Page 1

1


2


3


Organizator, biuro festiwalu/Organiser, festival office Białostocki Ośrodek Kultury ul. Legionowa 5, 15-281 Białystok www.bok.bialystok.pl www.facebok.com/bialostocki.osrodek.kultury impresariat@bok.bialystok.pl www.dsw.bialystok.pl www.facebok.com/dsw.bialystok dsw@dsw.bialystok.pl Wydawca /Publisher Białostocki Ośrodek Kultury

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku/Honorary patronage of the Mayor of Bialystok

Zrealizowano z budżetu Miasta Białegostoku/Funded from the budget of the City of Bialystok Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage

4


To już 30. edycja Dni Sztuki Współczesnej! Jubileusz zobowiązuje – do retrospekcji, podsumowań i przyjrzenia się trzem dekadom spędzonym razem z Państwem. Od 1985 roku festiwal gościł tysiące artystów, a ci zapewnili niezapomniane wrażenia tysiącom jego uczestników. Od początku skierowany jest do osób ceniących odważne i nowatorskie projekty artystyczne, do osób gotowych na spotkania z twórcami o wyraźnej wizji, dyskutującymi z otaczającą rzeczywistością przy wykorzystaniu formy, słowa, dźwięków i nieskończonej wyobraźni.

This is the 30th edition of Modern Art Days! The jubilee requires retrospection, summaries, looking back at the three decades spent together with you. Since 1985 the festival has hosted thousands of artists, and they have provided unforgettable experiences to thousands of participants. From the beginning, the event was aimed at those who appreciated bold and innovative artistic projects, at people ready to meet the artists of clear vision, confronting the surrounding reality by means of forms, words, sounds and infinite imagination.

[Miasto] otwiera się przed spacerowiczem jako krajobraz, zamyka go w sobie jak izba – pisał Walter Benjamin w »Powrocie flâneura«. Jubileuszowa edycja DSW wyraźniej akcentuje działania białostoczan i sam temat Białegostoku. Tym razem mocniej sięgamy do korzeni oraz tego, co moglibyśmy określić białostockością. To ważne, że festiwal powstał właśnie tutaj: w konkretnym mieście, w konkretnym regionie, na pograniczu. To podstawa, na której warto budować. Żywa tkanka z bogatą, ale i burzliwą historią. Pozytywne przejawy projektowania graficznego w mieście pomoże nam odkryć Hakobo, jeden z najważniejszych plakacistów i projektantów na świecie.

The city opens to a stroller like a landscape, and encloses him like room - Walter Benjamin wrote in The Return of the Flaneur. The jubilee edition of MAD clearly highlights the actions conducted by Bialystokers and the topic of Bialystok. This time we go back deeper to the roots, and to what we might define as bialystokness. It is important that the festival was created right here: in a specific city, in a specific region on the border. It is a basis worth building on, a living tissue with rich but turbulent history. Hakobo, one of the most important poster artists and designers in the world, will help us to discover positive manifestations in city graphic design.

Z przyjemnością współprodukujemy w tym roku dwie premiery teatralne: Grupy Coincidentia i Grupy Przejściowej. Z radością gościmy też na tegorocznym festiwalu zarówno bohaterów i grupy o statusie legend, jak i twórców młodych, odważnie »dialogujących« z dominującym dyskursem i interpretujących go na własny sposób.

We have the pleasure to announce that this year we are co-producers of two theatre premieres by Grupa Coincidentia and Grupa Przejściowa. We are more than pleased to welcome both legendary collectives, as well as young artists, courageously „dialoguing” with the dominant discourse and interpreting it in their own way.

Jak zwykle – spotkamy się w wielu lokalizacjach Białegostoku. Jak zwykle – w czasie najpiękniejszej pory roku – wiosna to nasza stała partnerka!

As usual we are going meet in multiple locations of Bialystok. As usual during the most beautiful time of year - spring is our regular partner!

A miasto? Miasto jest nasze!

And the city? The city is ours!

Grażyna Dworakowska Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury /Director of Bialystok Cultural Centre

5


PROGRAM 18:00

Wydarzenia towarzyszące

Spektakl Makosz (40’)

26.05, 19:00 Mój niepokój ma przy sobie broń, spektakl studentów Akademii

19:30 PREMIERA spektaklu: Grupa Przejściowa, R.A.M.A.... (50’)

Teatralnej w Białymstoku

AT, ul. Sienkiewicza 14, bilety 15 zł normalny 10 zł ulgowy, do kupienia w AT

AT, ul. Sienkiewicza 14, bilety 15 zł*/25 zł**

SDK DanceOFFnia, sala A, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10, bilety 15 zł*/25 zł**

21:00

od 28.05 Wystawa Metazoo. Sztuka współczesna w polskim komiksie

Otwarcie DSW: wernisaż wystawy

– Klub FAMA, ul. Legionowa 5, wstęp wolny

21:30

15.04-15.06.2015 Wystawa fotografii Dni Sztuki Współczesnej 2013-2014

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej, ul. Odeska 1, wstęp wolny

ESSA East Side Street Art

JAM#1: 30.05, godz. 10:00-18:00 ściana sklepu Gaj, ul. Gajowa 68

JAM#2: 31.05, godz. 10:00-18:00 garaże przy ul. Batalionów Chłopskich 1 (widok od ul. Popiełuszki)

Mural na Zwycięstwa 29-31.05, godz. 10:00–18:00 ściana bloku przy ul. Zwycięstwa 3 autor: Piotr Lutarewicz

Mural na Swobodnej 1-6.06, godz. 10:00-18:00

ściana bloku przy ul. Swobodnej 60 autor: MILLO (IT)

PROGRAM GŁÓWNY Czwartek, 28 maja 2015

17:00 KUD Ljud (SI), spektakl Inwazja (60’)

Rynek Kościuszki od strony Esperanto Café udział bezpłatny

6

DSW 1985-2015 – foyer Kina FORUM ul. Legionowa 5, wstęp wolny

Koncert Cosovel – Klub FAMA ul. Legionowa 5, bilety 15 zł*/25 zł** Piątek, 29 maja 2015

15:00-21:00 Tomasz Bazan, akcja Days for

Dancing - Out – indywidualne spotkania umawiane telefonicznie: 601 803 285 udział bezpłatny

18:00 Teatr Pi / TWIS ALPI, spektakl

Tryumf woli / Metamorfozy (50’) WOAK Spodki, ul. Św. Rocha 14, wstęp wolny

19:30 Grupa Przejściowa, spektakl

R.A.M.A.... (50’) – SDK DanceOFFnia sala A, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10 bilety 15 zł*/25 zł**

21:00

Koncert Masala Soundsystem (PL) 3CK (SK), Áron Szilágyi, Airtist (HU) – Klub FAMA, ul. Legionowa 5 bilety 20 zł*/30 zł**

22:30 Teatr Ósmego Dnia, spektakl

Arka (60’) – Rynek Kościuszki, plac przy Archiwum Państwowym – udział bezpłatny. W razie złej pogody (duże opady,


burze) spektakl odbędzie się 30 maja o godz. 22:00

Sobota, 30 maja 2015

10:00-17:00 Walny-Teatr i Krzysztof Zemło

warsztaty pod chmurką Lalkobus: Teatr w zasięgu ręki – amfiteatr przy ul. Rumiankowej (os. Zielone Wzgórza) udział bezpłatny

11:00-19:00 Hakobo, warsztaty Typoaktywni:

ul. Warszawska – sala różowa WOAK

ul. Kilińskiego 8, zapisy do 28 maja (impresariat@bok.bialystok.pl) bilet/2 dni warsztatów - 20 zł

15:00-21:00 Tomasz Bazan, akcja Days for

Dancing - Out – indywidualne spotkania umawiane telefonicznie: 601 803 285 udział bezpłatny

16:00 Ludomir Franczak, spektakl

Odzyskane (80’) – dawna szkoła Tarbutu ul. Lipowa 41D, bilety 15 zł*/25 zł**

18:15 Ludomir Franczak, spektakl

Odzyskane (80’) i spotkanie z autorem – dawna szkoła Tarbutu, ul. Lipowa 41D bilety 15 zł*/25 zł**

20:30 PREMIERA spektaklu: Grupa Coincidentia, Made in Heaven (70’)

aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB ul. Świerkowa 20, bilety 20 zł*/30 zł** studenci 15 zł

21:30 Koncert DJ Falcon1 (PL), DJ VaZee (PL), DJ Kentaro (JP) – Klub FAMA ul. Legionowa 5, bilety 30 zł*/40 zł**

Niedziela, 31 maja 2015

10:00-17:00 Walny-Teatr i Krzysztof Zemło

warsztaty pod chmurką Lalkobus: Teatr w zasięgu ręki – ul. Gajowa 77 (os. Dziesięciny), udział bezpłatny

11:00 Studio Teatralne BLUM, spektakl Co

to? (50’) dla dzieci od 1 do 4 roku życia Klub FAMA, ul. Legionowa 5 bilety opiekun + dziecko 5 zł*/10 zł**

11:00-17:30 Hakobo, warsztaty Typoaktywni:

ul. Warszawska – sala różowa WOAK ul. Kilińskiego 8, zapisy do 28 maja (impresariat@bok.bialystok.pl) bilet/2 dni warsztatów - 20 zł

13:30 Studio Teatralne BLUM, spektakl

Co to? (50’) dla dzieci od 1 do 4 roku życia – Klub FAMA, ul. Legionowa 5 bilety opiekun + dziecko 5 zł*/10 zł**

15:00-21:00 Tomasz Bazan, akcja Days for

Dancing - Out – indywidualne spotkania umawiane telefonicznie: 601 803 285 udział bezpłatny

16:30 Panel dyskusyjny Jaki teatr? Trzy

dekady teatru w Polsce, trzy dekady Dni Sztuki Współczesnej

– Goście: Dorota Buchwald, Ewa Wójciak, Janusz Majcherek, Wojciech Kobrzyński, – Zmiana Klimatu ul. Warszawska 6, wstęp wolny

18:00

Typoaktywni – podsumowanie warsztatów z Hakobo

Kawiarnio-Księgarnia Spółdzielnia, ul. Skłodowskiej-Curie 8/1, wstęp wolny

7


20:00 Grupa Coincidentia, spektakl Made

in Heaven (70’) – aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB, ul. Świerkowa 20 bilety 20 zł*/30 zł**, studenci 15 zł

z Jolantą Krukowską i Aleksandrą Lompart – Klub FAMA, ul. Legionowa 5

wstęp wolny

Wtorek, 2 czerwca 2015

22:00 Bojary Zostają Kulturalne Kolektyw, instalacja multimedialna

15:00 Anima Vilis, akcja Szalona Małgorzata /

ul. Koszykowa 1, udział bezpłatny

Praczkach, park Planty, udział bezpłatny

Poniedziałek, 1 czerwca 2015

18:00 Leszek Bzdyl i Jan Kochanowski

Podróż w czasie / Bojarskie duchy

15:00-21:00 Tomasz Bazan, akcja Days for

Dancing - Out – indywidualne spotkania umawiane telefonicznie: 601 803 285 udział bezpłatny

15:00 Anima Vilis, akcja Szalona Małgorzata / Lęk przed brakiem kontroli nad życiem (60’) – plac zabaw w parku Planty koło ZOO, udział bezpłatny

16:00 Anima Vilis, akcja Szalona Małgorzata

/ Lęk przed brakiem kontroli nad życiem (60’) – plac zabaw w parku Planty

koło fontanny, udział bezpłatny

17:00 Anima Vilis, akcja Szalona Małgorzata / Lęk przed brakiem kontroli nad życiem (60’) – plac zabaw przy ul. Węglowej 8, udział bezpłatny

17:00 Walny-Teatr, spektakl Dziadek (50’) park Planty przy fontannie. W razie złej pogody (duże opady, burze) spektakl zostanie przeniesiony do Kina FORUM ul. Legionowa 5, udział bezpłatny

19:00 Wokół Akademii Ruchu

performance Z drogi, pokaz filmu Akademia Ruchu (60’), spotkanie

8

Lęk przed śmiercią – plan zdjęciowy do filmu Memento mori – staw przy

spektakl dla dorosłych Baśnie z mchu i liszaja (70’) – Węglówka, ul. Węglowa 8 magazyn nr 30 (ALPI), bilety 15 zł*/25 zł**

20:00 Karol Radziszewski, pokaz filmu Książę (71’) i spotkanie z autorem

Klub FAMA, ul. Legionowa 5, wstęp wolny

Środa, 3 czerwca 2015

16:00 KUD Ljud (SI), akcja Streetwalker

bezpłatne wejściówki w kasie Kina FORUM ul. Legionowa 5

17:00 Anima Vilis, akcja Szalona

Małgorzata / Lęk przed umocnieniem ekonomicznej niesprawiedliwości – gra miejska, start – Rynek Kościuszki (róg ul. Zamenhofa), udział bezpłatny

18:00 Teatr Porywacze Ciał, spektakl

Partytury rzeczywistości (90’)

BTL, ul. Kalinowskiego 1, bilety 15 zł*/25 zł**

19:00 KUD Ljud (SI), akcja Streetwalker

bezpłatne wejściówki w kasie Kina FORUM ul. Legionowa 5

20:30 Wokół Dada von Bzdülöw: pokaz filmu Celebration (40’) i spotkanie


z Leszkiem Bzdylem – Klub FAMA

BTL, ul. Kalinowskiego 1, bilety 15 zł*/25 zł**

ul. Legionowa 5, wstęp wolny

21:00 Pracownia Sztuki Społecznej

Czwartek, 4 czerwca 2015

15:00 Anima Vilis, akcja Szalona Małgorzata / Lęk przed dopustem bożym i Lęk przed rozgadanym sumieniem wędrująca wystawa (trasa: okolice

kościoła św. Rocha – ul. Lipowa – Rynek Kościuszki), udział bezpłatny

16:00 KUD Ljud (SI), akcja Streetwalker

bezpłatne wejściówki w kasie Kina FORUM ul. Legionowa 5

19:00 KUD Ljud (SI), akcja Streetwalker

w jęz. polskim i angielskim – bezpłatne wejściówki w kasie Kina FORUM ul. Legionowa 5 Piątek, 5 czerwca 2015

17:00 Pracownia Sztuki Społecznej

spektakl Metoda Ustawień Narodowych (80’) – OiFP, ul. Odeska 1 rezerwacja bezpłatnych wejściówek: tel. 735 001 596

19:00 Pracownia Sztuki Społecznej

spektakl Metoda Ustawień Narodowych (80’) – OiFP, ul. Odeska 1

rezerwacja bezpłatnych wejściówek: tel. 735 001 596

20.00 Anima Vilis, akcja Szalona Małgorzata

/Lęk przed nierównością wobec prawa – silent party – okolice Pijalni Czekolady

Wedel, Rynek Kościuszki, udział bezpłatny

20:30 Teatr 21, spektakl Statek miłości (60’) i spotkanie z twórcami

spektakl Metoda Ustawień Narodowych (80’) – OiFP, ul. Odeska 1 rezerwacja bezpłatnych wejściówek: tel. 735 001 596

21:00

Koncert Global Diggers (PL), Sherwood & Pinch (UK) – Klub FAMA

ul. Legionowa 5, bilety 20 zł*/30 zł**

Sobota, 6 czerwca 2015

17:00 Teatr WARSawy, monodram Tato nie wraca (60’) – OiFP, ul. Odeska 1 bilety 15 zł*/25 zł**

19:00 Tomasz Bazan, Days for Dancing

- Out – Podsumowanie projektu: pokaz filmu, performance, spotkanie z artystą – SDK DanceOFFnia, sala A

ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10, wstęp wolny

21:00

Koncert Red Emprez, Manoid, afterparty dr After – Klub FAMA

ul. Legionowa 5, bilety 15 zł*/25 zł**

23:00 Anima Vilis, spektakl Szalona

Małgorzata / Krótka historia błędu atrybucji – spektakl bardzo zabawny (60’) – WOAK Spodki, ul. Św. Rocha 14

wstęp wolny

Bilety do nabycia: —— w kasie Kina Forum, ul. Legionowa 5 tel. 85 746 13 20 —— w miejscach spektakli na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia —— na stronie www.bilety.bok.bialystok.pl * - przedsprzedaż ** - w dniu wydarzenia

9


PROGRAMME Fringe events 26.05, 19:00 theatre, My Fear Carries a Gun

performance of Bialystok Theatre Academy students – AT, Sienkiewicza 14 tickets 15 pln / 10 pln concessions

since 28.05

SDK DanceOFFnia, Room A, Zwycięstwa 8/1 Room 10, tickets 15 pln*/25 pln**

21:00 MAD opening: vernissage MAD 1985-

2015 – foyer of Cinema FORUM Legionowa 5, admission free

21:30 music, alternative, Cosovel

comic exibition Metazoo – Klub FAMA

Klub FAMA, Legionowa 5 tickets 15 pln*/25 pln**

15.04-15.06

Friday, 29 May 2015

2013-2014 – Regional Centre of Tourist

15:00-21:00

Legionowa 5, admission free

– photo exibition Modern Art Days

Information, Odeska 1, admission free

ESSA East Side Street Art

performance for one viewer, Tomasz Bazan, Days for Dancing - Out – indi-

JAM#1: 30.05, 10:00-18:00

vidual appointments: 0048 601 803 285 participation free

JAM#2: 31.05, 10:00-18:00

18:00

a wall of »Gaj« supermarket, Gajowa 68 garages at Batalionów Chłopskich 1 (view from Popiełuszki St.)

