Page 1

201120112011 201220122012 åretS åretS åretS 60 BäSta 60 BäSta 60BÖCKER BäSta ÅRETS 60 BÄSTA Böcker Böcker Böcker för Bara för Bara 399 Bara 399 kr!399 kr!kr! FÖRför BARA 399 KR! HaLLDéN, HaLLDéN, kåre HaLLDéN, kåremoBerg, åSamoBerg, åSamoBerg, åSa aDLer-oLSeN,aDLer-oLSeN, JUSSi aDLer-oLSeN, JUSSi JUSSi kåre i Julia anderssons livanderssons kärleken i Julia kärleken i Julialiv anderssons liv champagneführern (juni) champagneführern (juni) kärleken (juni) kvinnan i rummet kvinnan (juni) i rummet kvinnan (juni) i rummet (juni) champagneführern (juni) (juni) (juni) HaNNaH, kriStiN HaNNaH, kriStiN HaNNaH, kriStiN aHLStröm, kriStofer aHLStröm, kriStofer aHLStröm, kriStofer mortoN,(sept) katemortoN, kate mortoN, kate frusna trädgården Den frusna(sept) trädgården Den frusna(sept) trädgården Bara någon attBara straffa någon (juni) att Bara straffa någon(juni) att Den straffa (juni) i det förflutnai det (juni) förflutnai det (juni) förflutna (juni) marie marie HermaNSSoN, marie atHiLL, DiaNaatHiLL, DiaNaatHiLL, DiaNa HermaNSSoN,HermaNSSoN, NeSBø, Himmelsdalen (aug) (aug) Himmelsdalen (aug) Jo NeSBø, Jo NeSBø, Jo Någonstans vid Någonstans vägens vid Någonstans vägens vidHimmelsdalen vägens HuvudjägarnaHuvudjägarna (juni) Huvudjägarna (juni) (juni) slut (sept) slut (sept) slut (sept) HUStVeDt, Siri HUStVeDt, Siri HUStVeDt, Siri aNN oLiVecroNa, aNN aNN Sommaren utan Sommaren män (sept) utan män (sept) Sommaren utanoLiVecroNa, män (sept) oLiVecroNa, axeLSSoN, maJgULL axeLSSoN, maJgULL axeLSSoN, maJgULL mitt i afrika –mitt en kvinnas i afrika –mitt en kvinnas i afrika – en kvinnas moderspassion moderspassion (aug) moderspassion (aug) (aug) kamp för de vilda kamp(juni) för de vilda kamp(juni) för de vilda (juni) iNgemarSoN,iNgemarSoN, kaJSa kaJSa iNgemarSoN, kaJSa Någonstans inom Någonstans oss (juli)inom oss (juli) Någonstans inom oss (juli) BergStraND,BergStraND, mikaeL BergStraND, mikaeL mikaeL oLSSoN, LiNDa oLSSoN, LiNDa oLSSoN, LiNDa Delhis vackraste Delhis händer vackraste (aug) Delhis händer vackraste (aug)händer (aug) diggoda (juli)inomDet diggoda (juli) inom dig (juli) izNer, cLaUDeizNer, cLaUDe izNer, cLaUDeDet goda inomDet Döden i montmartre Döden i (sept) montmartre (sept) Döden i montmartre (sept) carofigLio, giaNrico carofigLio, carofigLio, giaNrico giaNrico PerSSoN, LeifPerSSoN, gw Leif PerSSoN, gw Leif gw med (juni) slutna ögon (juni) med slutna ögon med(juni) slutna ögon (sept) grabbgustavs (sept)grabb (sept) JacoBSeN, roy JacoBSeN, roy JacoBSeN, roygustavs grabbgustavs (juni) Underbarn (juni) Underbarn (juni) coNLoN-mckeNNa, marita coNLoN-mckeNNa, coNLoN-mckeNNa, marita maritaUnderbarn racHmaN, tom racHmaN, tom racHmaN, tom (juni) Bröllopsfixaren Bröllopsfixaren (juni) Bröllopsfixaren (juni) imperfektaDe(juni) imperfekta (juni) Jaffe, roNa Jaffe, roNa Jaffe, roNa De imperfektaDe(juni) Det bästa av allt Det (sept) bästa av allt (sept)av allt (sept) Det bästa corNweLL, BerNarD corNweLL, BerNarD corNweLL, BerNarD riNgSteDt, tHomaS riNgSteDt, tHomaS riNgSteDt, tHomaS azincourt (sept) azincourt (sept) azincourt (sept) röd snö (sept) röd snö (sept) röd snö (sept) JameS, reBecca JameS, reBecca JameS, reBecca alice (juni) omSanningen alice (juni) om alice (juni) DaHL, arNe DaHL, arNe DaHL, arNe Sanningen omSanningen SamartiN, ceciLia SamartiN, ceciLia SamartiN, ceciLia Viskleken (juni) Viskleken (juni) Viskleken (juni) Drömhjärta (juni) Drömhjärta (juni) Drömhjärta (juni) JUNgSteDt, mari JUNgSteDt, mari JUNgSteDt, mari Det (juni) fjärde offret (juni) offret (juni) Det fjärde ecHLiN, kim ecHLiN, kim ecHLiN, kim Det fjärde offret SJöDiN, agNeta SJöDiN, agNeta SJöDiN, agNeta försvunne (aug) Den försvunneDen (aug) försvunneDen(aug) flickan från Paradiset flickan från (juni) Paradiset (juni) flickan från Paradiset (juni) kaNger, tHomaS kaNger, tHomaS kaNger, tHomaS Drakens år (juni) Drakens år (juni) eiNHorN, LeNaDrakens år (juni) eiNHorN, LeNa eiNHorN, LeNa SJöStröm, BoDiL SJöStröm, BoDiL SJöStröm, BoDiL Siri (aug) Siri (aug) Siri (aug) route 66 går route till(aug) trollhättan 66 går till(aug) trollhättan (aug) trollhättan kaziNSki, a JkaziNSki, a JkaziNSki, a J route 66 går till Den sista godaDen människan sista goda (aug) människan Den sista goda(aug) människan (aug) erikSoN, tHomaS erikSoN, tHomaS erikSoN, tHomaS StriBe, Birgitta StriBe, Birgitta StriBe, Birgitta Bländverk (aug) Bländverk (aug) Bländverk (aug) endera dan (juni) endera dan (juni) endera dan (juni) keLLBerg, cHriStiNa keLLBerg, cHriStiNa keLLBerg, cHriStiNa min mormors min mormorsmin mormors kupongtjuven: forD, Jamie forD, Jamie forD, Jamie kupongtjuven:kupongtjuven: tHeoriN, JoHaN tHeoriN, JoHaN heder förlorade (juni) heder (juni) hedertHeoriN, förlorade (juni) JoHaN Hotellet av Hotellet i hörnet Hotellet av i hörnet av i hörnetförlorade (okt) Psyko (okt) Sankta PsykoSankta (okt) PsykoSankta Bitter och Ljuv (juni) Bitter och LjuvBitter (juni) och Ljuv (juni) kraUSS, NicoLe kraUSS, NicoLe kraUSS, NicoLe Det(juni) stora huset Det (juni) stora husettHor, (juni)aNNikatHor, aNNikatHor, aNNika fortier, aNNeDet stora huset fortier, aNNe fortier, aNNe nu såom närinte (juni) nu så när (juni) om inte nu såom närinte (juni) Julia (juli) Julia (juli) Julia (juli) Li, yiyUN Li, yiyUN Li, yiyUN tyNaNDer, tHomaS tyNaNDer, tHomaS tyNaNDer, tHomaS De hemlösa (juni) De hemlösa (juni) De hemlösa (juni) freDrikSSoN, aNNa freDrikSSoN,freDrikSSoN, aNNa aNNa Swede: Svenskamerikanen Swede: Svenskamerikanen Swede: Svenskamerikanen Sommarhuset (juni) SommarhusetSommarhuset (juni) (juni) överlevde Pearl överlevde Harbor Pearl (sept)Harbor (sept) som överlevdesom Pearl Harborsom (sept) LiNDqViSt, HermaN LiNDqViSt, HermaN LiNDqViSt, HermaN Ludvig xiV (juni) Ludvig xiV (juni) freNcH, DawNLudvig xiV (juni) freNcH, DawN freNcH, DawN zaar, magNUS zaar, magNUS zaar, magNUS enunderbar liten smula underbar (sept) en liten smulaenunderbar liten smula (sept) (sept) Den nakne ambassadören Den nakne ambassadören (sept) (sept) Den nakne ambassadören (sept) maNDeLa, NeLSoN maNDeLa, NeLSoN maNDeLa, NeLSoN Samtal med mig Samtal självmed (juni) mig självmed (juni) Samtal mig själv (juni) gazaN, SiSSeL-Jo gazaN, SiSSeL-Jo gazaN, SiSSeL-Jo åSBriNk, eLiSaBetH åSBriNk, eLiSaBetH åSBriNk, eLiSaBetH Dinosauriens Dinosauriens fjädrar (juni)Dinosauriens fjädrar (juni)fjädrar (juni) och istår wienerwald och i står wienerwald träden står träden och i wienerwald träden maNkeLL, HeNNiNg maNkeLL, HeNNiNg maNkeLL, HeNNiNg kvar minnet av en smutsig minnet avängel en minnet smutsig (aug)avängel (aug)(sept) en smutsig ängel kvar (aug) (sept) kvar (sept) gooLrick, roBert gooLrick, roBert gooLrick, roBert trogen hustrutrogen sökes hustru (sept)trogen sökeshustru (sept)sökes (sept) öStLUNDH, HåkaN öStLUNDH, HåkaN öStLUNDH, HåkaN markLUND, aNtoN markLUND, aNtoN markLUND, aNtoN inkräktaren inkräktaren (juni) (juni) inkräktaren (juni) Djurvänner (juni) Djurvänner (juni) griSHam, JoHNDjurvänner (juni) griSHam, JoHN griSHam, JoHN Bekännelsen (aug) Bekännelsen Bekännelsen (aug) (aug) NoBeLPriStagareN 2011 2011 NoBeLPriStagareN 2011 NoBeLPriStagareN mattSSoN, Britt-marie mattSSoN, Britt-marie mattSSoN, Britt-marie Vi tolererar förlorareinga förlorareinga förlorare Vi tolererar gUiLLoU, JaNgUiLLoU, JaNgUiLLoU, JaN Vi tolererar inga aUgUStPriSViNNareN 2011 2011 aUgUStPriSViNNareN 2011 – klanen kennedy – klanen (okt)kennedy (okt) – klanen kennedy (okt) aUgUStPriSViNNareN Brobyggarna (sept) Brobyggarna Brobyggarna (sept) (sept)

LaS110616_120615

LaS110616_120615

LaS110616_120615

Läs omLäs titlarna omLäs titlarna på om vår titlarna hemsida på vår hemsida påbokia.se/lanaochlas vår hemsida bokia.se/lanaochlas bokia.se/lanaochlas

2011 2012

Titellista Låna & Läs 2011-2012  

Titellista Låna & Läs 2011-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you