Alfabetiske ligninger

Page 1

OLAV LAUVLI

ALFABETISKE LIGNINGER

PUBLICA


Publica © 2021 Forlagshuset Vest AS Langgata 30 4306 Sandnes www.publicabok.no Publica er et imprint av Forlagshuset Vest AS ISBN: 9788284161150 Omslag: CF media Sats: CF media Materialet i denne publikasjon er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Publica er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar.

alfabetiskeligninger_sats_v1.indd 2

04.06.2021 09:20:39


OL AV L AUVLI

ALFABETISKE LIGNINGER

alfabetiskeligninger_sats_v1.indd 3

04.06.2021 09:20:39


4

alfabetiskeligninger_sats_v1.indd 4

04.06.2021 09:20:39


Til Linn, som viste meg hva flittighet var.

5

alfabetiskeligninger_sats_v1.indd 5

04.06.2021 09:20:39


6

alfabetiskeligninger_sats_v1.indd 6

04.06.2021 09:20:39


A Ugla, avskydd av de fleste sivilisasjoner, et utskudd, for sin affinitet for mørket. Bor i det såkalte ville og ukulturelle, lever for seg selv, heller enn å styre eller å bli befalt. Intet hensyn for kapital, hierarki eller stat, derfor dømt som en evig fredløs og bor der, hvor normen er overlevelse, ikke velstand. Stemplet som fæl, kaotisk og ødeleggende, til tross for sin indre ro og ypperste stillhet. Hos ugla finnes det ikke forskjell mellom kjønnene. Det samme kan sies om art, livssyn og alder, for dens interesse angår ikke andre.

7

alfabetiskeligninger_sats_v1.indd 7

04.06.2021 09:20:39


8

alfabetiskeligninger_sats_v1.indd 8

04.06.2021 09:20:39


B Hos maur blir ikke beslutninger tatt, det behøves ikke når det er regler og rutiner for alt. Soldat? Hjelpepleier? Anleggsarbeider? Ta det med ro! Allerede før din fødsel er det avgjort, hvilket yrke du skal spesialiseres for. Garantert skal det være; en stilling det er, verken innovative ideer, spontane valg eller lignende forstyrrelser, skal finne sted blant maur, i gruppe eller individuelt. Hos maurene er livet en prosedyre. Det kan kommenteres at et system, hvor man i ung alder arbeider seg til døde, er ineffektivt. Men det er del av ordningen som forvaltningen har vedtatt.

9

alfabetiskeligninger_sats_v1.indd 9

04.06.2021 09:20:39


10

alfabetiskeligninger_sats_v1.indd 10

04.06.2021 09:20:39


C En gjøk, det er det jeg blir kalt. Selv har jeg brukt andre navn på min vandring gjennom kontinentene. Lik de fleste libertinere har jeg ingen maker. Med en evne til å engasjere nye kontakter, samt muligheten til å flykte fra dem. I mitt syn; både utfordringen og opplevelsen av å elske fritt og oppsøke kjærlige reir, forblir definisjonen i det å leve. Til de som anklager meg for umoral har jeg dette å si: «En som begår ingen feiltagelser, er en som gjør intet.»

11

alfabetiskeligninger_sats_v1.indd 11

04.06.2021 09:20:39