Zwycięstwa Street Mural 29-31.05, 10:00-18:00

gable wall at Zwycięstwa 3 – Piotr Lutarewicz

Swobodna Street Mural 1-6.06, 10:00-18:00, gable wall at Swobodna 60 – MILLO (IT)

MAIN PROGRAMME Thurdsay, 28 May 2015

17:00

site-specific, KUD Ljud (SI), Invasion (60’) Rynek Kościuszki from Esperanto Café, admission free

18:00

dance, music, Makosh (40’)

AT, Sienkiewicza 14, tickets 15 pln*/25 pln**

19:30

dance, music, premiere Grupa Przejściowa, R.A.M.A.... (50’) 10

theatre, Teatr Pi / TWIS Alpi, The Triumph of Will / Metamorphoses (50’) – WOAK Spodki, Św. Rocha 14 admission free

19:30 dance, music, Grupa Przejściowa R.A.M.A.... (50’) – SDK DanceOFFnia Room A, Zwycięstwa 8/1 Room 10 tickets 15 pln*/25 pln**

21:00

world music, ethno, beatbox, dj, Masala Soundsystem (PL), 3CK (SK) Áron Szilágyi (HU), Airtist (HU) Klub FAMA, Legionowa 5 tickets 20 pln*/30 pln**

22:30 site-specific, Theatre of the Eighth Day, The Ark (60’) – Rynek Kościuszki

next to the State Archives building – admission free. In case of bad weather (heavy rain, storm) the performance will be postponed to the following day at 22:00


Saturday, 30 May 2015

10:00-17:00

workshops, children, Walny-Teatr i Krzysztof Zemło, Puppet Bus: Theatre within reach – Amphitheatre Rumiankowa St., participation free

11:00-19:00 workshops Hakobo, Typoactive:

Warszawska St. – WOAK’s pink room

Kilińskiego 8, enrolments until 28th May (impresariat@bok.bialystok.pl) ticket for 2-day workshops - 20 pln

15:00-21:00

11:00

theatre, children aged 1-4, Studio Teatralne BLUM, What’s This? (50’) Klub FAMA, Legionowa 5 tickets: child + carer 5 pln*/10 pln**

11:00-17:30 workshops Hakobo, Typoactive:

Warszawska St. – WOAK’s pink room,

Kilińskiego 8, enrollments until 28th May (impresariat@bok.bialystok.pl), ticket for 2-day workshops - 20 pln

13:00

performance for one viewer, Tomasz Bazan Days for Dancing - Out

theatre, children aged 1-4, Studio Teatralne BLUM, What’s This? (50’)

individual appointments: 0048 601 803 285 participation free

Klub FAMA, Legionowa 5 tickets: child + carer 5 pln*/10 pln**

16:00

15:00-21:00

theatre, Ludomir Franczak Reclaimed (80’) – former Tarbut school Lipowa 41D, tickets 15 pln*/25 pln**

18:15

theatre, Ludomir Franczak, Reclaimed (80’) and meeting with the author – former Tarbut school, Lipowa 41D

tickets 15 pln*/25 pln**

20:30

theatre, premiere Grupa Coincidentia, Made in Heaven (70’) assembly hall, Świerkowa 20 tickets 20 pln*/30 pln**, students 15 pln

21:30

music, DJ sets, DJ Falcon1 (PL), DJ VaZee (PL), DJ Kentaro (JP) Klub FAMA, Legionowa 5 tickets 30 pln*/40 pln**

Sunday, 31 May 2015

10:00-17:00

workshops, children, Walny-Teatr i Krzysztof Zemło, Puppet Bus: Theatre within reach – Gajowa 77 participation free

performance for one viewer, Tomasz Bazan, Days for Dancing - Out

individual appointments: 0048 601 803 285 participation free

16:30

panel discussion, What theatre?

Three decades of theatre i Poland, three decades of MAD, Zmiana

Klimatu, Warszawska 6, admission free

18:00

workshop summary, Typoactive, Hakobo Kawiarnio-Księgarnia Spółdzielnia Skłodowskiej-Curie 8/1, admission free

20:00

theatre, Grupa Coincidentia, Made in Heaven (70’) – assembly hall Świerkowa 20, tickets 20 pln*/30 pln** students 15 pln

22:00

multimedia installation, Bojary

Remain Cultured Collective

Time Travel / Ghosts of Bojary Koszykowa 1 participation free

11


Monday, 1 June 2015

15:00-21:00

Performance for one viewer, Tomasz Bazan, Days for Dancing - Out

20:00

documentary, Karol Radziszewski The Prince (71’) and meeting with the author – Klub FAMA, Legionowa 5 admission free

individual appointments: 0048 601 803 285 participation free

Wednesday, 3 June 2015

15:00

16:00

site-specific Anima Vilis: Mad Meg (60’)

site-specific KUD Ljud (SI), Streetwalker – free tickets at Cinema FORUM

playground in park Planty near the zoo participation free

box office, Legionowa 5

16:00

17:00

site-specific Anima Vilis: Mad Meg (60’) playground in park Planty near the fountain, participation free

17:00

site-specific Anima Vilis: Mad Meg (60’)

playground in Węglowa 8, participation free

17:00

site-specific, children, Walny-Teatr Granddad (50’) – Park Planty, near the

site-specific, city game Anima Vilis Mad Meg / Fear of Strengthening Economic Injustice, start

Rynek Kościuszki (corner of Zamenhofa St) participation free

18:00

theatre, Body Snatchers, Scores of Reality (90’) – Puppet Theatre

Kalinowskiego 1, tickets 15 pln*/25 pln**

19:00

fountain. In case of bad weather (heavy rain, storm) the performance will take place at Cinema FORUM, Legionowa 5 participation free

site-specific, KUD Ljud (SI) Streetwalker – free tickets at Cinema

19:00

20:30

performance art, From the Road, documentary Akademia Ruchu (60’) meeting with Jolanta Krukowska and Aleksandra Lompart – Klub FAMA

FORUM box office, Legionowa 5

documentary, Dada von Bzdülöw Celebration (40’) and meeting with Leszek Bzdyl – Klub FAMA, Legionowa 5

admission free

Legionowa 5, admission free

Tuesday, 2 June 2015

15:00

site-specific Anima Vilis: Mad Meg (60’) Park Planty, near the pond and Washerwomen statue, participation free

18:00

theatre, adults only, Leszek Bzdyl and Jan Kochanowski, Faerie Tales of Moss and Lichen (70’) – Węglówka

Węglowa 8, Warehouse No 30 (Alpi) tickets 15 pln*/25 pln**

12

Thursday, 4 June 2015

15:00

site-specific travelling exhibition Anima Vilis, Mad Meg / Fear of the Scourge of God and Fear of Talking Conscience (route: St. Roch Church

surroundings – Lipowa – Rynek Kościuszki) participation free

16:00

site-specific KUD Ljud (SI) Streetwalker – free tickets at Cinema FORUM box office, Legionowa 5


19:00

site-specific KUD Ljud (SI) Streetwalker in Polish and English –

free tickets at Cinema FORUM box office Legionowa 5

Friday, 5 June 2015

17:00

interactive game, Social Art Workshop, The Method of National Constellations (80’) – Podlasie Opera

and Philharmonic, Odeska 1, free tickets reservations: 0048 735 001 596

19:00

interactive game, Social Art Workshop, The Method of National Constellations (80’) – Podlasie Opera

and Philharmonic, Odeska 1, free tickets reservations: 0048 735 001 596

20.00

site-specific, Anima Vilis, Mad Meg / Fear of Inequality Before the Law silent party – near chocolate fountain

Saturday, 6 June 2015

17:00

monodrama Teatr WARSawy, Dad Is Not Coming Back (60’) – Podlasie Opera and Philharmonic, Odeska 1 tickets 15 pln*/25 pln**

19:00

documetary, Tomasz Bazan, Days for Dancing - Out – project summary and film screening, meeting with the artist SDK DanceOFFnia, Room A, Zwycięstwa 8/1 room 10, admission free

21:00

music, electronics, dark wave Red Emprez, Manoid, afterparty dr After Klub FAMA, Legionowa 5 tickets 15 pln*/25 pln**

23:00

theatre, Anima Vilis – Anima Vilis: Mad Meg / A Short History of the Attribution Error - a really funny play (60’) WOAK Spodki, Św. Rocha 14, admission free

place Wedel, Rynek Kościuszki admission free

20:30

theatre, Teatr 21, Love Boat (60’) and meeting with the authors Puppet Theatre, Kalinowskiego 1 tickets 15 pln*/25 pln**

21:00

interactive game, Social Art Workshop, The Method of National Constellations (80’) – Podlasie Opera

and Philharmonic, Odeska 1, free tickets reservations: 0048 735 001 596

21:00

music, bass, dubstep, dark, Global Diggers (PL), Sherwood & Pinch (UK) – Klub FAMA, Legionowa 5 tickets 20 pln*/30 pln**

Tickets are available: —— at the Forum Cinema, 5 Legionowa St., phone: 0048 85 746 13 20 —— 1 hour before a performance at its spot —— online: www.bilety.bok.bialystok.pl * - presale ** - on the day of the event

13


30 EDYCJI DNI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Z perspektywy dzisiejszego uczestnika i (współ)twórcy kultury, wysokiej rangi festiwal, którym są Dni Sztuki Współczesnej, wydaje się czymś stałym i oczywistym na mapie artystycznej Białegostoku i Polski. Jednak jego początki, jak to zwykle bywa, nie były łatwe, czego dowodzą choćby wspomnienia inicjatorek festiwalu. Od pierwszej edycji DSW w 1985 roku świat bardzo się zmienił – zmieniła się technologia, metody zarządzania, system pracy i komunikacji. Jedno się nie zmieniło: każde, nawet krótkie wydarzenie, poprzedza wiele miesięcy przygotowań, czemu towarzyszą czasem nieplanowane komplikacje i niekoniecznie miłe niespodzianki. Można zauważyć pewien constans, a mianowicie upór i fantazję, przyświecające każdej z ekip realizujących kolejne edycje festiwalu, a tych mamy już za sobą 30! To okazja, by uchylić rąbka tajemnicy i pokazać Państwu Dni Sztuki Współczesnej niejako od kuchni, w relacjach osób, które najlepiej wiedzą, co naprawdę kryło się za wydarzeniami, w których uczestniczyły dziesiątki tysięcy widzów. Za wydarzeniami, które odbywały się zarówno w warunkach bardzo kameralnych, jak i plenerowych, w nocy i za dnia, z aktywnym lub z biernym udziałem publiczności, wydarzeniami czasem naruszającymi komfort widzów. Sztuka bowiem powinna poruszać lub prowokować, w różny sposób, przy różnych okazjach. Oczywiście nie jest w stanie poruszyć wszystkich,

14

bo nie ma jednej, uniwersalnej estetyki czy przekazu, który trafiłby do każdego. Ale wierzymy, że przez te trzy dekady udało nam się trafić do wielu osób. Od czego się zaczęło? Od tego, co zwykle, czyli od poczucia pewnego braku. Potrzeba jego wypełnienia była tak duża i autentyczna, że gdy doda się do tego równie dużą determinację i upór, jest szansa na powstanie czegoś nowego i świeżego. I tak stało się w przypadku DSW. Impreza narodziła się z inicjatywy dwóch młodych pracowniczek ówczesnego Miejskiego Domu Kultury (dziś Białostockiego Ośrodka Kultury). Eugenia Andrejuk (dziś Gałczyńska) miała za sobą zaledwie rok pracy w bursie szkolnej, a Teresa Hościło – rok pracy naukowej na uczelni. Obie dość szybko otrzymały w MDK-u stanowiska kierownicze i niedługo potem zaproponowały powołanie do życia nowego wydarzenia w mieście – Dni Sztuki Współczesnej. Eugenia Gałczyńska tak wspomina ten moment: We wrześniu 1984 r. po raz pierwszy zetknęłyśmy się z Teatrem Provisorium z Lublina. Spektakle zespołu w poruszający sposób dotykały ważnych w tamtym okresie (minął ledwie rok od zakończenia stanu wojennego w Polsce) kwestii politycznych i historycznych, emanowały ogromnym ładunkiem emocjonalnym, wynikającym z buntu i niezgody na otaczającą rzeczywistość. Zrobiły na nas duże wrażenie i chciałyśmy, aby białostoczanie


również mogli je zobaczyć. Jednocześnie uznałyśmy, że brakuje w naszym mieście imprezy, która pokazywałaby teatry awangardowe i poszukujące oraz inne tego rodzaju działania artystyczne. Postanowiłyśmy to zmienić, organizując festiwal sztuki współczesnej. Wiadomo było, że nie będzie łatwo, bo młodym debiutantkom brakowało rozeznania w interesujących je dziedzinach, miały niewielkie doświadczenie organizacyjne i nie wiedziały, czy tak duże przedsięwzięcie zyska akceptację dyrekcji. Dostały jednak od ówczesnej dyrektorki placówki Teresy Hościłowicz zielone światło i mogły działać.

Co nieustannie wiąże się z pracą przy dużej imprezie? Troska o frekwencję, pogodę, sprawność sprzętu i ekip realizatorskich, skuteczność przekazu informacji i koordynacji kolejnych etapów pracy nad festiwalem – są w zasadzie te same od ponad 30 lat! Oddajmy znowu głos Eugenii Gałczyńskiej: Towarzyszył nam ciągły stres. Czy ktoś dziś uwierzy, że kierowniczki działów MDK sprzedawały bilety na spektakle teatralne, wędrując po pokojach w akademikach?! (...) Sen z powiek spędzała nam pogoda, gdyż spora część programu miała się odbywać »pod chmurką«, a niektórych spektakli czy akcji nie można było przenieść do sali. Obawy budziło również uzyskanie zgody na realizację imprezy od Urzędu Kontroli Publikacji

arch. Eugenii Gałczyńskiej

Od tego momentu wszystko potoczyło się bardzo szybko. Zaczęłyśmy jeździć na festiwale teatralne w Polsce – obejrzałyśmy wiele spektakli, nawiązałyśmy kontakty z kierownikami zespołów i reżyserami, co pomogło nam opracować program naszego własnego festiwalu.

Trzeba pamiętać, że w tamtych latach inaczej niż dziś zdobywało się informacje, nie istniał przecież Internet – opowiada Eugenia Gałczyńska.

15


i Widowisk, tzw. cenzury, która »filtrowała« wszystkie treści. Należało też zapewnić odpowiednie warunki techniczne występującym zespołom, te zaś zawsze potrafiły nas czymś zaskoczyć, wywołując ogólną panikę. Pani Eugenia wspomina też jedną z atrakcji i ciekawostek drugiej edycji DSW – minispektakl kabaretowy, który odbył się w prywatnym mieszkaniu Barbary Waszkiewicz, plastyczki z MDK. To było wydarzenie bez precedensu, z którego zachowało się zdjęcie! Barbara Waszkiewicz dbała także o reklamę festiwalu, projekty i wydruk wszelkich materiałów informacyjnych, a także – uruchamiając swoje prywatne kontakty – o przyspieszanie terminów realizacji zamówień w drukarniach. Każda pomoc się wówczas liczyła, bo im bliżej było imprezy, tym stres był większy. Jednak nasza determinacja, entuzjazm i poczucie humoru sprawiły, że udawało się sfinalizować całe przedsięwzięcie. Wiadomo, że dobry zespół to podstawa. Dziś już nie sposób wymienić wszystkich osób, dzięki którym DSW mogły się odbyć i miały kształt taki, a nie inny. Przywołajmy przynajmniej dotychczasowe jego koordynatorki. Od 1985 roku były to: Teresa Hościło, Eugenia Andrejuk (później Gałczyńska), Katarzyna Lewończuk-Barańczuk (Bancerewicz) i Joanna Mieczkowska. Tym, co od początku było charakterystyczne dla DSW, to eksplorowanie na rzecz sztuki zupełnie nowych miejsc. Organizatorzy wychodzili bowiem z założenia, że najłatwiej jest pokazać spektakl w przestrzeni stricte teatralnej, ale dużo ciekawiej w miejscach, które mają przysłowiowe »to coś«. I tak, począwszy od 1985 roku do tego16

rocznej edycji, Dni Sztuki zawędrowały w ponad... 90 lokalizacji! Były wśród nich miejsca, które jako ostatnie mogą się kojarzyć z działaniami artystycznymi: wspomniane mieszkanie prywatne, kamper, piwnice, ogrody, wzniesienia, opuszczone budynki, autobus miejski, dziedzińce, wiadukt, ustronne alejki parkowe, a nawet dom i podwórze Adama Obuchowicza na Pólku koło Supraśla. Jednym z takich nietypowych miejsc była także hala sportowa Straży Granicznej. Wydawałoby się – niemożliwe, bo obiekt wojskowy i sztuka? A i owszem! O spektaklu »Piosenka« legendarnej Akademii Ruchu w hali pograniczników opowiada Katarzyna Lewończuk-Barańczuk (Bancerewicz) (koordynatorka DSW w latach 19962009): Akademia Ruchu potrzebowała specyficznych wymiarów sali – prawie boiska do siatkówki i do tego wyciemnionego. Rozmawiałam z ludźmi, pytałam w różnych miejscach i w końcu ktoś podpowiedział mi tę salę. Dogadałam się z komendantem Straży Granicznej i ten użyczył nam miejsce przy Bema 104. (...) Zobowiązałam się też udostępnić część widowni żołnierzom, którzy rzeczywiście przyszli na ten spektakl… (...) Jolanta Krukowska poruszała się z wielką siłą, idealnie wtapiając się w ruch ciał i chód swoich kolegów-aktorów. Była jedyną kobietą w tej męskiej gromadce, tak jak oni ubrana w czarne spodnie i białą koszulę… Przywołujemy to wspomnienie nie bez powodu. W czasie jubileuszowej edycji zobaczymy Jolantę Krukowską z jej performancem i przypomnimy rolę Akademii Ruchu, która stała się kanoniczną grupą w skali polskiej sztuki i awangardy.


