Ein blå fugl i hjartet

Page 1


Lyrikkforlaget © 2021 Inkognito publisering Postboks 112 4395 Hommersåk www.lyrikkforlaget.no Lyrikkforlaget er et imprint av Inkognito publisering ISBN: 9788283982169 Omslag: CF media Sats: CF media Alle foto: Evy Ann Hummervoll Materialet i denne publikasjon er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Lyrikkforlaget er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar.

einblåfuglihjartet_sats_v5.indd 2

09.09.2021 13:25:13


Ein blå fugl i hjartet Arne Eikeland Evy Ann Hummervoll

LYRIKKFORLAGET

einblåfuglihjartet_sats_v5.indd 3

09.09.2021 13:25:13


einblåfuglihjartet_sats_v5.indd 4

09.09.2021 13:25:13


”There’s a bluebird in my heart that wants to get out but I´m too tough for him, I say, stay in there, I´m not going to let anybody see you. ...” Utdrag av Charles Bukowskis dikt “Bluebird” henta frå: The last night of the earth poems (1992)

5

einblåfuglihjartet_sats_v5.indd 5

09.09.2021 13:25:13


Du er den evig raude rosa i sjela mi som får hjarta til å syngja gjennom raudstrupas song

du får dei grøne blada til å skjelva i vinden, brenningane til å kanta strendene med kniplingborder og grasstrået til å bøya seg for din dråpe av sølv

6

einblåfuglihjartet_sats_v5.indd 6

09.09.2021 13:25:13


7

einblåfuglihjartet_sats_v5.indd 7

09.09.2021 13:25:13


I byrjinga var dråpen

i byrjinga var ein tone der frå ein blå fugl i mørket i byrjinga var ei hand strekt ut kor lyset falda seg ut

8

einblåfuglihjartet_sats_v5.indd 8

09.09.2021 13:25:13


9

einblåfuglihjartet_sats_v5.indd 9

09.09.2021 13:25:13


Hoftemjuke liner av piruettlys over di skinande hud

10

einblåfuglihjartet_sats_v5.indd 10

09.09.2021 13:25:13


11

einblåfuglihjartet_sats_v5.indd 11

09.09.2021 13:25:14


Han kom frå sanddynene med ei melankolsk vindharpe i sjela si på veg mot kvinnelause netter og tåkelurens gråt

12

einblåfuglihjartet_sats_v5.indd 12

09.09.2021 13:25:14


13

einblåfuglihjartet_sats_v5.indd 13

09.09.2021 13:25:14