:52:33


–9– havna_sats_v5.indd 9

14.09.2020 12:52:34


ALLE MÅKJE FÅ! Han hosta Så kroppen Rista!

No sat han der i huset sitt like blid med sin wi-fi.

Nesa rann ... – Uff! Hadde eg berre visst!

– Det går nok over og eg lover å passe betre på.

Tenkte han då han entra landet og måtte sitja i karantene i to veker.

For alle måkje koronavirus få!

Corona hadde han drukket medan siste nytt hadde gått han hus forbi.

– 10 – havna_sats_v5.indd 10

14.09.2020 12:52:34

Profile for FORLAGSHUSET

Havna  

Å styra båt i uroleg sjø, er tungt. Overlever ein dette? Etter stormen kjem stillheita. I «Havna» finn du dikt laga i løpet av den tida forf...

Havna  

Å styra båt i uroleg sjø, er tungt. Overlever ein dette? Etter stormen kjem stillheita. I «Havna» finn du dikt laga i løpet av den tida forf...

Profile for bokstaver

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded