Šolska publikacija 2011/12

Page 1

2011 / 2012


Naziv: Srednja frizerska šola Ljubljana Naslov: Litostrojska 53, 1107 Ljubljana Telefon: 01 519 34 99 Faks: 01 505 54 55 Transakcijski račun: 01100-6030700232 Matična številka: 5653347 Davčna številka: 42992206 Spletna stran: http://www.frizerska.si E pošta: srednja-frizerska-sola@guest.arnes.si Predsednica Sveta zavoda: Romana Marolt Ravnatelj: Pomočnica ravnatelja: Tajništvo: Svetovalna služba: Knjižnica: Organizator prakse: Organizator šolske prehrane:

mag. Primož Hvala Kamenšček Saša Hiti Darinka Krpan Petra Štrukelj Bojan Vučko Bojan Lavrinšek Saša Hiti zbornica

Računovodstvo: Forti storitve d.o.o. Branka Fortuna Pod gozdom cesta II 11 1290 Grosuplje Šolska zdravnica: Janja Schweiger Nemanič, dr.med. Zdravstveni dom Ljubljana – Šiška Derčeva 5 1000 Ljubljana Šolska zobozdravnica: Šolska zobozdravnica: Simona Rus, dr.dent.stom. Stomatološka ordinacija Vodnikova cesta 187 1000 Ljubljana

Malica: Gostinstvo Šumi Alpska 52 4248 Lesce

01 519 35 01 01 519 34 99 01 505 53 81 01 505 72 48 01 505 61 66 031 767 745 01 519 49 07 01 786 38 38

01 581 52 84 01 581 52 96

01 510 39 00

01 566 30 96


Beseda ravnatelja

Dragi dijaki! Dobrodošli na šoli. Na šoli si prizadevamo, da se dobro počutite, hkrati se trudimo, da pridobite vsa potrebna strokovna znanja za vaš bodoči poklic in nenazadnje tudi vse tiste življenjske spretnosti, ki vam bodo pomagale krmariti skozi življenje. Prepričani smo, da boste skozi frizerski poklic lahko ustvarili svoje sanje. Pri našem skupnem cilju bomo veseli tudi vaših idej in spodbud. Spoštovani starši! Zavedamo se, da je sodelovanje z vami ključnega pomena za uspešno šolanje vaših otrok, zato si želimo, da bi bili naši stiki tesnejši. Da bi zagotovili kvaliteten pouk, se trudimo, da šolo stalno posodabljamo in se strokovno izpopolnjujemo, tako da je pouk čim bolj pester. Poleg podajanja znanja pa si prizadevamo tudi za spoštljive medsebojne odnose. Hvala vam za vaše zaupanje in sodelovanje.

mag. Primož Hvala Kamenšček ravnateljAktivi Aktiv za jezikoslovje, družboslovje in umetnost vodja aktiva: Viktorija Mrzelj slovenščina

vodja predmetne skupine: Andreja Kordiš

angleščina

vodja predmetne skupine: mag. Marija Potočar

družboslovje

vodja predmetne skupine: Viktorija Mrzelj

umetnost

vodja predmetne skupine: Sonja Miklaužič

Aktiv za matematiko, naravoslovje in strokovne vsebinske sklope vodja aktiva: Darja Pirkmaier Maklin matematika

vodja predmetne skupine: Darka Dujmović Verdenik

naravoslovje

vodja predmetne skupine: Nada Medved

tehnologija

vodja predmetne skupine: Darja Pirkmaier Maklin

Aktiv za praktični pouk frizerstva vodja aktiva: Romana Marolt

Aktiv za športno vzgojo vodja aktiva: Stanka Platiša Pogačnik

Aktiv za svetovalno delo in IKT podporo vodja aktiva: Petra Štrukelj svetovalna služba

vodja predmetne skupine: Petra Štrukelj

knjižničar

vodja predmetne skupine: Bojan Vučko

informatika

vodja predmetne skupine: Žiga Erhatič


Razrednik

Razred

Nadomestni razrednik

Stanka Platiša Pogačnik

1.a

Sabina Kolenc

Nada Medved

1.b

Petra Štukelj

Vesna Navodnik Ocvirk

1.c

Darja Pirkamaier Maklin

Tajana Aleksić Peter

1.č

Nada Medved

Karmen Markovič

1.d

Bojan Vučko

Romana Marolt

1.e

Mojca Čuden

Darka Dujmović Verdenik

1.f

Marija Potočar

Sonja Miklaužič

2.a

Sanda Smrekar

Renata Strmec

2.b

Silva Trstenjak

Saša Hiti

2.c

Sonja Miklavžič

Andreja Ž. Kordiš

2.č

Darka Dujmović Verdenik

Darja Pirkmaier Maklin

2.d

Saša Hiti

Rok Naranđa

2.e

Romana Marolt

Karmen Š. Zore

3.a

Renata Strmec

Viktorija Mrzelj

3.b

Stanka Platiša

Marinka Jarm

3.c

Vera Pestotnik

Sabina Kolenc

3.č

Andreja Kordiš

Peter Krašovec

3.e

Viktorija Mrzelj

ZBORNICA: 01 519 49 07

TAJNIŠTVO: 01 519 34 99

E-mail

Govorilne ure


Predmetnik SREDNJE POKLICNO IZOBRAEŽVANJE: FRIZER PREDMETNIK 2011/12

Programske enote

Skupno Število Obvezno/ 1. število kreditnih izbirno letnik ur točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

ure/ 2. teden letnik

33 tednov

ure/ 3. teden letnik

33 tednov

ure/ teden

16 tednov

P1

Slovenščina

obvezno 213

12 (5,4,3) 99

3

66

2

48

3

P2

Matematika

obvezno 213

12 (5,4,3) 99

3

66

2

48

3

P3

Tuji jezik

obvezno 164

9 (4,4,1)

66

2

66

2

32

2

P4

Umetnost

obvezno 33

2

33

1

P5

Naravoslovje

obvezno 132

6 (3,3)

66

2

66

2

P6

Družboslovje

obvezno 132

6 (3,3)

66

2

66

2

P7

Športna vzgoja

obvezno 164

7 (3,3,1)

66

2

66

2

32

2

54

495

15

396

12

160

10

Skupaj A

1051

B – Strokovni moduli

M1

Frizerstvo

SVS 3 Striženje Barvne SVS 4 spremembe Oblikovne SVS 5 spremembe M2 M3

Manikira Ličenje

Teorija 2

33 tednov

33 tednov

99

3

132

4

38 33 (8,11,8,11)

1 198

6

231

Teorija 1

obvezno 33

Praksa

396

Teorija

16

16

1

32

32

2

16

16

1

80

80

5

16

16

1

48

48

3

Praksa Teorija Praksa Teorija Praksa Teorija Praksa Teorija Praksa

obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno

33 37 33

6

33

5 5

1

37

1,1

33

1

33

1

330

10

466

14,1

208

13

132

4

198

6

48

3

Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli: C- Praktično izobraževanje v šoli - INTEGRACIJA v B del

198

6

268

8,1

160

10

Skupaj B

33

198

16 tednov

1004

54

Od tega teoretični pouk: Teoretični pouk

Praktični pouk

obvezno 345

obvezno 626

24

30


Č – Praktično usposabljanje z delom

Skupaj Č

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

obvezno 912

37 (5,5,27)

D – Interesne dejavnosti Skupaj D

Interesne dejavnosti

3 tednov

3 tednov

18 tednov

114

114

684

38

2 tedna obvezno 160

7 (3,3,1)

