Page 1

Minor #inhci Dromen met Ruud Extravagante Student Gastcollege’s


Dromen met Ruud Peters Creatieve Communicatie Gastcollege’s Extravagante student Making of WOM Actie

Het maken van dit tijdschrift was voor mij een grote uit-

Naast grafisch ondernemen heb ik ook veel kennis op

daging. In mijn 22 jaar leven op deze aarde moet ik be-

gedaan op het gebied van social media. Door de col-

kennen dat ik nooit handig ben geweest met computers.

leges en opdrachten van creatieve communicatie heb ik

Ik weet hoe ik een mail moet opstellen, maar daar blijft

nu een heel helder zicht hoe social media in zijn werking

het ook bij. Althans: bleef. De Minor Creatieve Industrie

gaat en waar de focus van nu en de toekomst op ligt.

heb ik hoofdzakelijk gekozen om eens wat meer bekend

De gastcolleges hebben mij een heldere introductie ge-

te zijn op het grafische gebied. Niet met de verwachting

geven hoe de social media er over een x aantal jaren uit

dat ik een prof zou worden, maar dat ik enigszins kennis

komt te zien en hoe zij in de toekomst zullen opereren.

heb in het maken van een tijdschrift en het werken met

Dit was uiteraard ook zeer handig voor het project wat wij

Photoshop. Vond ik het leuk om te doen: een beetje,

moesten doen. Ik moet zeggen dat ik de Minor af en toe

heb je er veel van geleerd: ja! Het begin was een lichte

erg rommelig vond, maar de opdrachten die we uiteinde-

nachtmerrie, maar door mijn inzet en doorzettingsvermo-

lijk moesten doen waren daarentegen weer erg leuk.

gen heb ik er toch iets van weten te brouwen.


ergisteren, net voor het slapen gaan

Nikki en Kirsten zijn mijn twee huisgenootjes. Grappig ge-

stelde ik mij een bepaalde fantasie

noeg hadden ze beide dezelfde fantasie, namelijk chirurg

voor. Zo luidt ook enigszins de op-

worden. Ze doen beide geneeskunde dus dit verklaart

dracht. Die fantasie was dat ik mijn

de boel. Toen Nikki wakker werd vertelde ze dat ze aan

stage in London helemaal had geregeld en dat ik een

de operatietafel had gestaan en dat ze de coassistenten

bruisende plek had gevonden in het hartje van London.

aan het vertellen was hoe ze het mes moesten vasthou-

Ik had leuke collega´s en ik had een fijne kamer waar ik

den en hoe ze moesten snijden. Ze kon het in detail na-

gedurende mijn stageverblijf mocht wonen.

vertellen. Ze was al wat ouder en heel ervaren in het vak. Naar mijn ingeving is dit een hele fijne droom geweest.

Toen ik gisteren wakker werd wist ik mij te herinneren

Kirsten kon echter helemaal niets meer van haar droom

dat ik over een klasgenoot had gedroomd die vroeger bij

herinneren.

mij samen op de basisschool zat en dat ik daar altijd de grootste ruzie mee had. Toevallig woont hij ook in Am-

Het enige wat ons opviel is dat Nikki en ik (Ruud) onze

sterdam en ik droomde dat ik hem met het uitgaan was

droom wel hebben onthouden en Kirsten niet. Qua li-

tegen gekomen. Het grappige is dat deze droom zo let-

chaamstaal zag je Nikki helemaal blij worden en opko-

terlijk was, dat ik hem ook nog helemaal weet. Hij begon

men bij het feit dat ze misschien arts wordt. Ik denk dat

te lachen toen hij me zag, maar op een gemene manier.

dit zeer positieve en leuke tekens waren. Volgens Kirsten

Hij zei “hoi Ruud” op zo’n valse toon en ik zei niets. Ik er-

en Nikki werd ik chagrijnig en vond ik het niet leuk dat ik

gerde me weer extreem aan hem. Mijn avond was zoals

slechts dit kon vertellen als droom.

gewoonlijk weer een beetje door hem verpest. Wel weet ik mij ook nog te herinneren dat het nummer van Jen-

Ik weet van mezelf heel goed wanneer ik droom. Ik weet

nifer Lopez “weer” in mijn hoofd afspeelde. On the Floor

niet of je het kan vergelijken met als je je gedachten op-

heet het nummer. Het is op het moment een flinke hit

eens op iets totaal anders vestigt, maar zodra ik in een

en als ik de eerste noten van het nummer alleen al hoor,

college zit, een gesprek heb die me niet boeit in de trein

dan krijg ik het gewoon niet meer uit mijn hoofd.

zit, op de fiets zit denk ik niet rationeel meer na. Ik zit, zoals ik ook al met mijn droom vertelde, in een soort fan-

Ik heb deze opdracht ook opdragen aan mijn huisge-

tasiewereld. Ik denk meestal aan dingen die ik nog heel

noten. Zo is de opdracht nog een stuk leuker om uit te

graag zou willen bereiken in mijn leven.

voeren.