dość banalną prawdę: najciekawsze inicjatywy możliwe są dzięki zaufaniu. Organizator musi ufać artystom, a artyści – organizatorom. Zaufał nam też gospodarz Pałacu – od lat wspierający nasze działania Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Po koncercie na ścianie wiedzieliśmy, że uczynienie niemożliwego możliwym to największa siła napędowa tego festiwalu, że słowa »nie da się« to ostatnie, co może paść z naszych ust, że najważniejszą motywacją naszych działań musi być wiara w to, że dajemy coś niezwykłego niezwykłym ludziom – Państwu. Staramy się robić to nadal. A Państwa udział i zaangażowanie utwierdza nas w przekonaniu, że naprawdę warto. Anna Łuszyńska

koordynatorka DSW od 2012 roku

arch. Eugenii Gałczyńskiej

Działania z gatunku niemożliwych to również znak rozpoznawczy Dni Sztuki Współczesnej. Bo jak inaczej nazwać koncert na ścianie, pod przewodnictwem charyzmatycznego Ryśka Bazarnika, z udziałem muzyków wiszących na linach alpinistycznych twarzami w dół, na dodatek na świeżo wyremontowanej frontowej ścianie Pałacu Branickich? Albo spektakle Hiroakiego Umedy, które udały się znakomicie, mimo że aż czworo jego agentów odradzało ich realizację ze względu na wyśrubowane wymagania techniczne, trudne do spełnienia nawet w profesjonalnych salach? Albo spektakl »Bruno Sznajder« Teatru Latarnia na podwórzu dawnej siedziby straży pożarnej, podczas którego aktor ukryty w sławojce sterował linkami lalki? Czy to były cuda? Niekoniecznie. Każda kolejna edycja DSW potwierdza bowiem

17


18


30 EDITIONS OF MODERN ART DAYS From the perspective of today’s participant and (co-) creator of culture, a high-level festival, like Modern Art Days, is taken for granted on the artistic map of Bialystok and Poland. However, as it usually happens, its origins as were not easy, as evidenced in the memories of the festival’s initiators. Since the first edition of MAD in 1985, the world has changed - technology has changed, management methods have changed, work and communication systems have changed as well. Only one thing has not changed: even the smallest event is preceded by several months of preparations, often accompanied by unplanned complications and unpleasant surprises. One may observe certain constants; I mean persistence and imagination of each team preparing successive editions of the festival. And we have had 30 of them! It seems like a great opportunity now to unveil a bit of mystery and show you Modern Art Days from the inside, in the accounts of people who know best what really lay behind the events which attracted thousands of spectators; the events that took place both in low-keyed rooms and outdoors, at night and during the day, with active or passive participation of the spectators, sometimes violating their comfort. Because art should move or provoke in different ways, on

different occasions. Obviously it cannot move everyone as there is no universal aesthetics or message which would appeal to everybody. Still, we believe that in the past three decades we have been able to inspire many people! How did it all start? As usual, with a feeling that something was missing. The need of filling the void was so great and authentic that when you mix it with big determination and stubbornness, there is a chance for emergence of something new and fresh. And such was the case of MAD. The event was born from the initiative of two young women from the Municipal Culture House (today Bialystok Cultural Centre). Eugenia Andrejuk (today Gałczyńska) had only been working for a year in a school dormitory, and Teresa Hościło had had one year of scientific career at university. Both women fairly quickly were given managerial positions at MCH and soon proposed organizing a new event: Modern Art Days. This is how Eugenia Gałczyńska remembers that moment: In September, 1984. for first time we came across the Provisorium Theatre from Lublin. Their performances movingly touched important at that time political and historical issues (barely a year had passed since the end of martial law in Poland). They emanated a huge emotional charge resulting from the rebellion and discord to the surrounding re19


arch. Eugenii Gałczyńskiej

ality. They made a big impression on us and we wanted inhabitants of Białystok to see them as well. At the same time we agreed that our city was lacking an event, which would show avant-garde, experimental theatres, and other independent artistic activities. We decided to change that by organizing the Modern Art Days Festival. It was clear, however, that it would not be easy because the two young beginners lacked discernment in the areas of their interest, had little organizational experience and did not know whether such a large–scale project would gain the management’s acceptance. Luckily, they were given the green light from the cultural centre director Teresa Hościłowicz and could start acting. From that moment everything happened very quickly. We started going to theatre 20

festivals in Poland – we saw many performances, got in touch with the managers and directors, which helped us to develop a program of our own festival. You have to remember that in those years, unlike today, obtaining information was not easy, there was no Internet yet - says Eugenia Gałczyńska. What does working at such a big event involve? Concern about the turnout, the weather, efficiency of crews and technical equipment, effectiveness of communication and coordination of successive stages of the festival – these things basically have remained unchanged for over 30 years! Let me refer to Eugenia Gałczyńska’s memories again: We worked under a lot of stress. Does anyone still believe that as managers of MCH departments we sold tickets


for the performances, wandering in the dorms from one room to another?! (...) We spent sleepless nights, worrying about the weather, because a large part of the program was to take place in the open air and some of the performances or activities could not be moved indoors.

We also worried about the censorship’s approval as they »filtered out« all the content. Moreover, we had to meet all the technical requirements of invited theatrical groups, and these could always surprise us, causing general panic.

arch. Eugenii Gałczyńskiej

21


She also mentions one of the attractions and curiosities of MAD’s second edition – a cabaret mini-play, which took place in a private apartment of Barbara Waszkiewicz, a visual artist at MCH. It was an unprecedented event, there is even a photo! Barbara Waszkiewicz also took care of advertising the festival, designing handouts, and accelerating lead times in printing houses. Any help then was crucial because the closer to the event, the greater the stress was. However, our determination, enthusiasm and sense of humour let us complete the entire project.

From the very beginning, one of MAD characteristics was exploring entirely new places for art. The organizers simply assumed that showing a spectacle in a strictly theatrical surrounding was easiest, but finding a less obvious site was much more interesting. And so, starting from 1985, Modern Art Days have been to more than 90 locations! Among them there were places mot immediately associated with artistic activities, such as private apartments, a camper, cellars, gardens, hills, abandoned buildings, a city bus, courtyards, a viaduct, secluded parkways, and even Adam Obuchowicz’s house and backyard near Supraśl. One such unusual place was also a sports hall of the Border Guard. A military facility and

arch. Eugenii Gałczyńskiej

A good team seems like a fundamental. Today it is hard to name all the people that made MAD possible to happen and have shaped it this way, not another. So let me just mention all the coordinators: Teresa Hościło, Eugenia Gałczyńska, Katarzyna

Lewończuk-Barańczuk (Bancerewicz) and Joanna Mieczkowska.

22


art? Well, yes! This is how Katarzyna Lewończuk-Barańczuk (Bancerewicz) (MAD coordinator 1996-2009) remembers the legendary performance of »Song« in the sports hall: Akademia Ruchu (The Academy of Motion) needed specific room dimensions - almost like a volleyball court and also darkened. I talked to people, asked in different places, and finally someone told me about that room. (...) I cut a deal with the commander of the Border Guard, and he lent us the place at Bema 104. (...) I pledged to share part of the audience with soldiers who actually came to the performance... (...) Jolanta Krukowska moved with great force, perfectly merging with the motion of bodies and walking manner of her fellow actors. She was the only woman in this male crowd, just like them dressed in black trousers and a white shirt... We recall this memory is not without reason. During the jubilee edition you are going to see Jolanta Krukowska with her performance and discuss the role of Akademia Ruchu which has become a canonical group in the scale of Polish art and avant-garde. Doing the impossible is also a hallmark of Modern Art Days. Because how else can you call a concert on the wall, under the leadership of charismatic Rysiek Bazarnik, with the participation of musicians hanging on the ropes faces down, on a newly renovated front

wall of the Branicki Palace? Or Hiroaki Umeda’s performances, which went perfectly well, despite the fact that four of his agents advised the artist against them due to strict technical requirements, difficult to meet even in professional venues? Or »Bruno Sznajder« play by Teatr Latarnia in the former courtyard of fire brigade, during which an actor hidden in an outhouse controlled the puppets? Were they miracles? Not necessarily. Each subsequent edition of MAD confirms quite a banal truth: trust can make even the most challenging initiatives possible. The organizers must trust the artists, and the artists must trust the organizers. Medical University of Bialystok, the host of the Branicki Palace, also trusted us, supporting our actions for many years now. After the concert on the wall we knew that making the impossible possible was the biggest driving force of this festival and the words »cannot be done« are the last to be put in our mouth. The most important motivation for our actions is faith that we give something out of the ordinary to extraordinary people - to you. We are still trying to do it, and your participation and commitment confirm our belief that it is really worth it.

Anna Łuszyńska

coordinator of MAD since 2012

23


fot. N. Kalina 24


Wystawa DNI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 2013-2014 w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej

15.04–15.06

photo exibition Modern Art Days 2013-2014 Regional Centre of Tourist Information wydarzenie towarzyszące/fringe event

Na wystawie w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej można zobaczyć zdjęcia z dwóch ostatnich edycji Dni Sztuki Współczesnej. Na zdjęciach zobaczymy wielu znakomitych twórców i inicjatyw, m.in.: Teatr Pieśń Kozła (PL), Teatr Młodych Piatra Neamt (RO), Pablo Palacio/Muriel Romero (ES), Performance Arsenał organizowany przez Galerię Arsenał w Białymstoku, Teatr Formy (PL).

At the exhibition in the premises of the Regional Visitor Centre you will be able to see photographs from last two editions of Modern Art Days Festival. In the presented photographs we shall see excellent artists and initiatives such as: Song of the Goat Theatre (PL), Youth Theatre Piatra Neamt (RO), Pablo Palacio/Muriel Romero (ES), Performance Arsenal organized by Arsenal Gallery in Bialystok, Form Theatre (PL).

autorzy/authors: Natalia Kalina, Tomasz Pienicki, Piotr Cierebiej

25


26

fot. B. Warzecha

fot. B. Warzecha


MÓJ NIEPOKÓJ MA PRZY SOBIE BROŃ

26.05, godz. 19:00

My Fear Carries a Gun spektakl dyplomowy studentów IV roku Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Białymstoku/a diploma performance the Faculty of Puppetry Art Theatre Academy students

Współczesna forma. Główny bohater, Guliwer przedziera się przez kolejne levele niczym postać z gry. Niepokojące światy, otaczając go, zdzierają z niego wrażliwość swoją nachalnością. Mocny język, ekspresyjna gra aktorska, intensywna muzyka składają się na kolaż straszno-śmiesznej magmy otaczającego nas świata. »Nigdy nie było żadnego wodza, Belzebuba ani żadnego innego fatalnego demona – zawsze byliście tylko wy.«

Contemporary form. The main hero, Gulliver makes his way through successive levels like a character from a game. Disturbing worlds that surround him scrape off his sensitivity with their impudence. Strong language, expressive acting and intense music make up the collage of surrounding us horrible-funny magma world. »There has never been any leader, Beelzebub or any other fatal demon only you were always there.«

reżyseria/director: Agata Biziuk scenariusz/script: Mateusz Pakuła scenografia/set design: Marika Wojciechowska muzyka/music: Piotr Klimek ruch sceniczny/stage movemant: Anita Podkowa multimedia: Marek Straszak występują/cast: Małgorzata Chrzanowska, Urszula Chrzanowska, Daria Głowacka, Edyta Januszewska, Anna Lipińska, Olga Ryl-Krystianowska, Julia Sacharczuk, Małgorzata Stróżek, Michał Karczewski, Michał Karwowski, Mateusz Krzyżewski, Bartłomiej Olszewski gra na instrumentach/live music: studenci III roku: Daniel Lasecki, Patryk Ołdziejewski

27


proj. V. Soma

28


od 28.05.2015 w godz. 15:00-20:00

METAZOO. SZTUKA WSPÓŁCZESNA W POLSKIM KOMIKSIE Metazoo. Contemporary Art in Polish Comics wystawa/exhibition

autorzy/authors: Bolesław Chromry, Krzysztof Gawronkiewicz, Justyna Gryglewicz, Tymek Jezierski, Janek Koza, MiCa, Agnieszka Piksa, Monika Powalisz, Michał Rzecznik, Victor Soma, Jacek Świdziński, Dennis Wojda

W związku z rosnącym zainteresowaniem medium komiksu ze strony polskich instytucji sztuki, nasuwa się pytanie, w jaki sposób współczesny artworld odbierany jest przez samych twórców opowieści graficznych. Projekt »Metazoo« to okazja do zaprezentowania różnorodności stylów i postaw charakterystycznych dla tej grupy twórców. Wystawa stanowi próbę prezentacji krótkich form komiksowych, podejmujących tematy związane z historią sztuki najnowszej, zarówno w jej lokalnym, jak i globalnym wymiarze. Kontynuuje tym samym tradycję komiksowych komentarzy do życia sceny artystycznej. Do udziału w wystawie zaproszono grupę polskich scenarzystów / scenarzystek i rysowników / rysowniczek komiksowych, funkcjonujących nieraz na pograniczu wielu rozmaitych środowisk: komiksowego, artystycznego, literackiego, designerskiego. Zgromadzone komiksy poruszają różnorodną tematykę, w oparciu o szeroki wachlarz konwencji narracyjnych. Podstawą do stworzenia wystawy »Metazoo« stały się wybrane komiksy, eksponowane pierwotnie w ramach projektu »Katalog wypadków« w krakowskiej Galerii Zderzak (2013).

Owing to the growing interest of Polish art institutions in the comic book medium, the question arises how the modern art world is perceived by the authors of graphic tales themselves. The »Metazoo« project is an opportunity to present the diversity of styles and approaches characteristic for this group of artists, until now seldom present in gallery space. The exhibition is an attempt to present short comic book forms dealing, more or less directly, with topics connected with the history of modern art, both in its local and global dimension. Thus it continues the tradition of comic commentary of the art scene. The exhibition presents a group of Polish comic writers and pencilers, who often operate between diverse environments: comic, artistic, literary, or designer. The collected comic books deal with various themes, based on a wide spectrum of narrative conventions. The basis for creating the »Metazoo« exhibition were selected comic books, originally exhibited in the Cracow Galeria Zderzak in 2013. the curator: Kuba Woynarowski

kurator: Kuba Woynarowski

29


30


ESSA East Side Street Art

od 29.05.2015 w godz. 10:00-18:00

autorzy/authors: Francesco Camillo Giorgino MILLO (IT), Piotr Lutarewicz, Pest, Tempz, Bagno186, Siter, Chef (Warszawa), Boast (Łomża), Ogryz (Siemiatycze)

W ramach tegorocznej, siódmej już edycji East Side Street Art odbędą się trzy wydarzenia. Na początek JAM#1 graffiti na budynku przy ul. Gajowej 68 swoje malowidła stworzą lokalni artyści uliczni oraz goście z Łomży, Siemiatycz i Warszawy. JAM#2 graffiti odbędzie się na garażach (segment B) przy ul. Batalionów Chłopskich 1 (widoczność od ul. Popiełuszki). Jeden z murali wykona białostoczanin Piotr Lutarewicz, a gościem specjalnym będzie włoski artysta Francesco Camillo Giorgino, znany jako MILLO, specjalizujący się w wielkoformatowych produkcjach naściennych. Jego prace wystawiane są w galeriach w Rzymie, Mediolanie, Bolonii, Florencji, Londynie, Paryżu, Luksemburgu oraz Rio de Janeiro. W 2014 roku wygrał konkurs B.Art, czego efektem była realizacja 13 wielopiętrowych murali w Turynie.

This year’s seventh edition of the East Side Street Art will feature four events. At the beginning JAM#1 graffiti on the building at Gajowa 68, where local street artists and guests from Lomza, Siemiatycze and Warsaw are going to create their paintings on a 40-meter wall. JAM#2 will be held in the garage (segment B) at Batalionów Chłopskich 1 - the best view from Popieluszki Street. The wall is located in the immediate vicinity of the last year’s jam (on an adjacent segment of garages) and anti-racism mural. A mural in Zwyciestwa Street will be created by Piotr Lutarewicz from Bialystok. A special guest of this year’s edition will be Francesco Camillo Giorgino, known as Millo, who focuses on large-scale murals. He uses mainly black and white, with dashes of colour when necessary. Millo regularly participates in Street Art Festivals all around Europe. His works are exhibited in Rome, Milan, Bologna, Florence, London, Paris, Luxemburg and Rio de Janeiro. In 2014 he won the B.Art competition that enabled him to paint 13 multi-story murals in Turin.