E – Odprti del kurikuluma

64

38

2 tedna 32

33 tednov

64

38

1 teden 32

33 tednov

32

32

16 tednov

OK. 1

Psihologija – bonton – etika - morala

obvezno

66

3

66

2

OK. 2

Sociologija kulture – trajnostni razvoj - komunikacija

obvezno

33

2

33

1

OK. 3

Zdrav način življenja

obvezno

66

3

66

2

OK. 4

Podjetništvo

obvezno

49

3

33

1

16

1

OK. 5

Informatika

obvezno

49

3

33

1

16

1

OK. 6

Izraznost las – praksa

obvezno

82

4

33

1

33

1

16

1

OK. 7

Izraznost las – teorija

obvezno

131

5

33

1

66

2

32

2

OK. 8

Praktično usposabljanje pri delodajalcu

obvezno

33

2

33

1

OK. 9

Priprav na Zaključni izpit

obvezno

17

1

17

1

Skupaj E

Odprti kurikul

obvezno

526

26

97

6

231

7

198

6

Ime izobraževalnega programa: SPI FRIZER, Uradni list: 14/10, Sprejeto na SSPSI: 120. seja, 10.12.2008 Nadomešča dosedanji program Frizer (63/05)


Učiteljski zbor

Oznaka

Programske enote

Učiteljski zbor

Ravnatelj

mag. Primož Hvala Kamenšček

Pomočnica ravnatelja

Saša Hiti

Svetovalna delavka

Petra Štrukelj

SLO

Slovenščina

Vesna Tomc Lamut Andreja Ž. Kordiš Sanda Smrekar

MAT

Matematika

Darka Dujmović Verdenik Barbara Cerk Nada Medved

ANG

Angleščina

mag. Marija Potočar Saša Hiti

UME

Umetnost

Peter Krašovec

NAR

Naravoslovje

Nada Medved Tajana Aleksić Peter

DRU

Družboslovje

Viktorija Mrzelj Ana Koračin

ŠVZ

Športna vzgoja

Stanka Platiša Pogačnik Sabina Kolenc Peter Mrak

»


teorija 1 1M FRI

Frizerstvo

teorija 2 praksa

2M FRI

Striženje

Barvne spremembe

Oblikovne spremembe

Praktični pouk:

teorija praksa teorija praksa teorija praksa teorija

Teorija:

Romana Marolt Mojca Čuden Darja Pirkmaier Maklin Marinka Jarm Jana Osolnik Hromc Karmen Štrus Zore Vesna Navodnik Ocvirk Vera Pestotnik Peter Krašovec Rok Naranđa Zoran Gajić Karmen Markovič Silva Trstenjak Renata Strmec

3M MAN

Manikira

4M LIC

Ličenje

1OK PSI

Psihologija – bonton – etika - morala Ana Koračin

2OK SOC

Sociologija kulture – trajnostni razvoj - komunikacija

Sanda Smrekar Ana Koračin

3OK ZNŽ

Zdrav način življenja

Stanka Platiša Pogačnik Sabina Kolenc

4OK POD

Podjetništvo

Nada Medved

5OK INF

Informatika

Bojan Vučko Žiga Erhatič

praksa teorija praksa

6OK IZAp Izraznost las – praksa

Romana Marolt Rok Naranđa

7OK IZAt

Izraznost las – teorija

Sonja Miklaužič Peter Krašovec

8OK PUD

Praktično usposabljanje pri delodajalcu

Bojan Lavrinšek

9OK ZIS

Priprav na zaključni izpit

Vesna Tomc Lamut Andreja Ž. Kordiš Sanda Smrekar

PUD

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

Bojan Lavrinšek

IND

Interesne dejavnosti

Stanka Platiša Pogačnik – vodja


Predmetnik za ____ letnik Predmet / vsebinski sklop

Učitelj

GU dijaki – A urnik

GU dijaki – B urnik


Urnik zvonjenja Pouk traja od 8.00 do 19.50. in poteka v dveh izmenah. Dopoldanska in popoldanska malica sta namenjeni toplemu obroku. 8.00

1.

8.45

8.50

2.

9.35

9.40

3.

10.25

10.30

4.

11.15

11.15

malica

12.00

12.00

5.

12.45

12.50

6.

13.35

13.40

7

14.25

14.30

8.

15.15

15.15

malica

15.45

15.45

9.

16.30

16.35

10.

17.20

17.25

11.

18.10

18.15

12.

19.00

19.05

13.

19.50

Zaključevanje pouka Dijaki, ki zaključujejo pouk po 18.10, lahko zaprosijo za status vozača, in sicer za predčasno zaključevanje pouka zadnjih 15 minut zadnje šolske ure. Ostali dijaki niso opravičeni izostajanja od pouka, razen na izredno odobritev ravnatelja ob predložitvi dokazil, ki utemeljujejo objektivne razloge.


Urnik ponedeljek

torek

sreda

Ä?etrtek

petek

ponedeljek

torek

sreda

Ä?etrtek

petek


ponedeljek

torek

sreda

Ä?etrtek

petek

ponedeljek

torek

sreda

Ä?etrtek

petek


Moja redovalnica Predmet / vsebinski sklop

Ocene v 1. konferenci Ocene v 2. konferenci KonÄ?na ocena


Govorilne ure za dijake in starše Stik staršev s šolo je eden ključnih dejavnikov uspešnega šolanja naših dijakov. Na šoli si zelo prizadevamo vzpostaviti trajen, učinkovit odnos s starši, ki omogoča hiter pretok pomembnih informacij. Prosimo vas za odzivnost, ko vas razredniki povabijo na roditeljski sestanek ali osebni pogovor. obenem pozivamo vas, starše, da tudi vi samoiniciativno poiščete kontakt z razredniki in ostalimi učitelji v času njihovih govorilnih ur in na tak način redno spremljate napredek svojega otroka v šoli oziroma nas o pomembnih stvareh sproti obvestite. Čeprav so dijaki dnevno v stiku z učitelji pri pouku, pa se včasih pojavi potreba po pogovoru, dodatnih smernicah ali krajši razlagi, ker med poukom morda zmanjka časa. Zato lahko dijaki pridejo k učiteljem tudi v času njihovih govorilnih ur za dijake, kjer skupaj razrešijo nastalo dilemo. Razpored govorilnih ur za dijake in starše si oglejte v spodnji tabeli: TAJNIŠTVO: 01 519 34 99 Razred Profesor

E-mail

Pon.

tajništvo

srednja-frizerskasola@guest.arnes.si

10-12 10-12 10-12 10-12 10-12

mag. Primož Hvala Kamenšček

primoz.hvala@ frizerska.si

10-12 /

Ana Koračin 2.č

Andreja Ž. Kordiš Barbara Cerk Bojan Lavrinšek Bojan Vučko

2.d

Darja Pirkmaier Maklin

1.f

Darka Dujmović Verdenik Jana Osolnik Hromc

1.d

Karmen Markovič

3.a

Karmen Štrus Zore mag. Marija Potočar

3.c

ZBORNICA: 01 519 49 07

Marinka Jarm

Tor.

Sre.

/

Čet.

/

Pet.

/


Mojca Čuden 1.b

Nada Medved

3.e

Peter Krašovec Peter Mrak Petra Štrukelj

2.b

Renata Strmec

2.e

Rok Naranđa

1.e

Romana Marolt

3.č

Sabina Kolenc Sanda Smrekar

2.c

Saša Hiti Silva Trstenjak

2.a

Sonja Miklavžič

1.a

Stanka Platiša Pogačnik

1.č

Tajana Aleksić Peter Vera Pestotnik

1.c

Vesna Navodnik Ocvirk Vesna Tomc Lamut

3.b

Viktorija Mrzelj Zoran Gajić Žiga Erhatič

Opomba: Med šolskim letom se lahko urnik govorilnih ur spremeni. Morebitno spremembo preverite na šolski internetni strani.