Opdracht week 1

Web 3.0: Internet toepassingen zijn een stuk meer op

Het maken van een Twitter account, een LinkedIn account en een Blog account. http://twitter.com/RuudPeters Twitter: Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/

elkaar afgestemd. Websites gaan samen en worden

edit?trk=hb_tab_pro_top

teert: Mijn grote voorbeeld, ik heb er zelf ook vaak mee te

Blog:

http://rtlpeters.blogspot.com/

maken is Rabobank. Rabobank is van origine een boe-

kritisch naar elkaar toe. Dit wordt het nieuwe vervolg op Web 2.0 Een bedrijf dat een goede manier van social media han-

ren bank die altijd gericht was op het platteland volk. Dit

Opdracht week 2

hebben zij omgegooid aangezien daar nu niet veel brood

Begrippen social media in web 1.0, 2.0- en 3.0 Web 1.0: Verwijst naar de eerste fase van het internet.

volledig aan alle begrippen van Web 2.0 en spelen goed

Dit is/was de periode waarop het web meer bekendheid verkreeg doordat consumenten het web gingen gebruiken. Zoals er werd uitgelegd is op het web een nieuwe economie ontstaan. Bij web 1.0 bepaald de eigenaar nog helemaal zelf hoe de inhoud van een website er uit komt de zien.

meer uit te halen valt. De bank is betrouwbaar, voldoet in op de media door leuke- en boeiende acties uit te voeren onder andere op de televisie.

Opdracht week 3 Succesverhaal van een merk dat relevant is voor jouw project. Van Bommel schoenen.

Web 2.0: De stap die hier ondernomen wordt is bijna

Van Bommel is een merk dat bij de meeste wel blijft han-

niet meer te vergelijken met Web 1.0

gen. Het is een betrouwbaar merk, het staat voor kwaliteit

Iedereen kan informatie op het web toevoegen naar ei-

en mensen geven graag geld uit voor schoenen als van

gen wens. Dit door bijvoorbeeld blogs, facebook, twitter

Bommel. Zoals bij de afgelopen opdracht is omschreven

youtube en andere open webs. Ook is bij Web 2.0 veel

houdt ook van Bommel zicht bezig met de media van

meer informatie te verkrijgen doordat iedereen informatie

Web 2.0 de website is grandioos, de schoenen zijn voor

op het web toevoegt. In Web 2.0 is het ook immens

jong- en oud en ze zijn ge linkt aan Facebook, Hyves

populair om jezelf te promoten. Je maakt een eigen site

en Twitter. Deze social media verspreiden informatie over

waarop veel over jou te lezen valt. Wel moet je in de

het merk en zorgen er voor meer klandizie. Van Bommel

21ste eeuw oppassen met was je post, want het hoeft

heeft het voordeel dat ze al grote klandizie hebben.

maar iet wat fout geschreven te worden en het wordt snel op een verkeerde manier ge誰nterpreteerd.


Opdracht week 4

hij over communities schrijft. Hij legt onder andere uit hoe

Community building en Cocreatie

je het makkelijkst met een community om kan gaan en

Beschrijf hoe je een community (succesvol) kunt laten

hoe het toegepast kan worden aan jouw bedrijf. Voor

meebouwen aan je merk. Leg drie verschillende manie-

Jouw stoute schoenen (zo heet het project waar ik on-

ren uit, waarbij je gebruik maakt van de theorie & rele-

derzoek voor doe) kan dit erg relevant en handig zijn. Zij

vante case

zijn nog niet begaan met deze vorm van communiceren

NIEUWE MODE, NIEUWE MEDIA.

en het kan alleen maar positief voor hen uitpakken.