JAM#1: 30.05, godz. 10.00-18.00 ściana sklepu Gaj, ul. Gajowa 68

Mural na Zwycięstwa: 29-31.05 ściana szczytowa bloku przy ul. Zwycięstwa 3 autor: Piotr Lutarewicz

JAM#2: 31.05, godz. 10.00-18.00 garaże przy ul. Batalionów Chłopskich 1 (widok od ul. Popiełuszki)

Mural na Swobodnej: 1-6.06 ściana szczytowa bloku przy ul. Swobodnej 60 autor: Francesco Camillo Giorgino MILLO (IT)

31


fot. S. Fraboulet 32


KUD Ljud SI INWAZJA (60’)

28.05, godz. 17:00

Invasion »lepsze niż Avatar w 3D« - Sjaellandske medier, Vordingborg, 2011/ »better than Avatar 3D« »autentyczne szaleństwo« - magazyn Fiesta kultura, 2008/ »real madness«

Międzyplanetarna wyprawa imigrantów z kosmosu wylądowała na naszej planecie. Ich UFO uderzyło w budynek, który zajęli i zamienili w azyl dla kosmitów. Członkowie ekspedycji należą do różnych gatunków obcych, ale prawdopodobnie na skutek reakcji ochronnej na atmosferę Ziemi wszyscy oni przybrali nowy kolor; stali się całkowicie różowi, tak aby ludzie nie traktowali ich do końca »na poważnie«. Zwiedzają miasto, nawiązują kontakt z rasą ludzką, uczą nas swoich zwyczajów i uczą się od nas, próbują wymieniać różowe kamienie na pieniądze, poszukują pracy, przyjaciół i miłości. Celem działania jest stworzenie »międzyplanetarnego« dialogu, skonfrontowanie publiczności i przechodniów z zaskakującymi stworzeniami z kosmosu, pozwolenie im na swobodne reagowanie i wykorzystanie ich reakcji do stworzenia historii. Dla »Różowych« wszystko jest zadziwiające i nowe: kosze na śmieci, ławki, znaki drogowe, płoty, ludzie i ich stroje. Na swój sposób reagują na proste, zwykłe rzeczy, nad którymi wszyscy przeszliśmy do porządku dziennego już dawno temu.

An interplanetary expedition of immigrants from outer space has landed on our planet. Their UFO crashed into a building which they have squatted and turned into an alien asylum. Members of the expedition belong to different alien species, but as a reaction to the Earth atmosphere they all gained a new protective color, they turned completely pink so that people would not take them too »seriously«. They are exploring the city, establishing contact with the human race, teaching us their habits and learning from us, trying to exchange pink stones for money, swimming in city fountains, looking for jobs, friends and lovers. The goal of the performance is to establish an »interplanetary« dialogue. To confront the audience and the passersby with surprising creatures from outer space, let them react and use their reactions for creating a story. For the »Pinks« everything is fascinating and new: garbage bins, traffic signs, benches, fences people and theit clothes. They react in their own way to simple everyday things we have all taken for granted a long time ago.

33


fot. Agnieszka Kacprzak

34


MAKOSZ (40’)

28.05, godz. 18:00

Makosh pierwsze wystawienie spektaklu po jego premierze w styczniu 2015/ the first performance since the premiere in January 2015

Pretekstem do rozwinięcia tematu spektaklu jest mitologiczna postać Makosz – opiekunki kobiet, patronki tkactwa i przędzenia. Podstawa procesu tkania stanowi podstawę całego procesu kreacji choreograficznej. Tancerki tkają relację między sobą, splatają się z muzyką i scenografią. Wartości dziedzictwa regionalnego wymagają współczesnej interpretacji, dlatego też twórcza interpretacja sztuki ludowej polega na przenikaniu się trzech form ekspresji (tańca, muzyki i scenografii). Spektakl w ciekawy sposób przyczynia się do upowszechniania wiedzy o tkackich tradycjach Podlasia.

Makosz – projekt artystyczny inspirowany

tkackimi tradycjami Podlasia został zrealizowany w ramach półrocznego stypendium artystycznego »Młodzi Twórcy« Prezydenta Miasta Białegostoku, półrocznego stypendium przyznanego osobom zajmującym się twórczością artystyczną przyznanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego oraz w ramach funduszu FSDIE z Université de Paris8.

The pretext for the development of the theme is the mythological Makosh character – a guardian of women, patron of weaving and spinning. The basis of the weaving process is the basis of the whole process of choreographic creation. Dancers weave relationships with each other, intertwining with music and scenography. The values of regional heritage need a contemporary interpretation, which is why a creative interpretation of folk art intertwines three forms of expression (dance, music, set design). The performance in a highly interesting manner contributes to the dissemination of knowledge about the weaving traditions of Podlasie.

Makosh – an artistic project inspired by the

weaving traditions of Podlasie – was realized as part of President of the City of Białystok’s half-year grant »Młodzi Twórcy« (»Young Creators«), a half-year grant awarded to persons engaged in artistic creativity by Podlaskie Voivodeshp Marshal within the framework of Université de Paris8’s FSDIE fund.

koncepcja, choreografia, taniec/ideas, choreography, dance: Julia Dondziło taniec/dance: Judith Desse kompozycja i wykonanie muzyki/music: Ilona Karpiuk-Dąbrowska, Luca Gaigher scenografia/scenic design: Agnieszka Kacprzak, Łukasz Szczepanowicz kostiumy/costumes: Maryna Sztark realizacja dźwiękowa i nagraniowa/sound engineer: Radosław Dąbrowski wsparcie realizacyjne/support realization: Tomasz Bystrzejewski

35


proj. Grupa Przejściowa

koncepcja i choreografia/idea and choreography: Karolina Garbacik muzyka/music: Natasza Topor wykonanie/cast: Alicja Gościewska, Anna Łaskarzewska, Patrycja Kozłowska, Katarzyna Daszuta, Klaudia Nierodzik, Anya Korzyuk produkcja/production: Białostocki Ośrodek Kultury – Dni Sztuki Współczesnej, Podlaskie Stowarzyszenie Tańca, Studio Działań Kreatywnych DanceOFFnia

36


Grupa Przejściowa R.A.M.A. … (50’) spektakl powstał w ramach XXX Festiwalu Dni Sztuki Współczesnej/the performance was created as part of XXX Modern Art Days Festival

28.05, godz. 19:30 PREMIERA 29.05, godz. 19:30 spektakl

Bez znaczenia, choć nie bez sensu. Sens znajdziesz sam(a). Włóż go, jak cenne zdjęcie lub ważny dla Ciebie obraz, w niezwykłe obramowanie przygotowane przez artystów. Spektakl pozwoli Ci na swobodną interpretację. Nie musisz myśleć, co autor miał na myśli, bo autor nie nadał ruchom tanecznym żadnego znaczenia symbolicznego ani intelektualnego. Taniec jest tutaj nie kompletnym obrazem, a obramowaniem - zaledwie określa fizyczny kształt i rozmiary umieszczonych w nim znaczeń. Wpisany w nie obraz pozostanie Twoim własnym przeżyciem, zależnym od Twoich emocji, doświadczeń i potrzeb. Ich ramę stworzy taniec, modyfikowany przez zmianę przyłożonej energii, czasu trwania ruchu oraz przestrzeni, w której się odbywa.

Without meaning, but not without sense. You will find the sense yourself. Frame it, like a precious photograph or a picture you find dear, in a unique artist-prepared frame. The performance will enable you to make a free interpretation. You do not have to wonder what the author meant, as the author did not make the dance moves pregnant with any symbolic or intellectual meaning. Here, the dance does not form a complete picture, but a frame – it only outlines the physical shape and dimensions of the meanings it is loaded with. The picture inscribed in it will remain your own experience, dependent on your emotions, experiences, and needs. Their frame will be the dance, modified through a changing application of energy, the duration of the movement, and the space in which it occurs.

Karolina Garbacik – choreografka, peda-

Karolina Garbacik - choreographer, dance educationalist, culture animator, dancer, lecturer and instructor. Founder and owner of DanceOFFnia Studio of Creative Action and member of the Board of Podlasie Dance Association.

Natasza Topor – wokalistka, tekściara, kompozytorka. Na swoim koncie ma trzy autorskie płyty. Założycielka awangardowej grupy Matka z dzieckiem.

Natasza Topor - singer, lyricist, composer.

gożka tańca, animatorka kultury, tancerka, wykładowczyni i instruktorka. Założycielka i właścicielka DanceOFFnia Studio Działań Kreatywnych, członkini Zarządu Podlaskiego Stowarzyszenia Tańca.

She has recorded three original albums and set up an avant-garde band Matka z dzieckiem (Mother with Child).

37


38


DNI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 1985-2015

28.05, godz. 21:00

Modern Art Days 1985-2015 wernisaż wystawy/vernissage

Prezentacja zbiorów, archiwaliów oraz ciekawostki, dotyczące 30. edycji Dni Sztuki Współczesnej. W ramach wystawy można będzie zapoznać się ze wspomnieniami, audycjami radiowymi, nagraniami wideo, wycinkami, zdjęciami, gadżetami, materiałami promocyjnymi i unikatowymi dokumentami związanymi z DSW. Wystawa będzie połączona z uroczystym otwarciem festiwalu!

The exhibition presents memorabilia, archival materials and curiosities, concerning 30 editions of Modern Art Days. During the exhibition one can become familiar with memories, radio programs, videos, clippings, photos, gadgets, promotional materials and unique documents related to MAD. The vernissage will accompany the official opening of the festival!

39


COSOVEL

fot. Cosovel

40

right side tour


28.05, godz. 21:30

COSOVEL koncert/concert

Fenomen polskiej sceny alternatywnej i jeden z najbardziej elektryzujących debiutów 2015 roku! Bezkompromisowa i świeża elektronika z elementami jazzu i folku. Autorski projekt Izoldy Sorenson, znanej ze współpracy z Julią Marcell i Drekotami. Śpiewane przez liderkę projektu teksty stanowią jej autorskie przekłady ze słoweńskiego na języki angielski i polski wierszy Srecko Kosovela - słoweńskiego poety z początku XX wieku, zaliczanego do nurtu modernizmu.

A phenomenon on the Polish alternative scene and one of the most electrifying debuts of 2015! Fresh and uncompromising electronica with jazz and folk elements. An orginal project by Izolda Sorenson, known for her collaborations with Julia Marcell and Drekoty. The lyrics, sung by the project’s leader, are her own translations of poems by Srecko Kosovel, a modernist Slovenian poet of the early 20th century, from Slovenian into English.

W 2015 roku zespół wystąpi na największych festiwalach, w tym na Festiwalu Przestrzeni Miejskiej w Rzeszowie i Orange Warsaw Festiwal.

The band will appear at the most important festivals of 2015, including the Festiwal Przestrzeni Miejskiej (Urban Space Festival) in Rzeszów and the Orange Warsaw Festival.

wokal, klawisze/vocal, keyboards: Izolda Sorenson bas/bass: Aleks Polak perkusja/drums: Jose Manuel Alban Juarez

41


fot. P. PĹ‚anik

42


29.05–01.06, w godz. 15:00-21:00 06.06, godz. 19:00

Tomasz Bazan DAYS FOR DANCING – OUT

Days For Dancing jest wieloletnim projektem Tomasza Bazana, polegającym na indywidualnym spotkaniu z drugim człowiekiem i wspólnej kreacji przestrzeni tańca. Jego pierwotna odsłona realizowana była podczas Dni Sztuki Współczesnej 2014, w przestrzeni Galerii Arsenał. Cała dramaturgia wydarzenia stwarza się niepowtarzalnie w momencie spotkania. Choreografia wydarza się tylko ten jeden raz, a odpowiedzialność za nią biorą tancerz i jego gość. Miejsce spotkania wybiera »widz« – może to być mieszkanie, szpital, dom, miejsce publiczne.

Days For Dancing is Tomasz Bazan’s long-term project based on an individual meeting with another human being and creating a common dancing space. Its first edition was carried out during MAD, 2014 at the Arsenal Gallery. The whole drama of the event is uniquely created during the meeting. Choreography is never repeated, and only the dancer and his guest take responsibility for it. The meeting place is selected by the »spectator« - it may be a flat, hospital, house, public place. It is not a spectacle, it’s a one-time space for changes of the body.

W spotkaniu uczestniczy wyłącznie artysta, operator kamery i »widz«.

Only 3 people take part in the meeting: the artist, cameraman and »spectator«, without the presence of bystanders.

Projekt będzie realizowany w Białymstoku, na obszarze obejmującym osiedla: Antoniuk, Białostoczek, Bema, Bojary, Centrum, Dziesięciny I i II, Mickiewicza, Młodych, Nowe Miasto, Piaski, Piasta I i II, Przydworcowe, Sienkiewicza, Skorupy, Wygoda, Wysoki Stoczek, Zielone Wzgórza.

The project will be carried out in the following parts of Bialystok: Antoniuk, Białostoczek, Bema, Bojary, Centrum, Dziesięciny I & II, Mickiewicza, Młodych, Nowe Miasto, Piaski, Piasta I & II, Przydworcowe, Sienkiewicza, Skorupy, Wygoda, Wysoki Stoczek, Zielone Wzgórza.

koncepcja i taniec/idea and dance: Tomasz Bazan film, reżyseria obrazu/director: Patrycja Płanik

43


fot. R. Kaminski

44


Teatr Pi / TWIS ALPI TRYUMF WOLI / METAMORFOZY

29.05, godz. 18:00

The Triumph of Will / Metamorphoses spektakl/play

»Opowiem, jak się w nowe kształty przemieniały ciała. Natchnijcie mnie bogowie, bo za waszą sprawą działy się te przemiany, a snujcie pieśń odwieczną od początku świata do naszych czasów« (Owidiusz, »Metamorfozy«) Alternatywna historia przebiegu Olimpiady w Berlinie w roku 1936, nawiązująca do filmów Leni Riefenstahl. Alternatywna, bo opowiedziana przez istnienia, które w tamtym czasie istniały wyłącznie w perspektywie »eliminacji życia niewartego życia«. Tym razem to ich »Olimpiada« i ich »Tryumf Woli«. Przedstawienie powstało w ramach projektu »Tożsamość miasta – Sztuka Aktywności«. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

»Of shapes transformed to bodies strange, I purpose to entreat, Ye gods vouchsafe, for you are they that wrought this wondrous feat. To further this mine enterprise, and from the world begun. Grant that my verse may to my time, his course directly run« (Ovid, »Metamorphoses«) An alternative history of the course of the 1936 Berlin Olympics, referring to Leni Riefenstahl’s films. ‘Alternative’, as it is told by beings that at that time existed only in the perspective of »elimination of life unworthy of life«. This time it is their »Olympics« and their »Triumph of Will«. The performance was created as part of the »The identity of the city – The Art of Activity« project. Project co-financed by the European Union and the State Budget under the European Social Fund, Operational Programme Human Capital.

45


46

fot. Masala Soundsystem

fot. Airtist


MASALA SOUNDSYSTEM PL 3CK SK ÁRON SZILÁGYI HU AIRTIST HU

29.05, godz. 21:00

koncert/concert

Masala Soundsystem. Charakterystyczne

brzmienie Masali to zderzenie globalnych i lokalnych tradycyjnych melodii, instrumentów oraz technik wokalnych z dynamicznymi pętlami bębnów, głębokim basem i współczesną miejską poezją. Grupę tworzą wirtuozi w swoich dziedzinach, wywodzący się z na pozór odległych muzycznych światów. Ich wspólne działania artystyczne doskonale współgrają i łączą w fascynującą całość.

Masala Soundsystem. Their character-

istic sound is the result of a clash between global and local traditions of melody, instruments, and vocal techniques, and dynamic drum parts, deep bass, and socially-conscious, contemporary urban poetry. The group is composed of virtuosos in their fields, with origins in seemingly distant musical worlds. Their joint artistic endeavours, turn out to be perfectly harmonized and integrate into a fascinating whole

frontman, wokalista, MC/frontman, vocalist, MC: Duże Pe; elektronika, fx/electronics, fx: Praczas; saz elektryczny, lira korbowa, fujary, drumle, śpiewy gardłowe/electric saz, hurdy-gurdy, pipes, Jew’s harp, guttural vocal: Bart Pałyga; darbuka, cajon, bendir, talerze, ney, duduk/darbuka, cajon, bendir, plates, ney, duduk: Wojtek Lubertowicz

3CK. Znany ze swych doskonałych umiejętności, czołowy słowacki turntablista. Jeden z najaktywniejszych promotorów sztuki turntablizmu na Słowacji.

3CK. Famous for its excellent skills, a leading Slovak turntablist. One of the most active promoters of the art of turntablism in Slovakia.

Áron Szilágyi. Jeden z największych świa-

Áron Szilágyi. One of the world’s greatest

Airtist. Unikalny muzyczny projekt, kreujący atmosferę elektronicznej muzyki tanecznej przy użyciu antycznych instrumentów oraz głosu ludzkiego. Zespół nie używa dźwięków wytworzonych elektronicznie.

Airtist. A unique music project, creating an

towych mistrzów drumli. Solista oraz członek zespołów Airtist i Navrang. Czołowy węgierski promotor gatunku world music.