Praktično izobraževanje v šoli (normativi) V šolskem letu 2011/12 bomo nadaljevali z normativnimi standardi praktičnega pouka, ki jih morajo dijaki izpolniti tekom šolskega leta, da bi tako dosegli večjo motiviranost in višje standarde znanja. Dijaki morajo pripeljati določeno število zunanjih modelov, na katerih opravljajo predpisane frizerske storitve, nekatere storitve pa lahko izvedejo tudi na šolskih modelih – sošolcih. Dijaki bodo na začetku šolskega leta pri praktičnem pouku dobili poseben obrazec, ki ga bodo izpolnjevali skupaj z učiteljem frizerstva. Vanj bodo zabeležili datum obiska modela ter izvedeno storitev. Dijaki morajo obisk modela vnaprej napovedati in se za termin dogovoriti z učiteljem frizerstva. Poleg izpolnjevanja normativov pa so dijaki dolžni pripeljati tudi določeno število zunanjih modelov za pridobitev ocene. Število modelov in zahtevane storitve za normative in pridobitev ocene bo napisano na obrazcu, tako da so dijaki in njihovi starši vnaprej seznanjeni s svojimi obveznostmi. Dijak lahko pridobi končno oceno, šele ko opravi vse predpisane normative.

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (PUD) Glede na ugotovitve preteklega šolskega leta, v zvezi z organizacijo pouka in doseganjem standardov znanj, z vidika učnega uspeha, vzgojne problematike in prisotnosti dijakov pri pouku, smo se odločili, da v šolskem letu 2011/12 ohranimo prednosti in odpravimo slabosti z nekaterimi novostmi. Pri načrtovanju učnega procesa izhajamo iz celovite analize socialno-ekonomske, kulturne in pedagoške situacije vseh udeležencev: učencev, staršev, šole in delodajalcev. Izhajamo iz potreb in partnerskega odnosa pravic in dolžnosti. Da bi zagotovili višjo kakovost učnega procesa in dosegli višje standarde znanja, pa tudi zaradi lažje organizacije pouka in izboljšanja prisotnosti dijakov pri pouku bomo, v šolskem letu 2011/12 izvajali strnjeno organizacijo pouka. V ta namen smo prisluhnili tudi dialogu z delodajalci, pri čemer smo upoštevali tudi njihova mnenja in želje, kjer organizacija le pouka to omogoča in ocenjujemo, da prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev kakovosti pouka. Pogodbe za PUD sklepamo z okoli 300 delodajalci. Delodajalci tvorno prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev in kakovosti.


Pouk praktičnega usposabljanja pri delodajalcu bo potekal: • za 1. letnik v obsegu 3 tedne strnjeno; • za 2. letnik smo usposabljanje (PUD) razširili s 3 tednov na 4 tedne in bo potekal prav tako v strnjeni obliki; • za 3. letnik ostaja nespremenjeno v obsegu 18 tednov v strnjeni obliki. Glede na to, da bomo izvajali izobraževanje 5 oddelkov, bodo mentorji delodajalci imeli možnost glede na osebno željo sprejeti v salon več dijakov preko celega leta. Dijaki, ki bodo zaključili s praktični usposabljanjem v salonu, pa bodo lahko glede na obojestransko željo nadaljevali z delom tudi še naprej. Časovni načrt izvajanja praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih (PUD) 1. letnik PUD poteka strnjeno 15 delovnih dni (od 28.5.2012 do 15.6.2012). V ponedeljek, 18. 6. 2012, dijaki prinesejo v šolo potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu in dnevnik praktičnega izobraževanja. 2. letnik PUD poteka strnjeno 20 delovnih dni od (21.5.2012 do 15.6.2012). V ponedeljek, 18. 6. 2012, dijaki prinesejo v šolo potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu in dnevnik praktičnega izobraževanja. 3. letnik PUD poteka strnjeno 90 delovnih dni, in sicer: 3.a, 3.c., 3.e: od 1.9.2011 do 20.1.2012 V ponedeljek, 23.1.2012, dijaki prinesejo v šolo potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu in dnevnik praktičnega izobraževanja. 3.b, 3.č: od 3.1.2012 do 22.5.2012 Dijaki prinesejo v šolo potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju pri delodajalcu in dnevnik praktičnega izobraževanja z delom najkasneje do torka, 22.5.2012.


Interesne dejavnosti Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnika izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja Frizer in pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, povezanega s cilji izobraževalnih programov, še posebej pa z uresničevanjem ciljev ključnih kompetenc. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom v katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente in jih razvijajo. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se razvijala tudi odnos dijaka do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve. Za interesne dejavnosti je v šolskem letu 2011/12 predvidenih 64 ur v 1. letniku, 64 ur v 2. letniku in 32 ur v 3. letniku. Dijak opravi interesne dejavnosti z udeležbo in aktivnim sodelovanjem. Če je dijak odsoten več kot 6 ur ali ni aktivno sodeloval, interesnih dejavnosti ne opravi in mora opravit dopolnilni izpit. V tem primeru PUZ (programski učiteljski zbor) določi obseg aktivnosti ali poročil za posameznega dijaka, glede na obveznosti, ki jih dijak ni opravil. D – Interesne dejavnosti

1. letnik ur letno

2. letnik ur letno

3. letnik ur letno

Športni dnevi

24

24

24

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter seznanitev s 18 kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju

18

0

Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in 4* učnih navad

0

0

Naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih 6 naprav - v povezavi s tehnologijo stroke)

0

0

Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga); ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov

0

8

0

Prosta izbira dijaka

12

14

8

Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi Tečaj cestnoprometnih predpisov Mladinska raziskovalna dejavnost Tekmovalna dejavnost v znanju Socialno delo Mentorstva in pomoč drugim Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.


a) Prosta izbira dijaka (PIV) Realizacijo proste izbire dijaka spremljajo in vodijo razredniki. Dijak mora v treh letih šolanja opraviti 34 ur proste izbire in v ta namen predložiti razredniku ustrezna programska dokazila. Zaradi lažje organizacije šola ponuja dijakom možnosti za prosto izbiro v okviru šolskih krožkov ter številnih drugih dejavnosti, ki jih organizira v okviru pouka. Predlogi za PIV v okviru interesnih dejavnosti na šoli so naslednji: • ustvarjalne delavnice in krožki na šoli, • sodelovanje na tekmovanjih s področja slovenščine, matematike, tujega jezika, družboslovja, frizerstva in športa, • sodelovanje na revialnih prikazih pričesk, sodelovanje pri projektnem delu, • sodelovanje na informativnem dnevu, • sodelovanje pri promociji poklica (predstavitve na osnovnih šolah, Informativi 2012, projektu UnisVET …), • udeležba na predavanjih, dejavnosti s področja kulture, prostovoljno delo … b) Ustvarjalne delavnice in krožki Namen ustvarjalnih delavnic in krožkov je razvijati program, ki nudi dijakom možnost poglabljanja znanja in širjenja vedenj, ki so za današnji in prihodnji čas nujna, a jih sedanji osnovni program ne vključuje. Pri tem sodelujejo vsi učitelji, saj tako razvijamo medpredmetno povezovanje znanj in timsko delo. c) Dejavnosti s področja kulture V šolskem letu 2011/2012 načrtujemo v okviru kulturnih dejavnosti obisk klasičnega koncerta ali ogled drame in filma. Pripravili bomo kulturno prireditev ob Prešernovem dnevu. S kulturnimi prireditvami bomo povezali tudi projektne produkcije, ki jih bo šola za javnost izvedla v okviru projektnega tedna na temo Celostne podobe in maske ter v okviru zaključne revije na temo Izraznost las prikazali pričeske na temo zaključnega izpita (»EKO«). Za delni kulturni dan lahko velja: • pomoč ali sodelovanje pri pripravi celostne podobe frizerskega poklica in pri načrtovanju revij (povezovanje frizerstva s plesom in manekensko hojo), • obisk ali sodelovanje na revialnih prikazih pričesk, obisk gledališke ali filmske predstave, obisk koncerta, ogled knjižnega sejma, razstave, • prisotnost na literarnem večeru, prireditvi, • sodelovanje pri pripravi in izdaji šolskega časopisa.