MACHTSVERSCHUIVING Daarnaast zijn populaire bloggers steeds prominenter aanwezig bij belangrijke events. Zo was een afgevaardigde de populaire blogsite Fashion. blog uitgenodigd bij de modeshow van Replay tijdens de Amsterdam Fashion Week om live verslag te doen. Ook bij de New York Fashion Week sierden populaire bloggers de shows. De spraakmakende blogster Tavi Gevinson, toen 13 jaar, kreeg bij verschillende modeshows zelfs een plaats op de front row toegewezen. Zoals in dit stukje tekst is te lezen wordt er voor het merk Replay een zeer informatieve blog geplaatst. Er wordt een professionele blogster op de front row geplaatst om verslag te doen over de modeshow voor het merk. Dit is uiteraard een zeer gewild merk waar het project waar ik voor werk (Een ambachtelijke schoenmakerij die bekender in Amsterdam willen worden) nog lang niet aan kan tippen, maar door deze social media dat iedereen leest krijgt Replay weer een heel nieuw en bekend daglicht.

CREATIEVE COMMUNITY MET SCHOENEN. Dit artikel gaat over AliveShoes. Ze zijn te volgen via twitter waardoor zij met de dag meer naamsbekendheid creëren door nieuwe Post te plaatsen van de vorderingen van de nieuwste modellen van AliveShoes. Ze houden ludieke acties om de schoen zo speciaal mogelijk te laten worden. Er wordt via Brigt.nl een blog bij gehouden met de vorderingen van de schoen.

OVERAL ZIJN COMMUNITIES Ruben Nieuwenhuis. Heeft en blog en website waarover

Opdracht week 5 Transmedia Storytelling Transmedia storytelling is een verhaal vertellen met een begin en een eind met behulp van verschillende platformen en mediakanalen. Het bijzondere aan deze vorm van verhalen vertellen is dat gebruikers of consumenten op verschillende manieren in het verhaal kunnen stappen door eigen inbreng de verhaallijn te beïnvloeden. Doordat zoveel mediakanalen en platformen zich kunnen bemoeien met deze vorm van communicatie kan men op den duur veel sneller vast stellen of een concept iets kan worden, of dat het niets wordt. Hiermee bedoel ik te zeggen: heeft men hier iets aan, of kan men er beter mee stoppen. Dit gaat snel, makkelijk en iedereen helpt elkaar een handje mee. Zoek een recent NL voorbeeld van een concept dat succesvol gebruik heeft gemaakt van transmedia storytelling en licht toe hoe dit gedaan is. Mijn voorbeeld is Doutzen Kroes.Doutzen Kroes volg ik op Facebook en Twitter. De reden dat ik haar heb gekozen, is dat ik haar een super interessante verschijning vind. Ze heeft een top carrière als model weten te veroveren en de manier waarop zij zich presenteert en ermee omgaat vind ik geweldig. Ze pronkt op een positieve manier met haar succes. Ze laat dagelijks via tweets weten wat ze doet en wat het resultaat daar van is. Vervolgens worden die foto´s op Facebook geplaatst waar vervolgens de hele wereld een mening over kan en mag hebben. Ze heeft een heel lieve en professionele houding die haar heel ver heeft weten te brengen. Als zij dit niet had gehad, dan was ze naar mijn mening nooit zo groot en bekend geworden over de hele wereld. Gisteren las ik op www. nu.nl dat ze een kleine rol heeft weten te bemachtigen in de film Nova Zembla van Reinout Oerlemans.


De droomcoach Nicoline Douwes vond ik een groot succes. Toen ik op weg was naar het college had ik in mijn gedachten: wat wordt dit nutteloos en wat heeft dit in godsnaam voor invloed op mijn project en tentamen? om eerlijk te zijn, het was misschien niet extreem nuttig, maar ik heb van het begin tot einde genoten van het college. Het is heel erg leuk om je droom eens te visualiseren en ook eens daadwerkelijk op te schrijven wat je aan het begin van de avond in gedachten hebt en waar je mee opstaat als je de volgende morgen wakker wordt. De manier waarom Nicoline alles bracht was hartstikke leuk. Je kon aan de Minor groep zien dat iedereen genoot van haar aanwezigheid en hoe ze haar informatie op de groep overbracht. Mocht Nicoline nog eens een college geven, dan ben ik er sowieso weer bij! Ik heb de opdracht die we moesten doen gemaakt en ik moet bekennen dat er verassende dingen uit kwamen. Met mijn twee huisgenoten zijn we rond de tafel gaan zitten en hebben we besproken wat we hebben gedroomd en hoe we die dag erna wakker werden. Ongelooflijk hoe dat per persoon verschilt.