Jew’s harp masters. A soloist and a member of Airtist and Navrang bands. A leading Hungarian promoter of world music.

atmosphere of electronic dance music by means of ancient instruments and human voice. The band does not use any electronically produced sounds.

drumla/Jew’s harp: Áron Szilágyi; didgeridoo: Markus Maurer; beatbox: Döme

47


fot. J. Helander 48


Teatr Ósmego Dnia ARKA (60’)

29.05, godz. 22:30

Theatre of the Eighth Day The ARK imponujący spektakl plenerowy legendarnych »Ósemek« o ucieczce, poszukiwaniach i nadziei/a facinating outdoor performance about the escape, search and hope by the legendary »Eights« Gdzieś, całkiem niedaleko, są miasta, a w nich domy, gdzie żyją ludzie, którzy – tak jak wszędzie – kochają się, tańczą, pracują, wychowują dzieci, kłócą się i płaczą. I nagle domy walą się pod bombami, miasta płoną, szwadrony morderców dobijają rannych, tropią kobiety i dzieci. Banjaluka, Sarajewo, Grozny… Masowe groby, błoto, głód, a potem bezdomność i pustka. Ci, którzy musieli uciekać, by ratować życie swoich i najbliższych, szukają schronienia. Migrują, poszukują, wędrują po kolejnych krainach, by móc spocząć, zatrzymać się, żyć. »Ogrzewają dusze wspomnieniami duchowego czy etycznego, niebiańskiego czy geograficznego, prawdziwego czy urojonego domu. Jego symbolem w spektaklu jest wielki uskrzydlony statek – wielopoziomowa, ruchoma scena, kolejne wcielenia Arki Noego, która, gdy przymkniemy powieki, może przeobrazić się w łódź Eneasza, Mayflower czy skleconą z gumowych pontonów kubańską tratwę dryfująca ku wybrzeżom Florydy. Dla bohaterów spektaklu, wędrowców jest na przemian domem, gdzie ożywają wspomnienia, świątynią, gdzie każdy zwraca się do swego Boga, miejscem święta, tańca i radości«. - Ewa Wójciak

Somewhere, not far away, there are cities with houses and people who - like everywhere else – make love, dance, work, raise children, quarrel and cry. And out of a sudden these houses are crumbling under the bombs, the cities are burning, death squadrons are killing the wounded, hunting women and children. Banja Luka, Sarajevo, Grozny... Mass graves, mud, hunger; homelessness and emptiness afterwards. Those who had to flee to save their lives and loved ones, seek refuge. They migrate, roam other lands, searching for a place where they could have a rest, stay and live. »They warm souls with memories of spiritual or ethical, heavenly or geographic, real or imaginary home. Its symbol in the play is an enormous, winged ship - multi-layered, moving stage, the next incarnation of Noah’s Ark, which, when we squint, can change into Aeneas boat, the Mayflower or a Cuban raft, cobbled together with rubber dinghies, drifting to the shores of Florida. For the protagonists, the wanderers, the house alternately becomes a place where memories come to life, or a temple where everyone turns to their own God - the place of festivities, dance and joy«. - Ewa Wójciak

scenariusz i reżyseria/written and directed by: zespół Teatru Ósmego Dnia scenografia, światło/set design, lights: Jacek Chmaj muzyka/music: Arnold Dąbrowski kostiumy: zespół przy współpracy Izy Rudzkiej/costumes ToeED with: Iza Rudzka obsada/cast: Ewa Wójciak, Halina Chmielarz, Elżbieta Janicka-Jarosz, Karolina Pawełska, Adam Borowski, Marcin Głowiński, Tadeusz Janiszewski, Tomasz Jarosz, Jakub Kapral, Marcin Kęszycki, Przemysław Mosiężny, Andrzej Majos, Tomasz Michniewicz, Piotr Najrzał, Jacek Nowaczyk, Jakub Staśkowiak, Janusz Stolarski, Dominik Złotkowski, Wojciech Wiński

49


LALKOBUS Walny-Teatr i Krzysztof Zemło

10:00-13:00 – dla dzieci w wieku 6-13 lat i dorosłych 14:00-17:00 – dla młodzieży w wieku od 14 lat i dorosłych

30

DNI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

50

proj. D. Mantur


Walny-Teatr i Krzysztof Zemło LALKOBUS: TEATR W ZASIĘGU RĘKI

30.05, godz. 10:00-17:00 31.05, godz. 10:00-17:00

– rysunek, rzeźba, animacja

Puppet Bus: Theatre within reach drawing, sculpture, animation co powiecie na prawdziwy teatr pod własnym blokiem?/how about a real theatre around the block? apelujemy: kukły i marionetki w ręce dzieci!/we appeal: dummies and puppets into children’s hands! Lalkobus - twórcze przedsięwzięcie dla dzieci i młodzieży. Przedmioty przeznaczone do gry i animacji teatralnych trafiają w ręce dzieci. Zadanie polega na odkryciu nieznanych funkcji tych przedmiotów w przestrzeni teatru plenerowego. Będziemy dokumentować rysunkami, filmami oraz szkicami scenariuszowymi odkrycia nieznanych teatralnych możliwości marionet, kukieł i innych obiektów animacji. Podsumowaniem projektu Lalkobus będzie spektakl »Dziadek« – 1 czerwca na białostockich Plantach (przy fontannie).

Puppet Bus – a creative enterprise for children and youth. Objects for play and theatrical animation land in the hands of children. The task is to discover unknown functions of these objects in the space of an outdoor theatre. We will be documenting the discoveries of unknown capabilities of puppets, dummies, and other animation objects with drawings, films, and script sketches. The Puppet Bus project will be recapitulated in the »Granddad« performance that will take place on the 1st of June on Białystok’s Planty (by the fountain).

Walny-Teatr powstał z inicjatywy Adama

Walny-Teatr was initiated by Adam Walny

Adam Walny – lalkarz, scenograf, reżyser, pedagog teatru. Absolwent LSP w Supraślu oraz Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Reżyserii Teatru Lalek. Założony przez niego teatr gościł na wielu międzynarodowych festiwalach.

Adam Walny – puppeteer, scenographer,

Krzysztof Zemło – absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Reżyserii Teatru Lalek. Współzałożyciel i prowadzący Teatr Okno. Organizuje akcje i warsztaty teatralne w Polsce i za granicą.

Krzysztof Zemło – graduate of National Academy of Dramatic Art in Warsaw. Co-founder and leader of Teatr Okno (Window Theatre). A Organizer of drama actions and workshops in Poland and abroad.

Walnego w 1999 roku. Skupia się na różnych tradycjach teatru lalki, maski i przedmiotu w warunkach studyjnych, estradowych i ulicznych. Używa lalki również poza sceną: w edukacji, terapii i sztuce performance.

in 1999. It focuses on various traditions of puppet, masque, and object theatre in studio, stage, and street conditions. It also uses the puppet outside the stage: in education and performance art. .

director, theatre pedagogue. Graduate of Secondary School of Graphic Arts) in Supraśl and National Academy of Dramatic Art in Warsaw. His theatre has participated in numerous international festivals,

51


proj. Hakobo

52


Jakub Stępień (Hakobo), Hubert Kielan TYPOAKTYWNI

30.05, 11:00-19:00 31.05, 11:00-17:30 31.05, 18:00

TYPOACTIVE warsztaty/workshops

Uczestnicy zajęć prześledzą pozytywne przejawy projektowania graficznego, które odnaleźć będą mogli na ul. Warszawskiej. Elementy krojów wernakularnych być może pozwolą na wyłonienie charakterystycznego stylu białostockiego, a zastane zjawiska typograficzne pomogą w uporządkowaniu kodu estetycznego dla całej ulicy i staną się inspiracją dla działań w całym mieście. Zajęcia będą opierać się na ocenie wizualności ulicy, przy wykorzystaniu metodologii analizy architektury oraz kompozycji w projektowaniu graficznym. Zebrany i opracowany materiał zostanie przeniesiony w specjalnie stworzony katalog – poster uliczny.

Jakub Stępień (Hakobo) należy do 50 najważniejszych obecnie plakacistów na świecie. Doskonale czuje się również w identyfikacji wizualnej, działaniach na pograniczu sztuki i dizajnu, w modzie i grafice użytkowej. Prezentuje charakterystyczny styl, inspirowany zarówno tradycyjnym graficznym rzemiosłem, jak i kulturą ulicy. Hubert Kielan – projektant graficzny, scenograf. współpracuje z galerią Dizajn - BWA Wrocław. Wykłada historię designu i projektowanie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Typoaktywni – projekt edukacyjny galerii

Dizajn BWA Wrocław, poświęcony poszerzaniu wiedzy o związkach dawnego i współczesnego liternictwa, podnoszeniu świadomości i sposobu postrzegania przestrzeni publicznej jako dobra wspólnego.

During 2 days, participants in the activities will trace positive displays of graphic design that can be found in Warszawska Street.. Elements of vernacular typefaces might possibly allow to extricate a characteristic Białystok style, while the existing typographic phenomena will help to tidy the aesthetic code for the whole street and become an inspiration for activities throughout the city. The interdisciplinary activities will be based on the assessment of the street’s visual aspect, with the use of the methodology for architectural analysis and composition in graphic design. The collected and processed material will be transferred into a specially made catalogue – a street poster.

Jakub Stępień aka Hakobo is one of the

50 currently most important poster artists in the world. He also feels at home with corporate identity, activities bordering between art and design as well as fashion and graphic design. He has a distinctive style, inspired by both traditional graphic crafts and the street culture.

Hubert Kielan - Graphic designer, set designer. He cooperates with Dizajn - BWA, gallery Wroclaw.He teaches design history and design at the University of Lower Silesia. Typoactive is an educational project dedicat-

ed to raising awareness about the relationship between old and contemporary lettering, and also perceiving public space as a common good and a specific intangible heritage.

53


54

fot. P. Terciak

fot. P. Terciak


Ludomir Franczak ODZYSKANE (80’)

30.05, godz. 16:00, 18:15

Reclaimed spektakl, po spektaklu o 18:15 spotkanie z autorem, prowadzenie Katarzyna Niziołek/ play, after the 18:15 performance - meeting with the author

Próba przełożenia na język teatru sposobu obrazowania typowego dla tematycznej kolekcji lub prywatnego atlasu. Spektakl rozwija się w formie instalacji, w której dokumenty, slajdy, fotografie, dźwięki oraz wypowiadane fragmenty tekstów, przywołują wspomnienia lub inicjują nowe fantazmatyczne narracje. »Odzyskane« to również przekonanie, że kształtują nas miejsca, w których mieszkamy – siatka ulic, budynki, miejska infrastruktura. Historie ludzi i miejsc przeplatają się ze sobą, zadając pytanie o naszą tożsamość i o to, jaki wpływ ma na nas codzienne życie wśród śladów ludzi, których już nie ma. Spektakl i instalacja umieszczone są w budynku dawnej szkoły żydowskiej – Tarbutu, którego historia nieodłącznie wiąże się z tym, czym był i jest Białystok.

An attempt to translate the method of imagining typical for a thematic collection or a private atlas into the language of theatre. The performance evolves into the form of an installation, in which documents, slides, photographs, sounds, and spoken text fragments evoke memories or initiate new phantasmathic narrations. »Reclaimed« is also the belief that we are shaped by places in which we live – the street grid, the buildings, the city infrastructure. People’s and places’ stories intertwine, posing questions about our identity and the impact that everyday life among traces of people that are no longer here has on us. The performance and the installation are set in the building of a former Jewish school – Tarbut, whose story is inseparable from what Białystok used to be and is now.

Projekt realizowany we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Historyków Uniwersytetu w Białymstoku.

The project is realized in collaboration with the Students Scientific Circle of Historians of University of Białystok.

scenariusz, reżyseria, scenografia/written, directed, set design by: Ludomir Franczak muzyka/music: Marcin Dymiter kostium/costume: Magdalena Franczak głosy/voices: Irena Jun, Andrzej Golejewski, Stefan Filipowicz, Mateusz Nowak, Dorota Lesiak, Katarzyna Duma, Magdalena Franczak, Wiktoria Wrzyszcz, Emil Franczak, syntezator mowy premiera/premiere: 08.11.2013, Poznań produkcja/producer: Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA, Poznań

55


fot. M. Strokowski

56


Grupa Coincidentia MADE IN HEAVEN (70’)

30.05, godz. 20:30 PREMIERA 31.05, godz. 20:00 spektakl

spektakl powstał w ramach XXX Festiwalu Dni Sztuki Współczesnej/ the play was produced within the 30th Modern Art Days Festival Początek czasu. Początek życia. Początek wszelkiej kreacji. Świat przypomina pustą scenę teatralną. Bogowie znajdują się na górze – wyżej od reflektorów. Pod deskami podłogi harcują demony. Pojawia się para ogrodników. Zasiany las rośnie w błyskawicznym tempie. Już po chwili staje się puszczą. Wykopane źródełko zmienia się w rwącą rzekę, która wpada do morza. Deski sceny pękają pod naciskiem wyrastającego spod nich masywu górskiego. Wszystko jest pod kontrolą. Wszystko jest łatwe. Na wszystko jest czas. Jest czas siania i czas zbierania, czas narodzin i czas śmierci. Jest też czas na zakopanie w żyznej ziemi jednego niebezpiecznego ziarna, ziarna mitycznego. Wyrośnie z niego roślina, która szybko wymknie się spod kontroli. Nikt i nic nie będzie w stanie powstrzymać jej przed rozprzestrzenianiem się we wszystkich kierunkach. Tak jak nikt i nic nie jest w stanie powstrzymać wiejącego wiatru, śmierci czy rozpędzonego na zjeżdżalni dziecka. Ten mit zaczyna żyć własnym życiem. Kto nie widział nieba na własne oczy, przekona się jak ono wygląda. Nie miejmy jednak złudzeń. Ta historia nie będzie miała szczęśliwego zakończenia.

Beginning of time. Beginning of life. Beginning of all creation. The world’s like an empty stage. The Gods are up there – above the spotlights. Demons are frolicking beneath the floorboards. A pair of gardeners appears. A sown grove is rapidly growing. In an instant it becomes a forest. A dug spring turns into a rapid river, flowing into the sea. The stage floorboards are being cracked by a mountain range rising from underneath. All is under control. All is easy. There’s time for everything. There’s sowing time and there’s harvest time, time of birth and time of death. There is also the time to bury a single dangerous seed in a fertile soil, the mythical seed. A plant will sprout out of it that will soon spiral out of control. No-one and nothing will be able to stop it from spreading in all directions, just as no-one and nothing can stop a blowing wind, death, or a child speeding down the slide. The myth takes a life of its own. One who has not seen heaven with their own eyes shall behold it. But let’s have no illusions. This story is one without a happy ending.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego/The project has been funded with support from the Municipal Office in Białystok and the Podlaskie Voivodeship Marshal’s Office scenariusz, reżyseria, scenografia/written, directed, scenic design by: Christoph Bochdansky współpraca dramaturgiczna/stagecraft assistance: Marta Guśniowska współpraca scenograficzna/scenic design assistance: Małgorzata Tarasewicz-Wosik muzyka na żywo/live music: Robert Jurčo choreografia/choreography: Karolina Garbacik występują/cast: Dagmara Sowa i Paweł Chomczyk produkcja/producer: Białostocki Ośrodek Kultury i Grupa Coincidentia

57


fot. DJ Kentaro

58 fot. DJ Falcon 1

fot. DJ VaZee


30.05, godz. 21:30

DJ Falcon1 PL DJ VaZee PL DJ Kentaro JP koncert/concert

DJ Kentaro

Jeden z najsłynniejszych na świecie japońskich didżejów! Na światowej scenie zaistniał w 2002 roku, kiedy jako dwudziestolatek wygrał prestiżowe zawody DMC World Championship. Przeszedł tym do historii jako pierwszy azjatycki mistrz świata w tej dziedzinie. Należy do grona nielicznych turntablistów, grających podczas swych koncertów prawdziwą muzykę – z wyczuciem i niebywałą precyzją. Jego pierwszy, w całości oryginalny, materiał ukazał się nakładem wytwórni Ninja Tune w 2007 roku.

DJ Falcon1

Didżej/turntablista, na koncie ma m.in. pięć tytułów Mistrza Polski IDA. Jego sety to wypadkowa fascynacji turntablismem, klasycznym hip-hopowym brzmieniem oraz szeroko pojętą elektroniką. Jest współzałożycielem szkoły DJ-skiej SPINLAB. Dzielił scenę z wykonawcami z wielu muzycznych światów, m.in. Method Man & Redman, Mosca, DJ Shadow, DJ Vadim & Yarah Bravo czy DJ Q-Bert.

DJ VaZee

Didżej/turntablista, Mistrz Świata IDA World 2014 Show Category i Vice Mistrz Świata IDA World 2014 Scratch Category. Uczestniczy w projekcie Steve Nash & Turntable Orchestra, gdzie naturalne dźwięki fortepianu i orkiestry symfonicznej przeplatane są scratchowanymi partiami. Jego sety to mix świeżych, nu beatowych produkcji z klasycznym funkiem, rapem i basowymi brzmieniami, a wszystko to przeplatane dogrywanymi na żywo partiami perkusyjnymi.

DJ Kentaro

One of the most famous Japanese DJs in the world! He got famous when in 2002, at the age of 20, won the prestigious DMC World Championship. Thus he passed into history as the first Asian world champion in this field. He is one of a few turntablists, playing during their concerts real music without the cacophony or noise, but with greatest sensitivity and extreme precision. His first wholly original material was released on Ninja Tune label in April 2007.

DJ Falcon1

DJ/turntablist, five times Polish IDA Champion. His sets are a resultant of fascination with turntablism, classic hip-hop sound and electronics. As a party DJ he does not avoid anything that brings good vibe, as a turntablist Falcon collaborates with the leaders of Polish hip-hop scene. He is a co-founder of SPINLAB DJ school. He shared the stage with performers from many musical worlds, including Method Man & Redman, Mosca, DJ Shadow, DJ Vadim & Yarah Bravo and DJ Q-Bert.

DJ VaZee

DJ / turntablist, World Champion at IDAWorld 2014 Show Category and runner-up at Scratch Category. He participates in Steve Nash & Turntable Orchestra project, where natural sounds of the piano and symphonic orchestra are interwoven with scratches generated by turntables. His sets are a mix of fresh, nu beat with classic funk, rap and bass sounds, interspersed with live percussion parts.

59


60

fot. Studio Teatralne BLUM

fot. Studio Teatralne BLUM


Studio Teatralne BLUM CO TO?

31.05, godz. 11:00, 13:30

What’s This? spektakl dla dzieci od 1 do 4 roku życia/play for children aged 1-4 jeden z pierwszych w Polsce spektakli dla dzieci naj-naj-młodszych!/ one of the first Polish performances for really very young children!

Zapraszamy rodziców z dziećmi do lat czterech na wyjątkowe przedstawienie!

We invite parents with children up to 4 years old for a unique show!

Hopek i Siupek – dwa zabawne stworki, będące łącznikami różnych światów: dziecięcego i dorosłego, wyobraźni i realności, teatru i codzienności – wyczarowują barwną, miękką i przytulną rzeczywistość dziecięcej zabawy. Dzięki nim, pluszowe figury wydobywają się ze snu, ożywają w przestrzeni pośród małych widzów, by ostatecznie utworzyć kolorową płaszczyznę dziecięcego obrazka.