č) Dejavnosti s področja športa V šolskem letu 2011/2012 bodo organizirani trije celodnevni športni dnevi, in sicer jesenski, zimski in spomladanski športni dan. 1. športni dan jesenski

Pohod. letnik – Šmarna gora, 2. letnik – Rašica, 3. letnik - Toško čelo

2. športni dan zimski

Dijaki bodo izbirali med aktivnostmi: drsanje, sankanje, tek na smučeh, smučanje, plavanje. V primeru slabega vremena se bodo izvajale dvoranske aktivnosti.

3. športni dan spomladanski

Pohod na Lubnik pri Škofji Loki. V primeru slabega vremena se bodo izvajale dvoranske aktivnosti.

d) Nadstandardni program V okviru nadstandardnega programa dijakom ponujamo enodnevne strokovne ekskurzije, ki jih bomo izpeljali skupaj s turistično agencijo, ki ima pridobljeno licenco turističnega vodiča in je usposobljena za vodenje mladih. Ekskurzije so tematsko obarvane in se povezujejo s šolskimi vsebinami. Cilj je pridobivati nova družbena, zgodovinska in geografska znanja, znanja s področja kulturne in umetnosti ter rabo angleškega jezika. Dijaki se ekskurzij udeležijo prostovoljno in bodo izvedene, v kolikor bo vsaj 30 prijavljenih. Izbirali bodo lahko med možnostmi: Firence – Italija Budimpešta – Madžarska Dunaj – Avstrija

Odprti kurikul Odprti kurikul obsega vsebine 20% celotnega izobraževalnega programa. Vsebine so zasnovane sodobno, v skladu s poklicnimi in panožnimi smernicami na osnovi potreb novih znanj. Vsebine so bile predstavljene in dogovorjene v skladu s socialno partnerskim dialogom in potrjene na Svetu zavoda šole.

Šolska prehrana Tudi letos bo dijakom na voljo subvencionirana prehrana. Vsi dijaki, ki se prijavijo na malico so upravičeni do 2/3 splošne subvencije obroka. Ceno obroka in višino subvencije določa Ministrstvo za šolstvo in šport. (http://www.mss.gov.si/si/ solstvo/prehrana/). Delež dodatne subvencije je določen glede na družinski dohodek:


Odstotek povprečne plače Do 30% Nad 30 % do 55 %

Subvencija 1/3 1/6

Lani smo uvedli predplačniški sistem, kar pomeni, da dijaki naložijo na kartico denar, ki se jim nato odšteje za vsak obrok sproti. Vse informacije glede prehrane bodo objavljene na šolski spletni strani www. frizerska.si pred koncem avgusta 2011. Zelo pomembno je, da se dijaki odjavljajo od obroka sproti in pravočasno, saj za neodjavljen in neprevzet obrok dijak plača polno ceno obroka, ne glede na to, kolikšen delež subvencije ima. Če imate kakšno vprašanje se lahko obrnete na organizatorko prehrane ali preko e-pošte sasa.hiti@ frizerska.si oz. na številko 031 767 745, na katero pošljete sms s sporočilom. Obrazec za prijavo najdete tako na naši spletni strani ali na strani MŠŠ pod »slovenski obrazec«.

Učbeniški sklad Na SFŠ Ljubljana imamo že nekaj let vzpostavljen učbeniški sklad, iz katerega si je mogoče izposoditi učbenike za celo šolsko leto. V skladu so učbeniki za vse letnike, vendar samo tisti, ki so potrjeni s strani strokovnega sveta. Za izposojo je potrebno plačati izposojevalnino, ki znaša tretjino maloprodajne cene učbenika. Ob koncu šolskega leta je treba učbenike vrniti. Delovne zvezke in ostala učila si morajo dijaki kupiti sami. Učbenike je treba naročiti do 20. junija 2011.

Varnost in zakonitost delovanja šole Zaradi večje varnosti šole in sprejema zunanjih obiskovalcev imamo organizirano dežurstvo dijakov in učiteljev. Za zagotavljanje večje varnosti dijakov in zaposlenih na šoli izvajamo fizično varovanje in video nazor.


