Page 65

PREDSTAVA

L

orens Olivije bi rekao: Zareži glumca ispod glumca, opet ćeš naći glumca. Zijah Sokolović igrajući godinama svoje monodrame: Glumac... je glumac... je glumac, Cabares, Cabarei i Kobajagi donijela me roda, igrajući svoje monoglume utjelovio je svojevrsni teatar jednoga glumca koji je i autor i redatelj i glumac i publika. I kada publiku dovede iz gledališta na pozornicu, igrajući sa njima poneku zadanu scenu on se sam pretvara u tu svoju publiku, i zajedno sa publikom smije se publici na sceni i u gledalištu. Iz sebe samoga kreirao je svoj teatar i reducirao teatar na sebe samog. Nije to teatar glumca kojem autor piše tekst, scenograf pravi scenografiju, reditelj režira mizanscenu, kompozitor komponira muziku. Ne, to je jedinstven slučaj teatra u kojem je glumac sve, u kojem glumac postaje autor-glumac.

PERFORMANCE

L

aurence Olivier would say: Cut an actor underneath the actor, you’ll find another actor. Playing his monodramas An actor is... An actor is... An actor, Cabares, Cabarei and Stork brought me as a baby, yeah right in the past years, Zijah Sokolović epitomized the type of theater of a single-actor who is the author and the director and the actor and the audience. And when he brings the audience up on the stage, playing a certain scene together with them, he himself turns into an audience member, and together with the audience, laughs at the audience on stage and in the auditorium. He created his own theater from within himself, and reduced the theater to himself. It is not theater of an actor whose text has been written for him by an author, whose set has been designed by a set designer, whose mise en scène has been directed by a director, whose music has been composed by a composer. No, it is the unique case of theater in which the actor is everything, in which the actor becomes the actor-author.

Zijah je jedinstveni glumački fenomen u kojemu su se osoba i glumac spojili u jedno histrionsko lice, te čovjek ne zna tko koga glumi: glumac Zijaha ili Zijah glumca. – Pero Kvrgić Zijah is a unique acting phenomenon where a person and an actor converge into a histrionic persona, and one does not know who plays whom: whether an actor plays Zijah, or Zijah plays the actor. – Pero Kvrgić REDITELJ

Z

ijah Asima Sokolović je rođen u Sarajevu, 22.12.1950. 1969. završio Prvu gimnaziju i Dramski studio MESS-a. I tada počinje život glumca u Malom pozorištu / Kamerni teatar ‘55. 1976. diplomira Glumu na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu sa predstavom Ex Ponto Ive Andrića. 1978. postaje i pisac sa monodramom Glumac...je glumac...je glumac koju je u 37 godina izveo 1589 puta. Godine 1983. odlazi u samoću i postaje Slobodan umjetnik. Godine 1992. počinje novi život u Beču. Dvostruki život ga tjera da se izmakne i gleda pozorište i sebe iz daljine i tako postaje režiser. U Beču u Interkultheatru 1993. piše svoj prvi kabare Cabares, Cabarei, koju je izveo u 22 godina 1268 puta. Iste godine piše i tekst Ko bajagi donijela me roda. 2000. postaje profesor Glume na Bruckner univerzitetu u Linzu. Istražuje granice glume i pozorišta i 2002. u Zagrebu, osniva novi The / Arto, koji pomoću glume i glumaca/ica u formi pozorišne predstave informiše i edukuje mlade ljude u rješavanju složenih društvenih problema, kroz predstave Reci drogi NE i Nasilje nema opravdanja. Egzistenciju iz realnosti tjera sloboda pozorišta i 1997. u okviru Evropskog mjeseca kulture u Ljubljani, sa džez kvartetom Lolita iz Ljubljane, na tekst Antona Pavloviča Čehova Medvjed, šala za džez kvartet i jednog glumca, pravi predstavu sa kojom putuje po svijetu i dobija najveće umjetničke nagrade. 2006. piše Međuigre 0-24. 2011. pucaju granice prepoznatljivog i poznatog pozorišta i postaje gostujući profesor na doktorskim studijama Akademije umjetnosti u Beogradu i profesor glume na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Za organizovani pozorišni utjecaj na odrastanje djece 2012. postaje Ambasador dobre volje UNDP-a za toleranciju i nenasilje. I tako je režirao i igrao je u 126 predstava. Snimio 33 filma i 24 TV serije. Za svoj umjetnički rad dobio je 60 umjetničkih nagrada, 4 Zlatna lovorova vijenca MESS-a u Sarajevu, 3 Zlatne kolajne monodrame u Zemunu, 2 Sterijine nagrade u Novom Sadu... Živi u Beču, a diše i živi u pozorištu.

DIRECTOR

Z

ijah Asima Sokolović was born in Sarajevo on December 22, 1950. In 1969, he graduated from the First Gymnasium and MESS Drama Studio. At that time, he begins his life as an Actor of the Little Theater/Chamber Theater 55 in Sarajevo. In 1976, he obtained a degree in Acting at the Academy of Performing Arts in Sarajevo with a play Ex Ponto by Ivo Andrić. In 1978 he wrote a monodrama An actor is... An actor is... An actor which he played 1589 times in 37 years. In 1983 he withdrew into solitude and becomes a Free Artist. In 1992 he began a new life in Vienna. The double life forced him to take a step back and observe the theater and himself from a distance, thus becoming a director. He wrote his first cabaret Cabares, Cabarei in Vienna’s Interkult Theater in 1993, which he played 1268 times in 22 years. That same year, he wrote the article Stork brought me as a baby, yeah right. In the year 2000 he became a professor of acting at the Bruckner University in Linz. He explored the boundaries of theater and acting, and in 2002 in Zagreb, Croatia, he founded a new The/Ater which helps actors make theatrical plays to inform and educate young people in solving social issues, through plays such as Say no to the drugs and Violence has no Excuse. Existentialism and realism made him explore beyond theater again, and in 1997 in the framework of the European Cultural Month in Ljubljana, with the jazz quartet Lolita from Ljubljana and on the basis of Bear by Anton Pavlovich Chekhov, he made a play for the jazz quartet and one actor, which toured around the world and received numerous prizes. In 2006, he wrote Interludes 0-24. In 2011, the boundaries of traditional and recognizzeable theater break and he becomes a guest professor in the Doctorate Program of the Academy of Arts in Belgrade, and professor of acting at the Art Academy in Osijek. For organized theater impact on the development of children, in 2012 he became a UNDP Goodwill Ambassador for Tolerance and Non-Violence. He had acted in and directed 126 plays. He played in 33 films and 24 TV series. For his work, he has received 60 Art awards, 4 MESS Golden Laurel Wreaths in Sarajevo, 3 Gold Monodrama Medals in Zemun, 2 Sterija awards in Novi Sad... He lives in Vienna, and lives and breathes theater. 65

55th International Theater Festival MESS  

55th International Theater Festival MESS Official cataloque

55th International Theater Festival MESS  

55th International Theater Festival MESS Official cataloque

Advertisement