Hopek and Siupek are two funny creatures who serve as liaisons between different worlds: children and adults, imagination and reality, theatre and everyday life. They conjure up a colourful, soft and cosy reality of children’s play. Thanks to them, plush figures wake up from a dream and come alive in the midst of little viewers, ultimately creating a colourful surface of a picture painted by a child.

scenariusz, reżyseria i realizacja/written, directed and realized by: Lucyna Winkel, Katarzyna Pawłowska występują/cast: Katarzyna Pawłowska, Hubert Kożuchowski menager i pedagog teatralny/manager and theatre teacher: Ewa Kijuć wsparcie realizacyjne/support realization: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

61


30

DNI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

JAKI

TEATR ? Panel dyskusyjny

Trzy dekady teatru w Polsce, trzy dekady Dni Sztuki Współczesnej

Goście: Dorota Buchwald (Dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego) Ewa Wójciak (Teatr Ósmego Dnia) Wojciech Kobrzyński (Akademia Teatralna) Janusz Majcherek (dramaturg, wykładowca) prowadzenie: Konrad Szczebiot

62

proj. D. Mantur


Jaki teatr? Trzy dekady teatru w Polsce, trzy dekady DSW

31.05, godz. 16:30

– panel dyskusyjny

What theatre? Three decades of theatre in Poland, three decades of MAD – panel discussion

Zastanowimy się, jaką drogę przeszedł polski teatr oraz sam festiwal w ciągu ostatnich trzech dekad. Paneliści byli świadkami i uczestnikami przemian politycznych, obyczajowych i stylistycznych. Przypomnimy czasy, gdy grupy artystyczne jako scenografię wykorzystywały zwykłe prześcieradła – podczas gdy dziś powszechne są profesjonalne wizualizacje. Porównamy doświadczenia z pokonywaniem procedur i ograniczeń cenzury. Zapytamy o wieloletnie projekty w porównaniu do powszechnego dziś systemu grantowego.

Ewa Wójciak – aktorka i reżyserka teatralna, od lat 70-tych związana z Teatrem Ósmego Dnia, w latach 2000–2014 jego dyrektorka.

Dorota Buchwald – dyrektorka Instytutu

Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, teatrolożka, praktyczka i teoretyczka dokumentowania teatru.

Janusz Majcherek – wykładowca Aka-

demii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza w Warszawie, dramaturg Teatru Polskiego w Warszawie, redaktor naczelny »Teatru« (1995-2006).

Wojciech Kobrzyński – reżyser, profesor,

wykładowca w Akademii Teatralnej na wydziale Sztuki Lalkarskiej, wieloletni dyrektor Białostockiego Teatru Lalek (1992-2005).

Konrad Szczebiot – dziennikarz m. in. radiowej Dwójki, publicysta.

We shall have a look at the path Polish theatre and the festival has taken over the past three decades. Our guests were witnesses and participants of political, moral and stylistic changes. We are going to recall the days when artistic groups used white sheets and not visuals for the set design. We shall review the experience of overcoming the procedures and limitations of censorship. We are going to ask about long-term projects and compare them to grant system, so popular today.

Ewa Wójciak - actress and theatre director, since 1970s associated with the Theatre of the Eighth Day, from 2000 to 2014 its artistic director. Dorota Buchwald – director of the

Zbigniew Raszewski Theatre Institute in Warsaw, theatrologist, practitioner and theorist of theatrical documentation.

Janusz Majcherek - lecturer at the Al-

eksander Zelwerowicz Theatre Academy in Warsaw, playwright at Teatr Polski in Warsaw, editor-in-chief of »Teatr« magazine in 1995-2006.

Wojciech Kobrzyński - director, professor, lecturer at the Theatre Academy at the Faculty of Puppetry Arts, long-time director of the Bialystok Puppet Theatre (1992-2005). Konrad Szczebiot – journalist of Polish

Radio 2, publicist.

63


fot. Bojary64 ZostajÄ… Kulturalne Kolektyw


Bojary Zostają Kulturalne Kolektyw PODRÓŻ W CZASIE / BOJARSKIE DUCHY

31.05, godz. 22:00

Time Travel/Ghosts of Bojary

multimedialne projekcje i animacje na bojarskich chatach inspirowane starymi fotografiami/ inspired by old photographs, multimedia projections and animations on wooden huts in Bojary Głównym materiałem i inspiracją są stare fotografie mieszkańców białostockiej dzielnicy Bojary. Zatrzymane i utrwalone na zdjęciach stop-klatki z przeszłości, zostaną ożywione przy pomocy najnowszej technologii. Multimedialne zdarzenie zadzieje się jednocześnie w kilku wyznaczonych, nieodległych od siebie punktach i domach na Bojarach. Widz, spacerując od punktu do punktu, od chaty do chaty, odkryje kolejne »wyrywki« historii, opowiedziane przy pomocy projekcji wkomponowanych w naturalny ekran projekcyjny (stare domy). Wyświetlane czarno-białe animacje ze starych zdjęć i połączone z animacją etiudy, stworzą króciutkie sceny życia. Celem jest ożywienie starych Bojar i chociaż na kilka chwil... podróż w czasie. To nowa jakość w dzieleniu się historią jednej z najstarszych dzielnic Białegostoku oraz kolejna inicjatywa grupy Bojary Zostają Kulturalne. Zapis dźwiękowy wydarzenia zostanie wydany na kasecie magnetofonowej niezależnego labelu Pionierska Records, który tworzą realizatorzy projektu. Projekt został zrealizowany w ramach stypendium Prezydenta Białegostoku dla Młodych Twórców, przyznanemu Mateuszowi Tymurze.

The key material and inspiration are old photographs of inhabitants of Bojary district in Bialystok. Captured in the photographs freeze-frames from the past will be revived by means of the newest technology. The multimedia event will occur simultaneously in several neighbouring places in Bojary. Spectators strolling from one point to another, from one hut to another, will discover numerous »chunks« of history on natural projection screens (old houses). Displayed on old houses black-and-white animations and etudes will create very short scenes from life. The goal is to revive old Bojary and for a few moments... travel back in time. This is a new quality in sharing the history of one of the oldest districts of Bialystok, and another initiative by Bojary Zostają Kulturalne (Bojary Remain Cultured) collective. Sound recording from the event will be released on audio tape by Pionierska Records independent label, belonging to the project’s producers. The project was completed under the scholarship of the Mayor of Bialystok for Young Artists, awarded to Mateusz Tymura.

scenariusz, reżyseria i koordynacja/written, directed, coordinated by: Mateusz Tymura animacje, wizualizacje/animations, visuals: Sebastian Łukaszuk warstwa dźwiękowa (multisampling)/sound (multisampling): Adam Frankiewicz muzyka (instrumenty etniczne i ludowe)/music (ethnic and folk instruments): Zbigniew Rusiłowicz współpraca/cooperation: aktorzy Teatru Latarnia

65


66

fot. Anima Vilis


01-06.06

Anima Vilis SZALONA MAŁGORZATA Mad Meg

performance na świeżym powietrzu/open air performance

Szalona Małgorzata albo Szalona Gocha (Dulle Griet) – obraz olejny nider-

landzkiego malarza Pietera Bruegla, namalowany w 1562 roku. Przedstawia uzbrojoną w miecz i nóż oraz odzianą w żelazny napierśnik kobietę, która chwiejąc się na nogach i uginając pod ciężarem dźwiganego łupu, kroczy na czele orszaku kobiet w kierunku bram piekielnych.

Podstawowy błąd atrybucji

Pojęcie wprowadzone do psychologii społecznej przez Lee Rossa. Opisuje powszechną skłonność do wyjaśniania zachowania obserwowanych osób w kategoriach przyczyn wewnętrznych i stałych (np. cech charakteru) przy jednoczesnym niedocenianiu wpływów sytuacyjnych, zewnętrznych.

Anima Vilis

»Miej przeto cierpliwość w swojej chorobie, albowiem Pan Nasz nie gardzi tobą, żeś chory ani cię nie opuszcza; a jeśli okażesz cierpliwość, zbawion będziesz jak Łazarz, co umarł pod pałacem złego bogacza i został uniesiony prosto do Raju«. Anima Vilis to grupa ludzi zniecierpliwionych opieszałością Pana, zainteresowanych zdynamizowaniem Jego działań w kwestii osób wykluczonych, w szczególności niepełnosprawnych intelektualnie.

Mad Meg or Dull Gret (Dulle Griet) –

a 1562 oil painting by the Flemish painter Pieter Bruegel. The painting shows a woman, armed with a sword and a knife hanging on a rope, wearing an iron breastplate who, staggering and laden with loot, is leading a procession of women to the Gates of Hell.

The fundamental attribution error

A term introduced to social psychology by Lee Ross. It describes the common tendency to explain the behaviour of observed people in categories of internal and constant characteristics (e.g. character traits) at the same time under-emphasizing the situational, external factors.

Anima Vilis

»Hence be patient in thy affliction as Our Lord doth not despise thee, because thou art infirm, nor hath He abandoned thee; and if thou showest Him patience, thou shalt be delivered, like Lazarus who died before a rich man’s palace and was raised straight to Heaven’s Gate«. Anima Vilis is a group of people impatient because of Lord’s indolence, interested in dynamizing Him. His actions in the area of excluded people, especially the mentally disabled.

scenariusz, reżyseria, scenografia, zdjęcia, video, muzyka, wykonawcy/written, directed, set design, photography, video, music, cast: Anima Vilis

67


68 fot. Walny-Teatr


Walny-Teatr DZIADEK (50’)

01.06, godz. 17:00

Granddad spektakl dla dzieci od 9 roku życia/performance for children over 9 years old w razie złej pogody (duże opady, burze) spektakl zostanie przeniesiony do Kina FORUM, ul. Legionowa 5/in case of bad weather (heavy rain, storm) the performance will take place at Cinema FORUM, Legionowa 5

»Dziadek« jest oparty na autentycznych notatkach dziadka Adama Walnego, autora spektaklu. W dziadkowych zapiskach radość z prostych czynności życiowych, takich jak zbieranie jabłek czy sadzenie truskawek, przeplata się z trudnymi doświadczeniami: chorobą lub śmiercią bliskich.

»Granddad« is based on real notes made by Adam Walny’s, who is the author of the performance, granddad. In his writings, the joy brought on by simple activities such as picking apples or planting strawberries is mixed with difficult experiences: illness or death of the loved ones.

Spektakl jest retrospekcją, zaczyna się w dniu pogrzebu tytułowego Dziadka, a kończy w dniu narodzin jego Wnuka. Przyjaźń i wzajemne podpatrywanie Dziadka i Wnuka (lalki i lalkarza) są osią dramaturgiczną całego spektaklu. Dziadek wprowadza Wnuczka w życie, uczy wartości. Spektakl, do opowiedzenia historii życia, używa różnych technik lalkarskich (kukły, marionetki, pacyny) oraz tak zwanych przedmiotów trickowych, które na oczach widza zaskakująco... zmieniają swą funkcję.

The performance is a retrospection, it begins on the day of the funeral of the eponymous Granddad and ends on the day of his Grandson’s birth. The friendship and mutual observations between Granddad and Grandson (puppet and puppeteer) are the dramatic axis of the whole performance. Granddad introduces his Grandson into life, teaches him values. To tell the life-story, the performance uses various puppetry techniques (dummies, puppets, hand puppets) and the so-called trick objects whose surprising change of function is witnessed by the audience.

Okazuje się, że nieśmiałe eksperymenty małego chłopca wprowadzają go w późniejsze życie jako człowieka teatru. Ten niezwykły związek pokaże widzom – młodszym i starszym – bogactwo więzi, która potrafi przetrwać czas, a nawet kończące się nagle życie jednej z osób.

It turns out that the shy experiments of a young boy introduce him into his latter life as a man of theatre. This unusual relationship will show the audience – younger and older – the richness of bonds that can withstand not only time but even the end of life of one of the persons.

lalki i realizacja sceniczna/puppets and stage management: Adam Walny gitara/guitar: Jacek Zięba

69


fot. M. Michalski 70


01.06, godz. 19:00

WOKÓŁ AKADEMII RUCHU Around the Academy of Motion

performance »Z drogi« Jolanty Krukowskiej/performance »From the Road« by Jolanta Krukowska pokaz filmu »Akademia Ruchu« (60’)/documentary »Akademia Ruchu« by Andrzej Sapija spotkanie z członkiniami Akademii Ruchu: Jolantą Krukowską i Aleksandrą Lompart, prowadzenie Jadwiga Majewska/meeting with the members of Akademia Ruchu: Jolanta Krukowska and Aleksandra Lompart, host: Jadwiga Majewska. Performance Jolanty Krukowskiej to praca łącząca elementy performance’u i tańca, próba wyrażenia istoty bycia artystą, ukazania twórczych inspiracji i ograniczeń, poszukiwania języka otwierającego nowe sposoby komunikacji. Artystka po raz pierwszy używa muzyki, udostępnionej przez Pawła Szymańskiego w pierwszej części »Dwóch etiud«. współpraca reżyserska: Wojciech Krukowski.

Jolanta Krukowska’s performance combines elements of performance art and dance. It attempts to express the essence of being an artist, shows creative inspirations and restrictions, searches for the language opening new ways of communication. The artist for the first uses Pawel Szymanski’s music in the first part of »Two Etudes«. assistant director: Wojciech Krukowski

Jolanta Krukowska uczestniczy w pracach Akademii Ruchu od 1973 roku, od 1986 realizuje performance prezentowane w Polsce oraz podczas międzynarodowych festiwali. W kraju i za granicą realizuje warsztaty twórcze z zakresu świadomości ciała i treningu ruchowego aktora.

Jolanta Krukowska has been working with Akademia Ruchu since 1973. Since 1986 she has been creating performances presented in Poland and at international festivals. At home and abroad she conducts creative workshops in the field of body awareness and actor’s physical training.

Powstała w 1973 roku Akademia Ruchu to artystyczny kolektyw, który wykracza poza ramy teatru alternatywnego i łączy wiele elementów: teatr, performance, sztuki wizualne. Za pomocą prostych środków estetycznych i minimalistycznie zaaranżowanych zdarzeń, przemawia językiem zrozumiałym dla widza, a jednocześnie wytrącającym go ze stanu obojętnej, mimowolnej percepcji świata.

Founded in 1973, Akademia Ruchu (The Academy of Motion) is an artistic collective that goes beyond the boundaries of alternative theatre, combining it with performance art and visual arts. Using simple aesthetic means and minimalistic arrangement of events, it speaks the language which is understood by the viewers but also awakens them from an inert state of unintentional perception of the world.

Dokument A. Sapiji ukazuje fenomen AR posługując się słowami samych artystów oraz obrazami ich działań. Zawiera materiały filmowe z kroniki filmowej oraz materiały Akademii uzupełnione archiwalnymi fotografiami, dokumentami i szkicami.

The documentary by Andrzej Sapija shows the AR phenomenon, using the words of the artists themselves and the images of their actions. It contains footage from newsreels and archival materials of the Academy, complemented by photographs, documents and sketches.

reżyseria/director: Andrzej Sapija scenariusz/screenplay: Wojciech Krukowski producent/producer: Polskie Wydawnictwo Audiowizualne

71


72

fot. M. Zakrzewski

fot. M. Zakrzewski


02.06, godz. 18:00

Leszek Bzdyl i Jan Kochanowski BAŚNIE Z MCHU I LISZAJA (70’)

Faerie Tales of Moss and Lichen spektakl dla widzów dorosłych/performance for adults Kochanowski i Bzdyl, twórcy teatrów Cinema i Dada von Bzdülöw, spotykają się pod auspicjami popularnego słowa »mix«, zdecydowanie rezygnując jednak z przedrostka »re«. Bazując na jednym z dzieł włoskiego fantasty, Italo Calvino, postanawiają opowiedzieć wszystko, co tylko da się opowiedzieć, dając jednocześnie szansę, żeby opowiedziało się to coś, co opowiedzieć się nie da.

Kochanowski and Bzdyl, the masterminds behind Cinema and Dada von Bzdulöw theatres meet under the auspices of the popular »mix« word, flatly denying the »re« prefix. On the basis of one of the works by the Italian fantasist Italo Calvino, they decide to tell the story of whatever it is possible to tell, at the same time giving the chance for that which is impossible to tell to tell itself.

Spektakl »Baśnie z mchu i liszaja« jest pierwszym scenicznym spotkaniem Leszka Bzdyla i Jana Kochanowskiego, których łączy fascynacja teatrem ruchu, absurdem życia i baśniami Italo Calvino. Inspiracja literacka staje się pretekstem do zabawy w skojarzenia, do pojedynku na słowa i ciała, do wchodzenia w rozmaite teatralne konwencje.

»Faerie Tales of Moss and Lichen« is the first stage meeting between Leszek Bzdyl and Jan Kochanowski, who share a mutual fascination with the movement theatre, the absurdities of life and Italo Calvino’s faerie tales. The literary inspiration becomes a pretext for an association game, a word and body duel, for entering various drama conventions.

Leszek Bzdyl − tancerz, aktor, choreograf, reżyser, założyciel i dyrektor artystyczny Teatru Dada von Bzdülöw, który założył z Katarzyną Chmielewską w 1993 roku. Od 1987 roku aktywny na zawodowej scenie teatralnej. Jest autorem choreografii do ponad 50 przedstawień dramatycznych. Od 1990 roku prowadzi warsztaty teatralne i lekcje tańca w całej Polsce oraz za granicą.