Šolski koledar Ocenjevalna obdobja Ocenjevalno obdobje

Dan

Datum

1. OCENJEVALNO OBDOBJE (1., 2., 3. letnik)

četrtek - petek

1. 9. 2011 - 13. 1. 2012

Ocenjevalna konferenca

torek

10. 1. 2012

2. OCENJEVALNO OBDOBJE (zaključni letnik)

ponedeljek - petek

16. 1. 2012 - 25. 5. 2012

Ocenjevalna konferenca

torek

22. 5. 2012

2. OCENJEVALNO OBDOBJE (1. in 2. letnik)

ponedeljek - četrtek

16. 1. 2012 - 21. 6. 2012

Ocenjevalna konferenca

torek

19. 6. 2011

Pouka prosti dnevi - počitnice Datum

Dan

Obrazložitev

2. 11. – 4. 11. 2011

sreda - petek

Jesenske počitnice

27. 12. – 30. 12. 2011

torek - petek

Novoletne počitnice

20. 2. – 24. 2. 2012

ponedeljek - petek

Zimske počitnice

30. 4. 2012

ponedeljek

Prvomajske počitnice

26. 6. – 31. 8. 2012

torek - ponedeljek

Poletne počitnice

Pouka prosti dnevi – prazniki Datum

Dan

Obrazložitev

31. 10. 2011

ponedeljek

Dan reformacije

1. 11. 2011

torek

Dan spomina na mrtve

23. 12. 2011

petek

Dan šole

25. 12. 2011

nedelja

Božič

26. 12. 2011

ponedeljek

Dan samostojnosti in enotnosti


1. 1. - 2. 1. 2011

nedelja - ponedeljek Novo leto

8. 2. 2012

sreda

Prešernov dan, slovenski kulturni dan

9. 4. 2012

ponedeljek

Velikonočni ponedeljek

27. 4. 2012

petek

Dan upora proti okupatorju

1. - 2. 5. 2012

torek - sreda

Praznik dela

25. 6. 2012

ponedeljek

Dan državnosti

15. 8. 2012

sreda

Marijino vnebovzetje

Šolski koledar za 1. in 2. letnik Dan

Datum

Obrazložitev

1. 9. 2011

četrtek

Začetek pouka

10. 1. 2012

torek

1. ocenjevalna konferenca

13. 1. 2012

petek

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

1. 2. - 8. 2. 2012

sreda - sreda

Zimski izpitni rok

9. 2.2012

četrtek

1. ocenjevalna konferenca – popravni izpiti

19. 6. 2011

torek

2. ocenjevalna konferenca

21. 6. 2012

četrtek

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja

22. 6. 2011

petek

Razdelitev spričeval

28. 6. – 4. 7.2012

četrtek

Spomladanski izpitni rok

6. 7. 2012

petek

2. ocenjevalna konferenca – popravni izpiti

16. 8. - 22. 8. 2012

četrtek

Jesenski izpitni rok

24. 8. 2012

petek

3. ocenjevalna konferenca – popravni izpiti

Šolski koledar za 3. letnik Dan

Datum

Obrazložitev

1. 9. 2011

četrtek

Začetek pouka

10. 1. 2012

torek

1. ocenjevalna konferenca

13. 1. 2012

petek

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

1. 2. - 8. 2. 2012

sreda - sreda

Zimski izpitni rok

10. 2.2012

petek

1. ocenjevalna konferenca – popravni izpiti


13. 2. – 17. 2. 2012

ponedeljek - petek

Zaključni izpit

13. 2. 2012

ponedeljek

Zaključni izpit slovenščina – pisni del

22. 2. 2012

torek

1. ocenjevalna konferenca ZI

23. 5. 2012

sreda

2. ocenjevalna konferenca

25. 5. 2012

petek

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja

28. 5. 2012

ponedeljek

Razdelitev spričeval

29. 5. - 1. 6. 2012

torek - petek

Organizirana priprave na zaključni izpit

29. 5. 2012

torek

Izpitni rok za izboljševanje ocen

4. 6. – 7. 6. 2012

ponedeljek - četrtek Spomladanski izpitni rok

8. 6. 2012

petek

2. ocenjevalna konferenca – popravni izpiti

9. 6. - 15. 6. 2012

sobota - petek

Zaključni izpit – spomladanski izpitni rok

9. 6. 2012

sobota

Zaključni izpit slovenščina – pisni del

19. 6.2012

torek

2. ocenjevalna konferenca ZI

16. 8. - 22. 8. 2012

četrtek

Jesenski izpitni rok

24. 8. 2012

petek

3. ocenjevalna konferenca – popravni izpiti

27. 8. - 30. 8. 2012

ponedeljek - četrtek Zaključni izpit

27. 8. 2012

ponedeljek

Zaključni izpit slovenščina – pisni del

31. 8. 2012

petek

3. ocenjevalna konferenca ZI


Moj koledar


Pon

6

13

20

27

5

12

19

26

Tor

September 2011 Sre

28

21

14

7

ÄŒet

29

22

15

8

1

Pet

30

23

16

9

2

Sob

24

17

10

3

Ned

25

18

11

4


Dan reformacije

Pon

11

18

25

10

17

24

31

4

3

Tor

Oktober 2011 Sre

26

19

12

5

ÄŒet

27

20

13

6

Pet

28

21

14

7

Sob

29

22

15

8

1

Ned

30

23

16

9

2


Pon

8

15

22

29

14

21

28

1

7

Dan spomina na mrtve

Tor

November 2011 2

30

23

16

9

Jesenske poÄ?itnice

Sre

ÄŒet

24

17

10

3

Pet

25

18

11

4

Sob

26

19

12

5

Ned

27

20

13

6


13

20

27

12

19

26

Novoletne počitnice

6

Tor

5

Dan samostojnosti in enotnosti

Pon

Decemeber 2011 Sre

28

21

14

7

Čet

29

22

15

8

1

Dan šole

Pet

30

23

16

9

2

Sob

31

24

17

10

3

Božič

Ned

25

18

11

4


Novo leto

Pon

10

17

24

31

16

23

30

3

9

2

Tor

Januar 2012 Sre

25

18

11

4

ÄŒet

26

19

12

5

Pet

27

20

13

6

Sob

28

21

14

7

Novo leto

Ned

29

22

15

8

1


14

21

13

20

27

28

7

Tor

6

Zimske počitnice

Pon

Februar 2012

Kulturni dan

Sre

29

22

15

8

1

Čet

23

16

9

2

Pet

24

17

10

3

Sob

25

18

11

4

Ned

26

19

12

5


Pon

6

13

20

27

5

12

19

26

Tor

Marec 2012 Sre

28

21

14

7

ÄŒet

29

22

15

8

1

Pet

30

23

16

9

2

Sob

31

24

17

10

3

Ned

25

18

11

4


Prvomajske počitnice

Velikonočni ponedeljek

Pon

24

23

30

17

10

9

16

3

2

Tor

April 2012 Sre

25

18

11

4

Čet

26

19

12

5

Dan upora proti okupatorju

Pet

27

20

13

6

Sob

28

21

14

7

Ned

29

22

15

8

1


Pon

15

22

29

14

21

28

1

8

Praznik dela

Tor

7

Maj 2012

Praznik dela

Sre

30

23

16

9

2

ÄŒet

31

24

17

10

3

Pet

25

18

11

4

Sob

26

19

12

5

Ned

27

20

13

6


Dan državnosti

Pon

12

19

26

11

18

25

Poletne počitnice

5

4

Tor

Junij 2012 Sre

27

20

13

6

Čet

28

21

14

7

Pet

29

22

15

8

1

Sob

30

23

16

9

2

Ned

24

17

10

3


Pon

3

10

17

24

31

2

9

16

23

30

Tor

Julij 2012 Sre

25

18

11

4

ÄŒet

26

19

12

5

Pet

27

20

13

6

Sob

28

21

14

7

Ned

29

22

15

8

1


Pon

7

14

21

28

6

13

20

27

Tor

Avgust 2012

15

8

1

29

22

Marijino vnebozetje

Sre

ÄŒet

30

23

16

9

2

Pet

31

24

17

10

3

Sob

25

18

11

4

Ned

26

19

12

5


Dejavnosti in projekti DODATNA STROKOVNA POMOČ DIJAKOM Vrsta dejavnosti

Cilji / Oblika

Izvajalci / profesorji

Slovenščina za tujce

Dijaki tujci

Petra Štrukelj TŠC Bežigrad

Dopolnilni pouk angleščine

Dijaki, ki imajo status dijaka s posebnimi potrebami

mag. Marija Potočar Saša Hiti

Dopolnilni pouk matematike

Dijaki, ki imajo status dijaka s posebnimi potrebami

Barbara Cerk Darka Dujmović Verdenik Nada Medved

Dopolnilni pouk tehnologije

Dijaki, ki imajo status dijaka s posebnimi potrebami

Darja Pirkmajer Maklin Jana Osolnik Hromc

DODATNI POUK Aktiv za: Slovenščina Cankarjevo tekmovanje

Priprava dijakov na Cankarjevo tekmovanje

Andreja Kordiš Vesna Tomc Lamut

12. nagradni literarni natečaj Andreja Kordiš Spoznavanje haiku poezije za najboljši srednješolski haiku Vesna Tomc Lamut Aktiv za: Matematika Kenguru

Priprava dijakov na Barbara Cerk matematičnih tekmovanjih Darka Dujmović Verdenik Kenguru in državno Nada Medved tekmovanje

Priprava dijakov na Regijsko tekmovanje v znanju matematično tekmovanje matematike Kenguru in državno tekmovanje

Barbara Cerk Darka Dujmović Verdenik Nada Medved

Priprava dijakov na Državno tekmovanje v znanju matematično tekmovanje matematike Kenguru in državno tekmovanje

Barbara Cerk Darka Dujmović Verdenik Nada Medved

Aktiv za: Angleščina

POLIGLOT 3

Priprava dijakov na tekmovanje v znanju angleščine POLIGLOT 3 na ravni šole in nato na državni ravni

EPI reading badge

Angleška bralna značka

mag. Marija Potočar Saša Hiti

mag. Marija Potočar Saša Hiti


Aktiv za: Družboslovje Tekmovanje mladih zgodovinarjev

Priprava dijakov na tekmovanje mladih zgodovinarjev

Viktorija Mrzelj

ŠPORTNI DNEVI Aktiv za: Športno vzgojo Pohod (Šmarna gora, Rašica, Toško čelo)