Het gast college dat grotendeels over social media ging vond ik persoonlijk niet heel boeiend. Mijn verwachting kwam eerlijk gezegd overeen met mijn ervaring. De verwachting was een praatje over social media en hoe dat op een juiste manier toe gepast kon worden op het project. Ik moet bekennen dat hij zijn praatje leuk deed, zijn bedrijf was zeer inspirerend, maar toen ik de college zaal uitliep was ik het ook eigenlijk meteen allemaal weer vergeten. Dit is geen goed teken, maar bevestigd wel mijn verwachting. Gelukkig waren er een groot aantal mensen die wel meer ge誰nspireerd ik hem waren dan ik. Ik had er graag meer over willen schrijven, maar hier blijft het bij.

Een bijzondere man die je niet snel vergeet. Tijdens het

in de hand te houden door middel van zijn indrukwek-

college van Fieke Sluijs, grafische vormgeving, werden

kende verhaal. Het feit dat hij een Spanjaard is en het zo

we al op de hoogte gesteld dat er een magazine goeroe

ver heeft weten te schoppen in Amsterdam vind ik erg

langs zou komen om ons les en uitleg te geven over het

bijzonder en knap. Hij praatte wel erg veel en soms niet

proces en het maken van een tijdschrift.

helemaal zuiver Nederlands waardoor ik het af en toe niet

Uiteraard verwachtte ik een hele hoop van deze man.

helemaal kon verstaan. Zijn college bracht vele handige

Tijdens het college werden we meerdere malen vriende-

en goeie tips mee voor het tijdschrift. Ik heb er veel inspi-

lijk verzocht stil te zijn om de aandacht volledig op hem

ratie uit weten te halen en wat ik vooral belangrijk vond is

te richten. Dit deed hij goed, want hij wist de klas goed

wat wel en niet van deze tijd is.


Voor onze BOK kregen wij de opdracht om een ludieke Word of Mouth opdracht te bedenken. Voor ons project moeten wij een communicatieplan schrijven voor Jouw stoute schoenen. Jouw stoute schoenen is een innovatief ambachtelijke schoenbedrijfje in Amsterdam die graag meer naamsbekendheid wilt hebben op het gebied van hun gewenste publiek. Dit is hoofdzakelijk de jongere doelgroep die een smaak heeft voor hippe en originele schoenen. Mijn idee voor een succesvolle WOM actie ligt bij de social media en dan praat ik over Twitter. Twitter is een im-

Het idee van de online schoenen actie komt enigszins

mens populair forum waar veel gebeurt en op besproken

in de buurt van het bekende merk Zalando. Zij opereren

wordt. Om jouw stoute schoenen in het daglicht te krij-

weliswaar slechts op het internet en hebben meer door-

gen bij de gewenste doelgroep zal Jouw stoute schoe-

snee schoenen, maar zij hebben heel veel acties met

nen actief moeten zijn op twitter en moeten tweeten over

betrekking tot kleding en dan hoofdzakelijk schoenen.

de nieuwste modellen schoenen.

Aan het plaatje te zien zijn te volgen op facebook, twitter, hyves, youtube en modenieuws.

Het idee om de vaste klanten te houden en nieuwe klan-

De reden dat Zalando zo bekend is geworden, is dat ze

ten aan te trekken is als volgt. De vaste klanten moeten

zo actief zijn op social media gebied. Ze brengen heel

Jouw stoute schoenen gaan volgen op twitter. Zodra ze

veel acties en kortingen de wereld in waar ben dan over

hun nieuw schoenaankoop hebben gedaan, moeten

kan oordelen en praten op twitter en facebook. Op het

ze een foto maken van de nieuw schoenen en de foto

tweede plaatje is een conversatie te lezen over Zalando.

plaatsen op twitter. In de tweet moet de hasktack #JSS

Op de website van Zalando zijn er nog heel veel meer te

komen te staan. Door deze actie uit te voeren en het

volgen. Pas op, want voor je het weet heb je al een paar

bewijs door middel van een foto van de hastack mee te

schoenen gekocht.

nemen naar de winkel van Jouw stoute schoenen hebben ze recht op een korting van 30%. Doordat de vaste klanten de tweet plaatsen kunnen de vrienden op twitter van de vaste klanten de tweet zien en de foto bekijken. Zo maak je een zeer grote kans dat zij ge誰nteresseerd raken in de schoenen van Jouw stoute schoenen en dat ze zelf ook een paar aanschaffen.


Bok 2, Creatieve Industrie Ruud Peters  

Bok 2, Creatieve Industrie Ruud Peters

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you