Page 1

КАТЕДРА ИСТОРЯ И ТЕОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА

ОСНОВИ НА АРХИТЕКТУРНОТО ПОРЕКТИРАНЕ проект 2010 - 2011


ОБЕКТ: ОФИС СГРАДА – АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ


ФУНКЦИОНАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Приемно помещение 20м2 Работно помещение 120м2 Помещение за оперативки 20м2 Офис управител 20м2 Зала срещи с клиенти 25м2 Кухненски бокс 8м2 Санитарни помещения 13м2 Зона архив 9м2 Паркоместа 4бр


ОПИСАНИЕ:

Обектът представлява офис сграда-архитектурно ателие.сданието е разположено свободно в парцела.Обемът е разчленен на доминиращ и подчинен композиционен елемент.Така както двата основни обема са деференцирани така са деференцирани и функциите, които те приемат.В композиционно подчинения обем са развити обслужващите и административните функции, докато в доминиращия основната функция – творческите процеси в работната зала.Главния обем е ротиран под малъкъгъл до съвпадане на контура му с географските посоки. конструкцията е скелетна изпълнена от стомана.Западната стена на работното помещение е от видим стоманобетон и работи като опора на стоманените рамки. стените са остъклени или от сандвич панели.Разчита се на естествената текстура и цвят на материалите – видим бетон, стомана, големи остъклявания.


СИТУАЦИЯ М1 : 200


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ М 1: 100


РАЗРЕЗ А – А М 1:100


ФАСАДА ЗАПАД М 1 : 100 ФАСАДА СЕВЕРОЗАПАД М 1 : 100


ФАСАДА СЕВЕРОИЗТОК М 1 : 100 ФАСАДА ЮГОИЗТОК М 1 : 100


ИЗРАБОТИЛ: Б.Гергинов 4гр 8994 РЪКОВОДИТЕЛ: арх. Мусов

Architecture office building  

The main goal of the projcet is to be created an inspiring,light and social work envonment. Project is made by hand.