Stanka Platiša dijaki 1., 2., 3. Pogačnik letnika učiteljski zbor

Izbira aktivnosti

Stanka Platiša dijaki 1., 2., 3. Pogačnik letnika učiteljski zbor

3. športni dan - spomladanski

Izbira aktivnosti

Stanka Platiša dijaki 3. letnika Pogačnik učiteljski zbor

3. športni dan - spomladanski

Pohod na Lubnik

Stanka Platiša dijaki 1., 2., 3. Pogačnik letnika učiteljski zbor

Ogled knjižnega sejma in Šolskega muzeja

Delni kulturni dan

dijaki 1. in 2. letnika

Andreja Kordiš Vesna Tomc Lamut, Sanda Smrekar

Škofja Loka

Kulturni dan

dijaki 1. letnika

Andreja Kordiš Sanda Smrekar

Celje

Kulturni dan

dijaki 2. letnika

Andreja Kordiš Sanda Smrekar

1. športni dan - jesenski

2. športni dan - zimski

KULTURNI DNEVI Aktiv za: Slovenščino

Ogled glasbene, baletne ali gledališke kulturne prireditve v Delni kulturni dan novoletnem času

dijaki 1. in 2. in Saša Hiti 3. letnika Viktorija Mrzelj

Obisk Mestnega muzeja in ogled Delni kulturni dan filmske predstave (na informativni dan)

dijaki 1. in 2. letnika

Saša Hiti Viktorija Mrzelj


NARAVOSLOVNI DNEVI Aktiv za: Naravoslovje Jedrska energija – ICJT Podgorica

Delni naravoslovni dan dijaki 1. letnika Nada Medved

Botanični vrt Ljubljana

Delni naravoslovni dan dijaki 1. letnika Nada Medved

INTEGRIRANE AKTIVNOSTI PRI POUKU Aktiv za: Slovenščina Svinjski pastir

integracija slovenščina

dijaki 1. letnika

Andreja Kordiš Vesna Tomc Lamut Dušanka Ristič

Etnološka predstava: “Nazaj h koreninam”

integracija slovenščina

dijaki 2. letnika

Andreja Kordiš Vesna Tomc Lamut Družinsko gledališče Kolenc

S Prešernom prešerni

integracija slovenščina

dijaki 3. letnika

Andreja Kordiš Vesna Tomc Lamut Družinsko gledališče Kolenc

Rastem s knjigo

integracija slovenščina

dijaki 1. letnika

Bojan Vučko Splošna knjižnica Šiška

Zavod za transfuzijo

integracija zdrav način življenja

dijaki 1. letnika

Sabina Kolenc Stanka Platiša Pogačnik

Sejem Narava - zdravje

integracija zdrav način življenja

dijaki 1. letnika

Sabina Kolenc Stanka Platiša Pogačnik

LiteRAM, naravna trajna obnova las

integracija tehnologija

dijaki 2. letnika

Darja Pirkmaier Maklin Jana Osolnik Hromc Klavdija Piska

Strokovna ekskurzija: Ilirija in Lassana d.d.

integracija tehnologija

dijaki 3. letnika

Darja Pirkmaier Maklin Jana Osolnik Hromc

Aktiv za: Športno vzgojo

Aktiv za: Tehnologijo

Aktiv za: Frizerstvo XII. SLOVENSKI FRIZERSKI FESTIVAL

integracija praksa / dijaki 3. promocija šole letnika

OZS Nova Gorica

integracija praksa / 4.Romana Marolt izbrani dijaki promocija šole 5.10.2011 aktiv frizerstva

9.10.2011

Bojan Lavrinšek Romana Marolt


Dan odprtih vrat šole

integracija praksa / 16.Romana Marolt izbrani dijaki promocija šole 17.11.2011 aktiv frizerstva

Informativa 2011

integracija praksa / 20.Romana Marolt izbrani dijaki promocija šole 21.1.2012 aktiv frizerstva

Informativni dan 2012

integracija praksa / 10.Romana Marolt izbrani dijaki promocija šole 12.2.2012 aktiv frizerstva

Varstveno-delovni center Tončke Hočevar Ljubljana

integracija praksa / December Romana Marolt izbrani dijaki promocija šole 2011 aktiv frizerstva

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik

integracija praksa / Januar izbrani dijaki promocija šole 2012

Romana Marolt aktiv frizerstva

Sodelovanje z vrtcem Najdihojca Ljubljana

integracija praksa / Januar izbrani dijaki 2012 promocija šole

Romana Marolt aktiv frizerstva

Sodelovanje s Plesno gimnazijo Ljubljana

Romana Marolt integracija praksa / izbrani dijaki April 2012 aktiv frizerstva promocija šole

Sodelovanje z Vzgojiteljsko šolo Ljubljana

integracija praksa / Romana Marolt izbrani dijaki April 2012 promocija šole aktiv frizerstva

Zaključna prireditev UnisVET

integracija praksa / izbrani dijaki Maj 2012 promocija šole

Romana Marolt aktiv frizerstva

Sodelovanje s Porodnišnico Ljubljana - nedonošenčki

integracija praksa / izbrani dijaki Maj 2012 promocija šole

Romana Marolt aktiv frizerstva

AKTIVNOSTI NA RAVNI ŠOLE

Delavnica: Trening socialnih veščin

Krepitev medosebnih odnosov

dijaki 1. letnika

Petra Štrukelj razredniki 1. letnikov Center za pomoč mladim, Kersnikova 4, Ljubljana

Podjetništvo

Oblikovanje poslovne mreže

dijaki 3. letnika

Nada Medved Rok Naranđa

Projektni teden: Maska – celostna podoba

Maskerstvo

Viktorija Mrzelj dijaki 1., 2., Sonja Miklaužič 3. letnika Romana Marolt


Modna revija: Izraznost las

Spenjanje las – visoka moda

Romana Marolt dijaki 1., 2., Sonja Miklaužič 3. letnika aktiv frizerjev

Tekmovanje in srečanje dijakov šol za oblikovanje, tekstil in frizerstvo modna revija

Spenjanje las – visoka moda

Romana Marolt dijaki 1., 2., Sonja Miklaužič 3. letnika aktiv frizerjev

E - mapa učnih dosežkov

Ciljna naravnanost: predstavitev samega sebe, dvig funkcionalne e-pismenosti, postavitev e-portfolia v spletno učilnico

Projektno delo in mobilnost v mednarodnem okolju

Mednarodna izmenjava LDV Finska, Francija - pridobivanje in izbrani dijaki Saša Hiti uporaba znanja, / 12 spretnosti in kvalifikacij za opravljanje poklica

Zaključna prireditev

Zaključna prireditev, druženje tretješolcev, njihovih staršev in učiteljev

dijaki 3. letnika

Viktorija Mrzelj Sonja Miklaužič Romana Marolt razredniki 3. letnikov aktiv frizerstva

Dijaška skupnost

Sodelovanje dijakov v strokovnih organih šole

predstavniki razredov / 18

Viktorija Mrzelj

Promocija šole za potrebe vpisa

Promocija šole po osnovnih šolah Slovenije, promocijske tržnice in prireditve

Petra Štrukelj izbrani dijaki Romana Marolt / 20 učiteljski zbor

dijaki 1. letnika

mag. Marija Potočar Saša Hiti Žiga Erhatič Bojan Vučko Romana Marolt Bojan Lavrinšek razredniki 1. letnikov