Leszek Bzdyl − dancer, actor, choreographer,

Jan Kochanowski - aktor, absolwent

Jan Kochanowski – actor, graduate of the Acting Faculty of Wrocław’s State Theatre Academy (PWST). One of the founders of Cinema Theatre. He collaborates with the Contemporary Pantomime Theatre from Wrocław. He conducts drama workshops in pantomime and stage movement in Poland and abroad.

wydziału aktorskiego PWST we Wrocławiu. Jeden z założycieli Teatru Cinema. Współpracuje z wrocławskim Współczesnym Teatrem Pantomimy. Prowadzi warsztaty teatralne z pantomimy i ruchu scenicznego w kraju i za granicą.

director, founder and artistic director of Dada von Bzdülöw Theatre, set up with Katarzyna Chmielewska in 1993. Active on the professional theatre scene since 1987. He is the author of choreography for over 50 dramatic productions. Since 1990 he has been conducting drama workshops and dance lessons throughout Poland and abroad.

reżyseria, dramaturgia, scenografia, choreografia, muzyka, wykonanie/directors, stagecraft, scenic design, choreography, music, cast: Jan Kochanowski i Leszek Bzdyl

73


kadr z filmu Książę

kadr z filmu Książę

74


Karol Radziszewski KSIĄŻĘ – film

02.06, godz. 20:00

The Prince - documentary spotkanie z reżyserem po filmie poprowadzi Magdalena Ujma/after the film meeting with the director hosted by Magdalena Ujma Jak opowiedzieć o Jerzym Grotowskim? Czy tą postacią całkowicie już zawładnął mit? »Książę« jest próbą spojrzenia na Grotowskiego z ukosa – przez pryzmat aktorów z zespołu Laboratorium, a w szczególności Ryszarda Cieślaka. Jego rola w spektaklu »Książę Niezłomny« była przełomem. Bez niego Grotowski nie stałby się tak radykalny wobec ciała. Radziszewski rekonstruuje biografię Cieślaka na podstawie fragmentów zachowanych przedstawień, zapisów treningów, listów, wywiadów. Zatrudnia grupę młodych mężczyzn, którym każe się zmierzyć ze słynną sceną finałową z »Księcia Niezłomnego«. Jednak mit genialnego duetu twórczego Grotowski – Cieślak rozbija dopiero wprowadzenie do narracji Teresy Nawrot. Aktorka i wieloletnia asystentka Grotowskiego, a prywatnie kochanka Cieślaka, odsłania intymne kulisy Teatru Laboratorium. »Książę« to teatr zarejestrowany kamerą, oparty na archiwalnych materiałach, jednocześnie improwizowany i odgrywany. Nową formę twórcy nazwali »spektaklem dokamerowym«.

Karol Radziszewski (ur. 1980) – twórca filmów, fotografii, instalacji, autor projektów interdyscyplinarnych. Absolwent Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP. Wydawca i redaktor naczelny magazynu »DIK Fagazine«. Laureat Paszportu Polityki (2009). Jego prace były pokazywane na całym świecie.

Say something about Jerzy Grotowski as a person? Has he not already been completely consumed by myth? »The Prince» is an attempt to take another look at Grotowski – through the prism of the actors from the Laboratorium troupe, Ryszard Cieślak in particular. His role in »The Constant Prince« was a breakthrough for him. Without it, Grotowski would not have become such a radical regarding the body. Radziszewski reconstructs Cieślak’s biography on the basis of surviving fragments of performances, recordings of rehearsals, letters, and interviews. He hires a group of young men and tasks with attempting the famous final scene from »The Constant Prince«. However, the myth of the creative genius of the Grotowski-Cieślak duo is really broken down once Teresa Nawrot is brought into the story. The actress, who was Grotowski’s long-time assistant and Cieślak’s lover, sheds some light on the intimate secrets of the Laboratory Theatre. Neither film nor play, »The Prince« is theatre recorded on camera based on archival materials and, at the same time, improvised and played out. The creators have dubbed this new type of performance a »video theatre.«

Karol Radziszewski (b. 1980) works with film, photography, installations and creates interdisciplinary projects. A graduate of the Painting Department of the Warsaw Academy of Fine Arts. Since 2005 he has been a publisher and editor-in-chief of »DIK Fagazine«. In 2009 he won Polityka’s Passport Award. His work has been shown all over the world.

reżyseria/director: Karol Radziszewski, scenariusz/screen: Dorota Sajewska występują/cast: Klara Bielawka, Maria Maj, Agnieszka Podsiadlik, Paweł Tomaszewski, Teresa Nawrot

75


fot. K. Zalar 76


03.06, godz. 16:00 i godz. 19:00 04.06, godz. 16:00 o godz. 19:00

KUD Ljud SI STREETWALKER akcja artystyczna na świeżym powietrzu

STREETWALKER Open air »ready-made« gallery godziny otwarcia galerii sztuki/working hours: 00:00 - 24:00 wstęp/admission: 0 zł, zniżka 50% dla dzieci, studentów i emerytów (children, students and pensioners have 50% discount) palenie w galerii sztuki dozwolone!/smoking is permitted in the gallery!

W Białymstoku powstaje nowa galeria sztuki! Znaki drogowe, rozbite szyby, porzucone przedmioty i zakątki twego miasta zmieniają się w dzieła Picassa, Sasnala i wielu innych utalentowanych artystów. Dołącz do interaktywnej wycieczki z przewodnikiem i odkryj znanych artystów, udających przypadkowych przechodniów. Zapraszamy na lampkę wina i dyskusję na temat sztuki współczesnej. Możesz przyczynić się do powstania kilku nowych arcydzieł w naszej kolekcji. Wstęp wolny! W galerii wolno palić, można też zabrać ze sobą dzieci i zwierzęta.

A new art gallery is opening in Bialystok! Traffic signs, broken windows, abandoned objects and everyday corners of your city have transformed into the works of Picasso, Sasnal and many other talented artists. Join the interactive guided tour, participate in an improvised »happening« and discover the many famous artists pretending to be accidental bypassers. Enjoy a glass of wine and a discussion with your friends about contemporary art. You can even contribute some brand new masterpieces to our collection. Admission is free, smoking is allowed, and you can even bring your children and pets.

KUD Ljud to międzynarodowy kolektyw wykonawców, reżyserów, artystów wizualnych i działaczy. Ich głównym celem jest zbadanie możliwości ekspresji artystycznej w przestrzeni publicznej i nowych form teatralnych na podstawie interakcji, a nie prezentacji. Wierzą w sztukę, która jest w bezpośrednim kontakcie z współczesnością, i która pozycjonuje spektakl jako grę, rytuał i spotkanie towarzyskie. W przeszłości pracowali razem przy przedstawieniach różnych teatrów i instytucji kultury, ale w 2006 roku utworzyli LJUD jako ich własną niezależną organizację.

KUD Ljud is an international collective of performers, directors, visual artists and activists. Their main objective is to explore the possibilities of artistic expression in public spaces and new forms of theatre based on interaction rather than the presentation. They believe in art that is in direct contact with the present, and which positions spectacle as a game, ritual and social event. In the past, they worked together on performances of various theatres and cultural institutions, but in 2006 formed LJUD as their own independent organization.

77


78

fot. P. Nykowski

fot. P. Nykowski


Teatr Porywacze Ciał PARTYTURY RZECZYWISTOŚCI (90’)

03.06, godz. 18:00

The Body Snatchers Theatre Scores of Reality spektakl/play

Partytura (rzeczownik, rodzaj żeński) - Zapis

utworu wokalnego, wokalno-instrumentalnego lub instrumentalnego, przeznaczonego dla dwóch lub więcej wykonawców, w postaci zestawienia poszczególnych partii według określonego porządku, z zachowaniem relacji wertykalnych.

Rzeczywistość (rzeczownik, rodzaj żeński) –

wszystko, co istnieje obiektywnie, świat realny, byty zarówno obserwowalne jak i pojęciowe.

Teatr Porywacze Ciał, założony przez Ka-

tarzynę Pawłowską i Macieja Adamczyka, od 1992 roku konsekwentnie mierzy się z kolejnymi aspektami otaczającej rzeczywistości. Ich znakiem rozpoznawczym jest żywiołowość, ogromna dawka (auto)ironii i maksymalne zaangażowanie w kreowane role. Stałe miejsce na polskiej scenie teatru niezależnego wypracowali sobie wcześniejszymi, 23 spektaklami, budowanymi od początku do końca i całkowicie autorsko. Sami przesiąknięci do szpiku kości popkulturą czy mitami, wywracają je na drugą stronę, żonglują nimi, przedrzeźniają je, polemizują z nimi. Tropią »mitologie codzienne«, które wytworzyło i wciąż na nowo tworzy współczesne społeczeństwo konsumpcyjne. Testują różne formy i konwencje teatralne, wykorzystują stylistykę wodewilu, kabaretu, happeningu i sztuki performance, balansują między bezpośredniością psychodramy a dystansem metafory.

Score (noun) - a written form of musical composition, designed for two or more vocals or instruments, juxtaposed in an orderly fashion and maintaining a vertical relationship.

Reality (noun) - everything that exists ob-

jectively, real world, entities both observable and conceptual.

The Body Snatchers Theatre, founded by Katarzyna Pawlowska and Maciej Adamczyk, since 1992 has been consistently dealing with various aspects of surrounding reality. Their trademarks are spontaneity, a huge dose of (self-) irony and maximum commitment in portrayed characters. They have established their position on the Polish independent theatre scene with 23 original performances. Being steeped to the bone in pop culture and myths, they turn those inside out, juggling, mocking and controverting them. Body Snatchers hunt »everyday mythologies« perpetually created by modern consumer society. They test different theatrical forms and conventions, like vaudeville, cabaret, happening and performance art; balancing between directness of psychodrama and distance of metaphors.

scenariusz, reżyseria, obsada/written, directed, cast: Katarzyna Pawłowska, Maciej Adamczyk produkcja/production: Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza

79


kadr z filmu Celebration

kadr z filmu Celebration

80


Wokół Dada von Bzdülöw CELEBRATION (40’)

03.06, godz. 20:30

Around Dada von Bzdülöw Celebration film o teatrze Dada von Bzdülöw i spotkanie z Leszkiem Bzdylem/film about Dada von Bzdüdöw Theatre and meeting with Leszek Bzdyl prowadzenie/host: Jadwiga Majewska

Zdjęcia do filmu powstały w grudniu 2012 roku, podczas prób do przedstawienia »Celebration, czyli koniec. I jeszcze raz!« zamykającego jubileusz 20. lecia Teatru Dada. W próbach wzięło udział 21 osób, m.in. Mikołaj Trzaska, Paweł Szamburski, Izabela Chlewińska, Dominika Knapik, Filip Szatarski, Radek Hewelt, Dawid Lorenc, Ula Zerek i Tatiana Kamieniecka, czyli osoby współtworzące w ostatnich latach przedstawienia Teatru Dada. Dokument pokazuje kulisy realizacji przedstawienia, wystawionego 13 grudnia 2012 roku w Teatrze Wybrzeże. Swoisty bałagan i emocje przedpremierowe łączą się z radością spotkania w tak dużym zespole. Role są rozdane, powstaje choreografia, muzyka rodzi się z improwizacji. Dokument przetykany jest opowieścią o Teatrze Dada i o jego założycielach, możemy posłuchać też współtwórców teatru. Każdy z nich odcisnął wyraźne piętno swoich artystycznych poszukiwań na kształcie kolejnych przedstawień, każdy z nich ma do Teatru Dada odmienny stosunek i inaczej komentuje swoje spotkanie z filozofią Teatru prowadzonego przez Katarzynę Chmielewską i Leszka Bzdyla.

The film was shot in December 2012 during the rehearsal of »Celebration or the End. And Again!« closing the twentieth anniversary of Dada. The rehearsals were attended by 21 people, including Mikolaj Trzaska, Paweł Szamburski, Izabela Chlewińska, Dominika Knapik, Filip Szatarski, Radek Hewelt, Dawid Lorenc, Ula Zerek and Tatiana Kamieniecka, that is people involved in Dada performances in recent years. The documentary presents behind the scenes events of the performance premiered on December 13, 2012 at Teatr Wybrzeże. A kind of first night mess and emotions combine with the joy of meeting in such a big team. Roles are dealt, choreography is being created, music is born out of improvisation. The documentary is interspersed with the story of the Dada Theatre. We can also listen to its founders and cofounders. Each of them has left a clear mark of their artistic pursuits on the shape of successive performances, each one has a different attitude to Dada, and differently comments on their personal approach to the philosophy of the Theatre managed by Katarzyna Chmielewska and Leszek Bzdyl.

reżyseria/directed by: Michał Popczyk

81


82

fot. M. Onufryjuk

fot. M. Onufryjuk


Pracownia Sztuki Społecznej METODA USTAWIEŃ NARODOWYCH (80’)

05.06, godz. 17:00, 19:00, 21:00

Social Art Workshop The Method of National Constellations spektakl wyłącznie dla dorosłych uczestników/performance for adults only Socjologowie opisują strukturę społeczną jako układ powiązań między pozycjami społecznymi, miejscami jakie zajmujemy w przestrzeni społecznej, a nie między poszczególnymi jednostkami. Jeśli tak spojrzymy na świat społeczny, wyobraźnia nieodzownie podsunie mam pomysł, by zająć miejsce kogoś innego. Metoda Ustawień Narodowych to performatywna gra, przenosząca uczestników do 1946 roku, kiedy dowodzony przez Romualda Rajsa »Burego« oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, dokonuje pacyfikacji białoruskich wsi na Podlasiu. Każdy z uczestników otrzymuje zestaw słuchawkowy, przez który komunikuje się z nimi Prowadzący. Scenariusz gry jest jednak zaledwie szkicem. Instrukcje Prowadzącego mieszają się tu z wiedzą, doświadczeniem i wyobraźnią uczestników, a abstrakcyjny układ pozycji przeistacza się w gęstą sieć osobistych relacji, intencji i wyborów.

Sociologists define social structure as a system of relationships between social positions, the places we occupy in the social space, rather than between individuals. This being the way we look at the social reality, our imagination will inevitably give us the idea of taking somebody else’s place. The Method of National Constellations is a performative game transporting the participants to the year 1946, when a National Military Union troop led by Romuald »Bury« Rajs pacifies Belarusian villages in Podlasie. Each of the participants is given a headset to communicate with the Leader. The game’s script, however, is just a framework. The Leader’s instructions mix with the participants’ knowledge, experience, and imagination, while the abstract layout of the positions transforms into a dense network of interpersonal relations, intentions, and choices. Before buying the ticket, please familiarize yourselves with the game’s instructions.

instrukcja/information available at: www.metodaustawiennarodowych.pl scenariusz, reżyseria/written and directed by: Michał Stankiewicz; II reżyser/assistant director: Piotr Sułkowski narracja/narrator: Dobromir Dymecki; scenografia, aranżacja/scenic design: Karolina Maksimowicz; video: Paweł Szarzyński; muzyka/music: Kajetan Łukomski; audio: Łukasz Zygarlicki; projekcje/screenings: Bartosz Jankowski, Jakub Grzeszczuk, Damian Polkowski; światła/lights: Mateusz Tymura, Adam Frankiewicz; dokumentacja/documentation: Bartosz Tryzna; scenariusz/written by: Karol Dworakowski, Piotr Sułkowski; produkcja/producer: Katarzyna Niziołek; asystentki producenta/assistant producers: Izabela Adamska, Karolina Frąckiewicz, Aleksandra Lulewicz Projekt jest realizowany w ramach Pracowni Sztuki Społecznej przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego/The project is implemented within the framework of the Laboratory of Social Arts by the University of Bialystok Foundation, with financial support from the Podlaskie Voivodeship Marshal’s Office

83


84 fot. M. Ankiersztejn


Teatr 21 STATEK MIŁOŚCI.

05.06, godz. 20:30

ODCINEK 1 (60’)

The Love Boat. Episode 1 po spektaklu spotkanie z twórcami/after the performance - meeting with the authors

Grupa bezrobotnych aktorów, którzy nie znaleźli producenta dla swojego wymarzonego serialu »I my wszyscy«, zakłada biuro podróży Statek Miłości. Bohaterowie wpadają na pomysł organizowania rejsów »do źródła« i stworzenia programu artystycznego, który zapewni widzom przeżycie jedyne w swoim rodzaju. O miłości napisano już chyba wszystko. Okazuje się, że kolejne sposoby jej wyrażania (słowem, tańcem, gestem, rytuałem) nadal potrafią zaskoczyć. Zespół Teatru 21 brawurowo, subtelnie i niezwykle szczerze prowadzi nas wśród kolejnych odsłon uczucia, które potrafiło budować i niszczyć całe cywilizacje. Teatr 21 zrodził się w 2005 roku z warsztatów teatralnych w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych »Dać Szansę« w Warszawie. Przez dekadę zespół stworzył 11 spektakli. Współpracuje m.in. z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Aktorami w Teatrze 21 są osoby z niepełnosprawnością intelektualną: z dodatkowym chromosomem 21 (zespołem Downa) i autyzmem.

