Page 39

PREDSTAVA

O

samdesete godine prošlog stoljeća u Mađarskoj obilježilo je ponovno otkriće mađarske narodne muzike koja se puštala u plesnim salama Budimpešte, gdje je i smještena radnja predstave Naše tajne. Pod komunističkim režimom Narodne republike Mađarske, svaka inicijativa i kulturna aktivnost koja nije imala blagoslov vlasti smatrala se zabranjenom ili je bila predmetom isljeđivanja ili cenzure. S ovom pretpostavkom u svom temelju, predstava otkriva tajne dvojice muškaraca u vidu tragova onoga što je rečeno ili pak onoga što je prešućeno u skorijoj prošlosti. Predstava Naše tajne postavlja hipoteze kroz fikciju dok na historijskim činjenicama rekonstruira biografske momente muškaraca i žena koje je režim proganjao zbog njihovih “tajnih grijeha”. Ovom predstavom se na izvjestan način nastoji odgonetnuti zašto nijedna mađarska vlada – ni one ljevičarske, a ni desničarske – nakon pada komunističkog režima nisu nikada javno objavile spisak komunističkih informanata. Predstavom se kroz fiktivne događaje želi predstaviti jedan od mogućih načina na koje su ti informanti bivali regrutovani i kako su njihovi životi izgledali.

PERFORMANCE

T

he 80s in Hungary mark the rediscovery of local folk music, celebrated in the ballrooms of Budapest, where the story of Our Secrets takes place. Under the communist regime of the Hungarian People’s Republic, every initiative and cultural activity not promoted by the government was considered forbidden and subject to be pursued or censored. On this background, the secrets of two men unfold as traces of something said and unsaid in a recent past. Our Secrets formulates hypotheses trough fiction, reconstructing on historical bases the biographical events of the men and women persecuted because of “secret sins”; the performance seeks to, by any chance, find an answer to why none of the governments, whether left - or right-wing, have made the list of the Communists’informers publicly known since the cessation of the Communist rule in Hungary. The stage play introduces a fictitious story to present an alleged way of how those informers may have been recruited and lived their lives.

Predstava trupe Pintér and Company ne samo da uznemirava već i zapanjuje, dok vas u isto vrijeme tjera na smijeh. - Dezső Kovács The performance by Pintér and Company not only upsets but also dumbfounds you yet, simultaneously, makes you laugh too. - Dezső Kovács REDITELJ

B

éla Pintér rođen je 1970. godine u Budimpešti, Mađarska. Pintér, koji sam režira svoje predstave i u njima glumi, osnovao je svoj vlastiti teatarski ansambl pod nazivom Béla Pintér i kompanija 1998. godine. Uz njegovo rukovodstvo, kako umjetničko tako i svako drugo, ansambl potpisuje savremene produkcije koje se temelje na kritičkoj, (samo)ironičnoj percepciji mađarskog društva. Taj nadrealni svijet kakvog prikazuje Pintérova kompanija konstruiran je kombiniranjem stvarnosti i sna, autentičnog i kiča te različitih elemenata mađarske kulture. Zahvljajujući svojim višestruko nagrađenim inovativnim postignućima, Béla Pintér i njegova kompanija smatraju se jednom od najznačajnijih i najinventivnijih kreativnih radionica današnjice.

DIRECTOR

B

éla Pintér was born in 1970 in Budapest, Hungary. Pintér, who stages his own plays in which he also performs, founded his theater ensemble called Béla Pintér and Company in 1998. With Pintér’s leadership, artistic and otherwise, the Company is dedicated to create contemporary productions based on critical, (self–)ironic observations of the Hungarian society — the surreal world which characterizes the Company’s performances is constructed from a combination of reality and dream, of authentic and kitsch, and from sundry elements of Hungarian culture. Owing to their innovative achievements honoured multiply, Béla Pintér and Company are regarded as one of the most significant and most inventive creative workshops today. 39

55th International Theater Festival MESS  

55th International Theater Festival MESS Official cataloque

55th International Theater Festival MESS  

55th International Theater Festival MESS Official cataloque

Advertisement