Izpiti Popravni in drugi izpiti Datum

Dan

Obrazložitev

1. 2. - 8. 2. 2012

sreda - sreda

Zimski izpitni rok za 1., 2., 3. letnik

10. 2.2012

petek

1. konferenca za 1., 2., 3., letnik – popravni izpiti

29. 5. 2012

torek

Izpitni rok za izboljševanje ocen za zaključni letnik

4. 6. – 7. 6. 2012

ponedeljek - četrtek

Spomladanski izpitni rok za 3. letnik

8. 6. 2012

petek

2. ocenjevalna konferenca za 3. letnik – popravni izpiti

28. 6. – 4. 7.2012

četrtek

Spomladanski izpitni rok za 1., 2. letnik

6. 7. 2012

petek

2. ocenjevalna konferenca za 1., 2. letnik – popravni izpiti

16. 8. – 22. 8. 2012

četrtek - sreda

Jesenski izpitni rok za 1., 2., 3. letnik

24. 8. 2012

petek

3. ocenjevalna konferenca za 1., 2., 3. letnik – popravni izpiti

Izvleček: Šolska pravila ocenjevanja (Svet šole sprejel dne: 18.11.2010) 29. člen (omejitve) (1) V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita. Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov dovoli v tem roku opravljati tudi več izpitov oz. več vsebinskih sklopov ali vsebin različnih strokovnih modulov, v kolikor se le ti povezujejo v zaključeno pedagoško enoto. Potek delnih izpitov določi šolska izpitna komisija. (2) Na isti dan lahko dijak opravlja največ izpit ali dele izpita iz enega predmeta. (3) Dijak mora opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom. (4) Dijak opravi izpit, ko opravi vse dele izpita. (5) Dijak lahko v šolskem letu opravlja največ tri popravne izpite. Če je dijak ob koncu pouka ocenjen negativno pri več kot treh predmetih oziroma programskih enotah, ponavlja letnik. V kolikor je dijak ob koncu šolskega leta negativno ocenjen pri praktičnem pouku in iz praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, ponavlja letnik oziroma v 3. letniku opravlja dopolnilni izpit za pristop k zaključnemu izpitu. (6) Za udeleženca izobraževanja odraslih se uporablja določba prejšnjega odstavka, pri čemer velja, da lahko udeleženec izobraževanja odraslih opravlja izpite večkrat, tudi izven rokov, ki so določeni v šolskem koledarju, vendar v skladu z letnim delovnim načrtom šole. O tem odloči ravnatelj šole.


Zaključni izpiti 2011/12 Datum

Dan

Obrazložitev

13. 2. – 17. 2. 2012

ponedeljek - petek

Zaključni izpit - zimski izpitni rok

13. 2. 2012

ponedeljek

Zaključni izpit slovenščina – pisni del

22. 2. 2012

torek

1. ocenjevalna konferenca ZI

29. 5. – 1. 6. 2012

torek - petek

Priprava na ZI - spomladanski izpitni rok

9. 6. - 15. 6. 2012

ponedeljek - petek

Zaključni izpit – spomladanski izpitni rok

9. 6. 2012

sobota

Zaključni izpit slovenščina – pisni del

19. 6.2012

torek

2. ocenjevalna konferenca ZI

27. 8. - 30. 8. 2012

ponedeljek - četrtek

Zaključni izpit - jesenski izpitni rok

27. 8. 2012

ponedeljek

Zaključni izpit slovenščina – pisni del

31. 8. 2012

petek

3. ocenjevalna konferenca ZI

V skladu z navodili Ministrstva za šolstvo in šport si pridržujemo pravico do sprememb. Pogoje, način in postopek opravljana zaključnega izpita v izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja določa Pravilnik o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/08, 50/10), ki ga na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) izdaja minister za šolstvo in šport. Zaključni izpit se opravlja v skladu z izobraževalnim programom »Frizer« in šolskimi pravili o zaključnem izpitu, ki so dostopna na spletni strani Srednje frizerske šole Ljubljana. Opravljanje zaključnega izpita Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti. Izpiti zaključnega izpita se lahko opravljajo v različnih izpitnih rokih (spomladanskem, jesenskem in zimskem), vendar največ trikrat v letu. Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja oziroma izboljšuje večkrat. Ustni in pisni del izpita opravlja v različnih dneh, vendar v istem izpitnem roku. Obseg in zgradba zaključnega izpita Obseg in zgradbo zaključnega izpita določa izobraževalni program, ki je dostopen na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in šport: http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/SPI/frizer_si/frizer. htm


Zaključni izpit obsega izpit iz: • slovenščine (ustno in pisno), • zaključnega dela, ki se opravlja kot storitev z zagovorom. Ključne in poklicne kompetence, način opravljanja izpita in ocenjevanje določata ustrezna izpitna kataloga, objavljena na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport: http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/noviKZ/SPI_ds_slo.htm http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/SPI/frizer/IK_izd.htm Oprostitev opravljanja zaključnega izpita Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja zaključnega izpita iz slovenščine. Zaključno delo V šolskem letu 2011/2012 sta za zaključno delo razpisani naslednji temi: • Slavnostne pričeske za zaključni ples • Zaključna šolska revija na temo »EKO« Kandidat izbere temo ter v sklopu izbrane teme na zaključnem izpitu opravlja naslednja dela: • Slavnostne pričeske za zaključni ples • zahtevno barvanje na ženskem modelu (dvostopenjsko barvanje ali dvobarvni prameni), • žensko modno striženje in oblikovanje pričeske s fenom in ščetko (na ženskem modelu), • oblikovanje slavnostne večerne pričeske za zaključni ples (na ženskem modelu), • ličenje za zaključni ples (na istem modelu), • nega rok in nohtov (na istem modelu), • moško striženje in oblikovanje pričeske za zaključni ples (na moškem modelu), • pisna naloga za zaključno delo ter predstavitev in evalvacija opravljenega dela. • Zaključna šolska revija na temo »EKO« • oblikovanje celostne podobe dveh modelov za zaključno revijo (zahtevno barvanje modelov, oblikovanje revialne pričeske, ličenje in manikira), • pisna naloga za zaključno delo ter predstavitev in evalvacija opravljenega dela. • Mentorji za zaključno delo v šolskem letu 2011/2012 so: • Karmen Markovič (3.a) • Zoran Gajić (3.a) • Marinka Jarm (3b, 3.c) • Vera Pestotnik (3.b, 3.c) • Romana Marolt (3.č, 3e) • Rok Naranđa (3.č, 3.e)


Časovni razpored in postopek oddaje naloge za zaključno delo: 7.5. - . 11.5.2012

Oddaja osnutka mentorju (dva izvoda)

14.5. - 18.5.2011

Jezikovni in strokovni pregled osnutka

21. 5.2012

Povratna informacija

28.5.2012

Oddaja končne verzije naloge za zaključno delo tajnici šolske komisije za zaključni izpit

Dijak mora oddati nalogo za zaključno delo jezikovno in slovnično ustrezno in pregledano, drugače mentor nalogo zavrne in dijak ne more pristopiti k zaključnemu izpitu v roku prijave. Priznavanje opravljenih izpitov Kandidatu, ki si je pridobil srednjo poklicno ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih oziroma je pri zaključku izobraževanja opravil izpit iz prve izpitne enote, se pri pridobitvi novega naziva srednje poklicne izobrazbe prizna slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina na narodno mešanem območju), ne glede na način zaključka izobraževanja, ki je tedaj veljal. Kandidatu, ki je opravil enakovreden izpit iz druge in tretje izpitne enote zaključnega izpita po drugem programu, se to prizna kot uspešno opravljen izpit iz zaključnega dela. Če je kandidat opravil izpit samo iz druge ali samo iz tretje izpitne enote, se mu prizna sorazmeren del izpita iz zaključnega dela. Kandidatu iz prvega odstavka tega člena se prizna zaključno delo, če so vsebine enakovredne v obsegu najmanj 70%. Če na podlagi dokumenta o zaključku izobraževanja ni možno priznati ocene, se prizna ocena, ki jo je kandidat dosegel v zaključnem letniku. Šolska komisija za zaključni izpit Zaključni izpit na šoli vodi šolska komisija za zaključni izpit, ki jo sestavljajo: predsednik, namestnik, tajnik, trije člani in njihovi namestniki. Šolsko komisijo za zaključni izpit Srednje frizerske šole Ljubljana sestavljajo: Člani šolske komisije za zaključni izpit

Nadomestni člani

mag. Primož Hvala Kamenšček, predsednik šolske komisije za zaključni izpit

Saša Hiti, namestnica predsednika šolske komisije za zaključni izpit

Sanda Smrekar, tajnica šolske komisije za zaključni izpit mag. Marija Potočar, članica

Viktorija Mrzelj, namestnica

Andreja Kordiš, članica

Darja Pirkmaier Maklin, namestnica

Romana Marolt, članica

Karmen Štrus Zore, namestnica

Več informacije v zvezi z zaključnim izpitom dobite pri tajnici zaključnega izpita Sandi Smrekar v času njenih govorilnih ur.