A group of unemployed actors who have not found a producer for their dream TV series »And We All«, sets up a travel agency called The Love Boat. They come up with an idea of organizing cruises »to a natural spring« and preparing an artistic program that would provide the viewers an experience of a lifetime. Almost everything has already been written about love. It turns out, however, that further ways of expressing it (by means of a word, dance, gesture, ritual) can still surprise. Teatr 21 in a daring, subtle and extremely sincere way leads us through consecutive phases of this feeling which was able to build and destroy entire civilizations. Teatr 21 (Theatre 21) was established in 2005 during »Dać Szansę« (To Give a Chance) workshops in the Special School Complex in Warsaw. For a decade the group has created 11 performances. The team cooperates with the Win-WinFoundation, Zbigniew Raszewski Theatre Institute and Zygmunt Hübner Powszechny Theatre. The actors in the Teatr 21 are people with intellectual disabilities: trisomy 21 (Down syndrome) and autism.

reżyseria/director: Justyna Sobczyk; choreografia/choreographer: Izabela Chlewińska i Joanna Mazurek; muzyka/music: Paweł Andryszczyk; dramaturgia/dramaturgy: Justyna Lipko-Konieczna; scenografia, kostiumy/set design, costumes: Weronika Karwowska; asystentka scenografii/set design assistant: Wisłomira Nicieja; kierownik produkcji/production manager: Jakub Drzewiecki; producent/producer: Fundacja Win-Win; obsada: Grzegorz Brandt, Anna Drózd, Teresa Foks, Daniel Krajewski, Barbara Lityńska, Anna Łuczak, Aleksander Orliński, Michał Pęszyński, Cecylia Sobolewska, Marta Stańczyk, Piotr Swend, Aleksandra Skotarek, Magda Świątkowska oraz Maja Kowalczyk jako Puk

85


fot. Sherwood 86 & Pinch


Global Diggers (PL) Sherwood & Pinch (UK)

05.06, godz. 21:00

koncert/concert

Global Diggers

Global Diggers

Sherwood & Pinch

Sherwood & Pinch

Grupa świetnie odnajdująca się w takich gatunkach jak global bass, cumbia, baile funk, koduro, moombahton, soca, brega i balkan beats. Tworzą ją: Wujek Ben, Duże Pe, Bartosz Świętek i Jungle Feelings. Ich artystyczna współpraca gwarantuje solidną dawkę ultra-tanecznej, mocno basowej muzyki. Na swoich imprezach Global Diggers »odkopują« nowe, eklektyczo-elektroniczne oblicze tradycyjnej muzyki z Ameryki Południowej, Afryki, Karaibów czy Bałkanów. Adrian Sherwood od ponad 30 lat obecny jest na brytyjskiej scenie muzycznej. Nazywany jest jednym z największych muzycznych wizjonerów. W wieku 17 lat założył wytwórnię Carib Gems, a w 1980 roku powołał do życia On-U Sound Records. Wyznaczając nowe standardy dubu, produkował potężną armię artystów reggae, m.in. Bim Sherman, Lee »Scratch« Perry, Dub Syndicate. W połowie lat 80-tych należał do grona najbardziej wizjonerskich producentów i remikserów współczesnej muzyki rozrywkowej. Z jego usług korzystali Depeche Mode, Simply Red, Ministry, Sinead O’Connor i Asian Dub Foundation. Umiejętność mieszania dźwięków z różnych kultur przyciągnęła uwagę Petera Gabriela, który w swej wytwórni Real World wydał dwa solowe albumy Sherwooda. W 2012 roku artysta zaczął współpracować z młodą gwiazdą brytyjskiego dubstepu – Pinchem. Podczas Dni Sztuki Współczesnej Sherwood & Pinch wystąpią z premierowym materiałem z ich wspólnego albumu: »Late Night Endless« (wyd. ON-U Sound / Tectonic Recordings 2015).

The group feels at home with such genres as global bass, cumbia, baile funk, koduro, moombahton, soca, Brega and Balkan beats. It consists o Wujek Ben, Duże Pe, Bartosz Świętek i Jungle Feelings. Their artistic collaboration ensures a solid dose of ultra-bass, dance music, inspired by broadly defined »folkness«. During their gigs Global Diggers »dig up« a new eclectic-electronic visage of traditional music from South America, Africa, the Caribbean or the Balkans. Present on British music scene for over 30 years, Sherwood is hailed as one of its greatest visionaries. As early as at the age of 17 he set up the Carib Gems label, and in 1980 he launched On-U Sound Records. Setting new standards for dub, Adrian produced a whole army of reggae artists: Bim Sherman, Lee »Scratch« Perry, Dub Syndicate. In mid-80’s he was ranked among the pantheon of the most visionary producers and remixers in contemporary pop music. He lent his services to such diverse artists as Depeche Mode, Simply Red, Ministry, Sinead O’Connor, or Asian Dub Foundation. On-U Sound helped to break the barriers between reggae and the independent British punk or new wave scenes. The natural ability of mixing with taste and the feeling for sounds from various cultures attracted the attention of Peter Gabriel himself, who released two Sherwood’s solo albums on his Real World label. In 2012 the artist started working with a young star of British dubstep, Pinch. During Modern Art Days Sherwood&Pinch will perform brand new material from their collaborative album »Late Night Endless« (ON-U Sound / Tectonic Recordings 2015).

87


88

fot. K. Chmura


06.06, godz. 17:00

Teatr WARSawy TATO NIE WRACA (60’) Dad is not coming back spektakl/play

Monodram Agnieszki Przepiórskiej oparty na jej osobistych doświadczeniach. Autor tekstu ze wspomnień aktorki uczynił uniwersalną historię młodej kobiety, która dorastała bez ojca. Bohaterką jest odnosząca sukcesy menadżerka w banku, matka i żona, z mieszkaniem w Warszawie, domkiem na Mazurach i luksusowym autem. Pewnego dnia, podczas spotkania z klientem, kobieta rozpoznaje w nim ojca, który zniknął z jej życia, gdy miała trzy lata. Spotkanie uruchamia lawinę wspomnień i wypieranych przez lata uczuć.

Agnieszka Przepiórska’s monodrama based on her personal experiences. The actress’s memoirs assemble into a universal story of a young woman who grew up without her father. The protagonist is a successful manageress in a bank, mother and wife. She has an apartment in Warsaw, a cottage on the lake and a luxury car. One day, during a meeting with a client, the woman recognizes him as a father, who disappeared from her life when she was three years old. The meeting triggers an avalanche of memories and disowned feelings.

Czy możliwe jest spotkanie po latach? Czy jest szansa na jakiekolwiek porozumienie? Jak radzić sobie z wieloletnią pustką po nieistniejącym ojcu? Spektakl staje się swoistym seansem terapeutycznym, w którym można odnaleźć tęsknoty, marzenia, a może nawet siebie sprzed lat.

Is the reunion possible after so many years? Is there a chance for any agreement? How to fill a void left by the non-existent father? The play becomes a kind of a therapeutic session where you can find longings, dreams, and perhaps even yourself from years ago.

Nagrody: Grand Prix na festiwalu Monoblok w Gdańsku, nagroda na XIII Festiwalu Dramaturgii Współczesnej w Zabrzu, nagroda za rolę w finale 20. Ogólnopolskiego Konkursu na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

Awards: Grand Prix at the festival Monoblock in Gdansk, the prize at the XIII Festival of Contemporary Drama in Zabrze, the prize for her role in the final of the 20th National Competition for Polish Contemporary Play.

autor/author: Piotr Rowicki scenografia i kostiumy/set sedign, costumes: Grupa Mixer występuje/starring: Agnieszka Przepiórska ruch sceniczny/stage movement: Arkadiusz Buszko projekcje/projections: Paweł Laskowski

89


90

fot. E. Goska

fot. G. Ĺťuk


06.06, godz. 21:00

Red Emprez PL Manoid PL afterparty dr After koncert/concert

Red Emprez

Red Emprez

Manoid

Manoid

Białostocki duet od 2004 roku obecny na polskich i zagranicznych scenach. Występował m.in. na takich festiwalach jak: Castle Party, Wave Gothik Treffen (DE), Kunigunda Lunaria (LT), Basowiszcza, Electro Prague Festival (CZ). Muzyka Red Emprez to melodyjny electro-clash i balladowy new romantic / 80’s synth-wave. Zespół wydał dwie płyty: »Clubgirls and Poofs« i »On the Leash«, obecnie kończy pracę nad trzecim albumem - »Reborn«. Pochodzi z… podlaskich lasów, tworzy i wykonuje na żywo muzykę elektroniczną. Jego minialbum »Synestezja« (2014) został ciepło przyjęty przez środowisko muzyczne. Podczas swoich koncertów pokazuje różne oblicza: od ciężkiego minimal techno, przez trip-hop i ambient do delikatnej muzyki współczesnej. Na scenie pojawia się w czarnym garniturze, otoczony syntezatorami i instrumentami klasycznymi. Gra sam lub z zespołem. »Polska raczej nie może pochwalić się ogromnym zasobem doskonałych zespołów muzycznych. Zwykliśmy łaskawiej patrzeć na »nasze« zespoły i cieszyć się z byle czego. Niezręczny moment następuje, gdy okazuje się że album wyprodukowany w Polsce jest naprawdę dobry. Tak właśnie jest z MANOID« – whitesticker.pl

Białystok duo have been present on Polish and foreign scenes since 2004. They have performed at such festivals as: Castle Party, Wave Gothik Treffen (DE), Kunigunda Lunaria (LT), Basowiszcza (PL), Electro Prague Festival (CZ). Their music can be described as melodic electro-clash and balladesque new romantic/ 80’s synth-wave. The band has released two albums: »Clubgirls and Poofs« and »On the Leash«, and is currently finishing work on their third record - »Reborn«. He comes from Podlasian forests, creates and performs live electronic music. His mini album »Syntezja« (2014) was warmly welcomed by the music environment. During his gigs Manoid shows different faces: from heavy minimal techno to trip-hop, ambient and soft contemporary music. Onstage he appears in a black suit, surrounded by synthesizers and classical instruments, either alone or with a band. »Poland can hardly boast a huge amount of excellent bands. We don’t expect too much from them and are happy with what we get. Then comes an awkward moment when it turns out than an album produced in Poland is actually really good. Such is the case with MANOID«- whitesticker.pl

91


ZESPÓŁ DSW/MAD TEAM Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury/Director of Bialystok Cultural Centre

Grażyna Dworakowska Koncepcja i koordynacja/Idea and coordination

Anna Łuszyńska Organizacja i promocja/Organization and promotion

Wojciech Bokłago (kierownik działu organizacji i promocji/head of the organization and promotion), Ewa Hubar, Marcin Pawlukiewicz, Maciej Rant (kierownik działu kinowo–filmowego/head of cinema and film), Krzysztof Sienkiewicz, Katarzyna Urbiel, Magdalena Zawadzka Zespół techniczny/Technical team

Bartosz Kuczyński (kierownik techniczny/technical manager), Adrian Grassmann, Leszek Godlewski, Romuald Sztrom, Waldemar Poskrobko Administracja/Administration

Joanna Organek (kierownik działu administracyjnego/head of administration), Grzegorz Jaroniewski Obsługa/Staff

Dorota Czech, Barbara Derewenda, Bożena Guściewicz, Sławomir Karpowicz, Halina Marciszek, Grażyna Piwko, Jerzy Skrobczyński Księgowość/Accountant

Anna Minko (główna księgowa/chief accountant) Redakcja i korekta tekstów/Text editing and proofreading

Katarzyna Połeć, Elżbieta Puczyńska, Anna Łuszyńska, Magdalena Zawadzka Opracowanie graficzne i skład/Graphic design and DTP

Tomasz Kuczyński, Tomasz Szurczak, Damian Mantur Tłumaczenia/Translations

Wojciech Rogalski, Hanna Stawnicka, Małgorzata Zalewska Identyfikacja wizualna festiwalu, plakat/Festival branding, poster

Sebastian Łukaszuk 92


ORGANIZATOR

SPONSORZY

PARTNERZY

Wydział Pedagogiki i Psychologii

PATRONAT MEDIALNY

93


NOTATKI/AUTOGRAFY NOTES AND AUTOGRAPHS

94


NOTATKI/AUTOGRAFY NOTES AND AUTOGRAPHS

95


SPIS TREŚCI

Wstęp____________________________________________________________________________________________ 3 Program (pl)____________________________________________________________________________________ 4 Program (en)____________________________________________________________________________________ 8 30 edycji Dni Sztuki Współczesnej (pl) _____________________________________________________ 12 30 editions of Modern Art Days (en) ________________________________________________________ 16 Wystawa Dni Sztuki Współczesnej 2013-2014 w RCIT_____________________________________22 Mój niepokój ma przy sobie broń____________________________________________________________24 Metazoo. Sztuka współczesna w polskim komiksie________________________________________26 ESSA East Side Street Art____________________________________________________________________28 KUD Ljud – Inwazja____________________________________________________________________________30 Makosz__________________________________________________________________________________________32 Grupa Przejściowa – R.A.M.A...._______________________________________________________________34 Dni Sztuki Współczesnej 1985-2015________________________________________________________ 36 Cosovel_________________________________________________________________________________________38 Tomasz Bazan – Days for Dancing – Out_____________________________________________________40 Teatr Pi/TWIS ALPI – Tryumf woli/Metamorfozy__________________________________________42 Masala Soundsystem, 3CK, Áron Szilágyi, Airtist___________________________________________44 Teatr Ósmego Dnia – Arka____________________________________________________________________46 Walny-Teatr i Krzysztof Zemło – Lalkobus_________________________________________________48 Jakub Stępień (Hakobo), Hubert Kielan – Typoaktywni: ul. Warszawska_______________50 Ludomir Franczak – Odzyskane______________________________________________________________52 Grupa Coincidentia – Made in Heaven_______________________________________________________54 DJ Kentaro, DJ Falcon1, DJ VaZee___________________________________________________________56 Studio Teatralne BLUM – Co to?______________________________________________________________58 Jaki teatr? Trzy dekady teatru w Polsce, trzy dekady DSW_____________________________ 60 Bojary Zostają Kulturalne Kolektyw – Podróż w czasie/Bojarskie duchy_______________62 Anima Vilis – Szalona Małgorzata____________________________________________________________64 Walny-Teatr – Dziadek_______________________________________________________________________ 66 Wokół Akademii Ruchu_______________________________________________________________________68 Leszek Bzdyl i Jan Kochanowski – Baśnie z mchu i liszaja________________________________70 Karol Radziszewski – Książę__________________________________________________________________72 KUD Ljud – Streetwalker______________________________________________________________________ 74 Teatr Porywacze Ciał – Partytury rzeczywistości__________________________________________76 Wokół Dada von Bzdülöw_____________________________________________________________________78 Pracownia Sztuki Społecznej – Metoda Ustawień Narodowych__________________________80 Teatr 21 – Statek miłości. Odcinek 1 _________________________________________________________82 Global Diggers, Sherwood & Pinch___________________________________________________________84 Teatr WARSawy – Tato nie wraca____________________________________________________________86 Red Emprez, Manoid, dr After________________________________________________________________88 Zespół DSW___________________________________________________________________________________ 90 Organizatorzy, sponsorzy, partnerzy, patroni______________________________________________ 91 Notatki i autografy____________________________________________________________________________92

96


CONTENTS

Introduction_____________________________________________________________________________________ 3 Programme (pl)_________________________________________________________________________________ 4 Programme (en)________________________________________________________________________________ 8 30 editions of Modern Art Days (pl)_________________________________________________________ 12 30 editions of Modern Art Days (en)________________________________________________________ 16 Modern Art Days Exibition 2013-2014 w RCIT______________________________________________22 My Fear Carries a Gun_________________________________________________________________________24 Metazoo. Contemporary Art in Polish Comics______________________________________________26 ESSA East Side Street Art____________________________________________________________________28 KUD Ljud – Invasion___________________________________________________________________________30 Makosh_________________________________________________________________________________________32 Grupa Przejściowa – R.A.M.A...._______________________________________________________________34 Modern Art Days 1985-2015_________________________________________________________________ 36 Cosovel_________________________________________________________________________________________38 Tomasz Bazan – Days for Dancing – Out_____________________________________________________40 Teatr Pi/TWIS ALPI – The Triumph of Will/Metamorphoses_____________________________42 Masala Soundsystem, 3CK, Áron Szilágyi, Airtist___________________________________________44 Theatre of the Eighth Day – The Ark________________________________________________________46 Walny-Teatr i Krzysztof Zemło – Puppet Bus______________________________________________48 Jakub Stępień (Hakobo), Hubert Kielan – Typoactive: Warszawska Street_____________50 Ludomir Franczak – Reclaimed______________________________________________________________52 Grupa Coincidentia – Made in Heaven_______________________________________________________54 DJ Kentaro, DJ Falcon1, DJ VaZee___________________________________________________________56 Studio Teatralne BLUM – What’s This?______________________________________________________58 What theatre? Three decades of theatre in Poland, three decades of MAD____________ 60 Bojary Zostają Kulturalne Kolektyw – Time Traves/Ghosts of Bojary___________________62 Anima Vilis – Mad Meg________________________________________________________________________64 Walny-Teatr – Granddad_____________________________________________________________________ 66 Around the Academy of Motion______________________________________________________________68 Leszek Bzdyl i Jan Kochanowski – Faerie Tales of Moss and Liche_______________________70 Karol Radziszewski – The Prince_____________________________________________________________72 KUD Ljud – Streetwalker______________________________________________________________________ 74 Body Snachers – Scores of Reality___________________________________________________________76 Around Dada von Bzdülöw___________________________________________________________________78 Pracownia Sztuki Społecznej – The Method of National Constellations_________________80 Theatre 21 – Love Boat. Episode 1 ___________________________________________________________82 Global Diggers, Sherwood & Pinch___________________________________________________________84 Teatr WARSawy – Dad Is Not Coming Back_________________________________________________86 Red Emprez, Manoid, dr After________________________________________________________________88 MAD Team_____________________________________________________________________________________ 90 Organizers, sponsors, partners, media patrons____________________________________________ 91 Notes and autographs_________________________________________________________________________92

97


98


99


Dni Sztuki Współczesnej 2015

100

Dsw 2015 katalog  

festiwal Dni Sztuki Współczesnej 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you