Page 1

Srednja frizerska šola Ljubljana Živimo v času vizualnih fascinacij. Zakonitosti sodobne družbe narekujejo posamezniku, da se z urejeno zunanjostjo temu prilagodi. Od sodobnega frizerja se tako pričakuje sposobnostizvedbe celostne estetske preobrazbe stranke, kar vključuje naslednja znanja, spretnosti in kompetence za pridobitev sledečih poklicnih kvalifikacij v programu srednjega poklicnega izobraževanj Frizer.

Frizer

Nenehno izpopolnjuje svoje tehnično znanje in ostri občutek za sodobne tokove estetskega.

Ličenje

je dodana vrednost kakovostne pričeske, ki njeno dovršenost dodatno podpre.

Manikira

Urejeni nohti zaključujejo urejeno celoto posameznika.

Lasničar / lasuljar

je nepogrešljiv pri modnih revijah, gledališčih in je strokovnjak za izdelavo in nego lasuljarskih izdelkov.


Triletni izobraževalni program Frizer omogoča pridobitev strokovnih znanj s področja frizerstva, ličenja, lasničarstva in lasuljarstva ter manikire. Kompetenčni program je modularno zgrajen in se zaključuje z zaključnim izpitom.

Ime izobra evalnega programa: Srednje poklicno izobra evanje FRIZER Uradni list: 14/10

PREDMETNIK PREDMETNIK Programske enote

Obvezno/ izbirno

A – Splo noizobra evalni predmeti

1. .letnik ure/ teden

2. letnik ure/ teden

3. letnik ure/ teden

33 tednov

33 tednov

16 tednov

Skupno tevilo ur

tevilo kreditnih to k

P1

Sloven ina

obvezno

3

2

3

213

12 (5,4,3)

P2

Matematika

obvezno

3

2

3

213

12 (5,4,3)

P3

Tuji jezik

obvezno

2

2

2

164

9 (4,4,1)

P4

Umetnost

obvezno

1

0

0

33

2

P5

Naravoslovje*

obvezno

2

2

0

132

6 (3,3)

P6

Dru boslovje

obvezno

2

2

0

132

6 (3,3)

P7

portna vzgoja

obvezno

Skupaj A B – Strokovni moduli

2

2

2

164

7 (3,3,1)

15

12

10

1051

54

33 tednov

33 tednov

16 tednov

M1

Frizerstvo

obvezno

10

10

10.2

823

38 (16,17,5)

M2

Manikira

obvezno

0

2.1

0

70

5

M3

Li enje

obvezno

0

2

1,5

90

5

M4

Lasni arstvo

obvezno

0

0

2

32

3

M5

Lasni ortopedski izdelki

izbirno

0

0

2

32

3

M6

Izzivi v frizerstvu

izbirno

0

0

2

32

3

M7

Multimedije

izbirno

0

0

2

32

3

14,1

15,7

1047

54

655

30

912

37 (5,5,27)

160

7 (3,3,1)

526

26

Skupaj B 10 C- Prakti no izobra evanje v oli - integracija v B del Od tega minimalno za prakti no izobra evanje v oli: Prakti ni pouk obvezno 6 – Prakti no usposabljanje z delom Prakti no usposabljanje z delom pri delodajalcu

obvezno

D – Interesne dejavnosti Interesne dejavnosti

obvezno

E – Odprti del kurikuluma Odprti kurikulum: psihologija, sociologija, podjetni tvo, informatika, zdrav na in ivljenja, izrazna mo las Zaklju ni izpit (zaklju no delo) Skupaj (A+B+ +D+E)

obvezno

8,1

12

3 tedni

3 tedni

18 tednov

38

38

38

2 tedna

2 tedna

1 teden

32

32

32

33 tednov

33 tednov

16 tednov

7

7

4

2

obvezno 3696

180

Pojasnilo k predmetniku: Izbirni strokovni moduli: dijak izbere en modul izmed M5 – M7. *Cilji in vsebine naravoslovja se deloma izvajajo v strokovnih modulih v razli nih oblikah pouka. Na ine, oblike in obseg povezovanja dolo i ola v izvedbenem kurikulu. Z individualno u no pogodbo se obseg prakti nega pouka lahko zmanj a in nadomesti s prakti nim usposabljanjem z delom, ki se lahko pove a na najve do 53 tednov. tevilo tednov izobra evanja v oli 82, tevilo tednov prakti nega usposabljanja z delom 24, tevilo tednov interesnih dejavnosti 5, skupno tevilo tednov izobra evanja 111.

Zaposlitvene možnosti ob koncu šolanja • v frizerskem salonu • v maski televizijskih hiš, gledališč, opere • kot tehnično osebje pri snemanjih umetniških fotografij, filmov, pri pripravi modnih revij, na snemanju videospotov • kot negovalno osebje v wellness, spa centrih in zdraviliščih • kot demonstrator na frizerskih predstavitvah, sejmih in tečajih • kot prodajalec frizerskih in lasnih kozmetičnih preparatov

Vabimo vas, da nas obiščete na dnevih odprtih vrat šole 29. 11. 2012 med 9h in 11h 16. 1. 2013 med 16h in 18h 17. 1. 2013 med 16h in 18h    na informativnih dnevih 15. 2. 2013 in 16. 2. 2013.

Litostrojska 53 1107 Ljubljana

tel: 08-2055-700 web: www.frizerska.si e-pošta: srednja-frizerska-sola@guest.arnes.si

Vabilo na našo šolo  

letak-vabilo