Krožki Krožek

Cilj

Skupina

Obseg

Novinarski krožek

Izdaja dveh številk šolskega časopisa Kodrčki. januar / maj

10 – 15 dijakov

Vesna Tomc tekom celotnega Lamut šolskega leta, Andreja Kordiš 60 ur Sanda Smrekar

Dramski krožek

Spodbujanje timskega dela, povezanosti, občutka pripadnosti, 10 – 15 dijakov spoznavanje gledališča, avtorska igra v Stari elektrarni, maj 2012

tekom celotnega šolskega leta, Saša Hiti 60 ur

Španščina

Učenje španskega jezika 15 – 25 dijakov

tekom celotnega šolskega leta, Saša Hiti 60 ur

Likovni krožek

Osnove klasične risbe na osnovi viziranja

15 – 25 dijakov

tekom celotnega šolskega leta, Sonja Miklaužič 60 ur

Medijski krožek

Izdelava promocijskega materiala, spoznavanje različnih računalniških programov in njihove 5 – 15 dijakov / uporabe, dve skupini pridobivanje osnovnega znanja o sodobni medijsko izpostavljeni globalni družbi

Viktorija Mrzelj tekom celotnega Žiga Erhatič šolskega leta, Bojan Vučko 30 ur Rok Naranđa

Kemija za vsak dan

Razumevanje bio-kemijskih vsebin v kontekstu življenjskih situacij

tekom celotnega Darja Pirkmaier šolskega leta, Maklin 60 ur

10 – 15 dijakov

Natečaj Nagradni natečaj naravoslovne naravoslovne fotografije 10 – 15 dijakov fotografije za na temo »Narava« leto 2012

Ekološki krožek

Dvig ekološke zavesti

15 – 25 dijakov

30 ur

Mentor

Darja Pirkmaier Maklin

tekom celotnega šolskega leta, Nada Medved 60 ur


Spoznavanje in priprava naravnih preparatov za Zeliščarski nego las, oz. vrtnarski 15 – 25 dijakov vzpostavitev krožek pozitivnega odnosa mladih do narave Kako naj se lotim reševanja težav?

Spoznavanje načine reševanja težav ter institucij oz. 10 – 15 dijakov posameznikov, ki jim pri tem lahko pomagajo

Športni krožki

atletika maraton odbojka nogomet namizni tenis streljanje

Šolsko tekmovanje ATLETIKA – ekipno in posamično

Posamično in ekipno tekmovanje v teku, v skoku v višino, v skoku 10 – 15 dijakov v daljino, v suvanju krogle

Šolsko tekmovanje ODBOJKA dijaki

Ekipno tekmovanje v dvorani Krim

Peter Krašovec tekom celotnega Darja Maklin šolskega leta, Pirkmajer 60 ur Jana Osolnik Hromc

tekom celotnega šolskega leta, Petra Štrukelj 60 ur

Sabina Kolenc tekom celotnega 10 – 20 dijakov / Stanka Platiša šolskega leta, Pogačnik dve skupini 60 ur Peter Mrak

8 ur letno

Sabina Kolenc Stanka Platiša Pogačnik Peter Mrak

24 ur / letno

Sabina Kolenc Stanka Platiša Pogačnik Peter Mrak

Šolsko tekmovanje Tek srednjih šol LJUBLJANSKI Slovenska cesta10 – 15 dijakov MARATON– Kongresni trg (4.200 m) ekipno in posamično

4 ur letno

Sabina Kolenc Stanka Platiša Pogačnik Peter Mrak

Šolsko tekmovanje ODBOJKA dijakinje

Ekipno tekmovanje v dvorani Krim

12 dijakinj

24 ur letno

Sabina Kolenc Stanka Platiša Pogačnik Peter Mrak

Šolsko tekmovanje STRELJANJE

Streljanje z zračno puško na strelišču

10 – 15 dijakov

8 ur letno

Sabina Kolenc Stanka Platiša Pogačnik Peter Mrak

8 ur letno

Sabina Kolenc Stanka Platiša Pogačnik Peter Mrak

Šolsko tekmovanje NOGOMET

Ekipno tekmovanje

12 dijakov

10 dijakov


Šolsko tekmovanje ATLETIKA dvoransko

Prvenstvo srednjih šol v 10 – 15 dijakov dvoranski atletiki

8 ur letno

Sabina Kolenc Stanka Platiša Pogačnik Peter Mrak

Šolsko tekmovanje NAMIZNI TENIS ekipno in posamično

Tekmovanje poteka v večnamenski dvorani Kodeljevo

10 – 15 dijakov

8 ur letno

Sabina Kolenc Stanka Platiša Pogačnik Peter Mrak

Šolsko tekmovanje ATLETIKA posamično

Posamično atletsko prvenstvo

10 – 15 dijakov

8 ur letno

Sabina Kolenc Stanka Platiša Pogačnik Peter Mrak

Planinski – taborni krožek

3 planinski pohodi, tabori

10 – 15 dijakov

60 ur letno

Peter Mrak

Literarni Spoznavanje literature, krožek, bralni srečanja s pisatelji, 10 – 15 dijakov krožek, pesniki berimo z …

60 ur letno

Bojan Vučko

60 ur letno

Nada Medved

24 ur letno

Andrej Stermecki, svetovni popotnik, zunanji izvajalec

Prostovoljna pomoč

Humanitarne akcije: obiski doma starejših občanov, paraplegikov, otrok s posebnimi potrebami

Etnološki krožek Popotovanje k starim kulturam sveta

Spoznavanje raznolikosti kultur 5 celin

Ličenja, maskiranje, lasničarstvo

Tehnike ličenja 10 – 15 dijakov / možnost pridobitve NPK 60 ur letno dve skupini (120 ur)

Romana Marolt Renata Strmec

Nega naravnih nohtov

Nega naravnih in umetnih nohtov – 10 – 15 dijakov možnost pridobitve NPK (120 ur)

Karmen Š. Zore

10 – 15 dijakov

20 – 30 dijakov

60 ur letno


Izdelava umetnih nohtov

Nega naravnih in umetnih nohtov – 10 – 15 dijakov / 60 ur letno možnost pridobitve NPK dve skupini (120 ur)

Marinka Jarm Silva Trstenjak

Spenjanje pričesk

Oblikovanje slavnostnih 10 – 15 dijakov / pričesk - nadgradnja 60 ur letno dve skupini temeljnih znanj..

Zoran Gajić Rok Naranđa

Barvanje las

Tehnike barvanja las – nadgradnja temeljnih znanj

10 – 15 dijakov / 60 ur letno dve skupini

Vera Pestotnik Karmen Markovič

Pevski zbor Band

Izvajanje zborovske glasbe

20 – 30 dijakov

60 ur letno

zunanji izvajalec

Plesna skupina

ples

20 – 30 dijakov

60 ur letno

zunanji izvajalec

Osebnostna rast: orodja in izkušnje, ki lahko pomagajo pri premagovanju strahu, ovir s pomočjo opazovanja zgodbe tretje osebe

10 – 15 dijakov

30 ur letno

Zunanji izvajalec

10 – 15 dijakov

30 ur letno

zunanji izvajalec

Osebnostna rast

Avtogeni trening in Meditacija in joga sproščanje


Bele탑ke
Avtor: mag. Primož Hvala Kamenšček Fotografije: Sonja Miklaužič Lektoriranje: Vesna Tomc Lamut Oblikovanje: Matic Leban Izdajatelj: Srednja frizerska šola Ljubljana Litostrojska 53, Ljubljana www.frizerska.si Odgovoren: mag. Primož Hvala Kamenšček Naklada: 500 izvodov