Page 1

Teknisk informasjon 2016-04 Service

DOKUMENT FOR INTERNT BRUK

Bruk av parafin dieselbrennstoff i henhold til DIN EN 15940 For varmere i seriene Thermo, Thermo E, Thermo S og Thermo Plus HVO brennstoff og parafin dieselbrennstoff blir produsert syntetisk av: Naturgas (Gas-to-Liquid; GTL)

Kul (Coal-to-Liquid; CTL)

Biomasse (Biomass-to-Liquid; BTL)

Planteolie

De syntetiske brennstoffer av denne type er beskrevet i DIN EN 15940:2016-9 (brennstoff til motorkøretøy er - parafin dieselbrennstoff fra syntese eller hydrogeneringsprocesser). Hydrogenererede planteoljer HVO (Englisch Hydrogenated eller Hydrotreated Vegetable Oils) er planteoljer som konverteres til hydrocarboner gennom en katalysatorreaksjon med hydrogen (hydrogenering). Gennom denne prosessen, tilpasses planteoljene i deres egenskaper til fossile brennsstoffer (bl.a. dieselbrennstoff) og det dannes forskjellige blandinger av langmettede hydrocarbonkjeder. Spheros har testet slike brennstoffer. Under forbrenningsprosessen er det funnet forskjellige, klare lyse flammefarver. Derfor begrenser Spheros frigivelsen av den generelle DIN EN 15940: 2016-9 til to brennstoffer: Neste Renewable Diesel® (tidligere NExBTL®) og C.A.R.E. Diesel®.

Rev. 10-2016 – IdNo. DOK70104 – J. Habersetzer

Følgende varmere kan betjenes med ovenstående brennstofftyper: -Thermo

fra 02/2004

-Thermo S

fra 02/2009

-Thermo E

fra 05/2016

-Thermo plus

fra 05/2016

Note: Alt utstyr kan ombygges. Alle eksterne monteringsdeler og komponenter (slanger og filtre) skal være godkjent til disse brennstoffene.

Spheros Europa GmbH · Valeo Thermal Bus Systems · Friedrichshafener Straße 7 · 82205 Gilching Tel. +49 8105 7721 887 · www.spheros.de · service@spheros.de page 1


Teknisk informasjon 2016-04 Service

DOKUMENT FOR INTERNT BRUK

For problemfri drift med parafindiesel ned til -20 grader celsius forutsettes det at:

• Brennstoff Neste Renewable Diesel® og C.A.R.E. Diesel® skal være i henhold til DIN EN 15940:2016-9 • Brennstoff Neste Renewable Diesel® og C.A.R.E. Diesel® skal overholde de klimatiske krav (CFPP Klasser) • Anvendelse av dyseforvarming er obligatorisk fra temperaturer ≤ 0 grader celsius • Bruk av filtervarme er obligatorisk fra temperaturer ≤ 0 grader celsius • Brennstoffpumpen skal være utstyrt med FKM (Viton) pakninger • Brennstoffslanger og pakninger til brennstoffilteret skal være HVO resistente - "NBR" Elastomer/ slanger skal fjernes og utskiftes med HVO resistente. • Skift brennstoffpumpe, brennstoffslanger og pakninger til filteret hvert fjerde år • Flammedetektorens vindu skal rengjøres grundigt ved service/vedlikehold. • Varmeren skal startes og kjøres minst en gang hver fjerde uke, også om sommeren • Bruk av foreldet brennstoff skal ikke forekomme • Tilpasning av CO2-verdien er generelt ikke nødvendig.

Note: • Når det skiftes fra diesel (DIN EN 590) til parafinske brennstoffer (i henhold til DIN EN 15940), kan pakningerne bli mindre i de brennstoffledende deler. Grunnen til dette er, at de aromat-fri syntetiske (HVO) brennstoffer kan føre til en endret ekspandering av polymerpakninger. Derfor kan en overgang fra dieselbrennstoff til parafin brennstoff kun anbefales etter utskiftning av alle kritiske pakninger. • Det anbefales og bruke varmere med returløp (suge-og returløp).

Rev. 10-2016 – IdNo. DOK70104 – J. Habersetzer

• Ved bruk av ikke-standard brennstoff kan røyk og ustabil flamme oppstå.

Pålitelig drift av varmeren avhenger helt av: • Serviceintervallene følges • Nevnte tiltak og anbefalinger

NO = Kontakt Norge: Auto&lima AS

Tel. +47 23 17 75 70 www.autoclima.no

Spheros Europa GmbH · Valeo Thermal Bus Systems · Friedrichshafener Straße 7 · 82205 Gilching Tel. +49 8105 7721 887 · www.spheros.de · service@spheros.de page 2

Ti parafin dieselbrennstoff hvo no 2016 04 dok70104  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you