Page 1

Du behöver ett tekniskt yttrande från Vägverket För att du ska få den typ av anpassning som passar dig bäst begär Försäkringskassan ett yttrande från Vägverket. Vägverket kontaktar dig för att bestämma tid för möte. När du vet vilken anpassning du behöver - begär en offert från anpassningsfirman. Yttrandet från Vägverket ska ligga till grund för offerten. Offerten ska vara ställd till dig men kan skickas direkt till Försäkringskassan. Försäkringskassan beslutar vilken anpassning du får Du måste ha ingått ett avtal med en anpassningsfirma inom sex månader efter att du fått beslut om storleken på anpassningsbidraget.

Rätt till bilstöd Hur betalas pengarna ut? Du väljer själv till vem pengarna ska betalas ut. Försäkringskassan behöver en skriftlig begäran om till vilket konto utbetalningen ska ske. Tänk på att bilstödet är ditt personligen även om du väljer att utbetalningen ska ske direkt till bilförsäljaren eller anpassnings­företaget. Det är du som köper bilen även om du har fått pengarna från Försäkringskassan. Försäkringskassan har ingen koppling till vare sig bilförsäljaren eller anpassnings­företaget.

I vissa fall kan du få anpassningsbidrag för kostnader som uppstår i samband med reparation. Kontakta din handläggare för mer information.

Innan Försäkringskassan betalar ut ersättningen behövs en faktura som är ställd till och undertecknad av dig. Det går också bra med ett skriftligt avtal om att du ska genomföra affären. Sker utbetalning mot avtal måste du skicka in kopia på betald faktura eller kvittot senast sex månader efter utbetalning. Har du fått för mycket ersättning måste du betala tillbaka mellan­skillnaden.

När du försäkrar din bil

Frågor?

Tänk på att anpassningen kan höja värdet på bilen, och att du bör prata med ditt försäkringsbolag så att även anpassningen är försäkrad. Är anpassningen inte försäkrad kan du bli helt utan ersättning för den om något händer med bilen. Det är ditt eget ansvar att se till att bilen inklusive anpassningen är ordentligt försäkrad.

Har du frågor kan du använda Hanna, vår digitala assistent på www.forsakringskassan. se. Hon svarar på de vanligaste frågorna om våra försäkringar och tjänster och vägleder dig till rätt information. Du kan också ringa direkt till vårt Kundcenter 0771-524 524 och till Nationell förmedlingstjänst för texttelefoner 90 160.

Om anpassningen går sönder

FK 4611_fo 06.12

7

– information och tips inför bilköp


Nu när du har fått beslut om rätt till bilstöd är det dags att börja leta efter en bil och fundera på om du behöver anpassa bilen. Den här foldern ger information och tips om sådant som kan vara bra att känna till eller tänka på.

Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sätt alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger ekonomiskt skydd för familjer och barn, för personer med funktionsnedsättning samt vid sjukdom, arbetsskada och ålderdom. Genom Sveriges medlemskap i EU kan du dessutom ha rätt till socialförsäkrings­förmåner i andra EU-länder.

Att köpa bil Bilstödet måste användas inom sex månader Du måste inte ha betalat och fått tillgång till bilen, men det ska finnas ett skriftligt avtal om att du har köpt en bil inom sex månader från det att du fick beslutet om rätt till bilstöd. Du ska äga bilen Eftersom det är du som får bilstödet bör du registreras som ägare i vägtrafikregistret. Du kan normalt inte få bilstöd för en bil som du redan använder och som funnits inom familjen tidigare. Du kan inte heller få bilstöd till en leasingbil. Du väljer själv vilken bil du vill köpa Det kan ändå vara bra att tänka på några saker när du väljer bil. Kommer bilen att hålla i nio år? Det tar nio år innan du kan få nytt bilstöd för att köpa bil. Det kan även vara bra att fundera på hur dina eller ditt barns behov kan tänkas se ut i framtiden. Går det att få bilen anpassad efter behoven? Ditt val av bil påverkar dina möjligheter att få den anpassad. Försäkringskassan kan neka att anpassa en bil som inte är lämplig. Bilstöd – inte endast bidrag för bil Det går även att få bilstöd för moped eller motor­cykel. Med bil menas personbil klass 1. Det vill säga bilen får ha max åtta passagerarplatser och den får inte vara en husbil eller liknande. 3

Bilens mätarställning På köpekontrakt eller besiktningsprotokoll ska det framgå bilens mätarställning. Om du vill ansöka om nytt bilstöd innan det har gått nio år är det viktigt att du kan visa vad bilens mätarställning var vid köpetillfället. Tveka inte att fråga Försäkringskassan eller Vägverket om tips och råd i samband med bilköpet.

Att anpassa en bil Om du ska anpassa din bil är det viktigt att ha nära kontakt med Försäkringskassan och Vägverket innan och under anpassningen. Du kan också få information från Vägtrafikinstitutet (VTI) som i samarbete med Vägverket har gett ut en handbok, ”Modellen för dig”, en hjälp för personer med funktionsnedsättning att välja bil och anpassning. Med hjälp av handboken kan du välja bil och eventuell anpassning som så långt det är möjligt uppfyller dina behov av tillgänglighet, komfort och säkerhet. Broschyren finns tillgänglig på VTI:s webbplats, www.vti.se. VTI har också – bland annat i samarbete med Vägverket – gett ut en folder som heter ”Åka säkert – om trafiksäkerhet för barn med funktionshinder”. I den foldern finns en hel del information som kan hjälpa dig att välja funktionell anpassning utifrån ditt barns behov. Du väljer vilka som anpassar din bil. När du har valt bil är det viktigt att du kontaktar en anpassningsfirma. Ibland kan din bilförsäljare hjälpa dig med kontakten. 4

Bilstöd  
Bilstöd  

Basinformation om bilstöd

Advertisement