Page 63

Promocija KNJIGE GLUMAC JE... GLUMAC JE... GLUMAC ZIJAHA SOKOLOVIĆA 3.10.2015. / 13.00 Galerija Gabrijel / Kamerni teatar ‘55

BOOK PROMOTION an ACTOR IS... an ACTOR IS... ACTOR ZIJAH SOKOLOVIĆ 3.10.2015 / 13.00 Gallery Gabrijel / Chamber Theater ‘55

Ova knjiga donosi tekst njegove monodrame Glumac… je glumac… je glumac, kultne predstave koja se igra već 36 godina i izvedena je gotovo 1600 puta. Monodrama o kojoj je u svijetu napisano više od 500 kritika i tekstova premijerno je izvedena na MESS-u u Sarajevu 1978. godine, a otad ju je, osim Zijaha A. Sokolovića, igralo još 19 glumaca na pet jezika u dvadeset zemalja svijeta. Tekst monodrame podijeljen je u dva dijela – prvi dio sadrži Prolog i jedanaest prizora, a drugi dio dvadeset i četiri dramska prizora. U ovoj dramskoj strukturi mnogi dijelovi korespondiraju i međusobno se komentiraju, što od teksta čini čvrstu cjelinu u kojoj je svaki prizor dramaturški promišljen i zaokružen i na izvedbenoj i na proznoj razini.

This book contains the text of his monodrama An actor is... An actor is... An actor, a cult performance, which has been performed nearly 1600 times during the past 36 years. More than 500 critiques and texts worldwide have been written about this monodrama which premiered at the MESS Festival in Sarajevo in 1978, and has since been performed not only by Zijah A. Sokolović, but also by 19 other actors in five languages in twenty countries around the world. The text of the monodrama is divided into two parts – the first part contains a prologue and eleven scenes, and the second part contains twenty four scenes. In this dramatic structure, many parts correspond and provide a commentary on one another, making this text a strong entity in which each scene is dramaturgically thought out rounded, both in terms of execution and its prosaic value.

U tekstu ove monodrame sadržana je i komika i duboka metafizika života i kazališta, pa je ova knjiga ne samo vrijedan prilog teatrološkoj povijesti kao studija glume i kazališne umjetnosti – nego i prilika da brojni gledatelji koji hodočaste na Zijahove predstave postanu i njegovi čitatelji. Marina Vujčić, urednica

The text of the monodrama contains both comedy and a profound metaphysics of life and theater, so this book is not only a valuable contribution to theater history as a study of acting and theater arts - but also an opportunity for many viewers who make pilgrimages to see Zijah’s performances to also become his readers. Marina Vujčić, Editor

63

55th International Theater Festival MESS  

55th International Theater Festival MESS Official cataloque

55th International Theater Festival MESS  

55th International Theater Festival MESS Official cataloque

Advertisement