Page 67

PROMOCIJA KNJIGE TRAG U VREMENU MLADENA BIĆANIĆA 5.10.2015. / 13.00 Galerija Gabrijel / Kamerni teatar ‘55

BOOK PROMOTION A TRACE IN TIME BY MLADEN BIĆANIĆ 5.10.2015 / 13.00 Gallery Gabrijel / Chamber Theater ‘55

Mladen Bićanić je rođen 1949. u Bjelovaru. Klasičnu gimnaziju završio je u Tuzli a Fakultet političkih znanosti, Odsjek novinarstvo, u Zagrebu. U Radio Tuzli zaposlen je do 1989, u rubrici kulture. Od tada je free lancer, koji djeluje u Bosni i Hercegovini. Sarađivao je sa tjednikom Walter, a sada je stalni saradnik kulturnog priloga KUN u dnevnom listu Oslobođenje, kao i programa kulture na BHT1. Prati pozorišni život u BiH i regionu, kroz festivale, premijere i gostovanja.

Mladen Bićanić was born in 1949 in Bjelovar. He graduated from classical high school in Tuzla, and from the Faculty of Political Sciences, department of Journalism, in Zagreb. He worked at Radio Tuzla until 1989, in their Culture sector, and has been a freelancer since, working in Bosnia and Herzegovina. He collaborated with the staff of the weekly Walter, and is now a permanent associate of the culture column KUN in the daily Oslobođenje, as well as culture programs on BHT1. He follows the theatrical life in BiH and the region, through festivals, premieres, and performances.

Tekstovi i prikazi u ovoj knjizi pokazuju kako se mora biti meritoran, autoritativan, dobrano književno i teatrološki načitan prije pisanja o pozorištu. Posebno želim istaći da se vidi i osjeti u ovim prikazima znanje o praktičkim mogućnostima i vrednotama pozorišnog čina, kao i svih elemenata predstave. Za steći i imati takav renome, odista je potrebno vremena i kontinuiranoga rada. Osviještenosti vlastitog značaja, kao i ljubavi prema teatarskoj umjetnosti. Zato se može reći da su pred nama tekstovi vlastite, bićanićevske kritičarske poetike, prepoznatljive po stilu i formi. Dino Mustafić Okupljanjem golemog broja kritičarskih zapisa na jednom mjestu, ova knjiga uvjerljivo pokazuje Bićanićevu ozbiljnost u pristupu kritičarskom poslu, svjedoči o njegovoj predanosti kazalištu. Ona donosi čitateljima i objektivnu kroniku i subjektivna promišljanja, ali i autentična svjedočenja o dugom periodu kazališnih procesa i događanja na širokom prostoru kulturalnih razmeđa, prožimanja i razmjena. U isto vrijeme nekome tko bi želio krenuti putem kritičkog zapisivanja o kazalištu, ova knjiga može biti korisna pouka kako se ozbiljno i odgovorno bavi kazališnom kritikom. Darko Lukić Mladen Bićanić je kritičar i kroničar pozorišnog života na ovim našim prostorima. Prateći različite festivale, od Sarajevske zime i Mess-a, Brčanskih susreta i Igara u Jajcu, preko Dubrovačkih ljetnih igara, Eurokaza i Bitefa, do Festivala bh. drame u Zenici ili Festivala novog cirkusa u Zagrebu, ovaj putnik - kritičar ne pristaje na nepropusnost vanjskih granica. Upravo ova Bićanićeva kritičarska putovanja od grada do grada, od pozorišta do pozorišta, od predstave do predstave, svjedoče o tome da se čvrste granice ponekad mogu rušiti naivnom, gotovo dječijom zapitanošću nad krhkom građom od koje se prave pozorišni snovi. Almir Bašović

The texts and illustrations in this book show how one must be meritorious, authoritative, well literary and theatrically read before writing about the theater. I would particularly like to point out that these depictions demonstrate knowledge of the practical possibilities and values of a theatrical act, as well as all elements of a performance. It takes time and continuous work to acquire and maintain such a reputation. Awareness of one’s own significance, as well as love for the art of theater. That’s why we can say that what we have here are texts of poetic critique specific only to Bićanić, recognizable by its style and form. Dino Mustafić By bringing together a huge number of critiques in one place, this book convincingly shows Bićanić’s serious approach to the work of a critic, and bears witness to his commitment to theater. It provides the readers with both an objective chronicle and subjective considerations, but also the authentic testimonies of the long period of theatrical processes and events on a wide area of cultural crossroads, interactions, and exchanges. At the same time, this book can be a useful textbook on responsible engagement in theatrical criticism for anyone looking to try their hand in critical writing about the theater. Darko Lukić Mladen Bićanić is a critic and a chronicler of theatrical life in our region. Following various festivals, from Sarajevo Winter and MESS, Brčko Theater Gatherings, and Theater Festival of BiH in Jajce, through Dubrovnik Summer Festival, Eurokaz, and Bitef Festival, to Bosnian Drama Festival in Zenica and the New Circus Festival in Zagreb, this travelling critic does not accept the impermeability of the external borders. Bićanić’s travels from town to town, from theater to theater, from play to play, testify that solid boundaries can sometimes be demolished by the naive, almost childish questioning of fragile materials from which theater dreams are made. Almir Bašović

67

55th International Theater Festival MESS  

55th International Theater Festival MESS Official cataloque

55th International Theater Festival MESS  

55th International Theater Festival MESS Official cataloque

Advertisement